Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd"

Transkript

1 Kárásjohka / karasjok distriktslege og helseråd Arkivet oppbevares midlertidig her ved IKAF A - Møtebøker 1 Møtebok Møtebok B - Kopibøker Ingen kopibøker C - Brevjournaler 3 Journal D - Saksarkiv etter arkivnøkkel 0 - Arkivet 0.A.1 Arkivnøkkel 0.A.2 Arkivet 0.B. Saker til behandling B.3 Kontormateriell Alkohol og narkotika 2.B Alkoholikere / -omsorg C. Ravdojok helseheim C. Ravdojok helseheim C. Ravdojok helseheim D Brennevin E Denaturert sprit F Edruskapsnemnd G Narkotika

2 4 - Apotekvesen 4.A-D Apotek og medisin Arbeidslivets hygiene 6.A Arbeidstilsyn E Bedrifts- og kontrollegearbeid Badesak 9.D Innendørsbad, svømmehaller Barnevern 11.A Adopsjon B Karasjok familie- og daghjem B Barnehager daghjem D Barn utenfor ekteskap - ugifte mødre E Fosterhjemskontroll F Helsestasjon for mor og barn G Psykisk utviklingshemmede Boligsak 13.A Boligformidling B Bolighygiene C.1 Boligkontroll, gamle boliger C.2 Div. byggesaker D Bygningsråd Dødsfall

3 17.A-C Dødsfall rundskriv - siste kvartal D-E Dødsfall Epidemiske sykdommer 19. A.3 Aktuelle epidemier B.1-9 Vaksinasjoner Ferielivets hygiene 21.B Leirplasser - campingplasser Forplanting og arv 23.A Abortus provocatus C Prevensjon Forsvar og beredskap 26.A.1 Helsemesssig beredskap - blodbank 26.C.1-D2 Militære saker - sivilforsvar - attester Fødsel 28.A.1 Diverse fødsel A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger 1953

4 28.A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger A.3-A.6 Fødselsmeldinger Helseattester 30.A Bilsertifikatsøkende B Diverse helseattester Helseorganisasjoner 32.A Helsehus Gjelder helsestasjon for mor og barn, legekontoret og Karasjok helsesenter

5 32.B.7 Andre organisasjoner Helseråd 36.A.1 Budsjett A.1 Budsjett - regnskap A.1 Budsjett A.1 Budsjett - regnskap A.1 Budsjett - regnskap A.1 Budsjett - regnskap A.1 Budsjett - regnskap A.1 Budsjett - regnskap A.1 Budsjett - langtidsbudsjett A.2 Helseråd - medlemmer A.3 Helserådsmøter B.1-2 Helseforskrifter C. Helserådssekretær B Idrettslegearbeid C Idrettsanlegg 42.A. - Kontrollarbeid, hygienisk A. Flytting av lik B Kirkegårdshygiene Medisinalberetninger og månedslister 48.D Årsberetning 1946 Gjelder også for Kistrand legedistrikt 48.D Årsberetning 1947

6 48.D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning 1976

7 48.D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning D Årsberetning E Årsberetninger - diverse 1977 Artikkel om helsevesenets historie i Finnmark 50 - Medisinalvesen 50.B.1 Leger Ansettelser, lønn, ferier,bolig, reiseregninger, kontorutstyr, vaktordninger, helseråd 50.B.1 Leger B.1 Ansettelse, lønnsforhold, ferier 50.B.1 Ansettelse, lønnsforhold, ferier 50.B.1 Ansettelse, lønnsforhold, ferier B.1 Ansettelse, lønnsforhold, ferier C.1 Fysioterapeuter C.2 Jordmødre C.3 Sykepleiere - hjemmesykepleie 50.C.3 Sykepleiere - hjemmesykepleie

8 50.C.3 Sykepleiere - hjemmesykepleie C.4 Tannleger - folketannrøkt C.5 Kvakksalvere D.1 Assistentleger, turnuskandidater D.2 Boligforhold D.3 Helsesøstre D.4 Kontor, bibliotek Helseplaner 51.A Helseplan - generalplan Næringsmiddelhygiene 53.B Drikkevannskontroll vannverk, brønner 53.B Drikkevannskontroll vannverk, brønner C Kjøttkontroll - slakterier D Melkekontroll - meierier, fjøs F-H Spisesteder, utsalg, butikker Karasjok fisk og fiskemat, Einar Isaksens kolonial, Greiners kolonial, Eriksens og Riises kolonial, Mobil kafe, Åsmund Lunds bakeri, Anna Nilsens kiosk, Anne M. Kemis kiosk 55.B.1-3 Politi, -saker, -vedtekter Psykiatriske saker 57.B Mentalhygiene

9 57.D.3 Sinnssyke - anstalter - sinnssykehus D.4 Sinnssyke i privat pleie E.3 Åndssvake, hjem og daghjem E.5 Åndssvake - register Renovasjon 59.A.1 Avfall - fyllplasser A.1 Avfall - fyllplasser B Kloakker B Kloakker D Priveter - off. toaletter E Renholdsverk - renovasjon Rettsmedisin 61.B-C Obduksjon - rettspsykiatriske saker Skadedyr 63.A.3-B Avlusing - rotter - utgassing Skolehygiene 67.A.1-4 Helsearbeid i skolene A.2 Skolehygiene - skjema A.4 Helsearbeid i skolene Årsmeldinger 67.B Skolebespisning D.1 Skoleleger

10 67.D.5 Skoletannleger - tannrøkt E.1-6 Spesialskoler Sosial omsorg 69A.1-3 Blinde og vanføre A.4 Cerebral parese - døve kreftsyke - talefeil A.8. Aldersboliger B.1-5 Hjemmehjelp - husmorvikarer - annen hjelp 69.B.7 Annen hjelp - informasjon for samene Sosial trygd 71.D Rikstrygdeverket Statistikk 72.A-B Statistikk Strålehygiene 73.A-B Strålehygiene Sykehus og forpleiningsanstalter 75.A.1 Sykestue - administrasjon Samemisjonen 75.A.2 Helsesenter A.2 Helsesenter A.2 Helsesenter A.2 Helsesenter B Pleiehjem og sykestuer

11 75.C Rekonvalensenthjem D Syketransport Tuberkulose 79.B.1 Tuberkulinkontroll og BCG B.2-5 Miljøundersøkelse - tub.register - statistikk D1-2 Skjermbildefotografering Gjelder også hjerte-kar undersøkelser D1-2 Skjermbildefotografering Gjelder også hjerte-kar undersøkelser 79.D.3 Tuberkuloseanstalter Vedtak om innleggelse 79.D.4 Tub. diagnosestasjoner D.4 TBC-undersøkelse ved Finnmark fylkes diagnosestasjon i Hammerfest F. Hjerte-/kar undersøkelser Veneriske sykdommer 83.E Lues (Syfilis) Yrkesvalghemmede 85.D.2 Yrkesvalghemmede - omskolering 85.D.3 Yrkesvalghemmede - økonomisk hjelp F - Fødselsprotokoller Ingen fødselsprotokoller

12 G - Vaksinasjonsprotokoller 16 Hovedvaksinasjonsprotokoll H - Timeavtalebøker 17 Timeavtalebøker Timeavtalebøker Timeavtalebøker Timeavtalebøker Timeavtalebøker Timeavtalebøker februar I - Sinnssykeprotokoller 23 Sinnssykeprotokoll J - Vanføreprotokoll 24 Protokoll for blinde og vanføre K - Dødsmeldingsprotokoller 25 Dødsmeldingsprotokoll L - Pasientarkiv Pasientarkiv - tuberkulose 26 Tuberkulosepasienter A - P Tuberkulosepasienter R - Ø Tuberkulosepasienter, utgått - flyttet - død

13 Tuberkulosepasienter, div Skjermbilde div Fotokort personer født , tuberkulinkort, røntgenbilde av ukjent person, etterundersøkelse 1958 Pasientarkiv - døde 28 Pasientarkiv - døde A - Ø (eldre serie) 29 Pasientarkiv - døde A - Bj Pasientarkiv - døde Bo - E Pasientarkiv - døde F - H Pasientarkiv - døde I - L Pasientarkiv - døde M - Å Pasientarkiv - døde R - So Pasientarkiv - døde St - W Pasientarkiv - døde Ø - Å Pasientarkiv - register Registerkort A - Å TBC/vanlige pasienter

14 Pasientarkiv - utgått Pasientjournaler - utgått / flyttet A - W M - Poliovaksinekort Poliovaksine A - Ø Poliovaksine, Bakkeljok N - Helsekort Helsekort barn 37 Helsekort, barn 1964 Mai - desember Helsekort, barn Helsekort, barn Helsekort, barn, Bakkeljok 1961 Helsekort, barn, utenbygds Helsekort - gravide 38 Helsekort, gravide, A - J Helsekort, gravide, K - Ø Helsekort, gravide 1967 Helsekort, gravide 1968 Helsekort, gravide 1969 Helsekort, gravide Helsekort, gravide 1972 Helsekort, gravide 1973 Helsekort - kvinner - menn 39 Helsekort, kvinner A - M

15 40 Helsekort, kvinner L - Å 41 Helsekort, menn A - I 42 Helsekort, menn J - Ø Helsekort - finske statsborgere 43 Helsekort finske statsborgere - kvinner A - Y 44 Helsekort finske statsborgere - menn A - Y Helsekort - utgåtte 45 Helsekort, utgåtte (flyttet/død) - kvinner A - Å Helsekort, utgåtte (flyttet/død) -menn A - Ø 46 Helsekort - TBC-kort Helsekort, døde A - Ø Helsekort - utenbygds A - Ø Helsekort - de som ikke kunne møte Helsekort - sykestue/gamlehjem - tannklinikk 1972 Pirquet 1972 Helsekort - skjermbildefoto Helsekort TBC, kvinner A - Å Helsekort TBC, menn A - Ø

16 Y - Utskilte arkivdeler Statens skjermbildefotografering. Hjerte-Kar-undersøkelsen Liste Liste Liste Liste Liste

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISK SENTRALBYRÅ Arbeidsnotater STATISTISK SENTRALBYRÅ TO 69/3 Oslo, 6. juni 1969 HELSE INSTITUSJONSREGISTERET STATUS APRIL 1969 OG FORSLAG TIL KOMPLETTERING Av Tor Bjerkedal INNHOLD Side A. Registreringsenheter og kjennemerker

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Bulgaria

Dine trygderettigheter. i Bulgaria Dine trygderettigheter i Bulgaria Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Rapport 2014:4. www.fhi.no. Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge. Nasjonalt folkehelseinstitutt

Rapport 2014:4. www.fhi.no. Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge. Nasjonalt folkehelseinstitutt rapport 2014:4 Rapport 2014:4 Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Fra slutten av 1830-årene holdt de frivillige organisasjonene for alvor sitt inntog i Norge.

Fra slutten av 1830-årene holdt de frivillige organisasjonene for alvor sitt inntog i Norge. De frivillige organisasjonene og helsebyggeriet i Norge Aina Schiøtz Fra slutten av 1830-årene holdt de frivillige organisasjonene for alvor sitt inntog i Norge. Det kom som et skred. Assosiasjon ble et

Detaljer

Helsestatistikk i 150 år. Ragnhild Rein Bore (red.) Oslo Kongsvinger

Helsestatistikk i 150 år. Ragnhild Rein Bore (red.) Oslo Kongsvinger 94 Statistiske analyser Statistical Analyses Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 84/6 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 8416 FOLKETRYGDEN. KORTTIDSYTELSER OG STØNAD VED YRKESSKADE AV GRETE DAHL STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1977 1992 (1963 1998)

ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1977 1992 (1963 1998) ARKIVKATALOG FOR EIDFJORD KOMMUNE 1977 1992 (1963 1998) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2015 2 Innhald INNLEIING...7 SENTRALADMINISTRASJON...8 011 EIDFJORD VALSTYRE...8 Aab Møtebøker, valstyre...8 Ab

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune / Helse- og miljøkontoret / Smittevernplan Side: 1 Smittevernplanen ble utarbeidet: Høsten 2000 av: Ass. Kommuneoverlege/helsesjef/smittevernlege/spesialist

Detaljer

10 Metodiske problemer ved bruk

10 Metodiske problemer ved bruk 10 Metodiske problemer ved bruk av sunnhetkommisjonsprotokollene som historisk kilde 10.1 Gir kildene et rett bilde av lokalt forebyggende helsearbeid? Sunnhetsloven var grunnlaget for at det forebyggende

Detaljer