Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb"

Transkript

1 Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

2 KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note Medlemsinntekter Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter Sponsorinntekter Offentlige tilskudd SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader bane Øvrige driftskostnader Administrasjon Norges Golfforbund Avskrivning maskiner og utstyr SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER- OG KOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRETS RESULTAT

3 KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 BALANSE PR Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Maskiner og utstyr SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer 0 0 Betalingsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Egenkapital KORTSIKTIG GJELD Kassakreditt 0 0 Leverandørgjeld / Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD LANGSIKTIG GJELD Banklån SUM LANGSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Kristiansund, 4. januar 2012 Per-Jan Hoem Sirpa Skomsøy Stein Hendnes Ellen Kanck Sæterøy Kjetil Løbergsli Per Morten Aasgård REVIDERT, Kristiansund 5. januar 2012 Leif Jan Solli-Sæter Magne Gulla

4 KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 NOTER TIL REGNSKAPET 1.Maskiner og utstyr Anskaffelseskost pr Tilgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssats 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 2. Kortsiktig gjeld Kjøp av klipper, betalt i januar Avsetninger drift/vedlikehold bane Annen kortsiktig gjeld Pantsettelser Av klubbens bokførte gjeld er sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet er: Maskiner og utstyr TILGANG Kjøpspris pr % 20 % 20 % Avskrives 12 mnd 2 mnd Halve året Avskrivning pr år Bokført , øker balanseposten Beregnet UB

5 KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB BUDSJETT 2012, regnskap 2011 og budsjett 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Medlemsinntekter Ekstra spilleavgift Driving Range Kursinntekter Pro-inntekter Juniorgruppen Arrangement/salg Turneringsinntekter Greenfee Grasrotandel Sponsorinntekter Offentlig tilskudd DRIFTSINNTEKTER Baneleie Kurskostnader Turneringskostnader Drift bane Greenkeeper Kostnader Pro Juniorgruppen Reparasjon og vedl. av utstyr Trykksak Norsk golf Golfforbundet Møter, kurs, oppdateringer, etc Andre kontorkostnader Porto/frakt Annonser Bank og kortgebyr Andre kostnader Regnskapsførsel Avskrivning maskiner og utstyr ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter ÅRSRESULTAT

6 Kontonr Kontonavn Kontotype Inngående balanse Sum debet Sum Kredit Sum bevegelse Utgående saldo 1200 Maskiner og anlegg Balanse , , Kundefordringer Balanse , , Sparebanken Møre Balanse , , , ,83 335, DnB Nor Bank Balanse , , Sparebanken 1 nordvest Balanse , , , , Senior gruppen Balanse 482, , ,80-482, DnB Nor Bank Balanse , , , , Egenkapital, Balanse , , Avsetning Passiva , , Leverandørgjeld Passiva , , , ,00-0, Banklån Balanse , , ,87 0

7 3100 Medlemsinntekter Inntekt , , , , Kursinntekter Inntekt , , , Utleie av golfutstyr Inntekt Inntekter drivingrange Inntekt , , , Slatlemcup Inntekt , , , to dagers turnering samarb. Rauma Inntekt , , , , Greenfee Inntekt , , , Sponsorinntekter Inntekt , , , Feilinnbet. til KOGK Inntekt Protimer 2011 Inntekt , , , Salg baller Inntekt Ekstra spilleavgift 2010 Inntekt , , , Pink-cup 2011 Inntekt , , Tunering innt. Inntekt , , , Offentlig tilskudd Inntekt , , , Norsk tipping Inntekt , , , Norges golfforbund Inntekt , , , Fri telefon, sekretær Utgift , , , Ansvarforsikring Utgift , , , Lys, varme vedr. lokaler Utgift , , , Leie av golfbane Utgift , , , Tunerinskostnader Utgift , , , Kurskostnader Utgift , , , Drift av bane Utgift , , , Kostnader drivingrange/ leie Utgift , , , Protjenester 2011 Utgift , , , Greenkeeper (Kr.sund Kommune) Utgift , , , Reparasjon og vedlikehold utstyr Utgift , , , Adm. regnskap Utgift , , , It avgift - Norsk golfforb. Utgift , , , Golfkort medlemer Utgift , , , Data/EDB Kostnad Utgift , , , Norsk golf Utgift , , , Golforbund medl. kontigent Utgift , , , Møte, kurs, årsfest Utgift , , , Annen kontorkostnad /internett Utgift , , , Div. innkjøp Utgift , , , , Diverse utgifter Utgift Seniorgruppen Utgift , , , Porto Utgift , , , annonser Utgift , , , Annen kostnad, lån term. Utgift Div gebyrer - bank Utgift 0 901, ,5 901, Renteinntekt, skattefri Inntekt , , , Rentekostnad, lån Utgift , , , ,92

8 Kontonr Kontonavn Kontotype Inngående balanse Sum debet Sum Kredit Sum bevegelse Utgående saldo 1200 Maskiner og anlegg Balanse , , , , golfsett div.innkjøp Balanse 5 850, , Andre kortsiktige fordringer Balanse , , Sparebankem Møre Balanse , , , , , Sparebanken 1 nordvest Balanse , , , , Sparebanken 1 nordvest Senior gruppen Balanse 1 343, ,7-860,7 482, Kasse Balanse 7 276, , Egenkapital, Balanse , , Leverandørgjeld Aktiva , , , , Banklån Balanse , , , , , Annen kortsiktig gjeld Balanse , , Innmeld.avgift Inntekt , , , Medlemsinntekter Inntekt , , , Kursinntekter Inntekt , , , Utleie av golfutstyr Inntekt , , , Inntekter drivingrange Inntekt , , , Slatlemcup Inntekt , , , Greenfee Inntekt , , , Sponsorinntekter Inntekt , , , Protimer 2010 Inntekt , , , Ekstra spilleavg Inntekt , , , Tunering innt. Inntekt , , , Offentlig tilskudd Inntekt , , , Norsk tipping Inntekt , , , Norges golfforbund Inntekt , , , Fri telefon, ansatte Utgift , , , Ansvarforsikring Utgift , , , Lys, varme vedr. lokaler Utgift , , , Leie av golfbane Utgift , , , Tunerinskostnader Utgift , , , Kurskostnader Utgift , , , Drift av bane Utgift , , , Kostnader drivingrange/ leie Utgift , , , Protjenester 2010 Utgift , , , Greenkeeper (Kr.sund Kommune) Utgift , , , , Reparasjon og vedlikehold utstyr Utgift , , , Regnskap og administrasjon Utgift , , , Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget Utgift , , , It avgift - Norsk golfforb. Utgift , , , Golfkort medlemer Utgift Data/EDB Kostnad Utgift , , , Norsk golf Utgift , , , Golforbund medl. kontigent Utgift , , , Møte, kurs, årsfest Utgift , , , Annen kontorkostnad /internett Utgift , , , Div. innkjøp Utgift , , , Porto Utgift , , , annonser Utgift , , , , Annen kostnad, lån term. Utgift Div gebyrer - bank Utgift , , , Renteinntekt, skattefri Inntekt , , , Rentekostnad, lån Utgift , , ,79

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer