FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen."

Transkript

1 FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten innebar at Pihl skulle drive gassverket på vegne av kommunen, men at kommunen hadde rett til å innløse anlegget. Høsten 1857 stod gassverket ferdig på Tangen. Fra 1887 overtok kommunen anlegget for kr. 1. juli 1899 ble anlegget solgt til direktør O. Pihl, som var sønn av dets grunnlegger. Han overdro anlegget til A/S Det Norske Gasskompani, et datterselskap av et nederlandsk konsern som eide flere gassverk i Norge. De fikk konsesjon for 20 år. I 1917 overtok kommunen igjen før gassverket ble nedlagt i 1957 og senere revet. Gassverkets driftsår gikk fra 1. juli til 30. juni. Fra 1. januar 1956 fungerte Elektrisitetsverkets styre som styre for Gassverket. Arkivet etter Kristiansand Gassverk strekker seg fra 1884 til Mesteparten av arkivsakene er fra etter Arkivsakene gir informasjon om driften ved gassverket, blant annet driftsrapporter, dagrapporter, og flere rikholdige regnskapsserier. Etter handels- og næringslovgivningen hadde kommunene ikke anledning til å drive handels- og håndverksdrift. Dette ble endret i 1913 da kommunale gass-, elektrisitets- og vannverk fikk salgsrett. Formannskapslovene hadde ingen bestemmelser om kommunal næringsdrift. De ble først tatt inn i kommunelovene av 1921 og de senere kommunelovene. Kommunal næringsdrift har til en viss grad vært selvstendig i budsjettsammenheng. De enkelte styrer og råd vedtok sine egne budsjettforslag og disponerte selv sine midler. Beregnet overskudd/underskudd skulle føres i det ordinære kommunebudsjett. Det er IKAVAs mål at arkivene i størst mulig grad skal være åpne for publikum. En rekke opplysninger i kommunale arkiver er imidlertid personsensitive og derfor sperret for alminnelig bruk. Den generelle klausul for sensitivt arkivmateriale er 60 år. Arkiv med opplysninger om straffesaker har klausul på 80 år og barnevern og adopsjonssaker 100 år. Alle dokumenter eldre enn 100 år er i prinsippet åpne for innsyn. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. --- Se i permen Hva finnes i kommunale arkiv for mer generell informasjon om kommunens historiske arkiver. Terje Nomeland, juli Kilder: - Mykland, Liv og Masdalen, Kjell Olav (1987): Administrasjonshistorie og arkivkunnskap kommunene. Universitetsforlaget, Oslo. - Steen, Sverre (1948): Kristiansands historie-i fredens århundre, Grøndahl & Søn, Oslo. - Lewy, Karl (1980): Kristiansands befolkning og bebyggelse i eldre tider. Christianssand Sparebank, historiefondet.

2 INNHOLD A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L...3 Aa - FORHANDLINGSPROTOKOLLER...3 B - KOPIBØKER...3 Ba - KOPIBØKER...3 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE...4 Ca - JOURNALER...4 D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM...4 Da - SAKSARKIV...4 Db - DRIFTSRAPPORTER...5 Dc - DAGRAPPORTER...6 F - AUTOMATBØKER...7 G - DRIFTSJOURNALER...8 M - LØNNINGSBØKER...8 O - DIVERSE...8 Q - EIENDOMSFORVALTNING, INVENTAR...8 Qa - INVENTARFORTEGNELSER...8 R - REGNSKAP...8 Ra - ANMERKNINGS- /BEMERKNINGSPROTOKOLLER...8 Rb - REGNSKAPER, BILAG M.V...9 Rc - KASSABØKER...10 Rd - KONTOBØKER...11 Re - ÅRSOPPGJØR/ÅRSREGNSKAP...12 Rf - SALDOBALANSER...12 Rg - LEVERINGSBØKER...12 Rh - MEMORIALER...12 Ri - HOVEDKASSABØKER...13 Rj - HJELPEKASSABØKER...13 Rk - RÅBALANSER...13 Rl - HOVEDBØKER...14 Rm - KASSEMEMORIALER...14 Rn - REGNSKAPSJOURNALER...14 Ro - DIVERSE, REGNSKAP...14 T - KART OG TEGNINGER...15 Ta - KART...15 Tb - TEGNINGER...15 Z - REFERANSEMATERIALE (ARKIVLISTER, INSTRUKSER, AVISUTKLIPP, ETC.)...15 Za - BØKER MED AVISUTKLIPP

3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - FORHANDLINGSPROTOKOLLER 0001 Forhandlingsprotokoll G 005 3/ Forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokoll Forhandlingsprotokoll B - KOPIBØKER Ba - KOPIBØKER 0001 Kopibok Kopibok Fakturaer vedk. salg og leveranser 0003 Kopibok Kopibok Kopibok Enkelte sider i dårlig forfatning 0006 Kopibok Kopibok Vedk. driftsregnskapet 0008 Kopibok Inneholder også kopi av kontrakt mellom gassverket og dets første eier O. Pihl Kopibok Kopibok Kopibok Fakturaer vedk. salg og leveranser 3

4 C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE Ca - JOURNALER Se også O-1-Diverse protokoller, mappe Journal D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM Da - SAKSARKIV 0001 Journalsaker/styrebehandlede saker 01 Journalsaker, styret, jnr Journalsaker, styret, jnr Styrebehandlede saker Styrebehandlede saker+foto og tegninger Styrebehandlede saker Styrebehandlede saker/innkomne skrivelser 01 Styrebehandlede saker Styrebehandlede saker Innkomne skrivelser Innkomne skrivelser Innkomne skrivelser 01 Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, A-C Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, D-J Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, K-O Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, P-Å Innkomne skrivelser 01 Innkomne skrivelser fra Norske gassverkers forening Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, A-E Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, F-H Inneholder også ferielister for Gassverket 04 Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, I-M

5 0005 Innkomne skrivelser/korrespondanse 01 Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, N Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, P-R Innkomne skrivelser, alfabetisk etter avsender, S-Å Innkomne skrivelser, diverse (gassverkets historie, driftsstans m.v.) Korrespondanse Korrespondanse/skriv 01 Diverse skriv/korrespondanse Vedr. kjørebro, anbud Vedr. kullfraktoverskuddets fordeling Vedr. overenskomster, lønn m.v Vedr. rør og sanitærartikler Vedr. rør, rørdeler, armatur m.v Db - DRIFTSRAPPORTER 0001 Driftsrapporter 01 Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter 01 Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter Driftsrapporter 01 Driftsrapporter Driftsrapporter

6 03 Driftsrapporter Driftsrapporter Dc - DAGRAPPORTER 0001 Dagrapporter 01 Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter 01 Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter 01 Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter 01 Dagrapporter

7 02 Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter 01 Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter 01 Dagrapporter halvår 02 Dagrapporter halvår 03 Dagrapporter Dagrapporter 01 Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter Dagrapporter 1957 F - AUTOMATBØKER 0001 Automatbok G 005 3/5 7

8 0002 Automatbok G - DRIFTSJOURNALER 0001 Driftsjournal Driftsjournal G 005 3/5 M - LØNNINGSBØKER 0001 Lønningsbok Lønningsbok Lønningsbok Lønningsbok Lønningsbok O - DIVERSE 0001 Diverse protokoller Lagerbok (perm i dårlig forfatning) Fortegnelse over abonnenter, beholdning m.v. Ca.1884 Inneholder også en side med journal (1884) 03 Arbeidslister Ca Arbeidslister Q - EIENDOMSFORVALTNING, INVENTAR Qa - INVENTARFORTEGNELSER 0001 Inventarfortegnelse G 005 3/5 R - REGNSKAP Ra - ANMERKNINGS- /BEMERKNINGSPROTOKOLLER 0001 Anmerknings- /bemerkningsprotokoller for revisjon av Kristiansand Gassverks regnskap 01 Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll

9 03 Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Bemerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoller for revisjon av Kristiansand Gassverks regnskap 01 Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Anmerkningsprotokoll Rb - REGNSKAPER, BILAG M.V Regnskapsbilag 01 Regnskapsbilag Regnskapsbilag Regnskapsbilag 01 Regnskapsbilag

10 02 Regnskapsbilag Regnskapsbilag Regnskapsbilag 01 Regnskapsbilag Regnskapsbilag Regnskapsbilag 01 Regnskapsbilag Regnskapsbilag Bilag m.v. 01 Regnskapsbilag Memorialbilag Regninger Regnskaper, ekstrakter m.v. 01 Regnskap, diverse Regnskap Regnskapsekstrakter (kvartalsvis) Regnskaper, ekstrakter m.v Budsjett, årsmeldinger m.v Vedr. lønn m.v Saldo -og råbalanse Rc - KASSABØKER 0001 Kassabok G 005 3/ Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok Kassabok

11 Rd - KONTOBØKER 0001 Kontobok Kontobok Kontobok Kontobok Kontobok Kontobok Kontobok Kontobok Kontobok (drifts- og kapitalregnskapets 0010 Kontobok (drifts- og kapitalregnskapets 0011 Kontobok (drifts- og kapitalregnskapets 0012 Kontobok (for drifts- og kapitalregnskapets 0013 Kontobok (for drifts- og kapitalregnskapets 0014 Kontobok (for drifts- og kapitalregnskapets 0015 Kontobok (for drifts- og kapitalregnskapets 0016 Kontobok (for drifts- og kapitalregnskapets 0017 Kontobok (for drifts- og kapitalregnskapets 0018 Kontobok (for drifts- og kapitalregnskapets 0019 Kontobok (drifts- og kapitalregnskapets

12 Re - ÅRSOPPGJØR/ÅRSREGNSKAP 0001 Årsoppgjør/årsregnskap Årsoppgjør/årsregnskap Årsoppgjør/årsregnskap Årsoppgjør/årsregnskap Årsoppgjør/årsregnskap Årsoppgjør Årsoppgjør Årsoppgjør Rf - SALDOBALANSER 0001 Saldobalanser Saldobalanser Saldobalanser Rg - LEVERINGSBØKER 0001 Leveringsbok Leveringsbok Leveringsbok Leveringsbok Leveringsbok Leveringsbok Leveringsbok Leveringsbok Rh - MEMORIALER 0001 Memorial Memorial Memorial Memorial Memorial

13 0002 Memorial G 005 3/ Memorial Memorial 1957 Ri - HOVEDKASSABØKER 0001 Hovedkassabok Hovedkassabok Hovedkassabok Hovedkassabok Hovedkassabok Hovedkassabok Hovedkassabok Hovedkassabok Hovedkassabok Hovedkassabok Rj - HJELPEKASSABØKER 0001 Hjelpekassabok Hjelpekassabok Hjelpekassabok Hjelpekassabok Hjelpekassabok Hjelpekassabok Hjelpekassabok Hjelpekassabok Hjelpekassabok Rk - RÅBALANSER 0001 Råbalanser Råbalanser Råbalanser

14 0004 Råbalanser Enkelte løse ark Rl - HOVEDBØKER 0001 Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Hovedbok Rm - KASSEMEMORIALER 0001 Kassememorial Kassememorial Rn - REGNSKAPSJOURNALER 0001 Regnskapsjournal Regnskapsjournal Regnskapsjournal Ro - DIVERSE, REGNSKAP 0001 Diverse protokoller Fortegnelse over anleggsutgifter

15 02 Ordrebok Kontrabøker (12 stk.) Kassaoppgjørsbok Restansebok (leverte varer) Fortegnelse over diverse debitorer Balanseregnskapets poster Fortegnelse over diverse kreditorer Perm i dårlig forfatning. Må restaureres Koksbok Gassbok Fakturabok (innkjøpte varer) Skatteoppgjørsbok (ansatte) 1957 T - KART OG TEGNINGER Ta - KART 0001 Kart over Kr.sand Udatert. Istykkerrevet. Behøver konservering. Tb - TEGNINGER 0001 Tegninger Blant annet av Gassverkets bygninger. Z - REFERANSEMATERIALE (ARKIVLISTER, INSTRUKSER, AVISUTKLIPP, ETC.) Za - BØKER MED AVISUTKLIPP 0001 Bøker med avisutklipp Reklameannonser Reklameannonser Reklameannonser Reklameannonser Reklameannonser

16 06 Reklameannonser og avisartikler Reklameannonser og avisartikler

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger 1920-1991

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger 1920-1991 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1920-1994 Direksjonsmøter, styremøter, generalforsamlinger, avtaler, kontrakter, betingelser og andre type møter Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter),

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor...

1 PLANLEGGING OG ØKONOMI...13 121 Kommunekassen/Herredskassen... 13 131 Revisjon... 17 141 Ligningskommisjon, ligningsnemnd, ligningskontor... 1 Introduksjon til arkivkatalogen... 4 Administrasjonshistorisk oversikt og arkivomtale... 4 Næringsveier... 4 Prestegjeld og sokneinndelingen... 4 Ordførere i Søndre Høland før kommunesammenslåingen i

Detaljer

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog

Arkivkatalog. Kvænangen kommune 1925-1980. Foreløpig katalog Arkivkatalog Kvænangen kommune 1925-1980 Foreløpig katalog INNLEDNING... 5 A) LOVBAKGRUNN... 5 B) ADMINISTRATIV INNDELING... 5 C) ARKIVMATERIALET... 5 D) OPPBEVARING... 6 E) INNSYN OG TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kataloginnledning PA-0580 Christiania Glasmagasin

Kataloginnledning PA-0580 Christiania Glasmagasin Kataloginnledning PA-0580 Christiania Glasmagasin Omtale av arkivskaper Som hovedadministrasjon og salgsorganisasjon for den sentrale delen av de norske glassverkene, kan Christiania Glasmagasin føre sin

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Asyler, barnehjem, barnevernsinstitusjoner, fødehjem og spesialskoler i Aust-Agder

Asyler, barnehjem, barnevernsinstitusjoner, fødehjem og spesialskoler i Aust-Agder Asyler, barnehjem, barnevernsinstitusjoner, fødehjem og spesialskoler i Aust-Agder 1900 2007 Innhold FORORD... 3 ASYLER... 4 ARENDAL BØRNEASYL... 4 DR. MØLLERS ASYL... 4 DYBVAAG BØRNEASYL... 5 BARNEHJEM...

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

ARKIVPLAN FOR FAGRENT

ARKIVPLAN FOR FAGRENT ARKIVPLAN FOR FAGRENT Tromsø kommune Høsten 2004 Forord Arbeidet med arkivplanen kom i stand etter at arkivleder og byarkivar hadde hatt flere møter med enhetslederne på Byggforvaltninga og Boligkontoret.

Detaljer

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET Tromsø kommune Høsten 2004 Forord Arbeidet med arkivplanen kom i stand etter at arkivleder og byarkivar hadde hatt flere møter med enhetslederne på Byggforvaltninga og Boligkontoret.

Detaljer

Staff Memo. Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie. Nr. 9 2009

Staff Memo. Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie. Nr. 9 2009 Nr. 9 2009 Staff Memo Noregs Bank. Grunntrekk i administrasjon, oppgåver og historie Egil Borlaug Revidert utgåve 2009 v/turid Wammer, Noregs Bank Administrasjon, Økonomi og dokumentasjon Staff Memos present

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler Foredrag holdt på Arkivenes dag i Harstad kommune 8.11.2003 Av Hilde Elvine Bjørnå Innledning Som tittelen på mitt foredrag sier skal

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer