Rutevis tiltaksrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutevis tiltaksrapport"

Transkript

1 Rutevis tiltaksrapport Desember 2008 Vedlegg til sykkelhovedplan 1 / 80

2 2 / 80

3 Innhold Rute 1 Rolvsøyruta (Rv 109 Fredrikstad sentrum - Rolvsøysund bro)... 7 Rute 1A Røde Mølle - St.croix - Jernbanestasjonen - Ferjestedsveien Rute 1B Hassingen (Hassingveien - Fremskridt) Rute 1C Leiegata (fra rv Dr. Opsandsvei - Nøklebystranda) Rute 1D Evja (Evjebekkveien - Tomteveien - Nøklebystranda) Rute 1E Rekustad (Hatteveien 1 - Nygård - Gunbjørgsvei - Hatteveien 31) Rute 2 Lislebyruta Rute 3 Soliruta (Soli - Rolvsøysund bru) Rute 3A Snarvei Hatteveien - Soliveien Rute 4 Veumruta (Borggata - Brogata - Myragata - Hjørnerødgt. - Mulvadsgt. - Oredalsveien - Veumveien) Rute 4A Oredalsruta (Oredalsveien) Rute 5 Råderuta (Rv 110 på strekningen Haredalen - Mosseveien - Borggata) Rute 6. Engelsvikenruta (Langs rv 116 fra Skåra og Fv 403 til Engelsviken) Rute 6A Lervik (langs fylkesvei 401 fra Skjæløy - Gaustadkrysset) Rute 6B Saltnesruta Rute 6C Kjerreruta Rute 7 Vikaneruta (Storveien fra Ørebekk - Rød - Slevik - Vikane) Rute 7A Vikerruta Rute 8 Floaruta Rute 9 Kråkerøyruta (Rv 108 Kjøkøy - Kråkerøyveien - Kråkerøy bro) Rute 10 Enhuusruta (Rv 108 Kråkerøyveien - Enhusveien - Rødsveien - Gangbroa) Rute 11 Langøyruta (Langøyveien - Liveien - Glomboveien - over FMV - K.G. Meldahlsvei - Gangbroa) Rute 12 Østsiden (Fra Ferjested Gamlebyen - Ferjested Sellebakk) Rute 12A Prestelandet Rute 13 Øra - Årum Rute 14 Skjebergruta (Fra Gunnar Nilsensgt. - St.croixgt - Fredrikstadbro - rv 110 til kommunegrensen v. Skjærviken) Rute 14 A Kjølsund (Kjølsund - Borge skole) Rute 15 Torsnesruta Rute 16: Gamlebyruta (Fergestedsveien - Gamlebyen - Habornveien) Rute 16A: Nabbetorp (Nabbetorpveien - Gamlebyveien - Heibergsgt) Rute 17 Begbyveien (Sellebakk fergested Haldenveien) Rute 18 Borgeveien (Haldenveien - Borgeveien - Sellebakk Ferjeleie) Rute 19 Trosvik / Trara- ruta (Onsøyveien - Knipleveien Traraveien) Rute 19A Fjellberg (Onsøyveien fra Fjellberg Knipleveien) Rute 19B Glemmengate Rute 19C Gamle Kirkevei Rute 20: Elvepromenaden (Ferjested ved Gullberg brygge, Tollbodplassen, Kråkerøybro, Evjekaia) / 80

4 4 / 80

5 5 / 80

6 6 / 80

7 Rute 1 Rolvsøyruta (Rv 109 Fredrikstad sentrum - Rolvsøysund bro) Strekning: Rute 1 følger rv 109 fra Fredrikstad sentrum til kommunegrensen ved Rolvsøysund. Ruta er ca 8 km. Funksjon: Ruta er en hovedakse inn mot Fredrikstad sentrum fra boligområdene og næringsområdene langs rv 109. Den er også forbindelsen mellom Sarpsborg og Fredrikstad på vestsiden av Glomma. Karakteristikk: Ruta har i stor grad tilfredsstillende. Det er med noen unntak tosidig gang og sykkelveg fram til Østfoldhallen. Det anbefales å utarbeide et tosidig tilbud for gående og syklende der det i dag mangler. Etter Østfoldhallen er det ensidig g/s-vegtilbud. Det er mange planskilte krysningspunkt. Det anbefales å sette opp speil i disse. Skilting av traseen er mangelfull, og må forbedres. Rute 1 Rolvsøyruta (Rv 109 Fredrikstad sentrum - Rolvsøysund bro) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 1.1 Torvbyen - Freskoveien 50 V.s: g/s-veg, noe fortau H.s: Blandet og gsv Framtidig Tosidig GSV Tiltaksbehov: Ensidig GSV: 850 m Kryssutbedring: 2 Skilting 170 m GSV Belysning Kostnad (mill) 7,11 1,1 1.2 Freskoveien - 50 Fortau Fortau Ingen - Fremskridt 1.3 Fremskridt - Ila alle Vs: GSV med Vs: GSV Ingen - tillatt kjøring til eiendom Hs: GSV med tillatt kjøring til eiendom Hs: GSV 1.4 Ila allè 50 - Høyendalskroken 60 Tosidig GSV Tosidig GSV V.s GSV med tillatt kjøring til eiendom i Høyendalskroken Erstatte eksisterende sykkelbom med mindre bom 0,02 7 / 80

8 8 / 80

9 1.5 Høyendalskroken/Leie gata - Råbekken 1.6 Råbekken - Råbekksvingen/ Evjebekkveien 1.7 Råbekksvingen/ Evjebekkveien - Råkollveien 1.8 Råkollveien - H. N. Haugesvei 60 Tosidig GSV Tosidig GSV 60 Tosidig GSV Tosidig GSV 60 Tosidig GSV Undergang Tosidig GSV Undergang 60 H.s GSV Tosidig GSV Ingen - Oppmerking inn mot bensinstasjon 0,02 Ingen m ensidig GSV skilting H.N Haugesvei - Rolvsøyvn Tosidig GSV Undergang Tosidig gsv Undergang - 50 m g/s-veg Utbedre undergang v H. N. Hauges vei: - utbedre linjeføring inn mot underg. på h.s. - fjerning av vegetasjon - bedre belysning - speil 0, Rolvsøyvn Rådalsveien 1.11 Rådalsveien - Rolvsøyveien Rolvsøyveien Sentrumsveien 1.13 Sentrumsveien - Kirkestien 1.14 Kirkestien - Sundsveien 1.15 Sundsveien - Villaveien - Nesveien - Broa Linjeføring ved undergang 60 Tosidig GSV Tosidig - Speil 0,02 Undergang GSV Undergang 60 V.s GSV V.s GSV Reasfaltering av GSV - 60 V.s GSV undergang V.s GSV Undergang Ingen - H.s: Blandet H.s.: - Blandet V.s: GSV V.s: GSV H.s: GSV H.s: GSV H.s.: 25 m GSV 0,2 Skilting Blandet Blandet Skilting 0,05 9 / 80

10 10 / 80

11 Rute 1A Røde Mølle - St.croix - Jernbanestasjonen - Ferjestedsveien (Ø. Sørensensgate - St. Olavs gate - Rek.Westerns gt) Strekning: Rute 1A går parallelt med rv 110 fra St.Hansfjellet til - St.croix og videre til jernbanen. Ruta er ca 1,5 km. Funksjon: Ruta er en viktig forbindelse mellom sentrumsnære boligområder i vest til jernbanestasjonen, sykehuset og Østsida. Ruta går langs den mest belastede vegstrekningen i Fredrikstad. Kapasitetsgrensen er her sterkt overskredet. Karakteristikk: Ruta har ikke en ensartet utforming, men en er vurdert som akseptabel. Det er viktig å skilte godt. I en framtidig situasjon der jernbanen er lagt om, vil det være mulig å etablere et mer ensartet og sammenhengende tilbud for syklende. Rute 1A Røde Mølle - St.croix - Jernbanestasjonen (Ø. Sørensensgate - St. Olavs gate - Rek.Westerns gt) Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov: Skilting Kostnad 0,02 mill 1A.1 Ø. Sørensensgate. Blandet Blandet, Ingen - 1A.2 Gang/sykkelbro over rv 109 GSV GSV Ingen - 1A.3 Ø. Sørensensgate - Åsveien Blandet Blandet Ingen - 1A.4 GSV fra Ø.Sørensensgt. - GSV GSV Ingen - Bryggerivn 1A.5 St.Olavsgt. fra Bryggerivn- GSV GSV Ingen - St.croix 1A.6 St.croix Undergang Undergang og GSV Speil, 0,02 og GSV 1A.7 St.croix - Rek.Westerns gt GSV GSV ingen - 1A.8 Rek.Westerns gt Blandet Blandet Ingen - 1A.9 Jernbanegaten fra jernbanestasjonen - Ferjestedsveien Blandet Blandet Skilting Rute 1B Hassingen (Hassingveien - Fremskridt) Strekning: Rute 1B går på tvers av rute 1. Den er en tverrforbindelse mellom sentrumsnære boligområder øst og vest for rv 109. Ruta er 550 m lang. Funksjon: Ruta binder sammen rute 2, rute 1 og rute 19. Glemmen videregående skole er et viktig målpunkt langs ruta. Karakteristikk: Ruta har ikke tilfredsstillende. Rute 1B Hassingen (Hassingveien - Fremskridt) Fra - til Km/t Dagens 1B.1 Hassingveien fra kryss Ryenveien - rv 109 Framtidig Tosidig sykkelfelt og tosidig fortau Tiltaksbehov Kostnad 330 m tosidig sykkelfelt 2,8 mill Tosidig sykkelfelt 180m 1,9 1B.2 Bro over rv 109 GSV GSV - 1B.3 Fremskridt fra kryss Rv Traravn. Tosidig sykkelfelt Tosidig fortau Tosidig sykkelfelt 150 m 0,9 11 / 80

12 12 / 80

13 Rute 1C Leiegata (fra rv Dr. Opsandsvei - Nøklebystranda) Strekning: Rute 1C går langs kommunal veg mellom rv 109 og Glomma. Ruta er ca 1,6 km lang. Deler av ruta inngår som delstrekning i rute 2 Lislebyruta. Funksjon: Den er en tverrforbindelse mellom et mulig framtidig fergeanløp på Lisleby, Lislebysentrum, rute 1 og arbeidsplassene på Råbekken. Lisleby er i ATPNG definert som nærsenter. Ruta passerer Nøkleby skole, og er derfor en viktig del av skolevegnettet i området. Karakteristikk: Ruta har ikke tilfredsstillende. Det foreslås tosidig sykkelfelt og blandet som løsningsprinsipp. Rute 1C Leiegata (fra rv Dr. Opsandsvei - Nøklebystranda) Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov 830 m sykkelfelt Kostnad 7,05 mill 1C.1 Leiegate fra rv Rosenlund 50 V.s. Fortau Tosidig sykkelfelt 330 m Tosidig sykkelfelt 1,9 1C.2 Rosenlund - Sølands vei 30 H.s. Fortau Blandet, Ny skilting av fart og 0,52 30km/t fartshumper 1C.3 Sølands v - Lisleby allè 50 H.s. Fortau Tosidig sykkelfelt 2 sidig Sykkelfelt 100 m 0,7 1C.4 Lislebyvn. - Evjeveien 50 V.s: Fortau Tosidig sykkelfelt 90 m tosidig sykkelfelt 2,0 1C.5 Evjeveien - Fjellstien 50 V.s: GSV Tosidig sykkelfelt Tosidig sykkelfelt 310 m 1,9 1C.6 Fjellstien - Nøklebystranda 50 Blandet Blandet Skilting 0,03 Rute 1D Evja (Evjebekkveien - Tomteveien - Nøklebystranda) Strekning: Rute 1D går langs kommunal veg mellom rv 109 og Glomma. Ruta er ca 1,7 km lang. Funksjon: Ruta er en forbindelse mellom et mulig framtidig fergeanløp på Lisleby, rute 1 og arbeidsplasskonsentrasjoner i Dikeveien og i Tomteveien. Ruta tangerer Glommastien, som er en del av lokalrutenettet. Karakteristikk: Ruta har i stor grad tilfredsstillende. Skilting er viktig. Rute 1D Evja (Evjebekkveien - Tomteveien - Nøklebystranda) Fra - til Km/t Dagens 1D.1 Kryss rv kryss Tomteveien 1D.2 Tomteveien fra kryss Evjebekkveien - Nordheimsveien 1D.3 Tomteveien fra kryss Nordheimsveien - Framtidig Tiltaksbehov Hastighetsreduserende tiltak Skilting Kostnad (mill) 0,68 mill 60 V.s GSV V.s GSV Merke og skilte overgang Dikeveien 0,3 50 H.s GSV H.s GSV Skilte 0,03 50 Blandet Blandet Hastighetsreduserende tiltak 0,2 13 / 80

14 Nøklebystranda 1D.4 Nøklebystranda 50 Blandet Blandet Hastighetsreduserende tiltak 0,15 14 / 80

15 15 / 80

16 Rute 1E Rekustad (Hatteveien 1 - Nygård - Gunbjørgsvei - Hatteveien 31) Strekning: Rute 1E går langs kommunalvegnettet mellom rv 109 og Rekustad. Ruta er ca 1,5 km lang. Funksjon: Den er en forbindelse mellom boligområdet Rekustad og rv 109. Karakteristikk: Ruta har i stor grad tilfredsstillende. Rute 1E Rekustad (Hatteveien 1 - Nygård - Gunbjørgsvei - Hatteveien 31) Hovedrute Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov: Kostnad Ingen 1E.1 Rv Råkollveien 60 V.s GSV V.s GSV Ingen - 1E.2 Hattesvingen Blandet Blandet - 1E.3 Hattesvingen - 50 V.s GSV V.s GSV Ingen - Rikulfsvei 1E.4 Rikulfsvei - Rekustad skole 50 GSV GSV Ingen - 16 / 80

17 17 / 80

18 Rute 2 Lislebyruta Strekning: Rute 2 går langs kommunalvegnettet på strekningen Fredrikstad sentrum, Hassingen, Bratthammeren, Falchåsen, Lisleby og videre til rute 1 ved Glemmen gamle kirke. Ruta er ca 4 km lang. Funksjon: Den er en viktig forbindelse mellom boligområdene på strekningen og sentrum. Karakteristikk: Helt ideelt sett burde det vært etablert tosidig sykkelfelt langs hele ruta. Men pga plassbegrensinger og mengdene foreslås sykling i vegbanen som et førende prinsipp. For å oppnå mest mulig enhetlig system, foreslås derfor sykling i vegbanen også der det vi ikke har begrenset plass. I og med at deler av ruta er skoleveg og anbefales det også å etablere sammenhengende fortau langs hele strekningen. Rute 2 Lislebyruta Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 2.1 Bryggerivn. Fra Daniel Leegardsgate - Ryenveien. 50 V.s. Fortau H.s. Fortau Framtidig Tosidig fortau og tosidig sykkelfelt Tiltaksbehov: Tosidig sykkelfelt: 980 m Ensidig GSV: 100 m Utbedre eksisterende anlegg: 1,2 km Opparbeide nytt tverrsnitt: sykkelfelt, fortau, kjørebane. 470 m bygate Kostnad (mill) 18 mill 3,3 2.2 Ryenveien - Hassingveien - kryss Fagerliveien. 2.3 Fagerlieveien fra Hassingveien - Skogløkkveien 2.4 Fagerliveien 23 - Fagerliveien Fagerliveien 35 frem til Lislebyallè Lisleby allè 1 - Lisleby allè Lisleby allé 33 - Torpedalsvingen 50 V.s. Fortau Tosidig fortau og tosidig sykkelfelt 40 V.s 10 m langt fortau Hs. Fortau 40 H.s. GSV, noe fortau 40 H.s. Fortau på deler av strekningen meter fortau, blandet Blandet Fortau som i dag Blandet, ensidig fortau Blandet, ensidig fortau Blandet, ensidig fortau Opparbeide nytt tverrsnitt: sykkelfelt, fortau, kjørebane. 260 m 2,6 Oppruste dagens løsning 0,4 Oppruste dagens løsning 0,5 180 m fortau 0,7 Utbedre fortau, etablere nytt fortau der det mangler 630 m 40 H.s. GSV H.s. GSV Ingen - 2,5 18 / 80

19 19 / 80

20 2.8 Torpedalsvingen ut Lisleby allè 40 Blandet Blandet, fortau 640 m ensidig fortau 2,5 Lisleby Sentralidrettsanlegg i Lisleby alle. 2.9 Leiegata fra Lisleby alle - Ole Hansens vei 50 Vs: GSV Tosidig sykkelfelt og 2.10 Leiegata fra Ole Hansensvei - Lisleby veien 2.11 Lislebyveien fra Leiegata - Gamle kirkevei 2.12 Lislebyveien fra Gamle kirkev. - rv 109 tosidig fortau 50 Vs: Fortau Tosidig sykkelfelt, Tosidig fortau. Tosidig sykkelfelt; 100 m Fortau hs; 100 m Tosidig sykkelfelt: 150 m Fortau hs: 150 m 50 Hs: GSV Hs: GSV Skilting Utbedre dagens løsning 730 m Hs: Fortau Hs.: GSV GSV 100m Oppmerking av fotgjengerovergang Stramme opp kryss 1,2 1,8 1,5 1,0 Merking av fotgjengerovergang ved Glemmen gamle kirke. 20 / 80

21 21 / 80

22 Rute 3 Soliruta (Soli - Rolvsøysund bru) Strekning: Rute 3 går langs rv 112 fra Soli - Rolvsøysund. Den er 7,6 km lang. Funksjon: Ruta knytter sammen boligområdene langs rv 112. Både søndre og nordre del av ruta er først og fremst viktig mht sikkerhet. Nordre del av ruta er først og fremst viktig som skoleveg til Nylende skole, og til idrettsanleggene der. Karakteristikk: Det er i dag gang-/sykkelveg langs store deler av rv 112. Tiltakene som foreslås vil gi sammenhengende gang-/sykkelveg på hele strekningen. Rute 3 Soliruta (Soli - Rolvsøysund bru) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov 400 m gang/sykkelveg Kostnad (mill) 3,6 mill 3.1 Kryss Seppoveien - 60 H.s GSV H.s GSV Utvide første 50m med fortau til 0,3 Soliveien 264 GSV 3.2 Soliveien H.s GSV H.s GSV Ingen - Elinveien 3.3 Elinveien - Soliveien 60 Hs. GSV H.s GSV 270 m GSV 1, Soliveien Soliveien H.s GSV H.s GSV Reasfaltering av GSV 3.5 Soliveien Soliveien Soliveien Haugetun Folkehøgskole 70 H.s GSV H.s GSV - 70 H.s GSV H.s GSV Reasfaltering av GSV 3.7 Haugetun - Seiersten skole 3.8 Seiersten skole - Soliveien H.s GSV H.s GSV Ingen - 50 H.s GSV H.s GSV Ny merking av fotgjengeroverganger 3.9 Soliveien 36- Rolvsøysund Bru H.s fortau H.s GSV Adskille fortau fra vei og etablere 350 m GSV 1,8 22 / 80

23 23 / 80

24 Rute 3A Snarvei Hatteveien - Soliveien Strekning: Rute 3A går fra Hatteveien til Soliveien, parallelt og i bakkant av rv 109. Ruta er 0,8 km lang. Funksjon: Ruta er en snarvei mellom rute 1 og 3. Karakteristikk: Ruta har varierende. Rute 3A Snarvei Soliveien -Hatteveien Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov 130 m g/s-veg Skilting Kostnad 0,7 mill 3A.1 Hatteveien - 50 H.s GSV H.s GSV Ingen - Orionsvei 3A.2 Orionsvei - 100m 50 Blandet Blandet 200 m Reasfaltering 3A.3 Orionsvei - Soliveien 50 V.s Fortau Vs. GSV Etablere 130 m GSV Skilting 0,7 24 / 80

25 25 / 80

26 Rute 4 Veumruta (Borggata - Brogata - Myragata - Hjørnerødgt. - Mulvadsgt. - Oredalsveien - Veumveien) Strekning: Rute 4 går langs kommunalvegnettet fra Borggata fram til fv 409 og videre langs fv 409 til Ambjørnrød. Ruta er 6,6 km lang. Funksjon: Ruta er forbindelsen mellom boligområdene langs Veumveien (Veum, Ambjørnrød, Trosvik, Holmen) og sentrum. Langs ruta ligger både Fredrik 2. videregående skole, Kvernhuset ungdomsskole og Sykehuset Østfold, avdeling Veum, som alle er store arbeidsplasser og genererer mye arbeidsreise. Karakteristikk: Ruta har i stor grad sammenhengende gang- og sykkelveg. Søndre deler av ruta går på eksisterende boliggater. Ideelt sett burde det fra Christianslund til Holmegata vært tosidig sykkelfelt. Dette er det imidlertid ikke plass til. Det anbefales derfor å legge til rette for blandet, og benytte boliggatene i bakkant av Holmegata. I området ved Christianslund må det gjøres utbedringstiltak. Rute 4 Veumruta (Borggata - Brogata - Myragata - Hjørnerødgt. - Mulvadsgt. - Oredalsveien - Veumveien) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 4.1 Fra Borggata - Veumveien via Brogata - Myragata - Hjørnerødgt. - Mulvadsgt. - Oredalsveien 4.2 Veumveien fra Oredalsvn - Repslagerveien 4.3 Repslagervn. - Veumveien Veumveien 36 - Kvernhuset skole 4.5 Kvernhuset skole - Brønnerødlia 4.6 Brønnerødlia - Ambjørnrød - Gluppe - Brønnerødlia Blandet Undergang under rv 110 Framtidig Blandet Undergang under rv 110 Tiltaksbehov: Skilting, Kryssutbedring v. Christianslund Kryssutbedring Hastighetsreduserende tiltak Kostnad (mill) 0,6 mill Skilting 0,05 50 Vs fortau Blandet, 40km/t Ny skilting av fart 0,02 50 V.s GSV Vs. GSV Utbedring av dagens anlegg, 0,5 utbedre krysningspunkt 50 Vs. GSV Vs.GSV Ingen 0,0 Undergang Undergang 50 V.s. GSV V.s. GSV Ingen 0,0 60 V.s GSV V.s GSV Skilte og merke kryss Hestehagen 0,03 26 / 80

27 27 / 80

28 Rute 4A Oredalsruta (Oredalsveien) Strekning: Rute 4A går langs Oredalsveien, som er en kommunal samlegate. Ruta er 2 km lang. Funksjon: Ruta forbinder boligområdene i Oredalen, Oredalsåsen og Kniplefjellet med rute 4 og rute 19. Karakteristikk: Oredalsveien har i dag fartsgrense på 40 og 50 km/t. Det er boligbebyggelse på begge sider av vegen. Trafikkmengdene tilsier at vi kan legge til rette for blandet, såfremt fartsgrensen reduseres til 40 km/t på hele strekningen. Nederste del av Oredalsveien foreslås toveis sykkel, mens enveis bil. Rute 4A Oredalsruta (Oredalsveien) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 4.A.1 Furutun C.P Hjem - kryss Myrastien. 4.A.2 kryss Myrastien - kryss Christianslund allè. 4.A.3 kryss Christianslund allè - kryss Knipleveien 4.A.4 Kryss Knipleveien - kryss Veumveien 40 Blandet 40 Fortau, begge sider Framtidig Blandet, 40km/t Blandet, 40km/t 50 H.s. Fortau Blandet, 40km/t 50 Blandet Blandet, Tiltaksbehov: Skilting Hastighetsreduserende tiltak Endre fartsgrense fra 50 til 40 km/t, Skilting av fartsgrense Skilte forbudt for motorvogn i nedre del av Oredalsvn., retning fra Veumveien - Knipleveien(åpner for sykkel i begge retninger) Kostnad (mill) 0,1 mill 0,03 0,03 0,03 0,01 28 / 80

29 29 / 80

30 Rute 5 Råderuta (Rv 110 på strekningen Haredalen - Mosseveien - Borggata) Strekning: Rute 5 følger stort sett rv 110 fra Haredalen inn mot Ørebekk, Mosseveien og Fredrikstad sentrum. Ruta er ca 8 km lang. Funksjon: Ruta er en av hovedinnfartene til byen fra Gressvik og Onsøy. På strekningen Fjellberg - Sentrum, er ruta den eneste hovedinnfarten fra vest, og er derfor svært viktig. På strekningen Skåra Gamle Åle vei er ruta skolevei. Karakteristikk: Det er stort behov for tiltak langs ruta. Første del av ruta fram mot Skårakrysset har ikke tilbud til syklende i dag. Her foreslås gang- og sykkelveg, på den siden hvor det er flest bolighus. Fra Skåra til Ørebekk er det i dag tilfredsstillende gang- og sykkelveg. Ved Ørebekk er ikke vegsystemet tilrettelagt for sykling. Kryssing av Storveien er en utfordring. På strekningen Ørebekk Simo kan det sykles langs rv 110, men plassen er begrenset, det er mye støy, støv og skitt. Dagens innbyr ikke til sykling. Fullgod løsning oppnås ikke på strekningen Ørebekk Simo før hele vegsystemet bygges om. Det bør da etableres en sammenhengende gang- og sykkelveg, hvor det skilles mellom gående og syklende. Ut fra transportsyklistens ståsted anbefales det en undergang i krysset med Storveien. Det bør også legges til rette for planfri kryssing mot Pettersand/Labråten, der vi i dag har kryssing i plan. Langs Mosseveien er det i dag dels ensidig og dels tosidig sykkelfelt. Arealene er svært utflytende og syklistene er utsatt mht inn og utkjøring til næringseiendommene. Det er behov for oppstramming. Planlagt løsning i fbm rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse legges til grunn. Ideelt sett hadde det en løsning med 2-sidig sykkelfelt og fortau vært det beste. Dette er det imidlertid ikke plass til dersom en også skal legge til rette for parkering i tilknytning til næringsarealene langs Mosseveien. Rute 5 Råderuta (Rv 110 på strekningen Haredalen - Mosseveien - Borggata) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 5.1 Rv 110 fra Haredalen - Solgård 5.2 Rv 110 fra Solgård - Skårakrysset 60 Blandet 80 Blandet Framtidig Tiltaksbehov Ensidig GSV: 5,8 km Skilting 3 underganger (hvorav en finansieres gj. Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse) Kostnad (mill ) 61,5 mill V.s GSV 1,5 km ensidig GSV 7,5 Vs. GSV 1,6 km ensidig GSV 8,0 5.3 Rv 110 fra Skårakrysset - skåraveien 80 H.s GSV H.s GSV Vs GSV 110 m GSV 0,6 30 / 80

31 5.4 Rv 110 fra Skåraveien - undergang ved Skåraåsen 5.5 Undergang ved Skåraåsen - Gamle Åle vei 5.6 Gamle Åle vei Storveien 5.7 Kryss med Storveien til Seut bro 5.8 Seutbroa - fotgjengerkryssing 5.9 Fotgjengerkryssing - Hydrolift 60 Hs. GSV H.s.: GSV Vs: GSV 80 Hs: GSV H.s: GSV Kryssningsmulighet mot Pancoveien 300 m GSV 1,5 Kryssing av rv 110 mot Panchoveien 60 H.s GSV H.s GSV Tilpasse til nytt vegsystem - 50 V.s: GSV H.s: ikke tilbud 50 Hs. Fortau Vs. Fortau H.s: GSV Planfritt kryss Ensidig GSV 50 H.s GSV H.s GSV Planfri kryssing Undergang 100 m GSV 70 m GSV 110 m ombygging fra tosidig fortau til ensidig GSV 350 m GSV Undergang 5.10 Hydrolift - Seutelven Blandet GSV Ensidig GSV 500 m 3, Seutelven 36 - Fjellberg 50 Ensidig GSV, Tosidig Ensidig GSV 280 m 1,4 bro Undergang GSV, 5.12 Mosseveien fra Fjellberg bro - Onsøyveien 5.13 Mosseveien fra Onsøyveien - Floaveien 5.14 Mosseveien fra Floaveien - Gutzeisgt Borggt fra Guitzeisgt. - Ny bro til Kråkerøy 5.16 Borggt. Fra trase ny bro til Kråkerøy- Holmegt Borggt. Fra kryss Holmegt - kryss Evjekaia 5.18 Borggt. Fra kryss Evjekaia - kryss Storgt. 50 Tosidig GSV Undergang under broa Undergang Tosidig GSv Undergang under broa 50 Tosidig GSV Tosidig GSV Utbedre kryssing under Fjellberg bro Utbedre GSV på h.side i tråd med regplan for rv m GSV 50 Tosidig sykkelfelt Hs GSV Løsning i tråd med rv m GSV 2,5 50 Sykkelfelt h.s GSV hs GSV hs 180 m 7,1 Undergang Undergang 50 Sykkelfelt hs GSV hs 90 m GSV 0,5 50 GSV hs GSV hs Ingen - 50 Fortau GSV hs 70 m GSV 0,4 0,3 10,7 1,5 15 0,2 0,8 31 / 80

32 32 / 80

33 Rute 6. Engelsvikenruta (Langs rv 116 fra Skåra og Fv 403 til Engelsviken) Strekning: Rute 6 går langs rv 116 fra Skåra til Fjærå, og videre langs fv 403 til Engelsviken. Ruta er ca 11 km lang. Funksjon: Ruta er forbindelsen mellom vestre Onsøy og øvrige Fredrikstad. Karakteristikk: På strekningen Engelsviken - Fjærå er det, med unntak av i Engelsviken, gang og sykkelveg. Denne brukes i dag mye av skolebarn. I Engelsviken er det forholdsvis trangt. Her er det nylig etablert et ensidig fortau. Strekningen har noe tung. På strekningen Fjærå - Skåra er det i dag ikke noe tilbud for gående og syklende. Hastigheten er høy og forholdene innbyr ikke til sykling. Det er derfor lite sykkel på strekningen. Rute 6. Engelsvikenruta (Langs rv 116 fra Skåra og Fv 403 til Engelsviken) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 6.1 Skårakrysset - 60 Blandet Borgås 6.2 Borgås - kryss med rv 70 Blandet kryss med rv kryss fv 403 ved Fjærå 6.4 kryss fv 403 ved Fjærå - innkj. Til Kiwi 6.5 innkj. Til Kiwi - kryss fv 401 Gaustadkrysset 6.6 Gaustadkrysset - Grundvikveien 6.7 Grundvikveien - Moloveien 80 Blandet GSV Kryssing av rv 116 Framtidig Tiltaksbehov Kostnad Tot. 7,2 km GSV 35,2 mill kr Ensidig GSV GSV 3,3 GSV GSV 14 GSV Kryssing av rv Blandet GSV HS GSV 1,1 60 HS. GSV Hs. GSV Ingen - 50 Hs GSV Hs GSV Ingen - 50 v.s Fortau Redusere hastighet til 40 km/t, fortau 16,7 Ny skilting av fart 40 km/t 0, Moloveien - Engelsvikenbryggel. 50 Blandet Blandet, 40km/t Ny skilting av fart 40 km/t 0,05 33 / 80

34 34 / 80

35 Rute 6A Lervik (langs fylkesvei 401 fra Skjæløy - Gaustadkrysset) Strekning: Rute 6 går langs fv 401 fra Skjæløy - Manstad og videre til Gaustadkrysset. Ruta er 3 km lang. Funksjon: Ruta er viktig som skolevei, da den passerer både Manstad barneskole, Gaustadhallen og Gaustad ungdomsskole. Karakteristikk: Det mangler i dag et tilbud for syklende på denne strekningen, med unntak mellom Manstad skole og Gaustad Ungdomsskole. Trafikksikkerhetsmessig, og mht å få skolebarn til å gå eller sykle til skolen er det viktig å få etablert et tilbud for gående og syklende. Vi foreslår gang- og sykkelveg, tiltross for at man nå regulerer fortau. Dette gjør vi fordi det vil bli konflikt mellom gående og syklende på et fortau. Mange barn vil trolig velge sykkel, da dette tar mye kortere tid. Rute 6A Lervik (langs fylkesvei 401 fra Skjæløy - Gaustadkrysset) Fra - til Km/t Dagens 6A.1 Skjæløy og frem til 50 Blandet Lervikveien 69. 6A.2 Lervikveien 69 til fv Blandet 6A.3 Kryss fv Manstad 30 Blandet skolel 6A.4 Mellom Manstad skole og Rimi 6A.5 Manstad skole - Gaustadkrysset 30 Blandet Blandet Opprustning av området Framtidig Tiltaksbehov Kostnad 2,5 km GSV 10,1 mill kr GSV Etablere GSV 7,9 GSV Etablere GSV 0,9 GSV Etablere GSV 0,8 I Opprustning av området 0,5 50 GSV GSV 0 Rute 6B Saltnesruta Strekning: Ruta går langs rv 116 fra Fjærå til kommunegrensen ved Saltnes. Ruta er 3,5 km. Funksjon: Deler av strekningen benyttes som skoleveg. Ved en etablering av gang/sykkelveg, vil det bli et sammenhengende tilbud for gående/syklende mellom Manstad og Saltnes. Karakteristikk: Trafikken på denne strekningen har forholdsvis høy hastighet. Vegen er noe svingete og ikke belyst. Det er igangsatt regulering av gang- og sykkelveg på strekningen Saltnes - Kjerre. Planen forventes vedtatt våren Den delen av strekningen som er i Fredrikstad kommune er ca 1,9 km. Det tas sikte på oppstart i Rute 6B Saltnesruta Fra - til Km/t Dagens 6B.1 Fjærå til Saltnesveien 17 6B.2 Saltnesveien 17 til Saltnesveien 84. Belyst etter 500 meter. 6B.3 Saltnesveien 84 til Tatersvingen. 80 Blandet 60 Blandet 80 Blandet Framtidig Tiltaksbehov: 3,5 km GSV Kostnad 17,7 mill kr GSV Etablere GSV 3,7 GSV Etablere GSV 5,3 GSV Etablere GSV 5,1 35 / 80

36 6B.4 Tatersvingen til Råde kommune. 60 Blandet GSV Etablere GSV 3,6 36 / 80

37 Rute 6C Kjerreruta Strekning: Ruta går langs fv 4102 fra Manstad til Kjerre. Ruta er ca 0,8 km. Funksjon: Strekningen benyttes som skoleveg. Karakteristikk: Det er tilfredsstillende tilbud for mellom Manstad og Kjerre. Men for som skal til Lervik/Skjæløy er dagens løsning ikke tilfredsstillende. Da mangler det 80 meter gang og sykkelveg, ned mot Lervikveien. Rute 6C Kjerreruta Hovenettrute Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov 80 m GSV Kostnad 0,4 mill kr 6C.1 Kryss Lervikveien Blandet Hs. GSV Etablere 80 m 0,4 - Lervikveien 4A GSV 6C.2 Lervikveien 4A - 50 H.s GSV H.s GSV Ingen - Antoniskogen 6C.3 Antoniskogen - Kjerre 60 H.s GSV H.s GSV Ingen - 37 / 80

38 38 / 80

39 Rute 7 Vikaneruta (Storveien fra Ørebekk - Rød - Slevik - Vikane) Strekning: Ruta følger rv 117 fra Ørebekk til Vestre Vikane. Ruta er ca 13 km lang. Funksjon: Ruta er ikke ensartet og har derfor ulik funksjon. Gjennom Gressvik og fram til Rød er ruta både viktig som skoleveg, arbeidsveg, lokalveg og turveg. Her er det et potensial mht arbeidsreiser. Lenger ut er ruta først og fremst viktig som skoleveg og turveg. Ruta er her en del av North Sea Cykle Route. Flere av Fredrikstads populære utfartssteder, spesielt på sommeren, ligger langs Onsøykysten, og kan nås ved bruk av denne ruta. Karakteristikk: Rutas karakteristikk varierer en del. Gjennom Gressvik er det i dag et ensidig felles tilbud for gående og syklende. Det er en del på tvers av Storveien, hvilket betyr at det er viktig med tilstrekkelig mange krysningspunkt samt med god utforming av kryssene. Langs Storveien er det bebyggelse langs vegen. Dette medfører mange avkjørsler som krysser gang og sykkelvegen. Disse bør det ses nærmere på. Det er nylig etablert et fortau på deler av strekningen. Tilbud for syklende er det ikke funnet plass til. Det er i den senere tid etablert fartsreduserende tiltak på strekningen. Utenfor tettbebyggelsen foreslås det å etablere gang/sykkelveg, der det i dag mangler. Rute 7 Vikaneruta Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov - G/S-veg: 3,5 km (På deler av strekningen må det trolig lages en brokonstruksjon 350 m) - fartsreduserende tiltak - kryssutbedringer langs Storveien 7.0 Kryss rv Hs: fortau Tosidig 50 m tosidig GSV 0,3 Storveien 3 GSV 7.1 Storveien Tosidig Tosidig Ingen - GSV GSV 7.2 Storveien 5 - Gressvik 50 V.s. GSV V.s. GSV Utbedre kryssene 5,5 torg 7.3 Gressvik Torg - Nordre Fagerås vei 50 V.s Fortau Blandet Fartsreduserende tiltak Utbedre krysningspunkt ved 0,4 7.4 Søndre Fagerås vei - kryss med Vikerveien 7.5 Kryss med Vikerveien - Rødåsen 7.6 Rødåsen - Vikaneveien Vikaneveien kryss Slevikstranda 7.8 Kryss Slevikstranda - kryss Buvikstranda 7.9 Kryss Buvikstranda - Vikaneveien Vikaneveien 276 til Vikaneveien Vikaneveien Vikaneveien 384 (Mølen) 7.12 Vikaneveien p- plass til Hankø 7.13 P-plass til Hankø - Vikaneveien Vikaneveien Sareptaveien systemskifte VS: GSV Vs: GSV Ingen - Vs. GSV Vs:GSV Ingen - 60 V.s GSV V.s GSV Ingen - 60 Blandet GSV 400 m GSV 2,0 70 Blandet GSV 730 m GSV 3,7 50 Blandet GSV 980 m GSV 4,6 50 VS:GSV Vs GSV Ingen - 50 Blandet Vs: GSV 1 km Gang og sykkelveg (På deler av strekningen må det trolig lages en brokonstruksjon 350 m) 16,8 50 GSV GSV - 50 Fortau GSV 280 m GSV 1,4 50 Blandet GSV 70 m GSV 0,4 Kostnad 35,10 mill kr 39 / 80

40 40 / 80

41 41 / 80

42 Rute 7A Vikerruta Strekning: Vikerruta går langs fv 413 fra Ålekilene til Viker. Ruta er ca 2,7 km lang. Funksjon: Ruta er viktig som skoleveg, og som forbindelse mellom Gressvik sentrum (som er definert som områdesenter i ATPNG) og de omkringliggende boligområdene Oksviken og Viker. Karakteristikk: Det er for det meste tilfredsstillende tilbud for syklende langs denne ruta. En mindre utbedring samt utbedring av systemskiftet ved Kryddervegen (hvor gang-/og sykkelvegen skifter side) er anbefalt. I Viker er en såpass liten at blandet kan tilrådes. Rute 7A Vikerruta Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 7A.1 Vikerveien fra kryss rv kryss Krydderveien Framtidig Tiltaksbehov: Mindre utbedring Kryssutbedring 60 V.s GSV V.s GSV Utbedring av GSV ved busstopp før avkjøring til Krossnes. Utbedre kryss med Krydderveien Kostnad 0,3 mill kr 0,3 7A.2 Kryss Krydderveien til Sturødveien 7A.3 Sturødveien - Vikerkilen 60/50 H.s GSV H.s GSV Ingen - 50 Blandet Blandet Ingen - 42 / 80

43 43 / 80

44 Rute 8 Floaruta Strekning: Ruta går fra Mosseveien, via gang/sykkelbrua over mot Gressvik og videre mot Ålestranda. Ruta er ca 2,5 km. Funksjon: Ruta er en del av North Sea Cykle Route. Den er svært viktig for på strekningen Gressvik - sentrum. Gressvik fergested er tilknyttet denne ruta. Karakteristikk: Store deler av ruta følger eksisterende boliggater med lite. Behov for skilting. Rute 8 Floaruta Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov: Fartsreduserende tiltak Skilting Kostnad (mill) 0,16 mill kr 8.1 Mosseveien - Floabroa GSV GSV Ingen Floabrua/Gangbro - GSV GSV Skifte ut dekke 3 m, ved broa. 0,1 Habekkveien 19 Strekkmetall blir veldig glatt. 8.3 Habekkveien til Gressvikveien. 50 Blandet Blandet, Ny skilting av fart 0, Gressvikveien fra kryss Habekkveien - Julius Jacobsensv 8.5 Julius Jacobsensv. Fra kryss Storvn. - Gressvik fergeleie 8.6 Bruket - Gunnelandet - Ålestrandvn. 30 Blandet 40km/t Blandet, 30km/t Ingen - blandet Blandet Ingen - 50 Blandet Blandet, hastigh. 40 km/t Endre hastighet fra 50 til 40 km/t. Skilting 0,05 44 / 80

45 45 / 80

46 Rute 9 Kråkerøyruta (Rv 108 Kjøkøy - Kråkerøyveien - Kråkerøy bro) Strekning: Ruta følger stort sett rv 108 fra Kjøkøy til Fredrikstad sentrum. På Nordøstre del av Kråkerøy følger ruta Bjørnebyveien, som går parallelt med rv 108. Ruta er ca 9 km lang. Funksjon: Ruta er en viktig forbindelse både mht arbeidsreiser fra boområdene på Nordre Kråkerøy til sentrum, og mht skoleveg og turveg. Potensialet for arbeidsreise er stort, i alle fall for den nordre delen av ruta. Barn på Kjøkøy går i dag på Lunde skole. Dagens tilbud over Kjøkøysundbroa er kun smale fortau. Et gang/sykkelveg-tilbud på denne delen av ruta vil være viktig for å knytte lokalsamfunnet bedre sammen. Det er et viktig sikkerhetstiltak. Karakteristikk: Ruta har skiftende karakter. Deler av ruta (fra Lunde til Fuglevik Li) har sammenhengende gang-/sykkelveg, deler av ruta har i dag kun fortau. Trafikkmengden på strekningen varierer fra kjt/døgn på Kråkerøybro til ca 6000 ved Kråkerøy kirke og ca 4200 ved Kjøkøy. Langs rv 108 fra Fuglevik li til Fredrikstad sentrum er det forholdsvis smalt. Det er flere steder ikke plass til en gang/sykkelveg eller tosidig sykkelfelt. Det er derfor foreslått å bruke boliggatene som går parallelt med riksvegen som hovedsykkeltrasé. Mye av en skal til boligområdene nordøst på Kråkerøy, og må derfor krysse rv 108. Det er viktig å utforme disse krysningspunktene godt. Videre er skilting svært viktig, og da spesielt der det foreslås ikke symmetriske løsninger. Dette gjelder spesielt på strekningen Alshus - Skogveien. Det foreslås en ikkesymmetrisk løsning, med ensidig sykkelfelt og ensidig gang- og sykkelveg samt ensidig sykkelfelt og blandet i boliggater. Bakgrunnen for dette er ønske om å kunne sykle på samme side av vegen lengst mulig, og dermed begrense antall krysningspunkt på rv 108. Pga stor og begrenset plass på Kråkerøybro, foreslås det en ny gang- og sykkelbro fra Glommen brygge til Phønixgate. Med ny Bjølstadfjelltunnel og bomstasjon i området anbefales det å lede sykkelen utenom eksisterende rundkjøring i Vennelystveien/Kråkerøyveien. Kråkerøy sentrum har behov for opprusting. En ny gang- og sykkelbro vil være et godt insitament også i så henseende. Rute 9 Kråkerøyruta (Rv 108 Kjøkøy - Kråkerøyveien - Kråkerøy bro) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens Framtidig Tiltaksbehov: GSV: 1300 m (hvorav 250 på Kjøkøybroa og 60 m på ny sykkelbro) Tosidig sykkelfelt: 360 m Ensidig sykkelfelt: 360 m Kryssutbedring: 5 kryss Undergang: 1stk Mindre utbedringer: Kostnad (Mill kr) 54,18 mill 9.1 Kjerreveien - Blandet Blandet - Revbakken 9.2 Revbakken - Kjøkøy 80 G/S-veg GSV Forbedre ekisterende anlegg 1,8 bro 9.3 Kjøkøy bro 80 Fortau GSV 250 m GSV som henges på broa 14,0 9.4 Kjøkøy bro - 80 Blandet GSV 920 m GSV 7,7 Trolldalen Undergang ved Trolldalen 9.5 Trolldalen - 60 H.s GSV H.s GSV Ingen - Kråkerøyveien Kråkerøyveien 219 til 80 H.s GSV H.s GSV Ingen - Barkedalen Barkedalen - Fuglevik Li 1,1 50 V.s GSV V.s GSV Sykkelfelt h.s 250 m ensidig sykkelfelt Utbedring av kryss Fuglevik Li/Kråkerøyveien 46 / 80

47 47 / 80

48 9.8 Fuglevik Lli - Hans 50 Bredt Tosidig 360 m Tosidig sykkelfelt, redusere 2,2 Andersens vei fortau vs sykkelfelt fortausbredde 9.9 Hans Andersens v - 50 Bredt Skille mellom 110 m ensidig sykkelfelt, redusere 0,83 Skogveien fortau vs sørgående og nordgående - Ensidig sykkelfelt vs - Blandet i Skuteveien fortausbredde. Skilting Utbedre kryss med Skogveien 9.10 Skogveien - Bekkhus Blandet Blandet Skilting 0, Bekkhus - Tursti Tursti - Bjørnebyveien 9.12 Bjørnebyveien/ Prestegårdsveien Blandet Blandet Utbedre kryss Sagmesterveien/ Damveien/ 0, Prestegårdsv. - Glommen brygge 9.14 Glommen brygge - Phønixgt 9.15 Kråkerøy sentrum fra Glommen brygge - Løypeveien 9.16 Løypeveien - fra Rv 108 til Ulvedalen 9.17 Ulvedalen - Prestegårdsveien Kråkerøyveien GSV GSV Ingen - Ingen GS-bro Ny GS-bro (elvebredden er ca 30 m) ca 60 m Ingen GSV Krysning rv m GSV Utbedre krysningspunkt Blandet Blandet Opphøyd gangfelt - Blandet Blandet Utbedre kryss Ulvedalen/Rv 108 0,5 25,0 0,7 Kryss Rv 108/Damveien 48 / 80

49 49 / 80

50 Rute 10 Enhuusruta (Rv 108 Kråkerøyveien - Enhusveien - Rødsveien - Gangbroa) Strekning: Ruta går langs fv 453 fra Kråkerøy kirke til gangbroa over Vesterelva. Ruta er ca 3,4 km lang. Funksjon: Ruta er viktig som skoleveg til Kråkerøy ungdomsskole og Rød barneskole. I dag er ruta en viktig trase for sentrumsrettet fra boligområdene langs Langøyveien, Glombo og Nordre deler av Kråkerøy. For befolkningen langs Langøyveien og Glombo vil viktigheten av ruta trolig avta med utbedring av rute 11. Karakteristikk: Ruta har i dag blandet. Det mangler tilbud langs fv 453 mellom Rød skole og Kråkerøy ungdomsskole. Denne strekningen blir i liten grad brukt som skoleveg, da det eksister en turveg mellom skolene, som i stor grad dekker dette behovet. Strekningen er imidlertid viktig som del av et turvegnett mot Enhuuskilen og utfartsområdene på sørvestre deler av Kråkerøy. Strekningen er regulert som en del av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse. Fra Rød skole til Glomboveien er det i dag tilfredsstillende tilbud. I hht reguleringsplan skal det etableres en planskilt krysning ved Glomboveien. I Rødsveien er det i dag en forholdsvis nyetablert fortausløsning. Når hele prosjektet rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse er realisert, (hvilket innebærer tunnel gjennom Åsgårdsfjellet), skal Rødsveien stenges for gjennomgangs. Det anbefales å legge til rette for blandet på denne delen av strekningen. Dette medfører behov for godt utformet systemskifte ved overgang gang/sykkelveg - blandet. Rute 10 Enhuusruta (Rv 108 Kråkerøyveien - Enhusveien - Rødsveien - Gangbroa) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 10.1 Kråkerøyveien - Kråkerøy ungdomskole 10.2 Kråkerøy ungdomskole til Enhusveien Enhusveien 31 til Rød skole 10.4 Rød skole - Enhuusvn Enhuusvn. 4 - Rødsveien Blandet Framtidig Tiltaksbehov: 3 underganger 2 kryss som skal utbedres 530 m GSV H.s GSV H.s GSV Utbedre undergangen med Kråkerøyveien i tråd med reg.plan for rv 108 V.s GSV Tiltak i tråd med reg.plan for rv 108: - Undergang - Forskyvning av vegtrase, g/s-veg på deler av eksisterende veg. Ca 530 m Kostnad (mill) 80 V.s GSV V.s GSV Undergang ved Rød skole 11,3 50 V.s GSV V.s GSV Ingen - 50 H.s GSV Kryssing i plan Rødsveien 33 - Sofus Sørensens v Bjølstadveien Blandet H.s GSV Planskilt kryssing 60 H.s. Fortau Blandet Blandet Tiltak i tråd med reg.plan for rv 108: - Undergang - Noen meter g/s-veg h.s Hastighetstiltak Kryssutbedring ved systemskifte - Oppstramming av kryss Bjølstadvn/Vennelystveien - Skilting av trase 26,85 mill 9,4 4,3 0,5 0, Bjølstadvn. - Gangbroa 10.9 Plassen foran gangbroa Blandet på p- plass G/S-veg Blandet Endelig utforming avh. av hvordan plassen formes Gangbro gangbro gangbro Ingen Etablere GSV på lokk over Bjølstadforbindelsen i tråd med pågående regulering. 1,0 50 / 80

51 51 / 80

52 Rute 11 Langøyruta (Langøyveien - Liveien - Glomboveien - over FMV - K.G. Meldahlsvei - Gangbroa) Strekning: Ruta går langs fv 454 (Langøyveien) fram til Jøtul. Deretter følger den dels eksisterende boliggater og dels langs jordekant mot Glombo, videre langs Glomboveien over FMV og videre langs eksisterende boliggate KG. Meldahlsvei. Ruta er ca 4 km lang. Funksjon: Ruta er en viktig trase mht sentrumsrettet fra bolig og næringsområdene på Langøya, Glombo og mot sentrum. Karakteristikk: Ruta er forholdsvis flat, og vil være en raskere veg mot sentrum enn langs rute 10 Enhuusruta. Standarden varerier fra gang- og sykkelveg, boliggate til ikke eksisterende tilbud. Store deler av ruta er regulert. Rute 11 Langøyaruta (Langøyveien - Liveien - Glomboveien - over FMV - K.G. Meldahlsv - Gangbroa) Fra - til Km/t Dagens 11.1 Måkeveien - Jegerveien 50 Ensidig fortau Framtidig Blandet Tiltaksbehov: GSV ensidig : 2,1 km GSV tosidig: 520 m Kryssutbedring: 1 Nytt kryssingspunkt i plan: 3 Ny Planskilt kryssing: 2 Kostnad (mill) 38,45 mill kr 11.2 Jegerveien - Festningsveien 11.3 Festningsveien - Fjellveien jordekant fram til Liveien 11.4 Liveien Blandet 11.5 Liveien Glomboveien Glomboveien 23 - Ny veg til Glombo 11.7 Ny veg til Glombo fra Glomboveien trasé for framtidig rv Trasé for framtidig rv 108 fram til Bjølstadforbindelsen 11.9 Trase for rv 108 ny Kråkerøyforbindelse: ny Kråkerøybro 50 V.s GSV V.s GSV Forbedre kryss Gyteskjær/Langøyveien 0,3 Blandet i GSV GSV 330 m 1,65 Festningsvn. Dyrka mark fram til Liveien Blandet 240 m - Dyrka mark GSV 520 m GSV 2,6 Ikke veg, men mulig å sykle Ikke veg, men mulig å sykle GSV Krysningspunkt i plan 190 m GSV G/S-veg Løsning i tråd med reg.plan for Ny veg til Glombo m G/S-veg Tosidig gsv Løsning i tråd med reg.plan for rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse: m Tosidig g/s-veg - Undergang ved kryss med Bjølstadforbindelsen Fortau Løsning i tråd med reg.plan for rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse: - Tosidig fortau i tilknytning til broa KG. Meldahlsvei Blandet Løsning i tråd med reg.plan for - Bjølstadforbindelsen G.A. Stouslands vei GSV 30m GSV 0, Bjølstadforbindelsen fra rv 108 G.A. Stouslandsvei Tosidig g/s-veg Løsning i tråd med reg.plan for Bjølstadforbindelsen. 200 m tosidig GSV 2, Bjølstadforbindelsen fra G.A Stouslands vei Ensidig g/s-veg Løsning i tråd med reg.plan for Bjølstadforbindelsen 80 m ensidig g/s-vei 52 / 80 1,1 7,2 16,9 6 0,5

53 53 / 80

54 Rute 12 Østsiden (Fra Ferjested Gamlebyen - Ferjested Sellebakk) Strekning: Ruta går langs østsiden av Glomma fra ferjestedet i Gamlebyen til Sellebakk. Ruta er ca 3,5 km. Funksjon: Ruta er en viktig trase for arbeidsreiser mellom sentrum og Østsiden. Ruta er en del av North Sea Cykle Route samt en del av Glommastien. Den er en fin turveg. Sett i lys av framtidig utvikling av Sorgenfriområdet vil rutas viktighet bli ytterligere forsterket. Karakteristikk: Ruta er kjent for de som sykler i dag, både som turveg og som en roligere arbeidsreiseveg. Den er et godt alternativ til rute 13, som går i mer belastet område. Ruta har forholdsvis bra i dag, men trenger noen utbedringer, belysning og skilting. Jevnlig vedlikehold mht vegetasjon er viktig på denne ruta. Rute 12 Østsiden Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 12.1 Ferjested Gamlebyen til trapp ved vollanlegg GSV (turveg) Framtidig GSV (turveg) Tiltaksbehov Etablere sykkelrampe Belysning Asfaltere fartshumper 200 m GSV Kostnad (mill kr) 2,1 mill Ingen Trapp langs vollanlegg GSV (turveg) 12.3 Glommastien til Nabbetorpveien 99. GSV (turveg) 12.4 Nabbetorpkaia fra Nabbetorpveien 99 til GSV kryss med Nabbetorpveien (turveg) 12.5 Narntegata frem til Nabbetorpveien Blandet GSV (turveg) GSV (turveg) GSV (turveg) Blandet, 30km/t Sykkelrampe, se foto 0,8 Ingen - Fjerne en bom i - saksebom ved Nabbetorpveien 99. Ingen 0, Nabbetorpveien 133 langs elven forbi Narnte teglverk til Galtungveien GSV GSV Belysning, Generelt vedlikehold 12.7 Galtungveien til Emil Mørchs vei 1 50 GSV GSV Ingen Emil Mørchsvei 1 - Høvleriveien 50 Blandet GSV 1, Høvleriveien til ferjested Sellebakk 50 Blandet Blandet, 30km/t Opparbeide GSV i samsvar med reguleringsplan for Emil Mørchs vei 1, 200 m Hastighetsreduserende - 54 / 80

55 55 / 80

56 Rute 12A Prestelandet Strekning: Ruta går fra Glommastien til broholdet. Ruta er ca 0,8 km lang. Funksjon: Ruta er en snarvei mellom rute 12 Østsiden og rute 14 Skjebergruta. Det vil si en snarvei for de som skal i retning Begby Gamlebyen/Gamlebyferga. Karakteristikk: Store deler av ruta er tilfredsstillende. På strekningen ved Gudevold barnehage foreslås det mindre tiltak. Skilting er viktig, da dette er en snarvei som forbinder to hovedruter. Rute 12 A Prestelandet Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 12 A. 1 Fra brohodet til undergang Fr.stad bro 12 A. 2 Fra undergang Fredrikstad bro/spinneriveien til Gudevold barnehage 12 A.3 Gudevold barnehage til kryss Mossinsgate 12 A.4 Mossinsgate til Nabbetorpveien 12 A.5 Prestelandet til Glommastien Framtidig Tiltaksbehov Hastighetsreduserende Fjerning av saksebom Skilting Kostnad (mill kr) 0,16 mill GSV GSV Ingen - Blandet 30 Blandet Blandet, 30km/t Skilting av fart, fartshumper 0,1 GSV GSV Fjerning av saksebom 0,01 GSV GSV Ingen - Blandet, 30km/t Skilting av fart 0,05 56 / 80

57 57 / 80

58 Rute 13 Øra - Årum Strekning: Ruta går langs rv 111 fra Øra til Årum. Ruta er ca 15 km lang. Funksjon: Øra er et område med mange arbeidsplasser. Den søndre delen av ruta er derfor viktig mht arbeidsreiser til og fra dette området. Det har fra næringene i området vært ytret ønske om gang og sykkelveg på de deler av denne strekningen som i dag ikke har tilfredsstillende tilbud. Strekningen mellom Sellebakk og rv 110 er også viktig mht arbeidsreiser til/fra sentrum. I likhet med rute 12 vil denne ruta betjene Sorgenfriområdet. Ruta har også en viktig funksjon mht intern på Østsida. Gode krysningspunkt med sidegatenettet er i så henseende viktig. På Årum har ruta funksjon som skoleveg. Karakteristikk: Trafikkmengden, tungandelen og andel gjennomgangs på ruta varierer. På Habbornveien er tungandelen stor. Fra rv 110 til Torp går ruta gjennom tett bebygd område, med bolig- og næringsområder på begge sider av vegen. Ruta går gjennom et forholdsvis flatt og åpent terreng. Fra Torp til Årum sammenfaller ruta med Glommastien og North Sea Cykle Route. Ved Innbyggerne på Torp ønsker planskilt kryssing ved Prix. Dette vil være med på å redusere rv 111 som barriere, og er først og fremst viktig mht lokal. Rute 13. Øra - Årum Fra - til Km/t Dagens 13.1 Sydende Øra til Løytnant Dons vei 13.2 Fra Løytnant Dons vei til Fru Ingers gt Fru Ingers gt. Til kryss Rv 110-Rv Langs Rv 111 fra kryss m. rv110 til Lundheimveien 13.5 Lundheimveien - Borgeveien 13.6 Borgeveien - Sarpsborgveien 410A 13.7 Sarpsborgveien 410A til Torpegata Blandet 60 Blandet Framtidig Blandet V.s. GSV Tiltaksbehov Etablere GSV - sum 1960 m Undergang rv 110 Etablere fotghengerfelt Oppstarmming av kryss Hastighetsreduserende Undergang rv 111 Torp Prix Etablere GSV som sammenføyes med GSV fra Fru Ingers gt m V.s. GSV V.s. GSV Ingen - V.s. GSV V.s. GSV Etablere undergang Rv ,0 V.s. GSV V.s.GSV Dårlig sikt i kryss Grårudveien. 0,2 Stramme opp kryss. 60 V.s. GSV V.s. GSV Fotgjengerfelt over Strykerveien. 0,3 V.s GSV/ Fortau/ Veiskulder V.s GSV Etablere GSV der dette mangler m. Stramme opp kryss ved Torp I.L Kostnad (mill kr) 24 mill kr - 5,0 2,0 58 / 80

59 59 / 80

60 Kryss Sarpsborgveien 13.8 og Torpegata langs Torpegata frem til P.L.Kolstadsvei P.L Kolstadsvei til Torpebergveien Torpebergveien til Pålløkka på Glommastien Pålløkka på Glommastien videre til Moumgaten Moumgaten til kryss ved Vestengata Fra Vestengata til Sarpsborgveien Sarpsborgveien Kilevoldveien Kilevoldveien 34 - Årum skole Årum skole over skoleplass - under Sarpsborgveien - Vardeveien frem til undergang E Under E6 ut Vardeveien ved Bilet 30 Blandet 30 Blandet 60 V.s GSV Undergang V.s. GSV Undergang Blandet, 30km/t V.s GSV Undergang Etablere GSV 170 m Undergang ved Prix Ingen - Ingen - 60 V.s GSV V.s GSV Ingen - 70 V.s GSV V.s GSV Ingen - 60 V.s GSV V.s GSV Reasfaltering V.s GSV V.s GSV Ingen - 30 V.s GSV V.s GSV Ingen - 50 Blandet GSV GSV Ingen - Blandet, 30km/t 5,4 Hastighetsreduserende 0, Bilet til Moltebergveien Moltebergveien til Sarpsborgveien H.s GSV H.s GSV Ingen - 50 H.s Fortau H.s GSV Fotgjengerfelt over Moltebergveien Etablere GSV 100 m 0,5 60 / 80

61 61 / 80

62 Rute 14 Skjebergruta (Fra Gunnar Nilsensgt. - St.croixgt - Fredrikstadbro - rv 110 til kommunegrensen v. Skjærviken) Strekning: Ruta går fra sentrum, via St.croixgt., over Fredrikstadbro og videre langs rv 110 fram til kommunegrensen ved Skjærviken. Ruta er ca 10 km lang. Funksjon: Ruta er innfarten til sentrum fra øst, og derfor en viktig trase mht arbeidsreiser. Viktigheten øker jo nærmere sentrum man kommer. Med økt utbygging på Østsiden av Glomma vil rutas viktighet øke ytterligere. Karakteristikk: Ruta er, med unntak av Fredrikstadbroa, forholdsvis flat. Den varierer fra å være bygate til veg i spredt bebyggelse. Trafikkmengden varierer også veldig. St.croixgate er en viktig innfart/utfart til/fra sentrum. Trafikkmengden her er ca ÅDT. Det er stor kollektivandel i gata. Her skal de kjørende forberede seg på møte med bysentrum. Hastigheten bør ikke overstige 40 km/t. Gatetverrsnittet bør endres slik at det i seg selv er fartsreduserende, samt at det avsettes plass til sykkelfelt. Det vil bli et systemskifte akkurat ved St.croix. Det er viktig at dette utformes riktig. Med innføring av sambruksfelt på Fredrikstadbroa har situasjonen for syklende blitt betydelig forverret. Syklistene og gående må nå dele det smale fortauet, dersom man ikke velger å sykle i kjørebanen. Å sykle i kjørebanen oppleves ikke særlig behagelig, spesielt ikke opp brua. Bilen kommer nært innpå. I framtidig løsning bør det, om mulig, legges til rette for en påhengt gang- og sykkelveg på nordsiden av broa. Nordsiden av broa anbefales da det samsvarer med dagens løsning på strekningen brohodet Begby. Videre bør gang- og sykkelvegløsningen videreføres så langt ned mot St.croix- krysset som mulig. På strekningen brohodet Begby er det ensidig gang- og sykkelveg. Dette er i prinsippet god nok løsning. Akkurat ved brohodet er ikke dagens løsning særlig god for de som sykler fort. Dette skyldes krapp kurvatur. Med en påhengt gang- og sykkelveg på nordsiden av broa, vil dette bedres. Fra Begby til Borge skole er det i dag ikke tilrettelagt. Fra Borge skole til kommunegrensen er det tilfredsstillende. Skilting er viktig for å muliggjøre riktig trasevalg. Rute 14 Skjebergruta (Fra Gunnar Nilsensgt. - kommunegrensen v. Skjærviken) Hovednettrute Fra - til Km/t Dagens 14.1 St. Croixgate - Badehusgata V.s Fortau og Sykkelfelt Framtidig Tosidig sykkelfelt Tiltaksbehov 2840 m GSV 340 m sykkelfelt 740 m Gang-/sykkelbane i bro over Glomma 5 Kryssutbedringer 1 Krysningspunkt (systemskifte) 340m nytt gatetverrsnitt, med smalere kjørebane og tosidig sykkelfelt. Kostnad (mill kr) 51,6 mill kr 2, Badehusgt - Undergang v. rv 110 H.s Fortau V.s GSV/ Fortau Ensidig GSV Kryssing i plan, viktig med riktig 0,3 62 / 80

63 14.3 Undergang v. rv St.croix gt St.croixgt Rundkjøring v Brønneløkkveien 14.5 Rundkjøring v. Brønneløkkveien - brohodet på vestsiden 14.6 Fredrikstad bro fra brohodet på vestsiden - brohodet på Østsiden 14.7 Brohodet på Østsiden Spinneriveien utforming Tosidig GSV Tosidig GSV Speil og oppmerking - VS. Fortau Hs. GSV Fortau 60 Tosidig fortau VS. Fortau Hs. GSV GSV venstre side Ensidig GSV venstre side Ingen m GSV 6,6 - henge på en 740 m gang- og sykkelveg på utsiden av dagens bro. fortau Ensidig GSV 90 m GSV Må føre GSv bak bussholdeplass 30,0 0,6 Dagens snarvei mellom Bussholdeplass ved broholdet på Østsiden og Spinneriveien 14.8 Spinneriveien - Rv 110 bak Fasvo 14.9 Rv 110 fra FAsvo - Rv 111 P-plass i dag, ikke tilrettelagt GSV 100 m GSV 0,5 GSV v. side GSV v. side Ingen Rv 110 Haldenveien: Undergang v rv 111 Sarpsborgvn - undergang Begby skole Rv 110 Haldenvn:. Undergang v Begby skole - kryss Begbyvn 60 Vs. GSV Vs. GSV Utbedre krysningspunkt ved Helneveien og Olav Kyrresvei. 60 Tosidig GSV Tosidig GSV Ingen - 0, Rv 110: kryss Begbyvn - Borge gravlund 70 Blandet h.s: GSV 1,5 km GSV 7, Rv 110: Borge gravlund - Snarvei til Borge Barneskole Rv 110: Snarvei til Borge barneskole - Grimstadveien Rv 110: Borge Barneskole - Hunnbakken Rv 110: Hunnbakken Kommunegrensen 60 Blandet GSV 350 m GSV Kryssutbedring v Borgeveien Blandet Ensidig GSV 50/60 H.s.: GSV Hs: GSV Kryssutbedri ng ved Hunn søndre 280 m Ensidig GSV Kryssutbedring Grimstadveien 2,0 1,6 Kryssutbedring ved Hunn søndre 0,2 50 Vs: GSV Vs: GSV Ingen - 63 / 80

Sykkelhovedplan for Fredrikstad

Sykkelhovedplan for Fredrikstad Sykkelhovedplan for Fredrikstad Statens vegvesen Fredrikstad kommune September 2009 2 Forord Fredrikstad kommunestyret vedtok i 2004, ved behandling av Sykkelmeldingen, at det skulle utarbeides en sykkelhandlingsplan

Detaljer

Bilag 3.1.3. Ruteområde 1 Ordinære ruter i Fredrikstad. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Bilag 3.1.3. Ruteområde 1 Ordinære ruter i Fredrikstad. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Bilag 3.1.3 Ruteoråde 1 Ordinære ruter i Fredrikstad Busstjenester i Nedre Gloa og Indre Østfold Innhold 1 Oppsuering... 3 2 Rute 301 Fredrikstad - Vikerkilen... 4 3 Rute 302 Fredrikstad Vikane... 5 4

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2013/2926 Klassering: Q10 Saksbehandler: Egil Stensheim TRAFIKALE FORBINDELSER

Detaljer

Sykkelhovedplan for Fredrikstad

Sykkelhovedplan for Fredrikstad Sykkelhovedplan for Fredrikstad Statens vegvesen Fredrikstad kommune Januar 2009 2 Forord Fredrikstad kommunestyret vedtok i 2004, ved behandling av Sykkelmeldingen, at det skulle utarbeides en sykkelhandlingsplan

Detaljer

Sykkelhovedplan for Fredrikstad

Sykkelhovedplan for Fredrikstad Sykkelhovedplan for Fredrikstad Statens vegvesen Fredrikstad kommune September 2009 2 Forord Fredrikstad kommunestyret vedtok i 2004, ved behandling av Sykkelmeldingen, at det skulle utarbeides en sykkelhandlingsplan

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Hovednett for sykkel 1-2-3

Hovednett for sykkel 1-2-3 Hovednett for sykkel 1-2-3 Veiviser til nettplan 123 REGION ØST 2007 123 Vegviser til hovednett for sykkelveger Dette lille heftet gir råd og tips for utarbeidelse av hovednett for sykkel i byer og tettsteder

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Faktisk bruk og nytte av reisevanedata i Fredrikstad - Nedre Glomma

Faktisk bruk og nytte av reisevanedata i Fredrikstad - Nedre Glomma Faktisk bruk og nytte av reisevanedata i Fredrikstad - Nedre Glomma Argumentasjon i fbm Bypakke Fredrikstad Dokumentere effekt av satsning på kollektiv i Bybåndet Dagens situasjon Trafikkmengder Trafikkmengder

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør

Februar 2008. Forprosjekt - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Februar 2008 - sykkeltilrettelegging i Solheimsgaten sør Forord Som en del av sykkelsatsingen i Bergen skal det etableres en god og sammenhengende sykkelløsning i Solheimsgaten Sør. Søndre del av Solheimsgaten;

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker langs denne ruta i perioden mellom 1999-2009, hvor 2 lettere skadd og 1 alvorlig skadd.

Sykkelulykker: Det er registrert 3 sykkelulykker langs denne ruta i perioden mellom 1999-2009, hvor 2 lettere skadd og 1 alvorlig skadd. 8.3.1. Rute 1: Sentrum - Stølen - Tvedestrand grense Strekning: Ruta starter i sentrum og følger Østre og Vestre gate opp til Blødekjær. Videre går ruta opp Parkveien gjennom Langsækrysset og via Torsbudalen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

Vedlegg 3. Høringsinnspill. Vurdering av innspill til Sykkelhovedplanen. September 2009

Vedlegg 3. Høringsinnspill. Vurdering av innspill til Sykkelhovedplanen. September 2009 Vedlegg 3 Høringsinnspill Vurdering av innspill til Sykkelhovedplanen September 2009 1 Høringsinnspill til Sykkelhovedplanen. Til sammen 32 innspill. Høringsperioden 16. 02. 09 30. 03. 09 Innhold: 1 Fredrikstad

Detaljer

Resymé av høringsuttalelser med beskrivelse av sted og forholdene

Resymé av høringsuttalelser med beskrivelse av sted og forholdene SAMMENDRAG AV INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER MED ADMINISTRASJONENS KOMMENTARER - vedlegg 2 ifm høring (perioden 14.nov-14.des 2014) til trafiksikkerhetsplan 2014-2017 NB! Nummereringen nedenfor er gjort i

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE

KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE REGULERINGSPLAN KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE Prosjekt: E39 Sykkelstamveg Stavanger Forus/Lura Sandnes Delstrekning: Schancheholen - Sørmarka Stavanger kommune Plan 2507 Region vest Stavanger

Detaljer

Mulighetsstudie. Tiltak for syklende og gående. Arendal sentrum

Mulighetsstudie. Tiltak for syklende og gående. Arendal sentrum Mulighetsstudie Tiltak for syklende og gående Arendal sentrum Region sør Arendal, R.vegktr 22.04.2016 Sammendrag Arendal kommune har en kommunedelplan for sykkel fra 2011. Hovedplanen viser et sammenhengende

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland. Forprosjekt

Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland. Forprosjekt Fv.46 MILJØGATE I VIKEDAL Vindafjord kommune - Rogaland Forprosjekt Region vest Stavanger kontorsted Planseksjonen Dato: 30. september 2011 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 2 2.1 Hensikten med planen...

Detaljer

Sykkel i Fredrikstad sentrum En beskrivelse av mulig løsninger på forbindelsene fra innfartsårene inn mot sentrum

Sykkel i Fredrikstad sentrum En beskrivelse av mulig løsninger på forbindelsene fra innfartsårene inn mot sentrum Sykkel i Fredrikstad sentrum En beskrivelse av mulig løsninger på forbindelsene fra innfartsårene inn mot sentrum VISTA UTREDNING AS - 23.04.01 2 Kartet på forsiden viser forslag til hovedforbindelser

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t.

Fartsdempende tiltak ved gangfelt der fartsnivået forventes å være over 45 km/t. 5 5.1 Generelle tiltak Fartsgrensen endres til 40 km/t i fra kryss med Flaktveitvegen og til gangbroen ved kryss kommunal veg Kolåshøyen.Det må også foretas siktforbedrende tiltak på strekningen. For kommunal

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon Sykkelparkering og -trasé gjennom ny trafikkforplass Drammen stasjon Mye sykkelparkering er fjernet som følge av ombygging av trafikkforplassen på Drammen stasjon. I dette arealet vil sykkeltraseen forlenges

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2008/10673 - /233 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Uttalelse ved høring - forslag til kommunedelplan for sykkel i Bodø del 1 sykkelvegnett for sentrum og Rønvik

Uttalelse ved høring - forslag til kommunedelplan for sykkel i Bodø del 1 sykkelvegnett for sentrum og Rønvik Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Toril Barthel / 75552945 17/51121-2 2017/3580 05.05.2017 Uttalelse ved

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk

Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk Sammendrag: Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk TØI rapport 1447/2015 Forfattere: Alena Høye, Michael W. J. Sørensen, Tineke de Jong Oslo

Detaljer

Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Forhåndsstemmesteder. Valgtingstemmesteder. Konfigurasjon av valgkretser og stemmesteder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Forhåndsstemmesteder Forhåndsstemmested Forhåndsstemmested 0001 Servicetorget - URNE 1606 Fredrikstad 59.210325,10.940291 0003 Institusjoner - URNE 1606 Fredrikstad Valgtingstemmesteder Krets 0000 - Hele

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

Bilag Ruteområde 1 Skoleruter i Fredrikstad. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Bilag Ruteområde 1 Skoleruter i Fredrikstad. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Bilag 3.1.4 Ruteområde 1 r i Fredrikstad Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Turnr 537-5531 Borge ungdomsskole... 5 3 Turnr 537-5532 Borge ungdomsskole... 6 4 Turnr

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Handlingsplan for gjennomgående sykkelvegnett i Bodø. Mai 2009

Handlingsplan for gjennomgående sykkelvegnett i Bodø. Mai 2009 Handlingsplan for gjennomgående sykkelvegnett i Bodø Mai 2009 INNHOLD: SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING......5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Avgrensning av prosjektet...5 1.3 Hovedmålsetting...5 1.4 Organisering...6

Detaljer

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015

1,5 millioner Belønningsmidler 2014. Bygge nytt ensidig fortau. 375 m. Prosjektet regnes med å være ferdigstilt våren 2015 Rapportering prosjekter Byutvikling, drift og kultur Prosjekt/tiltak Type tiltak Status Estimert ferdigstilt Kostnad Finansieringskilde Ansvar Kommentar detaljpling Greg. Dagssonsgate, strekning Øvregate/Skauenvege

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Vedlegg nr. 19. Registrering av skoleveier fra planområdet. Plan nr Fantoft Studentby og senterområde. Slettebakken Barneskole.

Vedlegg nr. 19. Registrering av skoleveier fra planområdet. Plan nr Fantoft Studentby og senterområde. Slettebakken Barneskole. Vedlegg nr. 19 Registrering av skoleveier fra planområdet Fantoft Studentby og senterområde Slettebakken Barneskole Tveitevannet Storetveitvannet Fantoft Studentby Skoleveitraséer fra planområdet 1 2 3

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015

KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 KVITSØY KOMMUNE REVIDERT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN PLANPERIODE 2007-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN SKAL VÆRE KOMMUNENS VERKTØY FOR Å HINDRE TRAFIKKULYKKER OG DERIGJENNOM SKAPE ET TRYGT OG SIKKERT LOKALSAMFUNN.

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

PRIORITERING AV TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS RIKS - OG FYLKESEVEGER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

PRIORITERING AV TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS RIKS - OG FYLKESEVEGER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE vedlegg 2 PRIORITERING AV TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK LANGS RIKS - OG FYLKESEVEGER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE LSU LOKALSAMFUNN ID nummer STED TILTAK KOSTNAD ANSVAR MERKNAD rekkefølge est.('000nok) gjennomføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

www.orp.no Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN

www.orp.no Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN ANALYSE AV EKSISTERENDE FORHOLD Naturgrunnlag: Geologi, jordbruk, overvann ANALYSE AV EKSISTERENDE

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Bussruter og åpningstider

Bussruter og åpningstider Bussruter og åpningstider Mai 2016 www.177.no ruteopplysningen 177 l app: ØstfoldReise facebook.com/ostfoldkollektivtrafikk Side 1 av 5 1. og 5. mai: Lokalbussene kjører søndagsruter. LOKALBUSSER: FREDRIKSTAD

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 23.09.2016 16/25820-2 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 248/16 06.10.2016 På sakslisten

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen.

Anslagene er eks mva. Kostnadene er beregnet ut fra enhetspriser som er innhentet fra entreprenører i som opererer i kommunen. 1. Forord Handlingsplan for kommunale veier i Audnedal vil være et viktig styringsdokument for arbeidet på de kommunale veiene. I tillegg har vi trafikksikkerhetsplan. Framdriften i de skisserte prosjekter

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Sykkeltelling på Lysaker

Sykkeltelling på Lysaker Sykkeltelling på Lysaker 10 6 7 9 3 4 8 5 2 1 Oversiktskart over tellepunktene på Lysaker Utført av sommervikar Lars-Erik Smith 1 punkt Foregikk i det gule krysset på det utdelte kartet. Det er et 3-armet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen. Saksnr: Utvalg: Dato: Driftsutvalget 25.04.2012 Kvinesdal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2011-2015 - Revidering av handlingsdelen Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 110/Q80 2009/549 4585/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien. - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011

Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien. - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011 Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011 Region sør Tønsberg kontorsted Samfunn/Plan og prosjektering Dato: 10. sep 2012 1 1 Bakgrunn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09 53/09 Utvalg for tekniske saker 29.04.09 Formannskapet 05.05. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200901979 : E: Q10 &00 : Åge Jensen : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 22.04.09

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Trondheim, 15. oktober 2013 Mål for samlinga Meningsutveksling Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre

Trafikksikkerhetsplan Nes kommune, handlingsplan fysiske tiltak Vedtatt i Nes kommunestyre spiller inn prioritering av tiltak på riks- og fylkesveger I forbindelse med behandling av handlingsprogrammer for riks- og fylkesveger.* Riksveg 7 Gang- og sykkelveger Gangveg til busslomme på Svenkerud

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Temaer Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen Nye kriterier for toveis sykling

Detaljer

Tegningshefte. Dato: 2009-11-13

Tegningshefte. Dato: 2009-11-13 Tegningshefte Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, kommunene Skien-, Porsgrunn- og Siljan, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark Dato: 2009-11-13 Side 2 Tegningsnummer Tegningsinnhold

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Båndby Ålesund -med milde vintre og en slak hovedsykkeltrasé Km-radius rund sentrum Det meste av Ålesund

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Rygge kommune Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Versjon 04.12.2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... s. 3 Målgruppe og mål. s. 3 Planprosess.. s. 4 Denne planens oppbygning.. s. 5 Status for eksisterende

Detaljer