Interkommunalt Arkiv Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt Arkiv Finnmark"

Transkript

1 Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok A 2 Møtebok A 3 Møtebok A 4 Møtebok A 5 Møtebok Oppnevning til kommunale verv Kommunale verv Kommunale verv Kommunale verv Innlagt register med oversikt over lovbestemmelser pr Formannskapet A - Møtebøker 1.4 A 1 Møtebok A 1b Møtebok, midlertidig. Møteboken ble tatt i bruk som møteprotokoll for Alta bygningsråd (begynner bakfra) I samme protokoll (side 29, forfra) finnes også referat fra forhandlingsmøte mellom kommunen, Alta kommunale tjenestemannsforening og Norsk Kommuneforbund A 2 Møtebok A 2b Møtebok, midlertidig A 3 Møtebok A 4 Møtebok A 5 Møtebok A 6 Møtebok A 7 Møtebok C - Journaler 1.4 C 1 Journal Det finnes også en journal for tidsrommet Den er ført på et løst regnskapsark og er arkivert sammen med div korrespondanse (eske 1.4 E 1) 1.4 C 2 Journal C 3 Journal C 4 Journal C 5 Journal

2 Side 2 av C 6 Journal C 7 Journal C 8 Journal C 9 Journal C 10 Journal C 11 Journal C 12 Journal C 13 Journal C 14 Journal C 15 Journal E - Emneordnet saksarkiv etter nøkkel, Det er for perioden benyttet "Roalds arkivsystem", utbygget med egne tilpasninger etter behov. Ved utbygging har man i noen tilfeller benyttet samme arkivkode til ulike saker i de forskjellige periodene, f.eks er 5G benyttet til både "Uanviste regninger" og "Alta revisjonsdistrikt". Merk videre at man ved bortsetting av arkivet ikke har foretatt konsekvent periodisering (skarpt skille) og man har i mange tilfeller tatt med dokumenter videre inn i neste periode. F.eks kan perioden 1956 inneholde eldre dokumenter helt tilbake til 1945, men normalt ikke nyere enn Dette vil forøvrig også fremgå av katalogen og dateringen av de enkelte saksmapper. 1.4 E 1 Saksarkiv Emnegrupper 0-4 E 0 - Div 1944 / våren Div. brev, direktiver og instrukser og våren 1945 Journal , anvisninger , brev fra private om erstatning for krigsskade og ettersøkning av eiendom, om legebehandling og forpleining av evakuerte, ordførergodtgjørelse Arkiv 1c - Ettersøkning av arkiv og inventar. Oppgave over tapt materiell, ettersøkning hos fylkesmann, arkivverket, hos kommunalt ansatte, politiavhør. 2 - Arbeidsledighet 2 A - Rundskriv fra Arbeidsdirektoratet B - Arbeidsledighet, formidling Arbeidsnemnda, sysselsettingstiltak, m.v. 4 - Boligsaker 4 A - Meldinger fra Finnmark Fylkesgjenreisningsnemnd B - Boligsaker I Vedr. reetablering av byggenemnda, husleie for og disponering av brakker 4 B - Boligsaker II Om samfunnshus og kulturelle turneer, tomtesøknad, hjelp til salg 1947 av eiendom, kjøpetillatelser, brakker, provisorisk gamlehjem, pengestøtte fra Nasjonalhjelpen, fellesmøte i Oslo av

3 Side 3 av 44 krigsskadelidte kommuner, div. Krigsskadde Kommuners Samband, folkemøte i Alta om gjenreisning og oppgjør for krigsskade, sokneprestens brakke, m.v. 4 B - Boligsaker III Om Elvebakken gjestgiveri og spiseforretning, oppgaver over bygg under arbeide, tilgang på byggematerialer, kjøp og salg av brakker. 4 C - Krigsskadetrygden for bygninger Søknad om overføring av erstatning, skadefordeling, skadetakster. 4 D - Byggenemnda Fortegnelse over mottatte 63 brakker og materialer for gjenreisning, oppnevning til nemnda, fordeling av boliger, byggetillatelser, premiehus. Reguleringsplaner for Elvebakken 1947 (kart). Nasjonalhjelpslånet. Også saker for kommuneingeniøren. 4 E - Gjenreisningssaker, div. Vedr. folkemøte om gjenreisning 9. mai 1947, oppgave over permanente hus pr , brakker, m.v. Vær obs på at svært mye av arkivmaterialet i perioden kan sies å være "Gjenreisningssaker" E 2 Saksarkiv Emnegrupper 4 F - 5 D 4 F - Rydding av branntomter, minefelt, m.v G - Skader påført av N.S. og tyskerne Budsjett og regnskap 5 B - Budsjett, forslag og behandling B - Budsjett, forslag og behandling I B - Budsjett, forslag og behandling II B - Budsjett, forslag og behandling C - Regnskap og ekstrakter Regnskap for Alta kommune 1945/1946, revisjon, anvisning på lønn til funksjonærer, statistikk. 5 C - Kommuneregnskapet 1945/46, 1946/47 og 1947/48 5 D - Fylkesskatt 1.4 E 3 Saksarkiv Emnegrupper 6 B - 8 B 6 - Bygnings, regulerings, vann og brannsaker 6 B - Bygnings og reguleringssaker Bygningsråd, tomter, reguleringsplaner, m.v. Se også 15 E 6 C - Vannverks- og brannsaker Vann til boliger, vannavgifter, offentlige brønner og vannposter, elveforbygninger, reparasjon av brannpumpe, branntakstnemnd, panserhvelv for kommunens arkiv. 6 D - Alta vannverk E - Kommuneingeniøren Diverse, folkeboksamlinger, fortidsvern 8 B - Diverse I HM Kongens besøk i Alta 9/7, div. henvendelser om støtte, tilbud 1946 og bestillinger, 17. mai komiteen, m.v. 8 B - Diverse II

4 Side 4 av 44 Kråkebekjempelse, Våre falne , plan og spørreliste for innsamling av tilfang til krigs- og okkupasjonshistorien, etterlysning etter tyske soldater m.v., Krigsherja Kommuners Samband, søknader om støtte og tilbud om medlemskap i div. organisasjoner, Reklame/anbefalinger, "Danskebrakka", julehilsen fra tsjekkiske tvangsarbeidere, beretning 1945/46 fra Finnmarkskomiteen for de evakuerte - Oslo, m.v B - Diverse III Salget av "Kvitbarakka", div. henvendelser fra lag og foreninger, 1948 reklame, m.v. 8 B - Diverse (Riksinnskudd) B - Diverse (Folkegaven til Kongen) B - Diverse (Attester og anbefalinger) E 4 Saksarkiv Emnegrupper 8 D - 15 D 8 D - Kontorinventar og -materiell Oppgave over tapt inventar og materiell høsten 1944, tilbud og bestillinger på inventar og materiell, inventarfortegnelse for kommunekontoret pr. 30/ Eiendommer, kommunens 10 C - Kommunens lokaler Krigsskader, vedforsyning, m.v Elektrisitet og vassdrag 11 C - Alta Kraftlag A/L Etablering, andelstegning, årsberetning 1947, vedtekter Forsorg, fattigpleie Se 46 B - Div. stønad og trygd 15 - Evakuering, gjenreisning 15 A - Instrukser Rundskriv og instrukser fra fylkesmann, direktorater og nemnder. 15 B - Stønad Stønad til evakuerte, hjemvendte og overvintrede. 15 C - Gaver og innsamlinger I Innsamlinger til befolkningen i Alta. Fortegnelser over innsamlede 1945 gjenstander og gavemidler og mottakere. 15 C - Gaver og innsamlinger II C - Gaver og innsamlinger III C II - Søknader på gavemøbler Innsamlinger til befolkningen i Alta. Fortegnelser over innsamlede møbler og mottakere. 15 D - Evakueringssaker Om refusjon av reise-, frakt utgifter for evakuerte, stønader, hjemreise og reevakuering, mv. 1.4 E 5 Saksarkiv Emnegrupper 15 E - 20 B 15 E - Regulering Regulering av brente steder, forslag til soneplan, grunnerklæringer, m.v Se også 6 B 15 F - Engangsstønad Engangsstønad til ikke-evakuerte i Finnmark fylke

5 Side 5 av G - Anvisning på varer H - Hjemreisetillatelser for evakuerte Tre arkivbokser satt sist i perioden, eske nr. 1.4 E 10, og Garantier og utlån 17 B - Småbruk og boligbanken Takstforretninger, meldinger om mislighold, innfrielser, mv. 17 D - Hypotekbanken E - Andre garantier Garantier vedr. hus, bil, sykehusopphold, reiseutgifter, mv. 17 G - Husbanken 19 - Handel og bevillinger 19 A - Rundskriv fra Handelsdepartementet B - Handel og bevillinger I 19 B - Handel og bevillinger II Søknader om nye forretninger Helsestell 20 B - Helseråd 1.4 E 6 Saksarkiv Emnegrupper 20 C - 28 B 20 C - Lege og legebolig Vedr. lege, dyrlege, tannlege, legebolig, syketransport, ambulansebåt, kurpenger, sykehusforhold og sykestue Industri, håndverk, fabrikker 23b - Industri, hjemmearbeid. 23b II-Alta skiferbrudd 23b III - Yrkesopplæring og kurs 25 - Jakt, hunder, fiskeri 25 D - Fiskeri og fangst 25 D - Kjøle og fryseanlegg Jord og skog 26 A - Rundskriv fra Landbruksdepartementet B - Jordbrukssaker, jordstyre Kjøp av traktorer, opprydding i beitemark, fôringsbidrag, konsesjoner, plukketider for ville bær, m.v. 26 B - Jordbrukssaker, jordstyre Stillinger og personell 26 B - Jordbrukssaker, jordstyre Søknader på stilling som jordstyresekretær og herredsagronom C - Skogbrukssaker Skogbrannutgifter, m.v Kirke 28 A - Rundskriv fra Kirke- og undervisningsdepartementet B - Kirker, kirkegårder, geistlighet 1.4 E 7 Saksarkiv Emnegrupper 29 B - 30 G

6 Side 6 av kommunestyre 29 B - Approbasjoner av møtevedtak 29c - Valg til kommunale verv 29e - Møtereferater, saklister, forfall 29f - Kommunestyre Møteinnkallinger, kunngjøringer, rekonstruksjon av det gamle herredsstyret, om representanter med unasjonal holdning, m.v. 29 F II - Utskrifter av møtebok Kommunikasjoner 30 B - Veisaker I Rapport over krigsskade, istandsetting, snøbrøyting, kolonisasjons og bureisningsveier, vei til skiferbruddene, veivoktere, søknad om vei fra private, div. nyanlegg, vedlikehold og reparasjoner på veier. 30 B - Veisaker II (Gårdsveier) Søknader, grunnerklæringer D - Rutebiler og biltrafikk Drosje og leievognsbevillinger, rutebiler, rutebilstasjon 30 F - Havnevesen, dampskip, kaier, brygger, ferjer. Vedr. lokalbåter, fraktbåter, Hurtigruta. 30 G - Flyrute Vedr. flyplass/sjøflyhavn, patruljebåt/ekspedisjonsbåt, flyanløp, flytrafikk i Finnmark. 1.4 E 8 Saksarkiv Emnegrupper 33 A - 40 B 33 - Likning og skatt 33 A - Rundskriv fra Finans- og tolldepartementet B Likning og skatt Vedr. skattesatser, engangsskatten på formuesstigning, rekonstruksjon av skatteinnfordring , søknader om skattelette og ettergivelse, taushetserklæringer fra ansatte ved ligningsvesenet, om skatterestanser, særregler om skattelikning for Finnmark og Nord-Troms C - Skattetvister Skattetvister med andre kommuner 35 - Militær og idrettssaker 35 B - Militærsaker I Innrullering, frigivelse av Alta flyplass, m.v. 35 B - Militærsaker II Monument over Alta bataljons falne, minnesmerke over allierte 1946 soldater 35 C - Idrett og skyttersaker 38 - Politi og rett 38 A - Rundskriv fra Justis- og Politidepartementet C - Div. landssviksaker D - Rettergang og ting Post, telefon og telegraf 39 A - Post, telefon og telegraf 40 - Krise og kontrolltiltak

7 Side 7 av A - Forsyningsnemnda Stillinger og personell, forsyninger, rasjonering, husdyrtelling, rundskriv, m.v. 40 B - Priskontrollnemnda 1.4 E 9 Saksarkiv Emnegrupper Kommunens tjenestemenn Attester, lønn og tariff, arbeidstider, KLP, statens pensjonskasse, søknader på stillinger, garantiforsikringer, personalmapper, m.v Tjenestemennene I Tjenestemennene II Tjenestemennene III Tjenestemennene IV Tjenestemennene V Tjenestemennene VI Trygd og pensjon 46 A - Rundskriv fra Sosialdepartementet B - Div. stønad, trygd, sosialsaker alderstrygd, sosialsaker, ymse søknader og vedtak om stønad, m.v. 1.4 E 10 Saksarkiv H - Hjemreisetillatelser for evakuerte 1.4 E 11 Saksarkiv H - Hjemreisetillatelser for evakuerte 1.4 E 12 Saksarkiv H - Hjemreisetillatelser for evakuerte E - Emneordnet saksarkiv etter nøkkel, Roalds arkivnøkkel 1.4 E 13 Saksarkiv Emnegrupper 4 A - 4 E 4 - Boligsaker 4 A - Rundskriv Vedr. gjenreisning, nasjonalhjelpen, bestemmelser om stampejordhus, byggevirksomhet, m.v. 4 B - Boligsaker I Boligsaker, brakker, byggenemnd, nasjonalhjelpen, fortegnelse over oppførte bygg og bygg under arbeide, kommunal overtakelse av statens provisorier, laftehus, Se også 4 E. 4 B - Boligsaker II 1950 Som ovenfor 4 B - Boligsaker III 1951 Som ovenfor 4 B - Boligsaker IV Som ovenfor, statistikk over permanent bebyggelse i Alta B - Boligsaker V Som ovenfor 4 C - Krigsskadetrygden for bygninger

8 Side 8 av 44 4 C - Krigsskadetrygden for bygninger E - Gjenreisningssaker I Tilsetting av bygningskontrollør, tilskudd til gjenreisningsadm., brakker, tomtetildelinger (Alta tomteutvalg), fortegnelser over "bygg tatt i bruk", m.v. Se også 4 B E - Gjenreisningssaker II Gjensreisninglån, byggeprogram 1950, m.v E - Gjenreisningssaker III Rundskriv og meldinger fra Finnmark Fylkesgjenreisningsnemnd E 14 Saksarkiv Emnegrupper 5 B - 5 G Budsjett og regnskap 5 B - Budsjett og regnskap Driftsbudsjettet 1949/ /50 5 B - Budsjett og regnskap Driftsbudsjettet 1950/ /51 5 B - Budsjett og regnskap Driftsbudsjettet 1951/ /52 5 B - Budsjett og regnskap Driftsbudsjettet 1952/ /53 5 C - Regnskap og ekstrakter Kassaettersyn, nasjonaløkonomisk gruppering, m.v G - Uanviste regninger Bl.a. vedr. Alta Sykestue, m.v E 15 Saksarkiv Emnegrupper 6 B - 6 D Bygnings, regulerings, vann og brannsaker 6 B - Bygnings og reguleringssaker C - Vannverks og brannsaker Branner, brannutstyr, uniformsreglement, forsikringer, vannledninger, m.v. 6 C 2 - Feiermesterstillingen Tilsetting, instruks, m.v D - Alta vannverk Ekspropriasjonstillatelse, etablering, utstyr og materiell, 1948 rørledninger, kart, m.v. 6 D - Alta vannverk Søknader om tilskudd, utstyr og materiell, m.v F - Ekspropriasjoner H - Tomtesaker Tomtesøknader, tildelinger, kart, m.v H - Tomtesaker Tomtesøknader, tildelinger, m.v E 16 Saksarkiv Emnegrupper 8 B Diverse 8 B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v. 1949

9 Side 9 av 44 8 B - Diverse Oversikt over bidrag fra Nasjonalhjelpens bevilgningsnemnd for 1950 Vest-Finnmark, søknader om støtte fra foreninger og private, m.v. 8 B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v B - Diverse (17. mai komiteen) Regnskap, budsjett, program, m.v E 17 Saksarkiv Emnegrupper 8 B - 17 G B - Diverse (Plankomiteen for herredshus i Alta) B - Diverse (Attester og erklæringer) B - Diverse (Riksinnskudd) E - Alta kommunale kino Etablering, utstyr og materiell, personell, utleie av sal, billettsalg, m.v. 8 D - Kontorinventar og materiell Eiendommer, kommunens 10 A - Hjemmelsdokumenter Skjøter, panteattester, skadeløshetsbrev, mortifikasjoner, m.v. Også eiendommer i Talvik Folkeregister 13 B - Folketelling Forsorg, fattigpleie 14 C - Forsorgssaker Garanti og utlån 17 A - Rundskriv B - Småbruk- og boligbanken I tillegg finnes en egen eske med takstforretninger for innfridde lån. Står sammen med boks 1 for Talvik (Folioboks 1.4 E 17b, på toppen av reol 1) E - Andre garantier F - Kommunens utlån G - Husbanken G - Husbanken E 18 Saksarkiv Emnegrupper 17 G - 19 B G - Husbanken G - Husbanken G - Husbanken G - Husbanken H - Norges bank

10 Side 10 av 44 Trelasthandlerforeningen, Finnmarkens privatbank Handel og bevillinger 19 B - Handel og bevillinger E 19 Saksarkiv Emnegrupper 19 B - 28 B B - Handel og bevillinger Helsestell 20 B - Helseråd Helsevedtekter 1938 og 1950, skoletannlege, sykestuer, m.v Jord og skog 26 B - Jordbrukssaker, jordstyre B - Jordbrukssaker, jordstyre E - Vannanlegg på landsbygda E - Vannanlegg på landsbygda F - Elveforbygninger Kirke 28 B - Kirker, kirkegårder, geistlighet Presteskyss, orgel til Alta kirke, stillinger og personell, plan for ombygging av Alta kirke, vedlikehold, m.v. 1.4 E 20 Saksarkiv Emnegrupper 29 A - 30 B Kommunestyre 29 A - Rundskriv B - Approbasjoner av møtevedtak C - Kommunale valg Valg til kommunale verv G - Fylkesmann og fylkesting Div. korrespondanse med Fylkesmannen i Finnmark om fylkesting, fylkesskatt, sykehus, rikstilskudd, tannleger, Alta Kraftlag, regnskap og budsjett, m.v Kommunikasjoner 30 A - Rundskriv Turistnytt, m.v B - Veisaker B - Veisaker B - Veisaker B - Veisaker (Bygdeveger) Regnskapsoversikt bygdeveganlegg budsjettåret 1948/ /49 30 B - Veisaker (Bygdeveger) Regnskapsoversikt bygdeveganlegg budsjettåret 1950/ / E 21 Saksarkiv Emnegrupper 30 B - 30 G B - Veisaker (Bygdeveger) Regnskapsoversikt bygdeveganlegg budsjettåret 1951/ /52 30 C - Snøbrøyting Brøyteplaner, søknader om brøyting, m.v

11 Side 11 av D - Rutebiler og biltrafikk Kommunikasjonsnemnd, bevillinger, bussruter, m.v D - Rutebiler og biltrafikk Se over D - Rutebiler og biltrafikk Se over F - Båtruter 1950, F - Båtruter G - Flyruta E 22 Saksarkiv Emnegrupper 30 G - 33 B G - Flyruta Likning og skatt 33 A - Rundskriv A - Rundskriv A - Rundskriv B - Likning og skatt B - Likning og skatt B - Likning og skatt B - Likning og skatt E 23 Saksarkiv Emnegrupper 33 C - 33 D C - Skattetvister, avslag, restanser, m.v C - Skattetvister, avslag, restanser, m.v D - Søknader om skattelette D - Søknader om skattelette I E 24 Saksarkiv Emnegrupper 33 D - 33 D D - Søknader om skattelette II D - Søknader om skattelette I D - Søknader om skattelette II D - Søknader om skattelette I D - Søknader om skattelette II E 25 Saksarkiv Emnegrupper 33 D - 38 F D - Søknader om skattelette I D - Søknader om skattelette II D - Søknader om skattelette III Militærsaker 35 B - Militærsaker Sivilforsvar, beredskap, heimevern, rep.øvinger, innkvartering, m.v Fagforeninger 37 B - Fagforeninger Overenskomster

12 Side 12 av Politi og rett 38 C - Politisaker F - Oppgjørsnemnda E 26 Saksarkiv Emnegrupper 39 B - 45 A 39 - Post, telefon, telegraf 39 B - Post, telefon, telegraf Skole 42 B - Folkeskole, fortsettelsesskole B - Folkeskole, fortsettelsesskole (Sjøguttskole) D - Landsgymnaset Kommunens tjenestemenn 45 A - Kommunens tjenestemenn Stillinger og personell, permisjoner, ansettelser, overenskomster, instrukser, lønns og arbeidsvilkår, lønnsanvisninger, m.v. 45 A - Kommunens tjenestemenn Se over. 1.4 E 27 Saksarkiv Emnegrupper 45 B B - Tariffrevisjoner Trygd og pensjon 46 B - Syke og ulykkestrygd, arbeidsledighetstrygd D - Alderstrygd Søknader, vedtak, m.v. 46 E - Barnetrygd Søknader, vedtak, m.v. 46 F - Uførhetstrygd Søknader, vedtak, m.v Brevkopier 49 - Div. gjenparter av utsendte brev E - Emneordnet saksarkiv etter nøkkel, 1955 Roalds arkivnøkkel 1.4 E 28 Saksarkiv 1955 Emnegrupper 4 C - 8 B 4 - Boligsaker 4 B - Boligsaker C - Krigsskadetrygden for bygninger Bygnings, regulerings, vann og brannsaker 6 B 1 - Bygnings- og reguleringssaker Endring av reguleringsplanen for Bossekop, tvist over bygningsrådets vedtak 5/8-53 sak 265, fjerning av prov. bygg, reguleringsplan for Sentrum, stedsplanområder, erstatning for grunn, tomtesøknader, m.v. 6 B 2 - Bygnings- og reguleringssaker Bygging av kommunale leiegårder 6 D 1 - Alta vannverk

13 Side 13 av 44 Søknader om vannforsyning fra private, vannledninger, vannavgift, drift og personell, vann til Kåfjord, m.v. 6 D 2 - Alta vannverk Materiell, fastsettelse og søknader om ettergivelse av vannavgifter, m.v. 6 H - Tomtesøknader Søknader, tildelinger, m.v. 6 I - Alta sykestue Faktura, bilag, sluttoppgjør, m.v. 6 L - Opprydningsarbeider Riving av brakker, fjerning av tyske etterlatenskaper, m.v. 8 - Diverse 8 B - Diverse Div. henvendelser fra lag og foreninger om bidrag m.m., tilbud og reklame, bestillinger, 17. mai komiteen, m.v. 1.4 E 29 Saksarkiv Emnegrupper 8 D - 17 G D - Kontorinventar og materiell Elektrisitet og vassdrag 11 C - A/L Alta kraftlag Andelstegning, strømleveranser/tildeling, linjer, div. vedr. Tverrelvdalen E-verk, oppgave over strømforsyningen, regulering av Stuorajavre i Cabardasjokka, erstatning for grunn, konsesjon og ekspropriasjon, m.v Forsorg, fattigpleie 14 C - Forsorgssaker Fordeling av bidrag, m.v. 14 J - Barnevern Barnevernsnemnd, m.v Garantier og utlån 17 B - Småbruk- og boligbanken Garantiansvar, melding om forfalte terminer, m.v. 17 E - Andre garantier Naturskadefondet, nasjonalhjelpen, div. garantier til private for kjøp av eiendom, biler, pottepriklemaskin, m.v. 17 G - Husbanken Lånesøknader, vedtak, m.v. 1.4 E 30 Saksarkiv Emnegrupper 19 B - 29 A 19 - Handel og bevillinger 19 B - Handel og bevillinger Kafébevillinger, herbergefortegnelse, m.v. 19 C - A/S Nord-Norsk Hotelldrift Oppretting, vedtekter, aksjetegning, bevillinger, m.v Industri, håndverk, fabrikker 23 A - Håndverksfondet Søknader og vedtak om lån Jakt, hunder, fiskeri

14 Side 14 av B - Jakt og fredning Dyrevern og viltnemnd, elgjakt, skuddpremier, fredning, m.v D - Fiskeri og fangst Fiskerinemnd, m.v Jord og skog 26 B - Jordbrukssaker C - Skogbrukssaker Skogråd, skogbranner, m.v E - Vannanlegg på landsbygda Vann til Øvre Tverrelvdalen, søknader om stønad, m.v F - Elveforbygninger Forbygninger, skader, tilskudd, m.v Kirke 28 B - Kirker, kirkegårder, geistlighet Stillinger og personell, vedtekter for gravsteder, presteskyssen, m.v Kommunestyre 29 A - Kunngjøringer om herredsstyremøter E 31 Saksarkiv Emnegrupper 29 E - 33 C E - Hovedutskrifter Kommunikasjoner 30 A - Rundskriv Rundskriv, bussruter, turistnytt, m.v B - Veisaker I Veisaker, bruer og gårdsveger B - Veisaker II Bygdeveiregnskap C - Snøbrøyting Utstyr og materiell, brøytebidrag, m.v D - Kommunikasjonsnemnd Likning og skatt 33 B - Likning og skatt C - Skattetvister E 32 Saksarkiv Emnegrupper 33 D - 46 B D - Skatteavslag Militær og idrettssaker 35 B - Militærsaker Våre falne, bauta over Alta bataljon, krigsgraver, minnesmerker, Rekvisisjon av hester, innkvartering m.v Fagforeninger 37 B - Fagforeninger Post, telefon, telegraf 39 B - Post- telefon og telegraf Skole

15 Side 15 av B - Skoler og kurs 1955 Yrkeskurs, sjøguttskole, m.v. E - Emneordnet saksarkiv etter nøkkel, 1956 Roalds arkivnøkkel 1.4 E 33 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 0-6 E 0 - Til behandling 0 D - Blanketter Arkiv 1A - Veiledninger og forskrifter Om ordning og sikring av arkiv, m.v. 2 - Arbeidsledighet 2 A - Rundskriv, div. annet om sysselsetting B - Arbeidsformidling, sysselsetting Vederlag for formidlingsmenn, arbeidsformidlingens driftsutgifter, hjelpearbeid, stønad, oppgaver over arbeidsledige, arbeidsløshetstrygdens regnskap for Boligsaker 4 C - Krigsskadetrygden for bygninger Søknader om skadeerstatning, søknader om flytting av erstatning. 5 - Budsjett og regnskap 5 A - Rundskriv Vedr. Nasjonaløkonomisk gruppering, garantifond, krigsskadefond, m.m. 5 F - Kommunalstatistikk G - Alta revisjonsdistrikt Revisjonsantegnelser, ansettelse av revisjonsassistent. 6 - Bygnings-, regulerings-, vann- og brannsaker 6 A - Rundskriv B - Bygnings og reguleringssaker Sentrumsplanen 6 C - Vannverks- og brannsaker Kjøp av brannbil, lønn til brannmannskaper, m.v. 6 D - Alta vannverk vedr. vannforsyning, vannpumpe, brannpumpe, vannavgifter, vaktmann, 6 E - Gjenreisning Vedr. Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd, Alta Kommunale gjenreisningsnemnd, byggekontroll, m.v. 1.4 E 34 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 6 G - 8 D 6 G - Konsesjonssøknader Vedr. konsesjon for kino, bensinstasjon (Esso), regulering av Stuorajavvre, gjerde rundt Altagårdsskogen, sauebeiting i Storelvdalen - Tverrelvdalen - Transfarelvområdet, gjenreisning av Altagård statsskog, tomtefester, eiendomssalg, fiskbilrute, vannfall, festekontrakter for kommunens administrasjonbygg ved Bukta og ved Altagård (1953). 6 H - Tomtesøknader Tomtesøknader, tomt til gartneri, tomt til ny sorenskrivergård, div

16 Side 16 av 44 situasjonsriss 6 J - Erstatningskrav for jord m.v. Erstatningskrav for jord m.v. på Vestre Elvebakken, flyplassreguleringen, Bossekop, riksvei 50 og Aronnes Godtgjørelse til skjønnskommisjonen 6 K - Billighetserstatninger Skade på sjøhus og kai, tap av ku, div. skade på eiendom 6 M - Usolgt brakkemasse Overtakelse og fortsatt salg av brakker/provisoriske bygg. 8 - Diverse, folkeboksamlinger, fortidsvern. 8 B - Diverse, Div. henvendelser fra private, lag og foreninger, søknader om bidrag/støtte, representantskapsmøte i Hålogaland Teaterselskap 1956, Riksgalleriets utstillinger, m.m. 8 C - Folkeboksamlinger Lokaler, styre, oppretting av sentralbibliotek, m.m. 8 D - Kontorinventar og materiell Tilbud og bestillinger. 1.4 E 35 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 8 E - 17 E 8 E - Alta kommunale kino Budsjett, innkjøp av utstyr, leie av kinosal, festekontrakt for tomta og situasjonsriss, klage på forestilling fra barnevernsnemnda. 8 F - Kjøp av brensel Oppgaver over brenselsbehov, tilbud og bestillinger, Se også 26 D 10 - Eiendommer 10 A - Hjemmelsdokumenter Boliglån med kommunal garanti, søknader om ettergivelse, avlysninger, m.v. 10 B - Branntakster Branntakst, brannforsikring 10 C - Kommunelokaler Salg av parsell til ungdomslaget, leie av lagerbrakke, sentralvarme i kommunebrakka Elektrisitet og vassdrag 11 A - Rundskriv B - Elektrisitet og vassdrag Gjenreisning av kraftverkene, søknader om strøm, m.v. 11 C - A/L Alta kraftlag 1956 Erstatning for skog, leveranse av strøm, strømlinje, m.v Folkeregister 13 B - Folkeregister Om taushetsplikt, arbeidsordning, ansettelse av personell, m.v Forsorg, fattigpleie 14 A - Rundskriv C - Forsorgs- og fattigpleiesaker Søknader og tildeling av støtte, takkebrev, m.v. 14 D - Vergeråd F - Åndssvake

17 Side 17 av E - Sinnssyke G - Edruelighet Edruelighetsnemnda, kuropphold for drikkfeldige, div henvendelser fra avholdsorg. m.v. 14 H - Kåfjord gamlehjem I - Barnevern Garantier og utlån 17 B - Småbruk og boligbanken Melding til garantist om forfalte terminer, lånesøknader, vedtak, 1956 m.v. 17 C - Fiskeribanken Lånesøknader, vedtak, m.v E - Andre garantier Naturskadefondet, gjenreisningsfondet, kommunal garanti til barnehjemmet (m/ byggeplaner, div. vedr. drift, personale), m.v. 1.4 E 36 Saksarkiv Emnegrupper 17 G - 20 A G - Husbanken Lånesøknader, vedtak, mislighold, m.v Handel og bevillinger 19 A - Rundskriv B - Handel og bevillinger Søknader om bevilling til kafe, pensjonat, alkoholservering, m.v C - A/S Nord-Norsk Hotelldrift Helsestell 20 A - Rundskriv Rundskriv, Norges badeforbund, m.v E 37 Saksarkiv Emnegrupper 20 B - 29 B B - Helseråd vedr. helserådet, tuberkuloseundersøkelser, difterivaksine, utgifter til sykehusopphold, helseforskrifter, m.v. 20 C - Leger og legebolig Lege, tannlege og veterinær D - Jordmødre E - Lommepenger til tuberkuløse I - Folketannrøkt Stillinger, skoletannlege, kjøp av utstyr, m.v J - Renovasjon Industri, håndverk, fabrikker 23 A - Rundskriv, lånesøknader Søknader om lån i håndverksfondet B - Industri, hjemmearbeid, fabrikkdrift Søknader om etablering, kommunegarantier, innføring av håndverksloven, uautorisert drift, bidrag til samisk utstilling i Karasjok, m.v. 23 C - Fabrikkdrift, tilsyn Arbeidstilsynet 1953

18 Side 18 av D - Yrkesopplæring, kurs, m.v. vedr. stilling som yrkesrettleder, div. kurs, lokaler, tilskudd til drift, deltakere, materialer, m.v Jakt, hunder, fiskeri 25 A - Rundskriv B - Jakt og fredning 1956 Rovviltpremier, revegift, m.v 25 C - Hunder, avgift Innkreving av hundeavgift, søknader om fritakelse for avgift, oppgave over eiere, båndtvang, tiltak mot hundeplagen, m.v. 25 D - Fiskeri og fangst Fredning mot reketråling i Altafjorden, anskaffelse av fiskebåter Jord og skog 26 A - Rundskriv B - Jordbrukssaker, jordstyre Kraftfôr, div. søknader om tilskudd, godtgjøring til jordstyret, instruktør for 4H, fôringstilskudd til avlsdyr, jordsalgskommisjon, m.v C - Skogbrukssaker D - Vedutvalg Innkjøp av kull, koks og ved Se også 8 F 26 E - Vannanlegg på landsbygda Tilskudd til vannforsyning og innlegging av vann. 26 F - Elveforbygninger Forbygninger i Eibyelva, Tverrelva, Mathisdalelva, Altaelva, Gargiaelva, Transfarelv, m.v Kirke 28 B - Kirker, kirkegårder, geistlighet og rundskriv Presteskyss for organister, prestestillinger, div. søknader om bidrag og tilskudd, tilbud på nytt orgel til Alta kirke, m.v Kommunestyre 29 B - Approbasjoner av møtevedtak E 38 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 29 C - 30 F 29 C - Valg til kommunale verv Oppnevninger, søknader om fritakelse, m.v. 29 E - Møtereferater, sakslister, forfall D - Kommunegrenser, navn og språkbruk 1956 Om kommuneinndeling 30 - Kommunikasjoner 30 A - Rundskriv B - Veisaker Bygdevegregnskap, søknad om veg, planlegging, budsjettering, erstatning for grunnavståelse, tilskudd til gårdsveier, rekkverk, snøbrøyting, m.v. 30 C - Snøbrøyting Klager på mangelfull brøyting, søknad om brøyting, brøytemateriell, brøyteutgifter, m.v. 30 D - Rutebiler og biltrafikk

19 Side 19 av 44 Kommunikasjonsnemnd, bevillinger, bensinavgift, kjøpetillatelse, m.v F - Havnevesen, dampskip, kaier, brygger, ferjer Nedskrivingsbidrag for kaier, båtrute M/S Salten, båtruter FFR, m.v. 1.4 E 39 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 30 G - 33 F 30 G - Flyruter Vedr. flybåt, tjeneste ved sjøflyhavnene og planer for et Nord Norsk flyselskap. 30 H - Vegfondsanlegget Riksvegen - Simanes Kartskisse, grunnerklæringer, m.v. 30 I - Vegfondsanlegget Thomasbakken - Elvestrand Søknad om støtte, klage på vannskade, m.v Legater og fond 32 B - Legater og fond Sivert og Oline Osmundsens testament til verdig trengende i Finnmark fylke, Håndverksfond I og II, m.v Likning og skatt 33 A - Rundskriv B - Likning og skatt Skatterestanser, søknad om skattelette, likningsresultat, m.v. 33 C - Skattetvister Etterlikning, søknad om skattelette, ettergivelse, dobbeltlikningssaker, utpanting, m.v. 33 D1 - Skatteavslag Søknader om skattelette, delvis medhold, avslag. 33 D2 - Skatteavslag 1956 Søknader om skattelette, delvis medhold, avslag. 33 F1 - Skatt av årets inntekt Vedr. omlegging til skatt av årets inntekt. Orienteringsmøte for skatteyterne, utbygging av skatteadministrasjonen i kommunen, brevkurs i skatteinnfordring, overgang til IBM, beskrivelse av arbeidsforholdene ved likningskontoret i Alta 1954, direkte likning av skiferdriften, fastsettelse av forfallsterminer, m.v. 33 F2 - Skatt av årets inntekt 1956 Likningssjefens lønnsforhold 33 F3 - Skatt av årets inntekt Tilsetting av sekretær, revisor og ekstrahjelp ved likningskontoret Søknader med attester og vitnemål, søkerliste, behandling i ansettelsesrådet, formannskapet og kommunestyret. 1.4 E 40 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 33 G - 42 C 33 G - Bokholderimaskin 1956 Innkjøp av RUF bokholderimaskin til herredskassen, m.v Militær- og idrettssaker 35 C - Idrettssaker Løpermiddag, støtte til håndballturnering, m.v. 35 D - Sivilt luftvern / sivilforsvaret Materiell, sivilforsvarsnemnd, m.v. 35 F - Sivilforsvarsnemnd

20 Side 20 av 44 Materiell, lagerforhold, valg, m.v Tiltaksråd 36 B - Tiltaksråd Årsberetninger (også fra tiltaksråd i andre kommuner), søknader om støtte, spml. om medlemskap i Vest-Finnmark interkommunale tiltaksråd, m.v Fagforbund 37 B - Fagforbund Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund og Norske kommunale 1956 ingeniørveseners forbund 38 - Politi og rettsvesen 38 A - Rundskriv B - Vedtekter Politivedtekter, lukningsvedtekter, vedtekter for div reguleringsplaner, 38 C - Politi, lensmann Tilsetting, div. kriminalsaker, m.v. 38 E - Overformynderi Regnskap og revisjon OBS brev 24/ J.nr Overformynderiets arkiv gikk IKKE tapt men ble gjenfunnet G - Forliksråd Valg av medlemmer, møtedager, m.v. 38 H - Lagrette- og domsmenn Oppnevning av medlemmer 39 - Post, telefon, telegraf 39 B - Post, telefon, telegraf Tilskudd til talestasjoner, den prekære telefonforbindelsen sørover, 1956 kontroll med verdibrev, m.v Krise og kontrolltiltak 40 A - Forsyningsnemnd Arbeidsforholdene ved forsyningsnemnda, personell, valg av medlemmer, telling av bakerier og kapasitet for brødbaking, m.v. 40 B - Kontrollnemnd Oppnevning av medlemmer, priskontroller, husleienemnd 42 - Skole 42 A - Folkeskolene Rundskriv, olje eller kullfyringsanlegg i skoler, rikstilskudd, godtgjøring for innlosjering av skolebarn, lønns og arbeidsvilkår for personell, oslofrokost, skolepenger på skoleskip, m.v. 42 B - Sjøguttskole Kurs for førstereisgutter, yrkesskole for sjømenn, skolepenger på skoleskip, elever, m.v. 42 C - Norges kommunal og sosialskole Kurstilbud, permisjonssøknader fra tjenestemenn, kommunalopplæringsfondet, m.v. 1.4 E 41 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 42 F - 48 E 42 F - Husmorskole, husstellkurs Funksjonstid for styre og varamenn, vannforsyning til skolen, husstellnemndas husstellkurs, husmorvikarnemnda, m.v.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms.

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en arkivinstitusjon for 22 kommuner. Et viktig arbeidsområde for IKAT er å ordne

Detaljer

Det norske Arbeiderpartis. Arbeidsprogram 1945

Det norske Arbeiderpartis. Arbeidsprogram 1945 Det norske Arbeiderpartis Arbeidsprogram 1945 Det norske folk skal etter frigjøringen gå i gang med å reise det norske samfunnet økonomisk, politisk sosialt og kulturelt. Det norske Arbeiderparti har i

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord

RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009. Forord RISSA VANNVERK AL 50 ÅRS JUBILEUM 1959-2009 Forord Vatn er viktig. Vi kan derfor være takknemlig til de som startet og har stått i spissen for Rissa vannverk. Mange har ytet stor innsats for å bygge opp

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA

ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA ARBEID TIL ALLE OPPGAVENE I NORGE I ETTERKRIGSTIDA Vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsstyre 28. og 29. mai 1945 Norge er fritt. Overfallsmennene og forrederne er uskadeliggjort. En fast folkevilje

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003 17. mai på Ingøya INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 3 smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ... 18 Rådmannen og rådmannens støttegruppe... 19 Økonomikontoret...

Detaljer