Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø"

Transkript

1 Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning Regnskap 2014 budsjett Valg Styret

2 Årsberetning 2014 Norsk Kennel Klub, region Troms og Finnmark STYRET Styret i 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder: Aase Jakobsen Troms Nestleder: Tone Trøite Troms Sekretær: Rikke Masternes Finnmark Kasserer: Ingegjerd Jensen Troms Styremedlem: Lars Kristoffersen Troms Lill Kristin Nilsen Troms Kariann A. Henriksen Finnmark Vara: Katrine Harjo Troms Anstein Skjønsberg Troms Revisor: Steinar Lagesen Troms Vararevisor: Jorunn Toften Troms Valgkomitè: Mette Guttormsen Finnmark Hanne Fossaug Troms Siv Iren Mathisen Finnmark Vara: Wenche Leding Kristensen Troms Representant til RS: Aase Jakobsen Troms Lars Kristoffersen Troms Vara: Rikke Masternes Finnmark Det har vært avholdt tre fysiske styremøter i 2014 og 10 saker er behandlet (2 med samme saksnr. som i 2013). Enkle saker er behandlet pr. e-post. Aktivitetsoversikt ÅRSMØTE NKK REGION TROMS OG FINNMARK Årsmøtet ble avholdt i Tromsø Det deltok 5 representanter fra styret, 3 representanter fra Tromsø Hundeklubb, 1 representant fra Norsk Dalmatinerklubb gruppe Nord, 1 representant fra Norsk Retrieverklubb avd. Tromsø og Omegn, 1 representant fra Hammerfest og omegn hundeklubb, 1 representant fra Autorisert Ringpersonells Forening, hvorav kun Tromsø Hundeklubb og Hammerfest og omegn Hundeklubb hadde stemmerett. REPRESENTANTSKAP (RS) OG REGIONLEDERMØTER På RS i Oslo i november deltok Aase Jakobsen og Tone Trøite. Regionen var også representert på regionledermøtet i Oslo ved Aase Jakobsen og Rikke Masternes. KURS/AKTIVITETER Det har vært avholdt ett skrivekurs i Organisasjonskurs skulle vært avholdt i september, men ble avlyst da det kun var en påmeldt. NKK TROMS/FINNMARK INTERNASJONALE UTSTILLING 2014 Utstillingen ble avholdt på Kunstisbanen i Tromsdalen og hadde 1820 deltakere, fordelt på 1678

3 voksne hunder, 65 valper over 6 md, 11 JH, 56 AG og 10 i LP. Dette er det høyeste tallet vi har hatt, og utstillingen forløp uten problemer. Vi har på evalueringsmøte uttalt at det var for mye folk i sekretariatet og at det ble brukt for mange timer der. Dette vil bli endret i Tromsø Hundeklubb er den største klubben i regionen og også den som bidrar mest til utstillingen. Ellers fikk vi god hjelp fra Norsk Retrieverklubb, Norsk Dalmatinerklubb, Norsk Schæferhundklubb, Norsk Miniatyrhundklubb og NISK. ØKONOMI NKK Region Troms og Finnmark har stabil økonomi, hvorav de fleste inntekter skriver seg fra utstilling. Se regnskapet for flere detaljer. Styret

4 Norsk Kennel Klub Region Troms og Finnmark Resultatregnskap 2014 BALANSE PR Driftsinntekter Eiendeler Inntekter kurs Kasse Euro mynt Inntekter utstilling Bank DNB Ref.andre klubber , Utestående fordringer Andre Inntekter 17033,09 Sum eiendeler Tilskudd matur og miljø 7500 Driftstilskudd NKK Gjeld Momskompensasjon Kreditorgjeld NOTE Sum driftsinntekter , Sum Gjeld Driftskostnader Egenkapital pr Innkjøp varer videresalg Resultat Innkjøp premier , Sum egenkapital og gjeld Avgifter utstilling Lokalitetsutgifter utstilling Kostnader utstilling 44347, Tromsø Kostnad ringpersonell , Møtekostnader, inkl leie av lokaler 25104, Instruktørkostnader kurs Andre kurskostnader Aase Jakobsen Ingegjerd Jensen Telefon/internett og kontorrekv 25059, Leder Kasserer Diverse utgifter 11907, Refusjon til andre klubber Sum driftskostnader , Driftsresultat , Tone Trøite Rikke Masternes Finansinntekter/kostnader Nestleder Styremedlem Renteinntekter 437, Bankgebyrer -646,5-970 Sum finansposter -209, Overskudd før disponering , Lars Kristoffersen Lill Kristin Nilsen DISPONERING AV OVERSKUDD Styremedlem Styremedlem Deling av 10% påmeldingsavg Deling av overskudd utstilling Overføres til egenkapital 4469, Kariann A. Henriksen Årsresultat , Styremedlem

5 Saldobalanse pr Kontonavn Debet Kredit Kundefordringer NOTE ,05 Kontanter 185 EURO mynt 1314 Bank innskudd DNB ,64 Ørekorrigering Sum eiendeler ,69 Kortsiktig gjeld NOTE ,8 Fordeling av utstillingsoverkudd Egenkapital pr Årets resultat 4469,9 Sum egenkapital og gjeld ,7 Påmeldings inntekter utstilling Inntekter utstilling Refusjon fra andre klubber ,3 Andre inntekter ,09 Kursinntekter Tilskudd natur og miljø Momskompensasjon 2012 Driftstøtte NKK Renteinntekter -437,43 Sum inntekter ,82 Innkjøp av rosetter og premier ,8 Innkjøp katalog utstilling Aktivitetsavgift NKK Avgift DogWeb, påmeldinger Utgifter ringpersonell ,74 Andre kostnader utstilling 44347,44 Deling standleie THK Leie utstillingsområde Diverse kostnader 3266,25 Møteutgifter sentrale møter 24005,54 Møteutgifter styremøte/årsmø 1099

6 Utgifter kontorrekvisita 8641 Telefon/internett utgifter 25059,95 Bankgebyr 646,5 Sum kostnader ,22 Utbet. deling overskudd utstilli Sum kostnader ,22 Årets resultat 4469, ,82 NOTE 1 Kundefordringer pr Bilag Navn Beløp 102 Tromsø hundeklubb Salg bankterminal utstilling Noesk Newfoundlands.kRef. utgifter utstilling Norsk Irsksetterklubb Ref. utgifter utstilling Tromsø hundeklubb Mellomregning utstilling , Nye Gullfisken Zoo Standleie utstilling Nogga Pelspleie Standleie utstilling Kari Cocozza Standleie utstilling 825 Sum fordringer ,05 NOTE 2 Kortsiktig gjeld pr Bilag Navn Beløp 90 Tromsø Hundeklubb Lån veksel utstilling Tromsø Hundeklubb Lån EURO utstilling Aase Jakobsen Gave til Solfrid Larsen Posten Norge Leie postboks Tromsø Hundeklubb Mellomregning utstilling Netcom Telefon 532,8 178 Tromsø Hundeklubb Lunsj ringpersonell utstilling Sum 87919,8 Fordeling overskudd utssamarbeidende klubber Sum Kortsiktig gjeld ,8

7 Norsk kennel klub Region Troms og Finnmark Saldobalanse pr Kontonavn Debet Kredit Kundefordringer NOTE ,05 Kontanter 185 EURO mynt 1314 Bank innskudd DNB ,64 Ørekorrigering Sum eiendeler ,69 Kortsiktig gjeld NOTE ,8 Fordeling av utstillingsoverkudd Egenkapital pr Årets resultat 4469,9 Sum egenkapital og gjeld ,7 Påmeldings inntekter utstilling Inntekter utstilling Refusjon fra andre klubber ,3 Andre inntekter ,09 Kursinntekter Tilskudd natur og miljø Momskompensasjon 2012 Driftstøtte NKK Renteinntekter -437,43 Sum inntekter ,82 Innkjøp av rosetter og premier ,8 Innkjøp katalog utstilling Aktivitetsavgift NKK Avgift DogWeb, påmeldinger Utgifter ringpersonell ,74 Andre kostnader utstilling 44347,44 Deling standleie THK Leie utstillingsområde Diverse kostnader 3266,25 Møteutgifter sentrale møter 24005,54 Møteutgifter styremøte/årsmøte 1099 Utgifter kontorrekvisita 8641 Telefon/internett utgifter 25059,95 Bankgebyr 646,5 Sum kostnader ,22 Utbet. deling overskudd utstilling Sum kostnader ,22 Årets resultat 4469, ,82

8 Norsk Kennel Klub Region Troms og Finnmark NOTE 1 Kundefordringer pr Bilag Navn Beløp 102 Tromsø hundeklubb Salg bankterminal utstilling Noesk Newfoundlands.klubb Ref. utgifter utstilling Norsk Irsksetterklubb Ref. utgifter utstilling Tromsø hundeklubb Mellomregning utstilling , Nye Gullfisken Zoo Standleie utstilling Nogga Pelspleie Standleie utstilling Kari Cocozza Standleie utstilling 825 Sum fordringer ,05 NOTE 2 Kortsiktig gjeld pr Bilag Navn Beløp 90 Tromsø Hundeklubb Lån veksel utstilling Tromsø Hundeklubb Lån EURO utstilling Aase Jakobsen Gave til Solfrid Larsen Posten Norge Leie postboks Tromsø Hundeklubb Mellomregning utstilling Netcom Telefon 532,8 178 Tromsø Hundeklubb Lunsj ringpersonell utstilling Sum 87919,8 Fordeling overskudd utstilling Samarbeidende klubber Sum Kortsiktig gjeld ,8

9 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE I REGION TROMS/ FINNMARK 2015 /2016 Leder Aase Jakobsen, Tønsvikvegen 375, 9022 Krokelvdalen - gjenvalg 2 år Troms Tlf (p), Mobil: og E-post: Fax: Nestleder Tone Trøite, Skrogveien 39, 9411 Harstad - ikke på valg Troms Mobil: E-post: Kasserer: Mette Guttormsen, Egne Hjemsv. 7B, 9910 Bjørnevatn - ny 2 år Finnmark Mobil: E-post: Sekretær: Rikke Masternes, Vidjeveien 41, 9600 Hammerfest - ikke på valg Finnmark Mobil: E-post: Styremedlem: Lill-Kristin Nilsen, General Fleichersv. 690, 9357 Tennevold - gjenvalg Troms Mobil: E-post: Styremedlem: Lars Kristoffersen, Solveien 83, 9024 Tomasjord - ikke på valg Troms Tlf.: E-post: Styremedlem: Kariann Henriksen, Midtbakken 9, 9511 Alta - ikke på valg Finnmark Mobil: E-post: Varamedlem: Siri Kristine Knudsen, B. A. Løvoldsveg 130, 9022 Krokelvdalen - ny Troms Mobil: E-post: Varamedlem: Ellinor Monsen, Redervn 24, 9014 Tromsø Mobil: E-post: - ny Troms Representanter til NKKs representantskapsmøte: Aase Jakobsen og Tone Trøite. Vararepresentant Rikke Masternes

10 Revisor: Steinar Lagesen Buktelia I 9106 Straumsbukta - gjenvalg Troms Tlf E-post: Vararevisor: Jorunn Toften, SørheIla I 9100 Kvaløysletta - gjenvalg Troms Mobil Valgkomite leder: Hanne Foshaug, Åsveien 33, 9020 Tromsdalen - ny for 1 år Troms Mobil: E-post: Medlem: Hege Thoresen, Linkvegen 14B, 9022 Krokelvdalen - ny for 2 år Troms Mobil: E-post: Medlem: Sigrid Marie Evensen, Alteidet, 9161 Burfjord - ny for 1 år Troms Mobil: E-post: Varamedlem: Siv-Hilde Oware, Grevlingveien 31, 9017 Tromsø - ny for 1 år Troms Mobil: E-post: For valgkomiteen, Mette Guttormsen Hanne Foshaug

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Agenda: 1. Åpning (godkjenning av innkalling) 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to til å signere protokollen 5. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Referat fra styremøte 26.01.11

Referat fra styremøte 26.01.11 Referat fra styremøte 26.01.11 Tilstede: Aase, Knut, Hanne, Steinar Meldt forfall: Tove, Pål Anders, Oddgeir. Ikke møtt Thor Harald Sak 01/11 Forberedelser til Årsmøtet Årsmøtedato: 23. mars 2011 kl 19:00

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer