TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON"

Transkript

1 TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING Om arkivskaper Om arkivet ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter, medlemsmøter Samorganisasjonens kvinnenemnd mai-komiteen Korrespondanse og saksdokumenter Regnskap Historien til fagbevegelsen i Tromsø - Alf Olsens manuskripter, notater og grunnlagsmateriale INNLEDNING Om arkivskaper I vedtektene til Troms faglige Samorganisasjon heter det at denne er en sammenslutning av fagforeningene i Tromsø by, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Samorganisasjonen er bindeleddet mellom fagforeningene i området og hjelpeorgan for Landsorganisasjonen. Formålet til samorganisasjonen er blant annet å verne og fremme lønnstakernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Samorganisasjonen skal drive opplysningsarbeid, bistå foreningene i tvistespørsmål, representere de organiserte lønnstakere i offentlige institusjoner m.m. Det gjøres oppmerksom på at er en underorganisasjon under Troms faglige samorganisasjonlos distriktskontor i Troms. Dette vil si at korrespondanse som gjelder arbeiderforeninger i Tromsø og Tromsø Samorg også vil finnes i korrespondansen til Troms faglige Samorg. Se spesielt under korrespondanse med overskrift samorganisasjonene og forbund/fagforeninger. For flere opplysninger om - se innledning til privatarkiv 178 LOs distriktskontor i Troms. Om arkivet Arkivet ble ordnet i Arkivet utgjør 2,4 hyllemeter. AGE

2 ARKIVFORTEGNELSE Møteprotokoller Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter, medlemsmøter Styremøter, massemøter, generalforsamling Styremøter, generalforamlinger, massemøter Fellesmøter, årsmøter, styremøter Årsmøter, styremøter Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter Styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter m.m. Samorganisasjonens kvinnenemnd Styreprotokoll 1. mai-komiteen mai-komiteen mai-komiteen Korrespondanse og saksdokumenter Korrespondanse med forbund/fagforeninger Korrespondanse med forbund/fagforeninger Overenskomster 1922 Tromsø faglige Oplysningskontor Korrespondanse med forbund/fagforeninger 1932 Årsberetning fra fagforeninger Tromsø Arbeidersamfund - årsmøter, rundskriv m.m Rundskriv - meldinger fra Finnmarkskontoret Arbeidernes Opplysningsforbund 1951 Sekretær Alf Olsen - privat Årsmøter, beretninger, valg m.m Mottatte rundskriv Utsendte rundskriv Korrespondanse forbund/fagforeninger 83

3 Korrespondanse forbund/fagforeninger Arbeidernes Opplysningsforbund - TWI-kurs Folkets Hus - ombygging Folkets Hus, 1.mai-feiring Faglig kooperativt utvalg, kontingent, Lærlingenemda, streik Tromsø FN-NYTT, pressetjenesten, brosjyrer Rundskriv fra Landsorganisasjonen Korrespondanse, rundskriv m.m Vedtekter for Landsorganisasjonen i Norge Fylkesarbeidskontoret Rapporter fra årsmøter, styremøter m.m Korrespondanse - rundskriv Det Norske Arbeiderparti, Tromsø krets Tromsø sykehus personalforening 1968 Tromsø kjemiarbeiderforening 1968 Tromsø landtransportforening Tromsbuss personalforening Tromsø murerforening Tromsø avdeling for arbeidsledere og tekniske funksjonærer Fylkesarbeidskontoret N.N.N. avdeling Tromsø kommunale tjenestemannsforening Åsgård sykehus personalforening Tromsø typografiske forening Tromsø Arbeidersamfunn Norsk sjømannsforbund 1979 Byplankontoret Generalplan Årsmeldinger, beretninger Regnskap - budsjett Tromsø jern og metall Tromsø havn- og transportforening Opplysningsarbeid - kurs Norsk tjenestemannslag Diverse brosjyrer Tromsø hotell og restaurant Tromsø handel og kontor Tromsø avdeling for telegraf og telefon Vedtekter, samorganisasjon Årsmøter, utskrifter, samorganisasjonen Styremøter, utskrifter, samorganisasjonen Norsk folkehjelp Norsk skog- og landarbeiderforening Tromsø bygningsarbeiderforening Tromsø baker og konditorsvennersforening Tromsøya transportarbeiderforening Tromsø elektrikerforening Valg Norsk Postforbund, Tromsø avdeling Tromsø kommunale kontorfunksjonærers forening 84

4 1974 Tromsø avdeling av Arbeiderpartiets presseforbund Søknader om tilskudd 1967 Årsmelding fra Arbeidsdirektoratet Produktivitetsutvalget, oppnevnte repr Årsberetninger Melding om valg Rapportskjema for valgte tillitsmenn i fagforeningene Organisasjons- og tariffstatistikk Organisasjonsoversikt over bedriftene Rundskriv Rundskriv Rundskriv og brosjyrer LO informasjon -grupper 1973 Aksjon Kyst-Norge Adresselister 1977 Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, konflikter 1977 Skjema for registrering av tillitsmenn Komite vedrørende innstilling Årsmøte Brosjyrer og trykksaker Rundskriv Rundskriv, konflikter Rundskriv Årsmøter Rundskriv 1981 Arbeiderbevegelsens håndbok 1984 "Ung framtid". Rapporter fra aksjonsuken LOs ungdomsutvalg Beretning og regnskap Korrespondanse Landsorganisasjonen Korrespondanse Korrespondanse i forbindelse med 1. mai Korrespondanse Korrespondanse Beretninger 1975 Valgprogram Korrespondanse, konflikter Korrespondanse Adresseliste Rundskriv, utsendte Rundskriv, Landsorganisasjonen Rundskriv, mottatte Rundskriv Regnskap Regnskap Korrespondanse, Stiftelsen Hestøy 1983 Utskrift av radiodagbok, Stiftelsen Hestøy 1983 Regnskap, Stiftelsen Hestøy Regnskap, Stiftelsen Hestøy Stiftelsen Hestøy 85

5 Regnskap Kassabok Historien til fagbevegelsen i Tromsø - Alf Olsens manuskripter, notater og grunnlagsmateriale Manuskripter av Alf Olsen 29 "Fagforeningshistorikk fra Tromsø", del I - manuskript s "Fagforeningshistorikk fra Tromsø", del II "Opptegnelser vedrørende fagbevegelsen og dens forløpere i Tromsø fra århundreskiftet frem mot 20-årene". "25 års beretning. N.N.N. avd. 8, Tromsø. 7. mai mai 1948" (NNN = Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) Manuskript ang. Tromsø Faglige Samorg. s og notater "Norsk Sjømannsforbund, Tromsø avdeling. Fisker- og Fangstgruppa gjennom 40 år. Alf Olsens notater m.m 30 Deler av manuskript, fotografier, noe korrespondanse Deler av manuskript, fotografier, notater Notater, avisutklipp, kopier av aviser (1902) Kopi fra avis 1902: "Striden paa Tromsø" Kladder angående Fagbevegelsens historie i Tromsø årene Notater angående historikk om fagbevegelsen i Tromsø Avskrift av den siste illegale avis som kom ut i Tromsø 8. mai 1945 Alf Olsen m.fl.: "Rapport for arbeiderbevegelsens illegale virksomhet i Tromsø under okkupasjonen." Et brev 1977 Avisutklipp "Fagbevegelsen i Tromsø - en fortsettelse 20-årene og fram mot 60-årene" av Alf Olsen. Manuskript/korrekturer - legg I - IV. (Manuskriptet har ca. 400 sider). Udatert Årsberetninger m.m. fra fagforeninger årsberetning for Tromsø Handels- og Kontorfunksjonærers Forening Beretninger for og Beretninger for Tromsø Faglige Samorganbisasjon Årsberetninger og regnskap for Troms Faglige Samorg Troms faglige Samorganisasjon - årsberetninger fra fagforeninger i Tromsø by

6 Forskjellig angående pensjonistforeninger Notater, årsberetninger, 10-årsjubileum i Tromsø Pensjonistforening Stensiler av sanger, notater Notater og trykksaker angående Norsk Pensjonistforbund (fotografier) 87

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS

TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS TROMS FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I TROMS INNLEDNING... 56 Om arkivskaper... 56 Om arkivet... 57 ARKIVFORTEGNELSE 1930-1971... 58 Møteprotokoller 1934-1957... 58 Årsmøter 1934-1937... 58

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND - FINNMARKSKONTORET, TROMSØKONTORET OG NORD- NORGESKONTORET INNLEDNING...114 Om arkivskaper...114 Om arkivet...115 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1998...116 FINNMARK-KONTORET

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING

NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING NORSK SJØMANNSFORBUND, TROMSØ AVDELING INNLEDNING...227 Om arkivskaper...227 Om arkivet...228 ARKIVFORTEGNELSE 1928--1991...229 Møteprotokoller 1934-1971...229 Kopibøker 1975-1984...229 Brevjournaler 1947-1958...229

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915

TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING. Om arkivskaper. Utviklingen fram til stiftelsen av Nord-Norges Fiskerforbund 1915 TROMS FISKARFYLKING INNLEDNING... 385 Om arkivskaper... 385 Om arkivet... 391 Kopibøker 1946-1984... 392 Journalvedlegg 1946-1947... 393 Saksmapper ordnet etter emne 1947-1984... 393 Korrespondanse og

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

FAGBEVEGELSEN og ARBEIDSLIVET

FAGBEVEGELSEN og ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN og ARBEIDSLIVET Data og diagrammer 1985-86 Gudmund Hernes og Atle Marøen FAFO 1985 I kommisjon hos Tiden Norsk Forlag Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon, 1985

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012

BYGDEARKIVET I LØTEN. Registratur pr. juli 2012 BYGDEARKIVET I LØTEN Registratur pr. juli 2012 For supplerende opplysninger om innlevering, klausulering m.v. vises til kvitteringsskjema. Der kvitteringsskjema mangler, er disse opplysningene tatt med

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer