GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014"

Transkript

1 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: oktober 2014

2 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater gjennom andre. For at ansatte skal være motivert må ledere avklare mål, krav og forventninger på en ansvarliggjørende og motiverende måte. Denne samlingen vil ha fokus på hvordan ledere kan sette mål og følge opp ansatte på en motiverende måte. Økt kunnskap om hva som ligger i begrepene godt lederskap og godt medarbeiderskap Øke kunnskaper og ferdigheter om hva du som leder kan gjøre for å øke ansattes engasjement og motivasjon Økt forståelse av hva som ligger tenkning og tilnærming knyttet til situasjonsbestemt ledelse hvordan delegere, hvordan sette mål og følge opp ansatte, hvordan gjennomføre mål- og utviklingssamtaler, hvordan håndtere ansatte som ikke leverer. Fra kurs til praksis. Hovedmålet med samlingen er å inspirere dere til anvendelse. Arbeid med egen mål- og utviklingsplan Tekna GILA side 2

3 Min utviklingsplan (SMART-plan) SPESIFIKT MÅLBART AVTALT REALISTISK TIDSAVGRENSET Hva skal jeg gjøre eller oppnå? Hvordan skal jeg måle det? Hvordan er det forankret? Er det? Hvordan kan jeg øke sjansen for å realisere dette? Innen når skal jeg ha startet og fullført dette? Hvilken rekkefølge bør jeg gjennomføre dette? Hvordan skal jeg overvåke fremgang? Oppsummering Hvilke tre ting fra disse to dagene har du hatt størst utbytte av? Hva vil du anerkjenne deg selv for etter disse to dagene? Tekna GILA side 5

4 Øvelser/oppgaver Hva kjennetegner deg når du er på ditt beste Formål/anvendelsesområder Kan brukes på enkeltmedarbeider eller på hele grupper At den enkelte medarbeider selv er klar over det og at du som leder er klar over det. Økt tillitt mellom leder og medarbeider og økt tillitt mellom medarbeidere hvis det gjøres i grupper Mulighet for å gjøre justeringer i oppgaver, ansvar og roller. I G P (individ, gruppe og plenum) Hva motiverer, dine styrker, tilbakemeldinger, hemmer og fremmer, hva skal til for at du skal bli her? (flere spørsmål i foilsettet) Involverende teknikk for å sørge for at alle blir hørt og ansvarliggjort. Få et mer balansert bilde på problemstillinger Bygge tillit i relasjoner Motivere medarbeidere Få verdifull informasjon som du kan bruke som leder Ansvarliggjøre medarbeidere Fokusere på motivasjon og engasjement (PRESTASJONSDRIVERE), mer enn trivsel/mistrivsel De fire ansiktene Gjør dine vurderinger av «hvor» folk er. Tenkte på hva du ønsker å oppnå med hver enkelt. Ha et utforskende perspektiv (ikke dømmende) Dele modell, be folk om å tenke på hvor de er, hvor de ønsker å være og hva som skal til for ønsket utvikling Lederens medarbeideranalyse Skrive ned dine tanker om hver enkelt. Du kan dele dine betraktninger og/eller invitere hver enkelt til å dele dette med deg. Dine suksesshistorier Øvelse for å kartlegge egne sterke sider kan brukes av deg selv og kan brukes av medarbeidere. Tilbakemeldingsøvelse Enkel øvelse for å innhente tilbakemeldinger kan brukes av deg selv og kan brukes av medarbeidere. Karriereankerøvelse Bevisstgjøringsøvelse på karrieremessig forankring. Personlig bevisstgjøring av deg selv og/eller dine medarbeidere. Tekna GILA side 6

5 Øvelser/oppgaver Ferdighetstrening mål- og utviklingssamtaler Formål/anvendelsesområder Trening før samtaler. Del gjerne med andre ledere hos deg Daniel Pink Drive Snurr film på neste ledermøte eller avdelingsseminar som oppspill til å diskuter motivasjon og godt arbeidsmiljø. HOT SEAT (stolt, mål, hindringer, håndtering og hjelp) Refleksjoner over egen læring og egen utviklingsplan Dine personlige mål og din utvikling Sikre implementering Direkte og indirekte kommunikasjonsteknikker til bruk i utviklingssamtalen og generelt ledelse av medarbeidere Økt refleksjon over egen læring og nytte i forhold til eget lederskap Sikre implementering. Del gjerne med egen leder og egne medarbeidere. Tips til teautvikling Hva er dine styrker i samarbeid med andre, hva motiverer deg i samarbeid med andre, hva irriterer deg i samarbeid med andre, hva tenker du kan være dine utviklingsområder i samarbeid med andre. Tekna GILA side 7

6 Godt lederskap og godt medarbeiderskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate til ledere!

7 Jobb og mening Hva betyr det å jobbe for deg? - Hvilke behov får du dekket eller mål realisert? Tekna GILA side 9

8 Tekna GILA side 10

9 Hva er ditt karriereanker? På denne refleksjonsøvelsen blir du inspirert av tenkning omkring karrieremessig forankring. Dette er ikke en vitenskapelig test, men svarene kan danne grunnlaget en refleksjon omkring egen faglig og personlige utvikling i arbeidet. EKSEMPEL PÅ HVORDAN RESULTATET KAN FREMSTILLES: Øvelsen Tanker/spørsmål til videre refleksjon Gir dette mening for deg? Kjenner du deg igjen i dine karriereanker? Vil du si du har ett eller flere karriereanker? Har du vært i situasjoner (jobb, privat, personlig) hvor du har blitt bevisst hvor du har din karrieremessige forankring? Ser du noen sammenhenger mellom dine talenter, dine sterke sider og dine karriereanker? På hvilken måte, og hvilken effekt får eventuelt det? Ser du noen sammenhenger med mellom dine karriereanker og din motivasjon? På hvilken måte, og hvilken effekt får eventuelt det? Ser du noen sammenhenger mellom dine arbeidsverdier og dine karriereanker? På hvilken måte, og hvilken effekt får eventuelt det? Ser du noen sammenheng mellom dine karriereanker og din motivasjon? På hvilken måte, og hvilken effekt får eventuelt det? Tekna GILA side 11

10 Jobb og motivasjon «Hva er det som virkelig motiverer deg?» Tekna GILA side 12

11 Trivselsformelen til Arne Næss 2 Glød Trivsel = Fysisk + Psykisk slitasje Tekna GILA side 13

12 UTFORDRINGER Er du i flytsonen? ANGST BEKYMRING KJEDSOMHET FRUSTRASJON FERDIGHETER Tekna GILA side 14

13 Jobb og sterke sider Når du er på ditt beste. Hva er dine sterkeste sider faglig eller personlig Tekna GILA side 15

14 Personlig suksesshistorie STED BESKRIV SITUASJON HVA GJORDE DU/DERE HVA BLE RESULTATET NÅR VAR DET FERDIGHETER OG TALENTER ANVENDT Tekna GILA side 16

15 Oppsummering av mine talenter og ferdigheter TALENT/FERDIGHET KORT BEGRUNNELSE Tekna GILA side 17

16 Jobb og tilbakemeldinger Hvilke tilbakemeldinger ønsker du å få for å forbedre deg? Tekna GILA side 18

17 Still deg selv eller dine medarbeidere spørsmålene flere ganger. Hva gjør deg stolt? Hva er dine mål? Hva hindrer deg i nå dine mål? Hva vil eller kan du gjøre med det? Hvordan kan jeg hjelpe deg, evt hvem kan hjelpe deg? Tekna GILA side 19

18 Jobb og leveranser Hva tenker du fremmer eller hemmer dine muligheter til å gjøre en god jobb?» Tekna GILA side 20

19 Lederens medarbeideranalyse Navn Hva betyr jobben for deg? Mål du får realisert og/eller behov du får dekket? Hva motiverer deg? Glød, arbeidsglede, engasjement, flyt. Når du er på ditt beste - hvilke sterke sider bruker du da. Hva er dine mål? Faglige Karrieremessieg Personlige Behov for støtte og oppfølging/ tilbakemelding fra meg eller andre? Hva fremmer eller hva hemmer dine muligheter til å gjøre en god jobb? Skriv: Skriv: Skriv: Skriv: Skriv: Skriv: Skriv: Tekna GILA side 21

20 Jobb og tilbakemeldinger Hva skal til for at du skal velge fortsette å jobbe hos oss? Tekna GILA side 22

21 Oppfølging Det kan være mange årsaker til at ansatte eventuelt ikke leverer i henhold til forventning. Dette skjemaet kan brukes som et virkemiddel til å avdekke årsaker og til å finne løsninger, sammen. 1. Fysiske ressurser og arbeidsbetingelser 2. Arbeidsprosesser og informasjon 3. Ledelse og støttesystemer Er det noen fysiske eller strukturelle arbeidsbetingelser som påvirker resultatene på jobben? Er arbeidsprosesser hensiktsmessige i forhold til det som skal produseres? Er det sammenheng mellom arbeidsprosesser og organisasjonsstrukturen? Har medarbeider klare mål og får du tilbakemeldinger som hjelper deg å gjøre en god jobb? Støtter organisasjonen som helhet medarbeiders mulighet til å gjøre en god jobb? 4. Kunnskaper og ferdigheter 5. Teknologi ressurser og støtte 6. Talent, motivasjon og konsekvens Har medarbeider eller får medarbeider nødvendig kunnskap og ferdighet til å gjøre en god jobb? Hjelper teknologien din medarbeider til å gjøre en god jobb og får han/hun den støtte han/hun trenger? Er det riktig folk i riktig jobb i denne organisasjonen? Virker belønningssystemet hensiktsmessig? Er det konsekvenser for å gjøre en god eller dårlig jobb Tekna GILA side 23

22 Tre enkle spørsmål Hvem er du? Dine verdier, prioriteringer, din balanse, dine mål og visjoner, det gode liv for deg? Hva kan du? Hva er dine sterke sider og personlige talenter, hva er dine kunnskaper og ferdigheter? Hva vil du? Dine motivasjonsdrivere og verdier? Dine mål, ønsker og planer? Tekna GILA side 24

23 Tekna GILA side 25

24 Moderne karrierebegrep Karriere på tvers av arbeid, familie og fritid. Det dreier seg om å bruke seg på en mest mulig meningsfull måte. Balansekunst Venner Refleksjonsspørsmål Hvordan ser seigmannen din ut (tenkt energi)? Hvordan vil du at den skal se ut? Hvordan bruker du tiden din? Fysisk Akt. Psykisk helse Familie Arbeid Er det behov for endringer? 26 Tekna GILA side 26

25 LAV Motivasjon HØY Hvordan håndtere ulike medarbeidere? - hva trenger de? - hva gjør du? LAV HØY Kompetanse Tekna GILA side 27

26 Medarbeiderskapet HVA HVORDAN - HVORFOR Selvledelse Ta ansvar for egen jobb (og utvikle den) Ta ansvar for egen karriere- og kompetanseutvikling Ta ansvar for egen trivsel og motivasjon Med-ledelse Melde inn ønsker og behov til nærmeste leder Være konstruktiv, bidrags- og løsningsorientert. Gjøre din leder god Medarbeiderledelse Bidra positivt til arbeids- og læringsmiljø Ta lederansvar i oppgaveløsning med andre Være en god kollega bli likt og respektert av andre. Tekna GILA side 28

27 Godt lederskap Kjenn dine ansatte Kompetanse, motivasjon, modenhet, interesser, styrker, utviklingsbehov, mål og ambisjoner. Sette mål og avklare forventninger Vær tydelig på virksomhetens og enhetens mål og strategier. Utfordre medarbeidere på hvordan de kan bidra, samt sett mål for egen faglig og personlig utvikling. Avklar forventninger til mål og oppgaver - forene individuelle ønsker og behov med organisasjonens mål og strategier. Delegere og skape handlingsrom for deg selv og dine medarbeidere Skal du lede likt må du lede ulikt. Deleger situasjonsbestemt ut fra kompetanse og modenhet. Følge opp individuelt og gi tilbakemeldinger Utvikle en hensiktsmessig oppfølgingsstruktur vær tydelige på forventninger til medarbeideres ansvar for oppfølging. Gi individuelt orienterte tilbakemeldinger ros og anerkjennelse, veiledende og formative. Tekna GILA side 29

28 Mål- og resultatfokus Mål- og resultatfokus Tydelige mål slik at medarbeiderne vet hva de skal levere Fokus på hvilke resultater man skal oppnå Oppfølgning om mål og resultater Tekna GILA side 30

29 Talentutnyttelse Fokus på talenter, ressurser, kompetanse og bidrag til organisasjon Talentutnyttelse Fokus på behov for utvikling og utfordringer Jobbdesign som er tilpasset den enkelte medarbeider Tekna GILA side 31

30 Lederstøtte Hjelpe medarbeidere til å gjøre en god jobb Ros og anerkjennelse Ha fokus på relasjoner preget av tillit og trygghet Lederstøtte Tekna GILA side 32

31 Jobbautonomi Fokus på selvstendighet i jobben Påvirkning/innflytelse over egen arbeidssituasjon Løsninger som ivaretar både den enkeltes og virksomhetens behov Jobbautonomi Tekna GILA side 33

32 Identitet Meningsfull og viktig jobb Identifisere seg med virksomhetens mål og verdier Stolhetsfølelse i forhold til arbeidsinnholdet og arbeidsplassen Identitet Tekna GILA side 34

33 Kollegastøtte Kollegastøtte Sosial støtte fra noen på jobben Behøver ikke være leder Noen som bryr seg om den enkelte som person Tekna GILA side 35

34 Drivere for indre motivasjon og leveranser Jobbautonomi Kollegastøtte Identitet Lederstøtte Mål- og resultatfokus Talentutnyttelse Tekna GILA side 36

35 Prestasjonsdriveranalyse og lederutviklingskonsept Drivere Indikatorer Effekter Mål- og resultat-fokus Ekstrarolle- adferd Identitet Lederstøtte Kunnskapsdeling Arbeidsinnsats Bedre resultater Økt produksjon Lavere sykefravær Prestasjonsdrivere Talentutnyttelse Jobbautonomi Kollegastøtte Turnoverintensjon Tekna GILA side 37

36 Situasjonsbestemt ledelse som tenkning og tilnærming hvordan tilpasse din lederstil til ulike medarbeidere.

37 Dilemmaer i rollen som leder MEDARBEIDERNES FORVENTNINGER ORGANISASJONENS KRAV å være viktigst å bli involvert å kunne gjøre egne valg å bli tatt hensyn til å ha en leder som er konsistent å ha en leder som er forutsigbar MELLOM- LEDER å være viktigst ledere som er handlekraftige resultater tempo ledere som er endringsvillige Dilemmaene er ikke uløselige men mange ledere trenger å utvikle et større repertoar for å håndtere dem Tekna GILA side 40

38 Relasjonsorientert Ledelse er å oppnå resultater i samarbeid med andre mennesker Koseklubbledelse Lagledelse Dette innebærer å ta hensyn til både organisasjonen og menneskene i den Utarmet ledelse Autoritær ledelse Resultatorientert Kilde: Blake og Mouton, 1957 Tekna GILA side 41

39 Kompetansetrappen gjelder også for ledere Ubevisst Kompetent Bevisst Kompetent Bevisst Inkompetent Ubevisst Inkompetent Tekna GILA side 42

40 Hvilke knapper skal vi trykke på hos hverandre? Tekna GILA side 43

41 De primære drivkreftene DRIVERE EFFEKTER Kollegastøtte Mål og resultatfokus Arbeidsinnsats Jobbautonomi Prestasjonsdrivere Bedre resultater Identitet Økt produksjon Lederstøtte Talentutnyttelse Tekna GILA side 44

42 Kort forklaring Prestasjonsdriver Jobbautonomi Mål og resultatfokus Talentutnyttelse Kollegastøtte Lederstøtte Identitet Forklaringer Selvstendighet og handlingsrom i jobbutøvelsen og anledning til å øve innflytelse på rammevilkårene Tydelighet på mål og resultater, forventninger til den enkeltes bidrag og hvordan dette følges opp At man får utnyttet sine talenter og evner i jobben At man får støtte og oppmerksomhet fra kolleger, at noen bryr seg om en som person og kollega At leder ser, anerkjenner og hjelper medarbeidere til å gjøre en god jobb At jobben er meningsfull og gir anledning til stolthet, at man identifiserer seg med målene til virksomheten Tekna GILA side 45

43 Mennesker er forskjellige. Skal de oppleve å bli ledet likt, må de ledes ulikt. Tekna GILA side 46

44 LAV Motivasjon HØY Hvordan håndtere ulike medarbeidere? - hva trenger de? - hva gjør du? LAV HØY Kompetanse Tekna GILA side 48

45 Støttende Fire stiler Stil 3 Veiledende Stil 2 Rådgivende Lite styring Sterk støtte Sterk styring Sterk støtte Stil 4 Delegerende Stil 1 Instruerende Lite styring Lite støtte Sterk styring Lite støtte Styrende Tekna GILA side 49

46 Støttende Situasjonsbestemt ledelse Stil 3 Stil 2 Veiledende Rådgivende Stil 4 Stil 1 Delegerende Instruerende Styrende Høyt engasjement Kompetent Variabelt engasjement Kompetent Lite engasjement Lite kompetent Høyt engasjement Lite kompetent Tekna GILA side 50

47 Delegering forutsetter at ledere kjenner sine medarbeidere og at medarbeidere..? Veiledende «Kompetent, men usikker» Rådgivende «Desillusjonert» Ledelse dreier seg om å oppnå resultater sammen med og gjennom andre mennesker. Det innebærer at ledere må vite hva som fremmer eller hemmer gode prestasjoner hos andre og de må ta hensyn til dette i utøvelsen av lederskapet. For å kunne delegere på en hensiktsmessig må leder kjenne sine medarbeidere på områder som kompetanse, modenhet, kapasitet, trygghet og motivasjon. Mye Støttende (relasjonsorientert) Lite Delegerende «Selvbevisst gjennomfører» Instruerende «Motivert nybegynner» I og med at ledelse utøves i en relasjon, må både ledere og medarbeidere ta ansvar for denne relasjonen. Lite Styrende (oppgaveorientert) Mye Tekna GILA side 54

48 Refleksjonspunkter til ledere Du kan bruke modellen som generelle tips og råd knyttet til ledelse av ulike typer medarbeidere. Hva du som leder skal konkret gjøre må naturligvis tilpasses i forhold din kjennskap om den enkelte medarbeider. Hvor godt kjenner du faktisk hver enkelt medarbeiders kompetanse, modenhet, trygghet og motivasjon i forhold til ulike oppgaver og ansvar? Tenkt på hvordan du kan bruke dine styrker på best mulig måte når du skal lede? Hva må du passe på knyttet til dine utviklingsområder? Hva vil du si preger relasjonen din til hver enkelt og hvordan kan du lede på en måte som videreutvikler relasjonen. Hva ønsker du å oppnå med ledelsen av hver enkelt medarbeider? Medarbeider: høy kompetanse/variabelt engasjement Anbefalt lederstil: Veiledende/ coachende Sterk støttende, gi medarbeideren trygghet på egne vurderinger Vær spørrende i stilen og reflekter sammen med medarbeideren Vær åpen og oppmuntrende Gi anerkjennelse og støtte for forslag og meninger Lytt! Medarbeider: høy kompetanse/høyt engasjement Anbefalt lederstil: Delegerende Sett tydelige og ambisiøse mål Deleger fullmakt/myndighet og presiser ansvar Etterspør fremgang/resultater Medarbeidere vil reagere negativt på detaljstyring i denne situasjonen Pass på «veggen» Medarbeider: lav kompetanse/lavt engasjement Anbefalt lederstil: Rådgivende Forklare hvorfor, begrunne og motivere Gi eksempler som hjelper til å forstå konsekvenser av ulike valg Anerkjenn ønsket atferd Følg tett opp Grip medarbeideren i å «gjøre noe bra» Medarbeider: lav kompetanse/høyt engasjement Anbefalt lederstil: Instruerende Gi entydig instruksjon Fortell hva som skal gjøres Fortell hvordan det skal gjøres Vær tydelig Spørrende stil liten effekt da medarbeider har liten forutsetning for å vite hva som er «riktig» og «galt» Tekna GILA side 55

49 Delegering Hvorfor er det viktig? Hva gjør det vanskelig?

50 Delegering Hvorfor delegering er viktig? For ledere selv Frigjør tid til mer oppfølging og mer overordnet ledelse Mer kontroll over egen arbeidssituasjon For relasjon til medarbeidere Bygger tillit til medarbeidere (jeg tror at du kan nå får du sjansen til å vise det) Utvikle medarbeideres kompetanse og helhetsforståelse Utøve situasjonsbestemt ledelse Istandsette medarbeidere til å ta økt ansvar (økt selvledelse) For organisasjonen Attraktiv arbeidsgiver som mobiliserer og utvikler medarbeidere Utvikler den kollektive helhetsforståelsen Saker løses og beslutninger tas på riktig nivå i organisasjonen Økt autonomi, økt talentutnyttelse, høyere krav og forventninger, mestringsoppbyggende lederstøtte økt effektivitet og bedre resultater Delegering utvikler både lederskapet, medarbeiderskapet og organisasjonen! Tekna GILA side 57

51 Delegering «The knowing doing gap» Lederen delegerer ikke fordi han/hun er redd for: Å miste kontroll/makt over resultatet. Tvil om medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse og nødvendig helhetlige forståelse. Redd for å utvikle for sterke og uformelle «småkonger» Hva mer her hos dere? Tekna GILA side 58

52 Delegering «The knowing doing gap» Lederes forhold til medarbeidere hindrer han/henne i å delegere: Mangler tillit til medarbeidere (kompetanse, redd for å bli motarbeidet eller illojalitet ) Vil ikke forstyrre/bry andre, redd for å påføre stress på andre Man har ingen å delegere til (medarbeidere har allerede for mye å gjøre) Har ikke tid til å drive opplæring (raskere på kort sikt å gjøre jobben selv) Har ikke nødvendige ferdigheter eller trening i å delegere. Manger sosiale antenner/empati Hvordan løse disse dilemmaene? Tekna GILA side 59

53 Delegering «The knowing doing gap» Lederes opplevelse og tolkning av jobben hindrer han/henne i å delegere. Ledere: vil ikke gi fra seg egne «babies» vil «helgardere» gjennom også å ha faglige oppgaver. Egentlig faglig identitet? påvirkes av egne vaner og holdninger. Jeg/vi pleier å gjøre det slikt og dessuten er jeg nok best egnet. Tekna GILA side 60

54 VIKTIG Delegering Prioriteringsmatrisen HØY Delegere og følge opp Legg 80% av din innsats her skap forståelse Unngå, evt minimer Delegere og slipp LAV LAV HASTER HØY Tekna GILA side 61

55 Delegering Stille indre arbeid Hvilke oppgaver/myndighet skal jeg delegere? Hva fremmer eller hva hemmer meg fra å delegere? Hva skal jeg gjøre og når skal jeg gjøre det? Tekna GILA side 62

56 Delegering Delegering og bestilling av leveranser Hvordan beskrive ønsket resultat? Når du kanskje heller ikke selv vet svaret? Hvor detaljert skal jeg være i bestillingen? Holder det med hva eller skal jeg også si hvordan? Hvor detaljert på styringsfaktorer som tid, ressurser, kvalitet i prosess eller sluttresultat? Hvordan følge opp etter at bestillingen er gitt? Hva slags struktur på oppfølging bør det være? Hvordan følger jeg opp når jeg begynner å tvile? Hva skal jeg gjøre og hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan gir jeg tilbakemelding på det som leveres? Når det er bra, så sier du at det var bra? Når det er mindre bra/dårlig så.håper du det går over til neste gang, hvis det blir noe neste gang. Tekna GILA side 63

57 Delegering Oppfølging før, under og etter Evaluering og læring Som prinsipp bør det alltid være en etterevaluering. Alle oppgaver bør ha en verdig avslutning. Bruk anledningen til å synliggjøre personer og resultater. Etterevalueringen skal ha et læringsorientert fokus. Spør medarbeider(e) Hva har gått bra? Hva er det som gjorde at det gikk bra? Hva kunne vært gjort annerledes? Hvilke effekter ville det kunne hatt? Hva har medarbeider lært av denne oppgaven/dette prosjektet? Hvordan opplevde medarbeider/gruppen oppfølgingen fra leder underveis? Del hva du som leders synes: Hvordan opplever leder resultatet og grad av måloppnåelse? Hva var bra og hva kunne vært gjort annerledes? Tekna GILA side 64

58 Delegering Dilemmaer og rotårsaker Reflekter over dilemmaer du synes du møter ofte i din ledergjerning. Noter noen stikkord rundt to dilemmaer som ofte gjør at du enten utsetter beslutninger eller synes det er vanskelig å fatte en. Husk dette er en dialog, ikke en diskusjon hensikten er ikke i første rekke å treffe beslutninger, men å dele erfaringer rundt følgende: Hva er likheter/ulikheter ved våre situasjoner/dilemmaer? Hva synes å være rotårsaken til disse utfordringene (kommunikasjon, system/struktur, geografi/avstand, annet)? (Hvorfor x5) Hvordan kan dere benytte hverandre på en god måte for å håndtere slike dilemmaer i fremtiden? Hva slags forslag til løsning sitter hver og en av dere igjen med? Hva skal du prøve ut? Hvordan kan du forankre dette (for eksempel ved å søke støtte/forplikte deg ovenfor en kollega), slik at du øker sjansen for at det skjer en endring til det bedre? Tekna GILA side 65

59 VIKTIG Øvelse ledere: Planlegging av mer og bedre delegering. Dilemmaer i lederrollen Prioritering av tid og oppmerksomhet er sentralt i hvilken som helst lederrolle. Gjennom mer og bedre delegering kan ledere skape seg økt handlingsrom. HØY Delegere og følge opp: Egne notater: Legg 80% av din innsats her: Egne notater: Følgende oppgave kan være et hjelpemiddel i å klargjøre hva som kan delegeres og på hvilken måte: Ta utgangspunkt i dine mål, oppgaver, roller, krav til leveranser eller ønske om deltakelse i ulike fora som i større grad kan delegeres. Gjør en vurdering av disse oppgavene i forhold til viktig/haster (bruk modellen til høyre). Tenk på dine medarbeideres kompetanse, motivasjon, kapasitet og modenhet. Lag deg en handlingsplan LAV Unngå, evt Minimer Egne notater: LAV HASTER Delegere og slipp Egne notater: HØY Tekna GILA side 66

60 Sette mål

61 Sentrale dilemmaer Hårete mål eller realistiske mål? Mer styring i stort og mindre i smått? Involvering vs eierskap/aksept Tidsbruk mål, planer, gjennomføring og evaluering Resultatmål/effektmål hva er suksesskriterier for å hente ut effekter? Prosessmål? («ønskede bieffekter») Uklar, utydelig og lite grundig behovsanalyse for dårlige diagnoser Man starter arbeidet før målene er tilstrekkelig klarlagt Målene er upresise, uklare eller motstridende Dårlig balansert og kalibrert ambisjonsnivå Tekna GILA side 68

62 Hvorfor behøver vi mål? Ideelt sett fordi Organisasjonens mål bør være det viktigste styringsverktøyet for enhver leder i organisasjonen. Enhver beslutning som tas i organisasjonen, uansett nivå, bør ha som mål å nå det overordnede målet. Målene skal sørge for at alle «går i samme retning», «tenker likt» og jobber for å nå de samme målene. Det er umulig å fatte en riktig beslutning hvis man ikke har et mål. Hva er det man ønsker å oppnå med beslutningen? Mål forener organisasjonsgruppene, og sørger for at alle jobber for å nå de samme langsiktige- og kortsiktige mål, uansett nivå. Har man ikke mål, vil det nærmest være umulig å planlegge organisasjonens virksomhet. Dette fordi målene er selve grunnpilaren i enhver plan og planleggingsprosess. Mål er det som gir arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende. Har man ikke forhåndsdefinerte mål, har man ingenting å måle organisasjonens resultat opp mot. Tekna GILA side 69

63 SMARTE MÅL SOM SJEKKLISTE SMARTE MÅL Spesifikke Motiverende Ambisjonsrike Relevante Tidsbestemte Enkle Spesifikke. Det handler om at målene bør være så presise som overhode er mulig. Da er de også målbare slik at man vet når man har nådd dem. Motiverende. Mål er mest motiverende når man selv bestemmer, eller er med på å sette dem. Ambisjonsrike. Vanskelige mål er mer motiverende enn lette mål, hvis de ikke er for vanskelige, men realistiske. Relevante. Målene må være relevante i forhold til det overordnede fokus, oppgaver og roller. Tidsbestemte. Målene kan være langsiktige og kortsiktige. Det viktige er at målene er tidfestet. Enkle. Målene bør være så enkle å forstå som mulig, men ikke nødvendigvis enkle i forhold til å være lette å oppnå. Tydelige og utfordrende mål er mer motiverende enn lette mål. Det viktige er at de er enkle å forstå. Tekna GILA side 70

64 OPPGAVE: Formidling av mål og forventninger i egne enheter ˮ Mål: Presentere virksomhetens strategi og målsettinger på en motiverende og inspirerende måte for å ramme inn mål- og utviklingssamtalen. Individuelt arbeid (10-15 min): Ta utgangspunkt i strategien for din virksomhet. Du skal forberede en presentasjon av denne i egen enhet etter samlingen. Grupper (15-25 min): Presenter ditt utkast og be deretter om tilbakemeldinger fra de andre og innspill til justering og forbedring. Tekna GILA side 71

65 Formidling av mål og forventninger i egne enheter Tema Hva skal være mitt hovedbudskap i forhold til fokusområder, valgte områder og oppgaver, Notatfelt Våre fokusområder Prioriterte mål og oppgaver? Hva skal jeg vektlegge av positive elementer/muligheter? Hvordan skal jeg formulere meg? Hva skal være mitt hovedbudskap i forhold til utfordringer og muligheter? Hva skal jeg vektlegge av utfordringer? Hvordan skal jeg formulere meg? Hvordan bør jeg gå frem for å få til en dialog (engasjement og interesse)? Hvilke spørsmål og/eller innvendinger tror jeg vil komme? Tekna GILA side 72

66 Mål- og utviklingssamtalen?

67 Tekna GILA side 74

68 Hva vet vi om medarbeidersamtalen? Bla bla bla bla bla bla Bla bla bla bla bla Positive opplevelser av samtalen en forutsetning for positive resultater Fleksibel bruk er nøkkelen til suksess Tydelig mål og innramming hvorfor gjør vi dette? Leders motivasjon for samtalen Ansvarliggjøring av medarbeideren Oppfølging, oppfølging, oppfølging Kilde: Bård Kuvaas, «lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser» Tekna GILA side 75

69 Ledelsessystem som mobiliserer eller begrenser prestasjoner? «Kun en av ti ansatte mener at organisasjonens prestasjonsvurderingssystem hjelper dem til å bli bedre i jobbe» (Pulakos 2004)» Målutvikling Oppfølging Vurdering og evaluering Ansatte og ledere som setter mål i et partnerskap. Mål som settes på denne måten blir høyere, de skaper utholdenhet og engasjement, reell eierskap og ansvarliggjøring av den enkelte ansatt. Avklaring av viktigste oppgaver, ansvar, roller, faglige og personlig mål. Mål må være «rammer» med mulighet for påvirkning, ikke absolutter. Viktigste fasen i prestasjonsledelse og samtidig minst fokusert på! Individuell oppfølging basert på avklarte forventninger. Medarbeider må melde inn sine behov til leder og hva de trenger hjelp til når det gjelder avklaringer eller prioriteringer etc. Krever både en uformelle og formell struktur. Gjensidig vurdering, evaluering og læring av prestasjoner og resultater. Ingen «overraskelser» på dette tidspunktet pga god oppfølging underveis. For mye rangering av folk eller bruk av normalfordeling i vurdering virker som regel demotiverende. Hovedfokus for ledere er å hjelpe medarbeidere lykkes i jobben sin. Hovedfokus for ledere å ta folk på fersken gjøre noe bra, enten på innsats, forbedring eller resultat. Hovedfokus for ledere å ha fokus på den enkeltes vekst og utvikling og læring. Tekna GILA side 76

70 Å samstemme medarbeiders utvikling til organisasjonens mål og retning LIKER KAN Interesser Motivasjon Personlighet Utdanning Erfaring Kvalifikasjoner Organisasjonens behov, mål og retning Tekna GILA side 77

71 Forberedelse Innramming av mål- og utviklingssamtalen REFLEKSJONSSPØRSMÅL FOR GRUPPEN/SEKSJONEN Etter at du har hatt medarbeidersamtale med din nærmeste leder, bør du dele dine mål og prioriterte områder, samt våge å reflektere åpent med din enhet om styrker og utviklingsmuligheter. Våre fokusområder for perioden som kommer er:.?.?.? Våre verdier, valgte mål og prioriterte oppgaver er:.?.?.? I vår avdeling/seksjon/gruppe bør vi ha spesielt fokus på områdene som er oppsummert til høyre og derfor er jeg interessert i å høre om hvordan du kan bidra inn mot disse spesielt. Våre største utfordringer og muligheter er:.?.?.? Tekna GILA side 78

72 Forberedelse I møte med medarbeidere på forhånd Gjenta suksesskriteriene (forberedelser, fleksibel gjennomføring som ender opp i konkrete mål, avklaringer og planer, samt felles ansvar for oppfølging). Si at medarbeidersamtalen både er et ledelsesmessig styringsverktøy og et involveringsverktøy for medarbeidere det dreier seg om å samstemme den enkeltes ønsker og behov med organisasjonens mål og behov. Alle ledere skal før samtalene gjennomgå sin avdelings/seksjons prioriterte mål, satsningsområder og behov for neste periode - be medarbeidere forberede seg med utgangspunkt i avdelingens/seksjonens behov. Dele noen av dine egne mål og prioriteringer som du har gjort med din egen leder. Be dine medarbeidere tenke på sine egne personlige og faglige mål og på hvordan de kan bidra til å realisere målene. Si at du gleder deg til samtalene. Tekna GILA side 79

73 Forberedelse Forberedelse før samtalene HVOR BEFINNER DIN MEDARBEIDER SEG PÅ SKALAEN UNDER? Tenk gjennom hva du vil oppnå med samtalen med hver enkelt medarbeider? Med din kjennskap til hver enkelt, hva tenker du er viktig for at alle/de aller fleste får en positiv opplevelse av selve samtalen? Forbered deg på hva du tenker er den enkeltes styrker og hvordan du kan bruke dette aktivt i samtalen. Husk at det ligger mye anerkjennelse i en høy forventning. Hvilke forventinger kan du ha til hver enkelt? Forbered deg på hva du tenker er den enkeltes bidrag til arbeidsmiljøet. Hvordan kan du anerkjenne de positive bidragene og kanskje forstå ønskene/behovene som ligger bak eventuell uønsket atferd/kommunikasjonsform etc.? Forsøk å nullstille deg til møtet med den enkelte. Det kan tenkes at ansatte har kvalifikasjoner, ønsker, ideer, bidrag, motivasjon, behov som du ikke er klar over. Husk a bak enhver kritikk ligger som regel et ønske. De fleste liker å bli forstått før de liker å bli fortalt. Tenk gjennom hvordan du kan vise at du forstår eller hvordan du kan bekrefte ønskene, UTEN å love noe som du ikke kan love. Forbered deg på hva du antar kan komme frem under samtalene med hver enkelt og hvilke spørsmål som du kan stille i forlengelsen av dette. Husk at denne gangen kan du forvente at medarbeiderne skal være forberedt til samtalen og at det er avgjørende at du lytter aktivt. Vær minst like opptatt av at du skal høre, enn hva du skal si. Tekna GILA side 80

74 Gjennomføring Eksempler på gode spørsmål som kan brukes i medarbeidersamtalen KJERNESPØRSMÅL Du er en viktig medarbeider for meg og for oss, hva tenker du skal til for at du skal velge å fortsette å jobbe her? Hva er det med denne jobben som du finner utfordrende og som gir deg belønning? Hvis du ser tilbake på din karriere så langt, hva vil du si er dine drivere det som skaper motivasjon og glede i arbeidet ditt? Hvilke ferdigheter/sterke sider bruker du i jobben? Hvilke ferdigheter har du som du ikke får brukt nok? Opplever du tilstrekkelig utfordring i ditt daglige arbeid? Hvilke ting er det som utfordrer deg mest? Hva skal eventuelt til for at du skal bli enda mer utfordret? Hva savner du mest ved den jobben du har i dag? Er det noe spesielt du kunne tenkt til å bidra med i tiden fremover? Hvilke deler av din kompetanse kunne du tenkt deg å dele med dine kollegaer? Hvilken jobb tror du best ville kunne ivareta din utvikling med den kompetansen og erfaringen du har? På hvilke områder vil du ha mer, mindre eller annerledes ansvar? Hva ville du like å gjøre de neste tre til fire årene? Er det noe jeg må endre (mer av, mindre, begynne med eller slutte med) for å være en bedre leder for deg? Hvordan vil du bli fulgt opp i forhold til de mål vi har blitt enige om? Hva slags type tilbakemeldinger er det viktig at du får fra meg? Hva er dine forventninger til oppfølging på dine ulike oppgaver og ansvarsområder? (Beverly Kaye og Sharon Jordan-Evans Love`em or lose`em, getting good people to stay. 1999) Tekna GILA side 81

75 Oppfølging Nyttige oppfølgingsspørsmål kan være GODE OPPFØLGINGSSPØRSMÅL KAN VÆRE Hvordan ligger medarbeider an i forhold til mål og planer? Har det skjedd noe som gjør at det er nødvendig å justere mål og planer? Er det nødvendig å justere kursen? Er det behov for støtte? Er det behov for å justere på planer og mål? God og riktig oppfølging er den viktigste delen av prosessen. Medarbeidere må være tydelig på hvilken oppfølging og tilbakemeldinger de ønsker og trenger fra leder eller andre. Leder og medarbeider må bli enig om en hensiktsmessig oppfølgingsstruktur. Det anbefales minst en formalisert oppfølgingssamtalen. Leder har ansvar for å kalle inn, mens medarbeider har et primæransvar i å melde tilbake hvordan de ligger an i forhold til mål og planer og hva de eventuelt trenger. I fellesskap må leder og medarbeider finne ut om det er behov for å revidere mål og planer. Hva opplever medarbeider som hindringer? Hva kan medarbeider gjøre, og hva trenger medarbeider hjelp til? Tekna GILA side 82

76 Hot seat 5 ganger Hva gjør deg stolt Hva er dine mål (faglig og/eller personlig) Hva er det som hindrer deg? Hva kan/skal/bør du gjøre med det? Hvordan kan jeg hjelpe deg? Tekna GILA side 84

77 Samtalens innhold Nye mål Jobberfaringer Organisering av arbeidet, Samarbeid og ledelse Kompetanse- og karriereutvikling Tekna GILA side 85

78 8 suksesskriterier for nyttig samtaler: 1. Informasjon / innsalg/ motivasjon 2. Enhetens mål og utfordringer (hva er behov) 3. Forberedelse (både leder og medarbeider) 4. Refleksjon 5. Selve samtalen / struktur / form 6. Oppfølgingen 7. Evaluering / Prestasjonsvurdering 8. Daglig ledelse / lederstil / Coaching Tekna GILA side 86

79 En skriftlig forberedelse til en muntlig samtale Hva kan dette handle om? Utforsk flere alternativer Hvilken tilnærming vil du benytte? Tema Innledning Spørsmål Lytting Hvilke spørsmål vil du stille, helt konkret? Hva vil du lytte etter? Tekna GILA side 87

80 Litt om strategier og mål Strategi er bestemmelse av foretakets langsiktige mål, og de tiltakene og den ressursfordelingen som er nødvendig for å nå disse målene. Innbakt i organisasjonens strategi ligger målene, som kan defineres som: Mål: «Et forestillingsbilde av ønsket sluttresultat» Antall mål og målenes kompleksitet vil imidlertid variere fra vesentlig organisasjon til organisasjon. I organisasjoner som driver etter profittmaksimeringsprinsippet, er mål av typen; Økt lønnsomhet, jevn vekst og større markedsandeler mye anvendt. Delvis fordi de er forholdsvis spesifiserte og lette å måle. (Chadler, i Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse, Bolman & Deal, 2009) Målene til en «non profit» organisasjon vil som regel være mer diffuse og vanskeligere å måle. Dette fordi de ofte har som mål å utvikle menneskers velferd, skape idrettsglede og aktivitet, hjelpe vanskeligstilte, skape trygge arbeidsplasser o.l. Tekna GILA side 88

81 Hvorfor behøver vi mål? Ideelt sett fordi Organisasjonens mål bør være det viktigste styringsverktøyet for enhver leder i organisasjonen. Enhver beslutning som tas i organisasjonen, uansett nivå, bør ha som mål å nå det overordnede målet. Målene skal sørge for at alle «går i samme retning», «tenker likt» og jobber for å nå de samme målene. Det er umulig å fatte en riktig beslutning, hvis man ikke har et mål. Enhver beslutning må ha et mål. Hva er det man ønsker å oppnå med beslutningen? Mål forener organisasjonsgruppene, og sørger for at alle jobber for å nå de samme langsiktigeog kortsiktige mål, uansett nivå. Har man ikke mål, vil det nærmest være umulig å planlegge organisasjonens virksomhet. Dette fordi målene er selve grunnpilaren i enhver plan og planleggingsprosess. Mål er det som gir arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende. Har man ikke forhåndsdefinerte mål, har man ingenting å måle organisasjonens resultat opp mot. Tekna GILA side 89

82 Hva slags mål har vi? Offisielle mål er mål som styret, ledelsen og de ansatte i fellesskap har kommet frem til. Eksempler på slike mål er; markedsandel, vekst, lønnsomhet, image o.l. Uoffisielle mål i organisasjonen. Dette er mål som man ikke offisielt snakker om eller som står skrevet noe sted. Det vil med andre ord være snakk finnes mange forskjellige uoffisielle mål i en organisasjon. Tabumål - mål som er virkelige, men som ikke omtales. Eksisterende mål - mål som forfølges i det stille til tross for at de er uforenlige med organisasjonens erklærte verdier og «selvbilde»/visjon. Personlige mål - mål som organisasjonsmedlemmene selv har utformet, og som de jobber mot. Disse målene er svært sjelden de samme som bedriftens målsetninger. Eksempler på personlige mål er karriere mål, provisjonsmål o.l. Siden de uoffisielle målene ofte virker sterkere inn på hver enkelt enn de offisielle målene, er det viktig at man er klar over at disse målene eksisterer. Man bør prøve å kartlegge dem i den utstrekning dette er mulig, og man må ta hensyn til disse målene når de offisielle målene, strategiene og planene utarbeides Tekna GILA side 90

83 Kort oppsummering om hvordan gjennomføre prestasjonsvurderinger Hva vet vi om det å foreta prestasjonsvurdering? Hvorfor gjennomføre prestasjonsvurdering? Medarbeidernes opplevelser av systemet for prestasjonsvurdering er nøkkelen til å hente ut positive effekter. Prestasjonsvurdering som gir muligheter for involvering og en følelse av kontroll over prosessen og eierskap til målsetningene. Medarbeidere bør gjøre sin egenvurdering før leder deler sin. Gode relasjoner mellom ansatte og ledelse (tillit, rettferdighet, organisatorisk støtte) er både en forutsetning og et mål med utviklings- og prestajonsvurderingssamtalen. Forutsigbarhet, orden og rettferdighet (men i praksis fryktelig vanskelig) Hovedhensikten med prestasjonsvurdering er å bidra til prestasjonsforbedring, ikke måling av prestasjoner. Prestasjonsvurdering bør bidra til økt ansvarlighet hos de ansatte og fremfor måling, kontroll og styring Prestasjonsvurdering bør ta utgangspunkt i indre og prososial motivasjon fremfor ytre motivasjon. Avtalte mål og målsetninger, både kortsiktige og langsiktige, er fulgt opp og evaluert (ref Utviklingssamtalen), både av ansatt og av leder. Det er en arena og anledning for ledere til å se og til å anerkjenne medarbeideres innsats, forbedring eller resultat. Det er en anledning til å utøve veiledende ledelse. Medarbeidere og ledere avstemmer sin virkelighetsoppfatning (prestasjoner og resultater) Medarbeiderne er kjent med hvordan deres fulle resultatbidrag er evaluert; både hva som er oppnådd, og hvordan Medarbeiderne får en rettferdig tilbakemelding Det er etablert et mest mulig objektivt grunnlag for differensiering av en prestasjonsrelatert kompensasjon (hvis aktuelt) De "følsomme" temaene som evaluering, tilbakemelding, kompensasjon (hvis aktuelt) osv. er unnagjort før den mer fremtidsrettede mål og utviklingssamtalen Det er etablert et grunnlag for å kunne foreta en potensiale vurdering som et ledd i arbeidet med å beholde de beste medarbeiderne. Tekna GILA side 91

84 En liten egenvurdering Rolle God Medium Dårlig Egenvurdering Bryter ned mål og strategier til individuelle mål, tydelige forventninger og krav? Kjenner mine medarbeideres styrker, motivasjon og utviklingsønsker? Bruker min kjennskap til mine medarbeider i bemannings- og prosjektplanlegging? Mine medarbeidere er tydelige på sine egne ønsker og behov (og deler dem med meg)? Gir konstruktive tilbakemeldinger når folk henger etter og når de gjør en god jobb Jeg følger opp mine medarbeidere på de resultater de oppnår Tekna GILA side 92

85 Den vanskelige samtalen hvordan gi kommuniser og gi tilbakemeldinger som føre til endring i atferd og holdninger.

86 Noen innledende spørsmål Hva er eksempler på situasjoner som lederen bør gripe tak i for at de ikke skal få lov å utvikle seg Har du eksempler på situasjoner som har blitt dårlig håndtert/ikke håndtert og hvordan dette har utviklet seg? Tekna GILA side 94

87 GRAD AV KJENNSKAP Ulike utfordringer krever ulike strategier Sakens natur vil kreve ulike typer forberedelser avhengig av hvor kjent/ukjent og hvor alvorlig den er hø y En kjent, lite alvorlig situasjon mindre grad av utforskning Kommer for sent Svake prestasjoner En ukjent, alvorlig situasjon vil kreve en større grad av utforskning Dårlig kroppslukt Mobbing lav kort ALVORLIGHETSGRAD lan g Tekna GILA side 95

88 «Den vanskelige samtalen» - et overordnet rammeverk 1. Forberedelser 2. Selve samtalen - gjennomføring 3. Klargjør spilleregler, handlingsrom og barrierer 4. Vurder behov for bistand 5. Gjør avtaler 6. Følg opp! Tekna GILA side 96

89 Den vanskelige samtalen - planlegging 1. Enkel problemanalyse Hyppighet/omfang, evt dokumentasjon på dette Betydning for medarbeidere/brukere/arbeidsmiljøet Let etter konkrete episoder (episodisk kunnskap) 2. Balanser, trekk også frem positive elementer Hyppighet/omfang, betydning, episodisk kunnskap også viktig her 3. Prioriter hovedbudskap 4. Gå gjennom samtalen mentalt Forbered deg på motargumenter Se for deg at du gjennomfører samtalen med tilskuere Ha klart for deg at det ikke er du som privatperson, men som representant for organisasjonen som skal gjennomføre samtalen 5. Praktiske forberedelser Tekna GILA side 97

90 LAV Motivasjon HØY LAV HØY Kompetanse Tekna GILA side 98

91 Den vanskelige samtalen - gjennomføring Kort innledning Bakgrunn Struktur i samtalen Hensikt/mål Vær nøye med kroppsspråk! Hovedbudskap Vær konkret Bruk episodisk kunnskap Spør åpent om bakgrunn Aktiv lytting Positiv balansering Vær reell Bruk episodisk kunnskap Oppsummering konklusjon Konkret på ansvar, tid, resultat Skriftlighet Evaluerbar Tekna GILA side 99

92 En skriftlig forberedelse til samtalen Hva kan dette handle om? Utforsk flere alternativer Hvilken tilnærming vil du benytte? Tema Innledning Spørsmål Lytting Hvilke spørsmål vil du stille, helt konkret? Hva vil du lytte etter? Tekna GILA side 100

93 Kommunikasjon ta utgangspunkt i ønsket reaksjon EFFEKTEN AV DIN KOMMUNIKASJON ER DEN REAKSJONEN DU FÅR Mye dialog starter med at avsender tar utgangspunkt i egne referanserammer og meninger. Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det første bud i all sann hjelpekunst. Søren Kierkegaard Tekna GILA side 101

94 Forberedelse Innramming av mål- og utviklingssamtalen REFLEKSJONSSPØRSMÅL FOR GRUPPEN/SEKSJONEN Etter at du har hatt medarbeidersamtale med din nærmeste leder, bør du dele dine mål og prioriterte områder, samt våge å reflektere åpent med din enhet om styrker og utviklingsmuligheter. Våre fokusområder for perioden som kommer er:.?.?.? Våre verdier, valgte mål og prioriterte oppgaver er:.?.?.? I vår avdeling/seksjon/gruppe bør vi ha spesielt fokus på områdene som er oppsummert til høyre og derfor er jeg interessert i å høre om hvordan du kan bidra inn mot disse spesielt. Våre største utfordringer og muligheter er:.?.?.? Tekna GILA side 102

95 Forberedelse I møte med medarbeidere på forhånd Gjenta suksesskriteriene (forberedelser, fleksibel gjennomføring som ender opp i konkrete mål, avklaringer og planer, samt felles ansvar for oppfølging). Si at medarbeidersamtalen både er et ledelsesmessig styringsverktøy og et involveringsverktøy for medarbeidere det dreier seg om å samstemme den enkeltes ønsker og behov med organisasjonens mål og behov. Alle ledere skal før samtalene gjennomgå sin avdelings/seksjons prioriterte mål, satsningsområder og behov for neste periode - be medarbeidere forberede seg med utgangspunkt i avdelingens/seksjonens behov. Dele noen av dine egne mål og prioriteringer som du har gjort med din egen leder. Be dine medarbeidere tenke på sine egne personlige og faglige mål og på hvordan de kan bidra til å realisere målene. Si at du gleder deg til samtalene. Tekna GILA side 103

96 Kommunikasjon det viktigste lederverktøyet Vise FULL oppmerksomhet Øyekontakt, lytt etter budskap ikke form Ikke avbryt det er umulig å lytte samtidig som du snakker Hold deg til emnet, reformuler det som sies Benytte spørsmål Hva skjedde så Hva tenkte du da Hva mener du om Oppmuntre til å snakke Fortell mer om det Oppmuntrende lyder Gjenspeile følelser og innhold - parafrasering Tekna GILA side 104

97 Formativ tilbakemelding En formativ tilbakemelding skal aldri spares til en medarbeidersamtale En formativ tilbakemelding bør preges av ærlighet og omsorg En formativ tilbakemelding bør gis til ansatte/kollegaer som du vet har tilstrekkelig kompetanse. 1. Rask tilbakemelding «På dagens avdelingsmøte skulle alle prosjektdeltakerne forberede en kort presentasjon av de viktigste styringsutfordringene i prosjektet 2. Konkret tilbakemelding Det å være forberedt til møter var en av de spillereglene som vi etablerte sammen, i tillegg ble vi enige om at man hadde ansvar for å melde til meg dersom man ikke hadde mulighet til å levere. Slik jeg ser det, brøt du sånn sett begge de spillereglene vi ble enige om. 3. Dele dine følelser Dette skuffer meg, spesielt fordi vi har blitt enig om en arbeidsdeling og samhandlingsform som skal sikre at vi får levert prosjektet i henhold til tid, samt at jeg synes det er viktig at vi viser respekt for hverandres tid. 4. Se fremover Du har tidligere levert i både tide og med svært høy kvalitet, noe jeg også er sikker på at du vil gjøre det fremover. Hvordan kan vi sikre at det skjer? Tekna GILA side 105

98 Trening på gjennomføring av vanskelig samtale INDIVIDUELT 5 min Velg en situasjon du vurderer det som riktig og viktig å gripe inn i 1. Skriv ned stikkord for hvilke(n) medarbeider(e) som er involvert. Dette skal brukes til å briefe medarbeider og observatør 2. Hva ønsker du å oppnå ved å ta opp situasjonen i en samtale? 3. Forbered deg på å gjennomføre samtalen ved å tenke gjennom hva du vil vektlegge i forhold til: Situasjonsbeskrivelse Analyse av hvordan situasjonen påvirker den enheten du leder Formuler spørsmål/budskapet med stikkord TRIADE ca min SAMLET 1. Leders intro. 2 min Hva er situasjonen? 2. Individuelt forarbeid 3 min leder og observatør forbereder seg sammen medarbeider forbereder seg på å spille ut «rollen» 3. Trening samtale 10 min 4. Debrief 5 min Tekna GILA side 106

99 Hvordan gi en veiledende tilbakemelding? Rask tilbakemelding Du leverte ikke rapporten før kl i dag slik vi hadde avtalt. Konkret tilbakemelding Når jeg ikke får inn alle delrapportene, så får ikke jeg foretatt en analyse som jeg skal presentere i ledermøte på mandag. Vise at du tar ansvar Kanskje jeg ikke gjorde det klart nok at rapportene må være levert innen kl og at jeg trenger de for å kunne gjøre min del av jobben som forberedelse til mandag. Gjenta formål og mål med oppgaven Rapporten er en viktig del av organisasjonens styringssystem og gir oss viktig informasjon om hvordan vi ligger an i forhold til våre målsetninger og om det er behov for å justere kurs. Trygge og motivere Jeg synes virkelig at dine bidrag er viktig for oss og jeg jeg er glad for at du er med på laget. Hvordan kan vi sikre at du leverer i tide fremover? Tekna GILA side 107

100 Den vanskelige samtalen - følge opp 1. Følg opp avtaler Sikre deg at du ivaretar det du eventuelt selv har forpliktet deg til å gjøre Evaluer i henhold til konklusjonen dere kom frem til Dersom oppfølgingsmøte er avtalt - gjennomfør dette selv om ting tilsynelatende går bedre 2. Gi kontinuerlig støtte Vær nøye med å vise at du ser personen Ta deg tid til å stille åpne spørsmål Husk aktiv lytting Gi konkrete tilbakemeldinger 3. Vurder nye tiltak Tekna GILA side 108

101 Den vanskelige samtalen - vær oppmerksom på egen atferd Tilstreb anstendighet og verdighet Ikke tråkk på noen av partene Snakk med, ikke om Du skal som leder se medarbeiderne i øynene også etterpå, både de som er en del av saken, men også de øvrige medarbeiderne Tekna GILA side 109

102 Hvordan lytter vi og hva lytter vi etter?

103 Kommunikasjonsprosessen Et eksempel på dårlig kommunikasjon er når mottakeren tror han vet hva senderen vil si og griper ordet før sender har snakket ferdig. HOVEDESSENSEN I BUDSKAPET STARTER SENDERENS BUDSKAP MOTTAKERS REAKSJON MOTTAKER STARTER Å TENKE PÅ SVARET MOTTAKER AVBRYTER OG STARTER PÅ SITT SVAR En aktivt lyttende mottaker lar sender fullføre budskapet før han tenker ut sitt svar og starter å snakke. SENDERENS BUDSKAP SENDERENS BUDSKAP MOTTAKERS REAKSJON MOTTAKER TENKER UT SITT SVAR MOTTAKER SVARER Tekna GILA side 112

104 9 områder å lytte etter og reagere på - som ikke eksplisitt nevnes i samtalen (R. Hargrove) Oppmerksomhet (fokus, oppmerksom på, blind for) Valg (oppmerksom på, antall, egenansvar, kreativitet, åpenhet for nye muligheter) Selvtillit (grad av, oppmerksomhet over egne styrker, ønske om fremdrift vs risiko) Tanker (tenkemåte, overbevisninger og antakelser, holdninger, forutinntatthet) Følelser (i øyeblikket, rundt sak/situasjon/person, generelt humør) Ønsker (hensikt/intensjon, prioriteringer, verdier, behov) Ferdighet (har vedkommende de nødvendige ferdigheter, og er vedkommende klar over det? Selvinnsikt) Vilje (nødvendig vilje/forpliktelse til oppgaven?) Barrierer og støtte (barrierer, indre/ytre som er i veien, oversikt over tilgjengelig støtte og ressurser) Tekna GILA side 114

105 En skriftlig forberedelse til samtalen Hva kan dette handle om? Utforsk flere alternativer Hvilken tilnærming vil du benytte? Tema Innledning Spørsmål Lytting Hvilke spørsmål vil du stille, helt konkret? Hva vil du lytte etter? Tekna GILA side 115

106 Forberedelse Forberedelse før samtalene HVOR BEFINNER DIN MEDARBEIDER SEG PÅ SKALAEN UNDER? Tenk gjennom hva du vil oppnå med samtalen med hver enkelt medarbeider? Med din kjennskap til hver enkelt, hva tenker du er viktig for at alle/de aller fleste får en positiv opplevelse av selve samtalen? Forbered deg på hva du tenker er den enkeltes styrker og hvordan du kan bruke dette aktivt i samtalen. Husk at det ligger mye anerkjennelse i en høy forventning. Hvilke forventinger kan du ha til hver enkelt? Forbered deg på hva du tenker er den enkeltes bidrag til arbeidsmiljøet. Hvordan kan du anerkjenne de positive bidragene og kanskje forstå ønskene/behovene som ligger bak eventuell uønsket atferd/kommunikasjonsform etc.? Forsøk å nullstille deg til møtet med den enkelte. Det kan tenkes at ansatte har kvalifikasjoner, ønsker, ideer, bidrag, motivasjon, behov som du ikke er klar over. Husk a bak enhver kritikk ligger som regel et ønske. De fleste liker å bli forstått før de liker å bli fortalt. Tenk gjennom hvordan du kan vise at du forstår eller hvordan du kan bekrefte ønskene, UTEN å love noe som du ikke kan love. Forbered deg på hva du antar kan komme frem under samtalene med hver enkelt og hvilke spørsmål som du kan stille i forlengelsen av dette. Husk at denne gangen kan du forvente at medarbeiderne skal være forberedt til samtalen og at det er avgjørende at du lytter aktivt. Vær minst like opptatt av at du skal høre, enn hva du skal si. Tekna GILA side 116

107 Gjennomføring Eksempler på gode spørsmål som kan brukes i medarbeidersamtalen KJERNESPØRSMÅL Du er en viktig medarbeider for meg og for oss, hva tenker du skal til for at du skal velge å fortsette å jobbe her? Hva er det med denne jobben som du finner utfordrende og som gir deg belønning? Hvis du ser tilbake på din karriere så langt, hva vil du si er dine drivere det som skaper motivasjon og glede i arbeidet ditt? Hvilke ferdigheter/sterke sider bruker du i jobben? Hvilke ferdigheter har du som du ikke får brukt nok? Opplever du tilstrekkelig utfordring i ditt daglige arbeid? Hvilke ting er det som utfordrer deg mest? Hva skal eventuelt til for at du skal bli enda mer utfordret? Hva savner du mest ved den jobben du har i dag? Er det noe spesielt du kunne tenkt til å bidra med i tiden fremover? Hvilke deler av din kompetanse kunne du tenkt deg å dele med dine kollegaer? Hvilken jobb tror du best ville kunne ivareta din utvikling med den kompetansen og erfaringen du har? På hvilke områder vil du ha mer, mindre eller annerledes ansvar? Hva ville du like å gjøre de neste tre til fire årene? Er det noe jeg må endre (mer av, mindre, begynne med eller slutte med) for å være en bedre leder for deg? Hvordan vil du bli fulgt opp i forhold til de mål vi har blitt enige om? Hva slags type tilbakemeldinger er det viktig at du får fra meg? Hva er dine forventninger til oppfølging på dine ulike oppgaver og ansvarsområder? (Beverly Kaye og Sharon Jordan-Evans Love`em or lose`em, getting good people to stay. 1999) Tekna GILA side 117

108 Spørsmål

109 Om spørsmål Spør deg selv stiller du spørsmål Som passer med hvor dere er i samtalen? I den primære hensikt å støtte læring? Som krever et personlig svar? Som inviterer til å se muligheter? Som fremmer åpenhet fremfor selvforsvar? For å samarbeide om å finne beste alternativ, eller for å manipulere medarbeideren til å velge ditt alternativ? Som vil få medarbeideren til å bevege seg i retning av klare handlinger og forpliktelser? Som er enkle ett om gangen? For deretter å være stille, slik at du lar medarbeideren tenke seg om? Med nysgjerrighet, optimisme og mot? Fra Goldberg, M. The art of question, Princeton NJ J. Whiley & Sons Tekna GILA side 119

110 Gode spørsmål 1 Hva må til for at du skal velge å forsette å jobbe her? Er det noe spesielt du kunne tenkt til å bidra med i tiden fremover? Hvilke deler av din kompetanse kunne du tenkt deg å dele med dine kollegaer? Er det noe jeg må endre (mer av, mindre, begynne med eller slutte med) for å være en bedre leder for deg? Hvordan vil du bli fulgt opp i forhold til de mål vi har blitt enige om? Hva slags type tilbakemeldinger er det viktig at du får fra meg? Hva er dine forventninger til oppfølging på dine ulike oppgaver og ansvarsområder? (Beverly Kaye og Sharon Jordan-Evans Love`em or lose`em, getting good people to stay. 1999) Tekna GILA side 120

111 Gode spørsmål 2 Hva er det du virkelig kunne tenkt deg å jobbe med? Hvis du ser tilbake på din karriere så langt, hva vil du si er dine drivere det som skaper motivasjon og glede i arbeidet ditt? Hvilken jobb tror du best ville kunne ivareta din utvikling med den kompetansen og erfaringen du har? Hva savner du mest ved den jobben du har i dag? Opplever du tilstrekkelig utfordring i ditt daglige arbeid? Hvilke ting er det som utfordrer deg mest? Hva skal evt til for at du skal bli enda mer utfordret? Får du tilstrekkelig tilbakemeldinger på det arbeidet du gjør? Hva slags tilbakemeldinger synes du det er viktigst å få? Hvilke tilbakemeldinger har vært mest nyttige for deg? (Beverly Kaye og Sharon Jordan-Evans Love`em or lose`em, getting good people to stay. 1999) Tekna GILA side 121

112 Gode spørsmål 3 Hvilke ferdigheter bruker du i jobben? Hvilke ferdigheter har du som du ikke får brukt nok? Hva er det med denne jobben som du finner utfordrende og som gir deg belønning? På hvilke områder vil du ha mer, mindre eller annerledes ansvar? Hva ville du like å gjøre de neste tre til fire årene? Vanlige svar går på: Større autonomi, mer tilbakemeldinger, mulighet for teamarbeid, nye utfordringer og læringsmuligheter. Tekna GILA side 122

113 Endring

114 Hva mener dere kjennetegner en god endringsprosess? Tekna GILA side 124

115 Drivkreftene for endring varierer Tekna GILA side 125

116 Endringsledelse Opptining Viktige grep for å få til endringer i organisasjoner 1. Etablere erkjennelse av viktighet 2. Mobilisere endringskraft etablere en styrende koalisjon 3. Utvikle tydelig retning for endringen visjon og mål Endring 4. Kommunisere retningen i organisasjonen 5. Skape handlingsrom for folk og fjerne hindringer 6. Planlegge for kortsiktige gevinster Konsolidering 7. Ikke erklære seieren for tidlig 8. Jobbe bevisst og systematisk med kulturen slik at den støtter ønsket endring (Kilde: John P. Kotter, Leading Change, Harvard Business School Press, 1996) Tekna GILA side 126

117 Det periodiske system for endring (Leif Hellebø, Hydro Polymer) Tekna GILA side 127

118 Sjekkliste endringsprosesser Sjekkliste Egenvurdering Visjon og mål Situasjonsforståelse Intern endringsteam Topplederforankring Kultur Opplæring Budsjett og planer Måloppfølging Forpliktelse og ansvarlighet Kommunikasjon Belønning Notat: Inspirert av Ken Blanchard Who killed Change Gode/bra Medium Dårlige Tekna GILA side 128

119 Eksempler på med- og motkrefter Hovedfunn i undersøkelse: Den sterkeste suksessfaktoren er sterkt, synlig og effektiv støtte i gjennomføring. Ansatte ønsker klare meldinger fra to kilder: toppsjefen og nærmeste overordnede (men deres meldinger er ikke samkjørte). Den viktigste hindringen for suksessrik endring er ansattes motstand på alle nivåer: ansatte, mellomledelse, og toppledelse. Hovedårsaken til ansattes motstand var manglende forståelse for viktighet og nødvendighet, tilfredshet med tingenes tilstand og frykt for det ukjente. Mellomledere motarbeidet endring fordi de var redd for å miste kontroll og at de var overbelastet med eksisterende oppgaver og ansvar. Annerledes neste gang: de fleste team sa at de ville starte sine endringsaktiviteter tidligere i det neste prosjektet, isteden for å se aktivitetene som tilleggsgjøremål. Benchmarking report: 288 organizations share best practices in change management Tekna GILA side 129

120 Hvor er ledere og hvor er de? Tekna GILA side 130

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 10.-11. mars 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 10.-11. mars 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 10.-11. mars 2014 GILA Mål med dagene Deltakerne skal få økt kunnskap om driverne bak gode prestasjoner Deltakerne skal økt kunnskap om

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 16. og 17. oktober 2013

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 16. og 17. oktober 2013 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 16. og 17. oktober 2013 GILA Mål med dagene Deltakerne skal få økt kunnskap om driverne bak gode prestasjoner Deltakerne skal økt kunnskap

Detaljer

GILA - samling. Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS Oktober 2011

GILA - samling. Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS Oktober 2011 GILA - samling Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS Oktober 2011 2 Tekna GILA, oktober 2011, Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø, Hartmark Consulting AS Hartmark 2011 GILA Mål

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi

Foredrag 09. april 2013. Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Foredrag 09. april 2013 Foredrag for FOP - Forening For Organisasjonspsykologi Jobbsøkingsprosessen - hvordan bli flinkere på å selge seg selv? Om foredraget tematisk innhold: Karriereutvikling og jobbsøking

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

OU seminar for FBF. Karriereutvikling og kompetanseendring for ansatte ved fusjoner og omstillinger. Jon Fredrik Alfsen 17.

OU seminar for FBF. Karriereutvikling og kompetanseendring for ansatte ved fusjoner og omstillinger. Jon Fredrik Alfsen 17. OU seminar for FBF Karriereutvikling og kompetanseendring for ansatte ved fusjoner og omstillinger Jon Fredrik Alfsen 17. November 2010 Noen perspektiver på endring Identitet og image Fra ansettelsestrygghet

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål.

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål. Veileder for Medarbeidsamtaler. Forberedelse: Hva gjør vi? Både medarbeider og leder må inn i Dossier å oppdatere seg på forrige medarbeidersamtale og utviklingsplanen. Sørg for at Dossier er oppdatert.

Detaljer

«Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min»

«Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min» «Alt du trenger å vite om endringsledelse på 30 min» Raskere og mer effektivt Høyere krav til leveranser Økt usikkerhet Mindre forutsigbarhet Kontinuerlig forbedring Multiple endringer Tidstyver Mer styring

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse 20 september Jon Fredrik Alfsen Tlf:

Nasjonal nettverkskonferanse 20 september Jon Fredrik Alfsen Tlf: Nasjonal nettverkskonferanse 20 september 2017 Jon Fredrik Alfsen Jfa@impaktor.no Tlf: 90165402 Ingen dag uten læringsmål: Kunnskaper, ferdigheter, holdninger, samt inspirere til anvendelse! PP lederrollen

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Gode spørsmål 1. (Beverly Kaye og Sharon Jordan-Evans Love`em or lose`em, getting good people to stay. 1999)

Gode spørsmål 1. (Beverly Kaye og Sharon Jordan-Evans Love`em or lose`em, getting good people to stay. 1999) GILA Mål med dagene Deltakerne skal få økt kunnskap om driverne bak gode prestasjoner Deltakerne skal økt kunnskap om og ferdigheter i hva de som ledere kan gjøre for å øke ansattes engasjement og motivasjon.

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Øvre Eiker, 07. april 2011

Øvre Eiker, 07. april 2011 Øvre Eiker, 07. april 2011 1 Ledelsesutfordringer, ledelse og ledererfaringer - noen ord om egen erfaringsbase Ledelsesprinsipper Hvordan mener jeg man lykkes som leder Er helse og omsorg spesielt eller?

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Forventningsavklaring. Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier

Forventningsavklaring. Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier Na 1 Forventningsavklaring Forbedringskunnskap Innføring av et innsatsområdet Forbedringsmodellen og andre nyttige verktøy Suksesskriterier Forbedringskunnskap Batalden og Stoltz (1993) Forbedringskunnskapens

Detaljer

GILA samling 2: 9.-10. oktober 2012. Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS

GILA samling 2: 9.-10. oktober 2012. Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS GILA samling 2: 9.-10. oktober 2012 Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS GILA Mål med dagene Deltakerne skal få økt kunnskap om driverne bak gode prestasjoner Deltakerne skal økt

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

WATERHOLE KONGSBERG Kongsberg 31 mars Jon Fredrik Alfsen Tlf:

WATERHOLE KONGSBERG Kongsberg 31 mars Jon Fredrik Alfsen Tlf: WATERHOLE KONGSBERG Kongsberg 31 mars 2017 Jon Fredrik Alfsen Jfa@impaktor.no Tlf: 90165402 FRA KOMPETANSEUTVIKLING TIL KOMPETANSEMOBILISERING - og hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate til

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Alle medarbeidere i kommunen skal årlig ha en medarbeidersamtale med sin nærmeste leder.

Medarbeidersamtalen. Alle medarbeidere i kommunen skal årlig ha en medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Alle medarbeidere i kommunen skal årlig ha en medarbeidersamtale med sin nærmeste leder. Vår grunnfilosofi er at våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal ha synlige ledere i Alta kommune. Dato:

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

PULS nåsituasjon etter PULS-samlingene våren 2016

PULS nåsituasjon etter PULS-samlingene våren 2016 PULS nåsituasjon etter PULS-samlingene våren 2016 11.05.2016 Innhold Til leder Hvorfor PULS nåsituasjon? PULS og videre ledelsesutvikling Dialog med egne medarbeidere Forslag til og støtteverktøy for gjennomføringen

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Skjematikk for gjennomføring av Individuell «Tett på» samtale. m/lederveiledning. EBS coaching modell

Skjematikk for gjennomføring av Individuell «Tett på» samtale. m/lederveiledning. EBS coaching modell Skjematikk for gjennomføring av Individuell «Tett på» samtale m/lederveiledning EBS coaching modell Rasmussen, Partner Euro Business School PRINSIPPER I EBS COACHINGMODELL Observasjon I forhold til mål

Detaljer

Snakk om det samtalen som verktøy

Snakk om det samtalen som verktøy Snakk om det samtalen som verktøy Målet med dagen er å gi økt trygghet til å gjennomføre en god samtale om arbeid, med ansatte som kan ha psykiske helseproblemer. Arbeidslivspakken «Sees i morgen!» Tema

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13

Kursholder. Roar Eriksen Cand. Psychol. Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Kursholder Roar Eriksen Cand. Psychol Lade ledelse og organisasjonsutvikling ladeledelse@gmail.com Tlf 99 22 44 13 Oversikt - Introduksjon, mål for dagen - En kognitiv forståelsesmodell - Meg selv i samtalen

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK ARBEIDSGIVERPOLITISK PLATTFORM FOR DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1. VISJON Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk:

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde 16.06.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og oppfølging

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

GILA - samling. Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS Mars 2012

GILA - samling. Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS Mars 2012 GILA - samling Jon Fredrik Alfsen og Erlend O. Gitsø Hartmark Consulting AS Mars 2012 GILA Mål med dagene Deltakerne skal få økt kunnskap om driverne bak gode prestasjoner Deltakerne skal økt kunnskap

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Møter. Vår største arena for endringsarbeid

Møter. Vår største arena for endringsarbeid Møter Vår største arena for endringsarbeid OBS Denne presentasjonen tok kun for seg små deler av faktorene som beskrives mer nøye i heftet dere fikk på samlingen: God Samhandling barn og unge. Møter vår

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse.

Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. Medarbeidersamtale et verktøy for godt samarbeidsklima, økt motivasjon og måloppnåelse. En menighet er på mange måter en spesiell arbeidsplass, ikke minst fordi vi her opererer i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Dine viktigste sysaker i utøvelse av godt lederskap. Berit Ovesen, Organisasjon- og personaldirektør AHUS

Dine viktigste sysaker i utøvelse av godt lederskap. Berit Ovesen, Organisasjon- og personaldirektør AHUS Dine viktigste sysaker i utøvelse av godt lederskap Berit Ovesen, Organisasjon- og personaldirektør AHUS Innhold Hva er lederskap Den perfekte leder Ni viktige sysaker i utøvelse av godt lederskap (Forskning

Detaljer

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling

Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Personlig utvikling Nyttårsforsetter? eller personlige ønsker for 2013? Godt nytt år. Hvilke ønsker har du for 2013? Jeg mener ønsker i stedet for forsetter. Forsetter er for mange sånt som raskt går av moten i midten av

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer