ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ASKER HUNDEKLUBB 2012 Styret 2012: Leder: Hege Lunde (på valg for 2 år) Kasserer: Bente Boye (på gjenvalg for 2 år) Sekretær: Anniken Sæther (ikke på valg) Nestleder: Gro Bunæs (på valg for 2 år) Styremedlemmer: Arnt Reiten (på gjenvalg for 2 år) Varamedlemmer: Berit Øberg (på valg for 1 år) Jeanette Persvangen (på gjenvalg for 1 år) Cecilie Thormodsrud (på valg for 1 år) Styremøter: Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av året. Medlemstall: Antall medlemmer registrert pr er 385. Vi håper at mange av disse fortsetter å stå som medlemmer i Asker Hundeklubb! Hva har vi fått til i 2012?! Stor og økende aktivitet innen alle grener, mange på treninger og mange startende i konkurranser! Det er etablert et aktivt miljø for Rallylydighet i klubben (organisert under lydighetskomiteen)! Det er innført ukentlige juniortreninger i agility i tillegg til noe helgekurs for juniorer! Vi har påbegynt et systematisk arbeid mot kommunen for å prøve å skaffe klubben egnede treningsområder! Vi arrangerer ukentlige treninger for Asker Kommune gjennom programmet «Aktiv på Dagtid»! Hjemmesiden er oppgradert og lagt over på ny og mer brukervennlig programvare! Det er gjort en større jobb for å dokumentere ansvars- og arbeidsoppgavene i klubben, samt innføre rutiner for refusjon og godtgjøring av instruktører AKTIVITETER Agility Vinter i drivhuset Treningsparti og kurs fortsatte fra januar frem til utflytting første helgen i mars. Det ble i tillegg avholdt et helgekurs for juniorer i januar.

2 Vår/sommer på Løkenes Vi hadde 9 organiserte kurs/treningspartier ettermiddag/kveld april- juni med tilsammen 62 ekvipasjer påmeldt.! 2 påbygging bronsemerke kurs med interne instruktører! 1 handlingparti med ekstern instruktør! 1 konkurranse rettet kurs med intern instruktør! 1 handlingparti med intern instruktør! 1 jr kurs med intern instruktør! 1 konkurranserettet treningsgruppe! 1 treningsgruppe! Fritrening alle dager frem til , fredager 2000 samt lørdag og søndag! Nybegynner helgekurs april Teorikvelden åpen for alle i klubben. Fritrening i sommerferien frem til skolestart Høst på Løkenes 8 organiserte kurs og treningspartier i perioden august november med 55 ekvipasjer.! 2 handling/føringspartier med intern instruktør! 1 junior kurs med interne instruktører! Påbyggingskurs med interne instruktører! Nybegynner helgekurs august Vinter i drivhuset 8 organiserte kurs/treningsparti i perioden november desember med 38 ekvipasjer.! 2 handlingspartier med eksterne instruktører Det har i tillegg vært avholdt både helgekurs og føringskurs vår og høst på klubbens baner av eksterne kursarrangører som også har vært til glede for klubbens medlemmer. Andre aktiviteter * 4 Agilitykomitemøter. * 4 Dugnader 2 + flytting av hindre * 4 Bronsemerkeprøver * Klubbmesterskap 15. september avholdt på Skui * Agility-Nytt med treningstips og resultater i 4 eks av Apport. * Fritrening alle dager frem til , fredager fra alle helger utenom kurs Det har vært ca 20 ekvipasjer som har meldt seg på fritrening. Størst agility aktivitet var i vår og sommer halvåret. Størst pågang til partier med instruktør. Dessverre fikk vi ikke så mange instruktører i høst som vi ønsket å ha. Helgekurs er vanskelig og fylle, spesielt i vår sesongen. Vi har for å opprettholde antall kurs for våre medlemmer, tilbudt andre klubber plass på kursene.

3 Banene på Løkenes og i Drivhuset i Lier har vært mye i bruk, oppdaterte banetegninger har blitt lagt ut på blogg og sendt på mail. Det er dessverre i vinter vært så kaldt at vi har flere ganger måttet utsette trening/kurs. Bruks: Brukslydighet har trent på Bryn vår, sommer og høst. I november og desember leide 15 av medlemmene ridehuset på Sem 2 timer hver torsdag. Det har vært avholdt ett spor og ett runderingskurs med instruktør Arne Kristian Ovlien. Begge kursene var fulltegnet. Vi har arrangert 4 fellestreninger med spor og rundering. Oppmøte har vært stigende. Arnt Reiten og Tor Tørrisen har vært instruktører. Det har vært mange som har startet på stevner i Resultatet er at vi har ekvipasjer i D,C og B, både spor og rundering. Langhelg(torsdag-søndag) i august hadde vi brukskurs ved Østlie Hundesenter. Det var fulltegnet (15 stk) og ventelister! Arnt Reiten og Nina Oftedal deltok på Forbundstinget og Brukshundkonferanse NBF. Lydighet og Rally: LP har arrangert tirsdagstreninger i perioden april- november Vi har stort sett vært bemannet med to ansvarlige hver tirsdag etter en rulleringsplan. Medlemmer som har stått på planen har vært flinke til å stille opp. Treningsstevne 8. mai med Arild Berntsen hadde 17 deltagere og treningsstevne 18. september med samme dommer hadde 18 deltakere og ble gjennomført i Sem ridehus. Det er kjøpt inn følgende LP utstyr; 2 nye hopphinder, 10 markører med bånd til 2 ruter. Det har vært gjennomført rallylydighetstrening på tirsdager gjennom hele året. Rally lp har trent samme sted som lydighetsgruppa, men litt senere. Årsaken til dette er at vi ikke har hatt stort nok treningssted til at vi har kunnet trene samtidig. Etter at det ble mørkt om kvelden har rally og LP trent hvert sitt sted. Vi ser at det er nyttig, og ønskelig, at rally og LP har mulighet til å trene på samme sted. Det har vært varierende antall på rally lp-treningene, fra 3 til15 ekvipasjer. Drammen hundepark er leid første helgen i desember for inne trening for LP og Rally samt arrangert Julebord med hunder for alle medlemmer. Valp- og grunnkurs På våren var det for få deltagere til eget valpekurs og eget grunnkurs. Det ble i stedet en blandet gruppe. Høsten ble det to valpekurs da det ikke var deltagerinteresse for grunnkurs. Arrangerte kurs! Kurs for hunder som lager lyder med Anne Hægblom Bjellå som instruktør! 2 Lp-konkurransekurs med Maren Teien! Hundetrening og atferd

4 ! 2 Nybegynner kurs i rallylp for voksne! Nybegynnerkurs i rallylp for barn Kursene som ble arrangert ble raskt fulltegnet Tre medlemmer er i gang med instruktørutdannelse, og en har fullført og er godkjent som instruktør. Konkurranser Mange av Asker Hundeklubbs medlemmer har konkurrert i Kl 1, kl 2 og kl 3 samt Elite i LP og Rally i 2012 med mange ulike hunderaser. Det er oppnådd gode resultater og flere har greid opprykk til neste klasse. Komitemøter Det er gjennomført LP & Rally komitemøter 6 ganger i I tillegg gjennomfører Rally gruppemøter ved behov. Banekomiteen: Banekomiteen har i 2012 jobbet for å skaffe klubben bedre treningsområder inne og ute, med hovedfokus på å kunne samle klubbens aktiviteter på ett sted. Komiteen har erfart at det er vanskelig å skaffe klubben langsiktige private løsninger til en akseptabel pris i Asker (og Bærum) grunnet det høye prisnivået i vårt nærområde. Asker Hundeklubb kvalifiserer dessverre heller ikke til økonomisk støtte fra Asker Kommune til dette formålet, etter som NKK ikke er medlem av Norges Idrettsforbund. Komiteen har vært i konkrete forhandlinger med et ridesenter i Asker som ikke førte frem. Det ble inngått en avtale om uteareal for tirsdagstreninger på Dikemark som en forsøksordning, men området ble ikke ansett som egnet. Det har vært sjekket ut mange andre alternativer i Asker, Bærum og Lier som heller ikke har ført frem. Komiteen har hatt mange møter med Asker Kommune angående mulige langsiktige løsninger som foreløpig ikke har gitt konkrete resultater. Dette arbeidet fortsetter med full styrke etter som det vurderes som det mest realistiske langsiktige alternativet for klubben. Det ble tatt en beslutning i styret på at hver komité har ansvar for å skaffe treningsområder for sin gren på kort sikt, mens banekomitéen primært skal fokusere på å finne en langsiktig løsning for hele klubben. Informasjon: Medlemsbladet Apport har kommet ut med 4 nr. i løpet av året. Klubben har eget domene (www.askerhundeklubb.com) Medlemsbladet Apport og hjemmesiden brukes aktivt for å informere om styrets arbeid og aktiviteten i klubben. Det ble gjort en større jobb i 2012 for å legge om og oppgradere hjemmesiden. Dette arbeidet vil fortsette i 2013.

5 Agilitykomiteen har en blogg med mer detaljert informasjon som også brukes til påmelding til kurs (link fra hjemmesiden), og klubben har en egen facebook side (Asker Hundeklubb ny) som brukes aktivt av medlemmene, bl.a. til å avtale treninger. Annet: Medlemskontingent 2013 kr. 250, forslag medlemskontingent 2014 kr Juniorene i klubben deltok på Holmendagen i juni 2012 med agility og rallylydighet. Klubben hadde ingen sommeravslutning da det planlagte arrangementet regnet bort. Det er avholdt et medlemsmøte i oktober med tema forebygging av skade på hund, samt rehabilitering og opptrening etter skade Det ble arrangert julebord med hunder og julemoro i Drammen Hundepark i desember. Det ble avholdt en instruktørsamling Klubben har tilbudt medlemmene å kjøpe treningsvester med Asker Hundeklubb logo på gjennom Asker Hundesenter, samt tilbudt instruktørene dette.. Økonomi: Regnskapet for 2012 viser overskudd. Overskuddet foreslås overført til klubbhusfond. Regnskapet forutsettes godkjent av klubbens revisor. Lydighetsutstyr: 2 nye hoppehindre 12 apportbukker tre 6 apportbukker i metall 20 kjegler 3 bånd til ruta 52 stenger til bygging av baner stoppeklokke 2 gule LP-vester Noen merker, pokaler og rosetter Agilityutstyr: Bord 3 rør + 1 kort rør 3 slalåm (1 med riktige mål) 1 møne Stige/bom Vippe (pluss understell til en lav vippe) 2 hjul (+ 1 lite hjul til innlæring) 1 pølse Lengde med tilhørende kryss og pinner Ca. 25 stk hoppehindre, med pinner Div. "vekter" / sandsekker - tunge plastflasker Div utstyr til nummerering (tunge "trekanter", isbokser, kjegler) 1 Tralle 1 mur Div. premier. Vannslange på stativ Verktøykasse med div. verktøy Kontant kasse 2utstillingstelt Annet utstyr: 10 plaststoler og 1 bord En del krus med klubbens logo En del regnponchoer med klubbens logo En del T-shirts med klubbens logo 1 container til oppbevaring av utstyr på Nesbru 1 brakke/"klubblokale" Noe bruksutstyr

6 Budsjetter og planer for 2013 Forslaget for 2013 innebærer en økende aktivitet i klubben, og det er prioritert å bruke mer midler på baneleie til felles arrangementer Klubben har 40 års jubileum i 2013, og det er budsjettert med midler til et større arrangement for klubbens medlemmer for å feire dette. Det er budsjettert med midler til en helgesamling for styre og instruktører med det formål å gi disse en faglig oppdatering, samt for å skape et fellesskap på tvers av grenene Det er budsjettert med et mindre beløp til «klubbhusfond» Forslaget legger til grunn at arbeidet i alle komiteene fortsetter med full styrke. I tillegg oppretter styret en aktivitetskomite for å ivareta de større arrangementene på tvers av grenene. Dette mener styret er viktig for å skape et godt og felles miljø i klubben. Valgkomiteens forslag til nytt styre 2013: Leder: Hege Lunde (Ikke på valg) Nestleder Gro Bunæs (Ikke på valg) Kasserer: Anniken Sæther (På valg for 2 år) Sekretær: Cecilie Thormodsrud (På valg for 2 år) Styremedlem: Arnt Reiten (Ikke på valg) Varamedlemmer: Laila Bruun (på valg for 1 år) Berit Øberg (på gjenvalg for 1 år) Bente Boye har valgt å trekke seg som kasserer, slik at dette vervet er på valg i Forslag til valgkomite og revisor i AHK for 2013: Valgkomite: Anne Kristin Mellgren Tone Hellevin Anette Høgvoll Benedicte Kjørnæs (Ikke på valg) (på valg for 2 år) (ikke på valg) (varamedlem på gjenvalg for 1 år) Aurora Titulaer har valgt å trekke seg fra valgkomiteen, slik at dette vervet er på valg i 2013 Valgkomiteens forslag til revisor 2013: Astrid Persson Det nåværende styret vil legge frem en oversikt over komiténe på årsmøtet. På vegne av styret i AHK takker jeg for innsatsen i året som er gått og ønsker alle medlemmer et riktig godt hundeår! Velkommen til årsmøtet i 2013 For styret i Asker Hundeklubb Hege Lunde, leder (sign)

Komiteene for 2013. Banekomite. Stevnekomite. Leder Hege Lunde 1 år Medlem Mette Dahl 1 år. Oppgaver

Komiteene for 2013. Banekomite. Stevnekomite. Leder Hege Lunde 1 år Medlem Mette Dahl 1 år. Oppgaver Komiteene for 2013 Banekomite Leder Hege Lunde 1 år Medlem Mette Dahl 1 år Jobbe for å finne langsiktig treningssted inne og ute både mot kommunene og evt. andre muligheter Jobbe videre mot Asker kommune

Detaljer

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status

Referat. Styremøte Asker Hundeklubb. 1. Referat fra forrige møte. 2. Hva skjer i gruppene kort status Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 18.06.2015 Kl.19.00 22.10 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette Dahl, Laila

Detaljer

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig.

STATUS: Entreprenøren har lagt ferdig topplaget på banen. Får gratis jord - mangler ca 3 lass. Vil fullføres når Geir har noe tilgjengelig. Referat Styremøte Asker Hundeklubb Dato/tid : 06.05.2015 Kl.20.00 22.45 Sted : Hos Hege Tilstede : Hege Lunde, Anniken Sæther, Per Jakobsen, Sissel Talseth, Anne Kristin Mellgren, Lise B. Fredriksen, Mette

Detaljer

Asker Hundeklubbs medlemsblad

Asker Hundeklubbs medlemsblad Apport Nr. 2 2012 Asker Hundeklubbs medlemsblad Utgis av Asker hundeklubb 4 ganger per år. Annonsepriser: 1/1 side: kr 300,- 1/2 side: kr 150,- Opplag: 340 stk Manusfrist neste Apport: 31. august 2012

Detaljer

Kjære medlem i Follo Brukshundklubb!

Kjære medlem i Follo Brukshundklubb! JULEN 2014 Kjære medlem i Follo Brukshundklubb! Vi starta 2014 med ei trivelig feiring av klubbens 50-års jubileum i Seniorsenteret i Ås rådhus. Veldig hyggelig at flere av våre veteraner deltok i feiringa.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 26. mars 2014 kl.19.00 Klubbhytta i Kilen Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015.

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015. Årsmøtedokumenter Elverum Hundeklubb 9. mars 2015. Folkvang skole, lille auditorium. Innkalling til årsmøte i Elverum Hundeklubb Dato: Mandag 9. mars 2015 kl 19:00 Sted: Folkvang skole, lille auditorium

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD. Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Onsdag 19.mars 2013, kl.19.00 I KLUBBENS LOKALER PÅ STIKKAÅSEN 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. ØSTFOLD Tid: Onsdag 19.mars

Detaljer

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013

Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Årsmøte Senja Hundeklubb 2013 Tirsdag 18. mars 2014, kl 19.00 Sted: Finnsnes Dyreklinikk, Ringveien 34, Finnsnes Tilstede: 14 medlemmer, 7 vanlige medlemmer og 7 styremedlemmer. Saksliste: 1. Valg av møteleder

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN

ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN ÅRSMØTE NORSK RETRIEVERKLUBB AVD. BERGEN OG OMEGN 03 APRIL Kl.19:00 OSELVARNAUSTET, HAMNEVEGEN, 5200 OS Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent,referent,underskrivere protokollen,

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2013 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og sportslig leder: Stian Jensen Økonomiansvarlig: Monica Ramsvik Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Tor Erling

Detaljer

www.barduhund.com Årsmelding 2011 Sted: Steiland BJFF, Setermoen Tid: 18:00 Postadresse: Bardu Hund v/elin Uhre Skolegata 27, 9360 Bardu, Norge

www.barduhund.com Årsmelding 2011 Sted: Steiland BJFF, Setermoen Tid: 18:00 Postadresse: Bardu Hund v/elin Uhre Skolegata 27, 9360 Bardu, Norge Årsmelding 2011 Sted: Steiland BJFF, Setermoen Tid: 18:00 Innledning Bardu Hund ble stiftet 13. februar 2008. Vi er i dag en selvstendig klubb som ikke er knyttet til NKK. Bardu Hund har pr 31.12.2011

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg

Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn 17. mars 2014 kl 19.00 Røa Samfunnshus Austliveien 4/Røa torg 2 Vi byr på pizza før årsmøtet! Til behandling foreligger: 1. Konstituering 2. Valg av dirigent

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer