6 713, , , , ,00 900, Mammut,medlemskontingent , , , ,00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00"

Transkript

1 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte 3235 Statlig støtte 3732 RIL -Posten 5100 Møter 5220 Porto og kontorutg 5232 RIL-POSTEN 5250 Gaver og blomster 5280 Vedlikehldsavt. EDB Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet SALDO , , , , Tilbakeført gebyr Medlemskontingent 2012,Fotball , , Medlemskontingent 2012,Friidrett , , Medlemskontingent 2012,Hopp , , Medlemskontingent 2012,Håndball Medlemskontingent 2012,Innebandy , , Medlemskontingent 2012,Langrenn , , Medlemskontingent 2012,Orientering , , Medlemskontingent 2012,Svømming , , Medlemskontingent 2012,Turn , , Komm.midler 2012, Fotball JR , , Komm.midler 2012, Friidrett , , Komm.midler 2012, Hopp Komm.midler 2012, Håndball Komm.midler 2012, Innebandy , , Komm.midler 2012, Langrenn Komm.midler 2012, Orientering , , Komm.midler 2012, Svømming , , Komm.midler 2012, Turn Komm.midler 2012, Barneidrett LAM-midler 2012, Fotball JR , , LAM-midler 2012 Friidrett , , LAM-midler 2012 Hopp , , LAM-midler 2012 Innebandy , , LAM-midler 2012 Langrenn , , LAM-midler 2012 Orientering , , LAM-midler 2012 Svømming , , LAM-midler 2012 Turn , , Norsk tipping, Grasrotandelen , , Mammut,medlemskontingent Faktura Cafebar, andel kaffemaskin , Fakt , Mammut , , Mammut,medlemskontingent Mammut,medlemskontingent Fakt ,Brønnøysund 8 135, Fakt Toten blad 9 846, Fakt Postboksleie , , Eivor Stensrud, gave Mammut,medlemskontingent ,00 625, Giro Cafe Riviera Mammut,medlemskontingent ,00 125, Norsk tipping, Grasrotandelen , , Mammut,medlemskontingent , , Giro Inspira blomster Mammut,medlemskontingent Mammut,medlemskontingent , , Kommunale midler Mammut,medlemskontingent , , Mammut,medlemskontingent Mammut,medlemskontingent Norsk tipping, Grasrotandelen , , Mammut,medlemskontingent , , Mammut,medlemskontingent , , Frimerker Mammut,medlemskontingent , , Fakt , Lervold Mammut,medlemskontingent , , LAM-midler , , Mammut,medlemskontingent Momskomp, Norges Idrettsforbund ,00 486, Medlemskontingent 2012,Allianse,ihht budsjett Kreditrente ,14 Kreditrente ,74 Kreditrente 36 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Note 2 Note 1 Note 3 Side 1 av 7

2 edlikehldsavt. EDB 5281 Web-sider 5291 Profilering 5295 Andre tiltak 5296 Skileikanlegg 5298 Innebandy 5510 Revisor 6300 Forsikring 7800 Tap på fordringer 8010 Renteinntekter 8130 Bankomkostninger Kontrollsum Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit ,25 135,00 846, ,14 742,74 20,23 846, , , ,75 846, , ,11 Side 2 av 7

3 Regnskapsoversikt RIL Allianse pr Beholdning Bank kto: ,82 Bank kto: ,34 Bank kto: ,05 Beholdning pr ,21 Inntekter Utgifter Klasse 3 Inntekter ,57 Klasse 5 Utgifter 32913,99 Klasse 6 Forsikringer Klasse 8 Finansposter 1614,11 2 Sum , ,99 Underskudd/Overskudd 73971,69 Balanse , ,68 Driftsregnskap 2012 Raufoss Idrettslag Allianse Klasse Konto nr.tekst Inntekter Utgifter Medlemskontingent allianse 23365, Kommunale tilskudd 48615, Statlige tilskudd/grasrotandelen , Rilposten Møter Porto og kontorutgifter 1162, Rilposten 250 Gaver og blomster Vedlikeholdsavtale/EDB 11823, Web-sider 291 Profilering (RIL-hefte,juleannonse,fane) 846, Andre tiltak 16231, Skileikanlegget 298 Innebandy Forsikring Tap på fordringer Renteinntekter 1614, Bankomkostninger Sum , ,99 Overskudd/(underskudd) 73971,69 Balanse , ,68 Side 1 av 5 RIL Allianse Regnskap 2012

4 RESULTATREGNSKAP 2012 Noter 2012 DRIFTSINNTEKTER Medlemsinntekter ,39 Tilskudd og overføringer fra idrettsorganisasjoner Reklame-,annonse-,sponsor- og samarb.avtaler 1,2, ,18 Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER ,57 DRIFTSKOSTNADER Andre tiltak ,25 Møteutgifter 45 Administrasjonsutgifter ,75 Markedsføringstiltak 846,99 Utgifter ved reklame-,annonse-,sponsoravtaler Tap på krav SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT , ,58 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 1 614,11 Finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT 1 614, ,69 OVERFØRINGER Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER , ,69 Side 2 av 5 RIL Allianse Regnskap 2012

5 EK-Gjeld BALANSE Noter EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Årets resultat Annen egenkapital Gave Fane SUM OPPTJENT EGENKAPITAL GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 0 0 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 0 3 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD 0 3 SUM GJELD 0 3 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 3 av 5 RIL Allianse Regnskap 2012

6 Eiendeler BALANSE Noter ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 0 0 SUM ANLEGGSMIDLER 0 0 OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER Kundefordringer 0 0 Andre fordringer SUM KUNDEFORDRINGER 0 0 BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Side 4 av 5 RIL Alliane Regnskap 2012

7 Raufoss IL Allianse Noter 2012 Note 1 Note er summen av fryste midler håndball (andel RIL Allianse) Medlemskont ( andel Allianse)= er fordelt. Andel Håndball 6653,39 er fryst Note er fordelt, men andel Håndball er fryst. 5 av 5 RIL Allianse Regnskap 2012

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer