KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING"

Transkript

1 KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter, styremøter, medlemsmøter Forhandlingsprotokoll Kopibøker Årsberetninger m.m Korrespondanse ordnet kronologisk Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk etter emne Regnskap Kassabøker Kassajournal Hovedbok Reskontro Regnskapsutdrag Revisjonsprotokoller Regnskapsbilag, kvitteringer m.m Medlems- og kontingentprotokoller Medlemsprotokoller [kontingent/merker] Merkeprotokoller s målekontor Målejournaler Oppmålinger Målegebyrprotokoller Litteratur

2 INNLEDNING Om arkivskaper (KBAF) ble stiftet 23. mars 1909 under navnet Kirkenes Trearbeiderforening. Fra første stund var foreningen medlem i Norsk Trearbeiderforbund som senere, sammen med Norsk Malerforbund, dannet Norsk Bygningsarbeiderforbund Det vil si at anleggsvirksomheten så vidt var kommet i gang da tanken om å danne en forening blant bygningsarbeiderne tok form på Kirkenes. A/S Syd-Varangers drift av jernmalmgruvene startet i Fra grodde det opp en hel liten by på Kirkenes. Fra 1930 til 1933 lå foreningen etter sigende nede på grunn av liten eller ingen arbeidsvirksomhet i Sør-Varanger, bortsett fra ved A/S Syd-Varanger. 1. juni 1933 kom foreningsarbeidet i gang igjen. Under krigen var aktiviteten lavere, men tok seg så opp i gjenreisningsperioden. I løpet av krigen ble de aller fleste husene samt anleggene til A/S Sydvaranger ødelagt. hadde fra eget målekontor. Da målekontoret ble startet i 1946 med faste ansatte målere, var det for at alt arbeidet skulle gå om arbeidernes kontrollapparat. Dette for å komme frem til priser man kunne enes om. I 1955 la Kirkenes ned sitt eget målearbeid, da Distriktsmålekontoret for Finnmark ble opprettet 1. Om arkivet Arkivet var grovordnet da det kom inn til Statsarkivet i Tromsø, og denne ordningen er i hovedsak beholdt. Arkivet utgjør 4,1 hyllemeter. TIK Se også privatarkiv nr. 208 Øst-Finnmark Målekontor 144

3 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter, styremøter, medlemsmøter Ekstraordinær generalforsamling Inneholder også forhandlingsmøter Inneholder også streikekomitemøter, forhandlingsmøter Inneholder også forhandlingsmøter Ekstraordinær generalforsamling Forhandlingsprotokoll (se også i serien ovenfor) Kopibøker Årsberetninger m.m Korrespondanse inkludert beretninger og regnskap Korrespondanse inkludert beretninger og årsberetninger Beretning, driftsregnskap, merketelling, overenskomst m.m. 145

4 årsberetning Beretning, regnskapsutdrag, 50-årsjubileum Beretninger og råbalanse for Øst-Finnmark Målekontor Beretning, regnskap, merker 1964 Beretning mars måned 1966 Utgående korrespondanse, beretninger Korrespondanse ordnet kronologisk Hovedmengden av serien inneholder skriv og rundskriv fra Norsk. Men det finnes også korrespondanse fra andre korrespondenter Rundskriv fra Norsk Bygningsarbeiderforbund, overenskomster, hovedavtaler, m.m Korrespondanse Inngående korrespondanse 1946 Rundskriv og skriv fra Norsk Bygningsarbeiderforbund m.m Inngående korrespondanse fra Gjenreisningsdirektoratet, Finnmark faglige distriktsorganisasjon, Vadsø Bygningsarbeiderforening m.m Beretninger og notater vedrørende målekontorets regnskap Inngående korrespondanse Inngående korrespondanse vesentlig fra Norsk Inngående korrespondanse Korrespondanse Inngående korrespondanse vesentlig fra Norsk Korrespondanse 1952 Korrespondanse (med register) Korrespondanse Korrespondanse, vesentlig utgående Inngående korrespondanse Korrespondanse Inngående korrespondanse fra Norsk Korrespondanse vesentlig utgående angående målevirksomhet og godtgjørelser Inngående korrespondanse fra 146

5 Norsk samt lønnsoppgaver Korrespondanse inkludert beretninger og regnskap Korrespondanse Korrespondanse med Øst-Finnmark Målekontor, Distriktsmålekontoret for Finnmark m.m Rundskriv fra Norsk Bygningsindustriarbeiderforening Inngående korrespondanse fra Norsk Korrespondanse med Øst-Finnmark Målekontor, Distriktsmålekontoret i Finnmark m.m Rundskriv fra Landsorganisasjonen samt noe innkommet korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse angående arbeidsulykke Korrespondanse 1960 Korrespondanse og regnskap merker Korrespondanse Inngående korrespondanse fra Norsk Rundskriv fra Norsk Utgående korrespondanse 1962 Inngående korrespondanse fra Norsk Korrespondanse Korrespondanse vesentlig inngående fra Norsk 1963 Utgående korrespondanse og noe inngående korrespondanse Korrespondanse vesentlig inngående fra Norsk Inngående korrespondanse fra Norsk Bygingsindustriarbeiderforbund 1964 Korrespondanse vesentlig inngående fra Norsk Bygningsindustriarbeiderforening Rundskriv fra Norsk Korrespondanse vesentlig inngående fra Norsk og Øst-Finnmark Målekontor Rundskriv fra Norsk angående forhandlinger m.m Inngående korrespondanse 1966 Inngående korrespondanse fra Norsk vesentlig rundskriv Inngående korrespondanse fra Norsk s Nord-Norgeskontor Korrespondanse vesentlig inngående fra Norsk inkludert fra 147

6 Nord-Norgeskontoret Rundskriv fra Norsk Inngående korrespondanse 1969 Korrespondanse Utgående korrespondanse Korrespondanse vesentlig rundskriv fra Norsk 1970 Inngående korrespondanse vesentlig fra Øst-Finnmark Målekontor Inngående korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse vesentlig inngående fra Norsk Rundskriv fra Norsk Inngående korrespondanse vesentlig rundskriv fra Norsk Inngående korrespondanse Sør-Varanger Faglige Samorganisasjon - rundskriv Norsk Bygningsindustriarbeiderforening - rundskriv med vedlegg Inngående korrespondanse Norsk Bygningsindustriarbeiderforening - rundskriv med vedlegg Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk etter emne Overenskomster, lønns- og arbeidsforhold 1946 AOF-kurs angående Norsk Bygningsarbeiderforbund m.m Pålegg om skattetrekk for medlem 1946 Arbeidsrapporter, akkordsedler m.m Oppmålinger 1947 Sak angående feriepenger Oversikt over kontingent 1948 Kirkenes kooperative produksjonslag - lønn og godtgjørelser Overenskomster [ ] Målevirksomhet 1950 Tariffrevisjon 1950 Tariffrevisjon og overenskomster Tolking av ferieloven Akkordtariffer og lønnsoppgaver 148

7 [1953] Målejournal Oppgjørslister 1954 Statistikkskjema fra Norsk 1956 Vedtekter for A/L Samfunnshuset i Kirkenes Lønnskrav, arbeidsforhold m.m Lover for Finnmark Arbeiderparti, A-Lotteriet, Årsmøte i Vest-Finnmark Arbeiderparti m.m Forhandlinger Forhandlingsmøter Akkordtariffer og forslag til forandring av overenskomst Merkeprotokoll 1960 Arbeidsrettsak angående måling og målegebyr Norsk - kvartalsstatistikker (oppmåling) for byggfagene / Øst-Finnmark Målekontor - kvartalsstatistikk Tvistesak samt oppgjør av konkursboet til Kirkenes Entrepenør A/S Oppmåling m.m Liste over godkjente entreprenører Norsk - kvartalsstatistikker (oppmåling) for byggfagene / Øst-Finnmark Målekontor - kvartalsstatistikk Valgrapport Tvistesak og overenskomst Norsk - statistikk og fortjenesteoversikt m.m. / Øst-Finnmark Målekontor - akkordstatistikker, kvartalsstatistikker Merker 1967 Kirkenes Entreprenør A/S konkursbo m.m Til- og fragangslister, statistikkskjema m.m Rundskriv fra Norsk Bygningsarbeiderforbund og opprop fra Den Norske Solidaritetskomitè for Vietnam Til- og fragangslister, statistikkskjema, rundskriv fra Norsk 1970 Korrespondanse angående dødsbo Til- og fragangslister, statistikkskjema 1973 Avvikling av Kirkenes Målekontor Øst-Finnmark Målekontor - akkorder

8 Regnskap Kassabøker Kassajournal Hovedbok Reskontro Regnskapsutdrag Revisjonsprotokoller

9 Regnskapsbilag, kvitteringer m.m Regnskapsbilag Lønningskort 1952 Bilag Regnskapsoversikt, merke og kassatelling Bilag, oppgjørslister, kvitteringer m.m Bilag, oppgjørslister, kvitteringer m.m Regnskapsbilag, kvitteringer, oppgjørsbilag m.m Kvitteringer, oppgjørsbilag, regnskapsbilag m.m Regnskapsbilag, oppgjørslister, kvitteringer Øst-Finnmark Målekontor / Distriktsmålekontoret for Finnmark - lønnsoppgaver Regnskap, beretning, forhandlinger Regnskap merker Regnskap merker Bilag, vedlagt til- og fragangslister, statistikkskjema, 1969 A/L Samfunnshuset - regnskap, beretning, andelsbrev Øst-Finnmark Målekontor - regnskapsbilag Regnskapsbilag Regninger merker Øst-Finnmark Målekontor - regnskapsbilag 1971 Regnskapsbilag Regnskapsbilag 1972 Regninger, kvitteringer m.m Regnskapsbilag 1973 Regninger, kvitteringer, oppgjørslister Regninger merker Regninger, kvitteringer, merker m.m Regnskapsbilag Medlems- og kontingentprotokoller Medlemsprotokoller [kontingent/merker]

10 Merkeprotokoller s målekontor Målejournaler Oppmålinger Målegebyrprotokoller [1954] Litteratur Beretning over s virksomhet fra den spede begynnelsen og frem til 1958, skrevet av Reidar Hansen Bergås. Tor Aarnes, Johann Rognmo og Åsmund Warelius (red.-komitè): Sør-Varanger Handel-, 152

11 Håndverk- og Industriforening 75 år. Kirkenes

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum

Trondheim kommunerevisjon. Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Trondheim kommunerevisjon Notat 1/2013 Tilleggsnotat om økonomien i Sør-Trøndelag pleie- og omsorgsforum Forord Trondheim kommunerevisjon oppsummerer med dette notatet resultatene fra arbeidet med en gjennomgang

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms.

Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Arkiv om gjenreisninga i Nord-Troms Av Frøydis Antonsen, Interkommunalt arkiv Troms. Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en arkivinstitusjon for 22 kommuner. Et viktig arbeidsområde for IKAT er å ordne

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer