Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV Hva saken gjelder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:"

Transkript

1 Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon av avløpsnettet, begge bilene er i daglig drift. Behovet for rørinspeksjonstjenester i Bergen kommune dekkes ved hjelp av bilene til Bergen Vann samt innkjøpte tjenester fra det private marked. BV sine biler er 10 og 4 år gamle. For den eldste bilen er utgifter til drift og reparasjoner begynt å bli høye. Bilen kan likevel benyttes i en kortere periode fram til det oppstår behov for en større reparasjon. Det er likevel på tide å starte prosessen med å erstatte denne bilen. Produksjon i egen regi med ny bil i forhold til kjøp av tjenester Behovet for slike tjenester er stort og eget utstyr vil kunne utnyttes 100 %, i tillegg vil det være behov for å kjøpe tjenester av et visst omfang også fra det private markedet. Basert på rene økonomiske betraktninger vil det derfor være lønnsomt for Bergen kommune og VAetaten at rørinspeksjon utføres som egenproduksjon og at den enheten som nå må fases ut på grunn av alder blir erstattet. Det er vurdert lønnsomheten av å anskaffe egen bil i forhold til kjøp av disse tjenestene på det private markedet. Vi finner da at produksjon i egen regi med egen bil er det mest lønnsomme, både for Bergen kommune og BV isolert sett. Viser her til «Pris per meter rør filmet» i tabell 1 i saksutredningen, denne viser en årlig besparelse på ca 0,9 mill ved produksjon i egen regi. Alternative modeller for anskaffelse Det er vurdert ulike alternative modeller for anskaffelse av en ny bil til formålet. Alt. 1 Kjøp av bil og utstyr Alt. 2 Lease bil i 7 år, kjøpe utstyret Alt. 3 Lease både bil og utstyr i 7 år og deretter eie utstyret etter leasingperioden Vi viser til tabell 2 i saksutredningen som viser at kostnadene blir lavest ved alternativ 3 (lease både bil og utstyr). BV vurderer derfor situasjonen slik at det er mest ønskelig å velge alt. 3, for deretter å inngå en ny leasingavtale for bilen og installere utstyret vi da eier i denne. 1

2 Fordelen ved leasing er at krav til startkapital er lavere og en får større forutsigbarhet over årlige utgifter til drift og vedlikehold. Dessuten er prosessen knyttet til anskaffelsen enklere. Forslag til vedtak: Styret vedtar å anskaffe ny bil med utstyr for rørinspeksjon på avløpsnettet. Anskaffelsen forutsettes gjennomført ved leasing. Jostein Tarlebø økonomisjef 2

3 Saksutredning: Status Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon av avløpsnettet. Begge bilene er i daglig drift. Behovet for rørinspeksjonstjenester er større en det som dekkes ved hjelp av bilene til BV. Resten av behovet dekkes inn via bruk av rammeavtale som VA-etaten har inngått med privat firma. Denne avtalen brukes også av BV ved behov. Rehabilitering av ledningsnett er for eksempel en prioritert oppgave. Behovet for rørinspeksjon er for en del knyttet til dette. Den ene bilen til Bergen Vann er 4 år gammel. Den andre er 10 år gammel og utgifter til drift og reparasjoner begynner å bli høye. Bilen kan likevel benyttes i en periode fram til det oppstår behov for en større reparasjon. Det er likevel på tide å starte prosessen med å erstatte denne bilen. Kjøretøyet er ikke en «bil» i ordinær forstand, men kan snarere kalles et «spesialutstyr». Bilen står stille under utførelsen av oppdrag og brukes til transport av utstyret fra oppdrag til oppdrag. En avskrivningstid på 10 år er derfor naturlig for en slik bil med utstyr. Det skyldes at årlig kjørelengde er lavere enn for vanlige kommunale biler. Kommunalt regelverk er basert på gjennomsnittlig årlig kjørelengde og krever at biler normalt skiftes hvert 3 år. Vi har fått mulighet til å skifte våre tjenestebiler, som har kostbart utstyr og innredning, hvert 5 år. Det kjøretøyet vi nå snakker har vi fått tilbud om å kunne lease over en periode på 7 år grunnet kostbar innredning og lav kjørelengde. Utstyret til BV er dimensjonert for rørdimensjoner som finnes på offentlig nett. Det er dimensjoner fra 250 mm diameter og oppover. Kameratraktor og TV utstyr for øvrig er tilpasset slike dimensjoner. De private leverandørene har for det meste utstyr for mindre rørdimensjoner, for eksempel stikkledninger og ledninger inne i hus. Det skyldes at oppdragsgivere i det private markedet etterspør slikt utstyr. Det kan være gårdeiere, borettslag, forsikringsselskap etc. Utstyr for mindre dimensjoner kan selvfølgelig også brukes i større rør, men resultatet blir ofte lite tilfredsstillende. Etter hvert har midlertid også private aktører anskaffet utstyr dimensjonert for offentlig ledninger. Sammenligning av produksjon i egen regi med en ny bil i forhold til å kjøpe tjenesten Statistikk over total produksjon med to biler og 4 mann i 2013 viser at det ble produsert totalt timer hvorav timer etter oppdrag for VA-etaten. Det ble da filmet ca meter. Første tertial i 2014 ble det filmet ca meter. En årlig produksjon på meter pr år regnes derfor å være sannsynlig. En ny bil bemannet med 2 personer vil derfor kunne antas å ha en årsproduksjon på minst meter. Priser som er innhentet fra privat marked (en eksisterende rammeavtale) sammenlignet med kalkyler over produksjon i egen regi. Alt Timepris bil Timepris bil med 2 mann Pris pr meter rør filmet Egenregi Privat regi Tabell 1 3

4 Alternative modeller for anskaffelse av ny bil med utstyr Kalkylepriser er innhentet fra leverandør. Pris for utstyr i henhold til spesifikasjon er kr I tillegg kommer prisen for installering og innredning av bil på kr Pris på bil inklusive nødvendig utstyr for bruk som tjenestebil etc. er kr Total kalkylepris for utstyr og bil i henhold til spesifikasjon blir da totalt ca kr 2,1 mill. Anskaffelse basert på konkurranse i henhold til regelverket kan resultere i noe lavere priser. Alternative måter å anskaffe en ny bil med nytt rørinspeksjonsutstyr. 1. Kjøpe bil og kjøpe utstyr bil og utstyr avskrives på 10 år. 2. Lease bil og kjøpe utstyr når leasingavtalen på bilen går ut etter 7 år må ny bil leases og utstyret må installeres i den nye bilen. 3. Lease bil og lease utstyr da er utstyret nedbetalt etter leasingperiodens utløp om 7 år. En kan da installere eget utstyr i en ny bil som blir leaset for en ny periode på 7 år. Alternativene er vurdert i forhold til hverandre ved å stipulere utgifter for en periode på 10 år (avskrivningsperioden). Totalkostnad 10 år Alt 1 Alt 2 Alt 3 Anskaffelse bil Anskaffelse utstyr Innredning og montering Restverdi Driftskostnader Finanskostnader Totalt Tabell 2 Anbefaling Behovet er stort og eget utstyr vil kunne utnyttes 100 % mens det i tillegg er behov for å kjøpe tjenester i et visst omfang fra det private marked. Prisene i det private marked er vanskelige å sammenligne direkte med egenproduksjon fordi en rekke tillegg kommer på. For eksempel ulike gebyrer pr. oppdrag eller pr. utkalling. Gebyrer som varierer i forhold til tidspunkt på døgnet og i forhold til om det er enkeltoppdrag eller en større samling av oppdrag i et område. Dessuten operer private ofte bare med en person i bilen og forutsetter at oppdragsgiver stiller med ekstra person til assistanse. Reelle timepriser for private tjenester kan derfor i realiteten være noe høyere enn det som er oppgitt her. På den annen side har muligens private aktører noe større effektivitet i form av flere arbeidstimer pr. dag. Men dette er basert på antagelser. Ved sammenligningen har en valgt å se bort fra dette og baserer sammenligningen kun på oppgitt timepris med to personer pr bil. Ut fra slike økonomiske betraktninger synes det da å være lønnsomt for Bergen kommune og VA-etaten at rørinspeksjon for en del kan utføres som egenproduksjon og at utstyr som nå må fases ut på grunn av alder nå blir fornyet. Av praktiske årsaker bør det nye utstyret kunne brukes sammen med det utstyret vi har i dag. Å kunne bruke deler av eksisterende og nytt TVutstyr om hverandre vil øke driftstiden på bilen når noe av utstyret må til reparasjon. Det finnes en rekke argumenter i tillegg til de økonomiske for hvorfor det er hensiktsmessig å ha en andel egenproduksjon på området. Det gjelder både å ha et korrektiv til priser i 4

5 markedet, ha rask tilgang til eget utstyr i en krisesituasjon samt å ha tilgang til folk med spesiell erfaring og lokal kompetanse der forholdene er særlig vanskelige. Det er ikke gått nærmere inn på disse argumentene her. 5

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk

Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk Hans Olav Melberg (hans.melberg@gmail.com) Universitetet i Oslo, 7. august, 2013. 1 Beregning av gebyrsatser i en kommunal bevillingsordning

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904459 : E: 601 : Øyvind Levang/ Olga Davydova/ Stein Åge Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 18.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer?

1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? til stede i kommunen RO Notat 2014 Tormod Hofstad 1. Hvor mye mer koster en ekstra sykehjemsbeboer? 2. Sparer en kommune noe pa a la sykehjemsbeboere bo 2 pa samme rom ("overbelegg")? Værnesgata 17, 7503

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVERHOLDER KOMMUNEN ANSKAFFELSESREGLENE? NITTEDAL KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet

Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet Revisjonsrapport januar 2011 Postadr.: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer