Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon og fall i både aksje og råvaremarkedene. Det har vært en lang rekke svake nøkkeltall fra USA, men forrige uke var det tegn til at også den tyske økonomien er i ferd med å sakke tempoet. Det ser dermed ut til at verdensøkonomien vil vokse svakere det neste halve året enn det som var tilfelle i første halvår. Renten på en amerikansk 10 års statsobligasjon falt til 3,17%, det laveste nivået så langt i år på flukt til sikre investeringer, mens renten på gresk tilsvarende steg til nesten 17%. Ratingbyrået Fitch nedgraderte Hellas fredag fra bb+ til b+ og advarte om at det kunne komme flere nedgraderinger. Euroen svekket seg vel 1% forrige uke på uroen i Hellas. Valgnederlaget for den sittende regjeringen kan føre til negativt fokus på Spania. Viktige begivenheter denne uken På tirsdag publiseres kvartalsvis nasjonalbudsjett med BNP-veksten i 1. kvartal. Etter relativt svak BNP-vekst i 4. kvartal er det ventet at BNP Fastlands-Norge vil være noe høyere i 1. kvartal til tross for lavere konsum enn ventet. Arbeidsledigheten har falt så langt i 2011, på torsdag publiseres AKU-tallene. Selv om selve ledigheten ikke nødvendigvis faller denne måneden, ventes det at den positive trenden vil fortsette fremover. På den internasjonale makrokalenderen rettes mye fokus på Europa, og hvorvidt PMI og Ifo indeksen vil bekrefte forrige ukes fall i ZEW indeksen eller signalisere sterk økning i aktiviteten. Fra andre siden av Atlanteren publiseres andre estimat på BNP-veksten i 1. kvartal. Første estimatet var noe skuffende, men BNP-veksten er av høy kvalitet. Privat konsum var den sterkeste bidragsyteren. Det kan indikere en noe mer selvgående vekst, og dermed er behovet for den ekstraordinært ekspansive penge- og finanspolitikken i ferd med å bli mindre. Den stigende trend i lange renter er brutt Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes Finansanalytiker Kilde: Argo Securities & Macrobonds Se viktige opplysninger på siste side.

2 Spansk trøbbel? Portugal fikk innvilget kriselån fra IMF/EU forrige uke, mens renten på gresk statsgjeld steg til nye rekordnivåer på nedgradering fra Fitch fredag samtidig som den greske regjeringen ikke overholdt en deadline fra EU/IMF for å vise et konkret reformprogram. Det er priset inn i markedet at Hellas på et eller annet tidspunkt vil måtte restrukturere gjelden sin. Vi frykter at det vil bli et økende fokus på problemene i Spania i tiden fremover. Til nå har markedet vist tillitt til Spania, og renten på 10 års lån til den spanske stat har vært stabilt på kun et par prosentpoeng over Tysk stat. Men, valgnederlaget for regjeringspartiet i helgens valg til delstater og kommuner kan utløse en del negativt fokus på delstatenes vanskelige økonomiske situasjon. Mens statsgjelden er moderat i Spania har gjelden i delstatene fordoblet seg siden Legger en sammen statsgjeld, kommunegjeld og gjeld i heleide statsselskaper er total statlig gjeld på om lag EUR 660mrd, mot den normalt beregnede statsgjelden på EUR 488mrd. Forrige uke var preget av demonstrasjoner blant arbeidsløse unge i Spania. Arbeidsledigheten blant ungdom er godt over 40% i Spania, og det er ventet null vekst i BNP i år noe som vil gjøre det meget vanskelig å redusere arbeidsledigheten. Det er også stor usikkerhet rundt boligmarkedet og banksektoren i Spania. IMF trolig ny europeer nå men på lenger sikt vil Europas rolle svekkes Det har vært en stilletiende avtale helt fra IMFs opprettelse i 1944 at IMF skal ledes av en europeer, og at Verdensbanken skal ledes av en amerikaner. IMF ble opprettet for å bidra til å overvåke en global fastkurspolitikk med USD og derigjennom en gullstandard som anker. IMFs rolle var å overvåke medlemslandenes pengepolitikk og bidra med midlertidig lån til de land som hadde underskudd på driftsbalansen. Etter at USA gikk bort fra gullstandarden i 1971, brøt Bretton Woods systemet sammen og USD ble en fiat valuta det vil si at USD ikke lenger kunne konverteres til gull eller andre verdier men at verdien kun avhenger av at sentralbanken og staten oppfyller sin forpliktelse til å bevare kjøpekraft. I alle år etter har det derfor vært svært viktig for USA å fastholde en sterk valuta politikk for på den måten å sikre at USD beholder sin verdi. Det er styret i IMF som utnevner ny sjef for IMF. Stemmerettighetene er avhengig av størrelsen på landenes bidrag til IMF. Europa har om lag 30% av stemmene, og sammen med USA vil de dermed avgjøre valget. Selv om fremvoksende økonomier lenge har argumentert for at det bør velges en leder ut fra kvalifikasjoner, og ikke politikk, vil de trolig ikke greie å samle seg om en felles kandidat som også kan oppnå støtte fra USA. Europa har allerede samlet seg bak den franske finansministeren Christine Lagard, og de kan sågar markedsføre henne som første kvinnelige leder og dermed tone ned at hun er nok en ny europeer. For IMF ville det trolig være bra med en ny leder som ikke var dypt involvert i gjeldskrisen, men for de europeiske landene i krise vil den franske finansministeren sikkert være et godt valg siden hun mest sannsynlig vil strekke seg meget langt for å hjelpe. På sikt vil IMF i større grad måtte reflektere den skiftende maktbalansen mellom USA/Europa og de fremvoksende landene anført av Kina, India og Brasil. Det er til nå gjort symbolske endringer i IMF for å komme de fremvoksende landene i møte, men etter hvert vil de nok kreve noen konkrete endringer. Portugal i havn for nå lang vei frem mot vekst Portugal fikk et lån fra IMF/EU i forrige uke på EUR 78mrd mot å gjennomføre tøffe innstrammingstiltak. Avtalen ble inngått med støtte fra de største partiene i Portugal i og med at det skal være nyvalg 5. juni. Kriselånet er et hovedtema i valgkampen der partiene krangler om hvilke tiltak som skal innføres og omfanget av innstrammingen. Sentralbanken i Portugal oppfordret politikerne om å gjøre mer enn det som ble vedtatt i forbindelse med pakken for å raskt vinne tilbake tilliten i markedet og dermed unngå nye forhandlinger med IMF/EU. Arbeidsledigheten i Portugal er over 12% og det har allerede vært demonstrasjoner mot den inngåtte avtalen. I likhet med Spania lider Portugal av svak konkurranseevne og et dårlig skolesystem med høy grad av studenter som ikke gjennomfører skolegangen. Side 2 av mai 2011

3 Hva vil en reprofilering av gresk gjeld innebære? Hellas vil trolig måtte be om å få lenger nedbetalingstid på sine lån, noe som har blitt kalt en reprofilering av gjelden. Det faktiske forhold er at ved å få lenger nedbetalingstid vil långiver oppleve at de ikke får pengene som de var lovet på et gitt tidspunkt altså et de facto mislighold. Målet er at långiverne skal gå med på en slik forlengelse av nedbetalingstiden frivillig. I dag er det i hovedsak europeiske banker, ECB og det europeiske redningsfondet som sitter med greske statsobligasjoner. Til syvende og sist vil det derfor være skattebetalerne i Europa som må plukke opp regningen, enten ved direkte støtte til Hellas eller ved at banker og sentralbanken må oppkapitaliseres som følge av store tap på gresk statsgjeld. Fordelen med en reprofilering er at det trolig ikke vil regnes som et kreditt-mislighold og dermed vil ikke forsikring mot mislighold credit default swaps bli utbetalt. Dette kan redusere smitten i finansmarkedet relativt til om slike forsikringer må utbetales slik tilfellet var ved Lehmann konkursen. Fordelen med å utsette en reell restrukturering av den greske gjelden er at de banker som sitter med eksponering mot Hellas får tid til å selge seg ut evt nedskrive verdiene over tid og dermed redusere skaden ved et mislighold. Fredag ble det klart at Hellas ikke hadde overholdt fristen for å vise et konkret reformprogram. Reformplanen skulle ha vært presentert for det greske stortinget til votering fredag og var et klart krav fra IMF/EU for å få videre støtte. Det er stor motstand mot ytterligere kutt, reformer og privatisering i Hellas, noe som hindrer gjennomføringen av de planlagte strukturreformene. Det er ikke satt en ny deadline for Hellas, men trolig vil det ta opp mot 2 nye uker før IMF/EU og det greske finansministeriet kan bli enige om en ny pakke i følge Financial Times. Presset øker ettersom offentlige sykehus ikke greier å betale regninger til sine leverandører. Det har også kommet advarsler fra ECB om at en restrukturering vil innebære at greske banker ikke lenger vil få funding fra ECB. Valg i Spania kan sette negativt søkelys på statens totale gjeld Valget til 13 av totalt 17 fylker og flere tusen kommuner på søndag kan medføre et økt fokus på den raskt voksende gjelden i fylker og kommuner etter finanskrisen. I følge tall fra den spanske sentralbanken har gjelden i fylker og kommuner doblet seg fra om lag EUR 60mrd i 2008 til dagens EUR 115mrd. På toppen av gjeld tatt opp av stat, fylke og kommuner kommer heleide foretak eid av fylker og kommuner som er sterkt belånte og i stor fare for å gå konkurs. Grove estimater anslår gjelden i offentlige selskaper til å være om lag EUR 30mrd. I tillegg er det historier om at fylker og kommuner har utsatt å betale regninger og unnlatt å iverksette innstrammingstiltak i påvente av valget. Kredittspreaden på gjeld til fylker og kommuner er dobbelt så høy som på gjeld til staten Spania, og er et uttrykk for at investorer er langt mindre villige til å låne penger til fylker og kommuner enn til staten Spania. Valget var et sviende nederlag for den sittende sosialistiske regjeringen, og kan gjøre det vanskelig å få gjennomført videre innstramminger i forkant av valget til nasjonalforsamling innen mars neste år. Vi ser ikke bort fra at nyvalgte lokalpolitikere vil forsøke å synliggjøre hvor vanskelig den økonomiske situasjonen er med en gang de er valgt for å unngå å måtte ta ansvar for gammel moro. Dermed kan det bli et økende fokus på den anstrengte økonomien i en del store fylker og kommuner i tiden fremover som kan bidra til å svekke kredittverdigheten også til den spanske stat. Innstramminger i kommuner og fylker vil kunne ytterligere dempe en forventet svak vekst i BNP i år og neste år. Veksten i Q1 var 0,3%, men ser en på driverne av veksten var det sterk eksport til Nord-Europa som trakk opp mens privatkonsum og investeringer var meget svake. Forrige uke ble det arrangert demonstrasjoner blant unge arbeidsledige i flere byer i Spania. Med en ungdomsarbeidsledighet på 40% og utsikter til innstramming i offentlig sektor og svak vekst i BNP er det få lyspunkter for arbeidsledig ungdom. Vi frykter at det kan komme en del negativt fokus på utsiktene for vekst i Spania fremover. Fylker og kommuner har en implisitt statsgaranti, og kommer en av dem i krise vil trolig staten måtte ta over gjeldsforpliktelsen. Dette kan sette fokus på statens reelle forpliktelser. I tillegg har trolig spanske banker også en stor eksponering mot fylker og kommuner som det i så fall må tas et verditap på. Kommer bankene under press vil staten også her måtte trå til med kapital. Til syvende og sist er det skattebetalerne i Spania som må betale inntil Spania enten vokser seg ut av problemene (noe vi er skeptiske til) eller de må be om hjelp fra EU/IMF. Med store innsparinger i stat, fylker og kommuner vil trolig stemningen være dyster i Spania i en stund fremover. Som vi har skrevet mange ganger så er vi bekymret for spredningen av gjeldskrisen i Europa til banksektoren der og derigjennom til norske banker på grunn av deres behov for å låne i utlandet. Side 3 av mai 2011

4 Forrige uke OSEBX økte marginalt forrige uke med 0,2%, og endte dermed på 435,19. Så langt i 2011 har OSEBX falt 1.0%, og indeksen sliter med å bryte ut av intervallet Etter stor volatilitet i råvarer i starten av mai, har oljeprisen stabilisert seg den siste uken i overkant av 110 dollar fatet. Fredag endte oljeprisen på 112 dollar fatet. Også i valutamarkedet har det kun vært mindre endringer. Fredag ettermiddag handles NOK til hhv. 5,54 og 7,85 mot USD og EUR. Positivt - Norge: Det finansielle systemet er noe mindre utsatt. Finansiell Stabilitet fra Norges Bank melder om at de makroøkonomiske forholdene er bedret siden forrige rapport. Dermed har bankenes utlånstap fortsatt å falle og resultatene har vært gode. Høy og økende gjeldsbelastning kan imidlertid gjøre husholdningene sårbare, i tillegg oppgis fare for ny uro i Europa som en risikofaktor. - USA: Antall nye arbeidsledige falt fra til Nøytralt - USA: Både boligbyggingen og boligsalget var svakere enn ventet, men samtidig steg medianprisen på solgte boliger i april. Dette er ikke sesongjusterte tall, men også prisutviklingen de siste 12 månedene beveget seg i riktig retning. Medianprisen falt 5,9% fra mars 2010 til mars 2011, mens nedgangen hadde falt til 5,0% fra april 2010 til april USA: Federal Reserve vurderer ulike exit-strategier. Referatet fra forrige rentemøte i Fed viste at det var en diskusjon i forhold til når og hvordan de skal stramme inn pengepolitikken. De fleste medlemmene mener at det vil være naturlig at de første innstrammingene gjøres ved å redusere balansen. Enkelte av medlemmene er åpne for muligheten for å begynne å stramme inn pengepolitikken tidligere enn planlagt, og da antagelig mot slutten av året. Flertallet ser imidlertid ut til å ville vente noe lenger. Det ble understreket at selv om Fed diskuterer exit-strategier, behøver ikke det bety at planlegger å begynne snart. Ytterligere kvantitative lettelser etter QE2 ser imidlertid usannsynlig ut, med mindre arbeidsledigheten skulle begynne å stige kraftig igjen. - Japan: Den japanske sentralbanken holdt som ventet styringsrenten under 0,1%. De blir sittende på gjerdet i forhold til å tilføre økonomien ytterligere stimulanser i etterkant av jordskjelvkatastrofen. Negativt - USA: Relativt kraftige fall i de regionale PMI indeksene Empire State og Philly Fed. Empire State falt fra 21,7 til 11,9, mens Philly Fed har i løpet av et par måneder falt fra rekordhøye 43,4 til 3,9. - USA: Industriproduksjonen var uendret i april, samtidig falt kapasitetsutnyttelsen fra 77,0% til 76,9%. - Tyskland: ZEW indeksen falt fra 7,6 til 3,1. - Storbritannia: Inflasjonen fortsetter å stige, og økte fra 4,0% til 4,5%. Dette legger ekstra press på Bank of England til å sette opp renten til tross for at veksten er svak. - Japan: BNP-veksten falt 0,9% i 1. kvartal. Selv om det var ventet nedgang etter jordskjelvkatastrofen var fallet større enn estimert. Side 4 av mai 2011

5 Viktige nøkkeltall denne uken Norge Ukens viktigste norske nøkkeltall er kvartalsvis nasjonalregnskap med BNP-tall. I følge Regionalt Nettverk har enkelte selskap meldt om noe lavere aktivitet enn ventet i 1. kvartal. Konsumet har heller ikke økt helt like mye som ventet. Imidlertid har det vært et markant skifte i boligbyggingen som vil bidra positivt til BNP-veksten. Samtidig har arbeidsmarkedet stadig blitt bedre og sysselsettingen har økt. Ettersom privat konsum utgjør omtrent 50% av Fastlands-BNP forventer vi en moderat vekst i 1. kvartal. Investeringene og økt sysselsetting trekker imidlertid noe opp. Utviklingen i arbeidsmarkedet har vært sterk så langt i 2011, Grafen under viser at antall arbeidsledige har falt samtidig som sysselsettingen har steget. Bedriftene i Regionalt Nettverk venter tiltakende vekst i sysselsettingen de kommende månedene. Arbeidsmarkedet oppfattes likevel ikke som stramt ennå, da tiltagende arbeidsinnvandring tar unna for økende etterspørsel etter arbeidskraft. Forbrukertilliten har ligget på et høyt nivå en stund og det er ventet at det vil vedvare. Opinion sin undersøkelse har imidlertid nokså kort historikk. Tidligere har forbrukertilliten falt en del i mai, et evt. fall kan dermed skyldes problemer med sesongjusteringen. Utvikling i Fastlands-BNP Utvikling i antall sysselsatte og arbeidsledige Kvartalsvis BNP-vekst i Fastlands-Norge BNP årsvekst Arbeidsledige (AKU) sesongjustert (høyre akse) Sysselsatte sesongjustert Kilde: Argo Securities, SSB, Bloomberg Side 5 av mai 2011

6 Eurosonen fortsetter det gode sentimentet i industriindeksene? Basert på undersøkelser i europeiske selskap og industri ser fremtiden lys ut for eurosonen og spesielt for Tyskland. Ifo indeksen som er en undersøkelse blant tyske bedrifter og deres vurdering av dagens økonomi og forventninger seks måneder frem. Indeksverdien er beregnet ut i fra bedriftenes vurdering fra god nøytral dårlig. Som grafen underviser ligger IFO indeksen meget høyt og selv en avmatning fra dagens nivå tilsier at de tyske respondentene er meget positive til både dagens situasjon og fremtiden. Også de europeisk PMI indeksene har holdt seg på høye nivåer til tross for uroen rundt høy statsgjeld. BNPtallene for 1. kvartal var da også overraskende sterke. PMI er en undersøkelse i industrien som gjøres både i industrien og tjenestenæringen. Indeksverdier over 50 regnes å signalisere høyere aktivitet. Som grafen under viser ligger spesielt den tyske PMI indeksen meget høyt. Også den samlede for hele Eurosonen ligger på et høyt nivå, men den skjuler imidlertid store nasjonale forskjeller. Ifo indeksen er fortsatt på rekordnivåer til tross for liten nedgang sist Ifo indeks Ifo dagens tilstand Ifo forventninger Kilde: Argo Securities, Bloomberg PMI indeksene for industrien har stabilisert seg på et høyt nivå Eurosonen Tyskland Frankrike Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 6 av mai 2011

7 USA Andre estimat av BNP-tallene i 1. kvartal Etter at de amerikanske 1. kvartalstallene viste en noe skuffende vekst på 1,8%, en nedgang fra 3,1% i 4. kvartal 2010, ble det sådd tvil om styrken i den amerikanske oppgangen. Til tross for at den overordnede veksten var svakere enn ventet er kvaliteten på veksten god. Nedgangen skyldes først og fremst økningen i energipriser, dårlig vær og et relativt stort kutt fra det offentlige. Blant annet bidro det amerikanske forsvaret med et negativt bidrag på 0,7%, som ventes å være midlertidig. Veksten er av god kvalitet og privat konsum har holdt seg relativt høyt de siste kvartalene. Det antas at nedgangen i BNP er midlertidig. Utviklingen i oljeprisen antas å spille en stor rolle for den amerikanske veksten. Årsestimatene ble revidert noe ned som følge av svakere vekst i 1. kvartal. Federal Reserve forventer nå en årsvekst i BNP på mellom 3,1-3,3%, en nedgang fra 3,4-3,9% i januar. Det er ventet at BNP-veksten i 1. kvartal revideres opp fra 1,8% til 2,2% på torsdag. BNP-veksten er av høy kvalitet 2.50 % 2.00 % 1.50 % 1.00 % 0.50 % 0.00 % % % % Privat konsum Brutto private innenlands investeringer Netto eksport av varer og tjenester Offentlig konsum, utgifter og brutto investeringer Kilde: Argo Securities, Bloomberg Økningen i privat konsum gjør oppgangen mer robust kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 7 av mai 2011

8 Makrokalender kommende uke Makrokalender Norge Dag Region Tid Indikator Viktighet Faktisk Ventet Forrige Tir Norge BNP Fastland kv/kv ,3% 24/5 Ons Norge Ordreinngang bygg og anlegg, år/år + 11% 25/5 Tor Norge AKU-ledigheten mars ++ 3,0% 3,1% 26/ Husholdningenes sparing, 1. kvartal + 7,8% Fre Norge Opinion forbrukertillit, mai + 10,8 27/5 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Importance Actual Forecast Previous Mon China HSBC Flash Manufacturing PMI ** /5 Germany Flash Manufacturing PMI ** Flash Services PMI ** EU Flash Manufacturing PMI ** Flash Services PMI ** Tue Germany Ifo Business Climate *** /5 EU Industrial New Orders m/m ** -1.0% 0.9% US New Home Sales ** 308K Wed Japan Monetary Policy Meeting Minutes ** 25/ Trade Balance ** -0.59T 0.10T UK Revised GDP q/q ** 0.5% 0.5% US Durable Goods Orders m/m ** -2.1% 4.1% Core Durable Goods Orders m/m *** 0.7% 2.3% Thu US Prelim GDP q/q *** 2.2% 1.8% 26/ Unemployment Claims *** Fri US Personal Spending m/m ** 0.5% 0.6% 27/ Personal Income m/m ** 0.4% 0.5% Pending Home Sales m/m *** -0.9% 5.1% Kilde: Forexfactory, Argo Securities Alle tider er norsk tid Side 8 av mai 2011

9 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring Percent E Change Percent Change 0 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M Forrige ukes endring Fredag, kl. 12:00 Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter Change år 5 år 10 år Percent jun.11 sep.11 des.11 mar.12 jun.12 sep Change NOK EUR USD Forrige ukes endring Close, fredag 10 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 10 års swaprente og spread CDS 10-årig (PIIGS) 10 års statsobligasjonsrentespread og NOK/EUR Kilde: Argo Securities, Macrobond og Reuters Ecowin Side 9 av mai 2011

10 Valutakurser NOK/EUR NOK/USD USD/Euro NOK/SEK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Kilde: Macrobond Side 10 av mai 2011

11 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Macrobond Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P500 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Macrobond Side 11 av mai 2011

12 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: 0 Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from 0% to +15%; Reduce, less than 0%. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 0114 Oslo, Norway tel: Side 12 av mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019

Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019 Resesjonsrisiko? Trondheim 7. mars 2019 Vi har sett en klar avmatning i global økonomi Source: IHS Markit, Macrobond Fincial Kina 1 men vi tror vi ser stabilisering/ny oppgang fra andre kvartal Vi tror

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Morgenrapport Norge: Mykere tone mellom USA og Kina

Morgenrapport Norge: Mykere tone mellom USA og Kina 05 April 2018 Morgenrapport Norge: Mykere tone mellom USA og Kina Joachim Bernhardsen Kina varsler mottiltak, men kan bli forhandlinger først Boligpristallene ventet å snu opp igjen Svakt inflasjonsmoment

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA Ukerapport Makro & Renter 2. mai 211 Gjeldsproblemer i USA Viktige begivenheter forrige uken USD fortsatte å svekke seg forrige uke og er nå på det svakeste nivået på 3 år. Svakere enn ventet vekst i USA

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Verden rundt. Trondheim 5. april 2018

Verden rundt. Trondheim 5. april 2018 Verden rundt Trondheim 5. april 2018 De globale utsiktene ser svært bra ut OECD forbrukertillit på høyeste nivå siden dot-com tiden Bedriftstilliten på høyeste nivå noen gang 1 Ledigheten lavere enn på

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 2. juni 211 Stø kurs for Olsen En avtale mellom Tyskland og Frankrike på fredag om å hjelpe Hellas uten å tvinge private investorer til å ta deler av tapet løftet stemningen etter

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Morgenrapport Norge: Inflasjon på målet?

Morgenrapport Norge: Inflasjon på målet? 30 April 2018 Morgenrapport Norge: Inflasjon på målet? Erik Johannes Bruce Feds favorittmål på målet? Rentemøte i USA og Norge ingen store nyheter Flater ledigheten ut på høyere nivå enn Norges Bank venter?

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter. januar 211 God start på nytt år Utviklingen til nå Første uke i 211 ble preget av økende optimisme ledet an av en del positive tall fra USA og her hjemme. Men det er også fornyet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 16. mai 211 Olsen leverte som forventet Økende risikoaversjon og volatilitet i råvaremarkedene preget forrige uke. Økt usikkerhet om effekten av at Fed skal trappe ned kjøp av

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 3. mai 211 Svakere utsikter for USA Forrige uke ble preget av svakere vekstutsikt i USA og Kina og fornyet frykt for at Hellas snart vil måtte restrukturere gjelden. IMF varslet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Spenningene øker i Europa Forrige uke ble preget av ny uro i Euroområdet, denne gangen som følge av økt tro på at Hellas må restrukturere sin gjeld og nok en nedgradering

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 4. april 211 Hva skjer når Federal Reserve kutter QE2? Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten var sterk på fredag. Arbeidsledigheten har i løpet av noen måneder falt fra 9,8%

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 21 På tide med strammere statsbudsjett Utviklingen til nå Signalene fra Fed og Bank of England preger markedene, og renten på 1 års statsobligasjoner i USA falt videre

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. juni 211 Strålende utsikter for norsk økonomi! Forrige uke fortsatte uroen i de gjeldstyngede landene i Europa. S&P nedgraderte Hellas til CCC i går og advarte om at risikoen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2018

Makrokommentar. Mai 2018 Makrokommentar Mai 2018 Italiensk uro preget markedene i mai Den politiske uroen i Italia påvirket de europeiske finansmarkedene negativt i mai, og det italienske aksjemarkedet falt hele 9 prosent i løpet

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 21 Fed klar for QE2 Utviklingen til nå Bekreftelse på at Fed vil starte med en ny runde med kvantitative lettelser allerede på neste rentemøte i november bidro til

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Rentehevinger rykker nærmere Utviklingen til nå Markedet er i økende grad bekymret for inflasjon og for at Kina er i ferd med å måtte bremse veksten for å unngå

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 9. mai 211 Olsen må levere varene! Forrige uke var preget av stor volatilitet med kraftig fall i råvarer, usikkerhet om veksten i USA, og spekulasjoner om at Hellas vil forlate

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 8. november 2 Globale spenninger øker Utviklingen til nå USA dominerte forrige uke, med annonsering av de kvantitative lettelsene på 6 mrd USD innen utgangen av andre kvartal

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2018

Makrokommentar. Juni 2018 Makrokommentar Juni 2018 Handelskrig er hovedtema 2 Handelspolitiske spenninger mellom USA og en rekke andre land er fortsatt et viktig tema, og frykt for handelskrig tynget aksjemarkedene i juni. Spesielt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 22. november 21 Kriseløsning i Irland Utviklingen til nå I helgen ble det klart at Irland ber om kriselån. Markedet har allerede delvis priset inn at Irland blir reddet, og renteforskjellen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011 Enring i privat sysselsetting () Ukerapport Makro & Renter 28. mars 211 Bedring i det amerikanske arbeidsmarkedet På grunn av jobbreiser og ferieavvikling kommer neste ukes ukerapport for makro & renter

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Grei utsikt for norsk økonomi Utviklingen til nå Som ventet utsatte ECB avviklingen av ubegrenset likviditetslån til banker med løpetid 3 måneder i forbindelse

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 USA klar til å trykke mer penger Utviklingen til nå Forrige uke var preget av relativt positive makrosignaler og spekulasjoner om at Fed ville annonsere mindre

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene?

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene? Ukerapport Makro & Renter 16. august 2010 Varig økning i kredittspreadene? Utviklingen til nå Høy statsgjeld og voksende underskudd i flere euroland førte til at kredittspreadene steg relativt kraftig

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011 Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011 Trolig renteheving i mai Utviklingen til nå Forrige uke var preget av krisen i Japan og uroen i Libya. JPY styrket seg kraftig i løpet av uken på forventninger om

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Mot et godt nytt år! Utviklingen til nå Markedene bærer preg av økt bekymring for videre problemer i Europa etter at Europeiske ledere vedtok permanente kriseløsningstiltak,

Detaljer

Morgenrapport Norge: Alle nøkkeltall teller

Morgenrapport Norge: Alle nøkkeltall teller 29 March 2019 Morgenrapport Norge: Alle nøkkeltall teller Joachim Bernhardsen Bedre risikosentiment Detaljomsetning og registrert ledighet fra Norge Fastrenter ned, men flytende rente stiger Viktig i dag:

Detaljer

Makrokommentar. April 2019

Makrokommentar. April 2019 Makrokommentar April 2019 Nye toppnoteringer i april Det var god stemning i finansmarkedene i april, med nye toppnoteringer på flere av de amerikanske børsene. Både S&P500 og Nasdaq satte nye rekorder

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2019

Makrokommentar. Januar 2019 Makrokommentar Januar 2019 Januaroppgang i 2019 2 Det ble en frisk start på aksjeåret 2019, med god oppgang på børsene verden over. Spesielt var det amerikanske markedet sterkt, med mellom 7 og 10 prosent

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2018

Makrokommentar. Mars 2018 Makrokommentar Mars 2018 Handelskrig truer finansmarkedene I likhet med februar var mars preget av aksjefall og høy markedsvolatilitet. Denne måneden har det vært utviklingen i retning av handelskrig mellom

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2018

Makrokommentar. Oktober 2018 Makrokommentar Oktober 2018 Rød oktober Oktober var preget av kraftige fall i aksjemarkedene, og normalen denne måneden var en nedgang på mellom 5 og 10 prosent. I flere fremvoksende økonomier falt aksjekursene

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2018

Makrokommentar. Januar 2018 Makrokommentar Januar 2018 Januaroppgang i år også Aksjemarkeder verden over ga god avkastning i årets første måned, og særlig blant de fremvoksende økonomiene var det flere markeder som gjorde det bra.

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50

Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 50 Norsk Hydro: Kursmål 6-12 måneder: 5 Inntjeningen kommer til å øke kraftig i årene fremmover Vale transaksjonen tynger fortsatt på kort sikt I tillegg vil lave LME priser i Q3 senke inntjeningen til NHY

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2018

Makrokommentar. Desember 2018 Makrokommentar Desember 2018 Ingen julefred i finansmarkedene 2 Det ble en trist avslutning på aksjeåret 2018, og fall på mellom 5 og 10 prosent var normalen i desember. Den japanske Nikkei-indeksen falt

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Finansnæringens samfunnsoppgave: Veiviseren

Finansnæringens samfunnsoppgave: Veiviseren Finansnæringens samfunnsoppgave: Veiviseren Veikart for grønn konkurransekraft I finansnæringen Thina Margrethe Saltvedt, Senior Advisor Sustainable Finance (Ph. D.) 06.06.2018 Samfunn Industri Finansnæringens

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer