Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef"

Transkript

1 Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef

2 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak) til investeringer Problemstilling høyst relevant og angår alle kommunene

3 Hvordan ble dette en KOFA-sak i Lenvik? 19. desember 2013 fikk økonominettverk i Midt-Troms oversendt epost fra økonomisjef i Tranøy som kort sagt sa følgende: Administrasjonen i Tranøy kommune ble bedt om å vurdere om kommunen bryter loven hvis låneopptak ikke ble kunngjort på DOFFIN. Første vurderinger i nettverket konkluderte med at her har nok de fleste kommunene syndet. Veilederen til offentlige anskaffelser virket å være rimelig klar på dette punktet. Låneopptak skal lyses ut hvis terskelverdiene overstiges. Nettverket besluttet i møte 8. januar 2014 at dette skulle vi undersøke nærmere. Fylkesmannen, KS-advokatene og Nærings- og fiskeridepartementet (lovgiver) ble kontaktet. Nettverkets vurderinger om at låneopptak skal utlyses på DOFFIN ble bekreftet av KS-advokatene og lovgiver.

4 Hvorfor ble dette KOFA-sak i Lenvik? Saker som det snakkes om i andre kommuner, ender ofte opp som skriftlig sak i Lenvik. Lenvik fikk innsynskrav i forhold til hovedbankavtalen, og låneopptak for 2012 og januar 2014 mottok Lenvik kommune 2 nesten identiske klagesaker fra KOFA på låneopptak gjort i 2012 og 2013.

5 KOFA-klagens innhold Påstand om direkteanskaffelse siden låneopptak ikke var kunngjort over Doffin/TED som følge av lånebeløpets størrelse Vises til veileder fra departementet: Når det gjelder låneopptak så må anskaffelsesregelverket følges. Som følge av anskaffelsesverdi på ca 31,5 mill kroner skulle dette vært kunngjort på DOFFIN/TED. Lenvik har således foretatt en ulovlig direkteanskaffelse Vedlegg einfo 09/8

6 Hvordan har låneopptak vært gjennomført i Lenvik Kommunelovens 50 Låneopptak - regulerer hvilke formål kommunen kan gjøre låneopptak til Kommunelovens 52 finansforvaltning - regulerer grunnleggende prinsipper for finansforvaltningen Kommunens finansreglement (del av økonomireglement) og anskaffelsesreglement konkretiserer hvordan innkjøp skal gjennomføres. Finansreglement og finansrutiner er godkjent av revisjonen Låneopptak er gjennomført i hht kommunalbankens veileder for låneopptak, Kunnskap om lånemarked, tidligere praksis i egen kommune, og kunnskap om hvordan låneopptak gjøres i andre kommuner har gjort at man ikke har hatt noen grunn til å tro at dette ikke skulle være i tråd med lovbestemmelsene. Kommunal finanshåndbok og veileder fra Kommunalbanken brukes som støtte Vår vurdering av LOA: Lov om offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse jfr FOA 1-3 (2) pkt e

7 Hva sier loven om offentlige anskaffelser mht låneopptak LOA 3 Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider som foretas av oppdragsgivere som nevnt i 2. FOA 1-3 hvilke kontrakter som er omfattet av forskriften FOA 1-3 (2) e: Kontrakter om finansielle tjenester i forbindelse med emisjon, kjøp, salg og overdragelse av verdipapirer eller andre finansinstrumenter, særlig transaksjoner utført av offentlige oppdragsgivere for å skaffe til veie penger eller kapital, samt sentralbanktjenester FAD s veileder til lov om offentlige anskaffelser Låneopptak er ikke unntatt i 1-3 (2) e. Anskaffelsesregelverket skal derfor følges og anslått verdi avgjør hvilken del av forskriften som skal følges Låneopptak er en finansiell tjeneste og i utgangspunktet en prioritert tjeneste i kategori 6, jfr vedlegg 5 til forskriften FOA del 1, 2 og 3 regulerer hvordan offentlige anskaffelser skal gjøres

8 Hva betyr dette for KOFA-saken vår? KOFA s foreløpige varsel om overtredelsesgebyr: Ulovlig direkteanskaffelse eller ikke? LOA 7b (1) Lenvik kommune har ikke kunngjort anskaffelsen i tråd med anskaffelsesregelverket Over terskelverdiene, skulle vært kunngjort på DOFFIN og TED Protokoll/notat fra anskaffelsesprosess, brukes mot kommunen som argument på at man ikke har vært nøye i vurdering av regelverket. Skyldkravet Konklusjon ulovlig direkteanskaffelse Vilkår: grovt uaktsom eller forsettlig fra oppdragsgivers side. Det forutsettes god oversikt over regelverket, og det vil ikke være noen høy terskel for å anse en rettsuvitenhet som grovt uaktsom

9 Hva betyr dette for KOFA-saken vår? Protokoll/notat fra prosess brukes mot kommunen som argument på at man ikke har vært nøye i vurdering av regelverket. Anskaffelses omfattes av regelverk skulle vært kunngjort Informasjon om markedet og praksis vektlegges ikke Verdi på anskaffelsen betydelig, skulle vært kunngjort Konklusjon grovt uaktsomt Gebyr eller ikke? Kan bestemmelse, skjønnsmessig hvor det skal legges vekt på «overtredelsens grovhet, størrelsen på den ulovlige direkteanskaffelsen, om innklagede har foretatt gjentatte ulovlige direkteanskaffelser og overtredelsesgebyrets preventive virkning».

10 Hva betyr dette for KOFA-saken vår? Klar forsømmelse av kunngjøringsplikten Anskaffelsesverdi høy Endringer i regelverk er ikke formildende Konklusjon: bør ilegges gebyr Gebyrets størrelse: 2,4 mill kroner Formildende at innklagede har synliggjort svakheter med regelverk og hvordan markedet fungerer i praksis. Skjerpende retning at kommunen har foretatt ulovlige direkteanskaffelser tidligere selv om gebyr ikke er ilagt. Anskaffelsesverdi høy, overtredelsen er klar og allmennpreventive hensyn taler for høyt gebyr

11 Hvor står saken nå? Kommunen har gitt tilsvar på varselet om overtredelsesgebyr med nye momenter til saken. Blant annet kredittrapporter, uttalelse fra KS-advokatene sier endring i regelverk er formildende Endelig avgjørelse i saken skal foreligge i disse dager, men er ikke kommet. Utlysning av låneopptak på DOFFIN/TED for 2014 har medført følgende tilbakemelding fra Nordea: Det er ikke mulig å konkurrere mot kommunalbanken når NIBOR-vilkår forespørres på ordinære låneopptak. Slike låneopptak anses av Nordea ubevisst til å være tilpasset Kommunalbanken. Av den grunn vil de ikke levere tilbud i slike konkurranser.

12 Endringer i regelverk Nye EU direktiv fra i år Forventes vedtatt i løpet av høsten Trer mest sannsynlig i kraft

13 Hvordan kommer Lenvik til å gjøre låneopptak frem til ny lovendring trer i kraft For 2014: Låneopptak er utlyst på DOFFIN og TED ved hjelp av Finansinnkjøp AS (etter forespørsel til 3 leverandører) For 2015: Lyser ut en prekvalifisering av banker på DOFFIN/TED for låneopptak 2015 Sender ut forespørsel til GRIFF, Finansinnkjøp og Gabler om bistand til å gjøre dette Kjører anskaffelseskonkurranser i 2015 blant pre-kvalifiserte banker, og omgår dermed regelverket. Nødvendig å gjøre det på denne måten for å kunne vedta investeringsbudsjettet i desember og få gjort låneopptak i januar DOFFIN og TED er tidkrevende.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en avtale med Kommunalbanken AS om å låne 70 000 000 kroner i forbindelse med behov for investeringer blant annet til oppføring av Finnsnes ungdomsskole,

Detaljer

1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM. 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes. Saksnr.: 15-009828TVI-SENJ

1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM. 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes. Saksnr.: 15-009828TVI-SENJ 1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes 15-009828TVI-SENJ Dommer: Dommerfullmektig Kristian Olsen Willumsen m/alm. fullmakt Saken gjelder: Overprøving av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde anskaffet sikkerhets- og beredskapsopplæring ved å kontakte to leverandører. Kontraktene ble ikke kunngjort. Innklagede fremholdt at kontraktene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Bærum kommune et gebyr på 875 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorte ca.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kjøpt saksbehandlertjenester til sin kommunale barnevernstjeneste for kr. 1 571 113,- uten å kunngjøre anskaffelsen. Klagenemnda fant at dette utgjorde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Nordland fylkeskommune et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av varmepumpe/energianlegg til Bodin videregående skole. Gebyret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter med Utviklingssenteret AS om prosjektledelse og ytterligere bistand i forbindelse med prosjektet "Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen".

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag i svært lang tid, uten at anskaffelsen på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Oslo kommune et gebyr på 42 millioner kroner for ulovlig direkte anskaffelse av drosjetjenester under TT-ordningen. Klagenemnda fant at Oslo kommune

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

Klagenemndas gebyrvedtak av 31.oktober 2008 i sak 2008/56

Klagenemndas gebyrvedtak av 31.oktober 2008 i sak 2008/56 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila gebyr på 1,5 millioner for en ulovlig direkteanskaffelse av fjernvarme til Halden fengsel. Klagenemnda fant at unntaket for kunngjoring iforskrftens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter om utførelse av elektriker-, tømrer- og rørleggerarbeid i forbindelse med ombygging av Sveio Skole Vigdartun, uten å kunngjøre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavsplass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 09/1496 2009/40 18.02.2010 Klagenemndas gebyrvedtak 18. februar 2010

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/90 Innklaget virksomhet: Molde kommune, Klager: Saksnummer: 2007/90 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Næringslivets HovedorgfuJisasjon. Magni Elsheim, Kai Krtiger, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Næringslivets HovedorgfuJisasjon. Magni Elsheim, Kai Krtiger, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Statens pensjonskasse et gebyr på 170000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IT-konsulenttjenester. Gebyret utgjorde ca. 11,8 prosent av anskaffelsens

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

OPPFØLGING AV TIDLIGERE

OPPFØLGING AV TIDLIGERE OPPFØLGING AV TIDLIGERE RAPPORT OM OVERHOLDELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2014-12 Innlandet Revisjon IKS Side 1 2015-076/BH/TG Innlandet Revisjon

Detaljer

Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser?

Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? Sør-Trøndelag Fylkeskommune februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser?

Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? Følger bygge- og eiendomstjenesten regelverket om offentlige anskaffelser? Sør-Trøndelag Fylkeskommune februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/221 Innklaget virksomhet: Klager: Verdal kommune, Saksnummer: 2008/221 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer