Harran kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harran kommune 1923-1963"

Transkript

1 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll C A.002 Formannskap Forhandlingsbok C A.003 Formannskap/ordfører Vedtaksbok l C A.004 Formannskap/ordfører Vedtaksbok ll C A.005 Formannskap Møtebok C A.006 Formannskap/kommunestyre Møtebok C A.007 Formannskap/kommunestyre Møtebok C B = Kopibøker Formannskap 010.B.001 Formannskap C C = Journaler Formannskap/ordfører 010.C.001 Formannskap Journal for inn- og utgåtte skriv C C.002 Formannskap Journal for inn- og utgåtte skriv C C.003 Ordfører Journal for inn- og utgåtte skriv C C.004 Formannskap Journal for inn- og utgåtte skriv C C.005 Formannskap Journal for inn- og utgåtte saker C C.006 Formannskap Journal for inn- og utgåtte saker C Side 1

2 E = Emneordnet sakarkiv Formannskap/ordfører 010.E.001 Formannskap Korrespondanse/skriv I m. innholdsfortegnelse C E.002 Formannskap Korrespondanse/skriv II C E.003 Formannskap Statsskattprotokoll 1923/24 C E.004 Formannskap Kopier, skriv, smørleveranser, tvister med van Severen C m.m. 010.E.005 Formannskap Korrespondanse/skriv: bl.a. vegsaker og skogstakster C E.006 Formannskap Korrespondanse/skriv: bl.a. høyleveranse til tyske C myndigheter, veianlegg 010.E.007 Formannskap Korrespondanse/skriv I, m. innholdsfortegnelse C E.008 Formannskap Korrespondanse/skriv II C E.009 Formannskap Postkvitteringsbok, rikskriminalregisteret m.v C E.010 Formannskap Jordstyret, kassabok m.v C E.011 Formannskap Korrespondanse/skriv, alfabetisk ordnet 1940 C E.012 Formannskap/ordfører Korrespondanse/skriv, alfabetisk ordnet 1941 C E.013 Formannskap Korrespondanse/skriv kode Ordet etter C egen nøkkel 010.E.014 Formannskap Korrespondanse/skriv kode C E.015 Formannskap Korrespondanse/skriv I m. innholdfortegnelse C Skatteutvalg 010.E.016 Formannskap Korrespondanse/skriv II C E.017 Formannskap Regnskap for isvansker i Namsen, budsjett og regnskap 1923 I 1947 C E.018 Formannskap Budsjett og regnskap II C E.019 Formannskap Budsjett og regnskap III C Side 2

3 F = Systematisk ordnet sakarkiv (NHF nøkkel hovedsakelig) 010.F.001 Formannskap/kommunestyre Register, hovedbok, regnskap C F.002 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.003 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.004 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.005 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.006 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: og Foto av C oversiktstavle (415) 010.F.007 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.008 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: : Vei Solumsmo, Sagmo bro, C gjerdeplikt mot riksvei 010.F.009 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: : Rossetnes bru, vei Aunfoss st., C Gartland skole 010.F.010 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: 040 og skolesaker (gr 21) C F.011 Formannskap/ordfører Saksarkiv: Skolesaker (gr. 21), yrkesopplæring C F.012 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.013 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.014 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.015 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.016 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.017 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.018 Formannskap/kommunestyre Saksarkiv: C F.019 Formannskap/ordfører Saksarkiv: C F.020 Formannskap/ordfører Saksarkiv: C F.021 Formannskap Regnskap C F.022 Formannskap Skatteregnskap, budsjettstensiler C Side 3

4 G = Anvisningsbøker 010.G.001 Formannskap Anvisningsbok C G.002 Formannskap Anvisningsbok C G.003 Formannskap/ordfører Anvisningsbok C G.004 Formannskap Anvisningsbok C G.005 Formannskap Anvisningsbok C Utvalg under formannskap og kommunestyre Midtre Harran kretstilsyn Vedtaksbok C Side 4

5 1 ØKONOMIFORVALTNING, LIKNING OG RETTSVESEN 121. Herredskasse/kommunekasse 121.C.001 Herredskasse/kommunekasse Journal for inn- og utgåtte brev C Herredskasse/kommunekasse Landskyld Harran kirke C Sysselsettingsarbeid Herredskasse/kommunekasse Kassabok C Herredskasse/kommunekasse Kassabok C Herredskasse/kommunekasse Skattedagbok m/alderstrygdsavgift C Herredskasse/kommunekasse Skattedagbok m/alderstrygd- og C krigspensjoneringsavgift Herredskasse/kommunekasse Skattedagbok C Herredskasse/kommunekasse Skattedagbok for etterskuddsskatt C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial / stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial, regnskap Rossetnes bru stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial stort format C Herredskasse/kommunekasse Kassamemorial stort format C Herredskasse/kommunekasse Oppgjørs- og statusbok C Herredskasse/kommunekasse Oppgjørs- og statusbok C Herredskasse/kommunekasse Oppgjørs- og statusbok C Herredskasse/kommunekasse Oppgjørs- og statusbok C Side 5

6 Herredskasse/kommunekasse Debet/ kredit C Herredskasse/kommunekasse Kontobok C Herredskasse/kommunekasse Kontobok C Herredskasse/kommunekasse Kontobok for det ordinære budsjett C Herredskasse/kommunekasse Kontobok for driftregnskapets og kapitalregnskapets C Herredskasse/kommunekasse poster Kontobok for aktiva og passiva C Herredskasse/kommunekasse Kontobok for driftregnskapets og kapitalregnskapets C Herredskasse/kommunekasse poster Kontobok for driftregnskapets og kapitalregnskapets C Herredskasse/kommunekasse poster Kontobok for driftregnskapets og kapitalregnskapets C Herredskasse/kommunekasse poster Kontobok for driftregnskapets og kapitalregnskapets C poster Herredskasse/kommunekasse Kontobok for aktiva og passiva C Herredskasse/kommunekasse Kontobok for aktiva og passiva C Herredskasse/kommunekasse Kontobok C Herredskasse/kommunekasse Kontobok for aktiva og passiva C Herredskasse/kommunekasse Kontobok B for aktiva og passiva C Herredskasse/kommunekasse Kontobok A 1962 C Herredskasse/kommunekasse Kontobok B 1963 C Herredskasse/kommunekasse Kontoutdrag C Herredskasse/kommunekasse Postgiro 1958 C Herredskasse/kommunekasse Postgiro C Herredskasse/kommunekasse Hovedbok C Herredskasse/kommunekasse Hovedbok C Herredskasse/kommunekasse Inventarfortegnelse 1950? C Herredskasse/kommunekasse Regnskap C Herredskasse/kommunekasse Merknadsbok II C Side 6

7 Herredskasse/kommunekasse Driftsregnskap C Herredskasse/kommunekasse Driftsregnskap C Herredskasse/kommunekasse Driftsregnskap C Herredskasse/kommunekasse Bilag C Herredskasse/kommunekasse Bilag C Herredskasse/kommunekasse Bilag m.m C Herredskasse/kommunekasse Bilag C Herredskasse/kommunekasse Bilag ½ C Herredskasse/kommunekasse Bilag 2/ C Herredskasse/kommunekasse Bilag (1955/56) og bilag (1957/58) C Herredskasse/kommunekasse Bilag C Herredskasse/kommunekasse Bilag C Herredskasse/kommunekasse Bilag C Herredskasse/kommunekasse Bilag C Herredskasse/kommunekasse Bilag C Herredskasse/kommunekasse Arbeidsgivernr C Herredskasse/kommunekasse Vedlegg til kassabok, skattedagbok, kontobok, journal C Skolekasse 123.G.001 Skolekasse Anvisningsbok C Herredskommisjon Herredskommisjon Matrikulerte eiendommer - skattefrie bruk C Likningsnemd 132.A.001 Likningsnemd Forhandlingsbok C A.002 Likningsnemd Forhandlingsbok C A.003 Likningsnemd Forhandlingsbok C Side 7

8 132.B.001 Likningsnemd Kopibok C B.002 Likningsnemd Kopibok C C.001 Likningsnemd Journal for inn- utgåtte skriv C C.002 Likningsnemd Journal for inn- utgåtte skriv C C.003 Likningsnemd Journal for inn- utgåtte skriv C C.004 Likningsnemd Journal for inn- og utgåtte skriv C Likningsnemd Ligningsprotokoll C Likningsnemd Ligningsprotokoll C Likningsnemd Ligningsprotokoll C Likningsnemd Avskrift av ligningsprotokollen C Likningsnemd Avskrift av ligningsprotokollen C Likningsnemd Avskrift av ligningsprotokollen C Likningsnemd Avskrift av ligningsprotokollen C Likningsnemd Avskrift av ligningsprotokollen C Likningsnemd Avskrift av ligningsprotokollen C Likningsnemd Lønnsoppgaver, skogtakster m.m C Likningsnemd Manntallslister, lønnsoppgaver, stønadslån, C selvangivelser, skatteligning Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdelister, Hovedmanntall C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste, midtre og øvre C Likningsnemd Kladdeliste, nedre C Likningsnemd Kladdeliste, tjenere og hj.værende barn C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste, småbruk og gårdbrukere C Likningsnemd Kladdeliste C Side 8

9 Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste, småbrukere og hønseri C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste, tjenere og hj.værende barn C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste C Likningsnemd Kladdeliste, småbrukere C Likningsnemd Kladdeliste, gårdbrukere C Likningsnemd Kladdeliste stort format C Likningsnemd Kladdeliste, statsskattelister stort format C Likningsnemd Kladdeliste, gårdbrukere C Likningsnemd Statsskatteliste, verneskatt, tilleggsskatt, stort format C kommuneskatteliste, endringer i skatt til staten Likningsnemd Skattedagbok C Likningsnemd Skattesaker, engangsskatt, bankinnskudd m.m C Likningsnemd Skattelister stort format C Likningsnemd Reg. over arbeidsgivere ved skattetrekk C Likningsnemd Forskottsblad 1957 C Likningsnemd Oppgjørslister 1957 C Likningsnemd Oppgjørslister 1957 C Likningsnemd Skattekort, manntall 1957 C Likningsnemd Krigsskadeavgift C Likningsnemd Skatteavregning 1957 stort format C Likningsnemd Skatteinnbetalingsjournal stort format C Likningsnemd Vedlegg Side 9

10 133. Likningskontor Likningskontor Endringsmelding for skatt C Likningskontor Forskottspliktige 1960 C Likningskontor Forskottspliktige 1961 C Likningskontor Forskottspliktige 1962 C Manntall og valg, hele kommunen 151.A.001 Valgstyre Forhandlingsbok C A.002 Valgstyre Forhandlingsbok C Valgstyre Valgbok C Valgstyre Valgbok. Forfallstemmer. Manntall C Valgstyre Bok over forhåndsstemmer 1937 C Valgstyre Bok over forhåndsstemmer (Stortingsvalg) C Valgstyre Utskrift av valgbok og manntall C Manntall og valg, særskilte valgkretser 152.A.001 Valgstyre Forhandlingsbok, Bya C A.002 Valgstyre Forhandlingsbok Fjerdingen (Stortingsvalg) C A.003 Valgstyre Forhandlingsbok Gartland (Stortingsvalg) C A.004 Valgstyre Forhandlingsbok Fiskum - Ness - Bye Solum C (Stortingsvalg) Valgstyre Valgbok Fiskum krets C C Forliksråd Forliksråd Veiledning for forliksrådene, trykksak 1954 C Side 10

11 162. Overformynderi 162.A.001 Overformynderi Forhandlingsprotokoll/ møtebok C B.001 Overformynderi Kopibok C Overformynderi Overformynderiruller Udat C Overformynderi Register over umyndige og verger ert Udat C ert Overformynderi Dagbok C Overformynderi Skriv, korrespondanse, regnskap C Overformynderi Skriv, korrespondanse, regnskap C Overformynderi Protokoll over skifteutlegg 1958 C Overformynderi Fortegnelse over uskiftebo Udatert C Side 11

12 2 KIRKE OG SKOLE 240. Skolestyre 240.A.001 Skolestyre Forhandlingsprotokoll, Harran krets C A.002 Skolestyre Forhandlingsprotokoll C A.003 Skolestyre 3 møtebøker C B.001 Skolestyre 2 kopibøker C C.001 Skolestyre Brevjournal, 3 protokoller C C.002 Skolestyre Brevjournal C G.001 Skolestyre Anvisningsprotokoll C G.002 Skolestyre Anvisninger C Skolestyre Diverse skriv, bl.a. skole-og klasseordning C Skolestyre Saksarkiv - skyss, vask, brensel. Budsjett og C Skolestyre refusjoner Søknader til skoleposter C Skolestyre Søknader til skoleposter 1940 C Skolestyre Korrespondanse/skriv m. innholdsfortegnelse C Skolestyre Korrespondanse/skriv C Skolestyre Korrespondanse/skriv C Skolestyre Korrespondanse/skriv: Delvis NHFnøkkel C Skolestyre Korrespondanse/skriv, kronologisk C Skolestyre Korrespondanse/skriv, kronologisk C Skolestyre Div. skolesaker 1/ Delvis NHFnøkkel C Skolestyre Div. skolesaker 2/ Delvis NHFnøkkel C Side 12

13 252. Eksamensnemd 252.A.001 Eksamensnemd Forhandlingsbok C De enkelte skoler og skolekretser Skolene i Harran Avgangsvitnemålsprotokoller Dårlig C Fjerdingen skolekrets Forhandlingsbok forfatning C Fjerdingen skolekrets Møtebok C Fjerdingen skolekrets Dagbok C Gartland skole Dagbøker Dårlig C forfatning Gartland skole Eksamensbesvarelser C Moa skole Dagbok C Moa skole Karakterprotokoll for 3. og 4. klasse C Side 13

14 3 SOSIALE OPPGAVER OG HELSE 310. Fattigstyre/forsorgstyre 310.A.001 Fattigstyre Forhandlingsprotokoll C A.002 Forsorgstyre Møtebok C B.001 Fattigstyre Kopibok C C.001 Fattigstyre Journal C C.002 Fattigstyre Journal C G.001 Fattigstyre Anvisningsbok C G.002 Fattigstyre Anvisningsbok C G.003 Fattigstyre Anvisningsbok C Fattigstyre Behandlede saker, hjemstavnsforhold m.m C Fattigstyre Hjemstavnsforklaring, varerekvisisjon, C Fattigstyre Korrespondanse/skriv, alfabetisk ordnet C Fattigstyre Korrespondanse/skriv, alfabetisk ordnet C Fattigstyre Fortegnelse over understøttede C Fattigstyre Riskontro C Fattigstyre Protokoll med kopi av hjemstavnsforklaringer C Arbeisløshetsnemd 324.A.001 Arbeidsløshetsnemd Møtebok C Trygdekasse Trygdekasse Regnskap/ statusbok for arbeidsledighetstrygden C Trygdekasse Kassabok C Trygdekasse Kassabok for pensjonstrygden for skogsarbeidere C Side 14

15 337. Alderstrygd Alderstrygdnemd Alderstrygdens kassabok C Barnetrygd 338.A.001 Barnetrygdnemd Møtebok C C.001 Barnetrygdnemd Journal for inn- og utgåtte skriv C Barnetrygdnemd Kassabok C Barnevernsnemd 341.A.001 Barnevernsnemd Møtebok C C.001 Barnevernsnemd Journal for inn- og utgåtte brev C Side 15

16 5 LANDBRUK, SKOG, FISKE 511. Jordstyre Jordstyre Kassabok C Side 16

17 6 KRISE- OG KONTROLLTILTAK 620. Pris-/kontrollnemd 620.A.001 Pris-/kontrollnemd Møtebok C A.002 Prisnemd Forhandlingsbok C C.001 Kontrollnemd Journal C Prisnemd Div. skriv, alfabetisk C Forsyningsnemd 650.A.001 Forsyningsnemd Møtebok C Forsyningsnemd Forhandlingsprotokoll, journal, dagliste, byggsøknader C m.m Forsyningsnemd Beholdningsoppgaver, div. skriv C Forsyningsnemd Dagliste, rundskriv, div. skriv C Forsyningsnemd Flyttemeldinger, tildeling av radioapparater C Småbruk- og bolignemd 661.A.001 Arbeidsnemnd for Den Norske Stats Småbruk- Forhandlingsprotokoll C og Boligbank 661.A.002 Husbanknemd Møtebok C C.001 Småbruksnemd Journal for inn- og utgåtte skriv C C.002 Husbanknemd Journal for inn- og utgåtte brev C Arbeidsnemd for Den Norske Stats Småbrukog Takstprotokoll C boligbank Side 17

18 7 TEKNISKE OPPGAVER OG KOMMUNAL NÆRINGSDRIFT 731. Vann- og kloakkvesen Vann- og kloakkvesen Saksarkiv: C Vann- og kloakkvesen Saksarkiv: C Vegnemd 750.A.001 Vegnemd Møtebok C Elektrisitetsverk Elektrisitetsverk Forhandlingsbok, innkomne skriv, brosjyrer m.v C FORSVAR OG BEREDSKAP 860. Oppgjørsnemd Oppgjørsnemd Krigsskadeoppgjør C PRIVATARKIV Harran sparebank Pr. 001 Harran sparebank Sparebankbøker privatpersoner C Side 18

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv

Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Foredrag Oslo 26. -27. november 2007 Jakten på Ola Nordmann et livsløp gjennom et kommunearkiv Innledning Det kommunale arkivmaterialet er unikt, det er et skattkammer av kilder til forskning om lokalsamfunn,

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT UTESTÅENDE FORDRINGER, HERUNDER SOSIALE LÅN, I RE KOMMUNE 2006 UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Søknad om kommunal bolig

Søknad om kommunal bolig Søknaden leveres: Boligtjenesten, NAV-huset, Grønland 55 evt. Servicetorget, Engene 1. Eller sendes Drammen kommune, Søknad om kommunal bolig 1. Søker Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 18.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2014 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset tirsdag 23. november 2010 kl. 17.00. MERK DAG OG TID! Til behandling: F-SAK 51/10 F-SAK 52/10 SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 V i r k s o m h e t e n e s å r s m e l d i n g e r Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...4 Personalavdelingen...4 Økonomiavdelingen...8 Serviceavdelingen...10 IKT-avdelingen...13 Utviklingsavdelingen...14 Kemnerkontoret...16 RAMMEOMRÅDE: BARN,

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 02.06.2010 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren,

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer