Ørland kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørland kommune 1770-1990"

Transkript

1 Kommunestyre/Formannskap 010. A1 Møtebok C A2 Møtebok C A3 Møtebok C A4 Møtebok C AS Møtebok C A6 Møtebok C A7 Register C A8 Møtebok C A9 Møtebok C A10 Register C A11 Møtebok C A12 Fellesregister Møtebok C A13 Møtebok C A14 Møtebok C A15 Møtebok C A16 Møtebok C A17 Matebok C A18 Møtebok C A19 Møtebok C A20 Møtebok C B1 Kopibok C B2 Kopibok C B3 Register 1936 C C11 Journal C C2 Journal C C3 Journal Side 1

2 010. C4 Journal C C5 Journal C C6 Journal C C7 Journal C C8 Journal C C9 Journal C C10 Journal C C11 Journal C C12 Journal C D1 Journalsaker Mangler 010. D2 Journalsaker C Salg av Storfosna gods 1946 Veianlegget Beian-Garten 1951 Ny kontorbygning Ørland kommune 1963 Høydebasseng og tilførselsledninger D3 Journalsaker C Veggrunn, grunneiere, erklæringer etc D4 Journalsaker C kontrakt, bygningsmessige arbeider av vannrenseanlegget på Ørland flystasjon D5 Journalsaker C kontrakt,mekanisk mont.og levering til vannrenseanlegget på Ørland flystasjon D6 Journalsaker C Kjøp av Austrått gård Påtenkt skolebygg Austrått skole Journalsaker skolebygget Austrått skole D7 Journalsaker C Side 2

3 Kommunerevisjon 111. E E2 Revisjonsprotokoll Revisjonsprotokoll C C Kommune- /Herredskasse 121. C1 Journal C C2 Journal C C3 Journal C C4 Journal C C5 Journal C C6 Journal C C7 Journal C C8 Journal C C9 Journal C D1 Journalsaker C D2 Utbetalinger til N.S-formål C Arkivsystem for kommunenen 1951 C Veianlegg C Veianlegg Vestrått-Kalvå C Innfridde gjeldsbrev/panteobligasjoner C D3 Regnskap Ørland kommune C D4 Regnskap Ørland kommune C D5 Regnskap Ørland kommune C D6 Regnskap Ørland kommune C D7 Budsjett Ørland kommune C D8 Budsjett Ørland kommune 1942 C D9 Budsjett Ørland kommune C Journalsaker D9 Bussrutene og Brekstad dampskipsekspedisjon? C Side 3

4 121. R1 Kassabok Brekstad D/S C eks R2 Kassabok C R3 Kassabok C Veganlegget Vestratt-Kalva C R4 Kassabok C Veganlegget store Balsnes bru C R5 Kassajournal C R6 Kassajournal C R7 Kassajournal C R8 Kassadagbok C R9 Kassadagbok C R10 Kassadagbok C R11 Kassadagbok C R12 Kassadagbok C R13 Kassadagbok C R14 Kassadagbok C R15 Kassadagbok C R16 Kassadagbok C R17 Underkassabok C R18 Underkassabok C R19 Kontobok C R20 Kontobok C R21 Kontobok C R22 Kontobok C Drift & Kapital R23 Kontobok C Drift & Kapital R24 Kontobok C Drift & Kapital C R25 Kontobok C Drift & Kapital C Side 4

5 121. R26 Kontobok C Drift & Kapital C R27 Kontobok C Drift & Kapital C R28 Kontobok C Drift & Kapital C R29 Kontobok C Drift & Kapital C R30 Kontobok C Drift & Kapital C R31 Kontobok C Drift & Kapital C R32 Kontobok C Aktiva & Passiva C R33 Råbalansebok C R34 Råbalansebok C R35 Råbalansebok C R36 Oppgjørs - & statusbok C R37 Oppgjørs - & statusbok C R38 Oppgjørs - & statusbok C R39 Oppgjors - & statusbok C R40 Oppgjørs - & statusbok C R41 Oppgjørs - & statusbok C R42 Oppgjørs - & statusbok C R43 Oppgjørs - & statusbok 1960 C R44 Oppgjørs - & statusbok 1961 C R45 Oppgjørs - & statusbok 1962 C R46 Oppgjørs - & statusbok 1963 C R47 Regnskapsprotokoll C R48 Regnskapsprotokoll C R49 Regnskapsprotokoll C R50 Regnskapsprotokoll C R51 Driftsregnskap C Side 5

6 121. R52 Driftsregnskap C R53 Driftsregnskap C R54 Driftsregnskap 1960 C R55 Driftsregnskap 1961 C R56 Hovedbok C R57 Hovedbok C R58 Hovedbok C Aktiva & Passiva C R59 Hovedbok C R60 Hovedbok C R61 Hovedbok C Aktiva & Passiva C R62 Hovedbok C Aktiva & Passiva C R63 Hovedbok C Aktiva & Passiva C R64 Hovedbok C Aktiva & Passiva C R65 Anvisningsprotokoll C R66 Anvisningsbok C R67 Anvisningsbok C R68 Refusjonsbok C R69 Lønningskort C R70 Dokumentfortegnelse C R71 Fortegnelse over verdipapirer C R72 Utskrift av likningsprotokoll 1905 C R73 Utskrift av likningsprotokoll C R74 Utskrift av likningsprotokoll C R75 Utskrift av likningsprotokoll C R76 Utskrift av likningsprotokoll C R77 Utskrift av likningsprotokoll C R78 Utskrift av likningsprotokoll C R79 Utskrift av likningsprotokoll C Side 6

7 121. R80 Utskrift av likningsprotokoll C R81 Utskrift av likningsprotokoll C R82 Utskrift av likningsprotokoll C R83 Utskrift av likningsprotokoll C R84 Utskrift av likningsprotokoll C R85 Skattedagbok C R86 Skattedagbok C R87 Skattedagbok C R88 Skattedagbok C R89 Skattedagbok C R90 Skattedagbok C R91 Skattedagbok C R92 Skattedagbok C R93 Skattedagbok C R94 Skattejournal 1958 C R95 Skattejournal 1959 C R96 Skattejournal 1960 C R97 Skattejournal 1961 C R98 Skattejournal 1961 C R99 Kassa-kladd for skatter C R100 Kassa-kladd for skatter C R101 Protokoll for nedsettelse og ettergivelse av skatter C R102 Nedsettelsesprotokoll for skatt C R103 Bok over brukte kontokort/løsblad C R104 Kontokort C for skatteregnskap C R105 Kontobok for forhandstrekk C R106 Kontokort for alderstrygd C R107 Kontobok barnetrygd C R108 Kontobok barnetrygd C R109 Kontobok barnetrygd C R110 Statusbok skatteregnskapet C R111 Statusbok kassatellinger C Side 7

8 121. R112 Protokoll for handelsavgift C R113 Protokoll for feier og C renevasjonsavgift C R114 Restanseliste 1908 C R115 Restanseliste C R116 Restanseliste C R117 Restanseliste C R118 Restanseliste C R119 Skatterestansekort C R120 Restanseliste C R121 Restanseliste C R122 Utpantingsprotokoll RestansenemdaC R123 Skattejournal 1963 C Skatteutvalget 124. A1 Møtebok C Herredkommisjon 131. A1 Forhandlingsprotokoll C F1 SkyIddelingsforslag C Ørland og Agdenes 1863 C F2 SkyIddelingsforslag C Ørland og Agdenes 1863 C F3 SkyIddelingsforslag C Ørland og Agdenes 1863 C Overlikningsnemd 132. B1 Kopibok C C C1 Journal C Side 8

9 132. C2 Formues og indtægtsliste Værnes 1888 C C3 Skatteliste 1889 C C4 Ligningsforetning Kristoffer Hovde 1884 C C G1 Forandring av likning C G2 Ligningsprotokoll Værnes Sogn 1886 C G3 Ligningsprotokoll 1899 C G4 Møtebok Utpantingsnemd, Uthaug C C Likningskontor C C H1 Likningsprotokoll C H2 Likningsprotokoll C H3 Likningsprotokoll C H4 Likningsprotokoll C H5 Likningsprotokoll C H6 Likningsprotokoll 1905 C H7 Likningsprotokoll C H8 Likningsprotokoll C H9 Likningsprotokoll 1912 C H10 Likningsprotokoll C H11 Likningsprotokoll C H12 Likningsprotokoll C H13 Likningsprotokoll C H14 Likningsprotokoll C H1S Likningsprotokoll C H16 Likningsprotokoll C H17 Likningsprotokoll C H1S Likningsprotokoll C H19 Likningsprotokoll C H20 Likningsprotokoll C H21 Likningsprotokoll C H22 Likningsprotokoll C Side 9

10 133. H23 Likningsprotokoll C H24 Likningsprotokoll C H25 Likningsprotokoll C H26 Likningsprotokoll C H27 Likningsprotokoll C H28 Likningsprotokoll C H29 Likningsprotokoll C H30 Likningsprotokoll C H31 Likningsprotokoll C H32 Likningsprotokoll C H33 Likningsprotokoll C H34 Likningsprotokoll C H35 Skatteliste C H36 Skatteliste forhåndslikning C H37 Skatteliste forhåndslikning C H38 Skatteliste etterlikning C H39 Skatteliste forhåndslikning C H40 Skatteliste forhåndslikning Mangler 133. H41 Skatteliste C H42 Skatteliste C H43 Skatteliste kommuneskatt C H44 Skatteliste kommuneskatt i C H45 Skatteliste forhandstrekk C H46 Skatteliste kommuneskatt C H47 Skatteliste forandret etter klage etterlikning C H48 Skatteliste kommuneskatt C H49 Skatteliste statsskatt C H50 Skatteliste statsskatt C H51 Skatteliste C H52 Skatteliste forandring av likninga C H53 Skatteliste forandring av likninga C H54 Skatteliste forandring av likninga C H55 Skatteliste verneskatt til staten C Side 10

11 133. H56 Skatteliste verneskatt til staten C H57 Skatteliste forandring av likninga C H58 Skatteliste C H59 Skatteliste forandring etter klage C H60 Skatteliste forandring etter klage C H61 Skatteliste forandring etter klage C H62 Skatteliste C H63 Skatteliste C H64 Skatteliste C H65 Skatteliste C H66 Skatteliste C H67 Skatteliste C H68 Skatteliste C H69 Skatteliste forandret etter klagebehandling C H70 Skatteliste C H71 Skatteliste forskuddspliktig 1957 C H72 Skatteliste forskuddspliktig 1957 C H73 Skatteliste C H74 Skatteliste C H75 Skatteliste C H76 Skatteliste C H77 Skatteliste forskuddspliktig 1958 C H78 Skatteliste forskuddspliktig 1958 C H79 Skatteliste forskuddspliktig C H80 Skatteliste klagebehandling C H81 Skatteliste etterskuddspliktig C H82 Skatteliste etterskuddspliktig C H83 Skatteliste etterskuddspliktig C H84 Skatteliste forskuddspliktig 1959 C H85 Skatteliste klagebehandling /forskuddspliktig 1959 C H86 Skatteliste etterskuddspliktig C H87 Skatteliste klagebehandling C H88 Skatteliste etterskuddspliktig C Side 11

12 133. H89 Skatteliste forskuddspliktig C H90 Skatteliste etterskuddspliktig C H91 Skatteliste forskuddspliktig 1960 C H92 Skatteliste forskuddpliktig 1960 C H93 Skatteliste klagebe hand ling /forskuddpliktig 1960 C H94 Skatteliste klagebehandling / forskuddpliktig 1960 C H95 Skatteliste etterskuddspliktig 1960 C H96 Skatteliste etterskuddspliktig 1960 C H97 Skatteliste etterskuddspliktig 1960 C H98 Skatteliste etterskuddspliktig C H99 Skatteliste forskuddspliktige C H100 Skatteliste etterskuddspliktig C H101 Skatteliste etterskuddspliktig C H102 Skatteliste etterskuddspliktig 1961 C H103 Skatteliste etterskuddspliktig 1961 C H104 Skatteliste klagebehandling /forskuddpliktig 1961 C H105 Skatteliste klagebehandling /forskuddpliktig 1961 C H106 Skatteliste forskuddpliktig 1961 C H107 Skatteliste forskuddpliktig 1961 C H108 Skatteliste avregninger 1962 C H109 Skatteliste etterskuddspliktige 1962 C H110 Skatteliste etterskuddspliktige 1962 C H111 Skatteliste klagebehandling /forskuddpliktig 1962 C H112 Skatteliste klagebehandling / forskuddpliktig 1962 C H113 Skatteliste forskuddpliktig 1962 C H114 Skatteliste klagebehandling /forskuddpliktig 1963 C H115 Skatteliste forskuddpliktig 1963 C H116 Skatteliste etterskuddpliktig 1963 C H117 Skatteliste klagebehandling 1964 C H118 Skatteliste avregningsresultatene 1964 C H119 Skatteliste etterskudspliktig 1964 C H120 Skatteliste etterskuddpliktig 1964 C H121 Skatteliste forskuddpliktig 1964 C Side 12

13 133. H122 Skatteliste forskuddpliktig 1964 C H123 Skatteliste klagebehandlinger 1965 C H124 Skatteliste etterskuddpliktig 1965 C H125 Skatteliste forskuddpliktig C H126 Kladdeliste 1895 C H127 Kladdeliste 1911 C H128 Kladdeliste 1912 C H129 Kladdeliste 1913 C H130 Kladdeliste C H131 Kladdeliste C H132 Kladdeliste C H133 Kladdeliste C H134 Kladdeliste C H135 Kladdeliste C H136 Kladdeliste C H137 Kladdeliste C H138 Kladdeliste C H139 Kladdeliste C H140 Kladdeliste C H141 Kladdeliste C H142 Kladdeliste C H143 Kladdeliste C H144 Kladdeliste C H145 Kladdeliste C H146 Kladdeliste C H147 Kladdeliste C H148 Kladdeliste C H149 Kladdeliste C H150 Kladdeliste C H151 Kladdeliste C H152 Kladdeliste C H153 Kladdeliste C H154 Kladdeliste C Side 13

14 133. H155 Kladdeliste C H156 Kladdeliste C H157 Kladdeliste C H158 Kladdeliste C H159 Kladdeliste C H160 Kladdeliste C H161 Kladdeliste C H162 Kladdeliste C H163 Kladdeliste C H164 Kladdeliste C H165 Kladdeliste C H166 Kladdeliste C H167 Kladdeliste C H168 Kladdeliste C H169 Kladdeliste C H170 Kladdeliste C H171 Kladdeliste C H172 Kladdeliste C H173 Kladdeliste C H174 Kladdeliste C H175 Kladdeliste C H176 Kladdeliste C H177 Kladdeliste C H178 Kladdeliste C H179 Kladdeliste C H180 Kladdeliste C H181 Kladdeliste C H182 Kladdeliste C H183 Kladdeliste C H184 Kladdeliste C H185 Kladdeliste C H186 Fortegnelse over bankinnskudd C Side 14

15 Manntall og valg hele kommunen Manntall 1913 C Manntall kommunevalg 1907 C Manntall kommunevalg 1916 C Manntall kommunevalg 1951 C Manntall kommunevalg 1955 C Manntall og valg særskilte valgkretser 152. A1 Møtebok for stemmestyret på Garten C A2 Møtebok for stemmestyret på Garten C A3 Møtebok for stemmestyret på Garten C A4 Møtebok for stemmestyret på Grande C A5 Møtebok for stemmestyret på Grande C A6 Møtebok for stemmestyret i Kråkvåg C A7 Møtebok for stemmestyret i Kråkvåg C A8 Møtebok for stemmestyret på Storfosna C (Storfosna og Kråkvag) C A9 Møtebok for stemmestyret på Storfosna C (Storfosna og Kråkvag) A10 Møtebok for stemmestyret på Storfosna C A11 Møtebok for stemmestyret på Uthaug C A12 Møtebok for stemmestyret på Uthaug C A13 Møtebok for stemmestyret på Opphaug C A14 Møtebok for stemmestyret på Opphaug C A15 Møtebok for stemmestyret på Harberg C Austrått C Ottersbo C J1 Kretsmanntall Ottersbo 1933 C Side 15

16 152. J2 Kretsmanntall Opphaug 1933 C J3 Kretsmanntall Kråkvag 1933 C J4 Kretsmanntall Storfosna 1933 C J5 Kretsmanntall Garten 1933 C J6 Kretsmanntall Grande 1933 C J7 Kretsmanntall Hårberg 1933 C J8 Kretsmanntall Uthaug 1933 C A1 Forhandlingsprotokoll C B1 Kopibok C C1 Journal C D1 Journalsaker C D2 Journalsaker C D3 Journalsaker C D4 Journalsaker bankbøker / kontrabøker C K1 Storrulle Register C K2 Storrulle Register C K3 Storrulle Register C K4 Mindrerulle Register C K5 Mindrerulle Register C R1 Obligasjonsbok C R2 Kassabok C R3 Kassabok C R4 Regnskap C R5 Regnskap C R6 Regnskap C R7 Regnskap C R8 Regnskap C A1 Forhandlingsprotokoll C Side 16

17 240. A2 Forhandlingsprotokoll C A3 Forhandlingsprotokoll C A4 Forhandlingsprotokoll C B1 Kopibok C C1 Journal C C2 Journal C C3 Journal C C4 Journal C C5 Journal C C6 Permisjoner / vikariater C D1 Journalsaker C Hjelpeopplæring Byggekontrakt Grande / Garten barneskole R1 Regnskapbok C Ørland prestegjeld skolekasse C R2 Regnskapbok 1967 Register C R3 Anvisningsbok C R4 Tilvisingsbok Register C Eksamensnemnd 252. A1 Møtebok C Samstyret for skoleboksamlingen 253. C1 Journal C Side 17

18 Byggenemnda for Opphaug skole 254. A1 Møtebok C C1 Dagbok byggenemnda Opphaug skole C D1 Journalsaker I samme boks C som 255 Byggenemnda for Storfosna skole 255. A1 Møtebok for I samme boks C som 254 Storfosna / Austrått skole D1 Journalsaker C A1 Møtebok C C1 Dagbok / regnskapsprotokoll C byggenemnd Harberg skole C D1 Journal saker C Framhaldsskolenemnda 257. A1 Møtebok C Framhaldsskolenemnda C A2 Møtebok C Framhaldsskolenemnda C Utvalg for opprettelse av husstellskurs 258. A1 Møtebok 1968 C Side 18

19 De enkelte skoler og skolekretser 260. L1 Dagbok Austrått skole C L2 Dagbok Austrått skole C L3 Skoleprotokoll C med karakterliste Austrått / Innstrands skole C C L4 Skoleprotokoll C med karakterliste Austrått folkeskole C C L5 Dagbok Opphaug skole C L6 Dagbok Opphaug skole C L7 Dagbok C Opphaug skole C Innstrand skole C C L8 Dagbok Opphaug skole C L9 Dagbok C Opphaug skole C Innstrand skole C L10 Dagbok Opphaug skole L11 Dagbok Opphaug skole L12 Dagbok håndarbeid Opphaug skole Uthaug skole L13 Dagbok skolekjøkken Opphaug skole L14 Dagbok skolekjøkken Side 19

20 Opphaug skole L15 Dagbok husstell Opphaug, Uthaug, Grande og Garten skole L16 Dagbok skolesløyden Harber, Grande, Garten, Uthaug og Opphaug skole L17 Dagbok skolesløyden Opphaug skole L18 Skoleprotokoll med karakterliste Opphaug skole L19 Tilvekstliste og regnskap for Opphaug skoleboksamling L20 Utlånsbok for Opphaug skoleboksamling L21 Utlånsbok for Opphaug skoleboksamling L22 Utlånsbok for Opphaug skoleboksamling L23 Skoleavisa Opphaug skole L24 Dagbok Uthaug skole Garten skole L25 Dagbok med karakterliste Uthaug skole L26 Dagbok Uthaug skole L27 Dagbok Uthaug skole L28 Skoleprotokoll med karakterliste Grande krets Side 20

21 Uthaug krets Liste over skolebiblotekets bøker samt utlånsliste L29 Skoleprotokoll med Karakterliste for Uthaug skole Storfosna skole Innstrand skole L30 Skoleprotokoll med karakterliste Uthaug skole L31 Dagbok Harberg skole L32 Dagbok med karakterliste Harberg skole L33 Dagbok Harberg skole L34 Dagbok med karakterliste Harberg skole L35 Dagbok med karakterliste Harberg skole L36 Skoleprotokoll med karakterliste Harberg skole L37 Skoleprotokoll med karakterliste Harberg & Austrått skole Side 21

22 260. L38 Skoleprotokoll med karakterliste Harberg & Austrått skole L39 Skoleprotokoll med karakterliste Harberg skole L40 Skoleprotokoll med karakterliste Harberg skole L41 Skoleprotokoll med karakterliste Harberg skole L42 Karakterprotokoll Harberg skole L43 Dagbok Storfosna skole L44 Skoleprotokoll med karakterliste Storfosna krets L45 Skoleprotokoll med karakterliste Storfosna, Leksa og Kråkvåg krets. Fortegnelse over skolebibliotekets bøker. Utlånsliste 1898 etc L46 Skoleprotokoll med karakterliste Storfosna Kråkvåg krets L47 Skoleprotokoll med Side 22

23 karakterliste Storfosna Kråkvåg krets L48 Skoleprotokoll med karakterliste Storfosna skole L49 Avgangsvitnesbyrdsprotokoll Storfosna Kråkvåg skole L50 Eksamensprotokoll Storfosna skole L51 Tilvekstliste for Storfosna skoleboksamling L52 Tilvekstliste og regnskapsbok for Storfosna skoleboksamling L53 Utlånsbok Storfosna skoleboksamling L54 Regnskapsbok Storfosna skoleboksamling L55 Dagbok Kråkvåg skole L56 Karakterprotokoll Kråkvåg skole L57 Regnskapsbok Kråkvåg skoleboksamling L58 Dagbok med karakterliste Grande skolekrets Side 23

24 260. L59 Skoleprotokoll Grande skole Fortegnelse over skolebibliotekets bøker og utlånsliste 260. L60 Skoleprotokoll med karakterliste Grande skole Garten skole L61 Skoleprotokoll med karakterliste Grande krets Garten krets L62 Skoleprotokoll med karakterliste Grande skole L63 Skoleprotokoll med karakterliste Grande skole Garten skole L64 Skoleprotokoll med karakterliste Grande skole L65 Skoleprotokoll med karakterliste Grande skole Garten skole L66 Skoleprotokoll med karakterliste C Grande skole C L67 Skoleprotokoll med karakterliste C Garten skole C L68 Skoleprotokoll med karakterliste C Ørland faste skole C Side 24

25 260. L69 Skoleprotokoll med karakterliste Imsterfjorden, C Vingvagen Leksa, Asøya og Elven krets L70 Årsprøveprotokoll Ørland folkeskole, C Opphaug, Storfosna, Grande, Uthaug, Harberg, C Garten og Austrått skoler L7L Eksamensprotokoll C Ørland, Agdenes C L72 Eksamensprotokoll C Ørland, Agdenes C L73 Eksamensprotokoll C Ørland, Agdenes C L74 Eksamensprotokoll C Ørland, Agdenes C L75 Eksamensprotokoll C Ørland, Agdenes C L76 Dagbok C Ørland framhaldsskole C L77 Dagbok C Ørland framhaldsskole 1948 C L78 Dagbok C Ørland framhaldsskole C Harberg skole C L79 Dagbok C Ørland framhaldsskole C L80 Dagbok C Ørland framhaldsskole C L81 Dagbok husstell C Ørland framhaldsskole C L82 Dagbok skoles!øyden C Ørland framhaldsskole C Side 25

26 260. L83 Dagbok handarbeid C Ørland framhaldsskole C L84 Skoleprotokoll med karakterliste Ørland framhaldsskole C L85 Skoleprotokoll med karakterliste Ørland framhaldsskole C L86 Karakterprotokoll Ørland framhaldsskole C L87 Skoleprotokoll med karakterliste Hårberg framhaldsskole C L88 Karakterprotokoll Storfosna framhaldsskole C L89 Journalsaker C Grande og Garten skole C Ørland framhaldsskole C Uthaug og Garten skole C Opphaug skole C Harberg skole C L90 Dagbok, Hårberg skole C L91 Hovedprotokoll, Opphaug og Innstrands Krets C L92 Hovedbok, Opphaug skole C L93 Skoleprotokoll, Opphaug Folkeskole C L94 Karakterprotokoll, Opphaug Folkeskole C L95 Karakterprotokoll, Opphaug Folkeskole C L96 Årsoversikt og administrasjon, Opphaug skole C L97 Møtebok Tilsynsutvalget Østraat skolekrets C L98 Hovedprotokoll, Østraat og Indstrand skoler C Side 26

27 Tilsynsutvalget 261. A1 Møtebok C Garten skolekrets C A2 Møtebok C Hårberg skolekrets C A3 Møtebok C Kråkvåg skolekrets C A4 Møtebok C Grande skolekrets C A5 Møtebok C Opphaug skolekrets C A6 Møtebok C Storfosna skolekrets C A7 Møtebok C Uthaug skolekrets C Foreldreråd 263. A1 Møtebok C Foreldrerådet Hårberg skole C C1 Journalsaker C Foreldrerådet Hårberg skole C R1 Kassabok C Foreldrerådet Hårberg skole C Fattigkommisjon / sosialstyre 310. A1 Forhandlingsprotokoll C Fattigkommisjon C Side 27

28 310. A2 Forhandlingsprotokoll C Fattigkommisjon C A3 Forhandlingsprotokoll, Fattigkommisjon C A4 Forhandlingsprotokoll, Fattigstyre C A5 Forhandlingsprotokoll, Fattigstyre C A6 Forhandlingsprotokoll, Fattigstyre 1935 C A7 Forhandlingsprotokoll C Forsorgsstyre C B1 Kopibok C Fattigkommisjon C B2 Kopibok C Fattigkommisjon C B3 Kopibok C Fattigkommisjon C B4 Kopibok C Fattigkommisjon C B5 Kopibok C Fattigstyre C B6 Kopibok C Fattigstyre Register C B7 Kopibok C Fattigstyre Register C C1 Journal C Fattigkommisjon C C2 Journal C Fattigkommisjon C C3 Journal C Fattigkommisjon Register C C4 Journal C Fattigkommisjon C C5 Journal C Side 28

29 Fattigkommisjon C C6 Journal C Fattigstyre C C7 Journal C Fattigstyre Register C C8 Journal C Fattigstyre Register C C9 Journal C Fattigstyre C C10 Fattigstyre Journal C C11 Fattigstyre Journal Register C C12 Fattigstyre Journal C C13 Fattigstyre Journal Register C C14 Fattigstyre Journal Register C C15 Forsorgsstyre Journal C C16 Manntallsprotokoll Fattigkommisjon 1894 C C17 Fortegnelse over understøttede trengende Fattigstyre C C18 Legdsprotokoll C Fattigkommisjon Skoleregnskap C D1 Journalsaker C Forsorgsstyre C Side 29

30 310. R1 Anvisningsprotokoll C Fattigkommisjon R2 Anvisningsprotokoll Fattigstyre C R3 Anvisningsprotokoll C Fattigstyre C R4 Anvisningsprotokoll C Fattigstyre C R5 Anvisningsprotokoll C Forsorgsstyre C R6 Refusjonsprotokoll C Fattigstyre C R7 Refusjonsprotokoll C Forsorgsstyre C R8 Reskontobok C Fattigstyre Register C R9 Reskontobok C Forsorgsstyre Register C R10 Regnskapsprotokoll C Fattigkommisjon C R11 Regnskapsprotokoll C Fattigkommisjon C Side 30

31 Manntallsnemnd for fiskerforsikring 336. A1 Møtebok C C1 Manntall for C forsikringspliktige fiskere 1911 C C2 Manntall for C forsikringspliktige fiskere og fangstmenn 1917 C C3 Manntall for C forsikringspliktige fiskere og fangstmenn 1919 C C4 Manntall for C forsikringspliktige fiskere og fangstmenn C Alderstrygd 337. C1 Fortegnelse over alderstrygdede fra rundt første verdenskrig 1918 C R1 Kassabok C R2 Kassabok C Barnetrygd 338. R1 Kassabok C R2 Kassabok C R3 Kassabok C Side 31

32 Vergeråd / Barnevernsnemd 341. C1 Journal C Forhandlingsprotokoll Først i boka C Styret for Ørland skoletannpleie 358. A1 Møtebok Mangler Arbeidstilsynet 380. C1 Bedriftsprotokoll C Bedriftsfortegnelse Register C Bibliotek 410. R1 Regnskapsbok C Bygdeboknemnd / Byhistorienemd 440. D1 Inge Rians samlinger til Ørlands historie C M1 Hårbergs opptegnelser C M2 Hårbergs opptegnelser C Side 32

33 17. maikomiteen 480. A1 Møtebok C Regnskapsbok C Journalsaker 1960 C OBS! 440. M1,M2 og 480. A1 er i samme boks Turist- og friluftsnemnda 490. D1 Journalsaker C Jordstyre 511. A1 Møtebok C A2 Møtebok C A3 Møtebok C A4 Møtebok Storskifte C A5 Rettsbok for Fosen Herredsrett 1952 C D1 Journalsaker C Dyrkingsskjemaer C R1 Protokoll for C jorddyrkingsbidrag C Næringsnemnd 515. A1 Forhandlingsprotokoll C D1 Journalsaker R1 Kassabok C Side 33

34 OBS! 511.R1 og 515 er i samme boks Skogråd 551. A1 Møtebok C D1 Journalsaker C Kontrollnemnd 620. A1 Forhandlingsprotokoll C D1 Journalsaker C R1 Hovedbok C Prisnemnd for fast eiendom 630. A1 Møtebok C A2 Møtebok C Møtebok for den C kommunale kontrollnemnd C D1 Journalsaker C D2 Journalsaker C Forsyningsnemnd 650. A1 Møtebok C A2 Møtebok C Side 34

35 650. C1 Register for Ievrandører av høy og halm C Kontrollbok for innleverte rasjoneringsmerker på bensin og fett. Står bakerst i boka 650. R1 Kassadagbok C R2 Kontobok for C Ieverandører av jordbruks-produkter, potet/gulrot etc C R3 Kontobok for Ievrandører av høy og halm Register C R4 Mellomregnskap debitorer og kreditorer Register C Småbruk- og bolignemnd 661. D1 Journalsaker C R1 Kontobok for debitorer C R2 Kontobok for debitorer Register C R3 Kontobok for debitorer Register C R4 Kontobok for debitorer Register C Ørland herreds huslånfond 666. R1 Hovedbok C Side 35

36 Tilsynsnemnda for kommunens eiendommer 715. A1 Forhandlingsprotokoll C A2 Forhandlingsprotokoll C D1 Journalsaker C Brannvesen/Brannstyre 721. D1 Journalsaker, årsrapporter, brannrapporter Rundskriv fra Kommunal og arbeidsdep., etc C Vann og kloakkvesen 731. A1 Møtebok C D1 Journalsaker C D2 Journalsaker C D3 Journalsaker C D4 Journalsaker C Avisutklipp og journalsaker uten dato C Havnevesen/Havnefogd/Havnestyre 760. A1 Forhandlingsprotokoll C A2 Forhandlingsprotokoll C D1 Journalsaker C R1 Kassabok C kaikassen C Side 36

37 Kommunal kino 776. A1 Møtebok Ørland kino C R1 Hovedbok C R2 Regnskapsbilag C R3 Regnskapsbilag C R4 Regnskapsbilag C R5 Regnskapsbilag C Kommunikasjonsnemnda 777.A1 Møtebok C A2 Møtebok C Brekstad dampskipsekspedisjon 778. D1 Journalsaker C R1 Kontobok for C aktiva & passiva C R2 Kontobok C Ørland kommunale bussruter 779. R1 Kassadagbok C R2 Hovedbok Register C A1 Møtebok C R1 Kassadagbok C R2 Kassadagbok C Side 37

38 780. R3 Hovedbok Register C T1 Kart 1954 Oppgjørsnemnda 860. A1 Møtebok C D1 Journalsaker skadeerstatninger etter krigen C D2 Journalsaker skadeerstatninger etter krigen C D3 Journalsaker C Tyske beslagleggelser under krigen D4 Journalsaker Mangler Tyske beslagleggelser under krigen R1 Takstprotokoll C Tyske krigsskader for Ørland & Agdenes R2 Kontobok Register C Krigsskadenemnda 870. D1 Journalsaker Mangler Kristine Innstrands Legat 920. D1 Journalsaker Bankbøker C R1 Legatregnskap C R1 Legatregnskap C A1 Møtebøker, legatregnskap, og lignende C Side 38

39 Ørland champignon A/S P1. D1 Journalsaker C P1. R1 Regnskapsbilag C P1. R2 Lønningslister C P1. R3 Revisjonsprotokoll C P1. R4 Revisjonsprotokoll C P1. R5 Revisjonsprotokoll C P1. R6 Revisjonsprotokoll C P1. R7 Kassabok 1968 C P1. R8 Reskontrobok Register C P1. R9 Hovedbok C Ørland private middelskole P2. A1 Møtebok foreldreråd og styre for middelskole C Prost O. J.Traasdahls meteorologiske opptegnelser P3. N1 Meteorologiske opptegnelser C P3. N2 Meteorologiske opptegnelser C Ørland vannforsyning A/L P4. D1 Journalsaker C Side 39

40 Ukjent opphav P5.B1 Register til kopibok 1920 (ca.) C P5.C1 Forfallsbok 1918 Ukjent obligasjoner og veksler C P5. R1 Kontobok for en forretning Ukjent C P5. R2 Mellomregnskap Ukjent C Trygdenemnda P6. A1 Forhandlingsprotokoll pensjonistgrunnlag C P6. A2 Forhandlingsbok vedk. uføretrygden C P6. C1 Journal inn- og utgående C P6. C2 Journal vedk. uføretrygden C P6. C3 Saker til behandling vedk. uføretrygden C P6. C4 Fortegnelse over tuberkuløs rekonvalesenter C P6. C5 Alderstrygdens pensjonistfortegnelse C P6. C6 Alderstrygdens pensjonistfortegnelse C P6. R1 Refusjonsregnskap for alderstrygd C P6. R2 Refusjonsregnskap for alderstrygd 1958 C Side 40

Singsås Kommune 1837-1989

Singsås Kommune 1837-1989 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1840 1880 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1880 1899 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1899 1905 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1906 1914 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Budal kommune 1780-1987

Budal kommune 1780-1987 010.A.1 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1878 1897 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1898 1907 010.A.2 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1907 1918 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1918 1931 010.A.3 Formannskap

Detaljer

Støren kommune 1837-1979

Støren kommune 1837-1979 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1837 1880 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1900 1914 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1914 1923 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Soknedal kommune

Soknedal kommune 010.A.1 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1840 1866 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1866 1894 010.A.2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1894 1918 010.A.3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr.

SNILLFJORD KOMMUNE Seriesignatur Innhold Fra Til Merknad Hyllenr. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON 010 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A - Møtebok/brevjournal 010.A.1 Møtebok formannskap/kommunestyre 1924 1930 C072.4.2 Møtebok formannskap/kommunestyre 1930 1935 Møtebok formannskap/kommunestyre

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/Kommunestyre 010.A.001 Møtebok 09.04.1924-06.02.1935 C032.2.4 010.A.002 Møtebok 28.02.1935-04.03.1947 C032.2.4 Formannskap 010.A.003 Møtebok 20.03.1940-13.03.1959

Detaljer

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960

FR 01 Dødsmeldinger 1918-1960 VALBERG KOMMUNE FRA 1927 til 1963 1 Folkevalgt organ og kommuneadministrasjon Valg V 01 Valgprotokoll Valberg sogn 1898-1937 V 02 Møtebok for manntallsnemnda 1898-1959 V 03 Protokoll særskilt valgstyre

Detaljer

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947

KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T ~ 1932-1941. Vedtaksbok ordføreren 1941-1945 Forhandlingsprotokoll 1945-1947 83 BØRS ESKOGN/ SKAUN gm i - K~mmuir~ NEOL/HYLLE ARKIVSAKENE kr MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KoMMuNEsTy~~T Reol 2 Hylle 15 Forhandlingsprotokoll 1890-1904 1904 1917 fl 1917-1923

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

Levanger, Åsen, Frol, Skogn

Levanger, Åsen, Frol, Skogn Levanger, Åsen, Frol, Skogn Etterslep fra 283 - merket LI, 404.5.1 Serienr. Organ Arkivstykke Årstall, fra - til Lnr 010.R.001 Åsen Formannskap/ Levanger Formannskap Regnskap, fortegnelser, utskrifter,

Detaljer

Nes kommune

Nes kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01.A.I Formannskapforhandlingsprotokoll 1923 1930 C.008.3.1 01.A.2 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll 1930 1935 C.008.3.1 01.A.3 Formannskap/kommunestyreforhandlingsprotokoll

Detaljer

GRONG KOMMUNE 1820-1990

GRONG KOMMUNE 1820-1990 0 SENTRALADMINISTRASJONEN 010. Formannskap/kommunestyre/ordfører A = Møtebøker Formannskap/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1837 1871 C066.3.5 010.A.002 Formannskap Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Lånke kommune

Lånke kommune 010.A.1 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 09.12.1901 29.12.1910 010.A.2 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 29.12.1910 12.10.1910 010.A.3 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 10.11.1914 12.01.1923 010.A.4 Formannskap/Kommunestyre

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Nordli kommune

Nordli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1921 010.A.2 Nordli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1921 1927 010.A.3 Nordli

Detaljer

B - KOPIBØKER 0001 Kopibok A 003 2/1

B - KOPIBØKER 0001 Kopibok A 003 2/1 B - KOPIBØKER 0001 Kopibok 1914-1927 3A 003 2/1 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE 0001 Brevjournal 1911-1927 3A 003 2/1 0002 Journal - postgiro 1954-1958 3A 003 4/5 F - KASSABØKER, -DAGBØKER, - KLADD,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4.

FLÅ KOMMUNE Side 1. Formannskap: 010.A.010 Utskrift av møtebok 1963 C Ordføreren: 010.A.011 Vedtaksbok C069.4. 0. SENTRALADMINISTRASJON A Forhandlingsprotokoll 010. Formannskap/Herredsstyre: 010.A.001 Forhandlingsprotokoll 1879 1900 C069.4.1 010.A.002 Forhandlingsprotokoll 1901 1917 C069.4.1 010.A.003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Arkiv katalog. Sør-Audnedal kommune

Arkiv katalog. Sør-Audnedal kommune Arkiv katalog Sør-Audnedal kommune Arkiv: VALGSTYRET F - MANNTALL 0001 Manntall - Rødberg 1953-1953 3A 005 4/3 1 Arkiv: FORMANNSKAPET A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001

Detaljer

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969

Holtålen / Haltdalen kommune 1837-1969 Seriesign. Arkivskaper Arkivstykke Fra Til Singsås ble i 1840 skilt ut fra daværende Holtålen kommune og gjort til eget herred. I 1885 ble daværende Holtålen delt i to: Holtålen og Ålen herreder. Ved herredstyrevedtak

Detaljer

Lierne kommune

Lierne kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1873 1883 010.A.2 Lierne Kommune Formannskap/Kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1883 1898 010.A.3 Lierne

Detaljer

Skogn kommune 1837-1962

Skogn kommune 1837-1962 SKOGN BYGDEKOMMISJON 1. Møtebok for Skogn bygdekommisjon 1817 1830 Do. 1831 1842 2. Revisjon av skolekasseregnskap 1806 1824 Revisjon av fattigkasseregnskap 1798 1823 Regnskapsprotokoller skole- og fattigkassen

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN. 010.A.1 Møtebok formannskap/ 09.12.1901-16.04.1913 kommunestyre. 010.A.2 Do. 13.05.1913-24.02.1919

0. SENTRALADMINISTRASJONEN. 010.A.1 Møtebok formannskap/ 09.12.1901-16.04.1913 kommunestyre. 010.A.2 Do. 13.05.1913-24.02.1919 A = Møtebøker 0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.A.1 Møtebok formannskap/ 09.12.1901-16.04.1913 kommunestyre 010.A.2 13.05.1913-24.02.1919 010.A.3 24.02.1919-08.10.1926 010.A.4 08.10.1926-20.10.1931 010.A.5

Detaljer

Sørli kommune

Sørli kommune 010. Formannskap/ Kommunestyre: 010.A.1. Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1915 1922 010.A.2 Sørli Kommune Formannskap/Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1922 1931 010.A.3. Sørli

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr.

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE. RØROS LANDSOGN Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010.FORMANNNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 29.12.1934 C003.4.1 010.A.2 Do. 29.12.1934-30.12.1947

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJON 010. A

SENTRALADMINISTRASJON 010. A Seriesignatur Arkivstykke Fra Til Merknad Hyllenr. 0. SENTRALADMINISTRASJON 010. A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre 010.A.001 Møtebok 01.10.1837 03.06.1873 C027.2.3 010.A.002 Møtebok 1873 23.12.1901

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok C 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSKOMMUNENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD 050.) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.12.1925-02.12.1933 C003.6.1 010.A.2 Do. 28.12.1933-30.12.1940

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN BORGERMESTER/BYSEKRETÆR/RÅDMANN Borgermester til 1.1.1936 Bysekretær fra 1.1.1936 til 1.1.1939 deretter Rådmann. B = Kopibøker 010.B.1 Brevkopier 1924 1930 010.B.2 Do. 1931 1934

Detaljer

Jøssund kommune

Jøssund kommune 01 - FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 01. A.I Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1895 1906 C008.4.2 01. A. 2 Formannskap/kommunestyre Forhandlingsprotokoll 1906 1917 C008.4.2 01. A. 3 Formannskap/kommunestyre

Detaljer

Inderøy gamle kommune 1837-1965

Inderøy gamle kommune 1837-1965 010.A.1 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 11.11.1837 02.02.1866 010.A.2 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 22.01.1866 08.08.1883 010.A.3 Herredsstyre/Formannskap Møtebok 15.09.1883 23.01.1896 010.A.4 Herredsstyre/Formannskap

Detaljer

Skoleprotokoller Ålen herred ( )

Skoleprotokoller Ålen herred ( ) Å1 Ålen Herred Eide skole Dagbok 1886 1920 Å2 Ålen Herred Hov skole Dagbok 1906 1930 Å3 Ålen Herred Hov skole Dagbok 1930 1958 Å4 Ålen Herred Hov skole Dagbok 1957 1907 Å5 Ålen Herred Hov skole Dagbok

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN

0. SENTRALADMINISTRASJONEN 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap 010.A.001 Forhandlingsprotokoll 10.02.1845-09.01.1870 C030.2.3 Formannskap/kommunestyre 010.A.002 Forhandlingsprotokoll 03.03.1870-09.01.1891 C030.2.3

Detaljer

Rissa kommunearkiv ca 1980

Rissa kommunearkiv ca 1980 427?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 428?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 429?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4 430?? Oppgave arbeidsgiverkonto 1945 1945 C094.3.4

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering. Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4. O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap 010.A.001 Tolga Formannskap Forhandlingsprotokoll 1920 1926 C 108 4.4 Side 1 2 Kirke og Skole 240 Skolestyret 240.A.001 Skolevesenets

Detaljer

RØROS BERGSTAD 1926-1964 Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4

RØROS BERGSTAD 1926-1964 Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4 0. SENTRALADMINISTRASJONEN 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 01.01.1926-19.12.1931 C002.4.4 010.A.2 Do. 28.12.1931-27.12.1937 010.A.3 Do. 30.12.1937-15.12.1944 010.A.4 Vedtaksbok

Detaljer

Klæbu kommune Foreløpig registrering

Klæbu kommune Foreløpig registrering ??? Klæbu friluftsnemd Div. korrespondanse 1973-1979 182 C043.4.5 010. Klæbu kommunestyre og formannskap Journal for inn- og utgåtte saker 1959-1960 11 C043.3.3 010. Klæbu formannskap Div. skriv og korrespondanse

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Skaun kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Skaun kommune Budsjett 1964 1973 383.6.4 117 010.002 Formannskap Utskrift av rettsbok nr. 47 for Orkdal 1966 1974 383.5.6 11 jorskiftesokn, Midt-Trøndelag domssokn 010.003 Formannskap Utskrift

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

Børseskogn/Skaun gml. kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr

Børseskogn/Skaun gml. kommune Foreløpig registrering, pr Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 010.001 Børseskogn bygdestyre Brev fra mållaget, ang. Navneendring 1928 1928 383.1.4 194 010.002 Formannskap Revisjonsprotokoll for kommuneregnskapet 1890 1918 383.1.2 66 010.003 Formannskap Takst på skade

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv

ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv ÅLESUND KOMMUNE Eldre arkiv Eske nr. Arkivskaper Serie Ytterår 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll 1902-1903 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll 1903-1906 1 Ligningskommisjonen Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM

Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Arkivskaper Arkivserie/ Kommentar Periode HM Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådet. Journaler 1929-1988 0,9 Sarpsborg kommune. Tekniske oppgaver Bygningsrådets arkiv 1900-0,2 Sarpsborg kommune.

Detaljer

0. SENTRALADMINISTRASJONEN. 010.A.1 Møtebok 29.12.1849-14.10.1870. 010.A.2 Do. 08.12.1870-12.09.1884. 010.A.3 Do. 12.09.1884-14.03.

0. SENTRALADMINISTRASJONEN. 010.A.1 Møtebok 29.12.1849-14.10.1870. 010.A.2 Do. 08.12.1870-12.09.1884. 010.A.3 Do. 12.09.1884-14.03. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 29.12.1849-14.10.1870 010.A.2 08.12.1870-12.09.1884 010.A.3 12.09.1884-14.03.1892 010.A.4 09.04.1892-18.12.1899 010.A.5 02.01.1900-03.02.1913 010.A.6

Detaljer

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG GRATANGEN KOMMUNE 1926-1970/90 1970/90 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Hitra kommune

Hitra kommune Frøya kommune ble utskilt fra Hitra i 1876. Fillan ble opprettet som eget herred i 1885. I 1914 ble Fillan delt i Sandstad og Fillan herreder. Den resterende delen av gamle Hitra kommune ble i 1912 delt

Detaljer

0. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON A Møtebok

0. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON A Møtebok Seriesignatur Innhold Fra Til Hylleplassering Merknader 0. KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON A Møtebok Ark1 010. Formannskap: 010.A.001 Møtebok 1854 1870 C080.5.4 Møtebok 1870 1895 C080.5.4 010.A.002 Møtebok

Detaljer

B 0 ~ gm1. K c~mmirn REOL/HYLLE ARKIVSAKENE ÅR MERKNADER SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET

B 0 ~ gm1. K c~mmirn REOL/HYLLE ARKIVSAKENE ÅR MERKNADER SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET 38 B 0 ~ gm1. K c~mmirn KOMMUNENS SENTRALADMINISTRASJON FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET Reol 1 Hylle 15 Reglement for BØrsens Præstegjeids Formænd og Repræsentanter 1838. Mandtal over de stemmeberettigede

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap/ kommunestyre A= Møtebøker 010.A.001 Os Formannskap og Herredsstyre Forhandlingsprotokoll 1926 1932 C 107 3.1 010.A.002 Os Formannskap

Detaljer

Ark1. L.nr. Arkivskaper Hva (innhold) Tidsrom S.sign. Merknad

Ark1. L.nr. Arkivskaper Hva (innhold) Tidsrom S.sign. Merknad Hitra Ark1 L.nr. Arkivskaper Hva (innhold) Tidsrom S.sign. Merknad 1 kommunekasse Regnskap 1963 121 Merknader til budsjettets 2 formannskap Budsjett 1963 10 enkelte poster 3 kommunekasse Driftsbudsjett

Detaljer

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV

KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV KATALOG over. AUSTRE MOLAND KOMMUNEARKIV Aust-Agder-Arkivet 1989 Innledning Arkiv etter tre kommuner og en skolekrets I 1962 ble de tre kommunene Stokken, Austre Moland og Flosta, samt Strengereid krets

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Sandvollan kommune 1828-1960

Sandvollan kommune 1828-1960 010.A.1 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 05.12.1906 04.12.1925 010.A.2 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 28.02.1925 04.03.1936 010.A.3 Formannskap/Kommunestyre Møtebok 25.03.1936 07.11.1947 010.A.4 Herredstinget

Detaljer

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Vestby kommune, Vestby hovedsogns fattigkommisjon/fattigvesen/forsorgsstyre. Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Fra 1951 felles for hele kommunen L0001 Møtebok 13.01.1815-16.08.1838 Felles for alle tre sogn L0002 Møtebok 21.01.1846-07.04.1881 L0003 Møtebok 04.10.1883-23.02.1910 Inneholder løse kladder

Detaljer

Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv

Arkivkatalog. Ullsfjord kommune 1902-1964. Tromsø kommunearkiv 1 Arkivkatalog Ullsfjord kommune 1902-1964 Tromsø kommunearkiv 1990 2 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

4 HELSESTELLET... 38

4 HELSESTELLET... 38 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Aurskog før kommunesammenslåingen i 1965...

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03. S-1001 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1914-1982 (ca.) Møtebøker for skolens tilsynsvalg, tillitsmannsrådet, tilsynsnemnd, lærerråd og planleggingsmøter. L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog

Andørja kommune 1926-1964. Foreløpig arkivkatalog Andørja kommune 1926-1964 Foreløpig arkivkatalog 2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

Åfjord kommune Plassert i C079 og C080

Åfjord kommune Plassert i C079 og C080 Åfjord kommune Plassert i C079 og C080 Løpenu Kommune Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: mmer Å1 Stoksund Ligningskommisjon Kladdeliste 1905 /Ligningsnemnd Å2 Stoksund Ligningskommisjon Kladdeliste /Ligningsnemnd

Detaljer

Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune

Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune Innholdsfortegnelse Introduksjon til arkivkatalogen for Setskog kommune... 3 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 3 Næringsveier... 3 Prestegjeld og sokneinndelingen... 3 Ordførere i Setskog

Detaljer

1. ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN

1. ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN Innledning Røros gamle herred ble ved kongelig resolusjon av 3. april 1925, gjort gjeldende fra 1. januar 1926, delt i følgende nye herreder; Røros Bergstad, Røros landsogn, Glåmos og Brekken. Disse kommunene

Detaljer

DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989

DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989 ARKIVKATALOG DYRØY KOMMUNE 1886-1979/1989 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27. Virksomheten

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Katalog. over. Os Kommunearkiv

Katalog. over. Os Kommunearkiv Katalog over Os Kommunearkiv 1926-2004 Forord Katalogen for Os kommunes eldre arkiv inneholder arkiver for Os og Tolga kommuner for perioden 1837-1900. Os ble skilt ut fra daværende Tolgen kommune ved

Detaljer

Løpenr. Serienr. Organ Arkivstykke Fra Til Merknad Hyllenr.

Løpenr. Serienr. Organ Arkivstykke Fra Til Merknad Hyllenr. 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A:Møtebok/Forhandlingsprotokoll 010 FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 925 010.A.001 Midtre Gauldal formannskap Møtebok 1963/64 168 010.A.002 Midtre Gauldal formannskap Møtebok 1964 1965

Detaljer

RËOL/HYLLE ARKIVSAKENE AR MERKNADER SENTRALADMINISTRAS JON FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET

RËOL/HYLLE ARKIVSAKENE AR MERKNADER SENTRALADMINISTRAS JON FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET 1 l3wsri 1~ gml - K c~mmirn RËOL/HYLLE ARKIVSAKENE AR MERKNADER KOMMUNENS SENTRALADMINISTRAS JON FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET Reol lilylle 1 Forhandlingsprotokoll 1848-1892 1893-1922 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap og kommunestyre... 8 023 Sognekommuner/sognekasse... 11 036 Legater...

0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap og kommunestyre... 8 023 Sognekommuner/sognekasse... 11 036 Legater... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 0 SENTRALADMINISTRASJON... 6 011 Valgstyre... 6 021 Formannskap

Detaljer

Ørland kommune

Ørland kommune Løpenr. Signatur Arkivskaper Innhold Årstall, fra - til Merknad 20. 010. Rådmannskontoret Arkivprotokoll 1965-1977 325. 010. Ørland formannskap Div. skriv 1972-1979 255. 010. Ørland kommunestyre og formannskap

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok 1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll 1875-1906 Do. 1907-1924 Do. 1925-1939 1.A.2 Forhandlingsprotokoll 1940-1954 Møtebok 1955-1956 1.B.1 Kopibok 1875-1911 Do. 1899-1922 Do. 1907-1919 Do.

Detaljer

Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964)

Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964) Administrasjonshistorie og veiledning for bruk av kommunearkivene fra Agdenes (1896- ) og Lensvik (1904-1964) Arkivkatalogen for Agdenes kommune inneholder hovedsakelig materiale fra perioden fra Agdenes

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Forhandlingsprotokoll 1948-1952 3A 003 4/7

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Forhandlingsprotokoll 1948-1952 3A 003 4/7 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Forhandlingsprotokoll 1948-1952 3A 003 4/7 C - HUSDYRREGISTER 0001 Husdyrregister A-Å 1948-1950 3A 003 5/5 D - KORRESPONDANSE 0001 Korrespondanse,

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Ibestad kommune 1881-1988. Foreløpig katalog 1 Arkivkatalog Ibestad kommune 1881-1988 Foreløpig katalog 2 Forord Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988

STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988 ARKIVKATALOG STORFJORD KOMMUNE 1921/28-1988 Foreløpig katalog 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering

Seriesignatur Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hylleplassering Tolga - Os 1966-1976 O Kommunens sentraladministrasjon 010 Sentraladministrasjonen Formannskap og Kommunestyre A=Møtebøker 010.A.001 Tolga Os Formannskap Møteprotokoll 1965 1970 C 108 1.6 010.A.002 Tolga

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

KARLSØY kommune

KARLSØY kommune Foreløpig arkivkatalog KARLSØY kommune 1785-1988 Arkivkatalog 2 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens 27.

Detaljer

Arkivkatalog. Hillesøy kommune 1855-1963

Arkivkatalog. Hillesøy kommune 1855-1963 Arkivkatalog Hillesøy kommune 1855-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 1 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG NORDREISA KOMMUNE 1886-1970/88 1970/88 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/ Dagbok Styreprotokoll A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Dagbok / Styreprotokoller 1/001/01/1 0001 Dagbok 1836-1837 0002 Styreprotokoll 1840-1854 0003 Styreprotokoll 1854-1874 0004 Styreprotokoll

Detaljer

D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1926-1978 L0001 Diverse korrespondanse 1926-1948 3/038/07/2 Diverse korrespondanse: Privat korrespondanse / korrespondanse med Kontrollnemnda / Sak om økonomisk

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV

KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV KATALOG OVER MELHUS KOMMUNES ARKIV Melhus kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke og har et areal på 696 km². Melhus grenser i nord til Trondheim-, i øst til Klæbu- og Selbu-, i Sør til Midtre-Gauldal-, og

Detaljer

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie

Kortfattet kommunal administrasjonshistorie Det å finne frem arkivopplysninger er ofte ikke lett. Vi må vite hva vi leter etter, og så må vi vite hvem som kan tenkes å ha behandlet den type saker. Vi må i tillegg vite hvem som kan tenkes å oppbevare

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog.

Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog. Gamvik kommune. Midlertidig arkivkatalog. Ajour pr. 28.04.2000 1.1 Manntall og valg 1.1.1 Gamvik valgstyre 1.1.2 Stemmestyret for de enkelte valgkretser 1.1.2 A 1 Møtebok Mehamn krets 1949-1994 1.1.2 A

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter.

Kongensgate skole. Arkivet utgjør ca. 4 hyllemeter. Kongensgate skole Kongensgate skole tilhold i Borgerskolens gamle lokaler på den tidligere bispegårdstomta i Kongens gate. Fra ca. 1885 var den en almueskole med småklasser. I 1898-99 stod en ny skolebygning

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 Side 1 av 15 Arkivkatalog for Talvik kommune. Ajour pr. 04.10.2001 Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 1. Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.1 Manntall og valg Valgprotokoll

Detaljer