Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge Runar Hatlestad Sandvika

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013"

Transkript

1 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge Runar Hatlestad Sandvika

2 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter

3 Temaanalyser av et utvalg dødsulykker basert på data fra dybdeanalyser Hensikt: Bedre forståelse av enkelte problemstillinger Dybdeanalysene er fortellinger ikke bare statistikk Mer enn 1500 rapporter med underlagsmateriale utarbeidet av regionale ulykkesanalysegrupper til nå Gjennomføres av interne analysegrupper med kompetanse på TS og fagfeltet som skal studeres

4 Ulykkesmodellen som ligger til grunn for dybdeanalysene Årsaker Ulykke Aktive feil (trafikanten) Lokale feil (forhold ved vegen Latente feil (organisatoriske forhold) Granskning (James Reason)

5 59 ulykker med drepte syklister av totalt 1541 drepte i trafikken (4 %) Fordeling på aldersgrupper Sykkel Alle år år år 60 år + Langt mindre andel drepte syklister mellom år enn i alle dødsulykker (10 % mot 38 %)

6 Daglige reiser etter transportmiddel (RVU 2009) Sykkel Bilfører

7 Hvor skjedde ulykkene? Flest dødsulykker med syklister i Region sør (34 %) Halvparten på veger med lav trafikk (ÅDT under 4 000) Mange sykkelulykker på kommunale veger (24 % mot 8 % i alle dødsulykker) Sykkel Alle 0 Rv Fv Kv Pv

8 Hvor skjedde ulykkene? 29 av sykkelulykkene skjedde på veger med fartsgrense km/t (50 % mot 20 % i alle dødsulykker) 60% 40% 20% 0% Over 80 GS- Sykkel Alle

9 Hvor skjedde ulykkene? 31 sykkelulykker skjedde utenfor kryss (53 %), hvorav 9 på GS-anlegg Sykkel (31) Alle 0 I vegbanen På GSanlegg På fortau 24 % av alle dødsulykker med syklist var singelulykker

10 Hvor skjedde ulykkene? 28 av sykkelulykkene skjedde i kryss (47 % mot 14 % i alle dødsulykker) 11 av ulykkene i GS-veg x veg/avkjørsel 3 i rundkjøring Sykkel (28)

11 Analyse av individfeil i sykkelulykker og hvorfor de gjøres Etablert sannhet: 9 av 10 ulykker skyldes menneskelige feil Hvorfor gjøres disse feilene? Analysegruppas vurderinger Typer feilhandlinger (James Reason): Slips and lapses: Riktig plan, feil utførelse (feilvurderinger) Mistakes: Feil plan, riktig utførelse (misforståelser) Violations: Bevisste, grove feilhandlinger

12 Individfeil Feil begått av syklist: I 53 av 59 ulykker (90 %) «Slips and lapses»: 24 Ubevisste «Mistakes»: 19 feilhandlinger (80 %) «Violations»: 10 Bevisste feilhandlinger Ingen feil: 6 Feil begått av annen trafikant: I 37 av 45 ulykker (80 %) «Slips and lapses»: 22 Ubevisste «Mistakes»: 9 feilhandlinger (70 %) «Violations»: 6 Bevisste feilhandlinger Ingen feil: 8

13 Ulykker i rundkjøring Typisk hendelsesforløp: Syklist som skal rett fram og tunge kjøretøy som skal til høyre

14

15 Feil 1: Ikke overholdt vikeplikt Relevant i 34 av ulykkene (60 %) Ikke overholdt av syklist: 21 ulykker Ikke overholdt av annen trafikant: 13 ulykker Både «slips and lapses» og «mistakes» Dårlig sikt (veg): 22 ulykker i 36 % av sykkelulykkene mot 7 % i alle dødsulykker Blindsone (kjøretøy): 10 ulykker i 17 % av sykkelulykkene mot 4 % i alle dødsulykker Manglende kunnskap? 34 % av de drepte syklistene hadde ikke førerkort

16 Feil 2: Uoppmerksomhet Bilfører kunne ha sett syklist: 28 ulykker (av 45) Vegforholdene var ikke logiske og lettleste: 19 ulykker (30%) Sykkelstyret lavere enn setet: 12 ulykker (20 %) Bilførere uoppmerksomme på syklister: «syklisten kom brått på», «syklisten hadde svært høy fart» osv: 15 ulykker (25 %)

17 Feil 3: Fart Bilførers fart: Under 50 km/t: 26 ulykker (60 %) Syklistens fart: Under 15 km/t: 30% (sakte) Over 30 km/t: 15% (fort)

18 Feil 4: Manglende bruk av sykkelhjelm 40 av de drepte syklistene brukte ikke hjelm (68 %) Ikke betydning for utfallet: 19 % Kanskje betydning: 21 % Ja (14) Nei (40) Vet ikke (5) 0 Hjelm IB KB 22 av syklistene døde flere dager etter ulykken (37 %)

19 Feil 5: Rus (violation) Ruspåvirket syklist: 9 ulykker (15 %) Ruspåvirket bilfører: 3 ulykker (5 %) Ruspåvirkning i alle dødsulykker: 22 %

20 Lokale forhold (feil) Felles grønn fase i signalregulerte kryss (3 ulykker) Sammenstøt med rekkverk (3) Tilrettelegging av vegarbeid (8) Gangfelt (7) og tilrettelagte kryssinger (4) Sikthindringer (18) Utforming av GS-veg i kryss/avkjørsler (8)

21

22

23 Tunge kjøretøy må krysse gang- og sykkelveg på veg ut fra byggeplass

24 Organisatoriske feil Ukritisk godkjenning av sykkelritt (3) Mangelfull arbeidsvarslingsplan (5) Mangelfulle krav i håndbøker (11) Mangelfulle rutiner og systemer (14) Uklart regelverk for trafikantene (5)

25 Konklusjon på feilanalysen Leter man etter feil så finner man feil Feilene kan i stor grad forklares med lokale og organisatoriske forhold Trafikantfeil kan ikke isoleres fra sammenhengen de blir begått i de er rasjonelle handlinger Feil å lage statistikk over feilhandlinger (uoppmerksomhet, manglende ferdigheter osv) Vi må gi «kompetente trafikanter» det vegsystemet de fortjener og «hjelpe trafikantene til å gjøre trafikksikre valg» (ref. sykkelplan for København 2013)

26 Gang- og sykkelveg TØI 1157/2011 Mest egnet utenfor sentrum på strekninger med høy fart på biltrafikken og med få avkjørsler og kryss Ingen reduksjon i det samlede antall personskader og drepte i forhold til der det ikke er GS Antall skadde og drepte syklister påvirkes i liten grad av gang- og sykkelveger Antatt økt risiko for de som ikke bruker GS Økt fart Oversees Økt trafikk på GS medfører økt trafikk i usikre kryssinger

27 Sykkelveg TØI 1157/2011 Bør anlegges på begge sider av vegen Kan være ensidig når det er lite kryss og avkjørsler 8% færre personskader og drepte på strekning 4% flere i kryss De nyeste undersøkelsene: En økning i antall drepte og skadde syklister på 7% (-11,+24) Skader flyttes fra strekning til kryss Separering medfører redusert oppmerksomhet bil/sykkel Syklistene overvurderer egen sikkerhet Ingen vesentlig endring for gående

28 Sykkelfelt TØI 1157/2011 I motsetning til sykkelveger gir sykkelfelt en reduksjon i sykkelulykker i både kryss og på strekning (25%, 19%) Flere sykler på riktig side Mindre fortausykling/færre konflikter med gående Mer respekt for rødt lys/færre konflikter med bil Lavere fart på bilene Større avstand mellom bil/sykkel Mer synlige syklister Logisk i forhold til vikeplikt Eneste løsning iht 0-visjonen? Hevdes at det ikke blir flere syklister

29 Sykkelløsninger Sentrum Sykkelfelt Blandet trafikk Randsone Atskilt Tosidig Utenfor tettbebyggelse Ensidig GS Skulder Blandet trafikk Risikovurdering av valg av ruter, kryssingspunkter

30 Mål: Mer og sikrere sykling Slutt

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

VD rapport Vegdirektoratet

VD rapport Vegdirektoratet Temaanalyse Dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 VD rapport Vegdirektoratet Nr. 45 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Trafikkopplæring 11-2011 1. Bakgrunn

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien

Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 11.12.2013 Risikoanalyse Fv. 6 Hagebyveien - Trondenesveien Planlagt etablering av fortau og oppgradering av bussholdeplasser m.m. I Harstad

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest

Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 25.04.2014 Risikoanalyse Rv. 94 Hammerfest Rypefjordtunnelen - Jansvannet. Reguleringsplannivå Innhold: 1 Analyseobjekt, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Rapport fra spørreundersøkelse 211 INNLEDNING Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste 3 årene. I 198 var 4,8 % av alle norske motorsyklister

Detaljer

Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging

Sykkelregnskap. 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging Sykkelregnskap 1. Intro om sykkelregnskap 2. Fakta, resultat og innsats 3. Dokumentasjon og oppfølging Verdien av sykling: " Sluttnotat: Implementering av data fra verdsettingsstudien i NKA-verktøyene:

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Tenåringer i trafikken Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Forord Med dette arbeidet ønsker vi å vise hvilke mekanismer som ligger bak ungdommers innblanding i trafikkulykker i tenårene. Vi

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune

Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune Trafikksikkerhetsplan for Asker kommune 2011-2014 Trafikksikkerhetsplan Asker kommune Side 2 (40) FORORD Jeg observerer nesten daglig farlige situasjoner skriver en bekymret småbarnsfar om trafikkforholdene.

Detaljer

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245

Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007. MC - sikkerhet VEILEDNING. Håndbok 245 Håndbok 245 MC - sikkerhet Juli 2007 MC - sikkerhet VEILEDNING Håndbok 245 MC- sikkerhet Utforming og drift av veg- og trafikksystemer Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14

Forord. Håndbok 222 revidert v2012-12-14 1 Forord I Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er det lagt føringer for bruk av trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner, og "Forskrift om sikkerhetsforvaltning

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023

NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023 NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013 2023 I forslag til Nasjonal transportplan 2014 2023 ligger det en stor utfordring for NMCU og motorsyklistene. Vegmyndighetene setter nemlig et uhyre ambisiøst trafikksikkerhetsmål

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 2015 Vedtatt i sak 118/12 av kommunestyret den 1. november 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FØRINGER FOR NY PLAN... 5 3. PLANPROSESS... 6 4. ORGANISERING

Detaljer

Sykkelstrategi Vestfold

Sykkelstrategi Vestfold Sykkelstrategi Vestfold Kunnskapsgrunnlag Juni 2012 Utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Vestfold fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Mål og føringer i Nasjonal transportplan... 2 2. Resultater

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer