Ukerapport Makro & Renter 30. august Coping with unusual uncertainty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst i USA, redusert vekst i Kina og usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i eurosonen gjør markedsutsiktene usikre. I tillegg skaper ekstremt lave statsrenter bekymring. Likevel er det, gitt den nåværende attraktive prisingen, allerede tatt høyde for mye dårlige nyheter. Tabellen nederst sammenligner prisingsmultipler for de markedene vi følger nærmest. Mer om konklusjonene i rapporten på side 2 og 3. Viktige begivenheter denne uken Det blir en meget interessant makrouke med flere viktige både norske og ikke minst internasjonale tall. På mandag kommer det tall på både detaljhandel og gjeldsvekst. Privat konsum har stagnert, detaljhandelstallene vil gi oss indikasjoner på hvorvidt denne trenden fortsetter. Sist var endelig gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak igjen positiv, det forventes at denne trenden skal fortsette. På tirsdag kommer det PMI-tall, disse er på et relativt høyt nivå og industriproduksjonen er stigende. Den norske makrouken avsluttes på fredag med arbeidsmarkedsrapporten fra Nav. På tirsdag kommer det tall på forbrukertilliten i USA. Samtidig legger også Fed ut vurderingen fra forrige rentemøte. Japan, Kina, Storbritannia og USA kommer med PMI-tall (ISM) i løpet av uken. På torsdag er det rentemøte i den europeiske sentralbanken. I tillegg kommer det avtalte boligsalg og nye arbeidsledige fra USA. Uken avrundes med et av månedens viktigste makrotall, nemlig den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten på fredag. Allerede på onsdag får vi en pekepinn på arbeidsmarkedsrapporten da ADP-undersøkelsen offentliggjøres. Mer om makronyhetene denne uken på side 6-9. Prisingsmultipler P/E P/BV Utbytte 1E 11E 12E 1E 11E 12E 1E 11E 12E Norge 1,7 8,6 7,9 1,44 1,3 1,2 4,2 % 4,8 % 5,3 % Sverige 13,4 11,6 1,5 1,84 1,78 1,67 3,4 % 3,9 % 4,3 % USA 13 11,3 9,9 1,95 1,71 1,54 2,1 % 2,3 % 2,6 % Europa 11,3 9,7 8,7 1,47 1,36 1,24 3,7 % 4,2 % 4,7 % Kilde: Argo Securities, Erik Penser Bankaktiebolag, Factset Analytikere: Kim Evjenth Analysesjef Christian Frengstad Bjerknes Se viktige opplysninger på siste side.

2 Coping with unusual uncertainty Vi forventer at aksjemarkedet fortsatt vil være volatilt, men at det innen utgangen av året vil være 1 15 prosent over dagens nivå. For øyeblikket er markedet bekymret for privat konsum i USA, nedkjøling av den kinesiske økonomien og høy gjeld og strammere finanspolitikk i Europa. Som Fed-sjef Ben Bernanke sa er vi i en periode med unusual uncertainty. Til tross for bekymringer om de makroøkonomiske utsiktene, har selskapsinntjeningen vært god. Det har gjort aksjemarkedet attraktivt priset, til tross for risiko for at topplinjeveksten blir langsommere enn ventet. Etter vårt syn innebærer dagens risikopremie på aksjer at resultatestimatene må nedjusteres mellom 2 3 prosent. Selv om vi mener at resultatestimatene vil bli nedjustert 1 prosent, er det dermed fortsatt en god oppside i aksjer som fremstår som attraktivt priset. Deflasjonssignaler i det amerikanske markedet Inflasjonspresset er fortsatt lavt i USA, på tross av noe høyere kapasitetsutnyttelse. Å forankre inflasjonsforventningene er helt avgjørende for å unngå deflasjonspress, da forventninger om lavere inflasjon kan være selvoppfyllende. Blant befolkningen holder inflasjonsforventningene seg bra i USA, men i finansmarkedene derimot prises det inn meget lav inflasjon i tiden som kommer. Lavere helning på avkastningskurven Det antas at avkastningskurven leder konjunktursyklusen med omtrent seks måneder. I både USA og euroområdet har helningen på avkastningskurven blitt betydelig flatere. Både korte og spesielt lange renter er fallende, trolig som en reaksjon på strammere finanspolitikk (et nødvendig tiltak for å redusere gjeldsveksten i mange land) og bekymringer rundt vekstutsiktene. Dypere bunn, desto større opptur? Gjeninnhentingen i selskapenes inntjening har fulgt et V-formet mønster selv om realøkonomien har hengt etter. Det har hovedsakelig vært økt produktivitet og ikke økonomisk vekst som har økt selskapenes inntjening. Historisk har dype resesjoner vært etterfulgt av tilsvarende sterke oppturer. Oppturen etter finanskrisen, som er den største resesjonen vi har hatt etter andre verdenskrig, har vært svak sammenlignet med tidligere oppturer. Dermed er kapasitetsutnyttelsen fortsatt relativt lav og produksjonen kan fortsatt stige uten at det oppstår flaskehalser og økte kostnader. Det ligger dermed til rette for enda større produksjon, men for at 211-estimatene skal nås må vi se en sunn topplinjevekst i tillegg til den solide utviklingen i marginene. Har de ledende indikatorene nådd toppen? Historien viser at ledende indikatorer er viktig for å kunne forutsi vendepunkter i økonomien. De ledende indikatorene bunnet ut tidlig i 2. Samtidig var de økonomiske utsiktene fortsatt dystre, men aksjene reagerte likevel sterkt. Nå er det flere tegn til at de ledende indikatorene har nådd toppen og begynt å bikke nedover. Dette i stor grad er priset inn i verdsettingen av dagens aksjemarked. Dermed mener vi at det fortsatt er betydelig oppside i aksjemarkedet. Side 2 av august 21

3 Fallende rentenivå - stor rabatt på aksjer kontra statsobligasjoner Amerikanske statsobligasjoner har falt omtrent 13 basispunkter siden april. Frykten for deflasjon og lavere vekst overskygger dermed risikoen for mislighold som en følge av forgjeldede nasjoner. Dette har lagt en demper på gjeninnhentingen i aksjemarkedet. Den inverse korrelasjonen mellom obligasjoner og aksjer ble brutt i 28. Siden det har lavere obligasjonsrenter blitt assosiert med svakere sentiment i aksjemarkedet. En nøytral amerikansk obligasjonsrente ligger mellom 4,5-5, prosent. Så lenge rentenivået blir liggende under 3, prosent så vil aksjemarkedet bli hemmet av inflasjonsrisikoen, på tross av dagens gunstige prising. Finanspolitikk: Fortsatt en lang vei å gå At Vesten bare skal vokse seg ut av gjeldsproblematikken virker usannsynlig, da både gjeldsgraden og underskuddene allerede er meget høye. Dermed vil mange gjennomføre finanspolitiske innstramminger i 211, senest. PIIGSlandene står ovenfor store utfordringer, men vi har sett tidligere at land har klart finansielle snuoperasjoner relativt raskt. Eurosonen kan også håpe på drahjelp fra en tysk økonomi som virker sterk, svak euro, lavt rentenivå og fortsatt vekst i de fremvoksende økonomiene. Lærdom fra tidligere gjeldskriser Bekymringene rundt gjeldskrisen i PIIGS-landene har for øyeblikket sluppet noe av taket, men den underliggende situasjonen er fortsatt mer eller mindre uavklart bortsett fra noen mer eller mindre symbolske budsjettkutt. Også i USA er utsiktene alt annet enn lyse. Hvis historien skal være en rettesnor for hvordan gjeldsbyrden reduseres kan vi forvente stigende inflasjon i tiden som kommer, budsjettkutt er nødvendigvis ikke en del av pakken. Side 3 av august 21

4 Forrige uke Hovedindeksen på Oslo børs falt 1,2 prosent den siste uken. Uken var preget av dårlige nyheter fra USA mht. boligmarkedet, ordreinngangen på varige goder og regionale PMI-tall. Oljeprisen steg fra 74,35 til 76,56 dollar fatet. Kronen falt litt den siste uken. Dollar og euro har dermed steget til hhv 6,24 og 7,97. Positivt - Fortsatt robuste PMI-tall og industriordre i eurosonen - Misligholdet på amerikanske boliglån falt fra 1,6 til 9,85 prosent i andre kvartal - Ifo-indeksen kom inn bedre enn ventet - Antall nye arbeidsledige i USA falt mer enn ventet - Årsveksten i utlån i Europa steg til,9 prosent, opp fra,5 prosent forrige måned (opprevidert fra,3 prosent) Nøytralt - Nedrevideringen av BNP i USA var noe mindre enn ventet Negativt - Store fall i salget av nye og brukte boliger i USA - Svake tall for ordreinngang på varige goder i USA. Ordrene på sivile kapitalvarer eksklusiv fly falt 8 prosent - Richmond Manufacturing Index falt fra 16 til 11 Norge Økt sysselsetting Her hjemme har AKU-ledigheten falt til 3,5 prosent. Dette er hovedsakelig drevet av en vekst i sysselsettingen på 17., noe som er den sterkeste veksten siden mars 28. Vekst i sysselsettingen feb. 8 apr. 8 jun. 8 aug. 8 okt. 8 des. 8 feb. apr. jun. aug. okt. des. feb. 1 apr. 1 jun. 1 Arbeidsledighet (AKU) (1 ') høyre akse Sysselsatte (1 ') Kilde: Statistisk sentralbyrå, Argo Securities Side 4 av august 21

5 USA Fortsatt svake boligmarkedstall Tilstanden i det amerikanske boligmarkedet er fortsatt bedrøvelig etter at skattekreditten løp ut. Det amerikanske boligmarkedet er fortsatt i krabbegir i , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. sep. feb. 1 jul. 1 Salg av nye boliger Salg av eksisterende boliger 1' (høyre akse) Kilde: Bloomberg, Argo Securities Ordreinngangen kollapset forrige måned Ordreinngangen på varige gode ekskl. transport gjenstander var ventet å stige med,6 prosent, men falt i stedet med hele 3,8 prosent. Ordreinngangen er en god ledende indikator på fremtidig produksjon. BNP vokste med 1,6 prosent, litt bedre enn ventet Det andre estimatet av amerikansk BNP i andre kvartal viste en vekst på 1,6 prosent. Nedrevideringen fra det første estimatet var ventet og skyldtes økt underskudd på handelsbalansen. Det tilsier at mer av konsumet har blitt produsert utenfor USA og således ikke bidrar til amerikansk BNP. Personlig forbruk bidro til å gjøre nedrevideringen litt mindre enn ventet. Eurosonen PMI-indeksene omtrent som ventet PMI-tall fra eurosonen indikerer at eurosonen fortsatt må stole på den tyske økonomien for videre vekst. Jevnt over faller PMI-indeksene marginalt, men de ligger fortsatt på et høyt nivå. Den samlede PMI-indeksen for eurosonen falt fra 56,7 til 56,1, mens industri- og tjenestesektorindeksene er hhv 55, og 57,2. De tyske PMI-indeksene for industri- og tjenestesektoren ligger på hhv. 58,2 og 58,5. Samtidig steg ordreinngangen i eurosonen med 2,5 prosent mot en forventning på 1,6 prosent. Dette er positivt ettersom ordreinngang er en ledende indikator på produksjonen. Ifo-indeksen forsterker inntrykket av god vekst i den Tyskland Ifo-indeksen var ventet å falle svakt, men overrasket positivt og steg fra 16,2 til 16,7. Det var vurderingen av dagens situasjon som bidro til å dra opp indeksen, fremtidsutsiktene falt fra 15,6 til 15,2. Side 5 av august 21

6 Viktige nøkkeltall denne uken Norge Detaljhandel og gjeldsvekst På tirsdag kommer det tall på detaljhandel og gjeldsvekst. På tross av lav arbeidsledighet og rentenivå har detaljhandelen stagnert siden årsskiftet. Dette skyldes nok delvis at bankene har strammet inn noe av kreditten ovenfor husholdningene, men det er nok samtidig også en effekt av økt sparing. Dersom den globale økonomien unngår en såkalt dobbeldipp, er det naturlig å anta at vi igjen snart ser vekst i detaljhandelen. Kredittveksten har falt fra de rekordhøye vekstratene vi hadde mellom Fallet i veksttakten ser ut til å ha bunnet ut, noe som ikke minst skyldes at bedriftene igjen låner penger. Dette er i samsvar med Norges Banks utlånsundersøkelse tidligere i år der det ble meldt om høyere etterspørsel fra - og større utlånsvilje til bedriftene. Samtidig har ikke husholdningenes gjeldsvekst tatt av, det gjør det lettere for Norges Bank å fortsette med en ekspansiv pengepolitikk uten å frykte en kredittdrevet vekst i boligmarkedet. Utviklingen i privat konsum har stagnert. Har gjeldsveksten bunnet ut for denne gang? feb. 7 apr. 7 jun. 7 aug. 7 okt. 7 des. 7 feb. 8 apr. 8 jun. 8 aug. 8 okt. 8 des. 8 feb. apr. jun. aug. okt. des. feb. 1 apr. 1 jun. 1-5 feb. 4 jun. 4 okt. 4 feb. 5 jun. 5 okt. 5 feb. 6 jun. 6 okt. 6 feb. 7 jun. 7 okt. 7 feb. 8 jun. 8 okt. 8 feb. jun. okt. feb. 1 jun. 1 Detaljhandel, unntatt drivstoff til motorvogner Totalt Ikke-finansielle selskap Husholdninger Kilde: Statistisk sentralbyrå, Argo Securities Hovedtall arbeidsmarkedet På fredag publiserer Nav sin rapport på arbeidsmarkedet. Norge har i stor grad vært skånet for finanskrisen og arbeidsledigheten er derfor lav. Ved sist rapport var ledigheten 3, prosent, det er ventet liten endring i arbeidsledigheten. Ellers så kommer det boligprisstatistikk fra NEF/ECON på onsdag. På torsdag kommer SSB med nye prognoser for norsk økonomi. PMI På onsdag kommer den sammensatte norske innkjøpssjefsindeksen (PMI). Indeksen har ligget litt etter de internasjonale PMI-indeksene, men har nærmet seg de siste månedene. Dette har reflekteres også i en stigende industriproduksjon. Side 6 av august 21

7 PMI stiger, noe som også reflekteres i en stigende industriproduksjon Feb-4 Jun-4 Oct-4 Feb-5 Jun-5 Oct-5 Feb-6 Jun-6 Oct-6 Feb-7 Jun-7 Oct-7 Feb-8 Jun-8 Oct-8 Feb- Jun- Oct- Feb-1 Jun-1 PMI Industriproduksjon YoY (høyre akse) Kilde: Statistisk sentralbyrå, Argo Securities Internasjonalt PMI I løpet av uken kommer det flere PMI-indekser. Grafen nedenfor viser hvordan indeksene har beveget seg siden 27. Som grafene viser er det god vekst i både industrien og tjenestenæringen. PMI for hhv. industri- og tjenestesektoren viser fortsatt ekspansjon jan. 7 mar. 7 mai. 7 jul. 7 sep. 7 nov. 7 jan. 8 mar. 8 mai. 8 jul. 8 sep. 8 nov. 8 jan. mar. mai. jul. sep. nov. jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 jan. 7 mar. 7 mai. 7 jul. 7 sep. 7 nov. 7 jan. 8 mar. 8 mai. 8 jul. 8 sep. 8 nov. 8 jan. mar. mai. jul. sep. nov. jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 Industri USA Industri UK Industri Japan Industri Kina Tjenestenæringen USA Tjenestenæringen UK Tjenestenæringen Kina Kilde: Bloomberg, Argo Securities Sentralbankmøter (FOMC Minutes & ECB) På tirsdag publiserer Federal Reserve avveiningene som lå bak beslutningen i forrige rentemøte. Den europeiske sentralbanken har sitt rentemøte på torsdag. Det er ventet at de vil holde renten uendret, men som vanlig blir det interessant å høre både Fed og ECB sine vurderinger av den økonomiske situasjonen. Arbeidsmarkedsrapporten fra USA På fredag kommer månedens kanskje viktigste nøkkeltall, nemlig den offisielle rapporten på det amerikanske arbeidsmarkedet. Forrige rapport var skuffende og gjeninnhentingen i arbeidsmarkedet går meget sakte. Nonfarm payrolls har Side 7 av august 21

8 vært meget volatil de siste månedene pga. midlertidig ansatte i sommerens folketelling. Derfor kan det være mer hensiktsmessig å se på endringene i antall sysselsatte i industrien. Som grafen til høyre viser har sysselsettingen i industrien vokst de siste syv månedene. Selv om det tross alt er positivt med vekst i sysselsettingen er den meget lav, og det virker som om den høye arbeidsledigheten har bitt seg fast. Rapporten fra forrige måned inneholdt også andre signaler om at gjeninnhentingen i arbeidsmarkedet går sakte umotiverte jobbsøkere falt ut av arbeidsstyrken og inngår dermed ikke i statistikken. I tillegg falt antall midlertidig ansatte med 6.. Midlertidig ansatte er en av de mest sykliske faktorene og et av de første signalene på utviklingen i sysselsettingstrenden. Jobless recovery? , , ,5 8 7,5 7 jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 1 feb. 1 mar. 1 apr. 1 mai. 1 jun. 1 jul jan. feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 1 feb. 1 mar. 1 apr. mai. 1 1 jun. jul. 1 1 Endring Nonfarm Payrolls 1' Arbeidsledighet Endring manufacturing payrolls 1' Kilde: Argo Securities, Bloomberg I tillegg til rapporten på arbeidsmarkedet kommer det flere interessante amerikanske tall denne uken. Forbrukertillitstall kommer på tirsdag og er ventet å stige marginalt. På onsdag kommer ADP-rapporten som ofte er et godt forvarsel på fredagens arbeidsmarkedsrapport. På torsdag får vi nok et signal på tilstanden i boligmarkedet når avtalte boligsalg offentliggjøres. I tillegg kommer det som vanlig antall nye arbeidsledige på torsdag ettermiddag, men dette vil nok bli overskygget av fredagens arbeidsmarkedsrapport. Side 8 av august 21

9 Makrokalender Norge Dag Region Tid Indikator Forrige Ventet Man NO 1. Detaljhandel ekskl. motorvogner og drivstoff til motorvogner, juli -,1 % 3/8 Varekonsumindeksen, juli -,4 % Gjeldsveksten K2, juli år/år 4,6 % Pengemengde M2, juli 2,6 % Tir NO. Norsk PMI, august 54,9 1/9 11. Boligprisutviklingen NEF/ECON m/m og å/å,1% / 6,6 % Tor NO 1. Investeringsstatistikk, 3. kvartal 2/9 Økonomiske analyser nr. 4/21, SSB Fre NO. Hovedtall arbeidsmarkedet, august 3, % 3, % 3/9 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon US 14.3 Personal income, July..3 3/ Private consumption, July..3 EMU 11. Sentiment-indicator, August Tue US 15. S&P Case/Schiller index, June.5/4.6.3/3.5 31/ Chicago ISM-index, August Consumer confidence, August Wed Swe 8.3 PMI-index, August /9 US 16. ISM-index, August Construction spending, July EMU 11. PMI-index, August China 4. PMI-index, August Thu US 14.3 Productivity, 2Q / ULC, 2Q Jobless claims, w Factory orders, July Pending home sales, July Fri US 14.3 Nonfarm payrolls, August / Unemployment, August ISM (non-mfg) index, August Kilde: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag, Argo Securities Alle tider er norsk tid. Kilder for anslag: Bloomberg Side 9 av august 21

10 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring Percent 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 2,5,4 2,57,5 2,68,3 2,75 2,8,3 2,92,3 2,99 -,1 3,12,6,4,2-1E-15 -,2 -,4 Change Percent 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 2,73 2,97 3,8 3,16 3,23 3,32 3,39 3,48 3,55 3,64 -,3 -,4 -,5 -,7 -,7 -,1 -,1 -,13 -,13,25,2,15,1,5, -,5 -,1 -,15 -,2 Change 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M -, ,25 Forrige ukes endring Fredag, kl. 12: Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter,2 6,8,15 5,6,1,4 Change,5 -,5 -,1 -,15 -,2,2, 3 år 5 år 1 år -,4 -,4 -,4 -,7 -,7 -,13 -,15 Percent ,63 2,63 2,64 2,66 2,7 2,78 -,1 -,1 -,5 -,6 jun.1 sep.1 des.1 mar.11 jun.11 sep ,2, -,2 -,4 -,6 -,8 Change NOK EUR USD Forrige ukes endring Close, fredag 1 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 1 års swaprente og spread Norge 2 og 1 års statsobligasjonsrente 1 års statsobligasjonsrentespread og EUR/NOK Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 1 av august 21

11 Valutakurser Euro/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Kilde: Reuters Ecowin Side 11 av august 21

12 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P5 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 12 av august 21

13 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from % to +15%; Reduce, less than %. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Percent Buy 36% Neutral 27% Reduce 36% Total 1% SRO Equivalent Percent Buy 36% Hold 27% Sell 36% Total 1% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 114 Oslo, Norway tel: Side 13 av august 21

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter. januar 211 God start på nytt år Utviklingen til nå Første uke i 211 ble preget av økende optimisme ledet an av en del positive tall fra USA og her hjemme. Men det er også fornyet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 21 Fed klar for QE2 Utviklingen til nå Bekreftelse på at Fed vil starte med en ny runde med kvantitative lettelser allerede på neste rentemøte i november bidro til

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 21 På tide med strammere statsbudsjett Utviklingen til nå Signalene fra Fed og Bank of England preger markedene, og renten på 1 års statsobligasjoner i USA falt videre

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA Ukerapport Makro & Renter 2. mai 211 Gjeldsproblemer i USA Viktige begivenheter forrige uken USD fortsatte å svekke seg forrige uke og er nå på det svakeste nivået på 3 år. Svakere enn ventet vekst i USA

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Grei utsikt for norsk økonomi Utviklingen til nå Som ventet utsatte ECB avviklingen av ubegrenset likviditetslån til banker med løpetid 3 måneder i forbindelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Rentehevinger rykker nærmere Utviklingen til nå Markedet er i økende grad bekymret for inflasjon og for at Kina er i ferd med å måtte bremse veksten for å unngå

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 8. november 2 Globale spenninger øker Utviklingen til nå USA dominerte forrige uke, med annonsering av de kvantitative lettelsene på 6 mrd USD innen utgangen av andre kvartal

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene?

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene? Ukerapport Makro & Renter 16. august 2010 Varig økning i kredittspreadene? Utviklingen til nå Høy statsgjeld og voksende underskudd i flere euroland førte til at kredittspreadene steg relativt kraftig

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 4. april 211 Hva skjer når Federal Reserve kutter QE2? Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten var sterk på fredag. Arbeidsledigheten har i løpet av noen måneder falt fra 9,8%

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 USA klar til å trykke mer penger Utviklingen til nå Forrige uke var preget av relativt positive makrosignaler og spekulasjoner om at Fed ville annonsere mindre

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering Ukerapport Makro & Renter 27. september 2010 Mens vi venter på mer stimulering Utviklingen til nå Fed annonserte som ventet at de vil trå til med nye kvantitative lettelser for å presse ned lange renter

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011 Enring i privat sysselsetting () Ukerapport Makro & Renter 28. mars 211 Bedring i det amerikanske arbeidsmarkedet På grunn av jobbreiser og ferieavvikling kommer neste ukes ukerapport for makro & renter

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010 Side 1 av 13 13 Ukerapport Makro & Renter 13. september 21 Europa trenger cash Utviklingen til nå Markedet har vridd fokuset fra fare for dobbeldipp til behovet for kapital i Europa. Europeiske stater

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 2. juni 211 Stø kurs for Olsen En avtale mellom Tyskland og Frankrike på fredag om å hjelpe Hellas uten å tvinge private investorer til å ta deler av tapet løftet stemningen etter

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 3. mai 211 Svakere utsikter for USA Forrige uke ble preget av svakere vekstutsikt i USA og Kina og fornyet frykt for at Hellas snart vil måtte restrukturere gjelden. IMF varslet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Mot et godt nytt år! Utviklingen til nå Markedene bærer preg av økt bekymring for videre problemer i Europa etter at Europeiske ledere vedtok permanente kriseløsningstiltak,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 22. november 21 Kriseløsning i Irland Utviklingen til nå I helgen ble det klart at Irland ber om kriselån. Markedet har allerede delvis priset inn at Irland blir reddet, og renteforskjellen

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011 Stigende vekst men mer politisk uro Utviklingen til nå Uroen i Egypt skremte markedet og bidro til stigende oljepris, fallende aksjemarkeder og en ny runde med

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Valutakrig? Utviklingen til nå Renten på amerikanske statsobligasjoner fortsatte å falle, gullprisen og globale aksjemarkeder steg vider mens USD svekket seg

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 9. mai 211 Olsen må levere varene! Forrige uke var preget av stor volatilitet med kraftig fall i råvarer, usikkerhet om veksten i USA, og spekulasjoner om at Hellas vil forlate

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50 Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 5 Inntjeningen kommer til å øke kraftig i årene fremmover Vale transaksjonen tynger fortsatt på kort sikt I tillegg vil lave LME priser i Q3 senke inntjeningen til NHY

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 16. mai 211 Olsen leverte som forventet Økende risikoaversjon og volatilitet i råvaremarkedene preget forrige uke. Økt usikkerhet om effekten av at Fed skal trappe ned kjøp av

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Spenningene øker i Europa Forrige uke ble preget av ny uro i Euroområdet, denne gangen som følge av økt tro på at Hellas må restrukturere sin gjeld og nok en nedgradering

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Ukerapport uke 41-2010

Ukerapport uke 41-2010 Sluttkurs 391 39 37 35 33 31 379 377 375 OSEBX sist uke. 5.. 7.. Oslo Børs stengt 13.5. Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 39,31 Endring sist uke 1,7 % Endring i år,7 % Gjsn. volum OSEBX sist

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK og SEK fortsetter å stige. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 3.august 2009

Valuta ukerapport. NOK og SEK fortsetter å stige. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 3.august 2009 Mandag 3.august 2009 Renter 31.07.09 3m rente 12m rente NOK 1,78 2,48 EUR 0,98 1,45 USD 0,58 1,60 GBP 0,83 1,64 SEK 0,85 1,25 JPY 0,58 0,86 CHF 0,25 0,78 Valutalån - låneadministrasjon Anna Hallgren +47

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. juni 211 Strålende utsikter for norsk økonomi! Forrige uke fortsatte uroen i de gjeldstyngede landene i Europa. S&P nedgraderte Hellas til CCC i går og advarte om at risikoen

Detaljer

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012

Urolige finansmarkeder. Gaute Langeland September 2012 Urolige finansmarkeder Gaute Langeland September 2012 Den europeiske gjeldskrisen Norge: lave renter, tross sterk vekst Valuta Statsgjeld er ikke det det en gang var 700 600 500 Portugal 400 Spania Italia

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Økt tempo i Europa Utviklingen til nå Økende mat- og råvarepriser har ført til et økt fokus på inflasjonspress og i forrige uke hevet Sør-Korea og Thailand renten

Detaljer

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015

CARNEGIE CORPORATE BOND. November 2015 CARNEGIE CORPORATE BOND November 2015 FORVALTER NIKLAS EDMAN Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond BABAK HOUSHMAND Carnegie Corporate Bond, Likviditetsfond og Obligationsfond M.Sc.

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document

3 konkrete aksjeråd. AksjeNorge. 16 November 2015. Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document 16 November 215 3 konkrete aksjeråd AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Sindre Gjerland Sunde Direct: +47 22 87 87 4 Email: sindre.sunde@paretosec.com

Detaljer