Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag"

Transkript

1 Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU

2 Utfordringer Tilstrekkelig økonomi og lønnsomhet for fornyelse av driftsapparatet og framtidig produksjon Kompetanse- og produktivitetsheving i hele landbruksklyngen Konkurransedyktig næringsmiddelindustri Tilstrekkelig avvirkning i skogbruket Landbrukspolitiske prioriteringer; produksjoner, geografi og struktur Gode strategier for å utnytte landbruksressursene

3 Økonomi og lønnsomhet Tilstrekkelig økonomi og lønnsomhet til; Forbruk og fritid på linje med andre grupper Avsetning til framtidige investeringer ( overlevere i minst like god stand.. ) Utfordringer for bonden hvordan oppnå lønnsomhet Hva måle på: Avhengig av motivasjon og holdninger (kr og øre, liter og kilo, produktkvalitet og/eller livskvalitet?) Hvordan måle: System og verktøy for beslutningsstøtte Ta beslutninger: Hva skal en drive med og investere i, samt hvordan skal en drive? Å produsere med låg lønnsomhet, bidrar til å holde lønnsomheten i produksjonen låg

4 Sterk effektivisering, men ikke bedre lønnsomhet Årsaker; teknologisk utvikling, økt kompetanse, strukturutvikling, samarbeid, produktivitetsøkninger Skvis; Uttak av stordriftsfordeler og effektivisering på bruksnivå, kompenserer ikke for kostnadsveksten. Sterk effektivisering uten bedret lønnsomhet. 4 Årsaker til skvisen; Staten tar stor del av effektiviseringsgevinsten Strukturinnretningen på tilskuddene Meget begrenset prisøkning på produktene Lønnsveksten i samfunnet for øvrig bidrar til både kostnadsvekst og avgang av bruk (strukturutviklingen) Konsekvens; får vi tilstrekkelige investeringer for å opprettholde produksjon og god arealforvaltning? mill. 28-kr Annen budsjettstøtte Direkte prisstøtte Importvern

5 Investeringer i husdyrrom Undersøkelse av investeringsnivået på kommunenivå i Trøndelag Anslag fra kommunal landbruksforvaltning Gjennomførte investeringer 25 29, forventede investeringer for 21

6 Investeringer i melkeproduksjon Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Antall kuplasser 15 4 Antall kuplasser 15 2 Antall prosjekter 5 2 Antall prosjekter * * -5

7 Investeringer i ammekuproduksjon Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Antall ammekupl. Antall prosjekter * Antall ammekupl. Antall prosjekter *

8 Investeringer i sauehold Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 25 2 Ant. plasser til v.f. sau Antall prosjekter Ant. plasser til v.f. sau Antall prosjekter * *

9 Investeringer i kyllingproduksjon Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 6 5 Ant. kylling pr innsett Antall prosjekter Ant. kylling pr innsett Antall prosjekter * *

10 Investeringer i svinehold Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Antall avlspurker Antall slaktegris Antall prosjekter Antall avlspurker Antall slaktegris Antall prosjekter * *

11 Investeringer i husdyrrom, Trøndelag mill. kroner Sum investeringer i husdyrplasser i Sør-Trøndelag, mill kroner Driftsform Melkeproduksjon Ammekuhold Sauehold Kyllingproduksjon Svinehold Sum Kilde: Spørreundersøkelsen blant kommunene og Handbok i driftsplanlegging Sum investeringer i husdyrplasser i Nord-Trøndelag, mill kroner Driftsform Melkeproduksjon Ammekuhold Sauehold Kyllingproduksjon Svinehold Sum Kilde: Spørreundersøkelsen blant kommunene og Handbok i driftsplanlegging

12 Investeringslyst 28: Økende investeringslyst i begge fylker, men klart større i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag 28-21: Nedadgående trend i begge fylker, mest i Nord-Trøndelag, i alle produksjoner 21: Avtagende investeringslyst, samme nivå i begge fylker

13 Nettoinvesteringer og gjeldsutvikling Alle driftsformer, Trøndelag Maskiner Driftsbygning Gjeld

14 Kompetanse og produktivitet Alle aktører tilknyttet landbruksklyngen må heve kompetansen og bli mer produktive Bøndene må legge press på sine leverandører og stille krav til sine samarbeidspartnere

15 Næringsmiddelindustrien Prispress og effektiviseringskrav fra kunder og eiere Lønnsomheten vil stå i fokus i økende grad Vil etterspørre billigere råvarer Sentraliseringen av anlegg øker I Trøndelag så vel som nasjonalt Slike prosesser er vanskelig å stoppe Kjøtt og melk sendes i økende grad til foredling utenfor regionen Ringvirkningene av jordbruket blir mindre Satsing på nisjeproduksjon i nedlagte anlegg kan styrke Trøndelags posisjon som matprodusent

16 Skognæringa Verdikjeden i skognæringa er lang og kompleks Inntektene fra skogen har fallende betydning for skogeierne Skognæringa i Trøndelag merker konjunkturnedgangen og de høye strømprisene Bedre tilgang på regionalt virke og lavere strømpris er nødvendig for å berge Norske Skog Skogn og Södra Cell Folla Lokale/regionale tiltak kan ha god effekt Generelle støttetiltak har trolig begrenset effekt Satsing på taubanedrift og veibygging kan gi et løft i avvirkningen

17 Prioritering av begrensede ressurser Produksjoner; Omfordeling mellom korn- og grovfôrproduksjon? Hvordan skal melk- og storfekjøttproduksjonen foregå? Økologisk kontra konvensjonelt? (intensivt eller ekstensivt) Geografi Næringssvake og næringssterke områder? (hva har dette å si for produksjon?) Struktur Hva er bærekraftig struktur for ulike produksjoner i ulike områder? Hva har dette å si for: - Landbrukspolitisk måloppfyllelse - Foredlingsindustri og øvrige ringvirkninger - Samlet verdiskaping Behov for helhetlige analyser

18 Strategier for ressursutnyttelse Spesialisering og arbeidsdeling i hovedproduksjonene Samarbeid Spesialproduksjoner og -driftsopplegg Agronomi og driftsledelse Utnytte teknologi Differensiering Nye næringer Tilleggsnæringer Utnyttelse av alle ressursene på gården

19 Utnyttelse av landbruksressursene STRATEGI Differensiering Spesialisering Spesialisering Differensiering UTVIKLING Naturhushold Pengehushold Samvirke Nye næringer Konsept/klynger/kompetanse? POLITIKK Omsetningsloven Opptrappingsvedtaket Stortingsmelding nr x TEKNOLOGI Separatoren Slåmaskina Melkemaskina Traktoren PC Melkeroboten Internett?

20 Muligheter alle parter må bidra Utnytte nasjonalt handlingsrom i forhold til tollvern; f.eks kronetoll til prosenttoll Mer budsjettstøtte; f.eks større del av effektiviseringsgevinsten til næringa Økt produktivitet i hele verdikjeden; f.eks gjennom kompetanse, strukturendringer, samarbeid, spesialisering, teknologi, potensial i dyremateriale, fokus på lønnsomhet Utnytte ressursgrunnlaget bedre gjennom differensiering og realisering av inntektsmuligheter knyttet til nye næringer Mer effektiv forvaltning og bedre forskning Gode felles strategier næring, forvaltning, forskning i samme retning

Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser

Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Driftsøkonomiseminar 2011 04 14 Erland Kjesbu, NILF og

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012

STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 STRATEGI FOR LANDBRUKSRELATERT NÆRINGSUTVIKLING I NORD-TRØNDELAG 2009-2012 Revidert utgave 2009 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Innledning...3

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Vedlegg 1 Status og utviklingstrekk

Vedlegg 1 Status og utviklingstrekk Vedlegg 1 Status og utviklingstrekk Innhold 1 Jordbruk... 1 2 Skogbruk og klimatiltak i skogen... 7 3 Bygdenæringer... 11 4 Eiendoms-, areal- og boligpolitikk... 13 5 Rekruttering og kompetanse... 14 6

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET 2014

INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET 2014 Til partene i jordbruksforhandlingene 2014 Vår dato 19.3.2014 Landbruks- og matdepartementet Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET 2014 Matindustrialliansen (MiA)

Detaljer

Styret vedtok 23. september 2014 å nedsette en arbeidsgruppe for å utvikle en plattform for Norges Bondelag sin matpolitikk med følgende mandat:

Styret vedtok 23. september 2014 å nedsette en arbeidsgruppe for å utvikle en plattform for Norges Bondelag sin matpolitikk med følgende mandat: 1 Mandat og arbeid Styret vedtok 23. september 2014 å nedsette en arbeidsgruppe for å utvikle en plattform for Norges Bondelag sin matpolitikk med følgende mandat: Gruppa skal gi svar på Norges Bondelags

Detaljer

Sammendrag 4. Ekspertgruppens råd 5. 1 Innledning og mandat 7

Sammendrag 4. Ekspertgruppens råd 5. 1 Innledning og mandat 7 Økt STORFEKJØTTPRODUKSJON i norge rapport fra ekspertgruppen, februar 2013 Innhold Sammendrag 4 Ekspertgruppens råd 5 1 Innledning og mandat 7 2 og utviklingstrekk 9 2.1 Markedsutvikling storfekjøtt 9

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer

Investeringer som virkemiddel

Investeringer som virkemiddel Investeringer som virkemiddel Hvordan øke råvareproduksjonen og sikre matindustriens råvaretilgang Chr. Anton Smedshaug Torbjørn Tufte Eivind Hageberg Margaret Eide Hillestad Eivinn Fjellhammer Hanne Eldby

Detaljer

Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag RAPPORT 2009 3 Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Economic impact of agriculture and forestry in the Trøndelag region Erland Kjesbu Roald Sand Otto Sjelmo Serie Rapport Redaktør Agnar Hegrenes

Detaljer

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Forord En ny runde med jordbruksforhandlinger nærmer seg. Du holder nå i hånda det nye studieheftet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

En analyse av investeringer i landbruket

En analyse av investeringer i landbruket NOTAT 21 19 En analyse av investeringer i landbruket Er man lykkelig som stor når man kunne vært liten? Lars Ragnar Solberg Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes En analyse av investeringer i landbruket

Detaljer

(Foreløpig utgave) Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150. Prop. 122 S. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150. Prop. 122 S. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Landbruks- og matdepartementet Kap. 1150 Prop. 122 S (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Jordbruksoppgjøret 2012 endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Tilråding

Detaljer

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler

Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler 2014 Oslo, 15.03.2015 Innhold OSLO, 15.03.2015INNHOLD... 1 INNLEDNING... 3 POLITISKE RAMMER FOR BUMIDLENE... 3 REGIONALE BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM... 3 FORMÅLET MED

Detaljer

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland?

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? av Bjørnar Sæther og Merethe Lerfald ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde hva slags landbruks skal vi utdanne

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Melding til Stortinget om landbruk og mat. Norturas innspill til meldingsarbeidet :

Melding til Stortinget om landbruk og mat. Norturas innspill til meldingsarbeidet : Vedtatt i Norturas styremøte 2. Juni 2010 Melding til Stortinget om landbruk og mat Norturas innspill til meldingsarbeidet : Landbruks- og Matdepartementet arbeider med Melding til Stortinget om landbruk

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk. Notat utarbeidet av Norges Bondelag november 2012

Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk. Notat utarbeidet av Norges Bondelag november 2012 Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk Notat utarbeidet av Norges Bondelag november 2012 1 Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk 1 Innledning I dette notatet vil en forsøke å opprasjonalisere

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 15.12.2014 Tid 13:00

Sakskart til møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 15.12.2014 Tid 13:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 15.12.2014 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 233/14 Akershus

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud N O TAT 2 0 1 3 1 4 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud h ei di Knudsen meret h e L e r fa l d E va Øvren Siv Karin Pa u l s e n R y e P er Krist ian Alnes NILF utgir en rekke

Detaljer

HØRINGSUTKAST. Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER

HØRINGSUTKAST. Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER HØRINGSUTKAST Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER Innhold Sammendrag...4 1 Innledning...6 1.1 Om meldinga...6 2 Landbrukets betydning i Aust-Agder...6 2.1 Jordbruk...7 2.2 Skogbruk...9

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Telemark

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Telemark N O TAT 2 0 1 3 1 3 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Telemark h ei di Knudsen meret h e L e r fa l d E va Øvren Siv Karin Pa u l s e n R y e P er Krist ian Alnes NILF utgir en rekke

Detaljer