Ukerapport Makro & Renter 20. september Lave renter lenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld og prisen for å sikre seg mot mislighold stiger til nye rekordnivåer. Japan intervenerte i forrige uke for å svekke JPY, noe som økte sannsynligheten for at også andre sentralbanker står klar til for en ny runde med ekstraordinære tiltak for å lette pengepolitikken. Økt uro bidrar til rekordhøy gullpris og forventninger om at rentene vil forbli lave svær lenge. Viktige begivenheter denne uken I Norge er ukens viktigste begivenhet rentemøtet i Norges Bank på onsdag. Selv om det ikke er ventet at Norges Bank vil sette opp renten er det spekulasjoner om de vil følge opp Gjedrems signaler fra CME talen om å påvirke NIBOR markedet for å presse ned kredittpåslaget på styringsrenten. Vi tipper de vil fremme noen forslag i denne retning på onsdag, samtidig som vi tror de vil signalisere at renten kan bli liggende lav lenger enn de tidligere har trodd på grunn av økt usikkerhet om bl.a. banksektoren i Europa. I tillegg er det ventet at sentralbanken i USA denne uken vil annonsere at de vil forlenge de ekstraordinære likviditetstiltakene for å holde rentene lave lenge. Av andre nyheter fra Norge denne uken er på SSB sin arbeidskraftsundersøkelse og Opinion sin forbrukertillitsundersøkelse på fredag. AKU-ledigheten har steget mindre enn fryktet og det er ventet at den vil ligge på dagens nivå omkring 3,5 prosent ut året. Dette gjenspeiles også i forbrukertilliten som er relativt høy. I eurosonen vil det være stor spenning knyttet til emisjon av statsgjeld fra både Irland og Hellas på tirsdag. Videre vil de foreløpige PMI-tallene og Ifo-indeksen nye indikasjoner på tilstanden i økonomien på torsdag og fredag. I USA rettes det naturligvis mye fokuset mot rentemøtet i Fed på tirsdag. Det er ventet at de vil gi signaler om at de vil komme med ytterligere kvantitative lettelser. I tillegg kommer det ny informasjon om tilstanden i det amerikanske boligmarkedet. Norge, sentralbankrente og inflasjon (KPI-JAE) Analytikere: Elisabeth Holvik Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes Finansanalytiker Kim Evjenth Analysesjef Kilde: Argo Securities, Se viktige opplysninger på siste side.

2 Lave renter lenge I Norge er ukens viktigste begivenhet rentemøtet i Norges Bank på onsdag. Selv om det ikke er ventet at Norges Bank vil sette opp renten er det spekulasjoner om de vil følge opp Gjedrems signaler fra CME talen om å påvirke NIBOR markedet for å presse ned kredittpåslaget på styringsrenten. Vi tipper de vil fremme noen forslag i denne retning på onsdag, samtidig som vi tror de vil signalisere at renten kan bli liggende lav lenger enn de tidligere har trodd på grunn av økt usikkerhet om banksektoren i Europa. I tillegg er det ventet at sentralbanken i USA denne uken vil annonsere at de vil forlenge de ekstraordinære likviditetstiltakene for å holde rentene lave lenge. Økt uro bidrar til rekordhøy gullpris og fortsatt lave renter. Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag slik Norges Bank så for seg i sin siste pengepolitiske rapport fra juni. I den rapporten antydet de at veksten i norsk økonomi vil forbli svak, den underliggende inflasjonen vil falle under 2 % mot slutten av året, men at uroen i finansmarkedene etter hvert vil gå over. Gitt disse forutsetningene så de for seg at renten vil bli satt opp med,25 % poeng på rentemøtet 15. desember i år, for deretter å øke gradvis til 4 % medio 213. Markedet priser inn senere og mindre rentehevinger enn det Norges Banks så for seg i junirapporten. Vi tror markedet får rett, og at Norges Bank i neste pengepolitisk rapport, som legges frem i oktober, vil måtte nedjustere rentebanen ytterligere. Moderat inflasjonspress De siste to månedene har den underliggende inflasjonen målt ved KPI-JAE lagt,2 % poeng under Norges Banks anslag i forrige inflasjonsrapport. Vi tror det er stor sannsynlighet for at prisveksten vil forbli svak i tiden fremover. Dette skyldes særlig effekten av en sterkere kronekurs, som vil bidra til lavere importprisvekst i tiden fremover. Importvarer utgjør 3 % av samlet KPI. Videre ser vi for oss en moderat pris- og lønnsvekst fremover. På toppen ser det ut til at husholdningene er svært forsiktige i sitt konsum, og at de først åpner lommeboken når det er salg. Det er varslet priskrig bl.a. i sportsbutikker og prisen på bleier og barnemat er halvert den siste måneden som følge av økt konkurranse om kunder mellom dagligvarekjedene. Vi ser ikke bort fra at KPI-JAE vil falle under 1 % i løpet av vinteren. Norge, KPI-JAE og importprisvekst KPI-JAE Import Kilde: Ecowin, Argo Securities Side 2 av september 21

3 Økt optimisme, men moderat konsum og kredittvekst Ulike spørreundersøkelser hvor husholdningene blir spurt om sin egen økonomiske situasjon fremover viser stor optimisme. Særlig når husholdningene blir spurt om sin egen økonomiske situasjon er optimismen stor. Til tross for dette har varekonsum og detaljhandel så langt vært moderat. Det ser ut til at husholdningene velger å øke sparingen og dermed redusere gjeldsbelastningen. Både boligprisvekst og kredittvekst er i ferd med å flate ut på mer langsiktig opprettholdbare nivåer, se figur under. Norge, boligprisvekst og kredittvekst, å/å Kilde: Ecowin, Argo Securities Bankene vil bremse utlån og øke prisen på lån Bankene har en viktig rolle som kredittyter. Når bankene nå får økt krav til kapitaldekning og strengere krav til utlånspraksis vil dette bidra til en lavere kredittvekst. Som figurene over viser er kredittveksten til husholdninger redusert til 6,1 % og er dermed på det laveste nivået siden For bedrifter var kredittveksten i juli på,6 % etter å ha vært negativ i årets fem første måneder. Som følge av økte kapitalkrav og likviditetskrav vil bankers fundingkostnader fortsatt kunne stige fremover, noe som da vil medføre at bankene vil bli presset til å øke prisen ut til kunder selv om Norges Bank ikke øker renten. Det vedvarende høye kredittpåslaget i NIBOR markedet var bakgrunnen for at Gjedrem i forbindelse med CME talen 6. september i år varslet at Norges Bank planlegger å gjøre det dyrere for bankene å plassere overskuddslikviditet som innskudd i sentralbanken. Dette er et tiltak for å øke bankenes omfordeling av likviditet, og målet er å presse NIBOR renten nærmere Norges Banks rente. Som figuren under viser så bidro signalene fra Gjedrem til å redusere kredittpåslaget med 5-6 basispunkter i dagene etter talen ble holdt. I dag ligger kredittpåslaget på om lag,63 % poeng. I Sverige gikk sentralbanken til det drastiske skritt i fjor å ha en negativ rente på bankers innskudd i sentralbanken. Vi tror ikke dette vil være aktuelt for Norges Bank å gå til et så drastisk skritt, men at de kan ytterligere redusere renten på bankes innskudd i sentralbanken kan bli aktuelt. Side 3 av september 21

4 3m NIBOR spread over styringsrenten og gjennomsnittlig spread fra 2-27 Kilde: Ecowin, Argo Securities Økt uro i Europa og USA For Norges Bank er det for tiden svært viktig hva som skjer i utlandet, og særlig utviklingen i Europa og USA vil bli tillagt stor vekt. Fredag var det nytt fokus i markedet på europeiske banker, denne gangen de irske. En rapport fra Barclays som uttrykte bekymring om irske bankers tilstand og fare for at Irland ville bli presset til å be om hjelp fra IMF førte til at ECB måtte intervenere for å stabilisere det irske statsobligasjonsmarkedet. Renten på 1 års irske statsobligasjoner steg fredag til 6,17 % og prisen for å forsikre seg mot mislighold av statsgjelden steg til nye rekordnivåer. Tirsdag skal den irske stat emittere obligasjoner med løpetid på 4 og 8 år, og det er ventet at de må betale dyrt for å tiltrekke seg investorer. Som vi skrev i forrige ukerapport skal europeiske stater emittere dobbelt så mye statsgjeld i september som i august. Søndag ble det også kjent at stresstesten av Greske banker blir utsatt i en måned til slutten av oktober for å gi Hellas mer tid til å restrukturere finansmarkedet i Hellas. Også Hellas vil emittere på tirsdag, men det er sertifikater med kun 3 måneders løpetid. I likhet med Norges Bank ønsker ECB å gjøre europeiske banker mindre avhengig av likviditet fra sentralbanken, og det spekuleres i at de vil innføre tiltak for å stimulere banker til å hente funding andre steder enn i sentralbanken. Etter at Japan intervenerte i valutamarkedet i forrige uke har forventningene økt til at også sentralbanken i USA vil annonsere nye runder med kvantitative lettelser i pengepolitikken denne uken. Gullprisen har som et resultat av den ekspansive pengepolitikken steget til nye rekordnivåer. Justert for inflasjon er imidlertid gullprisen godt under rekordnivået på 198 tallet. Gullprisen steg også i forrige uke på signaler fra en del sentralbanker som tyder på at sentralbanker i sum vil være nettokjøpere av gull i år, etter flere år som nettoselgere. Det er her verdt å merke seg at Norges Bank solgte størstedelen av sin gullbeholdning i 23. Hvis sentralbanken i USA skulle annonsere ytterligere kvantitative lettelser i pengepolitikken denne uken vil det trolig gi et ytterligere løft i gullprisen. Utfordringen for Norges Bank er først og fremst at en eventuell økende renteforskjell mot utlandet i et scenario hvor Norges Bank hever renten mens ECB og Fed holder renten uendret vil kunne gi en betydelig sterkere kronekurs og dermed bidra til en raskere nedbygging av konkurranseutsatt industri samt at inflasjonen forblir under målet i lang tid. Vi tror Norges Bank vil trå varsomt i dette landskapet og heller utsette neste renteheving til godt ut i neste år. Sannsynligheten for at vi får vedvarende lav rente er høy. Side 4 av september 21

5 Forrige uke Hovedindeksen på Oslo børs steg,9 prosent den siste uken. Uken var preget av blandede makronyheter. Oljeprisen er omtrent uendret på 78,2 dollar fatet. Euroen har steget fra 7,87 til 7,98, mens dollaren har falt fra 6,18 til 6,11. Positivt - Ledende indikator i Kina steg,5 prosent - Amerikansk detaljhandel uten biler var sterkere enn ventet - Færre nye arbeidsledige i USA enn ventet, bekrefter positiv trend fra uken før Nøytralt - Philly Fed marginalt dårligere enn ventet Negativt - Den tyske ZEW-indeksen var langt svakere enn ventet - Empire State Manufacturing index i USA var svakere enn ventet, selv om ordreinngangen steg - Industriproduksjon i USA var svakere enn ventet. Det samme med kapasitetsutnyttelsen. - University of Michigan Consumer Sentiment var svakere enn ventet og falt fra 68,9 til 66,6 USA Positiv detaljhandel Den amerikanske detaljhandelen ekskl. biler var positiv forrige uke. Det var ventet en vekst på,3 prosent, men den vokste med,6 prosent. Total detaljhandel, som er mer volatil, vokste med,4 prosent mot en forventning på,3 prosent. Etter å ha vokst kraftig i siste halvdel av 29 og første kvartal i år, har veksten i detaljhandelen vært moderat de siste månedene. Privat konsum står for omtrent 7 prosent av den amerikanske økonomien og er således meget viktig i gjeninnhentingen. Det var derfor positivt at augusttallene brøt trenden med lav vekst i detaljhandelen. University of Michigan indeksen som er et mål på forbrukertilliten falt for øvrig fra 68,9 til 66,6. Detaljhandel årsvekst & korrelasjonen mellom de regionale PMI-indeksene og ISM Feb-7 Apr-7 Jun-7 Aug-7 Oct-7 Dec-7 Feb-8 Apr-8 Jun-8 Aug-8 Oct-8 Dec-8 Feb-9 Apr-9 Jun-9 Aug-9 Oct-9 Dec-9 Feb-1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 Detaljhandel Detaljhandel uten motorvogner Kilde: Argo Securities, Bloomberg & FactSet Regionale PMI-indekser Empire State falt fra 7,1 til 4,1. Det var litt skuffende med tanke på forventningene om at indeksen skulle stige. Likevel indikerer indeksen fortsatt at det er flere som er optimistiske enn pessimistiske. En annen positiv nyhet var at ordrekomponenten, som er en blant de mest sykliske komponentene, vokste fra -2,71 til Side 5 av september 21

6 4,33. Philly Fed steg fra -7,7 til -,7, det var på forhånd ventet en indeksverdi på,9. Som grafen over viser har vi det siste året sett at korrelasjonen mellom den nasjonale ISM indeksen og de regionale PMIindeksene har blitt mye lavere. Industriproduksjonen noe svakere enn ventet Industriproduksjonen vokste med,2 prosent i august. Det var på forhånd ventet en vekst på,3 prosent, men justert for bilproduksjon steg industriproduksjonen,5 prosent. Samtidig ble veksten i juli revidert ned fra 1, til,7 prosent. Nye arbeidsledige For to uker siden falt antall nye arbeidsledige fra 472. til 453. (revidert opp fra 451.), men det var knyttet usikkerhet til tallene pga estimerte tall i forbindelse med Labour day. Det var derfor positivt å se at trenden ble bekreftet i uken som gikk med 45. nye arbeidsledige. Uendret 12-månedersvekst i kjerneinflasjonen Kjerneinflasjonen var uendret i august og ligger fortsatt stabilt på,9 prosent på årsbasis. Eurosonen ZEW-indeksen falt fra 14, til -4,3 ZEW-indeksen var skuffende og falt fra 14, til -4,3. Indeksen var på forhånd ventet å kun falle til 1,. Trenden har vært negativ helt siden i våres, og i går var indeksen negativ for første gang siden mars 29. Negativ indeksverdi betyr flere pessimister enn optimister blant respondentene. De fallende forventningene skyldes nok først og fremst usikkerhet til den globale veksten. Mens tyske analytikere gradvis har blitt mer skeptiske de siste månedene, er tyske bedrifter fortsatt svært positive (målt gjennom Ifo-indeksen). Det positive med ZEW-indeksen var at dagens situasjon i Tyskland er sterkere enn på lenge, og steg fra 44,3 til 59,9. Side 6 av september 21

7 Viktige nøkkeltall denne uken Norge Denne uken kommer det flere interessante norske makrotall. Mest interesse vil utvilsomt bli rundt rentemøtet i Norges Bank. Renten forventes å være uendret, men som vanlig vil markedet følge nøye med på eventuelt nye signaler fra sentralbanksjefen. Ellers kommer det også arbeidsledighetstall og forbrukertillit fra Opinion. Internasjonalt USA Eksepsjonelt lave renter for en utvidet periode På onsdag er det rentemøte i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve. Den amerikanske styringsrenten ligger i intervallet mellom,25 prosent. Ved siste rentemøte informerte Fed som vanlig at de vil holde rentenivået på eksepsjonelt lavt nivå for en utvidet periode. 9 av 1 komitémedlemmer, deriblant Ben Bernanke, stemte for, mens Thomas M. Hoenig stemte som vanlig mot å beholde denne formuleringen. Hoenig mener at den moderate gjeninnhentingen er omtrent som ventet og at formuleringen dermed bør fjernes. Gjeninnhentingen i den amerikanske økonomien har mistet noe momentum i løpet av sommeren. Konsumet vokser gradvis, men veksten blir dempet av høy arbeidsledighet, moderat lønnsvekst, det store fallet i boligformue og fortsatt nokså restriktiv kredittgivning i bankene. Årsveksten i kjerneinflasjonen har vært stabil på,9 prosent de siste månedene. Kapasitetsutnyttelsen er stigende, men fortsatt lavere enn det historiske snittet. De langsiktige inflasjonsforventningene virker relativt godt forankret. Ettersom inflasjonen er lav er det en viss frykt for deflasjon, men på lengre sikt er det naturlig å anta at den ekspansive pengepolitikken vil føre til inflasjonspress da bankene igjen begynner å øke utlånene. For øyeblikket er avstanden til både høy inflasjon og deflasjon betryggende. Med et godt forankret inflasjonsmål vil derfor ikke inflasjonen være det viktigste for rentesettingen i denne omgang. Fed vil ikke røre renten på en god stund ennå, spørsmålet er heller om de vil gi nye signaler i forhold til behovet for ytterligere kvantitative lettelser. Indekser sammensatt av ledende indikatorer i USA fra hhv OECD og Conference Board 11, 15, 1, 95, 9, 85, 8, 12, 115, 11, 15, 1, 95, 9, 85, 8, feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 OECD ledende indikator Conference board ledende indikator Kilde: Argo Securities, Bloomberg USA Hvordan står det til i boligmarkedet? Grafene under viser byggeaktivitet og befolkningsveksten i USA. Som grafen tydelig viser har aktiviteten vært meget høy gjennom store deler av 2-tallet. Det har ført til en overkapasitet i boligmarkedet. Allerede før finanskrisen begynte byggeaktiviteten å falle. Siden krisen inntraff har aktiviteten vært kun en fjerdedel av det den var midt på 2-tallet. Grafen til høyre viser befolkningsveksten i USA med Side 7 av september 21

8 fremskrivninger frem til 25. Befolkningen vokser i dag med omtrent 3 millioner i året. Dagens lave boligbygging i overkant av 5. vil bidra til å føre etterspørselen og tilbudet av boliger nærmere hverandre på sikt. Byggeaktivitet og befolkningsvekst i USA (1 ) feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul I gangsetting av nye boliger Byggetillatelser Kilde: OECD, Argo Securities For å dempe den kraftige nedgangen i boligmarkedet innførte myndighetene i USA tiltak. Blant annet innførte de skattelettelser på 8 USD for de som kjøpte bolig. Denne skattekreditten løp ut 3. april, og som grafen nedenfor viser falt naturlig nok omsetningen av boliger kraftig etter dette. Det er en naturlig konsekvens av at myndighetenes tiltak opphørte. Noen fryktet at boligmarkedet skulle kollapse igjen da myndighetene tok ut den kunstige stimulansen. Derimot ser vi at på tross av at volumet faller har prisene holdt seg bra og har faktisk begynt å stige igjen. Grafen til høyre viser utviklingen i boligpriser. Case-Shiller indeksen viser at boligprisene har hatt en kraftig korreksjon siden toppen, men at fallet nå har flatet ut og prisene ser ut til å stige svakt igjen. Dette blir bekreftet av 12-månedersveksten som viser at boligprisene har steget nesten 5 prosent det siste året. Boligsalget faller, men heldigvis har prisene holdt seg bra! Prosent feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 feb. jul. des. mai. 1 okt. 1 mar. 2 aug. 2 jan. 3 jun. 3 nov. 3 apr. 4 sep. 4 feb. 5 jul. 5 des. 5 mai. 6 okt. 6 mar. 7 aug. 7 jan. 8 jun. 8 nov. 8 apr. 9 sep. 9 feb. 1 jul. 1 Salg av eksisterende boliger Salg av nye boliger Case Shiller 2 index Case Shiller 12-månedersvekst (høyre akse) Kilde: Argo Securities, Bloomberg Ellers så kan det være verdt å følge med på de ukentlige nye arbeidsledige på torsdag og fredagens ordreinngang av varige goder. Side 8 av september 21

9 Eurosonen Foreløpige PMI indekser På torsdag kommer det foreløpige PMI-tall fra eurosonen. Grafene under viser utviklingen for henholdsvis industrien og tjenestenæringen. Både for industrien og tjenestenæringen viser PMI fortsatt verdier som indikerer høy aktivitet. Tall over 5 indikerer økt aktivitet. De franske og tyske tallene kommer for øvrig før tallene for hele eurosonen, derfor pleier det å være de som påvirker markedet mest. PMI tallene er sammen med Ifo-indeksen blant de beste ledende indikatorene for eurosonen. PMI for industrien (t.v) og tjenestenæringen (t.h) i Euro sonen Feb-8 Apr-8 Jun-8 Aug-8 Oct-8 Dec-8 Feb-9 Apr-9 Jun-9 Aug-9 Oct-9 Dec-9 Feb-1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 3 Feb-8 Apr-8 Jun-8 Aug-8 Oct-8 Dec-8 Feb-9 Apr-9 Jun-9 Aug-9 Oct-9 Dec-9 Feb-1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 Eurosonen Tyskland Frankrike Eurosonen Tyskland Frankrike Kilde: Argo Securities, Bloomberg Ifo-indeksen Ifo-indeksen kommer på fredag. I motsetning til ZEW-indeksen viser Ifo fortsatt høye forventninger til fremtiden. Det forventes at stimulansen fra eksportindustrien vil avta noe. Den tyske økonomien er likevel robust og Ifo-indeksen meldte sist om noe høyere sysselsetting i industrien. Som grafen under viser er indeksen historisk sett meget høy og indikerer fortsatt sterk vekst i den tyske økonomien. Ifo-indeksen indikerer fortsatt høy aktivitet i Tyskland jun. 95 jan. 96 aug. 96 mar. 97 okt. 97 mai. 98 des. 98 jul. 99 feb. sep. apr. 1 nov. 1 jun. 2 jan. 3 aug. 3 mar. 4 okt. 4 mai. 5 des. 5 jul. 6 feb. 7 sep. 7 apr. 8 nov. 8 jun. 9 jan. 1 aug. 1 Ifo indeks Ifo forventninger Ifo dagens tilstand Kilde: Argo Securities, Bloomberg Side 9 av september 21

10 Makrokalender Norge Dag Region Tid Indikator Forrige Ventet Ons NO 14. Rentemøte Norges Bank 2, % 2, % 22/9 Tor NO 1. Arbeidskraftsundersøkelsen 3,5 % 3,5 % 23/9 Fre NO Forbrukertillit Opinion 1,7 24/9 Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon US 16. NAHB Housing Market Index, September /9 Tue US 14.3 Housing Starts (MoM), August 1.7%.7% 21/ FOMC Rate Decision.25%.25% Wed US 16. FHFA House Price Index (MoM), July -.1% -.3% 22/9 Thu Ger 9.3 PMI Manufacturing (advance), September /9 EMU 1. PMI Manufacturing (advance), September US 14.3 Initial Jobless Claims, 18 September 45, 45, 16. Existing Home Sales (MoM), August -27.2% 7.1% Fri Ger 1. IFO Business Climate Index, September /9 US 14.3 Durable Goods Orders (MoM), August.4% -1.% 14.3 Durable Goods Ex Transportation (MoM), August -3.7%.8% 16. New Home Sales (MoM), August -12.4% 6.% Kilde: Bloomberg, Erik Penser Bankaktiebolag, Argo Securities Alle tider er norsk tid. Kilder for anslag: Bloomberg Side 1 av september 21

11 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swaprenter, nivå og endring Percent 3,5 3 2,5 2 1,5 1 2,41 -,6 2,48 -,4 2,62 2,67 -,2 -,5 2,76 -,7 2,87 -,3 3,1 -,3 3,17 -,2,6,4,2-1E-15 -,2 Change Percent 6, 5, 4, 3, 2, 2,79 -,3 3,18 -,5 3,36 3,52 3,64 -,6 -,3 -,1 3,75-3,85 3,93 4,1 4,9 -,1 -,1,25,2,15,1,5, -,5 -,1 Change,5 -,4 1, -,15 -,2 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M -, ,25 Forrige ukes endring Fredag, kl. 12: Forrige ukes endring Close, fredag Swaprenter Norge, Euro, USA, endring 3M FRA-renter,2 6,8,15 5,6 Change,1,5 -,5 -,1 -,15,8,6,4,1 3 år -,1 5 år 1 år -,3 -,55 -,11 -,11 Percent ,1,3 2,65 2,73,5 2,84,6 2,96,8,6 3,9 3,19,4,2, -,2 -,4 -,6 Change -,2 jun.1 sep.1 des.1 mar.11 jun.11 sep.11 -,8 NOK EUR USD Forrige ukes endring Close, fredag 1 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 1 års swaprente og spread Norge 2 og 1 års statsobligasjonsrente 1 års statsobligasjonsrentespread og EUR/NOK Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 11 av september 21

12 Valutakurser Euro/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Kilde: Reuters Ecowin Side 12 av september 21

13 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P5 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 13 av september 21

14 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from % to +15%; Reduce, less than %. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Percent Buy 36% Neutral 27% Reduce 36% Total 1% SRO Equivalent Percent Buy 36% Hold 27% Sell 36% Total 1% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 114 Oslo, Norway tel: Side 14 av september 21

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 15. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 15. november 21 Mot en gjeldskrise i Europa? Utviklingen til nå Fokuset forrige uke var på G2-møte og på problemene i Irland. Statslederne i Europa måtte gi ut en felles erklæring

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug.

Ukerapport Makro & Renter 23. august Stadig fallende statsrenter 5,5 4,5 3,5 2,5. 2 jun. 07. aug. 08. apr. 09. okt. 08. okt. 09. jun. aug. Ukerapport Makro & Renter 23. august 2 Stadig fallende statsrenter Utviklingen til nå Nervøse investorers etterspørsel fører til at renten på statsobligasjoner stadig faller. Frykt for lavere vekst og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 6. juni 2011 Prosent Ukerapport Makro & Renter 6. juni 211 Slukker arbeidsmarkedet lyset for amerikansk økonomi? Forrige uke ble preget av en rekke svake makrotall fra USA. Spesielt den månedlige arbeidsmarkedsrapporten

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty

Ukerapport Makro & Renter 30. august 2010. Coping with unusual uncertainty Ukerapport Makro & Renter 3. august 21 Coping with unusual uncertainty Utviklingen til nå På torsdag publisert vi vår kvartalsvise strategirapport Coping with unusual uncertainty. Signaler om svakere konsumvekst

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. februar 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. februar 211 Lav prisvekst kan utsette renteheving Utviklingen til nå Markedene er fortsatt bekymret for tiltagende inflasjon noe som bidrar til en kapitalutgang fra fremvoksende

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013

Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim 7. mars 2013 Boligboble fortsatt lave renter? Trondheim. mars 201 Hvorfor diskuterer vi en boligboble i Norge? 9 9 % å/ å % 8 8 Boligrente > >

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 18. oktober 21 Fed klar for QE2 Utviklingen til nå Bekreftelse på at Fed vil starte med en ny runde med kvantitative lettelser allerede på neste rentemøte i november bidro til

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 10. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter. januar 211 God start på nytt år Utviklingen til nå Første uke i 211 ble preget av økende optimisme ledet an av en del positive tall fra USA og her hjemme. Men det er også fornyet

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 3. januar 2011 Mar-9 Apr-9 May-9 Jun-9 Jul-9 Aug-9 Sep-9 Oct-9 Nov-9 Dec-9 Jan-1 Feb-1 Mar-1 Apr-1 May-1 Jun-1 Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Ukerapport Makro & Renter 3. januar 211 Derfor stiger lange renter Utviklingen

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 24. januar 2011 Rentehevinger rykker nærmere Utviklingen til nå Markedet er i økende grad bekymret for inflasjon og for at Kina er i ferd med å måtte bremse veksten for å unngå

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 6. desember 2010 Grei utsikt for norsk økonomi Utviklingen til nå Som ventet utsatte ECB avviklingen av ubegrenset likviditetslån til banker med løpetid 3 måneder i forbindelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering

Ukerapport Makro & Renter 27. september Mens vi venter på mer stimulering Ukerapport Makro & Renter 27. september 2010 Mens vi venter på mer stimulering Utviklingen til nå Fed annonserte som ventet at de vil trå til med nye kvantitative lettelser for å presse ned lange renter

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene?

Ukerapport Makro & Renter 16. august Varig økning i kredittspreadene? Ukerapport Makro & Renter 16. august 2010 Varig økning i kredittspreadene? Utviklingen til nå Høy statsgjeld og voksende underskudd i flere euroland førte til at kredittspreadene steg relativt kraftig

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 4. oktober 21 På tide med strammere statsbudsjett Utviklingen til nå Signalene fra Fed og Bank of England preger markedene, og renten på 1 års statsobligasjoner i USA falt videre

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA

Ukerapport Makro & Renter 2. mai 2011. Gjeldsproblemer i USA Ukerapport Makro & Renter 2. mai 211 Gjeldsproblemer i USA Viktige begivenheter forrige uken USD fortsatte å svekke seg forrige uke og er nå på det svakeste nivået på 3 år. Svakere enn ventet vekst i USA

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40

RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 250/USD 40 2Q3 3Q3 4Q3 1Q4 2Q4 3Q4 4Q4 1Q5 2Q5 3Q5 4Q5 1Q6 2Q6 3Q6 4Q6 1Q7 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 USD RCCL: Kursmål 6-12 måneder: NOK 25/USD 4 5 grunner til

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 8. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 8. november 2 Globale spenninger øker Utviklingen til nå USA dominerte forrige uke, med annonsering av de kvantitative lettelsene på 6 mrd USD innen utgangen av andre kvartal

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 20. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 2. juni 211 Stø kurs for Olsen En avtale mellom Tyskland og Frankrike på fredag om å hjelpe Hellas uten å tvinge private investorer til å ta deler av tapet løftet stemningen etter

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. september Europa trenger cash. Emisjonsvolum statsobligasjoner resten av 2010 Side 1 av 13 13 Ukerapport Makro & Renter 13. september 21 Europa trenger cash Utviklingen til nå Markedet har vridd fokuset fra fare for dobbeldipp til behovet for kapital i Europa. Europeiske stater

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 23. mai 2011 Spansk trøbbel? Svake nøkkeltall fra USA og økt bekymring for en nært forestående restrukturering eller reprofilering av gresk statsgjeld bidro til økt risikoaversjon

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 20. desember 2010 Mot et godt nytt år! Utviklingen til nå Markedene bærer preg av økt bekymring for videre problemer i Europa etter at Europeiske ledere vedtok permanente kriseløsningstiltak,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 22. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 22. november 21 Kriseløsning i Irland Utviklingen til nå I helgen ble det klart at Irland ber om kriselån. Markedet har allerede delvis priset inn at Irland blir reddet, og renteforskjellen

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 30. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 3. mai 211 Svakere utsikter for USA Forrige uke ble preget av svakere vekstutsikt i USA og Kina og fornyet frykt for at Hellas snart vil måtte restrukturere gjelden. IMF varslet

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel

Det stopper opp. 14. september 2011 Steinar Juel Det stopper opp 14. september 2011 Steinar Juel 1 Svakt internasjonalt Oljeprisen trender fortsatt opp Norge blir rammet, men beskjedent Boligfesten fortsetter Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 04. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 4. april 211 Hva skjer når Federal Reserve kutter QE2? Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten var sterk på fredag. Arbeidsledigheten har i løpet av noen måneder falt fra 9,8%

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010

Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 Ukerapport Makro & Renter 1. november 2010 USA klar til å trykke mer penger Utviklingen til nå Forrige uke var preget av relativt positive makrosignaler og spekulasjoner om at Fed ville annonsere mindre

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 9. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 9. mai 211 Olsen må levere varene! Forrige uke var preget av stor volatilitet med kraftig fall i råvarer, usikkerhet om veksten i USA, og spekulasjoner om at Hellas vil forlate

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 28. mars 2011 Enring i privat sysselsetting () Ukerapport Makro & Renter 28. mars 211 Bedring i det amerikanske arbeidsmarkedet På grunn av jobbreiser og ferieavvikling kommer neste ukes ukerapport for makro & renter

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 11. oktober 2010 Valutakrig? Utviklingen til nå Renten på amerikanske statsobligasjoner fortsatte å falle, gullprisen og globale aksjemarkeder steg vider mens USD svekket seg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 18. april 2011 Spenningene øker i Europa Forrige uke ble preget av ny uro i Euroområdet, denne gangen som følge av økt tro på at Hellas må restrukturere sin gjeld og nok en nedgradering

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011

Ukerapport Makro & Renter 14. juni 2011 Ukerapport Makro & Renter 14. juni 211 Strålende utsikter for norsk økonomi! Forrige uke fortsatte uroen i de gjeldstyngede landene i Europa. S&P nedgraderte Hellas til CCC i går og advarte om at risikoen

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 31. januar 2011 Stigende vekst men mer politisk uro Utviklingen til nå Uroen i Egypt skremte markedet og bidro til stigende oljepris, fallende aksjemarkeder og en ny runde med

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011

Ukerapport Makro & Renter 16. mai 2011 Ukerapport Makro & Renter 16. mai 211 Olsen leverte som forventet Økende risikoaversjon og volatilitet i råvaremarkedene preget forrige uke. Økt usikkerhet om effekten av at Fed skal trappe ned kjøp av

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011

Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Ukerapport Makro & Renter 17. januar 2011 Økt tempo i Europa Utviklingen til nå Økende mat- og råvarepriser har ført til et økt fokus på inflasjonspress og i forrige uke hevet Sør-Korea og Thailand renten

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Fear Factory Inc. Gaute Langeland

Fear Factory Inc. Gaute Langeland Fear Factory Inc. Gaute Langeland 1 Krisesteming i markedene S&P 500 10år USD renteswap 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 2mar11 2mai11 2jul11 2sep11 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011

Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011 Ukerapport Makro & Renter 21. mars 2011 Trolig renteheving i mai Utviklingen til nå Forrige uke var preget av krisen i Japan og uroen i Libya. JPY styrket seg kraftig i løpet av uken på forventninger om

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer