MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal"

Transkript

1 Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal Harald Hansen Eli Johansen (møter for Harald Hansen) Rådmann Svein Tønnessen, kontorsjef Bengt Ole Ekrem, helseleder Oddbjørg Vatndal (deltok under behandlingen av sak 0029/07 punkt 12) Innkalling: 15. august 2007 Merknader: Ingen. Behandlede saker: /07 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Mehamn, 23. august 2007 Inga Manndal Roger Hansen Eli Johansen Postadresse: Besøksadresse: Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 Telefon: MEHAMN MEHAMN Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0028/07 07/00598 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 0029/07 07/00599 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 0030/07 07/00595 TV-AKSJONEN /07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER 0032/07 07/00279 GAMVIK KOMMUNE - OMSTILLINGSPROSJEKT ORGANISERING AV ARBEIDET 0033/07 07/00579 UTLYSNING AV NÆRINGSFONDMIDLER 2007/AVKLARINGER 0034/07 07/00588 FELLES IT- LØSNING FOR BARNEVERNET I 6 KOMMUNER 0035/07 07/00604 NYE LOKALER TIL UTESEKSJONEN - PRINSIPPER 0036/07 06/00346 NAV-REFORMEN 0037/07 06/00853 SØKNAD OM KJØP AV TOMT OG KAI - AKER SEAFOODS ASA SALG AV TILLEGGSAREAL 0038/07 07/00617 SØKNAD OM TOMT FOR OPPFØRING AV LAGERBYGG PÅ INDUSTRIOMRÅDET PÅ SKJÅNES 0039/07 07/00475 SØKNAD OM Å BENYTTE GAMVIK KOMMUNES KOMMUNEVÅPEN I FORBINDELSE MED PRODUKSJON OG SALG AV GLASS 0040/07 07/00619 Side 2 av 16

3 SØKNAD OM LÅN KR TIL DRIFT AV SELSKAPET GAMVIK EIENDOM AS Side 3 av 16

4 0028/07 GODKJENNING AV INNKALLINGEN VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Ingen merknader til innkallingen. Det ble fremlagt en tilleggssaksliste i møtet. Møtet besluttet å behandle sakene på tilleggssakslisten. Forslag fra ordføreren: Som protokollunderskrivere velges: Inga Manndal og Eli Johansen Innkallingen godkjennes. Som protokollunderskrivere velges: Inga Manndal og Eli Johansen 0029/07 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Følgende orienteringer foreligger: 1. Fylkesmannnens godkjenning av årsbudsjett 2007, låneopptak, samt økonomiplan Formannskapet tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar formannskapets føringer til etterretning. Ordføreren: 1. Møte med industridepartementet ang Skjånespakka på 5 million Side 4 av 16

5 2. Møte med NVE ang vindmøller Arne Olsen kommer til Kjøllefjord i høst. 3. Møte med fiskeridepartementet 4. Gamvik Eiendom AS Vanskelig økonomisk situasjon. Har vært i kontakt med husbanken, kommer hit like etter valget for å drøfte lånesituasjonen. Må forberedes. Mulig å gi et kortsiktig likviditetslån. Selskapet søker om kortsiktig lån på kr ,-. Dette behandles som egen sak. Rådmannen: 5. Fylkesmannnens godkjenning av årsbudsjett 2007, låneopptak, samt økonomiplan Fylkesmannen krever ny behandling av økonomiplanen. Må ha ned gjeld og bedre driftsmarginer. Påpekte særlig høye kostnader på barnehagedrift. Ordføreren: 6. Slettnes fyr Kystverket ønsker at kommunen har en mer aktiv rolle. 7. Innføring av eiendomsskatt Henstiller til det nye kommunestyret om å innføre dette for å sikre inntekter fra fremtidige kraftutbygginger. Rådmannen: 8. Neste kommunestyremøte De praktiske detaljer er ok. NAV-møte samme dag, samt generalforsamling i Gamvik Eiendom AS Siv Anita Steel: 9. Status skolegården Mehamn skole Arbeidet er igangsatt. 10. Fiberkabel fra Telenor, videreføring til Mehamn Arbeides politisk med saken. Ordfører: 11. Kontroll med postkasserederier 12. Tildeling av TT-tjeneste for funksjonshemmede drosjelapper Helseleder Oddbjørg Vatndal orienterte om denne ordningen: Statlig tjeneste som administreres av fylkesmannen. Vurderingene gjøres av kommunen. Innskjerping for 3 år siden. 13. Trapp på museumskaia i Gamvik Formannskapet avslår å sette av midler til å bygge en slik trapp, på grunn av økonomiske rammer. Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 5 av 16

6 Ordføreren: 1. Møte med industridepartementet ang Skjånespakka på 5 million 2. Møte med NVE ang vindmøller Arne Olsen kommer til Kjøllefjord i høst. 3. Møte med fiskeridepartementet 4. Gamvik Eiendom AS Vanskelig økonomisk situasjon. Har vært i kontakt med husbanken, kommer hit like etter valget for å drøfte lånesituasjonen. Må forberedes. Mulig å gi et kortsiktig likviditetslån. Selskapet søker om kortsiktig lån på kr ,-. Dette behandles som egen sak. Rådmannen: 5. Fylkesmannnens godkjenning av årsbudsjett 2007, låneopptak, samt økonomiplan Fylkesmannen krever ny behandling av økonomiplanen. Må ha ned gjeld og bedre driftsmarginer. Påpekte særlig høye kostnader på barnehagedrift. Ordføreren: 6. Slettnes fyr Kystverket ønsker at kommunen har en mer aktiv rolle. 7. Innføring av eiendomsskatt Henstiller til det nye kommunestyret om å innføre dette for å sikre inntekter fra fremtidige kraftutbygginger. Rådmannen: 8. Neste kommunestyremøte De praktiske detaljer er ok. NAV-møte samme dag, samt generalforsamling i Gamvik Eiendom AS Siv Anita Steel: 9. Status skolegården Mehamn skole Arbeidet er igangsatt. 10. Fiberkabel fra Telenor, videreføring til Mehamn Arbeides politisk med saken. Ordfører: 11. Kontroll med postkasserederier 12. Tildeling av TT-tjeneste for funksjonshemmede drosjelapper Helseleder Oddbjørg Vatndal orienterte om denne ordningen: Side 6 av 16

7 Statlig tjeneste som administreres av fylkesmannen. Vurderingene gjøres av kommunen. Innskjerping for 3 år siden. 13. Trapp på museumskaia i Gamvik Formannskapet avslår å sette av midler til å bygge en slik trapp, på grunn av økonomiske rammer. Formannskapet tar rådmannens orienteringer til etterretning. Rådmannen tar formannskapets føringer til etterretning. 0030/07 TV-AKSJONEN 2007 I kommunekomiteen velges: TV-aksjonen 2007 Sammen for Barn, er i år tildelt Unicef. Aksjonsdagen er 21.oktober. Lokalt Røde kors forespørres om de er interesserte i å ta ansvaret for denne aksjonen. Lokalt Røde Kors forespørres om de er interesserte i å ta ansvaret for denne aksjonen. 0031/07 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER 1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Gamvik kommune, vedtatt av KST videreføres uten endringer. Side 7 av 16

8 2. Med bakgrunn i regnskapsstatus etter innkreving av kommunale avgifter for 1. termin 2007 vedtar kommunestyret følgende endringer i det kommunale gebyrregulativet for å oppnå selvkost for vann- og avløpstjenesten i Vanngebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.650,- - Vanngebyr, variabel del settes til 11,- pr m³ - Avløpsgebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.691,- - Avløpsgebyr, variabel del settes til 11,50 pr m³ 3. Abonnementsgebyrene gjøres gjeldende for hele året og kreves inn i sin helhet med forfall 1. oktober med fratrekk av allerede innkrevd abonnnementsgebyr på 451,50. Forbruksgebyrene gjøres gjeldende fra og kreves inn etter ny sats med forfall 01.oktober. 4. Nye satser for de fleste privathusholdninger for 2007 blir følgende: Vanngebyr: 1650, ,25 = 2706,25,- (3080,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Avløpsgebyr: 1691, ,- = 2861,- (3186,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Alle tall er ekskl. mva. 5. Kommunestyret tar stilling til en endring av gjeldende forskrift for vann og avløpsgebyrer i Gamvik kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen for Rådmannen orienterte om saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Gamvik kommune, vedtatt av KST videreføres uten endringer. 2. Med bakgrunn i regnskapsstatus etter innkreving av kommunale avgifter for 1. termin 2007 vedtar kommunestyret følgende endringer i det kommunale gebyrregulativet for å oppnå selvkost for vann- og avløpstjenesten i Vanngebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.650,- - Vanngebyr, variabel del settes til 11,- pr m³ - Avløpsgebyr, fast del(abonnementsgebyr) settes til 1.691,- - Avløpsgebyr, variabel del settes til 11,50 pr m³ 3. Abonnementsgebyrene gjøres gjeldende for hele året og kreves inn i sin helhet med forfall 1. oktober med fratrekk av allerede innkrevd abonnnementsgebyr på 451,50. Side 8 av 16

9 Forbruksgebyrene gjøres gjeldende fra og kreves inn etter ny sats med forfall 01.oktober. 4. Nye satser for de fleste privathusholdninger for 2007 blir følgende: Vanngebyr: 1650, ,25 = 2706,25,- (3080,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Avløpsgebyr: 1691, ,- = 2861,- (3186,- beløp for 2008 ved uendret pris pr m³) Alle tall er ekskl. mva. 5. Kommunestyret tar stilling til en endring av gjeldende forskrift for vann og avløpsgebyrer i Gamvik kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen for Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 0032/07 GAMVIK KOMMUNE - OMSTILLINGSPROSJEKT ORGANISERING AV ARBEIDET Med bakgrunn i statlige tilførte omstillingsmidler i perioden vedtas følgende organisering av arbeidet: 1. Omstillingsarbeidet i Gamvik kommune organiseres med utgangspunkt i stillingen som næringssjef i Gamvik kommune. Næringssjefen fungerer som prosjektleder for omstillingsprosjektet. 2. Det opprettes et omstillingsstyre på 5 medlemmer, valgt av formannskapet. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune kan gis observatørstatus i styret. Styret settes sammen etter følgende prinsipp:? 1 representant fra hver av de tre partienes kommunestyregrupper i ny valgperiode? 1 medlem utpekt av næringsutvalget? 1 medlem utpekes uten særskilte føringer 3. Næringssjef fungerer som sekretær for omstillingsstyret 4. Prosjektleder starter straks arbeidet med å lage utkast til strategiplan for omstillingsarbeidet og legger denne fram for omstillingsstyret så snart formalitetene rundt valget er avklart. I denne prosessen legges grunnsteinene for prosjektet. Formannskapet understreker viktigheten av en bred prosess og samhandling mellom næringsapparat/næringsliv/lokalsamfunn for å få en felles forståelse for innsats- og utviklingsområder. 5. En utarbeidet strategiplan med utgangspunkt i arbeidet over skal legges frem for kommunestyret på siste møte i desember 07. Kommunestyret gir med dette klarsignal i forhold til utvalgte innsats- og utviklingsområder. 6. Omstillingsstyret vil i prosjektperioden være vedtaksorgan for næringsfondsaker og vil med utgangspunkt i kommunestyrets årlige avsetninger til utdeling av næringsfondsmidler vedta Side 9 av 16

10 retningslinjer for tildeling. Gjeldende reglement for politisk utvalg angående formannskapets myndighet som fondsstyre endres på dette punktet i omstillingsperioden. 7. Inntil det nye omstillingsstyret er valgt, vil sittende formannskap fungere som omstillingsstyre. Rådmannen orienterte om saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i statlige tilførte omstillingsmidler i perioden vedtas følgende organisering av arbeidet: 1. Omstillingsarbeidet i Gamvik kommune organiseres med utgangspunkt i stillingen som næringssjef i Gamvik kommune. Næringssjefen fungerer som prosjektleder for omstillingsprosjektet. 2. Det opprettes et omstillingsstyre på 5 medlemmer, valgt av formannskapet. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune kan gis observatørstatus i styret. Styret settes sammen etter følgende prinsipp:? 1 representant fra hver av de tre partienes kommunestyregrupper i ny valgperiode? 1 medlem utpekt av næringsutvalget? 1 medlem utpekes uten særskilte føringer 3. Næringssjef fungerer som sekretær for omstillingsstyret 4. Prosjektleder starter straks arbeidet med å lage utkast til strategiplan for omstillingsarbeidet og legger denne fram for omstillingsstyret så snart formalitetene rundt valget er avklart. I denne prosessen legges grunnsteinene for prosjektet. Formannskapet understreker viktigheten av en bred prosess og samhandling mellom næringsapparat/næringsliv/lokalsamfunn for å få en felles forståelse for innsats- og utviklingsområder. 5. En utarbeidet strategiplan med utgangspunkt i arbeidet over skal legges frem for kommunestyret på siste møte i desember 07. Kommunestyret gir med dette klarsignal i forhold til utvalgte innsats- og utviklingsområder. 6. Omstillingsstyret vil i prosjektperioden være vedtaksorgan for næringsfondsaker og vil med utgangspunkt i kommunestyrets årlige avsetninger til utdeling av næringsfondsmidler vedta retningslinjer for tildeling. Gjeldende reglement for politisk utvalg angående formannskapets myndighet som fondsstyre endres på dette punktet i omstillingsperioden. 7. Inntil det nye omstillingsstyret er valgt, vil sittende formannskap fungere som omstillingsstyre. 0033/07 UTLYSNING AV NÆRINGSFONDMIDLER 2007/AVKLARINGER Side 10 av 16

11 1. Utlysning av næringsfondsmidler for 2007 foretas snarest i avisa Finnmarken og på kommunens nettside. Søknadsfrist settes til 19. september. 2. Næringssjef tilrettelegger søknadene for og innstiller til omstillingsstyret for endelig vedtak. 3. For kommende års bruk av næringsfondsmidler vedtas følgende: - Søknader om midler fra næringsfondet blir behandlet fortløpende uten forutgående utlysning. - Næringssjef tilrettelegger og vurderer søknadene til næringsutvalget som innstiller til formannskapet. Innstillingen endret på bagrunn av vedtak i foregående sak 0033/07; punkt 2 endres fra: til: Næringssjef tilrettelegger søknadene for næringsutvalget som innstiller til formannskapet for endelig vedtak. Næringssjef tilrettelegger søknadene for og innstiller til omstillingsstyret for endelig vedtak. Innstillingen med endringer enstemmig vedtatt. 1. Utlysning av næringsfondsmidler for 2007 foretas snarest i avisa Finnmarken og på kommunens nettside. Søknadsfrist settes til 19. september. 2. Næringssjef tilrettelegger søknadene for og innstiller til omstillingsstyret for endelig vedtak. 3. For kommende års bruk av næringsfondsmidler vedtas følgende: - Søknader om midler fra næringsfondet blir behandlet fortløpende uten forutgående utlysning. - Næringssjef tilrettelegger og vurderer søknadene til næringsutvalget som innstiller til formannskapet. 0034/07 FELLES IT- LØSNING FOR BARNEVERNET I 6 KOMMUNER Side 11 av 16

12 Gamvik kommune slutter seg til felles It-løsning for barnevernstjenesten i 6 kommuner i Øst- Finnmark. Vedtaket innebærer at Gamvik kommune, som en del av det interkommunale barnevernsprosjektet (KST sak 18/06), anskaffer utstyr og programvare som er kompatibelt med de øvrige kommuner og at driftssentral for den tekniske løsningen legges til Tana kommune. Investeringskostnaden når det gjelder tilknytning til datasentral og programvare, som for Gamvik kommunes del er estimert til ca ,- inkl. mva vil for en stor del bli dekket gjennom tilførte midler fra fylkesmannen til prosjektet. Årlig driftskostnad vil beløpe seg til ca ,- inkl. mva. Beløpet er det tatt høyde for i budsjetterte driftskostnader for It-drift. Systemet kan forventes operativt på nyåret Rådmannen orienterte om saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. Gamvik kommune slutter seg til felles It-løsning for barnevernstjenesten i 6 kommuner i Øst- Finnmark. Vedtaket innebærer at Gamvik kommune, som en del av det interkommunale barnevernsprosjektet (KST sak 18/06), anskaffer utstyr og programvare som er kompatibelt med de øvrige kommuner og at driftssentral for den tekniske løsningen legges til Tana kommune. Investeringskostnaden når det gjelder tilknytning til datasentral og programvare, som for Gamvik kommunes del er estimert til ca ,- inkl. mva vil for en stor del bli dekket gjennom tilførte midler fra fylkesmannen til prosjektet. Årlig driftskostnad vil beløpe seg til ca ,- inkl. mva. Beløpet er det tatt høyde for i budsjetterte driftskostnader for It-drift. Systemet kan forventes operativt på nyåret /07 NYE LOKALER TIL UTESEKSJONEN - PRINSIPPER Side 12 av 16

13 Rådmannen orienterte om saken. Formannskapet innstiller til kommunestyret om at Gamvik kommune inngår en intensjonsavtale med Nordkyn Havneutvikling AS om at selskapet overtar anlegget under forutsetning av at anlegget settes i stand til teknisk etats behov. En endelig avtaleinngåelse avventes inntil de økonomiske rammer er mer klarlagt. Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Formannskapet innstiller til kommunestyret om at Gamvik kommune inngår en intensjonsavtale med Nordkyn Havneutvikling AS om at selskapet overtar anlegget under forutsetning av at anlegget settes i stand til teknisk etats behov. En endelig avtaleinngåelse avventes inntil de økonomiske rammer er mer klarlagt. Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 0036/07 NAV-REFORMEN Gamvik formannskap godkjenner det fremlagte utkastet til prosjektavtale med følgende momenter - Sosialkontoret i Gamvik kommune samlokaliseres i sin helhet med NAV. Dette omfatter 3 årsverk innen sosial og barnevern. Det gjennomføres nødvendige drøftinger med de ansatte vedrørende alle forhold rundt denne samlokaliseringen, og disse godkjennes i administrasjonsutvalget. - Det etableres en felles ledelse av NAV-kontorene på Nordkyn i form av en 100% stilling. Denne stillingen lyses ut eksternt. Formannskapet påpeker at finansieringen av denne stillingen må sees i sammenheng med funksjon, slik at fordelingen av kostnadene står i forhold til stillingens innhold. - Prosjektavtale mellom NAV Finnmark og Gamvik kommune aksepteres. Innstillingen enstemmig vedtatt. Gamvik formannskap godkjenner det fremlagte utkastet til prosjektavtale med følgende momenter - Sosialkontoret i Gamvik kommune samlokaliseres i sin helhet med NAV. Dette omfatter 3 årsverk innen sosial og barnevern. Det gjennomføres nødvendige drøftinger med de ansatte Side 13 av 16

14 vedrørende alle forhold rundt denne samlokaliseringen, og disse godkjennes i administrasjonsutvalget. - Det etableres en felles ledelse av NAV-kontorene på Nordkyn i form av en 100% stilling. Denne stillingen lyses ut eksternt. Formannskapet påpeker at finansieringen av denne stillingen må sees i sammenheng med funksjon, slik at fordelingen av kostnadene står i forhold til stillingens innhold. - Prosjektavtale mellom NAV Finnmark og Gamvik kommune aksepteres. 0037/07 SØKNAD OM KJØP AV TOMT OG KAI - AKER SEAFOODS ASA SALG AV TILLEGGSAREAL Gamvik formannskap selger et arealet på ca 620 m² mellom sjøkanten og industrianleggets nordlige del, slik det fremgår av vedlagte kartskisse, til Aker Seafoods ASA. Prisen settes til kr 10,- pr m². Innstillingen enstemmig vedtatt. Gamvik formannskap selger et arealet på ca 620 m² mellom sjøkanten og industrianleggets nordlige del, slik det fremgår av vedlagte kartskisse, til Aker Seafoods ASA. Prisen settes til kr 10,- pr m². 0038/07 SØKNAD OM TOMT FOR OPPFØRING AV LAGERBYGG PÅ INDUSTRIOMRÅDET PÅ SKJÅNES Gamvik kommune ser positivt på økt aktivitet på Skjånes, og innvilger søknaden. Det opprettes festekontrakt for nødvendig areal etter gjeldende praksis. Gamvik formannskap ser positivt på økt aktivitet på Skjånes, og vil innvilge tomt til formålet. Detaljer omkring dette avtales nærmere mellom rådmannen og Skjånesbruket AS. Side 14 av 16

15 Gamvik formannskap ser positivt på økt aktivitet på Skjånes, og vil innvilge tomt til formålet. Detaljer omkring dette avtales nærmere mellom rådmannen og Skjånesbruket AS. 0039/07 SØKNAD OM Å BENYTTE GAMVIK KOMMUNES KOMMUNEVÅPEN I FORBINDELSE MED PRODUKSJON OG SALG AV GLASS Søknaden om tillatelse til å benytte Gamvik kommunes våpen som dekorasjon avslås. Formannskapet ønsker å få utarbeidet en egen forskrift for bruk av kommunevåpenet slik at avgjørelse i tilsvarende saker kan delegeres til rådmannen. Inntil slik forskrift er vedtatt skal slik bruk ikke tillates. Innstillingen enstemmig vedtatt. Søknaden om tillatelse til å benytte Gamvik kommunes våpen som dekorasjon avslås. Formannskapet ønsker å få utarbeidet en egen forskrift for bruk av kommunevåpenet slik at avgjørelse i tilsvarende saker kan delegeres til rådmannen. Inntil slik forskrift er vedtatt skal slik bruk ikke tillates. 0040/07 SØKNAD OM LÅN KR TIL DRIFT AV SELSKAPET GAMVIK EIENDOM AS Side 15 av 16

16 Saken ble tatt opp under spørsmål og orienteringer og besluttet behandlet som egen sak. Inga Manndal stilte spørsmål om hun er inhabil i denne saken. Utvalget anser henne ikke som inhabil. Formannskapet bevilger kr i kortsiktig lån. Beløpet tas fra konto reservert tilleggsbevilgninger. Lånet tilbakebetales i løpet av 12 måneder. Forutsetningen er at selskapet snarest får en gjeldsordning med husbanken. Dette tas opp på møte med husbanken snarest mulig etter valget. Formannskapet bevilger kr i kortsiktig lån. Beløpet tas fra konto reservert tilleggsbevilgninger. Lånet tilbakebetales i løpet av 12 måneder. Forutsetningen er at selskapet snarest får en gjeldsordning med husbanken. Dette tas opp på møte med husbanken snarest mulig etter valget. Side 16 av 16

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.05.2006 Tid: Kl 10:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/07 07/00434 GODKJENNING AV INNKALLINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 20.12.2007 Tid: Kl 16:00 21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Marius Nilsen, Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00355 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: : 14.04.2008 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 24.04.2014 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014

OFFENTLIG SAKSLISTE 28/14 14/359 BUDSJETTREGULERINGER MED TERTIALRAPPORT. 1. TERTIAL 2014 Sak 24/14 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 06.06.2014 Tid: 09:15 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/14 14/363 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Slutt: 22.50 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 36/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/14 14/189 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus - lillesalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer