Utviklingen i finansmarkedene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen i finansmarkedene"

Transkript

1 Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island

2 2

3 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års swap 7,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % ,0 % ,0 % perc_95 average perc_5 perc_95 average perc_5 perc_95 average perc_5 q Asymmetrisk utfallsrom som følge av dagens lave renter q Flat rentekurve ut i tid kombinert med historisk lave renter q Utfallsrom for fastrentene, angir risiko ved å binde i dag, kontra å vente med å binde 3

4 Kvantifisert renterisiko portefølje Mål på renterisiko Eksempleportefølje NOK 100 mill flytende rente q Renterisiko defineres som differansen mellom utfall / kostnad i worst-case scenario og gjennomsnittscenariet NOK Mill NOK Mill 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3, , perc_5 Forventet perc_95 Kvantifisert renterisiko q Total risiko for 10 års perioden: ca 25millioner 4

5 Flytende rente siste 20 år (3mnd NIBOR) 5

6 Fast rente siste 20 år (10 års swap) 6

7 Oljeprisen 7

8 10 års renten og oljeprisen 8

9 Hvor skal oljeprisen? OECD: Et fall i oljeprisen på 50 % vil: Øke etterspørselen med ca. 0,75 mill f/d etter to år Kutte produksjonen med ca 2,2 mill. f/d etter to år I dag er det et overskudd på ca 1,5 mill. f/d 9

10 Hvor skal oljeprisen? Økt etterspørsel 10

11 Hvor skal oljeprisen? Kutt i produksjonen 11

12 Hvor skal oljeprisen? 12

13 Framtidspriser i Oljemarkedet 13

14 Break-Even Norske oljefelt 14

15 10 års / 3mnd renten siden

16 16

17 Fastrentepriser (swap) pr Pt. 3m nibor 1,50% 17

18 3 mnd renten historisk vs 10 års sikring i dag og snitt 18

19 USA: beveger oss mot første renteøkning I perioder med stigende arbeidsledighet har FED kuttet renten I perioder med fallende arbeidsledighet har FED hevet renten Oljeprisen har begynt å stige, og vi nærmer oss knekkpunktet I Phillips-kurven Vi synes fortsatt prisingen av Fed er risikabel 19

20 20

21 Inflasjonsutvikling siden

22 Utvikling i realrenten siden

23 Norge: Inflasjonen tiltar mer i vente Kronesvekkelsen i løpet av høsten vil presse importprisene oppover Vanligvis er sesonggjennomslaget 6-9 mnd.(innkjøpsperiode klær, møbler etc). 23

24 To metoder for å sikre renten Fastrente lån - Sikrer både rentenivå og kredittmargin Rentebytteavtale (swap) - Kostnadseffektiv, sikrer kun rentenivå, ikke kreditt/lånemarginen - Står fritt til å velge finansieringskilde framover - Kan sikre lån med oppstart fram i tid. 24

25 Kredittmargin 25

26 Kredittmargin ulike løpetider 3 2,5 2 1,5 Swap Bank 1 0,5 0 1år 2år 3år 4år 5år 6år 7år 8år 9år 10år 26

27 Rentebytteavtale (swap): Bank 3 mnd.nibor +/-% marg. Kunde 3 mnd. Nibor 2,0% Danske Markets Lånemargin: 3mnd Nibor +0,2% Total lånekostnad (10år) 2,20% 27

28 Risikobeskrivelse renteswap avtale Løpende rentebetalinger Under løpetiden på renteswapen vil differansen mellom den avtalte fastrenten og flytende renten (NIBOR) medføre en betaling. Når kunden har avtalt å betale en fastrente og denne er høyere enn den flytende renten for den aktuelle perioden, vil kunden måtte betale differansen til Danske Bank på rentetermindatoen. Markedsverdiutvikling I en renteswap avtale hvor kunden har avtalt å betale en fastrente til Danske Bank og motta en flytende rente (NIBOR), vil avtalen ha en negativ markedsverdi for kunde dersom markedsrenten for tilsvarende gjenværende løpetid er lavere enn den avtalte renten. Renteswap avtalen er en gjensidig bindende avtale frem til forfall. Kunden kan på forespørsel få tilbud om å avslutte avtalen mot at negativ markedsverdi gjøres opp. Endringer av renteswap avtalens struktur vil ikke redusere den negative markedsverdien. For ytterligere beskrivelse av egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter plikter kundene å sette seg inn tidligere tilsendt informasjon som også kan finnes på følgende sted: 28

29 Utvikling i markedsverdi for en renteswap avtale Markedsverdi endring i NOK % -2% -1% 0% 1% 2% 3% Rentekurveskift I en renteswap avtale hvor kunden har avtalt å betale en fastrente til Danske Bank og motta en flytende rente (NIBOR), vil avtalen ha en negativ markedsverdi for kunde dersom markedsrenten for tilsvarende gjenværende løpetid er lavere enn den avtalte renten. Figuren viser hvordan endringen I markedsverdi vil være ved en endring på 1%, 2% eller 3% basert på en 10 års rentebytteavtale på 100mNOK. Figuren er indikativ og basert på et parallellt skift i rentekurven i et gitt markedsscenario for den gitte gjenværende løpetider til endelig forfall. 29

30 DISCLOSURE : This report has been prepared by FX & Derivatives Sales, which is part of Danske Markets, a division of Danske Bank The author of this report is Sales Dealer. This report constitutes a short term recommendation from FX & Derivatives Sales and has as such not been prepared in accordance with the legal requirements designed to promote the independence of investment research and is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of the report. The author of this report may be remunerated based on investment banking revenues, and may receive bonuses or other remuneration linked to investment banking transactions. Danske Bank is a market maker and may as such hold positions in the financial instruments mentioned in this report. GENERAL DISCLAIMER: This presentation has been prepared by Danske Bank Markets (a division of Danske Bank A/S). It should be viewed solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Bank and/or Danske Markets Inc., and is as such not an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments. The presentation has been prepared independently on the basis of publicly available information which Danske Bank considers to be reliable, and in the case of advisory services, on the basis of information provided by the recipient of this presentation. Whilst reasonable care has been taken to ensure that the contents of the report are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness, and Danske Bank, its affiliates and subsidiaries accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss, including without limitation any loss of profits, arising from reliance on this presentation. Danske Bank, its affiliates, subsidiaries and staff may perform services for or solicit business from any issuer mentioned herein and may hold long or short positions in, or otherwise be interested in, the financial instruments mentioned herein. Danske Bank is authorized and subject to regulation by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to the rules and regulation of the relevant regulators in all other jurisdictions where it conducts business. Danske Bank is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of the regulation by the Financial Services Authority are available from Danske Bank upon request This presentation is not intended for retail customers in the United Kingdom or the United States This presentation is protected by copyright and is intended solely for the designated addressee. It may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any recipient for any purpose without Danske Bank s prior written consent Kjell Johansen Derivatives&fixed income sales