Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2"

Transkript

1 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne protokoll 2. REGNSKAP 3. BERETNING 4. BUDSJETT 5. VALG 6. INNKOMMENDE SAKER 6.1 Ny slipemaskin 6.2 Ombygging av bua 6.3 Klubbinntekter 6.4 Representant fra Herrelaget i Styret

2 2. Regnskap Sportsklubben Forward Resultatregnskap pr Inntekter Note kr Aktivitetsinntekter kr Andre inntekter kr Sum inntekter kr Kostnader Annen driftskostnad kr Sum kostnader kr Driftsresultat kr Finansposter og ekstraordinære poster Finansinntekt kr Finanskostnader kr Sum finansposter kr Årsresultat kr Sportsklubben Forward Balanse pr EIENDELER Noter Omløpsmidler Kasse/Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

3 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Sum Egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsitig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Line Klemetsdal Vidar Waaden Anne Merete Lier Leder Styemedlem Styremedlem Stine Husberg Margaret Aaram Beate Pedersen Styremedlem Styremedlem Kasserer

4 Gjeld Sportsklubben Forward Gjeld til Damelaget 30232,66 Gjeld til Line Klemtsdal Gjeld til Steinar Antonsen 7900 Gjeldsregnskap Inntekter Kostnader IB , Nedbetaling av gjeld til Line Klemtesdal , Nedbetaling av gjeld til Forward Damer 5 000, Nedbetaling av gjeld til Steinar Antonsen 7 900, , ,66 Sum gjeld ,66

5 Sportsklubben Forward Total Årsregnskap pr Regnskap 2006 Inntekter Kostnader IB ,02 Dommerutgifter ,00 Honorarer /Gaver/Støtte ,90 Kamp isleie ,00 Medlemskontingenter 7 800,00 - Legeskrin - - Norges Ishockey Forbund 5 050, ,00 NM for kvinner , ,50 Norway Cup , ,31 Reiseutgifter bortekamper ,00 Kontorrekvisita ,30 Spilleravgifter ,00 - Sosiale tilstelninger 3 300, ,10 Treningsutgifter ,00 Treningsleir - - Utstyr 4 000, ,00 Bingoandel ,00 Oslo Ishockeykrets ,00 Salg av Julekort 4 500, ,00 WEB side ,50 Støttemedlemmer 200,00 - Leie av Bod på Jordal , , ,61 Driftsresultat ,89 Gebyrer og renter i bank 187,82 316,00 Resultat (Overskudd) ,71 Nedbetaling av gjeld ,00 UB pr , , ,61 Balanse pr Herre , Klubb , Damer ,37 Kassa Damer ,00 Kasse Herrer - Kasse Klubb - Klubbens gjeld til damelaget ,66 Utestående fordringer Damelaget , ,73 Egenkapital , ,73

6 Sportsklubben Forward Klubben Resultatregnskap pr Regnskap 2006 Inntekter Kostnader IB ,71 Dommerutgifter ,00 Gebyrer og renter i bank 56,27 37,00 Nedbetaling av gjeld ,00 Honorarer/gaver/støtte - - Kamp isleie - - Medlemskontingenter 7 800,00 - Legeskrin - - Norges Ishockey Forbund ,00 Overføringer mellom konto og kasse - - Kontorrekvisita - 429,00 Spilleravgifter 1 200, ,00 Sosiale tilstelninger - - Utstyr 4 000,00 - Bod ungdomshallen ,00 Oslo Ishockeykrets ,00 WEB Side ,50 Støttemedlemmer 200,00 - Bingoandel , ,00 Overskudd , , ,77 UB pr ,48 Balanse pr ,48 Kasse klubb - Gjeld til Damelaget , ,18 Egenkapital , ,18

7 Sportsklubben Forward Hockey Damer Resultatregnskap pr Regnskap 2006 Inntekter Kostnader IB ,54 Dommerutgifter ,00 Gebyrer og renter bank 52,94 262,00 Nedbetaling av gjeld 5 000,00 - Internt Honorarer/gaver/støtte ,90 Kamp isleie ,00 Legeskrin - - Norges Ishockey Forbund 5 050, ,00 NM for kvinner , ,50 Norway Cup , ,31 Reiseutgifter bortekamper ,00 Kontorrekvisita ,30 Spilleravgifter 8 500,00 - Sosiale tilstelninger 3 300, ,10 Treningsutgifter ,00 Treningsleir - - Utstyr ,00 Oslo Ishockey Krets - - Bingoandeler ,50 - Salg av Julekort 4 500, ,00 UB pr ,37 Overskudd , , ,83 Balanse pr Kasse ,00 Nordea ,37 Utestående fordring ,66 Lånt til Sportsklubben Forward ,03 Egenkapital , ,03

8 Sportsklubben Forward Hockey Herrer Resultatregnskap pr Regnskap 2006 Inntekter Kostnader IB ,77 Dommerutgifter ,00 Gebyrer og renter bank 78,61 17,00 Nedbetaling av gjeld ,00 Honorarer/gaver/støtte - - Kamp isleie - - Legeskrin - - Norges Ishockey Forbund ,00 Overføringer mellom bank og kasse - - Reiseutgifter bortekamper - - Kontorrekvisita - - Spilleravgifter ,00 - Sosiale tilstelninger - - Treningsutgifter - 550,00 Treningsleir - - Utstyr - - Oslo Ishockeykrets - - Salg av julekort - - Bingoandel ,50 - UB pr ,88 Overskudd , , ,11 Balanse pr Kasse - Bank , ,88 Egenkapital , ,88

9

10 3. Beretning Beretning for Sportsklubben Forward 2006 Generelt Styret har hatt følgende sammensetning i 2006 (fra 1/3): Line Klemetsdal, leder Beate Pedersen, kasserer Vidar Waaden, styremedlem Anne Merete Lier, styremedlem Stine Husberg, styremedlem Margaret Aaram, styremedlem Steinar Antonsen, vara Frøydis Veseth, vara Klubben har denne sesongen hatt et herrelag i ishockey og et damelag i ishockey. I tillegg er veteranlaget i ishockey, Oslo Oilers registrert som et Forwardlag. Klubbens eiendeler har blitt flyttet fra boden i klubbhuset på Jordal, til Line Klemetsdal sin bod. I forbindelse med flyttingen av utstyret, har Lasse Hovde og Line Klemetsdal jobbet med salg av brukt utstyr vi har liggende. Brukbart utstyr solgte vi til Tromsø hockey for kr 4000,-. Damelaget og herrelaget disponerer fortsatt felles bod under tribunen i Ungdomshallen. Klubbens økonomi er fremdeles anstrengt. Det er derfor svært viktig at klubben finner en måte å komme økonomisk på fote slik at det fortsatt kan drives sportslig aktivitet under Forwardnavnet. Damelaget finansierer seg selv ved utstrakt dugnadsinnsats. Spillerne på damelaget har jobbet under Norway Cup og vært med på varetellinger. Herrelaget har stort behov for inntektskilder, og det er ønskelig at herrelaget enten får inn midler via dugnad eller sponsorer. Spillerne på herrelaget betaler en treningsavgift for å finansiere driften. Klubben er avhengig av at lagene får inn egne midler da den ikke lenger er i stand til å hjelpe lagene med midler til drift. Det er også nødvendig at klubben som helhet får styrket sin økonomiske stilling. Klubben har fortsatt nettside, som fortløpende oppdateres av Line Klemetsdal.

11 Sportslig aktivitet Herrelaget kom i år på 6. plass av 8 lag. Det har vært en bedre sesong med flere treninger enn sist sesong, og med jevnere resultater. Damelaget kom i år på 3. plass av 5 lag i Kvinner Østlandet. Laget hadde en flott avslutning på sesongen med seier over begge lagene (Sparta og Jordal) over på tabellen! Laget endte på 6. plass av 8 lag under NM. Bra innsats under NM totalt sett! Ishockeydommere: Klubben har to aktive dommere. Oppsummering Sesongen 2006/2007 var sportslig sett vært en jevn sesong for klubbens damelag, og en grei sesong for herrelaget, som har blitt mer stabilt. Klubben er fremdeles i en vanskelig økonomisk situasjon, noe som vil kreve stor innsats fra klubbens medlemmer dersom klubben skal trygge sine økonomiske eksistensvilkår. Dame- og herrelaget finansierer seg selv, og det er denne modellen klubben må drives etter inntil klubben står på tryggere grunn.

12 4. Budsjett Sportsklubben Forward Total Budsjett 2008 Budsjett 2008 Inntekter Kostnader Dommerutgifter ,00 Gebyrer og renter i bank 200,00 316,00 Honorarer /Gaver/Støtte ,00 Kamp isleie ,00 Medlemskontingenter 7 800,00 - Norges Ishockey Forbund ,00 NM for kvinner , ,00 Norway Cup , ,00 Reiseutgifter bortekamper ,00 Kontorrekvisita ,00 Spilleravgifter ,00 - Sosiale tilstelninger 3 300, ,00 Treningsutgifter ,00 Treningsleir , ,00 Utstyr 1 225,00 Oslo Ishockeykrets ,00 WEB side ,00 Støttemedlemmer 1 000,00 - Leie av Bod på Jordal , , ,00 559,00

13 5. Valg Leder: Line Klemetsdal (gjenvalg) Nestleder: Trenger Kandidat Sekretær: Stine Husberg Kasserer: Beate Pedersen (gjenvalg) Styremedlem: Margaret Aaram (gjenvalg) Styremedlem: Vidar Waaden (gjenvalg) Styremedlem: Dan Erik Engebretsen Varamedlem: Anne Merete Lier Varamedlem: Steinar Antonsen Valgkomité: Det skal velges 2 personer. Helst en fra damelaget og en fra herrelaget. 6. Innkommende saker 6.1 Ny slipemaskin Det er kommet inn forslag om å kjøpe ny slipemaskin til å ha i bua da den gamle begynner og bli litt dårlig. Styrets innstilling: Styret er positive til å kjøpe inn ny slipemaskin og har 3 forslag til hvordan vi kan finansiere dette: 1. Felles varetellingsdugnad for herre og damelaget. De som ikke kan være med betaler en egenandel på ca 500,- 2. Spleiselag fra begge lag 3. Bruke oppsparte midler fra begge lag + klubben 6.2 Ombygging av bua Det er kommet inn forslag om å bygge om bua vår på Jordal. Det er ønskelig med mer hylleplass til bager og litt mer system. Forslaget går ut på å bygge hyller rundt hele bua samt flytte slipemaskinen til bordet ved inngangen. Styrets innstilling: Styret er positive til å bygge om bua og har forslag til hvordan vi kan finansiere dette: 1. Herre og damelaget betaler halvparten hver 2. Klubben betaler

14 6.3 Klubbinntekter Det har kommet forespørsel om klubbens økonomi og hva som har skjedd med bingopengene vi skulle fått for 2006 og Styrets innstilling: Styret skal ta tak i bingopengene og finne ut hva som har skjedd med de. Videre ønsker Styret diskusjon og innspill på hvordan vi skal få mer inntekt til klubben. Det er mulig vi ikke vil få mer bingopenger og da er klubbens eneste inntekt spillerkontingenten. Styret tenker på å heve kontingenten med ca 100 kroner fra Pr 18 september 2007 er kontingenten på 300,- 6.4 Representant fra Herrelaget i Styret Det har i flere år vært ønskelig med en representant fra Herrelaget i Styret. Og endelig ser det ut som vi har fått tak i en representant. Dan Erik Engebretsen stiller til valg på Årsmøte 26 september 2007.

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB.

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. Kolbotn tennisklubb - generalforsamling torsdag den 14. mars, 2013 kl 19:00 Sted: Kolben, Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje Salong 2. For årsmøte:

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Grüner Ishockey IL Oslo, 9/4-13 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15/3-12. Tirsdag 16/4-13 avholdes årsmøtet på klubbrommet i Grünerhallen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa

Årsmøte. Vear IF. Fotballgruppa Årsmøte Vear IF Fotballgruppa 31. januar 2008 Dagsorden: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Åpning Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsberetning med lagsrapporter Kontingent

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Innholdsfortegnelse årsberetning 2007

Innholdsfortegnelse årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse årsberetning 2007 1. Formannen har ordet 2 2. Referat fra TAK s årsmøte 22.03.2007 4 3. Regnskap 2007 7 4. Budsjett 2008-03-03 9 5. Hederstegn 10 6. Treningsoppmøte 11 7. Stevner og

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer