TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010"

Transkript

1 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på e-post til medlemmer Saksliste til ekstraordinært Årsmøte 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Tromsø Svømmeskoles årsmelding 5. Behandle Tromsø Svømmeskoles regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. Ingen saker er innmeldt 7. Fastsette medlemskontingent. Innstilling: Uendret, de som deltar på svømmegruppene betaler medlemskontingent på kr 100 sammen med beløpet for svømmeopplæringen, andre registrerer seg som medlem på nett, og godkjennes når medlemsavgiften er betalt 8. Vedta Tromsø Svømmeskoles budsjett 9. Behandle Tromsø Svømmeskoles organisasjonsplan[4]. TIK har godkjent ny lov for TSS. Innstilling: Ny lov vedtas Vi ønsker å utrede funksjonen som svømmeskoleansvarlig 10. Foreta følgende valg: a. Leder og nestleder (ikke på valg) b. 1 styremedlem og 1 varamedlem (varamedlem mangler) c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d. 2 revisorer Innstilling: Thor Malnes, Astri Irene Movik e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Tromsø Svømmeskole er tilsluttet. Innstilling: Styret bestemmer representasjon f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Ingen innstilling 1

2 Årsberetning 2010 Innhold TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE INNKALLING... 1 Årsberetning Styret: Møter: Medlemstall: Kurs, konferanser og møter Svømmeaktiviteter/ Svømmegrupper: Utdanning: Økonomi / regnskap / budsjett... 7 Regnskap... 8 Revisjonsrapport: Budsjett Sluttkommentar fra leder

3 1. Styret: Styret i Tromsø Svømmeskole har i beretningsåret 201 hatt følgende sammensetning: Leder: Trond Kristoffersen Nestleder / kasserer: Tove Eriksen Heen Styremedlem: Hanne Stenbakk Varamedlem: INGEN Svømmeskoleansvarlig: Rita Kristoffersen 2. Møter: Det har vært avviklet 5 møter i perioden. Det har også vært avholdt telefonmøter og arbeidsmøter mellom leder og nestleder da det har vært vanskelig å få alle i styret samlet. 3. Medlemstall: Pr har vi totalt 801 medlemmer. Medlemskapet registreres i det året de deltar på ei av svømmegruppene. 3

4 Instruktører og styremedlemmer er registrert som medlemmer og betaler ordinær medlemskontingent. MRK! Troms Idrettskrets har ikke godtatt medlemskapet til foreldre. Det endelige medlemstallet er meldt inn til TIK primo august 2010, men vi har ikke fått verifisert dataene. Medlemstallet slik det framgår i regnskapet, er dermed feil. 4. Kurs, konferanser og møter Klubben har vært representer på følgende kurs og konferanser: Aktiviteter Styremøter juni, august, september, oktober, november, desember 2009 Sonesvøm i januar, februar, mars (tss ansvarlig), april, oktober, november, desember Mars: Impulssamling i Thailand 9 instruktører deltok Mars: instruktørutdanning videregående opplæring. 3 instruktører deltok Mars: Kretsting i Harstad Rita og Trond April: samarbeidsmøte med svømmeklubbene i Tromsø Tove og Rita April: Impulssamling i Oslo v/john Leonard arr: NSF Trond April: Impulssamling i Tromsø v/john Leonard arr: NSF 6 instruktører deltok April: Impulssamling på Elisabethsenteret Mai: Møte med Troms Idrettsråd Trond Mai: Årsmøtet i Tromsø svømmeskole (26.05.) Juli: Møte med Elisabethsenteret ang bassengleie Trond og Tove Aug: Møte: idrettsbyen Tromsø 2010 Tove og Hanne Sept: Impulssamling på Mortensnes Sept: Trener- og lederkonf. på Hamar Tove, Trond, Rita, Hanne Sept: livredningsprøve på Elisabethsenteret Okt: Del 1 av babysvømmeinstruktørkurs i Stavanger Hanne og Sissel Nov: Del 2 babysvømmeinstruktørkurs i Stavanger Hanne og Sissel Nov: Instruktørkurs funksjonshemmede 5 instruktører deltok Nov: Instruktørutdanning begynneropplæring 4 nye instruktører Nov: Kurs i økonomistyring Trond Nov: Dommere under junior NM i Harstad Trond Tove og Rita 4

5 5. Svømmeaktiviteter/ Svømmegrupper: Innrapportert per Navn Type Sted Baby1 Baby Elisabethsentret Baby2 Baby Elisabethsentret Baby3 Baby Elisabethsentret Baby4 Baby Elisabethsentret Baby5 Baby Elisabethsentret Baby6 Baby Elisabethsentret Baby7 Baby Elisabethsentret Baby8 Baby Elisabethsentret Baby9 Baby Elisabethsentret Mortensnes1 Barn Mortensnes Mortensnes2 Barn Mortensnes Småbarn1 SmåBarn Elisabethsentret Småbarn2 SmåBarn Elisabethsentret Småbarn3 SmåBarn Elisabethsentret Småbarn4 SmåBarn Elisabethsentret Småbarn5 SmåBarn Elisabethsentret Småbarn6 SmåBarn Elisabethsentret Småbarn7 SmåBarn Elisabethsentret Småbarn8 SmåBarn Elisabethsentret Småbarn9 SmåBarn Elisabethsentret Tirsdag0 Barn Kvaløysletta Tirsdag1 Barn Kvaløysletta Tirsdag2 Barn Kvaløysletta Tirsdag3 Barn Kvaløysletta Tirsdag4 Barn Kvaløysletta Torsdag0 Barn Kvaløysletta Torsdag1 Barn Kvaløysletta Torsdag2 Barn Kvaløysletta Torsdag3 Barn Kvaløysletta Torsdag4 Barn Kvaløysletta Voksne1 Voksne Elisabethsentret 5

6 6. Utdanning: TSS har utdannet disse begynnerinstruktørene i beretningsperioden: Instruktørutdanning2009 Svømmeklubb Fornavn Etternavn Født Tromsø Svømmeskole Christiane Godtlibsen Tromsø Svømmeskole Elena Hauge Tromsø Svømmeskole Stian Røberg Tromsø Svømmeskole Ole Andreas Ulriksen

7 7. Økonomi / regnskap / budsjett Klubben har driftsinntekter på kr ,75 og driftskostnader på kr ,54. Dette vil si at klubben har hatt et driftsresultat på ,79 i Når finansinntekter og kostnader på kr ,- er tatt med, så viser det seg at klubben har hatt et underskudd på kr ,79. Klubben har pr kr ,- på plasseringskontoen og kr ,- på brukskontoen. Av regnskapet går det frem at de store utgiftene for klubben er leie av bassenget. Notat til regnskapet: Medlemstallet som er brukt i regnskapet er endret etter samtale med Troms Idrettskrets. Medlemskontingenten som er postert i regnskapet vil ikke bli endret i

8 Regnskap TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE

9 9 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

10 Revisjonsrapport: TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE

11 Budsjett 2010 Konto Tekst Budsjett 2010 Regnskap Egenandel reiseutgifter Offentlig tilskudd/norges 3400 Idrettsforbund Tilskudd NSF Andre tilskudd/norsk Tipping Sum Salgsinntekter Andre inntekter 3910 Kursinntekter Årskontingenter Videresalg varer SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter Driftskostnader 4020 Diplomer/premier/buttons Stevneutgifter Innkjøp varer Rekvisita/kontorutstyr Beholdningsendring, varer for 4390 videresalg SUM Varekostnad Leie svømmehall Driftsmateriale/utstyr Honorar styreverv Lønn instruktører Tilstelninger Data/EDB kostnad Tidsskrifter Møte, kurs, utdanning instruktører Telefon Porto Reisekostnad Kjøregodtgjøring Diettkostnad Medlemskontigent Gaver Tilskudd særkretser SUM Andre driftskostnader SUM Driftskostnader SUM Driftsresultat

12 8. Sluttkommentar fra leder Det har vært et spennende år med mye aktiviteter. Klubben har vokset utrolig mye de siste årene, og vi har mange dyktige instruktører, og et godt miljø i klubben. Også dette beretningsåret har mange nye instruktører kommet til klubben og flere har fått muligheter til videreutdanning. Det er en stor utfordring å drifte en så stor klubb med så mange aktiviteter. Styret har vurdert jobben som svømmeskoleansvarlig har gjort, og vi må for framtiden vurdere å gi langt bedre rammer til de som gjør den fantastiske jobben med svømmegruppene. Takk til alle instruktørene som har vært med på å gjøre en viktig og god jobb for Tromsø Svømmeskole. En spesiell takk til Rita, som har vært svømmeskoleansvarlig, og i samarbeid med Vårin har gjort mesteparten av jobben med å administrere aktiviteten. Takk til alle i styret som har vært med å drive klubben i disse to årene. Tromsø Svømmeskole 19. aug 2010 Trond Kristoffersen Tove Eriksen Heen Hanne Stenbakk Leder Kasserer Styremedlem Varamedlem 12

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta

ÅRSBERETNING 2014. Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta ÅRSBERETNING 2014 Lørdag den 18 Mars og (25 Mars) 2015 KL. 13.00 PÅ Døvehytta DAGSORDEN: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på Drammen Travbane. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus,

Tingdokument - Akershus Svømmekrets 2012. TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS. Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30. Møterom 1, Idrettens Hus, TINGDOKUMENT KRETSTING AKERSHUS SVØMMEKRETS Tirsdag 27. mars 2012 kl. 18.30 Møterom 1, Idrettens Hus, Strømsveien 80, Strømmen 1 Saksliste SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2012 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.10.55919 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 Innkalling, saksliste,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer