Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse at de vil redusere bruken av ekstraordinære USD repoer for å tilføre likviditet til bankene. Bank of England vil holde en siste auksjon av 91 dagers repoer den 6. oktober og etter det kun tilføre ukesrepoer. Dette er første klare signal på at sentralbankene anser tiden inne for å trekke tilbake de ekstraordinære støttetiltakene som ble innført for ett år siden i etterkant av Lehmann konkursen. Aksjemarkedet falt mellom 1 og 2% i forrige uke på uttalelsen samt en del svake nøkkeltall. 1 års statsobligasjonsrenten falt vel,1%-poeng i både Tyskland og UK i forrige uke. I UK ble uttalelser fra den engelske sentralbanksjefen Mervyn King tolket som at de ønsker seg hjelp fra en svak valutakurs, noe som bidro til en markert svekkelse av GBP. Viktige begivenheter denne uken Det er mange nøkkeltall som slippes i Norge denne uken, både kredittindikator, pengemengde, detaljomsetning, registrerte arbeidsledige, boligpriser og bedriftsundersøkelse. I tillegg skal Gjedrem holde tale i regi av Centre for Monetary Economics, og det kan tenkes at han vil komme med noen utdypende kommentarer i forhold til forriges ukes rentemøte, og da særlig deres vurderinger rundt kronekursen. Vi venter at Norges Bank også vil se an om markedet tåler fravær av ekstraordinære likviditetstilførsel før de begynner å heve renten. Videre markedsbevegelser Vi tror markedet vil ha stort fokus på eventuelt nye signaler om avvikling av likviditetstilførsel og på hvilke konsekvenser dette vil få for penge og kredittmarkedene. Med mindre krisetiltak vil det bli økt fokus på de vanlige driverne av vekst; privat konsum, investeringer og handelsdata. Vi tror det på kort til mellomlang sikt vil bli en bumpy road og at det derfor er lite rom for stigende renter. 2 års swaprentespread Norge - Euro og EUR/NOK Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Kim Evjenth Analysesjef Kilde: Argos Securities, Reuters Ecowin Se viktige opplysninger på siste side.

2 Penger og kreditt Den gode stemningen i markedet fikk en knekk i forrige uke, mye på grunn av uttalelser fra flere sentralbanker om at de nå har startet sin exit strategi med å trekke tilbake de ekstraordinære likviditetstiltakene som ble innført etter Lehmann kollapsen i fjor. Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken vil stoppe bruken av lange USD swapper fra begynnelsen av oktober. Norges Bank har økt prisen på OMF bytteordningen, og Gjedrem varslet i tale til regionalt nettverk i forrige uke at det er en logisk rekkefølge i å først trekke tilbake ekstraordinære likviditetstilskudd før en begynner å normalisere renten. Vi tror derfor det vil bli et økt fokus i markedet på hvor levedyktig penge- og finansmarkedet vil være uten hjelp fra sentralbankene. De mange emisjonene, og at verken DNBNOR eller SR-Bank trenger å benytte Statens Finansfond underbygger at markedene begynner å fungere som normalt. Money money money Som følge av den akutte tillitskrisen i etterkant av Lehmann konkursen har både den brede pengemengden (M2), kredittveksten og omløpshastigheten for penger falt kraftig i de fleste land. For å motvirke effekten av den fallende penge- og kredittvekst har sentralbankene tilført enorme mengder likviditet, målt ved den snevre pengemengden M. Til tross for den kraftige tilførselen av sentralbanklikviditet har det fått liten effekt på den brede pengemengden M2. Som vist i figur på neste side så er det en sammenheng mellom vekst i pengemengde, vekst i kreditt og KPI. Økende pengemengde vil på et senere tidspunkt gi seg utslag i økte priser på varer og tjenester eller som økte aktivapriser. I tillegg vil pengenes omløpshastighet spille inn. Omløpshastigheten er et mål på grad av finansiell innovasjon og alternative likviditetstilførsler utenom banksektoren som for eksempel verdipapirmarkedet. Øker omløpshastigheten akselereres pengepolitikken ved at pengene brukes oftere eller gires mer. Omløpshastigheten for penger har falt kraftig det siste året som følge av økte kapitalkrav og sammenbruddet i skyggebanksystemet. Vi venter at den siste tids store aktivitet i emisjonsmarkedet, samt effekten av nær rente i mange land gradvis vil bidra til å øke både den brede pengemengden og omløpshastigheten. Risikoen for at økt pengemengde og økende omløpshastighet skal slå ut i økt inflasjon er bakgrunnen for at sentralbanker nå starter exit strategien. Faren er imidlertid at sentralbankene trekker tilbake likviditet og normaliserer renten før markedet er klare for det, noe som kan føre til et nytt tilbakeslag i den økonomiske utviklingen. Banker under press Bankene er under sterkt press, både fra markedet og fra myndighetene. Helgens G2 møte konkluderte med at banker må øke både kvaliteten og mengden egenkapital innen utgangen av 212. Markedet har allerede krevd dette av banker, og den reelle egenkapitalkravet er økt fra om lag 6% til 1-12%. Det har medført at en lang rekke banker er i en prosess med å hente inn mer egenkapital. I forrige uke ble det kjent at verken DNBNOR eller SR-Bank vil benytte seg av statlig kapital fra Statens Finansfond, men velger heller å hente inn penger i markedet. Høyere krav til egenkapital vil redusere bankenes utlånsevne. Dette vil igjen redusere aktivitet og inflasjonspress som beskrevet i tidligere rapporter. Exit strategi I sin tale til det regionale nettverk fredag i forrige uke presiserte Gjedrem at det er en logisk rekkefølge hvor de vil avvikle eller sterkt redusere de ekstraordinære likviditetstiltakene før de hever renten. Han viste også til at bankmarkedet nå fungerer langt bedre. Figuren nederst på neste side er hentet fra foredraget og viser at bankenes innskudd i Norges Bank nå er tilbake på et normalt nivå. OMF ordningen vil også bli avviklet i løpet av kort tid. Dermed nærmer første renteheving seg med klare og tydelige skritt fra Norges Banks side. Eneste forbehold Gjedrem tok er om kronen skulle styrke seg kraftig. Side 2 av 9 28 September 29

3 Norge Pengemengdevekst, M og M M, å/å vekst M2, å/å vekst Norge KPI, M2 og K3 (samlet kreditt fra inn- og utland) Norge bankenes likviditet Kilde: Argo Securities, Reuters EcoWin og Norges Bank Side 3 av 9 28 September 29

4 Viktige nøkkeltall denne uken Ukens trolig viktigste begivenheter i Norge er Gjedrems tale i regi av CME på onsdag, i tillegg til en rekke nøkkeltall om penger, kreditt og PMI undersøkelsen blant norske industribedrifter. Vi tror Gjedrem vil føle behov for å minne om at hvis kronekursen styrker seg kraftig så vil det få konsekvens for hvor raskt og hvor høyt Norges Bank kan sette opp renten. Ekstra stor spenning er det også knyttet til fredagens PMI indeks etter det uventede og kraftige fallet i august. I USA er fokuset fortsatt på konsumentene og arbeidsmarkedet. Torsdag publiseres den viktige ISM indeksen i USA som er en stemningsrapport fra industribedrifter. ISM indeksen er ventet å stige fra 52,9 til 54, og vil da ha holdt seg over den viktige skillelinjen på 5 for andre måned på rad og bekrefte inntrykket av økt aktivitet pga økt ordreinngang og behov for å fylle på lagre som har blitt trukket ned. Etter de svake detaljhandelstallene forrige uke er det ekstra spenning knyttet til arbeidsmarkedstallene denne uken og tall for personal income som også publiseres torsdag. Makrokalender Norge Dag Region Tid Indikator Forrige Anslag Ons Nor 1: Norges Banks valutakjøp i oktober 1: Kredittindikator, aug 6,4% å/å 6,2% å/å 1: Pengemengde, M2, aug 3,3% å/å 1: Detaljomsetning, aug 2,3% m/m,2% m/m 11: Gjedrem taler i regi av CME Tors 1: Registrert ledighet, sep 3, 2,9 % 11: Boligpriser, NEF/ECON, sep,7%, 4,6% 1.%, 6.% Fre 9: PMI Fokus Bank/NIMA, sep 42,3 47 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Tue Swe 9.3 Retail Sales (YoY), August 5.4% 2.5% 29/9 EMU 11. Economic Confidence Index, September US 15. S&P/CS Home Price Index 2 (YoY), July -15.4% -14.3% 16. Consumer Confidence Index, September Wed US ADP Employment Change, September -298, -19, 3/ GDP final (annualized), Q2-1.% -1.2% Chicago PMI, September Thu Jap 1.5 Tankan Large Manufactures Index, Q /1 Chi 3. PMI Manufacturing Index, September Swe 8.3 PMI Manufacturing Index, September EMU 1. PMI Manufacturing Index, September US 14.3 Personal Income (MoM), August.%.1% 14.3 Initial Jobless Claims, September 26 53, 531, 16. PMI Manufacturing Index (ISM), September Construction Spending (MoM), August -.2% -.3% 16. Pending Home Sales (MoM), August 3.2%.9% Fri US 14.3 Change in Nonfarm Payrolls, September -216, -19, 2/ Unemployment Rate, September 9.7% 9.8% 16. Factory Orders (MoM), August 1.3% 1.1% Kilde: Argo Securities, Bloomberg, SSB Endringer er rapportert som måned/måned og år/år endring hvis ikke annet er indikert. Alle tider er norsk tid. Kilder for anslag: Bloomberg Side 4 av 9 28 September 29

5 Videre markedsbevegelser Optimismen er på vikende front, og etter signalene fra sentralbankene om at de nå trekker tilbake en del av de ekstraordinære tiltakene er fokuset nå rettet mot de tradisjonelle driverne av vekst: privat konsum, investeringer og handelsdata. Aksjemarkedet falt mellom 1 og 2% i forrige uke, og særlig korte renter kom litt ned i flere land. I Norge førte de klare signaler om at Norges Bank planlegger å sette opp renten i oktober til noe høyere korte renter og en sterkere kronekurs. Fokuset i markedet vil trolig være på penger og kreditt denne uken, etter at Gjedrem i klartekst uttalte fredag at det er logisk å først fjerne de ekstraordinære likviditetstilførslene før de hever renten. Farvel, gullkort Norges Bank faser nå aktivt ut myndighetenes gullkort ; bankenes anledning til tidsbegrenset bytte av obligasjoner med fortrinnsrett mot statssertifikater. I tillegg til å øke minsteprisen med 7 basispunkter siden medio juli, er også det tilgjengelige volumet og antallet resterende auksjoner redusert. Med nåværende prising i markedet, er ordningen ikke lønnsom å benytte for boliglåns-omf er som kunne vært ført i markedet med AAA-rating. For næringslån og dårligere boliglån kan benyttelse under visse forutsetninger regnes hjem, men med fortsatt positivt sentiment i markedet og for videre reduksjon av kredittspreader vil også denne anledningen snart være borte. Fortsatt sikkerhetsnett Det har til nå vært utnyttet 225,6 milliarder i bytteordningen. Den totale rammen som ble innvilget i fjor høst var på 35 milliarder for 28 og 29. Sentralbanken har kunngjort auksjon på ytterligere 2 milliarder før utgangen av året, og at ingen auksjonskalender vil bli offentliggjort for neste år. Norges Bank forbeholder seg imidlertid retten til å endre auksjonskalenderen både med tanke på volum og pris, og ettersom den totale rammen gitt fra myndighetene fortsatt er gyldig, er dette en fall-back med tanke på eventuell forverring av markedsforholdene og likviditetssituasjonen for bankene. Tilbake til markedet OMF-ordningens bortfall innebærer at Norges Bank stoler på markedets evne til å sikre bankene likviditet, enten gjennom vanlig seniorfunding, eller gjennom kredittforetakene som i all hovedsak er etablert etter kunngjøringen av bytteordningen. Det er å vente at noen av de større kredittforetakene kommer først med en lansering i markedet for å etablere et prisnivå, før øvrige kommer etter. Spreadutviklingen for seniorlån etter kunngjøringen av innstrammingen av bytteordningen, har vært positiv. Utviklingen synes mer styrt av generelle markedsforhold og prising av risiko enn tilbud/etterspørselseffekten som følge av forventningen om hyppigere bruk av seniorfunding fra bankenes side. Side 5 av 9 28 September 29

6 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swap renter, nivå og endring 3,5 3 2,5 2 1,5 1,58,5 1,77,9 1,96 2,12,5 2,29,5 2,47,13 2,82,12 3,1,14,6,4,2 Change 6, 5, 4, 3,,8 2,59,5 3,44,3 3,8,1 4,2 4,19 4,33 (,1) (,1) 4,45 (,2) 4,56 4,65 4,74 (,1) (,2) (,1),1,5, -,5 -,1 Change 1 -,2 2, -,15,5 -,4 1, -,2 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M -, ,25 Forrige ukes endring Fredag, kl. 12: Forrige ukes endring Fredag kl. 16: Swap renter Norge, Euro, USA, endring Norge FRA, nivå og endring Change,5 -,5 -,1,3 3 år 5 år -,1 1 år -,1 -,9 -,9 -,1 -, ,6 2,29,7 2,67,6 3,6,4 3,43 3,78,2 4,4,4,25,2,15,1,5, -,5 -,1 Change -,15 -,15 -,15 1 -,15 -,2 -,2 des.9 mar.1 jun.1 sep.1 des.1 sep.1 -,25 NOK EUR USD Forrige ukes endring Fredag kl. 16: 1 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 1 års swap rente og spread Norge 2 og 1 års statsobligasjonsrente OMF bytteordning benyttet og resterende Utnyttelse av OMF-bytteordningen 35 3 Milliarder NOK Auksjonsdato Tildelt, konkurrerende bud Tildelt, ikke-konkurrerende bud Resterende ramme Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 6 av 9 28 September 29

7 Valutakurser EUR/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Index Index Index Kilde: Reuters Ecowin Side 7 av 9 28 September 29

8 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P5 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 8 av 9 28 September 29

9 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from % to +15%; Reduce, less than %. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Buy 36% Neutral 27% Reduce 36% Total 1% SRO Equivalent Buy 36% Hold 27% Sell 36% Total 1% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 114 Oslo, Norway tel: Side 9 av 9 28 September 29

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Vinneroppskriften på børs

Vinneroppskriften på børs Important disclosures can be found at the end of the presentation Kristiansand, 14. september 2010 Vinneroppskriften på børs Stig R. Myrseth Analysesjef Slik fortoner hverdagen seg for mange investorer.

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Makroøkonomisk utvikling: Vår, men hvor er de grønne skuddene? Pensjonskassekonferansen, Sandefjord, 23.4.213 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk Industrilandene Gradvis gjeninnhenting, men

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/2012 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Temperaturen i europeisk økonomi Generalforsamling FHL/FHS, Tromsø, 28/3/212 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Økonomiske utsikter: Et overblikk Tre "sjokk" traff industrilandene i fjor og aktivitetsveksten

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer