Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C A.3 Do C004.1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1."

Transkript

1 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok C A.2 Do A.3 Do C A.4 Do A.5 Do A.6 Do A.7 Møtebok for formennene

2 010.A.8 Vedtaksbok for ordføreren C A.9 Saksregister for kommunestyret

3 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE B = KOPIBØKER/KOPIER AV UTGÅENDE SKRIV 010.B.1 Brevkopier C FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE C = BREVJOURNALER 010.C.1 Brevjournal C.2 Do C.3 Do C.4 Do

4 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE D = KRONOLOGISK ORDNET KORRESPONDANSE 010.D.1 Journalsaker/brevsaker C D.2 Do D.3 Do D.4 Do D.5 Do D.6 Do D.7 Do C D.8 Do (få) D.9 Do D.10 Do. 1944

5 010.D.11 Do C D.12 Do D.13 Do D.14 Do

6 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE E = PAKKESAKER, EMNEORDNET KORRESPONDANSE 010.E.1 John P. Woldahls legat, div. skriv, regnskap C E.2 Røros Sykehus, div. skriv og tegninger Brekken kirkegård, utvidelse, div. skisser 1950 Konsesjoner for ervervsmessig bilkjøring, div

7 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE F = SAKSARKIV 1941, ORDNET ETTER ROALDS ARKIVSYSTEM FOR KOMMUNEADMINISTRASJON. KOPI AV ARKIVNØKKEL I BOKS 010.F F.1 Gruppe C F.2 Gruppe C F = SAKSARKIV, CA ORDNET ETTER NORGES HERREDSFORBUNDS ARKIVSYSTEM (NHF) FOR KOMMUNEADMINISTRASJON. KOPI AV ARKIVNØKKEL I BOKS 010.F F Saksarkiv C F Do F Do F.6 56 Do

8 010.F Do F Do F Do F Do

9 040. UTVALG UNDER FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE Valgprotokoll kommunale styrer/råd/utvalg C Fortegn. over styrer/råd/utvalg, alfabetisk Do Skattenemnda, møtebok Restansenemnda, møtebok Restansenemnda, avskriftsbok Kommunikasjonsnemnd, møtebok 1958 Formannskapets ettersynsprotokoll for overformynderiet, se ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN 111. KOMMUNEREVISJON Kommunerevisjonen møtebok C Do. antegnelsesbok

10 121. KOMMUNEKASSEREREN 121.B.1 Kopibok C C.1 Brevjournal Do D.1 Journalsaker/brevsaker G.1 Anvisningsbok for kommunen Do Anvisningsbok for Brekken kirke

11 121 KOMMUNEKASSEN R = REGNSKAP 121.R.1 Kassabok C R.2 Do Kassabok for skolekassen , se 240.G R.3 Kassajournal inntekt R.4 Kassajournal utgifter R.5 Kassamemorial R.6 Do R.7 Do R.8 Do R.9 Do (jan.-aug.) 121.R.10 Kontobok for det ordinære budsjett C Do Sammendrag av det ordinære budsjett og regnskap

12 121.R.11 Kontobok for drift- og kapitalregnskap 1942/43 C Do. 1943/44 Do. 1944/45. Do. 1945/ R.12 Kontobok for drift- og kapitalregnskap. Do. 1947/48 Do. 1948/ R.13 Kontobok for drift- og kapitalregnskap 1949/50 Do. 1950/51 Do. 1951/ R.14 Do. 1952/53. Do. 1953/54

13 121. KOMMUNEKASSEN 121.R.15 Kontobok for aktiva og passiva C Kontobok for øvrige konti Kontobalanse skatterestanser R.16 Råbalansebok R.17 Do R.18 Oppgjørs- og statusbok R.19 Do R.20 Do R.21 Do R.22 Do R.23 Do R.24 Do R.25 Do

14 121.R.26 Do C R.27 Do R.28 Oppgjørs- og statusbok R.29 Do R.30 Do R.31 Do R.32 Oppgjørs- og statusbok Do (2. halvår) Do Do Do. 1963

15 121. KOMMUNEKASSEN 121.R.33 Budsjett/budsjettforslag C R.34 Kommuneregnskap, ekstrakter C R.35 Do R.36 Veiregnskap Aursundveien: Regnskapsbok Kassabok, utbedringsarbeid Div. skriv/regnskapsbilag R.37 Regnskapsbilag R.38 Do R.39 Do R.40 Do R.41 Do R.42 Do

16 121. KOMMUNEKASSEN SKATTEINNKREVING 121.R.43 Skattedagbok C R.44 Do R.45 Do R.46 Kassabok matrikkelskatt R.47 Kontobok for alderstrygd Kontobok for barnetrygd R.48 Kontobok for handels- og hundeavgift Do R.49 Utpantingsprotokoll for kommuneskatt Do

17 133. LIKNINGSKONTOR Skatteliste kommuneskatt C Do Do Do Do Do Do Do Skatteliste kommuneskatt Do Do Do Do Do Do Do

18 133.3 Skatteliste kommuneskatt C Do Do Do Do Do Do Do Skatteliste kommuneskatt Do Skatteliste kommune- og statsskatt 1960 Do. 1962

19 150. MANNTALL OG VALG Valgprotokoll (stortingsvalg) Hitterdal krets C Do. Brekken krets Do. Aursund østre krets Do. Feragen krets Do. Aursund vestre krets Do. Valset krets Valgprotokoll (kommunevalg) Brekken krets Do. Hitterdal krets Do. Aursund østre krets Do. Feragen krets Do. Valset krets Do. Aursund vestre krets Kommunalt manntall for Brekken 1925 Do Statsborgerlig manntall for Brekken skolekretser 1927 Do Kommunalt manntall for Brekken skolekretser 1931 Do Do. 1937

20 150.5 Kommunalt manntall for Brekken skolekretser 1945 C Do Do Statsborgerlig manntall for Brekken skolekretser 1933 Do Do. 1945

21 162. OVERFORMYNDERIET (Generell orientering, se Røros Gml. Kommune, arkivnr. 162) Møtebok C Kopibok Brevjournal stk. stempel Korrespondanse/saksvedlegg Vergesak, div. skriv Overformynderrulle, store rulle Fortegnelse over uskiftebo, udat. Do Panteobligasjonsprotokoll Skifteutleggsprotokoll Ettersynsprotokoll for formannskapet Overformynderregnskap

22 2. KIRKE OG SKOLE 220. KIRKETILSYN/MENIGHETSRÅD Kirke- og kirkegårdsloven av 1897 fastsatte at det skulle være et kirketilsyn i hvert sokn. Kirketilsynet skulle føre tilsyn med kirke og kirkegård, se til at de ble holdt i god stand, at vedtekter og bestemmelser ble overholdt, bestemme hvem som fikk disponere kirken, sørge for regnskap, avgi budsjettforslag m.v. Grunnbyrdefond eller lønningsfond ble opprettet i hvert sogn ved Lønningsloven av Hensikten med opprettelsen var å forenkle prestelønnssystemet. Fondet skulle bestyres av et lønningsutvalg bestående av 2 medlemmer oppnevnt av biskopen og tre valgt av kommunestyret Kassabok for grunnbyrdefondet C Kontobok Brekken kirkebudsjett Regnskapsekstrakter Journalsaker/brevsaker

23 240. SKOLEKOMMISJON/SKOLESTYRE (Generell orientering, se Røros Gml. Kommune, arkivnr. 240.) 240.A.1 Møtebok C B.1 Kopibok C.1 Brevjournal Do Do Do Do Do D.1 Journalsaker/brevsaker D.2 Do C D.3 Do D.4 Do D.5 Do

24 240.D.6 Do C D.7 Do D.8 Do D.9 Do D.10 Do D.11 Do D.12 Do C D.13 Do D.14 Do D.15 Do

25 240. SKOLEKOMMISJON/SKOLESTYRE 240.G.1 Anvisningsbok C Do Do Do Kassabok for skolekassen YRKESOPPLÆRING Yrkesopplæringsnemnda, korrespondanse

26 3. SOSIALE OPPGAVER OG HELSE 310. FATTIGKOMMISJON/FATTIGSTYRE (Generell orientering, se Røros Gml. Kommune, arkivnr. 310) 310.A.1 Møtebok C Do B.1 Kopibok Do C.1 Journal Do D.1 Journalsaker/brevsaker D.2 Do D.3 Do D.4 Do C

27 310.D.5 Do C Rundskriv/div. trykksaker E.1 Forpleiningskontrakter, husleiekontrakter m.m G.1 Anvisningsbok Do Do R.1 Kassajournal Kontobok Do Fortegnelse over understøttede Refusjonsbok Do

28 324. PLAN- OG TILTAKSNEMND Ifølge sysselsettingsloven av 1947 skulle hver kommune ha en arbeids- og tiltaksnemnd som skulle arbeide for jevn og tilstrekkelig sysselsetting i kommunen Møtebok C Div. skriv PENSJON OG TRYGD 337. ALDERSTRYGDNEMNDA Møtebok C Do Brevjournal Pensjonistfortegnelse Journalsaker/brevsaker Rundskriv, div. trykksaker ang. alderstrygd

29 338. TRYGDENEMNDA (BARNETRYGD) Møtebok C Brevjournal Journalsaker/brevsaker Rundskriv, trykksaker ang. barnetrygd VERGERÅD/BARNEVERN Møtebok for vergerådet 13. juli 1926 Møtebok for barnevernsnemnda Brevjournal

30 356. HUSMORVIKARNEMNDA Møtebok C Korrespondanse Arbeidsmeldinger FABRIKKTILSYN/ARBEIDSTILSYN (Generell orientering, se Røros Bergstad, arkivnr. 380) Anmerkningsbok for Brekken komm. arbeidstilsyn

31 4. KULTUR 410. BIBLIOTEK/FOLKEBOKSAMLING Brekken kommunale folkeboksamling, regnskapsbok C LANDBRUK, SKOG OG FISKE 511. JORDSTYRET Møtebok Do Do Kopibok Journal Do Journalsaker/brevsaker Do. (få skriv enkelte år) Avlingsoppgaver

32 511.5 Dyrkningsprotokoll C Do Do Dyrkningsplaner, kopibok m. register Do Dyrkningsplaner, løse kopier m. register Dyrkningsplaner Tilskuddsordninger: Nydyrking, grøfting, søknader om tilskudd Silo/gjødselsoppsaml.anlegg, søknader om tilskudd Potetkjellere, søknader om tilskudd Vassanlegg, tilskudd 1952

33 Kassabok C Do Do Do Regnskapsbilag SKOGRÅD (Generell orientering, se Røros Bergstad, arkivnr. 551) Møtebok

34 568. VILTNEMNDA Viltloven av 1951 bestemte at det vanligvis skulle velges en viltnemnd i kommunene. Viltnemnda skulle arbeide for et fornuftig viltstell og søke å legge forholdene til rette for utnytting av jakt og fiske som næring Møtebok C Kontobok for vilttrygdavgift, skuddpremier m.m Korrespondanse, div. innkomne skriv Skjema for fellingstillatelse, oppgaver over nedlagt vilt

35 6. KRISE- OG KONTROLLTILTAK 620. KOMMUNAL KONTROLLNEMND (Generell orientering, se Røros Bergstad, arkivnr. 620) Møtebok C Brevjournal 1942 Rundskriv m. register 630. PRISNEMND FOR FAST EIENDOM (Generell orientering, se Røros Bergstad, arkivnr. 630) Møtebok Korrespondanse

36 650. FORSYNINGSNEMNDA Møtebok C Kassabok Makulering av rasjoneringskort, div. skriv Bygningstelling, utfylte skjema Kraftfórrasjonering, rundskriv, div. korrespondanse C Rundskriv

37 651. SÆRNEMNDER UNDER FORSYNINGSNEMNDA I rundskriv 15. des ba Forsynings- og gjenreisningsdepartementet om at det måtte bli opprettet kommunale byggenemnder som kunne fungere som særnemnder for rasjonering av bygningsmaterialer. Byggenemndene skulle forberede alle søknader om bygningsmaterialer fra kommunen Brekken kommunale byggenemnd, møtebok C SMÅBRUK- OG BOLIGNEMNDA (Generell orientering, se Røros Gml. Kommune, arkivnr. 661) Møtebok Korrespondanse Takstprotokoll for bolig- og småbrukslån

38 662. HUSNEMNDA (Generell orientering, se Glåmos Kommune, arkivnr. 662) Møtebok C Korrespondanse Bolig- og pensjonatbygg på Stensåsen, tegn., div. skriv Låntakermapper m. enkelte hustegn.,/skisser Boligdirektoratets hustypetegninger 773. ELEKTRISITETSVESEN (SE PRIVATARKIV/FORENINGSARKIV, BOKS 1: BREKKEN KRAFTLAG A/L) 9. LEGAT OG STIFTELSER Legatprotokoll C

39 PRIVATARKIV/FORENINGSARKIV 1. BREKKEN KRAFTLAG A/L: Korrespondanse C BREKKEN CEMENTSTØPERI: Hovedbok Do Statusbok Rubrikkprotokoll

Oslo kommune. Slik styres Oslo

Oslo kommune. Slik styres Oslo Oslo kommune Slik styres Oslo 2 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011

SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 SATSER FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2010/2011 1.1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse for 2009 er kr. 730.000 1.2 Varaordfører Varaordførerens godtgjørelse utgjør 20 % av ordførerens lønn d.v.s. kr.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING av Eva Josefsen Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kautokeino 2003 1 Forord Denne utredningen er en presentasjon av et lite knippe av lovgivning,

Detaljer