Nøyaktighet og presisjon Praktiske råd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøyaktighet og presisjon Praktiske råd"

Transkript

1 Nøyaktighet og presisjon Praktiske råd AFA-kurs november 2013 Anita Løvås Brekken Stavanger

2 Hvorfor kvalitetskontroll? Ønsker god nøyaktighet og presisjon i den daglige rutinen Ønsker å kunne påvise viktige resistensmekanismer Målet er god kvalitet på svarene vi sender ut til rekvirentene 2

3 Norsk akkreditering NS-EN ISO 15189: :«Laboratoriet skal utforme interne kvalitetskontrollsystemer som bekrefter at den ønskede kvaliteten på resultatene er oppnådd» 5.6.2: «Laboratoriet skal bestemme usikkerheten ved resultater når dette er relevant og mulig» NA 48B «Systemet for intern kvalitetskontroll utformes av laboratoriet selv».»viktig at arbeidet inngår som en integrert del av analysevirksomheten, det vil si en del av daglig rutine»»laboratoriet skal etablere hensiktsmessige kontrollrutiner som fører til kontinuerlig forbedring av laboratoriets tjenester.» 3

4 EUCAST EUCAST "Manual" kvalitetskontroll» Use specified control strains». EUCAST "Slide Show" kvalitetskontroll Use rou2ne quality control strains to assess general performance EUCAST "Reading Guide" Zone edges should be read at the point of complete inhibi2on 4

5 NordicAST NordicAST kvalitetskontroll 5

6 AFA «KK-dokumentet» versjon 3.2 oktober

7 Hvem skal utføre kontrollen? Må omfatte alle trinn i resistensbestemmelsen: medieproduksjon utførelse av selve resistensbestemmelsen tolking av resultater 7

8 God kvalitetskontroll er avhengig av: God og systematisk opplæring av alle på avdelingen Deltakelse i ekstern kvalitetskontroll Samarbeid med andre mikrobiologiske fagmiljøer 8

9 Kontroll av nøyaktighet og presisjon Nøyaktighet: Evnen til å treffe den sanne verdien Presisjon: Evnen til å få samme verdi ved ulike oppsett 9

10 Regelmessige kontroller Bruker referansestammer Sjekker resultater opp mot referanseverdier Bra resultater tyder på liten sjanse for avvik i både reagenser, utførelse og tolkning Kvalitetskontrollene skal behandles på samme måte som rutineprøvene 10

11 Regelmessige kontroller forts. Bruker stammer anbefalt av EUCAST E.coli ATCC P.aeruginosa ATCC S.aureus ATCC E.faecalis ATCC S.pneumoniae ATCC H.influenzae CCUG C.jejuni ATCC

12 Regelmessige kontroller forts. Må ha skjema /tabell til registrering Resultatene i form av soner/mic-verdier føres inn i tabellen/skjemaet internt på lab Kan overføres til dataprogram egnet for grafisk fremstilling og bearbeidelse 12

13 Eksempel på skjema til bruk i den daglige rutinen (Stavanger) E.coli : ATCC Satt opp Sett opp A-res Antibiotikum Kontrollgrenser avlest Ampicillin AM Trimetoprim TMP Nitrofurantoin FM Trim-sulfa SXT Ciprofloxacin CIP

14 Dersom gjennomsnitt av målingene ligger innenfor +/- 3 av gjennomsnitt av sonegrensene får feltet verdi OK, ellers verdi NB 14 Varslingsreglene for enkeltmålinger slår inn når: Avvik fra gjennomsnittet overskrider +/- 2 sd, NB og avvik fra gjennomsnittet overskrider +/- 3 sd, AV

15 Gjennomsnittet og SD(angir spredningen omkring gjennomsnittet) sier noe om nøyaktighet; evnen til å treffe nøyaktig verdi NB/AV sier noe om presisjon; evnen til å treffe samme verdi ved ulike oppsett 15

16 Grafisk fremstilling av data Stavanger/P.Jenum Escherichia coli ATCC Ampicillin Trimetoprim Nitrofurantoin Trim-sulfa Ciprofloxacin Sone - mm Kjøring nr. i invers rekkefølge 16

17 Skjema som kan brukes Arbeidsskjema for kvalitetskontroll. Kryss av for målt sonediameter for hver dag. S. aureus Stamme: ATCC Erytromycin Antibiotikum: 15 µg Måned/År: Okt 2013 m m X 24 X X 25 X X X 26 X X X X X X 27 X X X X X X X X X X X X 28 X X

18 Regelmessige kontroller forts. En variasjon på +/-2,5 SD er akseptabel Får avdekket tilfeldige avvik eller systematiske feil Kan bruke dataene til å oppdage endringer over tid Kontrollene bør gjøres daglig av de som setter opp resistensbestemmelser Resultatene bør leses av før pasientprøvene 18

19 Harmonisering Soner og MIC-verdier bør leses av mest mulig likt Kan testes ved at alle på lab leser av de samme skålene Kan velge ut antibiotika/mikrobe-kombinasjoner som man vet kan være vanskelige Resultat gjennomgås etterpå Kontinuerlig opplæring Avvik/feilkilder diskuteres 19

20 Avviksbehandling Noen ganger vil sonediameter/mic-verdi avvike fra det som er oppgitt for aktuelle referansestamme Innlysende feil for eksempel : feil stamme ---- for tykt/tynt inokulat forurensing ---- feil inkubering feil lapp/mic --- feil agartykkelse lapp «på skrå»=>test om igjen Dersom feilen ikke er åpenbar må man gå grundigere til verks for å finne årsaken Se feilsøkingsskjema bakerst i «KK-dokumentet» til AFA 20

21 Hvor ofte kontroll? AFA anbefaler daglig kontroll for lapper Kan da akseptere to avvik for et antibiotikum før man starter stor feilsøking Dersom man velger ukentlig kontroll aksepteres ikke avvik Ukentlig kontroll gjør at en feil kan vedvare over lenger tid før tiltak settes i verk NordicAST anbefaler å teste gradienttester når «ny lot åpnes» og senere en gang pr måned 21

22 Antibiotikadepoter Forutsetter at lappene og stripsene er kvalitetssikret av leverandør Ved avvik må man sjekke at man har rett stamme, rett lapp/strips og har brukt anbefalt metode Ved mistanke om feil med lapper/strips, sjekk om igjen. Sjekk også lapper/strips med ulike produksjonsnummer. Konferer evt med leverandør 22

23 Utfordringer: Lage et opplegg for kvalitetskontroll som lar seg lett gjennomføre i praksis Må ha nok kontroll til at eventuelle feil oppdages raskt nok Feil/avvik må tas tak i fortløpende slik at det ikke går utover pasientprøvene 23

24 Nyttige lenker AFA metoder EUCAST resistensbestemmelse NordicAST metoder Norsk Akkreditering 24

25 Takk for oppmerksomheten! 25

26 Demonstrasjoner og øvelser 1A-D + 2 Læringsmål: Få erfaring med hvordan variasjoner i ulike faktorer kan påvirke resultatet av resistensbestemmelse med agardiffusjon Tema 1A ph- demonstrasjon Tema 1B agardybde- demonstrasjon Tema 1 C inokulat-tetthet- øvelse Tema 1 D medium, depot og inkubasjonsatmosfære demonstrasjon Tema 2 nøyaktighet og presisjon i utførelse av resistensbestemmelse med agardiffusjon- øvelse 26

27 Demonstrasjoner og øvelser bygger på metodedokumentet kortversjon av metoden utdelt på ark i forrige foredrag: Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse» v. Olav B Natås ble det informert om avlesning 27

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer