Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009"

Transkript

1 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for tiden er det i valutamarkedet der særlig USD har beveget seg mye i det siste. Det er tydelig at USD brukes som lånevaluta i ulike carry trades, og at det er en høy korrelasjon mellom USD og risikoaversjon for tiden. USD styrket seg i forrige uke fra sitt laveste nivå på 15 måneder, men det synes som de fleste markedsaktører er overbevist om at USD er inne i en langsiktig negativ trend. Det er også stort fokus på Kina ettersom Obama er på reise til Asia denne uken, og det kom en del positive nøkkeltall fra Kina forrige uke. Sentralbanken i Kina endret ordlyden om stabil valutakurs og uttaler nå the currency would be managed in a proactive controlled and gradual manner. Det er imidlertid få som tror at de vil la valutakursen styrke seg vesentlig på lang langt tid. Viktige begivenheter denne uken Det er ingen særlig viktige nøkkeltall i Norge denne uken, så fokus i markedet vil være mot globale nyheter. I USA publiseres detaljhandelen for oktober på mandag, og det ventes en grei oppgang etter forrige måneds kraftige fall. Videre publiseres KPI, industriproduksjonen, kapasitetsutnyttelsen, den ledende indikatoren for amerikansk økonomi og et par bedriftsundersøkelser, alle for oktober måned. Forventningene er at alle indikatorene vil vise en forsiktig oppgang og dermed underbygge den positive stemningen med hensyn til utsiktene for videre vekst i USA. Videre markedsbevegelser Det har svingt mye i valutamarkedet i år, og carry trades har vært meget populært. USD ser ut til å være den foretrukne lånevaluta, noe som bidrar til å forklare den sterke USD svekkelsen i år. Målt ved den effektive valutakursen fra Bank og England har USD svekket seg rundt 8%, mens AUD har styrket seg vel 25% og NOK 15%. Siden vi nærmer oss årsskiftet, og noen investorer vil ønske å avvikle investeringer kan vi få en korreksjon i de vanligste carry tradene noe som kan gi økt volatilitet i valutamarkedet og kortvarig styrket USD og en noe svakere NOK. Effektive valutakurser rebasert til januar 29 Analytikere: Index Elisabeth Holvik Sjeføkonom Kim Evjenth Analysesjef Kilde: Argo Securities, Reuters Ecowin Se viktige opplysninger på siste side.

2 Obama lover disiplin Det er fortsatt stort fokus på den raskt voksende statsgjelden i en del modne økonomier, først og fremst i USA. Dette har skapt usikkerhet om USD og en frykt for stigende renter på statsobligasjoner. For å berolige sine største kreditorer vil Obama tilbringe en uke i Asia. De asiatiske landene er mer skeptiske til Obama enn de var til Bush. Under Obama har blitt innført en rekke handelsrestriksjoner og tollbarrierer på asiatiske produkter, blant annet stål, bildekk og glanset papir. Tilsvarende presser USA på Kina for at de gradvis skal la sin valutakurs styrke seg, noe Kina er sterkt imot. Kina har holdt sin valutakurs stabil mot USD siden juli 28, noe som har forverret konkurransesituasjonen for Kinas naboer som Indonesia, India og Sør-Korea. Obama på reise i Asia Obama er på en lengre reise til Asia, og deltok i helgen på toppmøtet til samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen, APEC. Flere statsledere i Asia, og da særlig Kina, har lenge uttrykt bekymring for den raskt voksende statsgjelden i USA og uttrykt bekymring for at USA vil velge å løse problemet med enten en kraftig svekkelse i USD eller høy innenlandsk inflasjon eller begge deler. I en tale til APEC lovde Obama å redusere USAs store statsgjeld så snart som mulig. Samtidig oppfordret han de asiatiske landene til å øke sitt forbruk og på den måten bidra til å stabilisere den økonomiske veksten fremover. Det store spareoverskuddet i Asia de siste årene har bidratt til krisen ved at USA og en del andre modne økonomier har kunnet lånefinansiere forbruk og investeringer. I følge en analyse av IMF økte nettoutlånene fra Emerging developing economies (Kina, India, Russland og en del oljeeksporterende land) fra negativ i 1999 til 5,2% av samlet BNP i 26. Bare i USA har forbrukslån i prosent av BNP steget fra 12-14% på 199 tallet til 18% de siste årene. Tilsvarende har økningen i boliglån i forhold til BNP steget fra 46% ved tusenårsskiftet til over 7% i 27. Fortsatt er den forsiktige oppgangskonjunkturen avhengig av videre budsjettunderskudd i USA og en del andre modne økonomier. Det vil derfor være svært vanskelig for Obama å redusere statsgjelden vesentlig uten at de land som har store spareoverskudd bidrar ved å begynne å konsumere mer selv. Årets underskudd på statsbudsjettet i USA er ventet å bli 12,5%. Obama er desperat avhengig av de asiatiske landene både som kreditor men også som en mulig løsning på det langsiktige problemet på den globale ubalansen med et enormt spareoverskudd som har presset ned renten i USA og dermed bidratt til den store gjeldsoppbyggingen i USA. Derfor bruker Obama nå mye tid på å pleie forholdet til de asiatiske landene og da særlig til Kina. Regionalt nettverk gir rask og god informasjon I en artikkel publisert fredag viser Norges Bank til hvilken suksess deres regionale nettverk er med hensyn til å gi rask og god informasjon om norsk økonomi. Som figuren på neste side viser så er det en meget god samvariasjon mellom det regionale nettverket og kvartalsvis BNP vekst for fastlandsøkonomien. Fordelen med det regionale nettverket er at informasjonen kommer mye raskere. BNP tallene for Q4 kommer som et eksempel ikke før 18. februar, mens Norges Banks regionale nettverk for Q4 kommer allerede den 1. desember. Gjedrem har da også i taler flere gangen fremhevet viktigheten av den informasjon det regionale nettverket gir og da særlig i forbindelse med vendepunkter. Vårt inntrykk er at Norges Bank legger stor vekt på informasjonen fra nettverket og at det således blir en viktig faktor i forkant av rentemøtet den 16. desember. Side 2 av 9 16 November 29

3 USA sparerate og gjennomsnitt siden 1947 Globale fond og lands valutareserver i 27 (USD mrd, kilde Norges Bank) China UAE Singapore Russia Norway Saudi Arabia Kuwait Algerie Libya Qatar Norge Norges Banks regionale nettverk og BNP vekst Kilde: Argos Securities, Reuters Ecowin, Norges Bank Side 3 av 9 16 November 29

4 Viktige nøkkeltall denne uken Det er ingen særlig viktige nøkkeltall i Norge denne uken, så fokus i markedet vil være mot globale nyheter. I USA publiseres detaljhandelen for oktober på mandag, og det ventes en grei oppgang etter forrige måneds kraftige fall. Videre publiseres KPI, industriproduksjonen, kapasitetsutnyttelsen, den ledende indikatoren for amerikansk økonomi og et par bedriftsundersøkelser, alle for oktober måned. Forventningene er at alle indikatorene vil vise en forsiktig oppgang og dermed underbygge den positive stemningen med hensyn til utsiktene for videre vekst i USA. Videre oppgang i USA? Denne uken publiseres en rekke nøkkeltall om amerikansk økonomi, og det er ventet at de vil vise en forsiktig videre vekst til tross for at en del av de mange stimuleringstiltakene er i ferd med å renne ut. Særlig viktig blir dagens detaljhandelstall for oktober; den første måneden uten hjelp fra den gunstige vrakpantordningen. Både GM og Ford rapporterte gode tall for salg i oktober, og større kjeder innen klær og dagligvarer rapporterer også om stigende salg i oktober. Wal Mart økte sågar sitt anslag for året etter godt salg i oktober. Den ledende indikatoren for USA, som publiseres på torsdag, er ventet å ha steget for syvende måned på rad i oktober. En viktig driver av den økte optimismen er økt industriproduksjon, og det er ventet at denne trenden vil vises også i stigende bedriftsundersøkelser for oktober. Obama vedtok å videreføre en del av de ekstraordinære stimuleringstiltakene i forrige uke, deriblant skattekreditt på opp til USD 8 for førstegangskjøpere av bolig. Ordningen videreføres ut april 1. Makrokalender Norge Dag Region Tid Indikator Forige Anslag Man Nor 1. Handelsbalansen, okt 22,6mrd Tirs Gjedrem taler til Fellesforbundet, talen publiseres ikke Ons Gjedrem taler til Næringsforeningen i Trondheim, talen publiseres ikke Makrokalender internasjonalt Day Region Time Indicator Previous Forecast Mon Jap.5 GDP (annualized), Q3 2.3% 2.9% 16/11 EMU 11. HICP, October./-.3.3/-.1 US 14.3 Advance Retail Sales (MoM), October -1.5%.9% 14.3 Empire Manufacturing Index, November Business Inventories (MoM), September -1.5% -.6% Tue US 14.3 PPI, October -.6/-4.8.5/ / Industrial Production (MoM), October.7%.4% Capacity Utilization, October 7.5% 7.8% 19. NAHB Housing Market Index, November Wed Swe 8. Prospera: Inflation Expectations 18/11 US 14.3 CPI, October.2/-1.3.2/ CPI Ex. Food & Energy, October.2/1.5.1/ Housing Starts, October Thu Swe 9.3 Unemployment Rate, October 8.3% 8.3% 19/11 UK 1.3 Retail Sales, October./2.4.5/2.9 US 14.3 Initial Jobless Claims, 14 November Leading Indicators (MoM), October 1.%.4% 16. Philadelphia Fed Index, November Fri Jap Bank of Japan: Rate Decision.1%.1% 2/11 Kilde: Argo Securities, Bloomberg, SSB Endringer er rapportert som måned/måned og år/år endring hvis ikke annet er indikert. Alle tider er norsk tid. Kilder for anslag: Bloomberg Side 4 av 9 16 November 29

5 Videre markedsbevegelser Det har sving mye i valutamarkedet i år, og carry trades har vært meget populært. USD ser ut til å være den foretrukne lånevaluta, noe som bidrar til å forklare den sterke USD svekkelsen i år. Målt ved den effektive valutakursen fra Bank og England har USD svekket seg rundt 8%, mens AUD har styrket seg vel 25% og NOK 15% (se figur side 1). Siden vi nærmer oss årsskiftet, og noen investorer vil ønske å avvikle investeringer kan vi få en korreksjon i de vanligste carry tradene noe som kan gi økt volatilitet og kortvarig styrket USD og en noe svakere NOK. USD verdens lånevaluta Ettersom sentralbanken I USA har vært meget tydelig på at de kommer til å holde renten i USA nær null i lang tid har det blitt meget populært å låne i USD til ulike former for carry trades, der en låner i en valuta med lav rente og plasserer pengene i enten en høyrentevaluta eller i andre investeringer som aksjer, bolig etc. Det ser også ut til å være en sammenheng mellom økt risikoaversjon og USD styrkelse for tiden. EUR/USD og mål på risikoaversjon (VIX: indeks for aksjevolatilitet) 1,37 1,38 1,39 1,4 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,5 1,51 Kilde: Ecowin juni VIX indeks - høyre akse EUR/USD - venstre akse - invers skala juli august september oktober november Side 5 av 9 16 November 29

6 Rentemarkedet Norge NIBOR renter, nivå og endring Norge swap renter, nivå og endring 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1,76 1,92 2,6 -,2 2,25,4 2,37 -,2 2,51,2 2,79 -,3 3,5,6,4,2 -,2 Change 6, 5, 4, 3, 2, 2,64 -,3 3,44 3,81 4,4 4,2 4,32 4,42 4,51 4,59 4,65 -,3,25,2,15,1,5, Change,5 -,4 1, -,15 -,2 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M -, ,25 Forrige ukes endring Fredag, kl. 12: Forrige ukes endring Close, fredag Swap renter Norge, Euro, USA, endring Norge FRA, nivå og endring,2 6,25 Change,15,1,5 -,1 -,15 -,2 3 år 5 år 1 år -,8 -, ,16 3,83 3,54 3,2 2,83 2,49 -,3 -,9 -,9 -,9 des.9 mar.1 jun.1 sep.1 des.1 mar.11,2,15,1,5, -,15 -,2 -,25 Change NOK EUR USD Forrige ukes endring Close, fredag 1 års statsobligasjonsrenter Norge 2 og 1 års swap rente og spread Norge 2 og 1 års statsobligasjonsrente 1 års statsobligasjonsrentespread og EUR/NOK Kilde: Argo Securities, FactSet og Reuters Ecowin Side 6 av 9 16 November 29

7 Valutakurser EUR/NOK USD/NOK Euro/USD SEK/NOK Kilde: Reuters EcoWin Aksjemarkeder Oslo Børs USA og Europa Index Index Index Kilde: Reuters Ecowin Side 7 av 9 16 November 29

8 Råvarer Olje, Brent Blend Gull Kobber Metallpriser og fraktrater Kilde: Reuters EcoWin Mål på risiko VIX indeks for aksjevolatilitet S&P5 TED spread; spread mellom 3m interbank rente og 3m statssertifikatsrente Kilde: Reuters EcoWin Side 8 av 9 16 November 29

9 IMPORTANT DISCLOSURES Analyst disclosures Shares held by the analyst(s) and/or close associate in the Company/companies herein: Other material interest (if any): None This report has not been presented to the Company/companies before publication. Argo Securities interests and the Company/Companies herein For important disclosures relating to the companies in this document, please refer to the latest report on each company, available on the Argo Securities equity research website (login required): Supervisory authorities The lead analyst (see front page) is employed by Argo Securities, which is legally responsible for this report and is regulated by: The Financial Supervisory Authority of Norway (Kredittilsynet). Argo Securities operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of Argo Securities receive salary, and are members of the Argo Securities bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Argo Securities Research Department Recommendation definition Our recommendations are based on a twelve-month horizon, and on absolute performance. We apply a three-stage recommendation structure where Buy indicates an expected annualised return of greater than +15%; Neutral, from % to +15%; Reduce, less than %. Current recommendations of the Research Department: (refers to recommendations published prior to this report) Argo Securities Buy 36% Neutral 27% Reduce 36% Total 1% SRO Equivalent Buy 36% Hold 27% Sell 36% Total 1% Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the Argo Securities Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalisation, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. Standard research disclaimer This report or summary has been prepared by Argo Securities from information obtained from different sources not all of which are controlled by Argo Securities. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified Argo Securities has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, Argo Securities can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and Argo Securities assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. Argo Securities assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Argo Securities may have positions or other interests in the securities that are directly or indirectly subject to this publication. Further information on the securities referred to herein may be obtained from Argo Securities. Performance in the past is not a guide to future performance. Argo Securities accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. ) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. Argo Securities Olav V's gate 5, Boks 1398 Vika 114 Oslo, Norway tel: Side 9 av 9 16 November 29

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet mandag, 10. mars 2014 Morgenrapport Macro Research Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet Markert fall i eksporten fra Kina, men kapitalstrømmer

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente torsdag, 13. august 2015 Macro Research Morgenrapport Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente Den markerte svekkelsen av den kinesiske valutaen skaper nervøsitet

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010

Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Spekulasjoner om nye kvantitative lettelser fører til dollarsvekkelse Nye tall for arbeidsledigheten svakere enn ventet, men i tråd med Norges Banks syn Internasjonalt

Detaljer