Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS"

Transkript

1 Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1

2 Tveit Regnskap AS 2

3 Tveit Regnskap AS 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører for ca jordbruksregnskap Rådgiver / regnskapsfører for ca bedriftsregnskap Omsetning i 2014 med ca 115 mnok 3

4 Tveit Regnskap AS Regnskap med nøkkeltall på din produksjon 5-årig driftsplan Søknad Innovasjon Norge Landbrukstakst Eierskifte Budsjett Delingssaker Foredrag på faglige møter 4

5 Sau er mer enn penger! 5

6 Opplegget Dekningsbidrag Utvikling dekningsbidraget Lammeprisen Tilskudd Økonomi Tjen MER penger på sau Oppgaver - diskusjon 6

7 Dekningsbidrag + Driftsinntekter - Variable kostnader = Dekningsbidrag uten tilskudd + Produksjonstilskudd = Dekningsbidrag inkl. tilskudd Totalt dekningsbidrag brytes ned til antall enheter Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og lånekostnad 7

8 Driftsinntekter Driftsinntekter (inkl. i dekningsbidraget) Slakt Livdyrsalg Ull Tilskudd 8

9 Varekostnader Variable kostnader (inkl. i dekningsbidraget) Kjøp av dyr Kraftfôr Grovfôr (egenprodusert og innkjøpt) Gjødsel Medisiner Strø Øremerker Osv 9

10 Faste kostnader Faste kostnader: (skal dekkes av dekningsbidraget) Avskriving bygg og maskiner Kjøp av maskiner og verktøy (Kjekt å ha ) Vedlikehold Regnskap Forsikring Strøm Tlf Kurs 10

11 Produksjonsøkonomi (måltall): Vinterfôra sau Dekningsbidrag pr vinterfôra sau Uten tilskudd med tilskudd Oppnådd kjøttpris Kg kjøtt år pr vfs 11

12 Sau Dekningsbidrags analysen til sauebonden som er kunde hos Tveit Regnskap AS: Dekningsbidrag sau Tveit 12

13 De 30% beste Best dekningsbidrag på sau: Mange kg kjøtt levert pr vinterfôra sau Livdyrsalg Billig og godt grovfôr Ofte sau i tillegg til storfe eller gris!? 13

14 Dekningsbidrag sau (Jæren og Dalane) 14

15 Utvikling dekningsbidrag FLINK sauebonde med ca 100 vinterfôra sau: 2007 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr? 15

16 Grovfôrkostnad Grovfôret blir dyrt med: Dyr maskinpark Mange små teiger Leiejord Innkjøpt fôr med transportkostnad 16

17 Grovforkostnad Kostnad pr fôrenhet (fem) gjennomsnitt 1 fôrenhet (fem) = 1 kg kraftfôr Grovfor pr fem koster kr 3,96 + 0,98 = 4,94 Kraftfor formel sau koster kr 3,56 i bulk og kr 4,16 i storsekk 17

18 Lammeprisen 18

19 19,0 kg Lam R+ Fett 2+ (september 2014) Kjøtt kr Ull kr Grunntilskudd 4,20 kr Distriktstilskudd (2) 4,55 kr Slakteritillegg 9-10 kr SUM 68 kr Viktig å få med slakteritilleggene - utgjør 13%!! 19

20 Verdi pr lam slakta Slaktevekt 17,5 kg 19 kg 21 kg Slakt 68 kr pr kg Ull Tilskudd beite Tilskudd utmark Tilskudd kvalitet O

21 Klassing og kg-pris 19,0 kg lam Øke 1 kg slaktevekt = kr 68 Øke 0,5 kg slaktevekt = kr 34 Øke fra klasse R til R+ 0,50 x 19,0 = kr 9,50 Øke fra klasse R til U 1,50 x 19,0 = kr 28,50 21

22 Hvis mulig - slakt lam tidlig i sesongen Høy kg pris tidlig i sesongen Lam 16,1 kg + Klasse O og bedre! Beitekvalitet og tilvekst blir dårligere Lammet dør ikke på høstbeite Markedet får lam når det «skriker etter» lam 22

23 Produksjonstilskudd 23

24 Produksjonstilskudd 24

25 Produksjonstilskudd Tilskudd husdyr Tilskudd slakt Tilskudd beite Tilskudd avløsning Arealtilskudd 25

26 Produksjonstilskudd husdyr Sau kr kr Sau kr kr Sau 1.1 > 100 kr 250 kr 349 Sau 1.1 > 200 kr 250 kr 210 Avløser kr 509 kr

27 Produksjonstilskudd Innmarksbeite kr 59 kr 60 Utmarksbeite kr 141 kr 142 Lammeslakt kr 500 kr 206 NB! Lammeslakt klasse O og bedre!!! 27

28 Produksjonstilskudd 1 sau m/ 2 lam pr år Husdyrtilskudd kr Avløser kr Lammeslakt, 2 stk kr Innmarksbeite, 3 dyr kr Utmarksbeite, 3 dyr kr SUM kr areal 28

29 Utslag tilskudd ny jordbruksavtale! 50 (100) vinterfôra sau, slakt 1,5 lam pr sau: 2013: 50 sau 100 sau 2014: 50 x = x 206 = = X = X 500 = =

30 Utnytt produksjonstilskuddet Lever utrangerte sauer i januar Intil 100 sau: = sau: = 751 Fôrkostnad okt/nov jan ca kr 180? Må være dyrevelferdsmessig i orden ved eventuell utefôring Ikke ta opp plassen i fjosen til en produksjonssau 30

31 Utnytt produksjonstilskuddet Utmarksbeitetilskudd (5 uker = kr 141 pr dyr) Tvilling-sau 3 x 141 = kr 423 Bruk kraftfôr til lam for å få slaktetilskudd Klasse O og bedre = kr 500! God avkastning å bruke kr 100 pr lam i kraftfôr! Slipper «overvintrings-lam» Får et produkt slakteriet og markedet vil ha 31

32 Arealtilskudd Arealtilskuddet er 2 delt: Kulturlandskapstilskudd kr 191 Grovfôrtilskudd (soneinndelt) Grovfôrtilskudd har ikke lenger intervall (tidligere 250 da) Grovfôrtilskudd avgrenses etter antall dyr Grovfôrtilskudd satser: pr da sats sone 5 kr 210 Pr da: Kr kr 210 = kr

33 Arealtilskudd Søker på alt areal som disponeres pr 31. juli Eget areal Leid areal (leieavtale) Antall dekar fulldyrka og overflatedyrka Dekar beite omgjøres til 0,6 fulldyrka 33

34 Støtte fra Innovasjon Norge: (BU-midler) Sau- og storfekjøtt Tilskudd nybygg / påbygg Rentestøtte Generasjonsskiftemidler 34

35 Innovasjon Norge Støtte fra Innovasjon Norge: (BU-midler) Tilskudd Rentestøtte Kostnadsoverslag minimum kr Inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag (maks 1 mnok) Rentestøtte pr dags dato 0,8% KUN nybygg/påbygg ikke vedlikehold 35

36 Innovasjon Norge Erfaringer fra tidligere innvilgede søknader: Kostnad nybygg maks kr pr vinterfora sau Innvilget tilskudd blir erfaringsmessig 20-25% Ung lovende (kvinne) under 35 år får noe mer Beliggenhet Kostnad over 1,0 1,5 mnok for å få rentestøtte Kun grovforbaserte produksjoner 36

37 Innovasjon Norge Generasjonsskiftemidler: Mindre investeringer / vedlikehold Kostnad inntil kr år etter overdragelse Personer under 35 år Maks tilskudd 40% menn og 60% kvinner 37

38 Økonomi saueholdet Viktigste inntektsfaktor: Antall kg kjøtt pr vinterfôra sau Antall levende lam på høsten som kan slaktes Slaktevekt /tilvekst Verdi pr lam kr Slakt 17,5 * 68 + ull = Tilskudd ( ) =

39 Faste kostnader Bygningskostnader Maskinkostnader Vedlikehold Verktøy(kjekt å ha) Leiejord Regnskap Forsikring Bil 39

40 Leiejord Vurdèr: Avstand fra hjemgården Pris (penger, gaver, arbeid/hjelp ) Tilstand Utleier Har du tid? 40

41 Størrelse Ikke alltid størst er best Fortjenesten på den siste sauen? Utnytte dagen bygninger Leiejord og beite Kjøp av fôr Bedre økonomi i å forbedre dagen drift? Tid 41

42 Økonomi i kjøttproduksjonen Bonden på årsoppgjørsmøte hos regnskapsfører: Bondens utsagn: Ingenting igjen for å drive med sau! Produksjonsresultat Investeringer bygg og maskiner Redskap/verktøy Nødvendig vedlikehold og utstyr Forsikringer 42

43 Økonomi i kjøttproduksjonen En kjøttprodusent med god økonomi / overskudd: Flink og engasjert sauebonde, bruker tid på dyrene som igjen gir GODE produksjonsresultater! Mye og godt grovfor til en fornuftig pris Utnytter beitesesong NØKTERNE investeringer Deltar på fagmøter Bruker rådgivingsapparatet 43

44 Økonomi i kjøttproduksjonen Vær kostnadsbevisst! Kan bestemme noe over faste kostnader Ingen overinvesteringer i: Bygg Teknisk utstyr Maskiner Kan leie tjeneste kontra å investere i egne maskiner Leasing er dyrt hvis en ikke utnytter jordbruksfradraget! 44

45 UTFORDRINGER 45

46 Utfordringer 24 timer i døgnet Rammevilkår Tilskudd Kjøttprisen Kostnadsvekst vs. inntektsvekst? Investeringer Rett ting til rett tid Familien og neste generasjon? 46

47 Neste generasjon Neste generasjon 47

48 Neste generasjon Snakk frem næringen Må tenke familie også sauen må ikke ta all tid Sau er super tilleggsinntekt Vurder nybygg og ny traktor 48

49 Planlegging - bygg til sau Bruk god tid til planlegging (det koster lite) Besøk andre som har bygd Tenk mulig senere påbygg Plassering / logistikk Ta høyde for uforutsette kostnader «Billig» med tegninger og driftsplaner Involver ektefelle / samboer 49

50 Bygg til sau Tenk! Enkelt og rasjonelt Skal kun brukes halve året Må være penger igjen til lønn også Sauehus i forhold til ressursgrunnlaget på garden Vurder tilgang, pris og avstand til evt. leiejord 50

51 Bygg til Sau Byggekostnad kr / pr. vinterfôra sau Tilskudd fra Innovasjon Norge 25% Levetid bygg 25 år Byggekostnad pr.sau Tilskudd IN pr. sau Egen kostnad pr sau Pr. år pr. sau (25 år)

52 52

53 Økonomi saueholdet Viktigste inntektsfaktor: Antall kg kjøtt pr vinterfôra sau Antall levende lam på høsten som kan slaktes Slaktevekt /tilvekst Verdi pr lam kr Slakt 17,5 * 68 + ull = Tilskudd ( ) =

54 Tjen MER penger på sau Statistikk (Animalia): Gjennomsnitt 1,17 lam slakta pr. vinterfôra sau!? Snitt slaktevekt 17,5 kg 20% av lamma dør fra fostertelling til slakt 54

55 Tjen MER penger på sau Mulig / realistisk forbedrings-potensiale: Øke antall slakta lam fra 1,17 til 1,4 dvs. ca. 20% Øke slaktevekt med 0,5 kg 55

56 Tjen MER penger på sau Forutsetninger: Ingen/minimal endring vinterfôrkostnad Samme maskiner Samme fjos Samme faste kostnader 56

57 Tjen MER penger på sau Eksempel 50 vinterfôra sau med 20% forbedring slakt: 50 x 1,17 = ca 58,5 slakta lam 50 x 1,37 = ca 68,5 slakta lam 1 lam 10 lam Slakt 17,5 x 68 + ull = kr Tilskudd = kr kr

58 Tjen MER penger på sau Eksempel 100 vinterfôra sau med ca 20% forbedring slakt: 100 x 1,17 = 117 slakta lam 100 x 1,37 = 137 slakta lam 1 lam 20 lam Slakt 17,5 x 67 + ull = kr Tilskudd kr kr

59 Tjen ENDA MER penger på sau Forslag; Selge direkte til forbruker!? Ta ut merprisen i markedet Ta høyde for bearbeidingskostnad og tiden Tenk rasjonelt (Pakke med hele lam? ) Kunder (Nettverk) Ta i retur fra slakteriet (Slaktetilskuddet! ) 59

60 Tjen MER penger på sau 3 arbeidsoppgaver: Regnstykke på din egen gard Tiltak øke antall slakta lam Tiltak øke snittvekten 60

61 Arbeidsoppgave Regn ut på egen gard fra 2014 sesongen: Øk antall lam til slakt med 20% Antall slakta lam x 0,2 x = Øk slaktevekt med 0,5 kg pr. slakta lam evt. 1,0 kg Antall slakta lam x 0,5 x 68 = Antall slakta lam x 1,0 x 68 = 61

62 Arbeidsoppgave 3 tiltak for å slakte 20% flere lam: Få lam i sauen Dødelighet 62

63 Arbeidsoppgave 3 tiltak for å øke tilveksten / slaktevekten: Sauen Beite Bonden 63

64 Sett deg et mål for 2014! Ha et realistisk mål Skriv ned målet og fortell til andre Tiltak hvordan nå målet Nådde en målet? Evaluering 64

65 Takk for meg! Ta kontakt om spørsmål: Harald Pedersen Tlf: E-post:

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau

Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Stordrift med sau, Gardermoen, 11.mars 2015 Fra liten til stor resultater fra en intervjuundersøkelse Lisbeth Hektoen, Vibeke Tømmerberg, Åshild Ø. Våge, Animalia- Helsetjenesten for sau Bakgrunn Norsk

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Småfesesongen starter

Småfesesongen starter NR 2 2010 Småfesesongen starter Fra og med uke 35 er vi i gang med slakting av sau og lam. Denne høsten vil vi slakte småfe både på Oppdal og i Malvik. Vi vil i så stor grad som mulig forsøke å kjøre de

Detaljer

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no Vervehåndbok Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE bondelaget.no Vervehåndboka er et oppslagverk for deg som skal Tørre å spørre. Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste

Detaljer

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett

1. Vedlikehold på eksisterende kårbolig/sidebygning tillates utført med almenningsytelser uansett Alle ytelser gis på bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Ved forvaltning av bruksretten og beregning av en eiendoms jordbruksmessige behov er det kun eiendommens eget areal som er grunnlaget.

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4

Innhold: i utvikling. Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 siden 1892 1 Innhold: I utvikling side 3 Litt om Fatland gjennom 2008 side 4 Fatland Oslo side 6 Den blide stemmen. Sjåføren side 8 Saueklipper fra New Zealand side 9 Blondt storfe på Revetal og gris i

Detaljer

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013

Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Økonomiske nøkkeltal JORDBRUKET 2013 Pressemelding: Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket Andreas Lundegård (kontaktperson) Tveit Regnskap AS Etter ein god jordbruksavtale i 2013 hadde nok mange venta

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22 Nr. 24/25 19. juni 2015 Strekk seg mot nye høgder Side 22 TID FOR KALKING Foto: May-Linda Schjølberg KALK I BULK Agri Dol Kalkverdi 35/48 (Mg 11%) - Agri Grov Kalkverdi 37/50 Agri Skjellsand Forventa kalkverdi

Detaljer