MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet."

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger Roren Varamedlemmer: Geir Karlstad Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tønnessen og kontorsjef Einar Ditløvsen Innkalling: Merknader: Behandlede saker: 34-38/08 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Marius Nilsen Kai Brox Mehamn, Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0034/08 08/00825 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0035/08 08/00803 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0036/08 08/00765 REPARASJON AV BYGDEVEI LAGGO - KRAV OM VEDERLAG 0037/08 08/00797 BUDSJETTREGULERINGER - INVESTERINGSBUDSJETTET 0038/08 08/00835 SLETTNES UTVIKLING AS OG GAMVIK KOMMUNE - FORHOLD TIL SLETTNES FYR Side 2 av 8

3 0034/08 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Ingen merknader.. Som protokollunderskrivere velges Marius Nilsen og Kai Brox. 0035/08 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Rådmannen orienterte om følgende: Gamvik kommune har fått brev fra fylkesmannen om at kommunen nå er ute av ROBEK. Status for budsjettreguleringer drift. Det ligger an til økte kostnader inneværende år på pensjonskostnader, juridisk bistand og konsekvenser av rettssak mot staten, manglende inntekter fra Nordkyn kraftlag. Til sammen utgjør dette vel 1,5 millioner utover budsjettert. Dette må legges inn i budsjettreguleringer. Formannskapet ba om at rådmannen til møte i KST legger fram forslag til tiltak som kan redusere driftsbudsjettet inneværende år. Arbeid med budsjett/økonomiplan avklaring av arbeidsmåte og tidsplan. Rådmannen ber om rask tilbakemelding på politiske innspill til det videre arbeidet. Formannskapet vil avholde jevnlige arbeidsmøter der også ledere av hovedutvalg er med i den videre budsjettprosess. Reguleringsplan vei til Nervei. Vedtaket er påklaget. Klagen legges fram for første møte i MTU. Rapport om hurtigrutas framtid. Det ble orientert om innhold og konsekvenser. Ordfører og rådmann engasjerer seg i saken og deltar på behandling av saken i regionrådets møte Ordfører orienterte om følgende: Side 3 av 8

4 Kolonnetider Geir Karlstad og Kai Brox kommer med tilbakemelding på de framlagte kolonnetider. Kapasitet til å motta flyktninger. Rådmannen bes om å utrede kapasiteten, særlig på helsesektor, til å ta imot inntil 100 flyktninger i Gamvik kommune Flytting bibliotek. Rådmannen bes om å få fortgang i utredning av flytting av bibliotek til skolen. Utredningen legges fram for KST Angående Gamvikbruket. Innovasjon Norge har anmodet Gamvik kommune om å overta anlegget. Anmodningen ble ansett som lite aktuell. Tiltak for å rekruttere sykepleiere. Rådmannen bes om snarlig å legge fram forslag til rekrutteringstiltak for sykepleiere. Saken legges fram for administrasjonsutvalget. Lån med amortiseringstilskudd fra Husbanken til kirkebygg. Rådmannen bes om å avklare hvorvidt det er mulighet for Gamvik kommune til å få innvilget dette i Helsesøster går av med pensjon i løpet av kort tid. Rådmannen bes om å lage en vurdering av behovet for 100% stilling som helsesøster i forhold til samarbeid med andre kommuner, evt kombinasjon med andre oppgaver i avdelingene på sykestua. Angående barn i barnehjem i Finnmark. Gjennom ordfører i Vadsø er det på vegne av alle kommuner i Finnmark sendt en beklagelse på den behandlingen som mange barnehjemsbarn i Finnmark ble utsatt for. Frivillighetssentral. Rådmannen bes om å utarbeide søknad om midler til frivillighetssentral. Skilting i Mehamn. Rådmannen bes om å undersøke status på tidligere vedtatt skilting i Mehamn. Legeboligen i Tyttebærveien. Rådmannen bes om å vurdere om den skal selges. Angående Aker Seafood AS. Kommunen må intensivere oppfølgingen i forhold til Akers virksomhet og planer i Mehamn. Bemanningen på rådhuset. Rådmannen bes om å vurdere å øke sekretærbistand på rådhuset for å få avlastet ledernivået og få saker fortere unna. Frank Brox stilte spørsmål om følgende: Havnestyrets handlemåte i forhold til flytebryggene i Gamvik og etablering av havnestyret. Rådmann og ordfører orienterte om valg og saksframlegg til møtene i KST i april 2008 og juli Gatelys i Gamvik utskifting av gatelys. Spørsmålet rettes til Nordkyn Kraftlag som rette instans. Etablering av lysløype i Gamvik. Ordføreren ba om at Brox, som utvalgsleder i KFU, tok dette med i rulleringen av idrettsanleggsplanen. Bensinpumper i Gamvik. Innehaver av Gamvik Handel arbeider med mulighet for etablering av en mobilt overflateanlegg Ryddeaksjon for vrak/søppel. Det annonseres i lokalradioen om at flytting av vrak etc vil bli startet i uke 41. Rådmannen orienterte om følgende: Gamvik kommune har fått brev fra fylkesmannen om at kommunen nå er ute av ROBEK. Status for budsjettreguleringer drift. Det ligger an til økte kostnader inneværende år på pensjonskostnader, juridisk bistand og konsekvenser av rettssak mot staten, manglende inntekter fra Nordkyn kraftlag. Til Side 4 av 8

5 sammen utgjør dette vel 1,5 millioner utover budsjettert. Dette må legges inn i budsjettreguleringer. Formannskapet ba om at rådmannen til møte i KST legger fram forslag til tiltak som kan redusere driftsbudsjettet inneværende år. Arbeid med budsjett/økonomiplan avklaring av arbeidsmåte og tidsplan. Rådmannen ber om rask tilbakemelding på politiske innspill til det videre arbeidet. Formannskapet vil avholde jevnlige arbeidsmøter der også ledere av hovedutvalg er med i den videre budsjettprosess. Reguleringsplan vei til Nervei. Vedtaket er påklaget. Klagen legges fram for første møte i MTU. Rapport om hurtigrutas framtid. Det ble orientert om innhold og konsekvenser. Ordfører og rådmann engasjerer seg i saken og deltar på behandling av saken i regionrådets møte Ordfører orienterte om følgende: Kolonnetider Geir Karlstad og Kai Brox kommer med tilbakemelding på de framlagte kolonnetider. Kapasitet til å motta flyktninger. Rådmannen bes om å utrede kapasiteten, særlig på helsesektor, til å ta imot inntil 100 flyktninger i Gamvik kommune Flytting bibliotek. Rådmannen bes om å få fortgang i utredning av flytting av bibliotek til skolen. Utredningen legges fram for KST Angående Gamvikbruket. Innovasjon Norge har anmodet Gamvik kommune om å overta anlegget. Anmodningen ble ansett som lite aktuell. Tiltak for å rekruttere sykepleiere. Rådmannen bes om snarlig å legge fram forslag til rekrutteringstiltak for sykepleiere. Saken legges fram for administrasjonsutvalget. Lån med amortiseringstilskudd fra Husbanken til kirkebygg. Rådmannen bes om å avklare hvorvidt det er mulighet for Gamvik kommune til å få innvilget dette i Helsesøster går av med pensjon i løpet av kort tid. Rådmannen bes om å lage en vurdering av behovet for 100% stilling som helsesøster i forhold til samarbeid med andre kommuner, evt kombinasjon med andre oppgaver i avdelingene på sykestua. Angående barn i barnehjem i Finnmark. Gjennom ordfører i Vadsø er det på vegne av alle kommuner i Finnmark sendt en beklagelse på den behandlingen som mange barnehjemsbarn i Finnmark ble utsatt for. Frivillighetssentral. Rådmannen bes om å utarbeide søknad om midler til frivillighetssentral. Skilting i Mehamn. Rådmannen bes om å undersøke status på tidligere vedtatt skilting i Mehamn. Legeboligen i Tyttebærveien. Rådmannen bes om å vurdere om den skal selges. Angående Aker Seafood AS. Kommunen må intensivere oppfølgingen i forhold til Akers virksomhet og planer i Mehamn. Bemanningen på rådhuset. Rådmannen bes om å vurdere å øke sekretærbistand på rådhuset for å få avlastet ledernivået og få saker fortere unna. Frank Brox stilte spørsmål om følgende: Havnestyrets handlemåte i forhold til flytebryggene i Gamvik og etablering av havnestyret. Rådmann og ordfører orienterte om valg og saksframlegg til møtene i KST i april 2008 og juli Side 5 av 8

6 Gatelys i Gamvik utskifting av gatelys. Spørsmålet rettes til Nordkyn Kraftlag som rette instans. Etablering av lysløype i Gamvik. Ordføreren ba om at Brox, som utvalgsleder i KFU, tok dette med i rulleringen av idrettsanleggsplanen. Bensinpumper i Gamvik. Innehaver av Gamvik Handel arbeider med mulighet for etablering av en mobilt overflateanlegg Ryddeaksjon for vrak/søppel. Det annonseres i lokalradioen om at flytting av vrak etc vil bli startet i uke 41. Orienteringene ble tatt til etterretning. 0036/08 REPARASJON AV BYGDEVEI LAGGO - KRAV OM VEDERLAG Det legges fram en todelt innstilling. Enten: 1. Formannskapet avslår kravet fra Charles Jenssen om tilskudd til arbeid gjort med bygdeveien i Laggo. Begrunnelse: Arbeidet er ikke utført med bakgrunn i avtaler gjort med Gamvik kommune og arbeidet er igangsatt uten kommunal godkjenning. Eller: 2. Formannskapet vedtar å yte et tilskudd til Charles Jensen, Laggo, for arbeid utført på bygdeveien i Laggo. Tilskuddet settes til.. Begrunnelse: Selv om det ikke foreligger avtaler om det arbeidet som er utført og arbeidet er igangsatt uten godkjenning fra Gamvik kommune, ser kommunen nytten av det arbeidet som er gjort for flere brukere av veien i Laggo. Forslag fra Marius Nilsen(AP): Formannskapet vedtar rådmannens forslag 1 til vedtak. Forslaget ble vedtatt enstemmig. Formannskapet avslår kravet fra Charles Jenssen om tilskudd til arbeid gjort med bygdeveien i Laggo. Begrunnelse: Arbeidet er ikke utført med bakgrunn i avtaler gjort med Gamvik kommune og arbeidet er igangsatt uten kommunal godkjenning. Vedtaket var enstemmig. Side 6 av 8

7 0037/08 BUDSJETTREGULERINGER - INVESTERINGSBUDSJETTET Økte utgifter: Ansvarsområde Mehamn skole renovering ,- Ansvarsområde Omsorgsboliger - økt utgift ,- Ansvarsområde legekontoret(garasje kommunelege) økt utgift ,- Ansvarsområde Brodtkorbbruget økt utgift ,- Ansvarsområde /3630 Brannstasjonen pålegg Arbeidstilsyn ,- Økte inntekter: Ansvarsområde Salg av fast eiendom ,- Ansvarsområde Bruk av lån nytt låneopptak omsorgsboliger ,- Ansvarsområde Tilskudd Brodtkorbbruget ,- Ansvarsområde Bruk av lån nytt låneopptak Brodtkorb ,- Ansvarsområde /3630 Omdisponering eksisterende lån ,- Reguleringen betyr et nytt låneopptak på ,- hvorav vil være omfattet av Husbankens ordning med amortiseringstilskudd til omsorgsboliger. Forslag fra Marius Nilsen(AP): Renovering av Brodtkorb tas ut av årets budsjettregulering. Man avventer svar på søknad om tilskudd fra Kulturminnefondet og kommer tilbake til saken i forhold til investeringsbudsjett for Når det gjelder garasje til kommunelege bevilges ,- inneværende år til støping av fundament. Forslaget til Marius Nilsen ble enstemmig vedtatt. Det gjennomføres følgende budsjettreguleringer på investeringsbudsjettet for 2008: Økte utgifter: Ansvarsområde Mehamn skole renovering ,- Ansvarsområde Omsorgsboliger - økt utgift ,- Ansvarsområde legekontoret(garasje kommunelege) økt utgift ,- Side 7 av 8

8 Ansvarsområde /3630 Brannstasjonen pålegg Arbeidstilsyn ,- Økte inntekter: Ansvarsområde Salg av fast eiendom ,- Ansvarsområde Bruk av lån nytt låneopptak omsorgsboliger ,- Ansvarsområde /3630 Omdisponering eksisterende lån ,- Reguleringen betyr et nytt låneopptak på ,- hvorav vil være omfattet av Husbankens ordning med amortiseringstilskudd til omsorgsboliger. Vedtaket var enstemmig. 0038/08 SLETTNES UTVIKLING AS OG GAMVIK KOMMUNE - FORHOLD TIL SLETTNES FYR Forslag fra Marius Nilsen(AP) Gamvik kommune er positiv til det arbeid som er utført i regi av Slettnes Utvikling AS og de intensjoner som selskapet har for utvikling av Slettnes området. Gamvik kommune inngår en intensjonsavtale med selskapet om leie av fyrstasjonen. Gamvik kommune vil, som en del av dette, starte samtaler med Kystverket om en forlengelse av dagens leieavtale fra 10 til 25 år. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Gamvik kommune er positiv til det arbeid som er utført i regi av Slettnes Utvikling AS og de intensjoner som selskapet har for utvikling av Slettnes området. Gamvik kommune inngår en intensjonsavtale med selskapet om leie av fyrstasjonen. Gamvik kommune vil, som en del av dette, starte samtaler med Kystverket om en forlengelse av dagens leieavtale fra 10 til 25 år. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 8 av 8

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Svein Slåtsveen, Marte Rasmussen, Henry Ingilæ, Bård Rasmussen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 09:30 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer