Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende markeder til de modne økonomiene. Kina hevet som ventet renten forrige uke for tredje gang siden oktober. De stigende mat- og energiprisene vil trolig føre til at flere sentralbanker i fremvoksende land må sette renten videre opp for å dempe veksten i økonomiene. Så langt i år har dette bidratt til at aksjemarkedene i fremvoksende økonomier har falt, mens de har steget i USA og en del land i Europa som Tyskland og Frankrike men også i de mer krisepregende landene Hellas, Italia og Spania. Børsene i USA steg fredag til det høyeste nivået siden juni 28. Renten på amerikanske statsobligasjoner holder seg relativt høye, og skulle renten på 3 års statsobligasjoner i USA fortsette å stige vil de bryte viktige tekniske nivåer som igjen kan bidra til en videre oppgang i lange renter. Det er en kombinasjon av økt inflasjonsfrykt og økt bekymring for stats- og kommunegjeld som bidrar til økte renter. Renten på Portugals statsgjeld steg videre i forrige uke og ECB måtte intervenere i markedet. Viktige begivenheter denne uken I Norge blir BNP-tallene for artal den viktigste begivenheten, samt Olsens første årstale på torsdag klokken 18. Norges Bank ventet i forrige pengepolitiske rapport at veksten ville bli 1,75% i 21, men siden den gang har det kommet nye informasjon som tyder på at veksten antagelig blir 2,% eller høyere. Internasjonalt vil det bli fokus på budsjettet i USA, Kina og trolig nytt fokus på Europas gjeldsproblemer. Kina presenterer inflasjonstall natt til tirsdag. I Sverige forventer vi at den svenske Riksbanken vil øke styringsrenten med,25% til 1,5%. Økte renteforventninger har bidratt til at den svenske kronen har styrket seg og vi forventer at Riksbanken vil øke renten videre gjennom 211. I tillegg kommer det fra USA boligmarkedstall, inflasjonstall, detaljhandel, industriproduksjon og referatet fra forrige rentemøte i Federal reserve. Fallende underliggende prisvekst bremser Norges Bank Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes Finansanalytiker Kim Evjenth Analysesjef Kilde: Argo Securities & Ecowin Se viktige opplysninger på siste side.

2 Lav kjerneprisvekst kan utsette renteheving Prisveksten falt med hele,5% fra desember til januar i år, og justert for avgifter og energi (KPI-JAE) var prisene kun,7% høyere i januar i år sammenlignet med januar 21. Det var stor salgsaktivitet på klær og sko, samt billigere mat som bidro til den svake prisveksten. Dette bekrefter det bilde vi har hatt av norsk økonomi om at husholdningene er tilbakeholdne og at det kreves tilbud og kampanjer for at nordmenn åpner lommebøkene. Den lave prisveksten reflekterer nok også at mange er bekymret for de høye strømregningene og at dette gjør dem ekstra forsiktige med hensyn til privatkonsumet. Det er særlig et kraftig prisfall på importerte varer som trekker ned prisveksten. Importprisene falt hele 1,9% fra januar i fjor til januar i år. Dette henger sammen med en sterk kronekurs og nettopp den sterke kronekursen er hovedargumentet for at Norges Bank vil holde renten uendret en god stund fremover. Vi har lenge trodd prisveksten vil fortsette å falle, og at det vil være et sterkt argument for Norges Bank for å holde renten uendret et godt stykke ut i 211. I forrige pengepolitiske rapport antydet Norges Bank at de ville sette opp renten til sommeren. Den lave prisveksten i januar kan bidra til at Norges Bank i neste pengepolitiske rapport i mars vil antyde at renten blir holdt uendret til over sommeren. Matprisene ble økt 1. februar og dette vil bidra til en økning i prisene i februar igjen. Mikroobservasjoner tyder på en bred oppgang på mange basisvarer. Men, høyere matpriser og energipriser fører til lavere kjøpekraft for husholdningene. Så lenge det ikke blir noen andrerundeeffekter av de høye mat- og energiprisene så skal sentralbanken se igjennom de midlertidige prisøkningene. Enn så lenge ser vi lite tegn til andrerundeffekter. Lønnsveksten ligger an til å bli svært moderat i år, og det er lite som tyder på at bedrifter greier i særlig grad å heve prisene ut til forbrukerne. Teknisk beregningsutvalg legger frem sin rapport om en uke, og vi regner med at det blir en lønnsvekst i 21 og trolig også i 211 på om lag 3,5%. Norges Bank har i sine anslag en lønnsvekst i 21 på 3,5% og 3,75% i 211. Et element som trolig vil bidra til moderat lønnsvekst i årene fremover er den anstrengte kommuneøkonomien. De siste årene har kommuner måtte låne for å drifte stadig flere pålagte tjenester til innbyggerne. Kommunene har stort sett lånt til en flytende lav rente. Dette gjør dem sårbare for en renteoppgang. Dette vil, i kombinasjon med trusselen om kommunesammenslåing på grunn av svak kommuneøkonomi, trolig bidra til en moderat lønnsvekst fremover. Signaler fra Mr. Olsen? Norges Banks årstale blir holdt torsdag denne uken. Vi venter ikke de helt store signalene, men som vanlig skal sentralbanksjefen snakke både til markedet og til folk flest. Det kan derfor komme en del advarsler om faren for sterk boligprisoppgang og lånevekst og at Norges Bank står klar til å reagere på tegn til andrerundeeffekter av de høye mat og energiprisene. Stigende lange renter Renten på statsobligasjoner har steget de siste månedene på økt bekymring for tiltagende inflasjon, på økt bekymring om den høye statsgjelden i mange land og til sist en endret oppfatning om risikoen knyttet til å investere i statsobligasjoner. Når renten har vært rekordlav har risikoen åpenbart vært knyttet til risikoen for høyere renter. Dette argumentet forsterkes av at den amerikanske sentralbankene har kjøpt statsobligasjoner for å presse ned renten. Den siste runden med kvantitative lettelser hvor sentralbanken kjøper statsobligasjoner er varslet å avsluttes i juni i år. Det er en økende uro for at renten etter det vil stige når den største kjøperen forsvinner. Forrige ukes emisjon i USA av 1 års statsobligasjoner viste at utenlandske sentralbanker og nasjonale fond igjen kjøpte amerikanske statsobligasjoner. Vi tror fortsatt den amerikanske sentralbanken vil føle et stort press for å videreføre kvantitative lettelser utover høsten hvis det viser seg at veksten ikke har tiltatt vesentlig samtidig som lange renter begynner å stige. Stigende lange renter vil legge en demper på veksten og i tillegg øke fundingkostnadene for den amerikanske stat, noe som ytterligere vil dempe veksten. Bernanke har ved flere anledninger uttalt at arbeidsmarkedet er altfor svakt til å senke den reelle arbeidsledigheten. Han har også oppfordret kongressen i klare ordelag om at de snarest må ta grep for å få kontroll med den raskt voksende statsgjelden siden en statsgjeld på rundt 1% av BNP kan skape mistillit til den amerikanske stat og presse opp renten noe som igjen vil bidra til å dempe Side 2 av februar 211

3 veksten. Ikke minst vil staten måtte trekke inn mye sparekapital som ellers kunne ha gått til investeringer i privat sektor og som vil dempe økonomiens vekstevne fremover. Følg med på amerikansk 3 års renter! En viktig indikator for investorers adferd er renten på en amerikansk statsobligasjon med 3 års løpetid. Renten på 3 åringen har trendet opp og tester i øyeblikket det meget viktige tekniske nivået rundt 4,7%. Holder dette nivået er vi fortsatt i en langsiktig nedadgående trend i lange renter. Men brytes denne trenden vil en meget langsiktig trend ha blitt brutt, noe som i seg selv kan utløse videre teknisk drevet handel som kan presse renten videre opp. Ser en på grafen under så har lange renter falt siden slutten av 198-tallet, etter at Paul Volker fikk knekket inflasjonspresset som toppet ut i USA på 198-tallet. Grunnen til at det er spesielt viktig å følge med på 3-åringen er at den ikke har vært omfattet av sentralbankens kjøp av statsobligasjoner i forbindelse med de kvantitative lettelsene. Vårt hovedscenario er at vi den lange trenden holder seg og at lange renter vil falle tilbake i løpet av de neste månedene. Men skulle 3 åringen bryte over det tekniske nivået kan det være første tegn på at vi går inn i et langsiktig bearmarkedet for statsobligasjoner. Så vi følger denne trenden meget nøye! USA: 3 års renten tester den lange fallende trenden Kilde: Argo Securities & Ecowin Side 3 av februar 211

4 Forrige uke Markedet var relativt flatt den siste uken. Skuffende tall fra Statoil og Orkla, mens DnBNor og Marine Harvest hadde sterke rapporter. Oljeprisen har steget til rundt 12, delvis drevet av Egypt. Inflasjonen har i økende grad blitt et tema. Kronen har svekket seg, slik at euroen og dollaren har falt til henholdsvis 7,93 og 5,87. Positivt - USA: Antall nye arbeidsledige falt fra 419. til De bekrefter dermed den positive trenden etter at snøstormer har gjort de siste ukene volatile (forsinket rapportering fra enkelte stater i sør). Dette støtter Ben Bernanke sine kommentarer om at Federal reserve har sett tegn til bedring i arbeidsmarkedet de siste månedene - USA: Forbrukertilliten målt av University of Michigan øker fra 74,2 (revidert opp fra 72,7) til 75,1 Nøytralt - Norge: Inflasjonen faller litt mer enn ventet etter at tilbud på klær senket inflasjonen i januar. KPI faller fra 2,8% til 2,%, mens KPI-JAE faller fra 1,% til,7%. Lavere inflasjon trekker i utgangspunktet i retning av lavere styringsrente, men Norges Bank vil nok ikke reagere nevneverdig på en enkelt månedsendring, men heller se hvordan trenden endrer seg over litt tid. Inflasjonen er uansett lav og det ventes ikke at dette vil påvirke renteforventingene i stor grad - USA: Handelsunderskuddet var 4,6 mrd USD i desember. Det var omtrent som ventet og en oppgang fra 38,3 mrd USD i november. Både eksporten og importen øker - Storbritannia: Bank of England holder både styringsrenten og de kvantitative lettelsene uendret på hhv.,5% og 2 mrd pund Negativt - Norge: Den gradvise bedringen av norsk industri siden sommeren 29 fortsatte i 21, og industriproduksjonen økte totalt med 2,8%. Mot slutten av 21 har derimot veksten tatt en pause og industriproduksjonen er tilnærmet uendret fra 3. til artal - Tyskland: Det kom svake industritall fra Tyskland denne uken. Industriproduksjonen falt med 1,5% og ordreinngangen i industrien falt med 3,4%. Til tross for at både produksjonen og ordreinngangen var skuffende i desember mener vi det er for tidlig å bli bekymret for industrien. Veksten i artal sett under ett er fortsatt positiv. Dette er volatil tidsserier, samtidig er investeringene i tysk industri stigende og med et mer positivt momentum også i USA ser det fortsatt bra ut for den tyske industrien - Kina: De kinesiske myndighetene strammet inn pengepolitikken da de økte utlåns- og innskuddsrenten med,25% til hhv. 6,6% og 3,%. Vi ser imidlertid ikke på dette som noen trussel mot den økonomiske veksten i Kina Side 4 av februar 211

5 Viktige nøkkeltall denne uken Norge Ukens norske begivenhet blir fremleggelsen av nasjonalregnskapet for artal på torsdag. I artal vokste Fastlands-BNP med,9 prosent. Regionalt nettverk melder om økt aktivitet i løpet av artal både i industri som produserer for hjemmemarkedet og i eksportindustrien. Samtidig skal investeringene ha tatt seg opp. Dette understøttes også av PMI indeksen som har ligget stabilt rundt 55 de siste månedene. Forbruket har i gjennomsnitt ligget på et noe høyere nivå i artal enn i artal. Norges Bank anslo i forrige pengepolitiske rapport fra oktober i fjor at BNP-veksten i 21 vil bli 1,75%. Siden den gang har utviklingen vært noe sterkere enn ventet og vi forventer at BNP-veksten i 21 vil bli 2,% eller høyere. Den økonomiske aktiviteten har tatt seg opp Spareraten kom noe ned i 3.kvartal kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv BNP kvartalsvekst BNP årsvekst Sparerate Sparerate eksklusiv aksjeutbytte Kilde: Argo Securities, Bloomberg Fra midten av 25 og frem til begynnelsen av 28 var spareraten meget lav. Siden finanskrisen inntraff har spareraten steget her som i mange andre land. I andre kvartal 21 var spareraten 7,9%. Dette er litt typisk med tanke på de urolige tidene som fulgte med finanskrisen. Det kraftige fallet i spareraten fra 26 er skattemessig motivert, da beskatningen av aksjeutbytte ble endret Det kan derfor være vel så nyttig å se på spareraten ekskl. aksjeutbytter for å se trenden i spareraten. De norske husholdningene er i en gunstig situasjon. Finanskrisen rammet Norge langt svakere enn andre vestlige land og vi har i dag et stabilt boligmarked, lav arbeidsledighet og rentenivået ser ut til å bli liggende lavt i overskuelig fremtid. Dette vil bidra til å underbygge innenlandsk etterspørsel. Vi forventer derfor ikke at spareraten skal stige noe særlig videre, men heller flate ut eller kunne komme noe ned. Side 5 av februar 211

6 USA Boligmarkedet er fortsatt deprimert, men mulighetene er til stede for en positiv overraskelse. Som grafen viser har utviklingen i boligprisene vært omtrent flat siden de bunnet ut i april 29 etter et fall på over 3%. De siste månedene har faktisk årsveksten igjen blitt marginalt negativ. Fallende boligpriser har mange negative effekter ettersom det reduserer forbrukernes formue og dermed konsumvillighet. Prisene ligger imidlertid såpass lavt nå at vi mener nedsiden er begrenset. Et positiv nyhet fra det amerikanske boligmarkedet er for øvrig at boligsalget er i ferd med å ta seg opp etter at 21 var et meget volatilt år pga den midlertidige skattekreditten ved kjøp av boliger som utløp 3.april. Ingen vekst i boligprisene Boligsalget har kommet noe opp jun. okt. feb. 1 jun. 1 okt. 1 feb. 2 jun. 2 okt. 2 feb. 3 jun. 3 okt. 3 feb. 4 jun. 4 okt. 4 feb. 5 jun. 5 okt. 5 feb. 6 jun. 6 okt. 6 feb. 7 jun. 7 okt. 7 feb. 8 jun. 8 okt. 8 feb. 9 jun. 9 okt. 9 feb. 1 jun. 1 okt. 1 des. apr. 1 aug. 1 des. 1 apr. 2 aug. 2 des. 2 apr. 3 aug. 3 des. 3 apr. 4 aug. 4 des. 4 apr. 5 aug. 5 des. 5 apr. 6 aug. 6 des. 6 apr. 7 aug. 7 des. 7 apr. 8 aug. 8 des. 8 apr. 9 aug. 9 des. 9 apr. 1 aug. 1 des. 1 Case Shiller 2 indeks Case Shiller 12-månedersvekst % (høyre akse) Salg av eksisterende boliger Salg av nye boliger (høyre akse) Kilde: Argo Securities, Bloomberg Som man ser på grafen av byggeaktiviteten ser man at boligbyggingen de siste 3 årene har vært meget lav og langt under gjennomsnittet for de siste 3 årene. Bildet av den lave boligbyggingen blir forsterket dersom man ser på grafen til høyre som viser en befolkningsvekst på +/- 3 millioner. Dette vil gi støtte til boligprisene på sikt ettersom det bedrer balansen mellom tilbud og etterspørsel. Dersom boligbyggingen dobles, noe som fortsatt vil være lavere enn snittet de siste 3 årene vil det ha en meget positiv effekt på resten av økonomien. I dag utgjør boligbyggingen 2,44% av BNP, dersom boligbyggingen stiger opp mot det historiske gjennomsnittet vil dermed effekten på BNP være en økt vekst på 2-3%. I tillegg vil økt boligbygging gir mange ringvirkninger til andre sektorer i økonomien og dermed påvirke andre deler av BNP beregningen positivt. Byggeaktiviteten er meget lav Spesielt når vi tar høyde for befolkningsveksten jul. nov. mar. 1 jul. 1 nov. 1 mar. 2 jul. 2 nov. 2 mar. 3 jul. 3 nov. 3 mar. 4 jul. 4 nov. 4 mar. 5 jul. 5 nov. 5 mar. 6 jul. 6 nov. 6 mar. 7 jul. 7 nov. 7 mar. 8 jul. 8 nov. 8 mar. 9 jul. 9 nov. 9 mar. 1 jul. 1 nov Igangsatte boliger Byggetillatelser Gjennomsnitt boligbygging Befolkningsvekst i hele 1 Kilde: Argo Securities, Bloomberg, IMF Side 6 av februar 211

7 Flere interessante tall fra amerikansk industri Denne uken kommer de to første regionale PMI-indeksene Empire State og Philly Fed. I januar var det kun mindre endringer i hovedindeksen for disse to, men dersom man så på underindeksene (som er separate spørsmål) så var det sterk vekst i begge to. Dette ble også bekreftet av den nasjonale ISM indeksen som steg kraftig i januar. I tillegg kommer det tall på industriproduksjonen og kapasitetsutnyttelsen. Kapasitetsutnyttelsen tar seg opp Underindeksene økte mest i Empire State sist , 1, 95, 9, 85, (1) (2) (3) 6 8, mar. 5 jun. 5 sep. 5 des. 5 mar. 6 jun. 6 sep. 6 des. 6 mar. 7 jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. 8 jun. 8 sep. 8 des. 8 mar. 9 jun. 9 sep. 9 des. 9 mar. 1 jun. 1 sep. 1 des. 1 Kapasitetsutnyttelse prosent Industriproduksjon indeks (høyre akse) Januar 211 Desember 21 Kilder: Argo Securities, Bloomberg Inflasjon, detaljhandel og rentemøte i USA Inflasjonsforventningene er fortsatt stabil og på et nivå som Fed er komfortable med, men som grafen under viser er trenden i den underliggende inflasjonen fallende. Fed har et mandat der de skal sikre stabil prisutvikling og maksimere sysselsettingen. Med dagens høye arbeidsledighet og lave inflasjon vil pengepolitikken fortsatt være ekspansiv. På onsdag kveld kommer referatet fra forrige rentemøte fra Federal reserve som vil gi ytterligere informasjon om Fed sine vurderinger av tilstanden i USA. Det er for øvrig også verdt å merke seg at detaljhandelstall slippes på tirsdag, som grafen under viser er detaljhandelen nå endelig tilbake på samme nivå som sommeren 28, det har dermed tatt to og et halvt år å komme tilbake på samme nivå. Kjerneinflasjonen er fortsatt lav i USA 3,5 Detaljhandelen stiger gradvis 21 3, 2 2,5 2, 19 1,5 18 1,, des. jul. 1 feb. 2 sep. 2 apr. 3 nov. 3 jun. 4 jan. 5 aug. 5 mar. 6 okt. 6 mai. 7 des. 7 jul. 8 feb. 9 sep. 9 apr. 1 nov. 1 jun. 5 sep. 5 des. 5 mar. 6 jun. 6 sep. 6 des. 6 mar. 7 jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. 8 jun. 8 sep. 8 des. 8 mar. 9 jun. 9 sep. 9 des. 9 mar. 1 jun. 1 sep. 1 des. 1 KPI ekskl. mat og energi Detaljhandel Indeksverdi (1995=1) Kilder: Argo Securities, Bloomberg Side 7 av februar 211

8 Kina: Strammere pengepolitikk ingen trussel mot veksten i Kina Natt til tirsdag er det ventet at Kina publiserer inflasjonstall for januar. Forrige uke økte Kina 1-års utlånsog innskuddsrente med,25%-poeng til hhv. 6,6% og 3,%. Dette er den tredje økningen på bare fire måneder. Renteøkningen er ikke overraskende da det lenge har vært spekulert i at den stigende inflasjonen og høye farten i kinesisk økonomi ville få myndighetene til å stramme inn ytterligere. Vi deler imidlertid ikke frykten for kinesisk pengepolitikk vil være det som stopper veksten i Kina. Kinesiske myndigheters hovedmål er å sørge for en stabil vekst, derfor er de innstrammingene vi har sett de siste månedene kun tiltak for å unngå overoppheting av økonomien. Kina gjorde store tiltak for å hindre nedgang under finanskrisen, det er dermed bare naturlig at noen av disse tiltakene nå blir tatt ut. Ved å se på grafen ser man også at det KPI hovedsakelig blir dratt opp av tilbudsside effektene som påvirker matvareprisene, noe pengepolitikken har mindre påvirkningskraft på. Historisk pengepolitikk og reaksjonsmønster fra kinesiske myndigheter på økt inflasjon 25, 12, 11, 2, 1, 9, 15, 8, 7, 1, 6, 5, 5, 4, 3, - 2, 1, (5,) - jan. 2 apr. 2 jul. 2 okt. 2 jan. 3 apr. 3 jul. 3 okt. 3 jan. 4 apr. 4 jul. 4 okt. 4 jan. 5 apr. 5 jul. 5 okt. 5 jan. 6 apr. 6 jul. 6 okt. 6 jan. 7 apr. 7 jul. 7 okt. 7 jan. 8 apr. 8 jul. 8 okt. 8 jan. 9 apr. 9 jul. 9 okt. 9 jan. 1 apr. 1 jul. 1 okt. 1 jan. 11 KPI KPI matpriser 1 års utlånsrente (høyre akse) Kilde: Argo Securities, Bloomberg, IMF Side 8 av februar 211

9 Neste ukes makrokalendere Makrokalender Norge Dag Region Tid Indikator Forrige Ventet Tir NO 1. Handelsbalanse, januar 35,6 mrd 15/2 Tor NO 1. BNP-vekst i artal,9% 17/2 Sparerate 7,5% Fre NO 1. 18/2 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon Jap.5 GDP (Annualized), Q4 4.5% -2.% 14/2 China 3. Trade Balance (USD), January 13.1Bn 11.3Bn 3. Exports (YoY), January 17.9% Imports (YoY), January 25.6% 27. Tue China 3. CPI (YoY), January 4.6% /2 Ger 8. GDP, Q4.7/3.9.5/4.1 Swe 9.3 Riksbank: Rate Decision 1.25% 1.5% EMU 11. GDP, Q4.3/1.9.4/2.1 Ger 11. ZEW Economic Sentiment Indicator, February US 14.3 Empire Manufacturing Index, February Import Price Index, January 1.1/4.8.8/ Advance Retail Sales (MoM), January.6%.5% 16. NAHB Housing Market Index, February Wed US 14.3 Housing Starts (MoM), January -4.3% 1.4% 16/ PPI, January 1.1/4..8/ Industrial Production (MoM), January.8%.6% Thu Swe 9.3 CPI, January.7/ /2.8 17/2 9.3 CPIF, January.6/ / Unemployment Rate, January 7.4% 7.9% US 14.3 CPI, January.5/1.5.4/ Initial Jobless Claims, 12 February 383, 4, 16. Leading Indicators (MoM), January 1.%.3% 16. Philadelphia Fed Index, February Fri UK 1.3 Retail Sales, January -.8/..5/4. 18/2 Kilde: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag, Argo Securities Alle tider er norsk tid Prognoser: Er under revidering Side 9 av februar 211

10 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 2,38 2,42,4 -,2 2,56 2,6 2,65 -,2 -,2 -,6 2,77 -,3 2,95 -,6 3,14 -,5,6,4,2-1E-15 -,2 -,4 Change 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2,86 -,7 3,38 -,8 3,71 -,5 3,96 4,14 -,2-4,27 4,37 4,46 4,53 4,59,1,2,4,4,6,25,2,15,1,5, -,5 -,1 -,15 -,2 Change 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M -, ,25 Forrige ukes endring Fredag, kl. 12: Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter,1,9,9 6,8 Change,8,6,4,2 -,2 -,4,6,2,2,2,1 3 år 5 år 1 år ,57 -,6 2,73 -,8 2,91 -,8 3,14 -,9 3,36 -,9 3,57 -,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 Change -,6 -,5 jun.1 sep.1 des.1 mar.11 jun.11 sep.11 -,8 NOK EUR USD Forrige ukes endring Close, fredag 1 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 1 års swaprente og spread Norge 2 og 1 års statsobligasjonsrente 1 års statsobligasjonsrentespread og EUR/NOK Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 1 av februar 211

11 Valutakurser Euro/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Index Kilde: Reuters Ecowin Side 11 av februar 211

12 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P5 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 12 av februar 211

13 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from % to +15%; Reduce, less than %. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Buy 36% Neutral 27% Reduce 36% Total 1% SRO Equivalent Buy 36% Hold 27% Sell 36% Total 1% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 114 Oslo, Norway tel: Side 13 av februar 211

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter. januar 211 God start på nytt år Utviklingen til nå Første uke i 211 ble preget av økende optimisme ledet an av en del positive tall fra USA og her hjemme. Men det er også fornyet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 21 Fed klar for QE2 Utviklingen til nå Bekreftelse på at Fed vil starte med en ny runde med kvantitative lettelser allerede på neste rentemøte i november bidro til

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Rentehevinger rykker nærmere Utviklingen til nå Markedet er i økende grad bekymret for inflasjon og for at Kina er i ferd med å måtte bremse veksten for å unngå

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 8. november 2 Globale spenninger øker Utviklingen til nå USA dominerte forrige uke, med annonsering av de kvantitative lettelsene på 6 mrd USD innen utgangen av andre kvartal

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene?

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene? Ukerapport Makro & Renter 16. august 2010 Varig økning i kredittspreadene? Utviklingen til nå Høy statsgjeld og voksende underskudd i flere euroland førte til at kredittspreadene steg relativt kraftig

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Grei utsikt for norsk økonomi Utviklingen til nå Som ventet utsatte ECB avviklingen av ubegrenset likviditetslån til banker med løpetid 3 måneder i forbindelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA Ukerapport Makro & Renter 2. mai 211 Gjeldsproblemer i USA Viktige begivenheter forrige uken USD fortsatte å svekke seg forrige uke og er nå på det svakeste nivået på 3 år. Svakere enn ventet vekst i USA

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 21 På tide med strammere statsbudsjett Utviklingen til nå Signalene fra Fed og Bank of England preger markedene, og renten på 1 års statsobligasjoner i USA falt videre

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 4. april 211 Hva skjer når Federal Reserve kutter QE2? Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten var sterk på fredag. Arbeidsledigheten har i løpet av noen måneder falt fra 9,8%

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010 Side 1 av 13 13 Ukerapport Makro & Renter 13. september 21 Europa trenger cash Utviklingen til nå Markedet har vridd fokuset fra fare for dobbeldipp til behovet for kapital i Europa. Europeiske stater

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 2. juni 211 Stø kurs for Olsen En avtale mellom Tyskland og Frankrike på fredag om å hjelpe Hellas uten å tvinge private investorer til å ta deler av tapet løftet stemningen etter

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering Ukerapport Makro & Renter 27. september 2010 Mens vi venter på mer stimulering Utviklingen til nå Fed annonserte som ventet at de vil trå til med nye kvantitative lettelser for å presse ned lange renter

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 22. november 21 Kriseløsning i Irland Utviklingen til nå I helgen ble det klart at Irland ber om kriselån. Markedet har allerede delvis priset inn at Irland blir reddet, og renteforskjellen

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 9. mai 211 Olsen må levere varene! Forrige uke var preget av stor volatilitet med kraftig fall i råvarer, usikkerhet om veksten i USA, og spekulasjoner om at Hellas vil forlate

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 3. mai 211 Svakere utsikter for USA Forrige uke ble preget av svakere vekstutsikt i USA og Kina og fornyet frykt for at Hellas snart vil måtte restrukturere gjelden. IMF varslet

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Valutakrig? Utviklingen til nå Renten på amerikanske statsobligasjoner fortsatte å falle, gullprisen og globale aksjemarkeder steg vider mens USD svekket seg

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Mot et godt nytt år! Utviklingen til nå Markedene bærer preg av økt bekymring for videre problemer i Europa etter at Europeiske ledere vedtok permanente kriseløsningstiltak,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011 Enring i privat sysselsetting () Ukerapport Makro & Renter 28. mars 211 Bedring i det amerikanske arbeidsmarkedet På grunn av jobbreiser og ferieavvikling kommer neste ukes ukerapport for makro & renter

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Økt tempo i Europa Utviklingen til nå Økende mat- og råvarepriser har ført til et økt fokus på inflasjonspress og i forrige uke hevet Sør-Korea og Thailand renten

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011 Stigende vekst men mer politisk uro Utviklingen til nå Uroen i Egypt skremte markedet og bidro til stigende oljepris, fallende aksjemarkeder og en ny runde med

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 16. mai 211 Olsen leverte som forventet Økende risikoaversjon og volatilitet i råvaremarkedene preget forrige uke. Økt usikkerhet om effekten av at Fed skal trappe ned kjøp av

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 USA klar til å trykke mer penger Utviklingen til nå Forrige uke var preget av relativt positive makrosignaler og spekulasjoner om at Fed ville annonsere mindre

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. juni 211 Strålende utsikter for norsk økonomi! Forrige uke fortsatte uroen i de gjeldstyngede landene i Europa. S&P nedgraderte Hellas til CCC i går og advarte om at risikoen

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. mars 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. mars 2011 Økt usikkerhet for Norges Bank Utviklingen til nå Forrige uke ble preget av økt frykt for utviklingen i Nord-Afrika og Midtøsten, nytt negativt fokus på gjeldsproblemene

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Spenningene øker i Europa Forrige uke ble preget av ny uro i Euroområdet, denne gangen som følge av økt tro på at Hellas må restrukturere sin gjeld og nok en nedgradering

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 7. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 7. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 7. februar 211 Gjeldsproblemer også i USA? Utviklingen til nå Markedet er fortsatt preget av optimisme og økte vekstforventninger. Aksjemarkedene i vesten steg forrige uke, det

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 7. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 7. mars 2011 Ukerapport Makro & Renter 7. mars 2011 ECB vil ha høyere renter Utviklingen til nå Forrige uke var preget av stigende oljepris som følge av fortsatt uro i Midt-Østen og signaler fra ECB om at en renteheving

Detaljer

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012

Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Stille før ny storm? Steinar Juel sjeføkonom 3. Mai 2012 Svak vekst risiko for nye stormer 07-5 Gradvis bedring i USA ØMU, i bestefall svak resesjon i år Noe svakere i Kina, men ikke svakt God vekst i

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer