Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014"

Transkript

1 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent Østfold ,2 5,6 Akershus ,4 11,3 Oslo ,2 12,4 Hedmark ,5 3,8 Oppland ,7 3,7 Buskerud ,3 5,3 Vestfold ,8 4,7 Telemark ,5 3,4 Aust-Agder ,3 2,2 Vest-Agder ,5 3,5 Rogaland ,6 9,0 Hordaland ,0 9,9 Sogn og Fjordane ,7 2,1 Møre og Romsdal ,3 5,1 Sør-Trøndelag ,5 6,0 Nord-Trøndelag ,7 2,6 Nordland ,6 4,7 Troms Romsa ,2 3,2 Finnmark Finnmárku ,0 1,5 Svalbard Andre I alt Tabell 4.2 Fordeling på saksområder I alt Avvist Realitet Arbeidsliv, utdanning, forskning, kultur, lotteri, åndsrett, målbruk i offentlig tjeneste Saksbehandlingstid, manglende svar Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn

2 Partsoffentlighet Sakskostnader, erstatning Ombudsmannen (klage på) Tilsetting Arbeids- og tjenesteforhold Arbeidsmiljø, vernebestemmelser Annet om arbeidsliv Grunnskoler Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Høgskoler og universiteter Offentlig godkjenning av yrkesutøvere Studiefinansiering Annet om utdanning Forskning Kultur Åndsrett Annet om arbeidsliv m.v Helse- og sosialvesen, trygd, familie- og personsaker Saksbehandlingstid, manglende svar Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn Partsoffentlighet Sakskostnader, erstatning Godkjenning av tilbud (i/utenfor institusjon), driftstilskudd, avtale med offentlige myndigheter Behandling, tvang, klage på personell, pasientskade Journalspørsmål m.v Betaling for opphold, refusjon, pasientmidler Økonomisk stønad Sosiale tjenester utenfor institusjon Annet om helse- og sosialvesen Medlemskap i folketrygden Ytelser ved fødsel, adopsjon, forsørgelse av barn Ytelser ved arbeidsløshet Ytelser ved sykdom Alderspensjon, etterlattepensjon Krigspensjon Annet om trygd

3 Barnebidrag, ektefellebidrag Adopsjon Barnevern, omsorg for barn Barnehager Vergemål, hjelpeverge Ekteskap, separasjon, skilsmisse Navnesaker Annet om familie- og personsaker Annet Ressurs- og miljøforvaltning, plan og bygg, ekspropriasjon, friluftsliv Saksbehandlingstid, manglende svar Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn Partsoffentlighet Sakskostnader, erstatning Energi Miljøvern Renovasjonsordning, feiing Vannforsyning og avløp Mineralutnytting Annet om ressurs- og miljøforvaltning Kart- og delingssaker Plansaker Dispensasjon fra plan, strandsone Andre byggesaker Behandlingsgebyr Annet om plan og bygg Ekspropriasjon Friluftsliv Annet Næring, kommunikasjon, distriktsutbyggingsfond, Husbanken, konkurranseforhold, pris Saksbehandlingstid, manglende svar Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn Partsoffentlighet Sakskostnader, erstatning

4 Fiske, fangst, jakt Landbruk, skogbruk, reindrift Industri, håndverk, handel Sjøfart, luftfart Reiseliv, hoteller og restauranter, skjenkebevilling Transportløyver, motorferdsel i utmark Annet om næring Samferdsel (veier, jernbane, havn, flyplass) Postvesen Telefon, kringkasting Vegtrafikk (førerkort, parkeringstillatelse m.v.) Kollektivtransport Annet om kommunikasjon Husbanken m.m Konkurranseforhold, pris Annet Skatter, avgifter Saksbehandlingstid, manglende svar Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn Partsoffentlighet Sakskostnader, erstatning Utligning av skattepliktig inntekt Ettergivelse, lemping Andre skattesaker Annet om skatt Toll Merverdiavgift, investeringsavgift Særavgifter Annet om avgifter Annet om skatt og avgifter Justis, stiftelser, utlendingssaker Saksbehandlingstid, manglende svar Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn Partsoffentlighet Sakskostnader, erstatning

5 Domstoler Politi, påtalemyndighet Kriminalomsorg Rettshjelp Personvern Tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning Tinglysing Offentlige erstatningsordninger Annet om justis Stiftelser Asylsaker Visum Oppholds- og arbeidstillatelse (herunder familieinnvandring) Utvisning, bortvisning Statsborgerskap Annet om utlendingssaker Annet om justis, stiftelser, utlendingssaker Offentlige registre, offentlige anskaffelser, offentlige eiendommer, forsvar, utenriksforvaltning Saksbehandlingstid, manglende svar Offentlighet, taushetsplikt, dokumentinnsyn Partsoffentlighet Sakskostnader, erstatning Offentlige registre Offentlige anskaffelser Offentlige eiendommer Forsvar Utenriksforvaltning Annet

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. norske myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske myndigheter Søknad

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

Dokument nr. 4 (1997 98)

Dokument nr. 4 (1997 98) 1 Dokument nr. 4 (1997 98) Melding for året 1997 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 1998 2 Dokument nr. 4 1997-98 3 Til Stortinget I samsvar med

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Norges forskningsråd: Skjema for innhenting av nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Instituttets navn: Kontaktperson: Tlf.: E-post: 1 Instituttets økonomi Alle beløp oppgis i 1000 kr. 1.1 Grunnbevilgninger

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dokument 4 (2010 2011) Melding for året 2010 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2011 Til Stortinget I samsvar med lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 12,

Detaljer

FoU-statistikk og indikatorer

FoU-statistikk og indikatorer FoU-statistikk og indikatorer Forskning og utviklingsarbeid 2004 NORGE Innledning Denne tabell- og fi gursamlingen med FoU-statistikk og vitenskaps- og teknologiindikatorer har utkommet årlig siden 1997.

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Bjørkelangen videregående skole i samarbeid med Bjørkelangen Næringsforening og Akershus Fylkeskommune.

Bjørkelangen videregående skole i samarbeid med Bjørkelangen Næringsforening og Akershus Fylkeskommune. AKERSHUS Bjørkelangen videregående skole i samarbeid med Bjørkelangen Næringsforening og Akershus Fylkeskommune. Akershus fylkeskommune i samarbeid med BYGGOPP, Murmesternes forening, Lærling Øst, Opplæringskontoret

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Konstruksjon av informasjonsstruktur for tematisk avgrensa informasjonsdomene

Konstruksjon av informasjonsstruktur for tematisk avgrensa informasjonsdomene Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.ves tforsk.no VF-rapport nr. 1/2006 Konstruksjon av informasjonsstruktur for tematisk avgrensa informasjonsdomene Innspel til vidareutvikling

Detaljer

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag Stortingsvalgprogram 2013-17 som skal til behandling på Venstres landsmøte 2013 Oppdatert 10.04.2013 Stortingsvalgprogram 2013-2017 1 I dette dokumentet følger samtlige endringsforslag som skal behandles

Detaljer

HUSHOLDNING... 2 REISER MED MINST EN OVERNATTING... 3 GRENSEHANDEL... 5 HOLDNING TIL INNVANDRERE OG INNVANDRING... 7 RØYKEVANER... 9 VEDFYRING...

HUSHOLDNING... 2 REISER MED MINST EN OVERNATTING... 3 GRENSEHANDEL... 5 HOLDNING TIL INNVANDRERE OG INNVANDRING... 7 RØYKEVANER... 9 VEDFYRING... Undersøkelse om reise og ferie 3. KVARTAL 2007 Produktnummer 5234-3 28.6.2007 Spørreskjema INNHOLD HUSHOLDNING... 2 REISER MED MINST EN OVERNATTING... 3 GRENSEHANDEL... 5 HOLDNING TIL INNVANDRERE OG INNVANDRING...

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer