ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN"

Transkript

1 ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste ligger først i 1. boks ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 - Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 02 Styrer råd og utvalg m.v. 026 Utskrifter 03 Administrasjon 032 Interkommunalt samarbeid 034 Lokaler, utstyr og inventar 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame 04 Tjenestemennene 041 Instrukser og reglementer 042 Lønninger og overenskomster 045 Velferdarbeid 046 Tjenestemennene 05 Arkiv 051 Arkivordning 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL 21 Almenskoler 3 SOSIALE TILTAK 30 Arbeidsløshet 303 Inntak av arbeidsledige 35 Mødre, barn og hjem 353 Barnedaghjem 4 HELSESTELL 42 Sykehus og pleiehjem 442 Drift av kommunale idrettsanlegg 5 ARBEIDER 50 Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen 503 Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll 504 Reguleringsaker 5040 Reguleringsbestemmelser for eiendommer 5041 Reguleringsplaner

2 Forts. Askim kommune Kommuneingeniøren Serie Stykkenr. Ytterår Arkivkode Merknad Forts Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen 5042 Approberte reguleringsplaner 505 Oppmålingsaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger Kartleggingsarbeid 2 51 Brann 512 Mannskaper Brannmannskaper 513 Brann og feiervesen 514 Feiervesen og brannsyn 5140 Feiervesen 5141 Brannsyn 515 Ildsfarlige bedrifter og stoffer 53 Parker og røntanlegg 531 Planer og anlegg (herunder grunnervervelse) 5310 Parker og grøntanlegg, ferdige 5311 Planer og anlegg 532 Vedlikehold og tilsyn 54 Vann- og kloakkvesen 540 Rundskriv 5410 Vann- og kloakkanlegg, ferdige 5411 Planer og anlegg 5412 Renseanlegg 542 Maskiner og materiell Maskiner 5421 Materiell 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold 545 Avgifter 546 Private vannverk og kloakker Planer og anlegg 5610 Veger og bruer, ferdige Planer og anlegg 562 Biler, maskiner og redskap Biler

3 3 1956: 562 Biler, maskiner og redskap 5621 Maskiner 5623 Verksted 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold 564 Gate- og vegbelysning 565 Private veger 57 Renhold og renovasjon 572 Priveter og septiktanker 573 Søppel 6 NÆRINGSDRIFT 65 Kommunal næringsdrift 655 Handel og håndverk 659 Diverse 7 SAMFERDSEL 70 Motorvognkjøring 701 Bevillinger 72 Jernbaner 721 Statsbaner 8 FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap 801 Budsjettforslag og behandling 802 Budsjettendringer 803 Regnskap, revisjon og dedisjon 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 1957: 1 - ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 - Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 02 Styrer råd og utvalg m.v. 026 Utskrifter 03 - Administrasjon 033 Foreninger og sammenslutninger, medlemskap (1956) (1957)

4 4 03 Administrasjon 034 Lokaler, utstyr og inventar 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame 04 Tjenestemennene 042 Lønninger og overenskomster 046 Tjenestemennene 1 POLITI OG RETT 11 Politi 111 Anmeldelser 14 Forsvar og skyttersaker Sivilforsvaret 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL 22 Yrkesopplæring 221 Askim yrkesskole 4 HELSESTELL 42 Sykehus og pleiehjem 5 ARBEIDER 50 Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen 503 Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll 504 Reguleringsaker 5040 Reguleringsbestemmelser for eiendommer 505 Oppmålingsaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger 5051 Kartleggingsarbeid 51 Brann og feiervesen 5114 Varslingssystem 512 Mannskaper 5120 Befal 5121 Brannmannskaper 513 Materiell 514 Feiervesen og brannsyn 5140 Feiervesen Brannsyn 53 Parker og grøntanlegg 531 Planer og anlegg og 5310 Parker og grøntanlegg, ferdig

5 5 54 Vann- og kloakkvesen 5412 Renseanlegg 542 Maskiner og materiell Maskiner 5421 Materiell 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold 545 Avgifter 6 54 Vann- og kloakkvesen 545 Avgifter 546 Private vannverk og kloakker 560 Rundskriv Planer og anlegg Planer og anlegg 562 Biler, maskiner og redskap 5620 Biler 5621 Maskiner 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold Vegvesen 563 Vedlikehold 5632 Grustak 564 Gate- og vegbelysning 565 Private veger 57 Renhold og renovasjon 573 Søppel 6 NÆRINGSDRIFT 65 Kommunal næringsdrift 564 Gate- og vegbelysning 69 - Diverse 8 FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap 801 Budsjettforslag og behandling 802 Budsjettendringer (1957) (1958)

6 Forts Budsjett og regnskap 803 Regnskap, revisjon og dedisjon 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 1958: 1 - ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 02 Styrer råd og utvalg m.v. 026 Utskrifter 03 - Administrasjon 033 Foreninger og sammenslutninger, medlemskap. 034 Lokaler, utstyr og inventar Faglitteratur 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame 04 Tjenestemennene 042 Lønninger og overenskomster 046 Tjenestemennene 1 POLITI OG RETT 14 Forsvar og skyttersaker Sivilforsvaret 8 3 SOSIALE TILTAK 30 Arbeidsløshet 4 HELSESTELL 44 Idrett 441 Planer og anlegg 5 ARBEIDER 50 Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen 503 Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll 504 Reguleringsaker 5040 Reguleringsbestemmelser for eiendommer 5041 Reguleringsplaner 5042 Approberte reguleringsplaner 505 Oppmålingsaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger (1957) (1958)

7 Forts Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen Oppmålingssaker 5051 Kartleggingsarbeid 51 Brann og feiervesen Inventar 512 Mannskaper 5121 Brannmannskaper 513 Materiell 514 Feiervesen og brannsyn Brannsyn 53 Parker og grøntanlegg 531 Planer og anlegg (herunder grunnervervelse) 5311 Planer og anlegg 532 Vedlikehold og tilsyn Vedlikehold 54 Vann- og kloakkvesen 5410 Vann- og kloakkanlegg, ferdige 5411 Planer og anlegg 5412 Renseanlegg 542 Maskiner og materiell 5421 Materiell 9 54 Vann- og kloakkvesen 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold 545 Avgifter 546 Private vannverk og klakker 560 Rundskriv Planer og anlegg 5610 Veger og bruer, ferdige Planer og anlegg

8 : 562 Biler, maskiner og redskap 5621 Maskiner 5622 Redskaper Verksted 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold 564 Gate- og vegbelysning 565 Private veger 57 Renhold og renovasjon 573 Søppel 59 - Diverse 6 NÆRINGSDRIFT 65 Kommunal næringsdrift Diverse 69 - Diverse 8 FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap 801 Budsjettforslag og behandling 802 Budsjettendringer 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 85 Folkeregister og statistikk 853 Kommunal statisitkk 1959: 00 Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 03 Administrasjon Administrasjonsordning 033 Foreninger og sammenslutninger, medlemskap. 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame 037 Reise- og diettgodtgjørelse (1958) (1959)

9 11 04 Tjenestemennene 041 Instrukser og reglementer 042 Lønninger og overenskomster Velferdsarbeid 046 Tjenestemennene 1 POLITI OG RETT 11 - Politi 14 Forsvar og skyttersaker 142 Sivilforsvaret 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL 22 Kirke, kirkegårder 3 SOSIALE TILTAK 30 Arbeidsløshet 4 HELSESTELL 41 Helse- og næringsmiddelkontroll 44 Idrett 441 Planer og anlegg 5 ARBEIDER 50 Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen 503 Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll 504 Reguleringssaker 5041 Reguleringsplaner 5042 Approberte reguleringsplaner 5043 Detaljregulering, utparsellering av tomter 505 Oppmålingsaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger 5051 Kartleggingsarbeid Brann og feiervesen 510 Rundskriv Brannstasjon Varslingssystemer 512 Mannskaper Befal 5121 Brannmannskaper 5122 Feiermannskaper

10 Forts Brann og feiervesen 513 Materiell 514 Feiervesen og brannsyn Feiervesen Brannsyn 54 Vann- og kloakkvesen 5410 Vann- og kloakkanlegg, ferdige 5411 Planer og anlegg 5412 Renseanlegg 542 Maskiner og materiell 5421 Materiell 54 Vann- og kloakkvesen 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold 545 Avgifter 546 Private vannverk og klakker 560 Rundskriv Planer og anlegg Planer og anlegg : Planer og anlegg Planer og anlegg 562 Biler, maskiner og redskap Biler 5621 Maskiner 5622 Redskaper Verksted 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold Grustak 564 Gate- og vegbelysning 565 Private veger 57 Renhold og renovasjon 573 Søppel (1959) (1960)

11 Forts Renhold og renovasjon Materiell 8 FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap 801 Budsjettforslag og behandling 802 Budsjettendringer 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 832 Assuranse (Alle Assuranser, herunder også løsøre og ansvarsforsikring) 85 Folkeregister og statistikk 853 Kommunal statisitkk 1960: 00 Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 02 Styrer, råd og utvalg m.v Administrasjon 034 Lokaler, utstyr og inventar Faglitteratur 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame 04 Tjenestemennene 041 Instrukser og reglementer 042 Lønninger og overenskomster Velferdsarbeid 046 Tjenestemennene 3 SOSIALE TILTAK 30 Arbeidsløshet 5 ARBEIDER 50 Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen 503 Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll 505 Oppmålingsaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger 5051 Kartleggingsarbeid 5052 Kartverk (ferdige kart) 5053 Materiell (1959) (1960)

12 Forts Brann og feiervesen Brannstasjon Varslingssystemer 512 Mannskaper 5121 Brannmannskaper 513 Materiell 53 Parker og grøntanlegg Velforeninger 54 Vann- og kloakkvesen 5410 Vann- og kloakkanlegg, ferdige Vann- og kloakkvesen 5411 Planer og anlegg 5412 Renseanlegg 542 Maskiner og materiell Maskiner 5421 Materiell 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold Vann- og kloakkvesen 545 Avgifter 546 Private vannverk og kloakker Planer og anlegg Planer og anlegg 562 Biler, maskiner og redskap Biler 5621 Maskiner 5622 Redskaper 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold Pukkverk Grustak 564 Gate- og vegbelysning 565 Private veger

13 : 57 Renhold og renovasjon 572 Priveter og septiktanker 573 Søppel 574 Offentlige toaletter 6 NÆRINGSDRIFT 65 Kommunal næringsdrift 659 Diverse 7 SAMFERDSEL 70 Motorvognkjøring 701 Bevillinger 704 Takster 72 Jernbaner 722 Private baner 74 Post, telefon og telegraf Rundskriv 8 FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap Rundskriv 802 Budsjettendringer 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 832 Assuranse (Alle Assuranser, herunder også løsøre og ansvarsforsikring) 85 Folkeregister og statistikk 853 Kommunal statisitkk 1961: 00 Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 03 Administrasjon 031 Administrasjonsordningen 033 Foreninger og sammenslutninger, medlemskap 034 Lokaler, utstyr og inventar Faglitteratur 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame 04 Tjenestemennene 042 Lønninger og overenskomster (1960) (1961)

14 Forts Velferdsarbeid 046 Tjenestemennene 1 POLITI OG RETT 14 Forsvar ogskyttersaker Sivilforsvar 5 ARBEIDER 50 Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen Rundskriv 503 Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll 504 Reguleringssaker 5040 Reguleringsbestemmelser for eiendommer Reguleringsplaner 505 Oppmålingsaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger Brann og feiervesen 512 Mannskaper Befal 5121 Brannmannskaper Feiermannskaper 513 Materiell 514 Feiervesen og brannsyn 5141 Brannsyn 515 Ildsfarlige bedrifter og stoffer 516 Assuransetariffer og bestemmelser 53 Parker og Grøntanlegg 532 Vedlikehold og tilsyn 54 Vann- og kloakkvesen 5411 Planer og anlegg Renseanlegg 542 Maskiner og materiell 5421 Materiell 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold 545 Avgifter 546 Private vannverk og klakker (1960) (1961)

15 Planer og anlegg Planer og anlegg 562 Biler, maskiner og redskap Biler 5621 Maskiner 5622 Redskaper 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold Grustak 564 Gate- og vegbelysning 565 Private veger 57 Renhold og renovasjon 573 Søppel 574 Offentlige toaletter 8 FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap 801 Budsjettforslag og behandling 802 Budsjettendringer 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 832 Assuranse (Alle Assuranser, herunder også løsøre og ansvarsforsikring) Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 02 Styrer, råd og utvalg m.v. 03 Administrasjon 034 Lokaler, utstyr og inventar 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame 04 Tjenestemennene 041 Instrukser og reglementer 042 Lønninger og overenskomster 046 Tjenestemennene 05 Arkiv 051 Arkivordning 052 Avleveringslister, magasinet

16 Forts KIRKE, SKOLER OG ANDRE KULTURFORMÅL 20 Kirke, kirkegårder 22 Yrkesopplæring 4 HELSESTELL 45 Friluftsliv og naturfredning 5 ARBEIDER 50 Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen 503 Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll 504 Reguleringssaker Reguleringsplaner 505 Oppmålingsaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger Kartleggingsarbeid 51 Brann og feiervesen 512 Mannskaper Befal 5121 Brannmannskaper Feiermannskaper 513 Materiell 515 Ildsfarlige bedrifter og stoffer Vann- og kloakkvesen 540 Rundskriv 5411 Planer og anlegg Renseanlegg 542 Maskiner og materiell 5421 Materiell 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold Vann- og kloakkvesen 545 Avgifter 546 Private vannverk og kloakker Planer og anlegg Planer og anlegg

17 Forts Biler, maskiner og redskap Biler 5621 Maskiner 5622 Redskaper 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold Grustak 565 Private veger 57 Renhold og renovasjon 573 Søppel 574 Offentlige toaletter 6 NÆRINGSDRIFT 65 Kommunal næringsdrift 654 Kino-, hotell- og restaurantdrift 7 SAMFERDSEL 70 Motorvognkjøring 703 Ruter 74 Post, telefon og telegraf Rundskriv 8 FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap 801 Budsjettforslag og behandling 802 Budsjettendringer 803 Regnskap, revisjon og desisjon 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 85 Folkeregisteret og statistikk 853 Kommunal statistikk Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 02 Styrer, råd og utvalg m.v. 03 Administrasjon 034 Lokaler, utstyr og inventar Faglitteratur 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame

18 Forts Tjenestemennene 046 Tjenestemennene 4 HELSESTELL 42 Sykehus og pleiehjem 45 Friluftsliv og naturfredning 5 ARBEIDER 50 Bygnings, regulerings- og oppmålingsvesen 503 Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll 505 Oppmålingsaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger Kartleggingsarbeid Vann- og kloakkvesen 5411 Planer og anlegg Renseanlegg 542 Maskiner og materiell 5421 Materiell 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold Avgifter Vann- og kloakkvesen 546 Private vannverk og kloakker Rundskriv Planer og anlegg Planer og anlegg 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold Grustak 565 Private veger 57 Renhold og renovasjon 573 Søppel 654 Kino-, hotell- og restaurantdrift

19 Forts FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap 802 Budsjettendringer 803 Regnskap, revisjon og desisjon 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 85 Folkeregisteret og statistikk 853 Kommunal statistikk Generelt 004 Møter, Kongresser og fester 02 Styrer, råd og utvalg m.v. 03 Administrasjon 031 Administrasjonsordning 033 Foreninger og sammenslutninger, medlemskap 034 Lokaler, utstyr og inventar 036 Kunngjøring, trykksaker og reklame 037 Reise- og dietgodtgjørelse 04 Tjenestemennene 042 Lønninger og overenskomster 046 Tjenestemennene 05 Arkiv Arkivordningen 27 1 POLITI 14 Forsvar og skyttersaker 142 Sivilforsvar 144 Evakuering 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL 21 Almenskoler 23 Boksamlinger og fortidsvern 4 HELSESTELL 42 Sykehus og pleiehjem 5 ARBEIDER 50 Bygnings-, regulerings- og oppmålingsvesen 503- Bygningssaker 5030 Byggeanmeldelser og kontroll

20 Forts Bygnings-, regulerings- og oppmålingsvesen 504 Reguleringssaker 5040 Reguleringsbestemmelser for eiendommer 5043 Detaljregulering, utparsellering av tomter 505 Oppmålingssaker 5050 Kart-, oppmålings- og skylddelingsforretninger 5051 Kartleggingsarbeid 5052 Kartverk (ferdige kart) 53 Parker og grøntanlegg 531 Planer og anlegg 5311 Planer og anlegg 532 Vedlikehold og tilsyn 5320 Vedlikehold 54 Vann- og kloakkvesen 540 Rundskriv 5411 Planer og anlegg Vann- og kloakkvesen 5411 Planer og anlegg 5412 Renseanlegg 542 Maskiner og materiell 5421 Materiell 543 Vannverk og kloakkers drift og vedlikehold 545 Avgifter Vann- og kloakkvesen 545 Avgifter 546 Private vannverk og kloakker 560 Rundskriv 5610 Veger og bruer, ferdige 5611 Planer og anlegg

21 Planer og anlegg 562 Biler, maskiner og regnskap 5621 Maskiner 563 Vedlikehold 5630 Alminnelig vedlikehold 5631 Pukkverk 5632 Grustak 565 Private veger 57 Renhold og renovasjon 572 Priveter og septiktanker 573 Søppel 574 Offentlige toaletter 7 SAMFERDSEL 70 Motorvognkjøring 702 Holdeplasser og stasjoner 72 Jernbaner 722 Private baner 8 FINANSFORVALTNING, REGNSKAP OG STATISTIKK 80 Budsjett og regnskap 801 Budsjettforslag og behandling 802 Budsjettendringer 803 Regnskap, revisjon og dedisjon 82 Penger, verdipapirer og fonds (824 Kjøp av tomt) 83 Eiendommer 831 Faste eiendommer 85 Folkeregister og statistikk 853 Kommunal statistikk 89 - Diverse

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen).

Eks: Hovedgruppe E, Undergruppe 5, c = E.5.c. (c: Utrykkings- og slukkingsmateriell) (5: Stasjon, varsling og materiell) (E: Brannvesen). ASKIM KOMMUNE Kommuneingeniøren - 1909- Hvordan lese listen: Hovedgruppe, Undergruppe, (deretter oppdelt alfabetisk innenfor Undergruppen) Arkivnøkkel gjenskapt etter mappestruktur i bokser ved rydding

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964

Interkommunalt Arkiv Finnmark. Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 Side 1 av 15 Arkivkatalog for Talvik kommune. Ajour pr. 04.10.2001 Talvik kommune ble sammenslått med Alta kommune f.o.m. 1.1.1964 1. Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.1 Manntall og valg Valgprotokoll

Detaljer

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen)

N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) N.H.F. Arkivsystem For den kommunale Sentraladministrasjon 1964 (rettelse av 1954-versjonen) Gruppedeling 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON.... 1 1 RETTSVERN.... 4 2 KIRKE, SKOLE OG ANDRE KULTURFORMÅL...

Detaljer

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999

ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 ASKIM KOMMUNE TEKNISK ETAT - 1980-31. Oktober 1999 Arkivert etter Norske Kommuners Sentralforbunds Arkivkomite sin arkivnøkkel for kommunene av 1976 Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995

FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 FORELØPIG ARKIVKATALOG MÅLSELV KOMMUNE 1849-1995 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok.

B - Kopibøker Son og Hølen hadde felles formannskap i årene og dermed felles kopibok. Deler av arkivet er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Aa - Felles møtebøker for formannskapet og bystyret/kommunestyret 1857-1946 L0001 Møtebok 19.01.1857-25.01.1892 Med register L0002 Møtebok 17.02.1892-02.05.1912

Detaljer

1 1 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 163 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 165 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 166 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 217 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 1 236 0 0 5 d - Kommunale

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

Stranda kommune 2014 - Fritak

Stranda kommune 2014 - Fritak 1 2 0 0 5 a - Statlige eiendommer 2 2 0 0 5 h - Gårds-/Skogbruk 5 31 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 5 34 0 0 5 d - Kommunale eiendommer 8 11 0 0 5 c - Kirker 8 15 0 0 7 a - Lag/Foreninger/Stiftelser/Institusjoner

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse a. Graver AS, brev av 02.09.2010 b. Graver AS, planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsvurdering, dat. 11.05.2010 c. Graver AS, geoteknisk rapport, dat. 19.04.2010

Detaljer

POSTLISTE Navn: Svein-Ole Karlsen Navn: Torgeir Hjalte Navn: Bjarkøy kommune Navn: Statens Kartverk Navn: ***************** Navn: Neil Markussen

POSTLISTE Navn: Svein-Ole Karlsen Navn: Torgeir Hjalte Navn: Bjarkøy kommune Navn: Statens Kartverk Navn: ***************** Navn: Neil Markussen Inn.: 21.05.2012 Arkivkode:M06 Saksnr: 12/00156-007 Navn: Svein-Ole Karlsen Dok.beskr: SØKNAD OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL VANNLEDNING SUNDSVOLL - LEIRVÅG GNR. 13 BNR. 28 Inn.: 21.05.2012 Arkivkode:M06 Saksnr:

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.03.2016 Høring kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Handlingsplan

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

KOMPLEKS 9900390 Valhalla alarmplass

KOMPLEKS 9900390 Valhalla alarmplass KOMPLEKS 9900390 Valhalla alarmplass Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Buskerud 602/Drammen Alarmplass Alarmplass (ikke operativ) Foreslått vernekategori:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede Vefsn kommune MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Brurskanken Møtedato: 28.02.2011 Tid: 12:00-14:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for leder i Lena Solhaug Hansen utvalg/kommite

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015 Dyrøy kommune Den lærende kommune Høringsinstanser Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2015/123 Inge Bones, tlf.: 995 60 123 L12&21/3/45 27.04.2015 Solbu reguleringsplan,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1950-1951 A 01 A 77 A 90-99 C 14-43 E 01-97 F 14-99 K D 01-74 1950-1951 G 01-99 G B 24-66 S B 01-74 1950-1951 1950-1951 O I 11-76 R I 12-76 1950-1951

1950-1951 A 01 A 77 A 90-99 C 14-43 E 01-97 F 14-99 K D 01-74 1950-1951 G 01-99 G B 24-66 S B 01-74 1950-1951 1950-1951 O I 11-76 R I 12-76 1950-1951 ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - Arkivnøkkelen er produsert ved rydding og avlevering vinteren 2011-2012. Arkivnøkkel er basert på mappestruktur i bokser. 1 Arkivnøkkel og bestandliste - Administrasjon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Simon Friis Mortensen 3 Vestby kommune Plan Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02059-8 Simon Friis Mortensen 29.08.2017 Vestby sentrum - Mindre endring av reguleringsplan - Delegert vedtak Vedtak: Med hjemmel i plan-

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok

1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll Do Do A.2 Forhandlingsprotokoll Møtebok 1. REPRESENTANTSKAP/STYRE 1.A.1 Forhandlingsprotokoll 1875-1906 Do. 1907-1924 Do. 1925-1939 1.A.2 Forhandlingsprotokoll 1940-1954 Møtebok 1955-1956 1.B.1 Kopibok 1875-1911 Do. 1899-1922 Do. 1907-1919 Do.

Detaljer

Bardu kommune

Bardu kommune Arkivkatalog Bardu kommune 1827-1989 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 21 kommuner i Troms. Virksomheten er etablert i tilknytning til

Detaljer

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune

Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Forskrift om politivedtekt for Åsnes kommune Politidirektoratet har stadfestet politivedtekt for Åsnes kommune 01.07.2003 Vedtekten lyder: Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1 Offentlig sted Med offentlig

Detaljer

Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET.

Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET. Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET. 1 - FELLESBESTEMMELSER 1.1 Støy og støyskjerming a) Støyskjermer og -voller framgår av reguleringsplankartene.

Detaljer

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14.

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l.,

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

1976-1999 570.01 A4 1970-1993

1976-1999 570.01 A4 1970-1993 ASKIM KOMMUNE Indre Østfold Renovasjon Saksarkiv Periode 1970- Bortsettingslisten ligger først i 1. boks i serien Arkivnøkkel for kommunene 1976. 1 5 TEKNISKE OPPGAVER 570 Generelt Budsjett IØR 1998- Budsjett

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Området reguleres for følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens 12-5):

Området reguleres for følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens 12-5): Arkivsak: 09/933 Arkivkode: PLAN 332 Sakstittel: DETALJREGULERING - NESHÅMÅR BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER KOMMUNE : Notodden REGULERINGSOMRÅDE : Neshåmår ved Tinnoset DATO FOR PLANFORSLAG : 10.3.2010

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Oppfølgingsplan ROS Agder,

Oppfølgingsplan ROS Agder, Foto: Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt, Anders Martinsen- Agder Energi, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt. Oppfølgingsplan ROS Agder, 2017-2020 Per 12. desember 2016 1

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 MØTEBOK Møtedato: 30. januar 2017 kl. 09.00 11.30 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet

Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Smestad Panorama - Skolejordet, Rælingen 4 byggeklare selvbyggertomter med fantastisk beliggenhet Salgsoppgave Adresse Skolejordet, 2008 FJERDIGBY Kommune Rælingen Matrikkel B25-14: gnr. 96, bnr. 247 B25-15:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 6000 101000 120 Lønn faste stil 585731 675897 694000 658000 754000 6000 101090 120 Feriepengeavs 70016 81108

Detaljer

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

Risikoanalyse. Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker

Risikoanalyse. Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker Risikoanalyse Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker KDPB Skogen 0 Skjermet 13 sep 2017 SIGNERT 156 156 134 134 135 132 148 157 145 151 147142 138 137 154141

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00 Tilleggssaker Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 45/16 16/726 GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM PÅ

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15. Gnr. 15 i Tromsø kommune. Påbegynt: 08.10.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2008-0030 Tomasjorden, gnr. 15 Gnr. 15 i Tromsø kommune Påbegynt: 08.10.2010 Avsluttet: 08.10.2010 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: 08.10.2010 Sted: Fylkeshuset

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA

SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA Rissa kommune Økonomiavdelingen Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 13413/2015//5AKS 06.05.2015 SVAR PÅ OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2014-2015. Viser til ovennevnte saks

Detaljer

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130

Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2011/6758-4 Saksbehandler: Randi Henden Tranås Saksframlegg Namsos prestegard - tilbud frivillig innløsning av festetomt - gnr. 17, bnr. 3, festenr. 130 Utvalg

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift

Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift Utkast til nye politivedtekter, Skjervøy kommune Endringer med fet skrift, fjernet tekst markert med overstryking og grå skrift Fastsatt av Skjervøy kommunestyre DAG, MÅNED ÅR med hjemmel i lov av 4. august

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde J. Skindalen, OPP Arkiv: L20 &30 Arkivsaksnr.: 05/ GEODATAPLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE I PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde J. Skindalen, OPP Arkiv: L20 &30 Arkivsaksnr.: 05/ GEODATAPLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE I PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde J. Skindalen, OPP Arkiv: L20 &30 Arkivsaksnr.: 05/02716-001 GEODATAPLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE I PERIODEN 2006-2009 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers ark.nblf\brannlovrev_høring_02 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations Til Kommunalkomitéen Oslo 12.

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.09.2015 nnhold: Søknad om fødselspermisjon Søknad om fødselspermisjon 2015/540-1 2747/2015

Detaljer

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Håndbok 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Anne Lene Helgetun Molde kommune / FFB Hvordan: Digitalt Egen mappe på PC en Linker til aktuelle nettsteder Papirformat Fysisk perm med utskrifter Fordeler

Detaljer

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE 1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE Plannummer 145 Kontor 2000-nummer 03/01148 Egengodkjent dato 27.08.2003 ARKIVERTE KART: B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader Reguleringsplan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801471 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.12.2010 154/10 AL FORNO AS - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Avgifter for vann og kloakk 2014

Avgifter for vann og kloakk 2014 Avgifter for vann og kloakk 2014 ÅRSAVGIFTER Årsavgiften for vann settes til kr.12,- pr.m 3 målt eller stipulert vannforbruk. Prisen omfatter både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Årsavgiften for kloakk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FELT II HYTTEPLAN RØYKENES LARSBERGNES PÅ DEL AV EIENDOMMENE GBNR. 41/3 OG 41/7 I STORFJORD KOMMUNE PLAN-ID 1939-2013001

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

www.farevassknuten.no

www.farevassknuten.no www.farevassknuten.no 1 - med villmarka so m nærmeste nabo Kristiansand Ljosland: Ca. 1 t 35 min Arendal Ljosland: Ca. 2 t 10 min Mandal Ljosland: Ca. 1 t 30 min Flekkefjord Ljosland: Ca. 1 t 45 min Stavanger

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

Alkoholloven. Troms politidistrikt

Alkoholloven. Troms politidistrikt Alkoholloven 8-9. Serverings- og drikkeforbud Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag: 5. på gate, torg, vei, i

Detaljer

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL Årsmøtevedtak ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ ALLHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag den 24. april 2008 kl 1900 Dagsorden 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Årsavgift

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anita Malmer Saksmappe: 2012/9315-16162/2014 Arkiv: 0030/0023 Detaljplan for gnr. 30, bnr. 23, 30, 104 og 112 Underlia, Vestfossen - Egengodkjenning. Saksordfører: Hans Kristian

Detaljer

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune Varslings- og evakueringsplan Sauda kommune Starten, utløysande faktor 17.10.12: Tilsyn frå fylkesmannen innan området samfunnssikkerhet. Beredskapsplanverket var ikkje i samsvar med sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn

Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn Rapport Ad-hoc utvalg Motjenn 22.02.2011 oppnevnte Drangedal formannskap et ad-hoc utvalg som skulle få fram og vurdere ulike avtaler og interesser knyttet til bruken av området innenfor reguleringsområde

Detaljer

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45 MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 01.12.2015,kl. 09:00-12.45 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 26.11.2015 Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer