Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag"

Transkript

1 Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1

2 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig som stor? Utfordringer i store melkesamdrifter; oppstart og drift Økonomi i samdriftene: - investeringsnivå - resultatmål - arbeidsforbruk Oppsummering 2

3 Aktiviteter Innhente regnskap og erfaringer fra 16 store samdrifter i Nord- Trøndelag (over 300 tonn i melkekvote). Disse må ha vært i drift så lenge at de har minst ett ordinært driftsår etter oppstartsåret Bearbeide denne informasjonen gjennom driftsanalyser og intervjuer med hele samdriftsgrupper og enkeltdeltakere Finne suksesskriterier for drift av store samdrifter Kartlegge viktige fokusområder for videreutvikling av samdriftene samla sett og for hver enkelt enhet Rapportering, både samla og til hver enkelt samdrift 3

4 Samarbeidspartnere Gjennomføring: Trøndelag Forsøksring Finansiering: Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesmannens Landbruksavdeling Sparebank 1 SMN

5 Utfordringer i store melkesamdrifter Oppstartfasen Problem med igangkjøring av robot / fôringsanlegg - dårlig oppfølging fra leverandører Problem med husdyra ved overgang til ny driftsbygning; klauvproblem, eldre kyr som ikke er robotkyr Stor utskifting av dyr - det tar for lang tid å få opp kutallet og fylle kvoten 5

6 Utfordringer i store melkesamdrifter Oppstartfasen Låg inntekt til samdrifta første året p.g.a. alle produksjonstillegg på etterskudd. For lite fokus på etablering av driftsrutiner, kontrollpunkter, management Utfordringene føles enda større fordi brukerne er nedkjørte etter byggeprosessen Utfordring for samarbeidsrelasjonene!! 6

7 Utfordringer i store melkesamdrifter ; drift Noen opplever sprekk i byggekostnad (4 av 16 over 10 % sprekk) Periode med høgt rentenivå Større driftskostnader enn i driftsplan: Maskinkostnader Leiekostnader Vedlikehold 7

8 Utfordringer i store melkesamdrifter ; drift Arbeid / rutiner Driftsrutiner Arbeidsbehov; svært ofte større enn forventa Disponibel inntekt til arbeidsgodtgjørelse oppleves som altfor liten. Ulike roller: Aktive - passive deltakere 8

9 Inntrykk så langt: Igangkjøringsfasen er knalltøff for mange Lengden på denne varierer mye: 1 3 år Dersom de berger brukbart gjennom denne igangkjøringa, er graden av tilfredshet stor. Høy tilfredshet med driftsbygninga: 1-2 (skala 1-6) Høy tilfredshet med å være i samdrift: 1-2 Usikkerhet om samdrift er positivt for neste generasjon 9

10 Inntrykk så langt: Faremomenter: Stor frustrasjon over økonomisk resultat! Mange er usikre på framtida Deltakerne opplever virkeligheten ulikt i mange samdrifter I løpet av en 3 5-årsperiode har det skjedd endringer av deltakere hos mange samdrifter 10

11 Vedlikehold relasjonene! Fokus på kommunikasjon Unngå at uavklarte forventninger blir gnagsår Kunnskap om konfliktløsning og teambygging Viktig råd: Alle skal arbeide sammen med alle! Et havarert samarbeidsklima er det verste som kan skje ei samdrift 11

12 Regnskapsanalyser i samdrifter Mål: Finne verdiskapinga av melk- og kjøttproduksjonen i samdrifta inkludert produksjon av fôret. Idealsituasjon: All virksomhet i samdrifta: enkelt og oversiktlig for både deltakere og eksterne aktører. 12

13 Regnskapsanalyser i samdrifter Utfordringer: Deltakerne produserer fôr og selger til samdrifta: ulike prinsipp for prissetting. Andre produksjoner enn melk og kjøtt i samdrifta. Maskinkostnader kan ligge i samdrifta, hos deltakerne eller i eget maskinlag. Ulike prinsipp for fordeling mellom arbeidsgodtgjørelse og leie av produksjonsmidler. 13

14 Regnskapsanalyser i samdrifter Korreksjoner Produksjonsinntekter -variable kostnader Arealtilskudd til deltakerne Salg av driftsmidler til delt. Kjøp av fôr fra deltakerne Dekningsbidrag -Faste driftskostnader Leie av driftsmidler fra delt. Driftsoverskott f. avskr Avskrivning Driftsmessige avskrivn. 14 Driftsoverskott -Renteutgifter Resultat Forrentning av innsk.fra delt = Godtgj. for arb. og kapital

15 Regnskapsanalyser i samdrifter, hovedtall 15 Gjennomsnitt 14 samdrifter Produksjonsinntekter ,40 -variable kostnader ,54 Dekningsbidrag ,86 -Faste driftskostnader ,90 Driftsoverskott f. avskr ,96 Avskrivning ,59 Driftsoverskott ,37 - Netto rentekostnad ,64 Til arbeid og egenkapital ,74 Kr pr liter levert melk

16 Regnskapsanalyser i samdrifter, måltall pr enhet Snitt Variasjon DB. pr liter melk ekskl. tilsk 2,72 2,28 3,28 Driftsoverskott før avskrivning pr liter melk 2,96 2,33 4,14 Arbeidsgodtgjørelse pr time Samla godtgjørelse pr time Godtgj + sparing pr time Gjeld pr liter melkekvote Arbeidsforbruk pr tonn kvote 13,7 t 9-20

17 Økonomi: Mange har god økonomistyring Effektiviteten i produksjonen blir etter hvert som planlagt. Overskudd fra samdrifta mindre enn forventa etter driftsplanen Renteauke Faste kostnader høgere enn planlagt: Maskinleie - transport Mekanisering 17

18 Økonomi: Samla resultat til fordeling på arbeid og kapital pr time: 88 kr 192 kr. Større utfordring med fordeling av overskudd ved ulike roller i samdrifta: aktive - litt aktive -- passive medlemmer arbeidsgodtgjørelse --- kapitalgodtgjørelse 18

19 Hovedgrupper Driftsbygning bygd : Melkestall investering 7-14 kr pr liter, gj.snitt 11 kr Betydelig rentestøtte Driftsbygning bygd Melkestall / melkerobot, investering kr pr liter, gj.snitt 14 kr Lav rentestøtte Driftsbygning som bygges i 2010: Melkerobot, full fôringsautomatikk; kr pr liter 19

20 Oppsummering 20 Økonomien i melkeproduksjon er for dårlig til at det er mulig å få ei tilfredsstillende arbeidsinntekt når den belastes fullt ut med kapitalkostnadene med ny driftsbygning, maskinkostnader, m.m. De fleste samdriftsdeltakerne uttrykker stor tilfredshet med å være i et arbeidsfellesskap og ha ordnet arbeidstid.

21 Oppsummering Viktig med god planlegging med realistiske forutsetninger og skikkelig avklaring av deltakernes mål. Kjør tilstrekkelig prosess i samdriftsgruppen for å avdekke kritiske egenskaper i teamet Kostnadskontroll og nøkternhet i byggeprosjekt. Andelen BU-tilskudd i finansieringa bør aukes. Større fokus på ledelse, optimal drift og samarbeid 21

22 Investering i dag 22 Investering i melkproduksjon med dagens prisnivå: Driftsbygning 500 tonn kvote: 10 mill kr Mekanisering fôrproduksjon: 2 mill kr Buskap: 1 mill kr Sum investeringer: 13 mill kr Årlig kapitalkostnad (likvid) kr Leie av kvote: 50 øre / liter kr Leie av areal: 150 kr * kr Sum kapitalkostnader: kr

23 Investering i dag Driftsoverskudd: Gjennomsnitt: kr 3,00 * = kr Meget god drift: kr 4,00 * = kr Kapitalkostnader: - kr Til dekning av arbeid: Gjennomsnitt: - kr Meget god drift: kr = kr 90 pr time med 5000 arb.timer

24 Hva skjer nå? Utbygging i mindre omfang: Bruk av eksisterende kapital Større egeninnsats- større andel BU-midler - mindre låneopptak Mindre risiko Er det tilstrekkelig til å bygge opp et produksjonsapparat for framtidas melkeproduksjon? 24

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen

ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen ALTERNATIVE FORRETNINGSMODELLER FOR ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER DEL 2 Utarbeidet for Transnova og Statens vegvesen Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110086.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler

Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Rune Borgan Reiling, Mirjam Snåre, Edvin Finnanger, Torstein Rikter-Svendsen, Stein Bjørnstad og Per Olaf Aamodt Rapport 52/2014

Detaljer