MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten Koffeld Iversen, Jorunn Lilleng, Ole Kristian Skjelle Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell Liborg Innkalling: Ingen merknader til innkallingen Merknader: Behandlede saker: 1 9 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/07 07/71 REFERATER 2/07 06/48 NORMER FOR BEREGNING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP 3/07 07/21 FOLKEHELSE UTREDNING AV ET EVENTUELT PARTNERSKAP 4/07 07/25 NAV-SKIPTVET 5/07 07/62 GRUNNSKOLESKYSS - AVTALE 6/07 07/65 INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR IKT I INDRE ØSTFOLD 7/07 07/83 TILLEGGSBEVILGNING TIL UTBYGGING AV VESTGÅRDVEIEN BOFELLESSKAP 8/07 07/71 ÅPEN POST 9/07 07/71 AKTUELLE ORIENTERINGER 10/07 KJØP AV TOMT Side 2 av 7

3 1/07 REFERATER Kirsten Koffeld Iversen stilte spørsmål til ref. nr. 5 Brev fra fylkeskommunen om opprustning av fylkesveier i Skiptvet. Har kommunen oversendt prioriteringene som er gjort med hensyn til opprustning av veiene? Ordføreren svarte at kommunens prioriteringer ble oversendt før svarbrevet fra fylkeskommunen kom. Torleif Olsen stilte spørsmål til ref. nr. 1 Søknad om økonomisk støtte til et samarbeidsprosjekt Norge og Latvia. Har kommunen bevilget penger? Ordføreren svarte at det ikke er bevilget penger til prosjektet. Ordføreren viste til ref. nr. 3 oversikt over økonomisk sosialhjelp, og pekte på at utgiftene har gått ned de senere årene. Referatene ble tatt til orientering. Referatene ble tatt til orientering. 2/07 NORMER FOR BEREGNING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP 1 Skiptvet kommune regulerer normsatsene for beregning av økonomisk sosialhjelp slik at de samsvarer med statens veiledende retningslinjer for utmåling til livsopphold etter sosialtjenestelovens Normsatsene reguleres framover slik at de til enhver tid samvarer med statens veiledende retningslinjer for utmåling til livsopphold etter sosialtjenestelovens 5-1. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1 Skiptvet kommune regulerer normsatsene for beregning av økonomisk sosialhjelp slik at de samsvarer med statens veiledende retningslinjer for utmåling til livsopphold etter sosialtjenestelovens Normsatsene reguleres framover slik at de til enhver tid samvarer med statens veiledende retningslinjer for utmåling til livsopphold etter sosialtjenestelovens /07 Side 3 av 7

4 FOLKEHELSE UTREDNING AV ET EVENTUELT PARTNERSKAP Skiptvet Kommune søker om deltakelse i folkehelseprogrammet i fylkeskommunen med forespørsel om økonomisk støtte for å realisere en ytterligere satsning på folkehelsearbeidet. Funksjonen som folkehelsekoordinator tillegges virksomhet kultur og kultursjefens stilling, med en økning på inntil 20% avhengig av hvor mye støtte fylkeskommunen er villig til å yte. Skiptvet Kommune søker om deltakelse i folkehelseprogrammet i fylkeskommunen med forespørsel om økonomisk støtte for å realisere en ytterligere satsning på folkehelsearbeidet. Funksjonen som folkehelsekoordinator tillegges virksomhet kultur og kultursjefens stilling, med en økning på inntil 20% avhengig av hvor mye støtte fylkeskommunen er villig til å yte. 4/07 NAV-SKIPTVET Intensjonsavtale datert for etablering av NAV kontor i Skiptvet kommune godkjennes. Intensjonsavtale datert for etablering av NAV kontor i Skiptvet kommune godkjennes. 5/07 GRUNNSKOLESKYSS - AVTALE Østfold fylkeskommune sitt forslag til avtale om takster på skoleskyss godkjennes. Østfold fylkeskommune sitt forslag til avtale om takster på skoleskyss godkjennes. 6/07 Side 4 av 7

5 INTERKOMMUNALT SELSKAP FOR IKT I INDRE ØSTFOLD 1. Skiptvet kommune vedtar å delta i det interkommunale selskapet Smaalensveven IKT. 2. Forslag til samarbeidsavtale for Smaalensveven IKT godkjennes med følgende endringer: 1. og 2. avsnitt i 6 erstattes med: Representantskapet består av ordfører og ytterligere en politiker valgt av kommunestyret fra hver av eierkommunene. Varaordfører og en annen valgt vararepresentant valgt av kommunestyret er personlige vararepresentanter. Representantskapet velges for 4 år og valget følger kommunestyreperioden. Endring i 6. avsnitt i 6: Siste setning utgår. (setningen lyder: Ved opptelling av stemmene, gjelder stemmevekt fastsatt etter eierandel, jmf første ledd) 3. avsnitt i 12 endres til: Vedtatt budsjett/økonomiplan skal oversendes eierne innen 1. oktober. 3. Den nye driftsorganisasjonen forutsettes å inkludere eksisterende samarbeid knyttet til Smaalensveven og bredbåndsamarbeidet. 4. Interimsstyret som består av rådmennene i Askim, Eidsberg og Trøgstad, skal fungere inntil det foreligger vedtak i de ti forespurte kommuner. 5. Interimsstyret gis fullmakt til å - ansette daglig leder for selskapet - planlegge og gjennomføre oppstart av virksomheten - bestemme lokalisering 6. Skiptvet kommune vedtar å delta i det interkommunale selskapet Smaalensveven IKT. 7. Forslag til samarbeidsavtale for Smaalensveven IKT godkjennes med følgende endringer: 1. og 2. avsnitt i 6 erstattes med: Representantskapet består av ordfører og ytterligere en politiker valgt av kommunestyret fra hver av eierkommunene. Varaordfører og en annen valgt vararepresentant valgt av kommunestyret er personlige vararepresentanter. Representantskapet velges for 4 år og valget følger kommunestyreperioden. Endring i 6. avsnitt i 6: Side 5 av 7

6 Siste setning utgår. (setningen lyder: Ved opptelling av stemmene, gjelder stemmevekt fastsatt etter eierandel, jmf første ledd) 3. avsnitt i 12 endres til: Vedtatt budsjett/økonomiplan skal oversendes eierne innen 1. oktober. 8. Den nye driftsorganisasjonen forutsettes å inkludere eksisterende samarbeid knyttet til Smaalensveven og bredbåndsamarbeidet. 9. Interimsstyret som består av rådmennene i Askim, Eidsberg og Trøgstad, skal fungere inntil det foreligger vedtak i de ti forespurte kommuner. 10. Interimsstyret gis fullmakt til å - ansette daglig leder for selskapet - planlegge og gjennomføre oppstart av virksomheten - bestemme lokalisering 7/07 TILLEGGSBEVILGNING TIL UTBYGGING AV VESTGÅRDVEIEN BOFELLESSKAP Kostnadsramme for utbygging og omgjøring ved Vestgårdveien Bofellesskap økes fra kr ,- til ,- eks mva. Utgiften, kr ,- bevilges fra reservekonto Kostnadsramme for utbygging og omgjøring ved Vestgårdveien Bofellesskap økes fra kr ,- til ,- eks mva. Utgiften, kr ,- bevilges fra reservekonto /07 ÅPEN POST Ordføreren tok opp behovet for en rutine for rapportering fra alle interkommunale selskap. Dette kan gjøres ved at kommunens representant i selskapet møter og orienterer ca 1 gang per år. Formen på en slik orientering vurderes nærmere. Ordføreren tok opp spørsmålet om en tur med kommunestyret som avslutning på kommunestyreperioden. Side 6 av 7

7 Det var enighet om å utrede kostnadene for å besøke sykehjemmet i Spania i siste halvdel av mai. Spørsmålet tas opp i partigruppene og det gis tilbakemelding til ordfører. 9/07 AKTUELLE ORIENTERINGER Rådmannen orienterte om: Mulig kjøp av tomt. Rådmannen får fullmakt til å forhandle innenfor rammen som er gitt av Formannskapet. Balansert målstyring. De kommunene som samarbeidet om balansert målstyring i 2006 har utarbeidet søknad til fylkesmannen om å videreføre prosjektet med tanke på å utarbeide objektive målekriterier. Formannskapet godkjenner at det søkes om midler. Utvikling på Nes lensemuseum. Det er utarbeidet søknad til fylkesmannen om midler til utvikling av virksomheten på Nes. Formannskapet godkjenner at det søkes om midler. Nes rehabilitering. Arbeidene på Nes er nå i gang. Husene er snart ferdig restaurert og det er begynt å kjøre stein til moloen. Vestgård skole. Arkitekt Steinar Wiig er engasjert for å utrede mulighetene for utbygging av Vestgård skole i tråde med budsjettvedtaket. Foreløpig oversikt over regnskapet for Det vil bli et positivt resultat som forventes å være på over 10 mill. kr. Bredbånd. Halden Dataservice melder at det er 3 boliger som ikke kan få bredbånd pga kabling. Det er dårlig hastighet på nettet i noen områder. 10 boliger er berørt av dette. Det er totalt 82 boliger som har meldt at de ønsker bredbånd. Varmepumpe Kirkelund skole. Det jobbes med å finne den beste tekniske løsningen. Før denne er klar kan man ikke si hva investeringskostnadene blir og den vil være regningssvarende. Behov for edb i skolen i forbindelse med kunnskapsløftet. Saken er under utredning og fremmes på neste møte. 10/07 KJØP AV TOMT Unntatt offentlighet offl 6 Side 7 av 7

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.03.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Alle medlemmer tilstede Forfall: Kåre Haug Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 01.06.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.09.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Trine Strand Ludvigsen Varamedlemmer: Lill Anita Strand Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.03.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet Licina,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Siv Anita Steel, Inga Manndal Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 23.08.2007 Tid: Kl 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 9/25/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbet Narvestad Grenager, Linda Stensby, Frode

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Store møterommet i u.etg. Rådhuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 11.00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Asgeir Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 23.04.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Barne- og Ungdomsrepr: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer