Interkommunalt Arkiv Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt Arkiv Finnmark"

Transkript

1 Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok A 2 Møtebok A 3 Møtebok A 4 Møtebok A 5 Møtebok Oppnevning til kommunale verv Kommunale verv Kommunale verv Kommunale verv Innlagt register med oversikt over lovbestemmelser pr Formannskapet A - Møtebøker 1.4 A 1 Møtebok A 1b Møtebok, midlertidig. Møteboken ble tatt i bruk som møteprotokoll for Alta bygningsråd (begynner bakfra) I samme protokoll (side 29, forfra) finnes også referat fra forhandlingsmøte mellom kommunen, Alta kommunale tjenestemannsforening og Norsk Kommuneforbund A 2 Møtebok A 2b Møtebok, midlertidig A 3 Møtebok A 4 Møtebok A 5 Møtebok A 6 Møtebok A 7 Møtebok C - Journaler 1.4 C 1 Journal Det finnes også en journal for tidsrommet Den er ført på et løst regnskapsark og er arkivert sammen med div korrespondanse (eske 1.4 E 1) 1.4 C 2 Journal C 3 Journal C 4 Journal C 5 Journal

2 Side 2 av C 6 Journal C 7 Journal C 8 Journal C 9 Journal C 10 Journal C 11 Journal C 12 Journal C 13 Journal C 14 Journal C 15 Journal E - Emneordnet saksarkiv etter nøkkel, Det er for perioden benyttet "Roalds arkivsystem", utbygget med egne tilpasninger etter behov. Ved utbygging har man i noen tilfeller benyttet samme arkivkode til ulike saker i de forskjellige periodene, f.eks er 5G benyttet til både "Uanviste regninger" og "Alta revisjonsdistrikt". Merk videre at man ved bortsetting av arkivet ikke har foretatt konsekvent periodisering (skarpt skille) og man har i mange tilfeller tatt med dokumenter videre inn i neste periode. F.eks kan perioden 1956 inneholde eldre dokumenter helt tilbake til 1945, men normalt ikke nyere enn Dette vil forøvrig også fremgå av katalogen og dateringen av de enkelte saksmapper. 1.4 E 1 Saksarkiv Emnegrupper 0-4 E 0 - Div 1944 / våren Div. brev, direktiver og instrukser og våren 1945 Journal , anvisninger , brev fra private om erstatning for krigsskade og ettersøkning av eiendom, om legebehandling og forpleining av evakuerte, ordførergodtgjørelse Arkiv 1c - Ettersøkning av arkiv og inventar. Oppgave over tapt materiell, ettersøkning hos fylkesmann, arkivverket, hos kommunalt ansatte, politiavhør. 2 - Arbeidsledighet 2 A - Rundskriv fra Arbeidsdirektoratet B - Arbeidsledighet, formidling Arbeidsnemnda, sysselsettingstiltak, m.v. 4 - Boligsaker 4 A - Meldinger fra Finnmark Fylkesgjenreisningsnemnd B - Boligsaker I Vedr. reetablering av byggenemnda, husleie for og disponering av brakker 4 B - Boligsaker II Om samfunnshus og kulturelle turneer, tomtesøknad, hjelp til salg 1947 av eiendom, kjøpetillatelser, brakker, provisorisk gamlehjem, pengestøtte fra Nasjonalhjelpen, fellesmøte i Oslo av

3 Side 3 av 44 krigsskadelidte kommuner, div. Krigsskadde Kommuners Samband, folkemøte i Alta om gjenreisning og oppgjør for krigsskade, sokneprestens brakke, m.v. 4 B - Boligsaker III Om Elvebakken gjestgiveri og spiseforretning, oppgaver over bygg under arbeide, tilgang på byggematerialer, kjøp og salg av brakker. 4 C - Krigsskadetrygden for bygninger Søknad om overføring av erstatning, skadefordeling, skadetakster. 4 D - Byggenemnda Fortegnelse over mottatte 63 brakker og materialer for gjenreisning, oppnevning til nemnda, fordeling av boliger, byggetillatelser, premiehus. Reguleringsplaner for Elvebakken 1947 (kart). Nasjonalhjelpslånet. Også saker for kommuneingeniøren. 4 E - Gjenreisningssaker, div. Vedr. folkemøte om gjenreisning 9. mai 1947, oppgave over permanente hus pr , brakker, m.v. Vær obs på at svært mye av arkivmaterialet i perioden kan sies å være "Gjenreisningssaker" E 2 Saksarkiv Emnegrupper 4 F - 5 D 4 F - Rydding av branntomter, minefelt, m.v G - Skader påført av N.S. og tyskerne Budsjett og regnskap 5 B - Budsjett, forslag og behandling B - Budsjett, forslag og behandling I B - Budsjett, forslag og behandling II B - Budsjett, forslag og behandling C - Regnskap og ekstrakter Regnskap for Alta kommune 1945/1946, revisjon, anvisning på lønn til funksjonærer, statistikk. 5 C - Kommuneregnskapet 1945/46, 1946/47 og 1947/48 5 D - Fylkesskatt 1.4 E 3 Saksarkiv Emnegrupper 6 B - 8 B 6 - Bygnings, regulerings, vann og brannsaker 6 B - Bygnings og reguleringssaker Bygningsråd, tomter, reguleringsplaner, m.v. Se også 15 E 6 C - Vannverks- og brannsaker Vann til boliger, vannavgifter, offentlige brønner og vannposter, elveforbygninger, reparasjon av brannpumpe, branntakstnemnd, panserhvelv for kommunens arkiv. 6 D - Alta vannverk E - Kommuneingeniøren Diverse, folkeboksamlinger, fortidsvern 8 B - Diverse I HM Kongens besøk i Alta 9/7, div. henvendelser om støtte, tilbud 1946 og bestillinger, 17. mai komiteen, m.v. 8 B - Diverse II

4 Side 4 av 44 Kråkebekjempelse, Våre falne , plan og spørreliste for innsamling av tilfang til krigs- og okkupasjonshistorien, etterlysning etter tyske soldater m.v., Krigsherja Kommuners Samband, søknader om støtte og tilbud om medlemskap i div. organisasjoner, Reklame/anbefalinger, "Danskebrakka", julehilsen fra tsjekkiske tvangsarbeidere, beretning 1945/46 fra Finnmarkskomiteen for de evakuerte - Oslo, m.v B - Diverse III Salget av "Kvitbarakka", div. henvendelser fra lag og foreninger, 1948 reklame, m.v. 8 B - Diverse (Riksinnskudd) B - Diverse (Folkegaven til Kongen) B - Diverse (Attester og anbefalinger) E 4 Saksarkiv Emnegrupper 8 D - 15 D 8 D - Kontorinventar og -materiell Oppgave over tapt inventar og materiell høsten 1944, tilbud og bestillinger på inventar og materiell, inventarfortegnelse for kommunekontoret pr. 30/ Eiendommer, kommunens 10 C - Kommunens lokaler Krigsskader, vedforsyning, m.v Elektrisitet og vassdrag 11 C - Alta Kraftlag A/L Etablering, andelstegning, årsberetning 1947, vedtekter Forsorg, fattigpleie Se 46 B - Div. stønad og trygd 15 - Evakuering, gjenreisning 15 A - Instrukser Rundskriv og instrukser fra fylkesmann, direktorater og nemnder. 15 B - Stønad Stønad til evakuerte, hjemvendte og overvintrede. 15 C - Gaver og innsamlinger I Innsamlinger til befolkningen i Alta. Fortegnelser over innsamlede 1945 gjenstander og gavemidler og mottakere. 15 C - Gaver og innsamlinger II C - Gaver og innsamlinger III C II - Søknader på gavemøbler Innsamlinger til befolkningen i Alta. Fortegnelser over innsamlede møbler og mottakere. 15 D - Evakueringssaker Om refusjon av reise-, frakt utgifter for evakuerte, stønader, hjemreise og reevakuering, mv. 1.4 E 5 Saksarkiv Emnegrupper 15 E - 20 B 15 E - Regulering Regulering av brente steder, forslag til soneplan, grunnerklæringer, m.v Se også 6 B 15 F - Engangsstønad Engangsstønad til ikke-evakuerte i Finnmark fylke

5 Side 5 av G - Anvisning på varer H - Hjemreisetillatelser for evakuerte Tre arkivbokser satt sist i perioden, eske nr. 1.4 E 10, og Garantier og utlån 17 B - Småbruk og boligbanken Takstforretninger, meldinger om mislighold, innfrielser, mv. 17 D - Hypotekbanken E - Andre garantier Garantier vedr. hus, bil, sykehusopphold, reiseutgifter, mv. 17 G - Husbanken 19 - Handel og bevillinger 19 A - Rundskriv fra Handelsdepartementet B - Handel og bevillinger I 19 B - Handel og bevillinger II Søknader om nye forretninger Helsestell 20 B - Helseråd 1.4 E 6 Saksarkiv Emnegrupper 20 C - 28 B 20 C - Lege og legebolig Vedr. lege, dyrlege, tannlege, legebolig, syketransport, ambulansebåt, kurpenger, sykehusforhold og sykestue Industri, håndverk, fabrikker 23b - Industri, hjemmearbeid. 23b II-Alta skiferbrudd 23b III - Yrkesopplæring og kurs 25 - Jakt, hunder, fiskeri 25 D - Fiskeri og fangst 25 D - Kjøle og fryseanlegg Jord og skog 26 A - Rundskriv fra Landbruksdepartementet B - Jordbrukssaker, jordstyre Kjøp av traktorer, opprydding i beitemark, fôringsbidrag, konsesjoner, plukketider for ville bær, m.v. 26 B - Jordbrukssaker, jordstyre Stillinger og personell 26 B - Jordbrukssaker, jordstyre Søknader på stilling som jordstyresekretær og herredsagronom C - Skogbrukssaker Skogbrannutgifter, m.v Kirke 28 A - Rundskriv fra Kirke- og undervisningsdepartementet B - Kirker, kirkegårder, geistlighet 1.4 E 7 Saksarkiv Emnegrupper 29 B - 30 G

6 Side 6 av kommunestyre 29 B - Approbasjoner av møtevedtak 29c - Valg til kommunale verv 29e - Møtereferater, saklister, forfall 29f - Kommunestyre Møteinnkallinger, kunngjøringer, rekonstruksjon av det gamle herredsstyret, om representanter med unasjonal holdning, m.v. 29 F II - Utskrifter av møtebok Kommunikasjoner 30 B - Veisaker I Rapport over krigsskade, istandsetting, snøbrøyting, kolonisasjons og bureisningsveier, vei til skiferbruddene, veivoktere, søknad om vei fra private, div. nyanlegg, vedlikehold og reparasjoner på veier. 30 B - Veisaker II (Gårdsveier) Søknader, grunnerklæringer D - Rutebiler og biltrafikk Drosje og leievognsbevillinger, rutebiler, rutebilstasjon 30 F - Havnevesen, dampskip, kaier, brygger, ferjer. Vedr. lokalbåter, fraktbåter, Hurtigruta. 30 G - Flyrute Vedr. flyplass/sjøflyhavn, patruljebåt/ekspedisjonsbåt, flyanløp, flytrafikk i Finnmark. 1.4 E 8 Saksarkiv Emnegrupper 33 A - 40 B 33 - Likning og skatt 33 A - Rundskriv fra Finans- og tolldepartementet B Likning og skatt Vedr. skattesatser, engangsskatten på formuesstigning, rekonstruksjon av skatteinnfordring , søknader om skattelette og ettergivelse, taushetserklæringer fra ansatte ved ligningsvesenet, om skatterestanser, særregler om skattelikning for Finnmark og Nord-Troms C - Skattetvister Skattetvister med andre kommuner 35 - Militær og idrettssaker 35 B - Militærsaker I Innrullering, frigivelse av Alta flyplass, m.v. 35 B - Militærsaker II Monument over Alta bataljons falne, minnesmerke over allierte 1946 soldater 35 C - Idrett og skyttersaker 38 - Politi og rett 38 A - Rundskriv fra Justis- og Politidepartementet C - Div. landssviksaker D - Rettergang og ting Post, telefon og telegraf 39 A - Post, telefon og telegraf 40 - Krise og kontrolltiltak

7 Side 7 av A - Forsyningsnemnda Stillinger og personell, forsyninger, rasjonering, husdyrtelling, rundskriv, m.v. 40 B - Priskontrollnemnda 1.4 E 9 Saksarkiv Emnegrupper Kommunens tjenestemenn Attester, lønn og tariff, arbeidstider, KLP, statens pensjonskasse, søknader på stillinger, garantiforsikringer, personalmapper, m.v Tjenestemennene I Tjenestemennene II Tjenestemennene III Tjenestemennene IV Tjenestemennene V Tjenestemennene VI Trygd og pensjon 46 A - Rundskriv fra Sosialdepartementet B - Div. stønad, trygd, sosialsaker alderstrygd, sosialsaker, ymse søknader og vedtak om stønad, m.v. 1.4 E 10 Saksarkiv H - Hjemreisetillatelser for evakuerte 1.4 E 11 Saksarkiv H - Hjemreisetillatelser for evakuerte 1.4 E 12 Saksarkiv H - Hjemreisetillatelser for evakuerte E - Emneordnet saksarkiv etter nøkkel, Roalds arkivnøkkel 1.4 E 13 Saksarkiv Emnegrupper 4 A - 4 E 4 - Boligsaker 4 A - Rundskriv Vedr. gjenreisning, nasjonalhjelpen, bestemmelser om stampejordhus, byggevirksomhet, m.v. 4 B - Boligsaker I Boligsaker, brakker, byggenemnd, nasjonalhjelpen, fortegnelse over oppførte bygg og bygg under arbeide, kommunal overtakelse av statens provisorier, laftehus, Se også 4 E. 4 B - Boligsaker II 1950 Som ovenfor 4 B - Boligsaker III 1951 Som ovenfor 4 B - Boligsaker IV Som ovenfor, statistikk over permanent bebyggelse i Alta B - Boligsaker V Som ovenfor 4 C - Krigsskadetrygden for bygninger

8 Side 8 av 44 4 C - Krigsskadetrygden for bygninger E - Gjenreisningssaker I Tilsetting av bygningskontrollør, tilskudd til gjenreisningsadm., brakker, tomtetildelinger (Alta tomteutvalg), fortegnelser over "bygg tatt i bruk", m.v. Se også 4 B E - Gjenreisningssaker II Gjensreisninglån, byggeprogram 1950, m.v E - Gjenreisningssaker III Rundskriv og meldinger fra Finnmark Fylkesgjenreisningsnemnd E 14 Saksarkiv Emnegrupper 5 B - 5 G Budsjett og regnskap 5 B - Budsjett og regnskap Driftsbudsjettet 1949/ /50 5 B - Budsjett og regnskap Driftsbudsjettet 1950/ /51 5 B - Budsjett og regnskap Driftsbudsjettet 1951/ /52 5 B - Budsjett og regnskap Driftsbudsjettet 1952/ /53 5 C - Regnskap og ekstrakter Kassaettersyn, nasjonaløkonomisk gruppering, m.v G - Uanviste regninger Bl.a. vedr. Alta Sykestue, m.v E 15 Saksarkiv Emnegrupper 6 B - 6 D Bygnings, regulerings, vann og brannsaker 6 B - Bygnings og reguleringssaker C - Vannverks og brannsaker Branner, brannutstyr, uniformsreglement, forsikringer, vannledninger, m.v. 6 C 2 - Feiermesterstillingen Tilsetting, instruks, m.v D - Alta vannverk Ekspropriasjonstillatelse, etablering, utstyr og materiell, 1948 rørledninger, kart, m.v. 6 D - Alta vannverk Søknader om tilskudd, utstyr og materiell, m.v F - Ekspropriasjoner H - Tomtesaker Tomtesøknader, tildelinger, kart, m.v H - Tomtesaker Tomtesøknader, tildelinger, m.v E 16 Saksarkiv Emnegrupper 8 B Diverse 8 B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v. 1949

9 Side 9 av 44 8 B - Diverse Oversikt over bidrag fra Nasjonalhjelpens bevilgningsnemnd for 1950 Vest-Finnmark, søknader om støtte fra foreninger og private, m.v. 8 B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v B - Diverse Søknader om støtte fra foreninger og private, m.v B - Diverse (17. mai komiteen) Regnskap, budsjett, program, m.v E 17 Saksarkiv Emnegrupper 8 B - 17 G B - Diverse (Plankomiteen for herredshus i Alta) B - Diverse (Attester og erklæringer) B - Diverse (Riksinnskudd) E - Alta kommunale kino Etablering, utstyr og materiell, personell, utleie av sal, billettsalg, m.v. 8 D - Kontorinventar og materiell Eiendommer, kommunens 10 A - Hjemmelsdokumenter Skjøter, panteattester, skadeløshetsbrev, mortifikasjoner, m.v. Også eiendommer i Talvik Folkeregister 13 B - Folketelling Forsorg, fattigpleie 14 C - Forsorgssaker Garanti og utlån 17 A - Rundskriv B - Småbruk- og boligbanken I tillegg finnes en egen eske med takstforretninger for innfridde lån. Står sammen med boks 1 for Talvik (Folioboks 1.4 E 17b, på toppen av reol 1) E - Andre garantier F - Kommunens utlån G - Husbanken G - Husbanken E 18 Saksarkiv Emnegrupper 17 G - 19 B G - Husbanken G - Husbanken G - Husbanken G - Husbanken H - Norges bank

10 Side 10 av 44 Trelasthandlerforeningen, Finnmarkens privatbank Handel og bevillinger 19 B - Handel og bevillinger E 19 Saksarkiv Emnegrupper 19 B - 28 B B - Handel og bevillinger Helsestell 20 B - Helseråd Helsevedtekter 1938 og 1950, skoletannlege, sykestuer, m.v Jord og skog 26 B - Jordbrukssaker, jordstyre B - Jordbrukssaker, jordstyre E - Vannanlegg på landsbygda E - Vannanlegg på landsbygda F - Elveforbygninger Kirke 28 B - Kirker, kirkegårder, geistlighet Presteskyss, orgel til Alta kirke, stillinger og personell, plan for ombygging av Alta kirke, vedlikehold, m.v. 1.4 E 20 Saksarkiv Emnegrupper 29 A - 30 B Kommunestyre 29 A - Rundskriv B - Approbasjoner av møtevedtak C - Kommunale valg Valg til kommunale verv G - Fylkesmann og fylkesting Div. korrespondanse med Fylkesmannen i Finnmark om fylkesting, fylkesskatt, sykehus, rikstilskudd, tannleger, Alta Kraftlag, regnskap og budsjett, m.v Kommunikasjoner 30 A - Rundskriv Turistnytt, m.v B - Veisaker B - Veisaker B - Veisaker B - Veisaker (Bygdeveger) Regnskapsoversikt bygdeveganlegg budsjettåret 1948/ /49 30 B - Veisaker (Bygdeveger) Regnskapsoversikt bygdeveganlegg budsjettåret 1950/ / E 21 Saksarkiv Emnegrupper 30 B - 30 G B - Veisaker (Bygdeveger) Regnskapsoversikt bygdeveganlegg budsjettåret 1951/ /52 30 C - Snøbrøyting Brøyteplaner, søknader om brøyting, m.v

11 Side 11 av D - Rutebiler og biltrafikk Kommunikasjonsnemnd, bevillinger, bussruter, m.v D - Rutebiler og biltrafikk Se over D - Rutebiler og biltrafikk Se over F - Båtruter 1950, F - Båtruter G - Flyruta E 22 Saksarkiv Emnegrupper 30 G - 33 B G - Flyruta Likning og skatt 33 A - Rundskriv A - Rundskriv A - Rundskriv B - Likning og skatt B - Likning og skatt B - Likning og skatt B - Likning og skatt E 23 Saksarkiv Emnegrupper 33 C - 33 D C - Skattetvister, avslag, restanser, m.v C - Skattetvister, avslag, restanser, m.v D - Søknader om skattelette D - Søknader om skattelette I E 24 Saksarkiv Emnegrupper 33 D - 33 D D - Søknader om skattelette II D - Søknader om skattelette I D - Søknader om skattelette II D - Søknader om skattelette I D - Søknader om skattelette II E 25 Saksarkiv Emnegrupper 33 D - 38 F D - Søknader om skattelette I D - Søknader om skattelette II D - Søknader om skattelette III Militærsaker 35 B - Militærsaker Sivilforsvar, beredskap, heimevern, rep.øvinger, innkvartering, m.v Fagforeninger 37 B - Fagforeninger Overenskomster

12 Side 12 av Politi og rett 38 C - Politisaker F - Oppgjørsnemnda E 26 Saksarkiv Emnegrupper 39 B - 45 A 39 - Post, telefon, telegraf 39 B - Post, telefon, telegraf Skole 42 B - Folkeskole, fortsettelsesskole B - Folkeskole, fortsettelsesskole (Sjøguttskole) D - Landsgymnaset Kommunens tjenestemenn 45 A - Kommunens tjenestemenn Stillinger og personell, permisjoner, ansettelser, overenskomster, instrukser, lønns og arbeidsvilkår, lønnsanvisninger, m.v. 45 A - Kommunens tjenestemenn Se over. 1.4 E 27 Saksarkiv Emnegrupper 45 B B - Tariffrevisjoner Trygd og pensjon 46 B - Syke og ulykkestrygd, arbeidsledighetstrygd D - Alderstrygd Søknader, vedtak, m.v. 46 E - Barnetrygd Søknader, vedtak, m.v. 46 F - Uførhetstrygd Søknader, vedtak, m.v Brevkopier 49 - Div. gjenparter av utsendte brev E - Emneordnet saksarkiv etter nøkkel, 1955 Roalds arkivnøkkel 1.4 E 28 Saksarkiv 1955 Emnegrupper 4 C - 8 B 4 - Boligsaker 4 B - Boligsaker C - Krigsskadetrygden for bygninger Bygnings, regulerings, vann og brannsaker 6 B 1 - Bygnings- og reguleringssaker Endring av reguleringsplanen for Bossekop, tvist over bygningsrådets vedtak 5/8-53 sak 265, fjerning av prov. bygg, reguleringsplan for Sentrum, stedsplanområder, erstatning for grunn, tomtesøknader, m.v. 6 B 2 - Bygnings- og reguleringssaker Bygging av kommunale leiegårder 6 D 1 - Alta vannverk

13 Side 13 av 44 Søknader om vannforsyning fra private, vannledninger, vannavgift, drift og personell, vann til Kåfjord, m.v. 6 D 2 - Alta vannverk Materiell, fastsettelse og søknader om ettergivelse av vannavgifter, m.v. 6 H - Tomtesøknader Søknader, tildelinger, m.v. 6 I - Alta sykestue Faktura, bilag, sluttoppgjør, m.v. 6 L - Opprydningsarbeider Riving av brakker, fjerning av tyske etterlatenskaper, m.v. 8 - Diverse 8 B - Diverse Div. henvendelser fra lag og foreninger om bidrag m.m., tilbud og reklame, bestillinger, 17. mai komiteen, m.v. 1.4 E 29 Saksarkiv Emnegrupper 8 D - 17 G D - Kontorinventar og materiell Elektrisitet og vassdrag 11 C - A/L Alta kraftlag Andelstegning, strømleveranser/tildeling, linjer, div. vedr. Tverrelvdalen E-verk, oppgave over strømforsyningen, regulering av Stuorajavre i Cabardasjokka, erstatning for grunn, konsesjon og ekspropriasjon, m.v Forsorg, fattigpleie 14 C - Forsorgssaker Fordeling av bidrag, m.v. 14 J - Barnevern Barnevernsnemnd, m.v Garantier og utlån 17 B - Småbruk- og boligbanken Garantiansvar, melding om forfalte terminer, m.v. 17 E - Andre garantier Naturskadefondet, nasjonalhjelpen, div. garantier til private for kjøp av eiendom, biler, pottepriklemaskin, m.v. 17 G - Husbanken Lånesøknader, vedtak, m.v. 1.4 E 30 Saksarkiv Emnegrupper 19 B - 29 A 19 - Handel og bevillinger 19 B - Handel og bevillinger Kafébevillinger, herbergefortegnelse, m.v. 19 C - A/S Nord-Norsk Hotelldrift Oppretting, vedtekter, aksjetegning, bevillinger, m.v Industri, håndverk, fabrikker 23 A - Håndverksfondet Søknader og vedtak om lån Jakt, hunder, fiskeri

14 Side 14 av B - Jakt og fredning Dyrevern og viltnemnd, elgjakt, skuddpremier, fredning, m.v D - Fiskeri og fangst Fiskerinemnd, m.v Jord og skog 26 B - Jordbrukssaker C - Skogbrukssaker Skogråd, skogbranner, m.v E - Vannanlegg på landsbygda Vann til Øvre Tverrelvdalen, søknader om stønad, m.v F - Elveforbygninger Forbygninger, skader, tilskudd, m.v Kirke 28 B - Kirker, kirkegårder, geistlighet Stillinger og personell, vedtekter for gravsteder, presteskyssen, m.v Kommunestyre 29 A - Kunngjøringer om herredsstyremøter E 31 Saksarkiv Emnegrupper 29 E - 33 C E - Hovedutskrifter Kommunikasjoner 30 A - Rundskriv Rundskriv, bussruter, turistnytt, m.v B - Veisaker I Veisaker, bruer og gårdsveger B - Veisaker II Bygdeveiregnskap C - Snøbrøyting Utstyr og materiell, brøytebidrag, m.v D - Kommunikasjonsnemnd Likning og skatt 33 B - Likning og skatt C - Skattetvister E 32 Saksarkiv Emnegrupper 33 D - 46 B D - Skatteavslag Militær og idrettssaker 35 B - Militærsaker Våre falne, bauta over Alta bataljon, krigsgraver, minnesmerker, Rekvisisjon av hester, innkvartering m.v Fagforeninger 37 B - Fagforeninger Post, telefon, telegraf 39 B - Post- telefon og telegraf Skole

15 Side 15 av B - Skoler og kurs 1955 Yrkeskurs, sjøguttskole, m.v. E - Emneordnet saksarkiv etter nøkkel, 1956 Roalds arkivnøkkel 1.4 E 33 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 0-6 E 0 - Til behandling 0 D - Blanketter Arkiv 1A - Veiledninger og forskrifter Om ordning og sikring av arkiv, m.v. 2 - Arbeidsledighet 2 A - Rundskriv, div. annet om sysselsetting B - Arbeidsformidling, sysselsetting Vederlag for formidlingsmenn, arbeidsformidlingens driftsutgifter, hjelpearbeid, stønad, oppgaver over arbeidsledige, arbeidsløshetstrygdens regnskap for Boligsaker 4 C - Krigsskadetrygden for bygninger Søknader om skadeerstatning, søknader om flytting av erstatning. 5 - Budsjett og regnskap 5 A - Rundskriv Vedr. Nasjonaløkonomisk gruppering, garantifond, krigsskadefond, m.m. 5 F - Kommunalstatistikk G - Alta revisjonsdistrikt Revisjonsantegnelser, ansettelse av revisjonsassistent. 6 - Bygnings-, regulerings-, vann- og brannsaker 6 A - Rundskriv B - Bygnings og reguleringssaker Sentrumsplanen 6 C - Vannverks- og brannsaker Kjøp av brannbil, lønn til brannmannskaper, m.v. 6 D - Alta vannverk vedr. vannforsyning, vannpumpe, brannpumpe, vannavgifter, vaktmann, 6 E - Gjenreisning Vedr. Finnmark fylkesgjenreisningsnemnd, Alta Kommunale gjenreisningsnemnd, byggekontroll, m.v. 1.4 E 34 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 6 G - 8 D 6 G - Konsesjonssøknader Vedr. konsesjon for kino, bensinstasjon (Esso), regulering av Stuorajavvre, gjerde rundt Altagårdsskogen, sauebeiting i Storelvdalen - Tverrelvdalen - Transfarelvområdet, gjenreisning av Altagård statsskog, tomtefester, eiendomssalg, fiskbilrute, vannfall, festekontrakter for kommunens administrasjonbygg ved Bukta og ved Altagård (1953). 6 H - Tomtesøknader Tomtesøknader, tomt til gartneri, tomt til ny sorenskrivergård, div

16 Side 16 av 44 situasjonsriss 6 J - Erstatningskrav for jord m.v. Erstatningskrav for jord m.v. på Vestre Elvebakken, flyplassreguleringen, Bossekop, riksvei 50 og Aronnes Godtgjørelse til skjønnskommisjonen 6 K - Billighetserstatninger Skade på sjøhus og kai, tap av ku, div. skade på eiendom 6 M - Usolgt brakkemasse Overtakelse og fortsatt salg av brakker/provisoriske bygg. 8 - Diverse, folkeboksamlinger, fortidsvern. 8 B - Diverse, Div. henvendelser fra private, lag og foreninger, søknader om bidrag/støtte, representantskapsmøte i Hålogaland Teaterselskap 1956, Riksgalleriets utstillinger, m.m. 8 C - Folkeboksamlinger Lokaler, styre, oppretting av sentralbibliotek, m.m. 8 D - Kontorinventar og materiell Tilbud og bestillinger. 1.4 E 35 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 8 E - 17 E 8 E - Alta kommunale kino Budsjett, innkjøp av utstyr, leie av kinosal, festekontrakt for tomta og situasjonsriss, klage på forestilling fra barnevernsnemnda. 8 F - Kjøp av brensel Oppgaver over brenselsbehov, tilbud og bestillinger, Se også 26 D 10 - Eiendommer 10 A - Hjemmelsdokumenter Boliglån med kommunal garanti, søknader om ettergivelse, avlysninger, m.v. 10 B - Branntakster Branntakst, brannforsikring 10 C - Kommunelokaler Salg av parsell til ungdomslaget, leie av lagerbrakke, sentralvarme i kommunebrakka Elektrisitet og vassdrag 11 A - Rundskriv B - Elektrisitet og vassdrag Gjenreisning av kraftverkene, søknader om strøm, m.v. 11 C - A/L Alta kraftlag 1956 Erstatning for skog, leveranse av strøm, strømlinje, m.v Folkeregister 13 B - Folkeregister Om taushetsplikt, arbeidsordning, ansettelse av personell, m.v Forsorg, fattigpleie 14 A - Rundskriv C - Forsorgs- og fattigpleiesaker Søknader og tildeling av støtte, takkebrev, m.v. 14 D - Vergeråd F - Åndssvake

17 Side 17 av E - Sinnssyke G - Edruelighet Edruelighetsnemnda, kuropphold for drikkfeldige, div henvendelser fra avholdsorg. m.v. 14 H - Kåfjord gamlehjem I - Barnevern Garantier og utlån 17 B - Småbruk og boligbanken Melding til garantist om forfalte terminer, lånesøknader, vedtak, 1956 m.v. 17 C - Fiskeribanken Lånesøknader, vedtak, m.v E - Andre garantier Naturskadefondet, gjenreisningsfondet, kommunal garanti til barnehjemmet (m/ byggeplaner, div. vedr. drift, personale), m.v. 1.4 E 36 Saksarkiv Emnegrupper 17 G - 20 A G - Husbanken Lånesøknader, vedtak, mislighold, m.v Handel og bevillinger 19 A - Rundskriv B - Handel og bevillinger Søknader om bevilling til kafe, pensjonat, alkoholservering, m.v C - A/S Nord-Norsk Hotelldrift Helsestell 20 A - Rundskriv Rundskriv, Norges badeforbund, m.v E 37 Saksarkiv Emnegrupper 20 B - 29 B B - Helseråd vedr. helserådet, tuberkuloseundersøkelser, difterivaksine, utgifter til sykehusopphold, helseforskrifter, m.v. 20 C - Leger og legebolig Lege, tannlege og veterinær D - Jordmødre E - Lommepenger til tuberkuløse I - Folketannrøkt Stillinger, skoletannlege, kjøp av utstyr, m.v J - Renovasjon Industri, håndverk, fabrikker 23 A - Rundskriv, lånesøknader Søknader om lån i håndverksfondet B - Industri, hjemmearbeid, fabrikkdrift Søknader om etablering, kommunegarantier, innføring av håndverksloven, uautorisert drift, bidrag til samisk utstilling i Karasjok, m.v. 23 C - Fabrikkdrift, tilsyn Arbeidstilsynet 1953

18 Side 18 av D - Yrkesopplæring, kurs, m.v. vedr. stilling som yrkesrettleder, div. kurs, lokaler, tilskudd til drift, deltakere, materialer, m.v Jakt, hunder, fiskeri 25 A - Rundskriv B - Jakt og fredning 1956 Rovviltpremier, revegift, m.v 25 C - Hunder, avgift Innkreving av hundeavgift, søknader om fritakelse for avgift, oppgave over eiere, båndtvang, tiltak mot hundeplagen, m.v. 25 D - Fiskeri og fangst Fredning mot reketråling i Altafjorden, anskaffelse av fiskebåter Jord og skog 26 A - Rundskriv B - Jordbrukssaker, jordstyre Kraftfôr, div. søknader om tilskudd, godtgjøring til jordstyret, instruktør for 4H, fôringstilskudd til avlsdyr, jordsalgskommisjon, m.v C - Skogbrukssaker D - Vedutvalg Innkjøp av kull, koks og ved Se også 8 F 26 E - Vannanlegg på landsbygda Tilskudd til vannforsyning og innlegging av vann. 26 F - Elveforbygninger Forbygninger i Eibyelva, Tverrelva, Mathisdalelva, Altaelva, Gargiaelva, Transfarelv, m.v Kirke 28 B - Kirker, kirkegårder, geistlighet og rundskriv Presteskyss for organister, prestestillinger, div. søknader om bidrag og tilskudd, tilbud på nytt orgel til Alta kirke, m.v Kommunestyre 29 B - Approbasjoner av møtevedtak E 38 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 29 C - 30 F 29 C - Valg til kommunale verv Oppnevninger, søknader om fritakelse, m.v. 29 E - Møtereferater, sakslister, forfall D - Kommunegrenser, navn og språkbruk 1956 Om kommuneinndeling 30 - Kommunikasjoner 30 A - Rundskriv B - Veisaker Bygdevegregnskap, søknad om veg, planlegging, budsjettering, erstatning for grunnavståelse, tilskudd til gårdsveier, rekkverk, snøbrøyting, m.v. 30 C - Snøbrøyting Klager på mangelfull brøyting, søknad om brøyting, brøytemateriell, brøyteutgifter, m.v. 30 D - Rutebiler og biltrafikk

19 Side 19 av 44 Kommunikasjonsnemnd, bevillinger, bensinavgift, kjøpetillatelse, m.v F - Havnevesen, dampskip, kaier, brygger, ferjer Nedskrivingsbidrag for kaier, båtrute M/S Salten, båtruter FFR, m.v. 1.4 E 39 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 30 G - 33 F 30 G - Flyruter Vedr. flybåt, tjeneste ved sjøflyhavnene og planer for et Nord Norsk flyselskap. 30 H - Vegfondsanlegget Riksvegen - Simanes Kartskisse, grunnerklæringer, m.v. 30 I - Vegfondsanlegget Thomasbakken - Elvestrand Søknad om støtte, klage på vannskade, m.v Legater og fond 32 B - Legater og fond Sivert og Oline Osmundsens testament til verdig trengende i Finnmark fylke, Håndverksfond I og II, m.v Likning og skatt 33 A - Rundskriv B - Likning og skatt Skatterestanser, søknad om skattelette, likningsresultat, m.v. 33 C - Skattetvister Etterlikning, søknad om skattelette, ettergivelse, dobbeltlikningssaker, utpanting, m.v. 33 D1 - Skatteavslag Søknader om skattelette, delvis medhold, avslag. 33 D2 - Skatteavslag 1956 Søknader om skattelette, delvis medhold, avslag. 33 F1 - Skatt av årets inntekt Vedr. omlegging til skatt av årets inntekt. Orienteringsmøte for skatteyterne, utbygging av skatteadministrasjonen i kommunen, brevkurs i skatteinnfordring, overgang til IBM, beskrivelse av arbeidsforholdene ved likningskontoret i Alta 1954, direkte likning av skiferdriften, fastsettelse av forfallsterminer, m.v. 33 F2 - Skatt av årets inntekt 1956 Likningssjefens lønnsforhold 33 F3 - Skatt av årets inntekt Tilsetting av sekretær, revisor og ekstrahjelp ved likningskontoret Søknader med attester og vitnemål, søkerliste, behandling i ansettelsesrådet, formannskapet og kommunestyret. 1.4 E 40 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 33 G - 42 C 33 G - Bokholderimaskin 1956 Innkjøp av RUF bokholderimaskin til herredskassen, m.v Militær- og idrettssaker 35 C - Idrettssaker Løpermiddag, støtte til håndballturnering, m.v. 35 D - Sivilt luftvern / sivilforsvaret Materiell, sivilforsvarsnemnd, m.v. 35 F - Sivilforsvarsnemnd

20 Side 20 av 44 Materiell, lagerforhold, valg, m.v Tiltaksråd 36 B - Tiltaksråd Årsberetninger (også fra tiltaksråd i andre kommuner), søknader om støtte, spml. om medlemskap i Vest-Finnmark interkommunale tiltaksråd, m.v Fagforbund 37 B - Fagforbund Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund og Norske kommunale 1956 ingeniørveseners forbund 38 - Politi og rettsvesen 38 A - Rundskriv B - Vedtekter Politivedtekter, lukningsvedtekter, vedtekter for div reguleringsplaner, 38 C - Politi, lensmann Tilsetting, div. kriminalsaker, m.v. 38 E - Overformynderi Regnskap og revisjon OBS brev 24/ J.nr Overformynderiets arkiv gikk IKKE tapt men ble gjenfunnet G - Forliksråd Valg av medlemmer, møtedager, m.v. 38 H - Lagrette- og domsmenn Oppnevning av medlemmer 39 - Post, telefon, telegraf 39 B - Post, telefon, telegraf Tilskudd til talestasjoner, den prekære telefonforbindelsen sørover, 1956 kontroll med verdibrev, m.v Krise og kontrolltiltak 40 A - Forsyningsnemnd Arbeidsforholdene ved forsyningsnemnda, personell, valg av medlemmer, telling av bakerier og kapasitet for brødbaking, m.v. 40 B - Kontrollnemnd Oppnevning av medlemmer, priskontroller, husleienemnd 42 - Skole 42 A - Folkeskolene Rundskriv, olje eller kullfyringsanlegg i skoler, rikstilskudd, godtgjøring for innlosjering av skolebarn, lønns og arbeidsvilkår for personell, oslofrokost, skolepenger på skoleskip, m.v. 42 B - Sjøguttskole Kurs for førstereisgutter, yrkesskole for sjømenn, skolepenger på skoleskip, elever, m.v. 42 C - Norges kommunal og sosialskole Kurstilbud, permisjonssøknader fra tjenestemenn, kommunalopplæringsfondet, m.v. 1.4 E 41 Saksarkiv 1956 Emnegrupper 42 F - 48 E 42 F - Husmorskole, husstellkurs Funksjonstid for styre og varamenn, vannforsyning til skolen, husstellnemndas husstellkurs, husmorvikarnemnda, m.v.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 Side 1 av 15 Arkivkatalog for Talvik kommune. Ajour pr. 04.10.2001 Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 1. Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.1 Manntall og valg Valgprotokoll

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Alta distriktslege og helseråd

Alta distriktslege og helseråd Alta distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Vær obs på at saksarkiv og pasient/objektmapper også inneholder saker tilhørende Talvik distriktslege og helsråd. Nummer Arkivstykkes

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering Tolga - Os 1966-1976 O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap og Kommunestyre A=Møtebøker 010.A.001 Tolga Os Formannskap Møteprotokoll 1965 1970 C 108 1.6 010.A.002 Tolga

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/Kommunestyre 010.A.001 Møtebok 09.04.1924-06.02.1935 C032.2.4 010.A.002 Møtebok 28.02.1935-04.03.1947 C032.2.4 Formannskap 010.A.003 Møtebok 20.03.1940-13.03.1959

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog.

Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog. Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog. Ajour pr. 28.04.2000 1.1 Manntall og valg 1.1.1 Gamvik valgstyre 1.1.2 Stemmestyret for de enkelte valgkretser 1.1.2 A 1 Møtebok Mehamn krets 1949-1994 1.1.2 A

Detaljer

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4.

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4. 0. SENTRALADMINISTRASJON A Forhandlingsprotokoll 010. Formannskap/Herredsstyre: 010.A.001 Forhandlingsprotokoll 1879 1900 C069.4.1 010.A.002 Forhandlingsprotokoll 1901 1917 C069.4.1 010.A.003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947 83 BØRS ESKOGN/ SKAUN gm i - K~mmuir~ NEOL/HYLLE ARKIVSAKENE kr MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T Reol 2 Hylle 15 Forhandlingsprotokoll 1890-1904 1904 1917 fl 1917-1923

Detaljer

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen).

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen). ASKIM KOMMUNE Kommuneingeniøren - 1909- Hvordan lese listen: Hovedgruppe, Undergruppe, (deretter oppdelt alfabetisk innenfor Undergruppen) Arkivnøkkel gjenskapt etter mappestruktur i bokser ved rydding

Detaljer

Lånke kommune

Lånke kommune 010.A.1 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 09.12.1901 29.12.1910 010.A.2 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 29.12.1910 12.10.1910 010.A.3 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 10.11.1914 12.01.1923 010.A.4 Formannskap/Kommunestyre

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd

Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Arkivet oppbevares midlertidig her ved IKAF A - Møtebøker 1 Møtebok 1946-1972 2 Møtebok 1973-1975 B - Kopibøker Ingen kopibøker C - Brevjournaler 3 Journal

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

Ørland kommune 1770-1990

Ørland kommune 1770-1990 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok 1837 1883 C001.1.1 010. A2 Møtebok 1883 1891 C001.1.1 010. A3 Møtebok 1891 1896 C001.1.1 010. A4 Møtebok 1895 1907 C001.1.1 010. AS Møtebok 1907 1919 C001.1.1 010.

Detaljer

Nordli kommune

Nordli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1921 010.A.2 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1921 1927 010.A.3 Nordli

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Interkommunalt Arkiv Finnmark 2011 «Takk kjære fiende» Sakte men sikkert glir

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr.

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON 010 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A - Møtebok/brevjournal 010.A.1 Møtebok formannskap/kommunestyre 1924 1930 C072.4.2 Møtebok formannskap/kommunestyre 1930 1935 Møtebok formannskap/kommunestyre

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok 1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll 1875-1906 Do. 1907-1924 Do. 1925-1939 1.A.2 Forhandlingsprotokoll 1940-1954 Møtebok 1955-1956 1.B.1 Kopibok 1875-1911 Do. 1899-1922 Do. 1907-1919 Do.

Detaljer

RØROS BERGSTAD 1926-1964 Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4

RØROS BERGSTAD 1926-1964 Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4 0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4 010.A.2 Do. 28.12.1931-27.12.1937 010.A.3 Do. 30.12.1937-15.12.1944 010.A.4 Vedtaksbok

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr.

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 29.12.1934 C003.4.1 010.A.2 Do. 29.12.1934-30.12.1947

Detaljer

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen)

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) Gruppedeling 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON.... 1 1 RETTSVERN.... 4 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL...

Detaljer

Nes kommune

Nes kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01.A.I Formannskapforhandlingsprotokoll 1923 1930 C.008.3.1 01.A.2 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll 1930 1935 C.008.3.1 01.A.3 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll

Detaljer

Sørli kommune

Sørli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1. Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1922 010.A.2 Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1922 1931 010.A.3. Sørli

Detaljer

Jøssund kommune

Jøssund kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01. A.I Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1895 1906 C008.4.2 01. A. 2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1906 1917 C008.4.2 01. A. 3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

Vardø distriktslege og helseråd

Vardø distriktslege og helseråd Vardø distriktslege og helseråd Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø 1945-1983 (1902-1984) Distriktslegens arkiv gikk tapt ved krigshandlinger august 1944. Trolig også helserådsarkivet. Unntatt

Detaljer

Soknedal kommune

Soknedal kommune 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1840 1866 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1866 1894 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1894 1918 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

1. ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN

1. ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN Innledning Røros gamle herred ble ved kongelig resolusjon av 3. april 1925, gjort gjeldende fra 1. januar 1926, delt i følgende nye herreder; Røros Bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken. Disse kommunene

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Bardu kommune

Bardu kommune Arkivkatalog Bardu kommune 1827-1989 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 21 kommuner i Troms. Virksomheten er etablert i tilknytning til

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA)

LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) LISTE OVER ARKIVER I ÅS KOMMUNES ARKIVDEPOT (ÅSKA) Pr. 06.09.2012: ARKIVER De folkevalgte organer og sentraladministrasjonen Kommunestyret YTTERÅR - Møtebøker 1956-2007 Formannskapet Møtebøker Kopibøker

Detaljer

Inderøy gamle kommune 1837-1965

Inderøy gamle kommune 1837-1965 010.A.1 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 11.11.1837 02.02.1866 010.A.2 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 22.01.1866 08.08.1883 010.A.3 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 15.09.1883 23.01.1896 010.A.4 Herredsstyre/Formannskap

Detaljer

Lierne kommune

Lierne kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1873 1883 010.A.2 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1883 1898 010.A.3 Lierne

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD 050.) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.12.1925-02.12.1933 C003.6.1 010.A.2 Do. 28.12.1933-30.12.1940

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE

FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE FORELØPIG ARKIVKATALOG LYNGEN KOMMUNE 1862 2000 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 24 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Skaun kommune Budsjett 1964 1973 383.6.4 117 010.002 Formannskap Utskrift av rettsbok nr. 47 for Orkdal 1966 1974 383.5.6 11 jorskiftesokn, Midt-Trøndelag domssokn 010.003 Formannskap Utskrift

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening A-0060 Vadsø sanitetsforening 1939 2009 Arkivkatalog 2012 1 Innhold Innledning... 3 Om Vadsø sanitetsforening... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Møtebøker (digitalisert, men klausulert)... 4 Aa Styret 1945 2006...

Detaljer

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 Arkivert etter Norske Kommuners Sentralforbunds Arkivkomite sin arkivnøkkel for kommunene av 1976 Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

Katalog. over. Os Kommunearkiv

Katalog. over. Os Kommunearkiv Katalog over Os Kommunearkiv 1926-2004 Forord Katalogen for Os kommunes eldre arkiv inneholder arkiver for Os og Tolga kommuner for perioden 1837-1900. Os ble skilt ut fra daværende Tolgen kommune ved

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING... 135 Om arkivskaper... 135 Om arkivet... 135 ARKIVFORTEGNELSE 1910-1981... 136 Møteprotokoller 1910-1961... 136 Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905

Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 1905 Organisering av den sentrale statsforvaltningen ved unionsoppløsningen i 1905 Samfunnsutviklingen i perioden fra siste halvdel av attenhundretallet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i kommunestyret 14.12.2012, sak 96/12 Gjeldende for valgperioden 2011-2015 1. Faste godtgjørelser 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 VAML001438 BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 2002 2 Innhold Om arkivet til byggmester Gunnar B. Fynbo... 3 Arkivet... 3 Protokoller... 4 Hovedbøker... 4 Rubrikkprotokoller...

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Møtebok Skoleråd/Lærerråd Møtebok Styret A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok Skoleråd/Lærerråd 1935-1959 1935-1948: Tekniske Aftenskolen/Lærlingeskolen 0002 Møtebok Styret 1947-1958 1947-1948: Yrkesskolen

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING...714 Om arkivskaper...714 Om arkivet...714 ARKIVFORTEGNELSE 1973-1983...715 Kopibøker 1979-1981...715 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1973-1983...715

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.09.2013-11.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.09.2013-11.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 866/12 Regdato:11.09.2013 Saksnr: 11/927-7 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/ØKO/UA Dok.beskr: FORESPØRSEL OM ADGANG TIL Å MERKE TURLØYPE Lnr: 3079/12 Regdato:11.09.2013 Saksnr: 12/458-4 Dok.type:

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005

SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET I 2005 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/05 04/00838 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 0002/05 04/01048 GODKJENNING KRISEPLAN 0003/05 05/00108

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00111-011 U Datert: 01.12.04 Arkiv: 611 G21 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Arne Haugstad Sak: SØKNAD OM KJØP AV TOMT/AREAL TIL PRIVAT LEGEKONTOR/SENTER Dok: SVAR ANG. ANG. KJØP AV TOMTER SOLBAKKEN

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer