Ukerapport Makro & Renter 20. september Lave renter lenge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld og prisen for å sikre seg mot mislighold stiger til nye rekordnivåer. Japan intervenerte i forrige uke for å svekke JPY, noe som økte sannsynligheten for at også andre sentralbanker står klar til for en ny runde med ekstraordinære tiltak for å lette pengepolitikken. Økt uro bidrar til rekordhøy gullpris og forventninger om at rentene vil forbli lave svær lenge. Viktige begivenheter denne uken I Norge er ukens viktigste begivenhet rentemøtet i Norges Bank på onsdag. Selv om det ikke er ventet at Norges Bank vil sette opp renten er det spekulasjoner om de vil følge opp Gjedrems signaler fra CME talen om å påvirke NIBOR markedet for å presse ned kredittpåslaget på styringsrenten. Vi tipper de vil fremme noen forslag i denne retning på onsdag, samtidig som vi tror de vil signalisere at renten kan bli liggende lav lenger enn de tidligere har trodd på grunn av økt usikkerhet om bl.a. banksektoren i Europa. I tillegg er det ventet at sentralbanken i USA denne uken vil annonsere at de vil forlenge de ekstraordinære likviditetstiltakene for å holde rentene lave lenge. Av andre nyheter fra Norge denne uken er på SSB sin arbeidskraftsundersøkelse og Opinion sin forbrukertillitsundersøkelse på fredag. AKU-ledigheten har steget mindre enn fryktet og det er ventet at den vil ligge på dagens nivå omkring 3,5 prosent ut året. Dette gjenspeiles også i forbrukertilliten som er relativt høy. I eurosonen vil det være stor spenning knyttet til emisjon av statsgjeld fra både Irland og Hellas på tirsdag. Videre vil de foreløpige PMI-tallene og Ifo-indeksen nye indikasjoner på tilstanden i økonomien på torsdag og fredag. I USA rettes det naturligvis mye fokuset mot rentemøtet i Fed på tirsdag. Det er ventet at de vil gi signaler om at de vil komme med ytterligere kvantitative lettelser. I tillegg kommer det ny informasjon om tilstanden i det amerikanske boligmarkedet. Norge, sentralbankrente og inflasjon (KPI-JAE) Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes Finansanalytiker Kim Evjenth Analysesjef Kilde: Argo Securities, Se viktige opplysninger på siste side.

2 Lave renter lenge I Norge er ukens viktigste begivenhet rentemøtet i Norges Bank på onsdag. Selv om det ikke er ventet at Norges Bank vil sette opp renten er det spekulasjoner om de vil følge opp Gjedrems signaler fra CME talen om å påvirke NIBOR markedet for å presse ned kredittpåslaget på styringsrenten. Vi tipper de vil fremme noen forslag i denne retning på onsdag, samtidig som vi tror de vil signalisere at renten kan bli liggende lav lenger enn de tidligere har trodd på grunn av økt usikkerhet om banksektoren i Europa. I tillegg er det ventet at sentralbanken i USA denne uken vil annonsere at de vil forlenge de ekstraordinære likviditetstiltakene for å holde rentene lave lenge. Økt uro bidrar til rekordhøy gullpris og fortsatt lave renter. Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag slik Norges Bank så for seg i sin siste pengepolitiske rapport fra juni. I den rapporten antydet de at veksten i norsk økonomi vil forbli svak, den underliggende inflasjonen vil falle under 2 % mot slutten av året, men at uroen i finansmarkedene etter hvert vil gå over. Gitt disse forutsetningene så de for seg at renten vil bli satt opp med,25 % poeng på rentemøtet 15. desember i år, for deretter å øke gradvis til 4 % medio 213. Markedet priser inn senere og mindre rentehevinger enn det Norges Banks så for seg i junirapporten. Vi tror markedet får rett, og at Norges Bank i neste pengepolitisk rapport, som legges frem i oktober, vil måtte nedjustere rentebanen ytterligere. Moderat inflasjonspress De siste to månedene har den underliggende inflasjonen målt ved KPI-JAE lagt,2 % poeng under Norges Banks anslag i forrige inflasjonsrapport. Vi tror det er stor sannsynlighet for at prisveksten vil forbli svak i tiden fremover. Dette skyldes særlig effekten av en sterkere kronekurs, som vil bidra til lavere importprisvekst i tiden fremover. Importvarer utgjør 3 % av samlet KPI. Videre ser vi for oss en moderat pris- og lønnsvekst fremover. På toppen ser det ut til at husholdningene er svært forsiktige i sitt konsum, og at de først åpner lommeboken når det er salg. Det er varslet priskrig bl.a. i sportsbutikker og prisen på bleier og barnemat er halvert den siste måneden som følge av økt konkurranse om kunder mellom dagligvarekjedene. Vi ser ikke bort fra at KPI-JAE vil falle under 1 % i løpet av vinteren. Norge, KPI-JAE og importprisvekst KPI-JAE Import Kilde: Ecowin, Argo Securities Side 2 av september 21

3 Økt optimisme, men moderat konsum og kredittvekst Ulike spørreundersøkelser hvor husholdningene blir spurt om sin egen økonomiske situasjon fremover viser stor optimisme. Særlig når husholdningene blir spurt om sin egen økonomiske situasjon er optimismen stor. Til tross for dette har varekonsum og detaljhandel så langt vært moderat. Det ser ut til at husholdningene velger å øke sparingen og dermed redusere gjeldsbelastningen. Både boligprisvekst og kredittvekst er i ferd med å flate ut på mer langsiktig opprettholdbare nivåer, se figur under. Norge, boligprisvekst og kredittvekst, å/å Kilde: Ecowin, Argo Securities Bankene vil bremse utlån og øke prisen på lån Bankene har en viktig rolle som kredittyter. Når bankene nå får økt krav til kapitaldekning og strengere krav til utlånspraksis vil dette bidra til en lavere kredittvekst. Som figurene over viser er kredittveksten til husholdninger redusert til 6,1 % og er dermed på det laveste nivået siden For bedrifter var kredittveksten i juli på,6 % etter å ha vært negativ i årets fem første måneder. Som følge av økte kapitalkrav og likviditetskrav vil bankers fundingkostnader fortsatt kunne stige fremover, noe som da vil medføre at bankene vil bli presset til å øke prisen ut til kunder selv om Norges Bank ikke øker renten. Det vedvarende høye kredittpåslaget i NIBOR markedet var bakgrunnen for at Gjedrem i forbindelse med CME talen 6. september i år varslet at Norges Bank planlegger å gjøre det dyrere for bankene å plassere overskuddslikviditet som innskudd i sentralbanken. Dette er et tiltak for å øke bankenes omfordeling av likviditet, og målet er å presse NIBOR renten nærmere Norges Banks rente. Som figuren under viser så bidro signalene fra Gjedrem til å redusere kredittpåslaget med 5-6 basispunkter i dagene etter talen ble holdt. I dag ligger kredittpåslaget på om lag,63 % poeng. I Sverige gikk sentralbanken til det drastiske skritt i fjor å ha en negativ rente på bankers innskudd i sentralbanken. Vi tror ikke dette vil være aktuelt for Norges Bank å gå til et så drastisk skritt, men at de kan ytterligere redusere renten på bankes innskudd i sentralbanken kan bli aktuelt. Side 3 av september 21

4 3m NIBOR spread over styringsrenten og gjennomsnittlig spread fra 2-27 Kilde: Ecowin, Argo Securities Økt uro i Europa og USA For Norges Bank er det for tiden svært viktig hva som skjer i utlandet, og særlig utviklingen i Europa og USA vil bli tillagt stor vekt. Fredag var det nytt fokus i markedet på europeiske banker, denne gangen de irske. En rapport fra Barclays som uttrykte bekymring om irske bankers tilstand og fare for at Irland ville bli presset til å be om hjelp fra IMF førte til at ECB måtte intervenere for å stabilisere det irske statsobligasjonsmarkedet. Renten på 1 års irske statsobligasjoner steg fredag til 6,17 % og prisen for å forsikre seg mot mislighold av statsgjelden steg til nye rekordnivåer. Tirsdag skal den irske stat emittere obligasjoner med løpetid på 4 og 8 år, og det er ventet at de må betale dyrt for å tiltrekke seg investorer. Som vi skrev i forrige ukerapport skal europeiske stater emittere dobbelt så mye statsgjeld i september som i august. Søndag ble det også kjent at stresstesten av Greske banker blir utsatt i en måned til slutten av oktober for å gi Hellas mer tid til å restrukturere finansmarkedet i Hellas. Også Hellas vil emittere på tirsdag, men det er sertifikater med kun 3 måneders løpetid. I likhet med Norges Bank ønsker ECB å gjøre europeiske banker mindre avhengig av likviditet fra sentralbanken, og det spekuleres i at de vil innføre tiltak for å stimulere banker til å hente funding andre steder enn i sentralbanken. Etter at Japan intervenerte i valutamarkedet i forrige uke har forventningene økt til at også sentralbanken i USA vil annonsere nye runder med kvantitative lettelser i pengepolitikken denne uken. Gullprisen har som et resultat av den ekspansive pengepolitikken steget til nye rekordnivåer. Justert for inflasjon er imidlertid gullprisen godt under rekordnivået på 198 tallet. Gullprisen steg også i forrige uke på signaler fra en del sentralbanker som tyder på at sentralbanker i sum vil være nettokjøpere av gull i år, etter flere år som nettoselgere. Det er her verdt å merke seg at Norges Bank solgte størstedelen av sin gullbeholdning i 23. Hvis sentralbanken i USA skulle annonsere ytterligere kvantitative lettelser i pengepolitikken denne uken vil det trolig gi et ytterligere løft i gullprisen. Utfordringen for Norges Bank er først og fremst at en eventuell økende renteforskjell mot utlandet i et scenario hvor Norges Bank hever renten mens ECB og Fed holder renten uendret vil kunne gi en betydelig sterkere kronekurs og dermed bidra til en raskere nedbygging av konkurranseutsatt industri samt at inflasjonen forblir under målet i lang tid. Vi tror Norges Bank vil trå varsomt i dette landskapet og heller utsette neste renteheving til godt ut i neste år. Sannsynligheten for at vi får vedvarende lav rente er høy. Side 4 av september 21

5 Forrige uke Hovedindeksen på Oslo børs steg,9 prosent den siste uken. Uken var preget av blandede makronyheter. Oljeprisen er omtrent uendret på 78,2 dollar fatet. Euroen har steget fra 7,87 til 7,98, mens dollaren har falt fra 6,18 til 6,11. Positivt - Ledende indikator i Kina steg,5 prosent - Amerikansk detaljhandel uten biler var sterkere enn ventet - Færre nye arbeidsledige i USA enn ventet, bekrefter positiv trend fra uken før Nøytralt - Philly Fed marginalt dårligere enn ventet Negativt - Den tyske ZEW-indeksen var langt svakere enn ventet - Empire State Manufacturing index i USA var svakere enn ventet, selv om ordreinngangen steg - Industriproduksjon i USA var svakere enn ventet. Det samme med kapasitetsutnyttelsen. - University of Michigan Consumer Sentiment var svakere enn ventet og falt fra 68,9 til 66,6 USA Positiv detaljhandel Den amerikanske detaljhandelen ekskl. biler var positiv forrige uke. Det var ventet en vekst på,3 prosent, men den vokste med,6 prosent. Total detaljhandel, som er mer volatil, vokste med,4 prosent mot en forventning på,3 prosent. Etter å ha vokst kraftig i siste halvdel av 29 og første kvartal i år, har veksten i detaljhandelen vært moderat de siste månedene. Privat konsum står for omtrent 7 prosent av den amerikanske økonomien og er således meget viktig i gjeninnhentingen. Det var derfor positivt at augusttallene brøt trenden med lav vekst i detaljhandelen. University of Michigan indeksen som er et mål på forbrukertilliten falt for øvrig fra 68,9 til 66,6. Detaljhandel årsvekst & korrelasjonen mellom de regionale PMI-indeksene og ISM Feb-7 Apr-7 Jun-7 Aug-7 Oct-7 Dec-7 Feb-8 Apr-8 Jun-8 Aug-8 Oct-8 Dec-8 Feb-9 Apr-9 Jun-9 Aug-9 Oct-9 Dec-9 Feb-1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 Detaljhandel Detaljhandel uten motorvogner Kilde: Argo Securities, Bloomberg & FactSet Regionale PMI-indekser Empire State falt fra 7,1 til 4,1. Det var litt skuffende med tanke på forventningene om at indeksen skulle stige. Likevel indikerer indeksen fortsatt at det er flere som er optimistiske enn pessimistiske. En annen positiv nyhet var at ordrekomponenten, som er en blant de mest sykliske komponentene, vokste fra -2,71 til Side 5 av september 21

6 4,33. Philly Fed steg fra -7,7 til -,7, det var på forhånd ventet en indeksverdi på,9. Som grafen over viser har vi det siste året sett at korrelasjonen mellom den nasjonale ISM indeksen og de regionale PMIindeksene har blitt mye lavere. Industriproduksjonen noe svakere enn ventet Industriproduksjonen vokste med,2 prosent i august. Det var på forhånd ventet en vekst på,3 prosent, men justert for bilproduksjon steg industriproduksjonen,5 prosent. Samtidig ble veksten i juli revidert ned fra 1, til,7 prosent. Nye arbeidsledige For to uker siden falt antall nye arbeidsledige fra 472. til 453. (revidert opp fra 451.), men det var knyttet usikkerhet til tallene pga estimerte tall i forbindelse med Labour day. Det var derfor positivt å se at trenden ble bekreftet i uken som gikk med 45. nye arbeidsledige. Uendret 12-månedersvekst i kjerneinflasjonen Kjerneinflasjonen var uendret i august og ligger fortsatt stabilt på,9 prosent på årsbasis. Eurosonen ZEW-indeksen falt fra 14, til -4,3 ZEW-indeksen var skuffende og falt fra 14, til -4,3. Indeksen var på forhånd ventet å kun falle til 1,. Trenden har vært negativ helt siden i våres, og i går var indeksen negativ for første gang siden mars 29. Negativ indeksverdi betyr flere pessimister enn optimister blant respondentene. De fallende forventningene skyldes nok først og fremst usikkerhet til den globale veksten. Mens tyske analytikere gradvis har blitt mer skeptiske de siste månedene, er tyske bedrifter fortsatt svært positive (målt gjennom Ifo-indeksen). Det positive med ZEW-indeksen var at dagens situasjon i Tyskland er sterkere enn på lenge, og steg fra 44,3 til 59,9. Side 6 av september 21

7 Viktige nøkkeltall denne uken Norge Denne uken kommer det flere interessante norske makrotall. Mest interesse vil utvilsomt bli rundt rentemøtet i Norges Bank. Renten forventes å være uendret, men som vanlig vil markedet følge nøye med på eventuelt nye signaler fra sentralbanksjefen. Ellers kommer det også arbeidsledighetstall og forbrukertillit fra Opinion. Internasjonalt USA Eksepsjonelt lave renter for en utvidet periode På onsdag er det rentemøte i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve. Den amerikanske styringsrenten ligger i intervallet mellom,25 prosent. Ved siste rentemøte informerte Fed som vanlig at de vil holde rentenivået på eksepsjonelt lavt nivå for en utvidet periode. 9 av 1 komitémedlemmer, deriblant Ben Bernanke, stemte for, mens Thomas M. Hoenig stemte som vanlig mot å beholde denne formuleringen. Hoenig mener at den moderate gjeninnhentingen er omtrent som ventet og at formuleringen dermed bør fjernes. Gjeninnhentingen i den amerikanske økonomien har mistet noe momentum i løpet av sommeren. Konsumet vokser gradvis, men veksten blir dempet av høy arbeidsledighet, moderat lønnsvekst, det store fallet i boligformue og fortsatt nokså restriktiv kredittgivning i bankene. Årsveksten i kjerneinflasjonen har vært stabil på,9 prosent de siste månedene. Kapasitetsutnyttelsen er stigende, men fortsatt lavere enn det historiske snittet. De langsiktige inflasjonsforventningene virker relativt godt forankret. Ettersom inflasjonen er lav er det en viss frykt for deflasjon, men på lengre sikt er det naturlig å anta at den ekspansive pengepolitikken vil føre til inflasjonspress da bankene igjen begynner å øke utlånene. For øyeblikket er avstanden til både høy inflasjon og deflasjon betryggende. Med et godt forankret inflasjonsmål vil derfor ikke inflasjonen være det viktigste for rentesettingen i denne omgang. Fed vil ikke røre renten på en god stund ennå, spørsmålet er heller om de vil gi nye signaler i forhold til behovet for ytterligere kvantitative lettelser. Indekser sammensatt av ledende indikatorer i USA fra hhv OECD og Conference Board 11, 15, 1, 95, 9, 85, 8, 12, 115, 11, 15, 1, 95, 9, 85, 8, feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 OECD ledende indikator Conference board ledende indikator Kilde: Argo Securities, Bloomberg USA Hvordan står det til i boligmarkedet? Grafene under viser byggeaktivitet og befolkningsveksten i USA. Som grafen tydelig viser har aktiviteten vært meget høy gjennom store deler av 2-tallet. Det har ført til en overkapasitet i boligmarkedet. Allerede før finanskrisen begynte byggeaktiviteten å falle. Siden krisen inntraff har aktiviteten vært kun en fjerdedel av det den var midt på 2-tallet. Grafen til høyre viser befolkningsveksten i USA med Side 7 av september 21

8 fremskrivninger frem til 25. Befolkningen vokser i dag med omtrent 3 millioner i året. Dagens lave boligbygging i overkant av 5. vil bidra til å føre etterspørselen og tilbudet av boliger nærmere hverandre på sikt. Byggeaktivitet og befolkningsvekst i USA (1 ) feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul I gangsetting av nye boliger Byggetillatelser Kilde: OECD, Argo Securities For å dempe den kraftige nedgangen i boligmarkedet innførte myndighetene i USA tiltak. Blant annet innførte de skattelettelser på 8 USD for de som kjøpte bolig. Denne skattekreditten løp ut 3. april, og som grafen nedenfor viser falt naturlig nok omsetningen av boliger kraftig etter dette. Det er en naturlig konsekvens av at myndighetenes tiltak opphørte. Noen fryktet at boligmarkedet skulle kollapse igjen da myndighetene tok ut den kunstige stimulansen. Derimot ser vi at på tross av at volumet faller har prisene holdt seg bra og har faktisk begynt å stige igjen. Grafen til høyre viser utviklingen i boligpriser. Case-Shiller indeksen viser at boligprisene har hatt en kraftig korreksjon siden toppen, men at fallet nå har flatet ut og prisene ser ut til å stige svakt igjen. Dette blir bekreftet av 12-månedersveksten som viser at boligprisene har steget nesten 5 prosent det siste året. Boligsalget faller, men heldigvis har prisene holdt seg bra! Prosent feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 Salg av eksisterende boliger Salg av nye boliger Case Shiller 2 index Case Shiller 12-månedersvekst (høyre akse) Kilde: Argo Securities, Bloomberg Ellers så kan det være verdt å følge med på de ukentlige nye arbeidsledige på torsdag og fredagens ordreinngang av varige goder. Side 8 av september 21

9 Eurosonen Foreløpige PMI indekser På torsdag kommer det foreløpige PMI-tall fra eurosonen. Grafene under viser utviklingen for henholdsvis industrien og tjenestenæringen. Både for industrien og tjenestenæringen viser PMI fortsatt verdier som indikerer høy aktivitet. Tall over 5 indikerer økt aktivitet. De franske og tyske tallene kommer for øvrig før tallene for hele eurosonen, derfor pleier det å være de som påvirker markedet mest. PMI tallene er sammen med Ifo-indeksen blant de beste ledende indikatorene for eurosonen. PMI for industrien (t.v) og tjenestenæringen (t.h) i Euro sonen Feb-8 Apr-8 Jun-8 Aug-8 Oct-8 Dec-8 Feb-9 Apr-9 Jun-9 Aug-9 Oct-9 Dec-9 Feb-1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 3 Feb-8 Apr-8 Jun-8 Aug-8 Oct-8 Dec-8 Feb-9 Apr-9 Jun-9 Aug-9 Oct-9 Dec-9 Feb-1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 Eurosonen Tyskland Frankrike Eurosonen Tyskland Frankrike Kilde: Argo Securities, Bloomberg Ifo-indeksen Ifo-indeksen kommer på fredag. I motsetning til ZEW-indeksen viser Ifo fortsatt høye forventninger til fremtiden. Det forventes at stimulansen fra eksportindustrien vil avta noe. Den tyske økonomien er likevel robust og Ifo-indeksen meldte sist om noe høyere sysselsetting i industrien. Som grafen under viser er indeksen historisk sett meget høy og indikerer fortsatt sterk vekst i den tyske økonomien. Ifo-indeksen indikerer fortsatt høy aktivitet i Tyskland jun. 95 jan. 96 aug. 96 mar. 97 okt. 97 mai. 98 des. 98 jul. 99 feb. sep. apr. 1 nov. 1 jun. 2 jan. 3 aug. 3 mar. 4 okt. 4 mai. 5 des. 5 jul. 6 feb. 7 sep. 7 apr. 8 nov. 8 jun. 9 jan. 1 aug. 1 Ifo indeks Ifo forventninger Ifo dagens tilstand Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 9 av september 21

10 Makrokalender Norge Dag Region Tid Indikator Forrige Ventet Ons NO 14. Rentemøte Norges Bank 2, % 2, % 22/9 Tor NO 1. Arbeidskraftsundersøkelsen 3,5 % 3,5 % 23/9 Fre NO Forbrukertillit Opinion 1,7 24/9 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon US 16. NAHB Housing Market Index, September /9 Tue US 14.3 Housing Starts (MoM), August 1.7%.7% 21/ FOMC Rate Decision.25%.25% Wed US 16. FHFA House Price Index (MoM), July -.1% -.3% 22/9 Thu Ger 9.3 PMI Manufacturing (advance), September /9 EMU 1. PMI Manufacturing (advance), September US 14.3 Initial Jobless Claims, 18 September 45, 45, 16. Existing Home Sales (MoM), August -27.2% 7.1% Fri Ger 1. IFO Business Climate Index, September /9 US 14.3 Durable Goods Orders (MoM), August.4% -1.% 14.3 Durable Goods Ex Transportation (MoM), August -3.7%.8% 16. New Home Sales (MoM), August -12.4% 6.% Kilde: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag, Argo Securities Alle tider er norsk tid. Kilder for anslag: Bloomberg Side 1 av september 21

11 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring Percent 3,5 3 2,5 2 1,5 1 2,41 -,6 2,48 -,4 2,62 2,67 -,2 -,5 2,76 -,7 2,87 -,3 3,1 -,3 3,17 -,2,6,4,2-1E-15 -,2 Change Percent 6, 5, 4, 3, 2, 2,79 -,3 3,18 -,5 3,36 3,52 3,64 -,6 -,3 -,1 3,75-3,85 3,93 4,1 4,9 -,1 -,1,25,2,15,1,5, -,5 -,1 Change,5 -,4 1, -,15 -,2 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M -, ,25 Forrige ukes endring Fredag, kl. 12: Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter,2 6,8,15 5,6 Change,1,5 -,5 -,1 -,15,8,6,4,1 3 år -,1 5 år 1 år -,3 -,55 -,11 -,11 Percent ,1,3 2,65 2,73,5 2,84,6 2,96,8,6 3,9 3,19,4,2, -,2 -,4 -,6 Change -,2 jun.1 sep.1 des.1 mar.11 jun.11 sep.11 -,8 NOK EUR USD Forrige ukes endring Close, fredag 1 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 1 års swaprente og spread Norge 2 og 1 års statsobligasjonsrente 1 års statsobligasjonsrentespread og EUR/NOK Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 11 av september 21

12 Valutakurser Euro/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Kilde: Reuters Ecowin Side 12 av september 21

13 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P5 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 13 av september 21

14 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from % to +15%; Reduce, less than %. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Percent Buy 36% Neutral 27% Reduce 36% Total 1% SRO Equivalent Percent Buy 36% Hold 27% Sell 36% Total 1% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 114 Oslo, Norway tel: Side 14 av september 21

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Valuta ukerapport. Opp- og nedtur for pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 26.

Valuta ukerapport. Opp- og nedtur for pundet i forrige uke. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 26. Mandag 26.oktober 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Opp- og nedtur for pundet i forrige uke - GBP steg kraftig i midten av forrige

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Høstkonferansen Bergen 23.09.13

Høstkonferansen Bergen 23.09.13 Høstkonferansen Bergen 23.09.13 Hvordan løse de regulatoriske utfordringene: Kredittanalytikerens vurderinger - obligasjonsmarkedet og nærmere om hvordan tilpasse balansen til nytt regelverk SpareBank

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Spekulasjoner om nye kvantitative lettelser fører til dollarsvekkelse Nye tall for arbeidsledigheten svakere enn ventet, men i tråd med Norges Banks syn Internasjonalt

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft

God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft mandag, 12. mai 2014 Morgenrapport Macro Research God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft Denne uken får vi foreløpig BNP for første kvartal

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet mandag, 10. mars 2014 Morgenrapport Macro Research Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet Markert fall i eksporten fra Kina, men kapitalstrømmer

Detaljer