Kvalitetssikring av HPV-testing i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring av HPV-testing i Norge"

Transkript

1 Kvalitetssikring av HPV-testing i Norge HPV-referanselaboratoriets rolle i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Irene Kraus Christiansen Nasjonalt referanselaboratorium for humant papillomavirus Fagdag, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 25. mars 2014

2 Nasjonalt referanselaboratorium for HPV

3 Ansvar og oppgaver I tråd med «Krav til laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi» (Rundskriv Nr. I-5/2013, 26/9-2013) Referansediagnostikk: - Behjelpelige med verifisering/bekreftelse av prøvesvar påvist ved andre laboratorier - Supplerende analyser (som for eksempel genotyping) Etablering av ulike metoder for påvisning og genotyping av HPV til bruk i diagnostikk og forskning Vitenskapelig råd og støtte Nasjonalt referanselaboratorium for HPV HPVnorvaks, vaksineoppfølgingsprogrammet Forskning; Samarbeid, nasjonalt og internasjonalt Opprettholde en samling av HPV-plasmider og cellelinjer

4 Kvalitetssikring av HPV-testing i Norge

5 Hvorfor er kvalitetssikring viktig? Ønsker at alle kvinner skal få lik behandling og sikre diagnoser Forskjellige HPV-tester og grad av automatisering Forskjellige transportmedier (PreservCyt vs SurePath) Forskjellig praksis for kvalitetssikring

6 Kvalitetssikring av HPV-testing i Norge 1. Laboratorier som allerede kjører analyser og er fornøyd med det 2. Laboratoriene som skal delta i implementeringen av HPV i primærscreening 3. Laboratorier som vurderer å etablere ny metode Hva har laboratoriene av kvalitetssikring i dag? - Kvalitetssystemer (ISO-systemer) - Akkreditering - Deltakelse på eksterne kvalitetsprogrammer

7 Verktøy for å sikre god laboratoriepraksis Kvalitetssystemet angir ikke kvaliteten på selve produktet eller tjenesten, men dokumenterer hvorvidt faste rutiner er benyttet i prosessen for å fremstille produktet eller tjenesten, og setter standarder for å oppdage og rapportere avvik. Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, altså følge like standarder og prosedyrer hver gang. Sikre at analysen blir gjennomført på en god måte Sikre at alle trinn faktisk er utført, fra mottak av prøve, til registering av prøvesvar Gode sporingssystemer: Notere alle kilder som vil kunne være sentrale ved en eventuell senere troubleshooting (eks lotnummer etc)

8 Akkrediterte diagnostiske laboratorier Akkreditering: En offisiell anerkjennelse av at et laboratorium arbeider ihht et dokumentert kvalitetssystem og har tilfredsstillende kompetanse til å utføre oppgavene. Sikrer at laboratoriet utgir analyseresultater som holder optimal standard. 1. Sikre at kvinnenes helse blir ivaretatt 2. Gjøres for at de som jobber på laboratoriet skal føle seg sikre på at prøvene håndteres riktig - Gode rutiner - Gode standardiserte prosedyrer som alle følger

9 Hvordan best mulig sikre god kvalitet på HPV-testing i Norge?

10 Eksterne kvalitetsprogrammer External quality assessment programs Mål: Bidra til å måle og forbedre kvaliteten innen kliniske laboratorier Omfattende rapporter: Individuelle - Nasjonale - Internasjonale Tilbakemeldinger vil gi deltakerne mulighet til å avdekke feil i rutiner og prosedyrer og vil åpne for forbedringer

11 Quality control for molecular diagnostics 1. Registering: 2. Mottar panel til testing Cellelinjer, ulike HPV-typer og med ulik konsentrasjon. 3. HPV-testing ihht standard prosedyrer Laboratory set-up Metode Prosedyrer 4. Resultatene rapporteres tilbake uker: Resultat og rapport pr mail

12 Fasit sendes ut etter fristens utløp

13 Sammenstilling med fasit Må følges opp Falske negative Falske positive

14 En gang i året Påmelding august 2014 Panel sendes ut i september/oktober Kostnad: frakt 30 (~3100 NOK) - Utrede muligheten for å inkludere SurePath i panelet/eget panel - Utrede muligheten for nasjonal rapport

15 WHO HPV LabNet Global Reference Laboratory Laget for å validere HPV-genotyping Panel som består av 40 prøver som inneholder helgenom HPV-plasmider Dekker 14 høy-risiko HPV-typer og 2 benigne typer Inneholder fortynningsrekker av de ulike HPV-plasmidene Både single og multiple blandinger Prøvene med plasmider skal ikke ekstraheres i forkant av HPV-testen 3 cellelinjer for evaluering av ekstraksjonsmetode 400 per panel (~3300 NOK) Påmelding august, sendes ut høsten 2014 Omfattende internasjonal rapport

16 Under planlegging: Panel rettet mot HPV screeningstester med andre krav til sensitivitet mulig klart i 2015

17 HPV-referanselaboratoriet ønsker å fungere som en ressurs inn mot kvalitetssikringen HPV-referanselaboratoriet Laboratoriene Informasjon om kvalitetsprogrammene kommunikasjon Oppfølging av avvik - Rådgivning - Troubleshooting

18 Kvalitetsindikatorer HPV Valg av indikatorer må defineres Sammenlignbarhet over tid/forventet resultat (statistikk) Avvik fra forventet observasjon Eksempel Antall positive HPV-analyser for ASC-US (X%) og LSIL (X%) registreres for alle laboratorier. En måned ser man en betydelig økt HPV positivitetsrate for et av laboratoriene. Hvorfor?

19 Implementering, HPV i primærscreening Viktig med gode prosedyrer og gode rutiner fra start Viktig at de tre laboratoriene følger de samme prosedyrene Før oppstart (spesifiseres i kravspesifikasjonene i anbud) 1. Et sett av utvalgte prøver kjøres på alle tre laboratoriene eller 2. Eksternt kvalitetsprogram må være bestått (avhengig av tidspunkt for utsendelse) Biobanking: Arkivering av LBC prøver (eventuelt og/eller DNA/RNA ekstrakt)

20 Nødvendigheten av biobanking under implementering av HPV i primærscreening Må ha muligheten til å teste prøver om igjen 1. Det kan skje feil - falske negative/falske positive Eks: Kvinne utvikler kreft etter en tilbakeføring til 5-års intervall - Hva gikk galt og hvor sviktet det? - HPV-testen og/eller cytologien? - Vil ha muligheten til å kjøre HPV-test, samt å evaluere cellene på nytt 2. Nye tester på markedet - Vil ha muligheten til å teste samme prøver med nye metoder - Muliggjør objektiv sammenlikning av testegenskaper

21 Biobanking; Prøvehåndtering og lagringssystemer Formålet med biobanken: Diagnostisk biobank Eier/Databehandlingsansvarlig Må utarbeides standardiserte prosedyrer på hvordan prøvene skal håndteres samt lagres (langtidslagring) - Mengde prøvemateriale og aliquoteringsvolum - Lagringsformat - Lagringstemperatur Alle laboratoriene involvert vil følge samme infrastruktur for biobanking og må følge de samme prosedyrene. 1. Datalagringssystem (LIMS = Laboratory Information Management System) - Knyttes til informasjon om pasienten (reservasjon etc) 2. Sporingssystem: Beholdning etc Logistikk Hands-on: dedikert personell eller del av rutine?

22 Oppsummering Kontinuerlig kvalitetssikring og forbedring Er analysene stabile over tid? 1. Løpende kvalitetsovervåking av analyser og resultater Program for intern kvalitetskontroll skal kunne avdekke både systematiske og tilfeldige feil og tendenser til feil 2. Kvalitet sikres gjennom deltakelse på eksterne kvalitetsprogrammer (sammenliknende laboratorieprøvinger) 3. Et sett av utvalgte pasientprøver testes i de ulike laboratoriene for å se om resultatene stemmer overens (aktuelt spesielt ved innføring av ny metode eller i forbindelse med problemer knyttet til en eksisterende metode) 4. Kvalitetsindikatorer HPV HPV-referanselaboratoriet

23 Oppsummering HPV-referanselaboratoriets rolle i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Faglige råd ved ønske om etablering av ny HPV-test; valg av relevante analyser, til hvilken bruk etc Etablering av gode standardiserte prosedyrer Bistå i oppfølgingen av avvik Sende ut informasjon om eksterne kvalitetsprogrammer, frister etc Kvalitetsindikatorer HPV

24 Takk for oppmerksomheten

IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING

IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING IMPLEMENTERING AV HPV-TEST I PRIMÆRSCREENING RAPPORT OM DET FORBEREDENDE ÅRET 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. bakgrunn for prosjektet... 4 3. beskrivelse av prosjektet... 4 4. mål... 5

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Mai 2011 Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om godtgjørelse av helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Saeed Behdad Kvalitetssjef Norsk akkreditering Formål med

Detaljer

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi Side: 1 av 33 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2004 Sidenr: 1 av 33 NA Dok. nr. 48a

Detaljer

strategirapport Kvalitetssikring i bakteriologi Strategimøte 2006: Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten

strategirapport Kvalitetssikring i bakteriologi Strategimøte 2006: Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten strategirapport Strategimøte 2006: Kvalitetssikring i bakteriologi Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten Hovedredaktører: Jørgen Lassen og Per Sandven EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI,

Detaljer

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret

Å R S R A P P O R T. Kreftregisteret Årsrapport 2014 1 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Kreftregisteret 2 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 3 Forord fra direktøren............................................. 4 Forord fra styreleder ved Kreftregisteret.........................

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Strategi for biobankvirksomhet. 2010 Den norske patologforening

Strategi for biobankvirksomhet. 2010 Den norske patologforening Strategi for biobankvirksomhet 2010 Den norske patologforening Mars 2010 OM RAPPORTEN Rapporten er utarbeidet av forskningsutvalget på oppdrag fra styret i Den norske patologforening. Den vil bli fremmet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2013/145-2 Deres ref.: 13/3664 Dato 12.11.2013 Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Detaljer