TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING"

Transkript

1 TROMSØ BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter Forhandlingsprotokoller Korrespondanse ordnet etter emne og korrespondent Inngående korrespondanse fra Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund Korrespondanse angående Troms/Tromsø Faglige Samorganisasjon Overenskomster, tariffspørsmål, tvistesaker m.m Saker angående Bjørnstrand Bruk Trevarefabrikk A/S Tvistesaker angående bedriften Ingeniør F. Selmer A/S Arbeidskonflikt ved firma I. Austad A/S Saker angående konkursoppgjør ved Lyngen fabrikker Tvistesaker, saker angående arbeids- og lønnsforhold m.m Inventarliste Medlemsprotokoller med register [1943] Regnskap Kontobok Kassabøker Underkasserere Reskontro Hovedbok Regnskapsutdrag Lønningsbøker Overtid Måleprotokoll Revisjonsprotokoll Rørleggerfaget Møteprotokoller Måleprotokoll Rørleggernes distriktsmålekontor - kassabøker

2 INNLEDNING Om arkivskaper Tromsø Bygningarbeiderforening (TBFA) ble stiftet 6. januar Initiativet til dette ble tatt av Trearbeiderforeningen (stiftet 1910) med Erik Vangberg i spissen og Malersvennenes forening (stiftet 1912). Opprettelsen og den videre fremveksten av foreningen må sees i sammenheng med flere forhold. For det første ble Norsk Trearbeiderforbund og Norsk Malerforbund slått sammen til Norsk Bygningsarbeiderforbund (NBAF) i 1923 (fra 1949 Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund). Det ble dernest naturlig å forene de to fagforeningene lokalt. TBFA var således fra begynnelsen av tilknyttet NBAF i tillegg til Tromsø Faglige Samorganisasjon (stiftet 1914). For det andre ble Norges Kommunistiske Parti stiftet i Forholdsvis mange av de organiserte i TBFA var kommunister, og flere av dem var toneangivende i byens politiske miljø. Til langt ut på 1960-tallet var det alltid to til fem kommunister med i styret. Ved flere anledninger gikk det da også tydelig frem at TBFA hørte til arbeiderbevegelsens venstre fløy. I kjølvannet av mellomkrigstidens mange kriser kom det en jevn tilvekst av nye medlemmer, og stadig flere fag ble representert: Bygningssnekkere, forskalingssnekkere, tømrere, malere, rørleggere, elektrikere, blikkenslagere, glassmestersvenner, stein- jord- og sementarbeidere og lagerarbeidere. De organiserte sognet i første rekke til Tromsø by som frem til 1964 omfattet et kjerneområde på østsiden av Tromsøya. En rekke medlemmer bodde også i byens nabokommuner. Disse ble i regelen gradvis overført til lokale bygningsarbeiderforeninger etter hvert som disse oppstod. Av velferdstiltak fra TBFAs side, kan nevnes vedtaket i 1950 om å danne et selvbyggerlag for foreningens medlemmer. Etter hvert ble det reist boliger på Bekkevold utenfor Tromsø sentrum. Foreningen kjøpte dessuten en eiendom på Håkøya, der medlemmene kunne tilbringe ferie og fritid. TBFA ble en av de største og mest virksomme fagforeninger i Tromsø Om arkivet Arkivet dekker foreningens aktivitet i perioden Arkivskaper har ikke brukt arkivnøkkel. Arkivet var i all hovedsak ordnet etter emne, men ikke kronologisk. Emneinndelingen ble forsøkt bevart gjennom ordningen av arkivet så langt det lot seg gjøre. Av den grunn har det vært naturlig å skille ut arkivmateriale fra rørleggerfaget som en egen del av arkivet. Arkivet utgjør 2,0 hyllemeter. TIK

3 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter, halvårsmøter, styremøter, medlemsmøter Tromsø Trearbeiderforening Gruppemøter Møter i yrkeskursutvalget, styremøte for yrkeskursene Forhandlingsprotokoller Korrespondanse ordnet etter emne og korrespondent Tvist om tariffens gyldighet, stevning i arbeidsretten Avvikling av oppgjørssaker etter erstatningsloven av 25. april Målevirksomhet - opprettelse av distriktsmålekontor for Nordland og Troms, tariffavtale, overenskomst, dom i arbeidsretten Forslag til overenskomst og overenskomst 1956 Overenskomst og tariffrevisjoner for trevarefabrikker tilsluttet Norsk Arbeidsgiverforening 1956 Tariffrevisjon, streik Tarifforslag/revisjon, medlemskap, tvistesak Tromsø Arbeidersamfunn - beretning, vedtekter, årsmøte Landsorganisasjonen - innkommet korrespondanse angående organisasjonforhold m.m Trykksaker - Medlemsbladet, Fri fagbevegelse, Rørleggeren 136

4 Inngående korrespondanse fra Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund Landsmøter, regnskap, forslag til tariffrevisjon Lønnsavtaler, forslag til tariffrevisjon, kjennelse fra lønnsnemnda Rundskriv og korrespondanse angående organisasjonsforhold m.m Forslag til overenskomst Overenskomst og tvistesak angående sementvarefabrikkene Rundskriv og korrespondanse angående organisasjonsforhold m.m Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund og Tromsø Kommunale Tjenestemannslag - arbeide ved Åsgård sykehus Innkommende korrespondanse angående organisasjonsforhold m.m Landsmøte Innkommet korrespondanse Korrespondanse angående Troms/Tromsø Faglige Samorganisasjon Tromsø Faglige Samorganisasjon - tvistesak, årsmøte, tariffrevisjon, representantskapsmøte, kontingent til opplysnings- og kulturarbeid m.m Troms/Tromsø Faglige Samorganisasjon - rundskriv og korrespondanse angående organisasjonsforhold m.m. Overenskomster, tariffspørsmål, tvistesaker m.m Murerfaget - prisberegning/kontroll, regninger, målebrev, tariffavtaler, tvistesak Malermestre - akkord/overtidsbetaling, reklamasjon på arbeid, tvistesaker, voldgiftssak Glassmesterfaget - tariffavtale, overenskomst, akkordtariff Rørleggere - tariff, kurs, oppmåling, oppmannsavgjørelse i tvistesak Stein- jord- og sementarbeid - akkord- og hovedtariff Beretninger, overenskomster, feriegodtgjørelse, forhandlingsmøte Streik - akkordavtaler/tariffer Saker angående Bjørnstrand Bruk Trevarefabrikk A/S Overenskomst, hovedtariffsak, voldgiftssaker, tvistesaker Overenskomst, hovedtariffrådsak 1954 Tvistesaker, hovedtariffrådsak, skiftarbeid, akkordforslag Skifttillegg, akkord, tvistespørsmål 1957 Personalsak, arbeidstid, tvistesak 1958 Personalsak, arbeidsstudie 1959 Arbeidstidsstudier, personalsaker, permisjoner, varsel om søksmål 137

5 1960 Tvistesaker, forhandling angående akkordarbeid 1961 Forhandlingsmøte, tariffrevisjon 1963 Forslag til ny overenskomst, tariffrevisjon, oppsigelse av særavtale 1964 Lønnsforhold Tvistesaker angående bedriften Ingeniør F. Selmer A/S Tvistesaker, utleie av hybler, kostgodtgjørelse Tvistesak og arbeidsoppgaver ved Åsgård sykehus Arbeidskonflikt ved firma I. Austad A/S Utklipp fra aviser og trykksaker samt bilder angående arbeidskonflikt 1971 Støtteerklæringer angående arbeidskonflikten 1971 Arbeidskonflikt, dom i arbeidsretten, valg av tillitsmann 1971 Stevning til arbeidsretten, dom i arbeidsretten 1971 Arbeidskonflikt uttalelse fra Arbeidstilsynet (avisutklipp) 1971 Arbeidskonflikt 1971 Forhandlingsmøte og korrespondanse angående arbeidskonflikt Arbeidskonflikt, lønnsforhandlinger, produksjonspremieordning Arbeidskonflikt og produksjonspremieordning Saker angående konkursoppgjør ved Lyngen fabrikker Konkursbo/oppgjør Arbeids- og lønnsforhold, tvister, begjæring av konkurs, permittering, møter i bostyret 1963 Transporterklæringer 1963 Konkursbo/oppgjør 1963 Transporterklæringer Konkursbo/oppgjør Konkursbo/oppgjør (inkludert avisutklipp) Tvistesaker, saker angående arbeids- og lønnsforhold m.m Tromsø Elektro - lån, tvister Nils Meland A/S - lønns- og arbeidsforhold, tvistesak Løvolds Cementvarefabrikk - arbeids- og lønnsforhold inkludert tvister Glideforskaling på Myreng, anbud m.m Kontingent og medlemskap, rundskriv angående kontigentinnbetaling og stønad til gamle og syke m.m. 138

6 Agitasjonsarbeid, søknader om medlemskap, forbundsnålen Lister over bonusutbetalinger, jubileumsfestsanger, tegningsaksjon til A/L Alfheim samfunnshus 1964 Søknader på ledig stilling i administrasjonen (kontordame) premieliste skirenn 1950 Svenske sangeres besøk Støtte fra feriefondet, utleie og salg av feriested (fotografi) Forsikringer - ulykkestrygden s selvbyggerlag - byggeplaner og vedtekter Inventarliste Medlemsprotokoller med register [1943] [1945] [1943]- Regnskap Kontobok Kassabøker (feriehjemmet)

7 Underkasserere Reskontro Hovedbok Regnskapsutdrag Lønningsbøker Distriktsmålekontoret Overtid Målekontoret Måleprotokoll Regnskapsbilag Regnskapsbilag 140

8 Revisjonsprotokoll Rørleggerfaget Møteprotokoller Rørleggergruppen - møter Distriktsmålekontor - møte og årsmøte Måleprotokoll Rørleggernes distriktsmålekontor - kassabøker

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING INNLEDNING...227 Om arkivskaper...227 Om arkivet...228 ARKIVFORTEGNELSE 1928--1991...229 Møteprotokoller 1934-1971...229 Kopibøker 1975-1984...229 Brevjournaler 1947-1958...229

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013

HOVEDAVTALEN AAF HK 2010/2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING...5 Tariffavtaler...5 DEL A...6 KAP. I PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...6 1-1 Partsforhold...6 1-2 Virkeområde...6 1-3 Varighet...6 KAP. II ORGANISASJONSRETTEN,

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE Musikernes fellesorganisasjon Innhold Innledning 4 Å være tillitsvalgt 6 Organisasjonstillitsvalgt 6 Vedtektene 6 Prinsipprogram og handlingsprogram 6 Avtaletillitsvalgt 7 Din

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer