LENVIK KOMMUNALE FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LENVIK KOMMUNALE FORENING"

Transkript

1 LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Landsmøter m.m Årsmøter, styremøter Samarbeidsutvalg, omorganisering Samarbeid med LO lokalt og sentralt m.m Medlemmer, kontingent m.m Kurs og konferanser m.m Tariff, tariffrevisjon, overenskomster m.m Helse og sosial Lønns- og arbeidsforhold Saker angående renhold og vedlikehold m.m Saker angående forsikringsordninger, sysselsetting m.m Regnskap Trykt materiale INNLEDNING Om arkivskaper (LKF) ble stiftet 22. november 1937 under navnet Lenvik Kommunale Arbeider- og Funksjonærforening. Det var helsearbeiderne ved Midtfylkes Tuberkolosehjem (i dag Midtfylkes Pleiehjem) som i nærvær av daværende LO-sekretær i Troms og Finnmark, Elias Vollan, gikk sammen om å danne fagforening. LKF var medlem av Norsk Kommuneforbund fra starten av. Det stod mange kvinner bak stiftelsen. I det første styret var 4 av 5 kvinner, og i 1945 fikk man den første kvinnelige formannen i Elvine Vikan. Fra 1946 kom kommunefunksjonærene med i LKF og 70-tallet ble en gjennomsbruddstid for foreningen, medlemstallet økte. Dette hang sammen med at kommunene fikk utvidet sine ansvarsområder, og at Lenvik i 1964 fikk sine nåværende grenser da en del av Sørreisa, en del av Tranøy og en del av tidligere Hillesøy herred ble lagt til kommunen. Om arkivet Arkivet skriver seg fra foreningens aktivitet fra 1962 til Arkivskaper har trolig gjort bruk av arkivnøkkel. Denne er gått tapt og har ikke latt seg rekonstruere. Arkivet er derfor ordnet etter emne. Arkivet ble innlevert 3. juni 1996 etter avtale med styreleder i Arbeiderbevegelsens Arkiv for Nord-Norge, Odd Holmgren. Det lå da i esker. Arkivet for utgjør 3,2 hyllemeter. TIK/FA

2 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Styremøter, medlemsmøter, årsmøter Styremøter, medlemsmøter, årsmøter Styremøter, medlemsmøter, møte i forretningsutvalget, årsmøter Styremøter, medlemsmøter, møter i tillitsutvalget, årsmøter Hovedkapittel I: Møter i studie- og aksjonsutvalget Hovedkapittel II: Kontakt med brevringene Hovedkapittel III: Medlemmer på kurs Hovedkapittel V: Inngående brev Hovedkapittel VI: Utgående brev Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne Landsmøter m.m Korrespondanse og saksdokumenter angående landsmøtet Korrespondanse og saksdokumenter samt rundskriv angående landsmøte og tillitsvalgte 1985 Rundskriv angående landsmøtet 1986 Sak angående landsmøte Rundskriv fra NKF, protokollutskrift angående landsmøte, foreningens årsmøte, planleggingshefte fra NKF Årsmøter, styremøter Årsmøter, årsberetninger, protokollutskrifter fra styre- og medlemsmøter m.m Årsmøter, årsmøtesaker Årsmøtesaker Rundskriv/skriv angående årsmøter Samarbeidsutvalg, omorganisering Korrespondanse og saksdokumenter angående flytting av administrasjonen m.m., rundskriv og vedtekter fra NKF, protokollutskrifter Korrespondanse og protokollutskrifter angående avtale om samarbeidsutvalg Protokollutskrifter - Troms distriktsstyre av NKF, 352

3 samarbeidsutvalg Protokollutskrifter - Troms distriktsstyre av NKF Skriv og saker angående administrasjonsutvalg og rådmann Omorganisering, debatt angående organisasjonsform Rundskriv fra NKF - organisasjonsundersøkelser angående NKFs fagforeninger Skriv og utskrift fra protokoll angående fylkeskommunale utvalg og lokale fagforeninger Samarbeid med LO lokalt og sentralt m.m Korrespondanse med Finnsnes faglige Samorganisasjon, 1. mai m.m LO: Kongressen, handlingsprogram, valg av representantskap, vedtekter Rundskriv fra NKF, skriv, trykksaker fra Lenvik Arbeiderparti angående fagligpolitisk samarbeid i forbindelse med valg m.m Rundskriv fra NKF, skriv, hefter angående samarbeid med LO lokalt/sentralt (årsmøte i Finnsnes faglige Samorganisasjon), program mot arbeidsløshet m.m Korrespondanse, skriv og trykksaker angående LO Skriv, rundskriv og hefte angående LO Korrespondanse med Norsk Folkehjelp, Nei til Atomvåpen m.m. Medlemmer, kontingent m.m Korrespondanse og saksdokumenter angående agitasjon, verving og organisasjonsforhold, rundskriv, årsrapport Saker angående kontingent, jubileumsutmerkelser m.m Korrespondanse og rundskriv angående kontingent Korrespondanse angående medlemsutvikling i Troms, søknader til stønadskassen m.m Trykksaken Medlemskontakt Medlemslister, innbetalt kontingent Søknader om medlemskap (søknadsblanketter), kontingent Rundskriv fra NKF og Lenvik kommunale forening, skriv angående medlemsoversikter m.m Rundskriv og skriv angående medlemskap og kontigenter samt korrespondanse angående utmelding Søknad om medlemskap/overføring til NKF Medlemsfortegnelser, kontingent, lønnsstatistikk Korrespondanse og saksdokumenter samt avisutklipp angående streik og aksjoner 353

4 Korrespondanse, skriv/rundskriv angående tillitsvalgte, streik -84 m.m Skriv rundskriv og møtereferat angående verving og agitasjon Rundskriv angående tillitsvalgte Takkekort og hilsner samt skriv angående Arbeiderbevegelsens Historielag årsjubileum () Kurs og konferanser m.m Rundskriv, korrespondanse og saksdokumenter angående kurs og kursplaner Korrespondanse og saksdokumenter, rundskriv angående kurs, utskrift fra møteprotokoller Korrespondanse og saksdokumenter angående kurs Korrespondanse og protokollutskrifter angående kurs og kursplaner Trykksaker, kurstilbud m.m. fra AOF Korrespondanse og saksdokumenter, rundskriv samt pressemelding angående kurs, årsmøte, medlemmer og styre Korrespondanse, rundskriv m.m. angående organisering av helsepersonell, utdanning av hjelpepleiere Korrespondanse og saksdokumenter samt rundskriv angående permisjoner i forbindelse med kurs og årsmøte Korrespondanse og saksdokumenter angående kurs, kurs i personalpolitikk, rundskriv Rundskriv, utskrift fra protokoll samt saker angående konferanser og kurs Landskonferanser Korrespondanse, rundskriv angående økonomisk tilskudd til fagopplæring, tilsetting av konsulent for fagopplæring m.m Korrespondanse, skriv angående kurs, konferanser, verving og agitasjon Korrespondanse og saksdokumenter angående EDB og EDBkurs Tariff, tariffrevisjon, overenskomster m.m Korrespondanse, skriv angående tariffer, overenskomster, lønnsforhandlinger Tariffrevisjon, tariffkonferanse m.m Tariffrevisjon - fylkesvise forhandlinger 354

5 Korrespondanse og saksdokumenter samt rundskriv angående tariffrevisjon, endringer av hovedoverenskomsten 1969 Tariffrevisjoner - forholdet til de uorganiserte Overenskomst m.m Tariffrevisjon, overenskomster hovedavtale Tariffrevisjon - fylkesvise forhandlinger Rundskriv fra NKF / trykksaker angående overenskomster, justeringsoppgjør Tariffoppgjør, tariffrevisjon Tariffoppgjør, tarifforhandlinger Korrespondanse og rundskriv, konferanse m.m. angående tariffoppgjør Protokollutskrifter korrespondanse angående forhandlinger, tariffer, saker angående lønnskrav 1991 Innkomne lønnskrav (lokalt lønnsoppgjør) Helse og sosial Saker angående lønn, lønnsplassering ved Midtfylkets Sykehjem Saker angående lønn/lønnstvister m.m. ved Lenvik Syke- og Aldershjem Saker angående ansatte i helse- og sosialsektoren (permisjon, oppsigelse lønn m.m.) Oppsigelsessak - Finnsnes ambulanse Oppsigelsessak - Finnsnes ambulanse Saker angående ansatte ved Finnsnes ambulanse og Gibostad ambulanse Saker angående lønns- og arbeidsforhold Saker, planer og trykksaker angående sosialsektor Saker angående arbeidsplassbesøk, lønns- og arbeidsforhold ved Midtfylke sykehjem Saker planer og trykksaker angående helse- og sosialsektoren Saker angående lønns- og ansettelsesforhold angående helse og sosial Saker angående tannhelsepersonell Sak angående garderobe til uteseksjonen Skriv korrespondanse og saker angående overenskomst og ansettelsesforhold Saker og skriv angående bedriftshelsetjenesten Korrespondanse rundskriv og planer angående pleie og 355

6 omsorgstjenesten 1986 Sak angående Vinmonopol med avisutklipp Korrespondanse og saker angående kultur Saker angående lønn/lønnsplassering ved Finnfjordbotn videregående skole Saker angående lønn/lønnsplassering m.m. ved Troms Landbruksskole Arbeidsforhold og arbeidsplassbesøk ved Finnfjordbotn Videregående Skole Skriv og saker angående ansettelser ved Finnfjordbotn Videregående Skole Saker angående ansatte ved Finnfjordbotn Videregående Skole Saker og skriv angående arbeidsplassbesøk og ansettelsesforhold angående Landbruksskolen Saker angående arbeidsforhold m.m. i barnehage Saker og skriv angående Bakkeby Småhjem Saker angående ansatte i barnehager Lønns- og arbeidsforhold Korrespondanse angående arbeidstid, ansettelse av personalkonsulent, rundskriv Sak angående ferieordningen m.m Saker angående lønnsplassering, overenskomster, tvister angående lønn m.m Saker angående utlønning, lønnstrekk for offentlige ombud Korrespondanse, protokollutskrifter m.m Saker angående lønn/lønnsplassering Korrespondanse utskrift fra møtebok skriv og utskrift fra protokoll angående samarbeidsavtaler overenskomster og handlingsprogram Saker angående lønn, lønnsplassering Saker - utskrift fra møtebøker til Lenvik formannskap angående lønns- og arbeidsforhold, permisjonssøknader Korrespondanse og protokollutskrift samt trykksak angående lønnsforhold, lønnssaker Korrespondanse, skriv hefter m.m. angående arbeidstid, stillingsutlysinger, arbeidsreglement Korrespondanse og skriv m.m. angående arbeidsmiljøutvalg Personalsaker, ansettelser, permisjonsreglement, reiseregulativ m.m Saker angående Troms Innland Rutebil Protokollutskrifter angående forhandlinger, tariff m.m Skriv og hefter angående overenskomst og forsikring angående frisører 356

7 Utlysning av stillinger, innstillinger for ansettelse, kurs i personaladministrasjon m.m Stillings- og lønnssaker Lønnssaker, sak angående tilsetting Saker angående lønn, lønnsplassering, lønnsforhandlinger m.m Saker angående lønnsplassering, verneombud (klage) Saker og skriv angående arbeidsmiljø Saker angående ansettelser, medbestemmelsesrett, lønnsplassering, overenskomster m.m Innstillinger angående ansettelser Skriv, saker og utskrift fra møteprotokoll angående arbeids- og lønnsforhold samt organisasjonsplan Saker angående lønnsforhold Saker. skriv og rundskriv utskrift av protokoll angående ansettelser og verv Sak angående EDB og økonomi Personalsaker Korrespondanse saksdokumenter rundskriv samt avisutklipp angående ansettelser og lønnsforhold Skriv, saker angående ansettelser og likestillingsarbeid Forhandlinger, lønnskrav Korrespondanse, rundskriv fra NKF angående lønnskrav (individuelle) Rundskriv/skriv angående organisasjons- og arbeidsforhold 1992 Lønnsforhandlinger, lønnskrav (lokale lønnsforhandlinger) Lønnskrav - prioritetsliste m.m. (lokale lønnsforhandlinger) Saker angående renhold og vedlikehold m.m Saker angående rengjøringspersonale m.m Saker angående arbeidsforhold for vaktmestre Saker og skriv angående vaktmestre og skolevaktmestre Protokollutskrift angående landsrådet for brannvesen Saker angående lønns- og arbeidsforhold for renhold Korrespondanse rapport og høringsutkast angående beredskap Personalsak instrukser og rundskriv angående teknisk etat Sak angående privatisering av renovasjon Saker angående forsikringsordninger, sysselsetting m.m Kollektiv hjemforsikring Rundskriv og saker angående forsikringsordninger Protokollutskrifter fra Lenvik formannskap, rundskriv fra NKF, 357

8 skriv angående økonomisk situasjon i de nordnorske kommuner Korrespondanse, rundskriv fra NKF angående arkivtjenesten Korrespondanse, skriv og hefte angående produktivitetskampanje, forslag til velferdstiltak 1983 Skriv angående sysselsettingssituasjonen - "Februartiltakene" Sak angående utnyttelse av lokaler i Rådhuset Regnskap Årsregnskap, revidert Regnskapsbilag Regnskapsbilag Tromsø Stedstyre av NKF - regnskapsbilag Trykt materiale s 50-årsjubileum 358

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET

NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET NORSK KOMMUNEFORBUND, NORD-NORGESKONTORET INNLEDNING...318 Om arkivskaper...318 Om arkivet...318 ARKIVFORTEGNELSE 1937-1979...319 Møteprotokoll 1966-1979...319 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK

FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK FINNMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I FINNMARK INNLEDNING... 89 Om arkivskaper... 89 Om arkivet... 90 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1974... 91 Møteprotokoller 1945-1964... 91 Kopibøker 1960-1966...

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING INNLEDNING...227 Om arkivskaper...227 Om arkivet...228 ARKIVFORTEGNELSE 1928--1991...229 Møteprotokoller 1934-1971...229 Kopibøker 1975-1984...229 Brevjournaler 1947-1958...229

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2009 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 7 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening

Strategi. handlingsplan 2002. Telenor Sivilingeniørforening 1 (10) Strategi og handlingsplan 2002 Telenor Sivilingeniørforening Vedtatt på Årsmøte 2002-02-26 Innhold 2 (10) Om dette dokumentet 3 Foreningside 4 Foreningspolitisk grunnlag og strategi 5 Lønns- og

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND FREDAG 28. JANUAR 2011 KL 18.00 RADISSON SAS CALEDONIEN HOTEL KRISTIANSAND Innhold: Innhold: 2 Velkommen til Årsmøtet 3 Dagsorden 4 SAK 4 Årsberetninger 5 Årsberetning

Detaljer

Forslagene med landsstyrets innstillinger. Vedtekter. Anstendig ARBEIDSLIV

Forslagene med landsstyrets innstillinger. Vedtekter. Anstendig ARBEIDSLIV Forslagene med landsstyrets innstillinger Vedtekter Anstendig ARBEIDSLIV Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordin ære landsmøte 10.-14. mai 2011 Vedtektene Del I Forbundets vedtekter Teksten i gjeldende vedtekter

Detaljer