SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014"

Transkript

1 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1

2 2 Finansiell måloppnåelse

3 1. halvår 2014 finansiell måloppnåelse Overskudd før skatt: 897 mill kroner (497 mill kroner). EK-avkastning 17,2 % (11,4 %). Langsiktig lønnsomhetsmål: Bankdrift på topp internasjonalt nivå (pt EK-avkastning på 12 %) Utlånstap 47 mill kroner (87 mill kroner) God soliditet: Ren kjernekapitaldekning konsern (overgangsordning inkl 65 % av resultat): 13,0 % (10,6 %) Soliditetsmål: 14,5 % eller høyere i Soliditetsmålet og tidsplan for oppfyllelse vil vurderes i løpet av

4 4 Nord-Norge -konjunkturbildet

5 Konjunkturbildet: Makroøkonomisk prognose Nord- Norge Makroøkonomiske indikatorer Prosentvis vekst fra forrige år Northern Norway Norway Privat konsum ,0 3,0 Konsum i offentlig forvaltning 4,0 3,0 2,0 2,0 Investeringer i fast realkapital 4,0 5,0 3,0 2,0 Eksport 3,0 6,0 3,0 4,0 Import 2,0 3,0 3,0 3,0 BNP (verdiskapning) 3,0 4,0 2,0 3,0 Sysselsetting 0,5 1,0 1,0 1,0 Registrert ledighet, nivå 3,0 2,5 3,0 4,0 5 Kilde: Menon Business Economics, Konjunkturbarometeret for Nord Norge, Mai 2014

6 Verdiskapingen i Nord-Norge 6

7 Sterkt boligmarked i nord Boligpriser Siste 12 mnd pr juni ,0 % ,5 % 9,0 % ,0 % ,4 % 4,4 % 5,0 % ,9 % ,0 % ,1 % 1,0 % -0,6 % 0 Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø -1,0 % Pris pr m2, snitt alle boliger Prisendring siste 12 mnd 7

8 Boligbyggingen øker kraftig Igangsatte nye boliger Siste 12 mnd Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Prognose behov 8

9 9 Finansielle drivere og hovedtall

10 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser 1 0 Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 17,2 % 11,4 % 10

11 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 15,8 % 18,6 % 13,7 % 15,8 % 11,6 % Kostnadsprosent 42,7 % 38,8 % 46,6 % 42,1 % 49,4 % 11

12 Netto renteinntekter - konsern (Beløp i mill kroner) 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 1,79 % 1,85 % 1,69 % 1,71 % Pst. inkl formidlingslån 1,43 % 1,44 % 1,54 % 1,43 % 1,60 % 1,74 % 1,79 % 1,67 % 1,66 % 12

13 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Netto renteinnt inkl formidl. 1Q14 Priseffekt innskudd Priseffekt utlån BM Priseffekt utlån PM Volumeffekt Dager Øvrig Netto renteinnt inkl formidl. 2Q14 Målt mot bankens fundingkost 13

14 Netto provisjons- og andre inntekter ,3 % 40% ,8 % 31,5 % ,8 % 35% 30% ,4 % 25,1 % 44 25% % % 10% 5% Sum andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter i % av sum netto inntekter 0% 14

15 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 15,8 % 18,6 % 13,7 % 15,8 % 11,6 % Kostnadsprosent 42,7 % 38,8 % 46,6 % 42,1 % 49,4 % 15

16 Driftskostnader 70% 65% 60% 57,58 % 55% 50% 46,80 % 50,15 % 56,95 % 51,85 % 53,79 % 47,19 % 45% 40% 45,02 % 46,77 % 43,97 % 40,74 % 35% 35,91 % 30% Kostnadsprosent konsern Kostnadsprosent morbank 16

17 Driftskostnader kostnadsprosent hittil i år Ulik virksomhet gir ulik kostnadsstruktur 90,0 % 80,0 % 85,1 % 83,7 % 70,0 % 60,0 % 65,8 % 50,0 % 40,0 % 40,7 % 30,0 % 35,9 % 20,0 % 24,4 % 10,0 % 0,0 % 5,3 % Konsern Morbank SB1 Finans Regnskapshus NWA1 EM1 Portefølje 17

18 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

19 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,31 % 0,14 % 0,59 % 1,02 % 0,21 % 0,11 % 19

20 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 0 1,34% 1,36% 1,18% 1,30% 1,30% 1,13% 1,07% 1,06% 1,00% 0,88% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 20

21 Volumutvikling Innskudd % % ,32 % 80% 80,3 % 80,0 % 80,9 % 82,9 % 80,90 % 79,86 % 77,9 % BM 28% OM 15% PM 57% ,5 % 75,56 % 77,62 % 78,45 % 75,71 % 70% % Innskuddsvekst siste 12 mnd: 2,0 % 50% % jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 30% 21

22 Volumutvikling Utlån % % PM inkl formidlingslån BM/ OM % % 0 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 6,7% PM: 7,0 % BM: 6,1 % inkl offentlig sektor PM uten formidlingslån BM/ OM 22

23 Kapitaldekning konsern 14% 13% 12% 12,86 % 12,98 % 12,30 % 11% 10% 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 10,79 % 9% 8% 7% 6% 5% Ren kjernekapital i % (overgangsordn.) inkl 65% av resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. Styret vil i forbindelse med gjennomgang av ICAAP og Kapitalplan i 4. kvartal nærmere vurdere konsernets kapitalmål og tidsplan for oppfyllelse av dette 23

24 24 Strategi

25 Strategiske fokusområder Nummer 1 i Nord-Norge Rendyrke kjernevirksomheten og fremstå som ett konsern Videreutvikle og utnytte SpareBank 1 Alliansen Ivareta tilstedeværelsen og øke effektiviteten i distribusjonen 25

26 Nummer 1 i Nord-Norge - markedsandel Markedsandel Ambisjon Finnmark 60 % Troms 59 % PM Hålogaland 44 % Salten 45 % Helgeland 21 % SUM 47 % BM Markedsandel Små 40 % Mellomstore 35 % Store 30 % SUM 34 % Ambisjon 26 Markedsandel: Antall kunder med kontoforhold i markedet totalt

27 Nummer 1 i Nord-Norge - merkevare Andel Ambisjon Hjulpet kjennskap Preferanse (person) Preferanse (bedrift)

28 Rendyrking av kjernevirksomheten Bokført verdi av viktige eierposter utenfor kjerne - (virksomhet og/eller geografi) Mill NOK SNN Portefølje Bank 1 Oslo Russland 2011 Q214 28

29 Fremstå som ett konsern Regionalt koordinerende ansvar for hele konsernets virksomhetsområde Konsernsjef Jan-Frode Janson Økonomi/finans Konsernfunksjoner Rolf E. Bygdnes Petter Høiseth Risikostyring Geir Andreassen Forretningsdrift Liv B. Ulriksen Region Helgeland Region Salten Region Hålogaland Region Troms Region Finnmark Hanne Nordgaard Trude Glad Lasse Hagerupsen Christian Overvaag Per Trygve Holmgren Markets (Tom R. Solstad Nøis), SNN Forvaltning (Stig Arne Pettersen), EiendomsMegler 1 (Kristin Amundsen), SpareBank 1 Regnskapshuset (Tom R. Aasnes), SNN Finans (Hermod Bakkejord) 29

30 Videreutvikle og utnytte SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Alliansen og resultatbidraget fra SpareBank 1 Gruppen er av stor betydning for konsernet Felles utviklingsprosjekt for digitalisering av banktjenester Alliansen Enklere for kunden å finne informasjon Mer relevant innhold og forbedret kundedialog for konsernet Mer tydelig merkevare Økt effektivitet, stordriftsfordeler 30

31 Ivareta tilstedeværelsen og øke effektiviteten i distribusjonen - kundeadferd Personkunder % Endret bruk av bankkontoret 70 % reduksjon i besøk fra 2008 Størst reduksjon i hyppige besøk Flere avtalte rådgivningsmøter 2008 Bedriftskunder %

32 Ivareta tilstedeværelsen og øke effektiviteten i distribusjonen tilpasninger i kontornettet 100 Antall kontorer

33 33 Oppsummering

34 1. halvår Oppsummering Nordnorsk økonomi går godt forventet vekst over landsgjennomsnittet Godt resultat. EK-avkastning 1. halvår; 17,2 % God soliditet: Ren kjernekapitaldekning 13,0 % Strategisk fokus : Nr. 1 i Nord-Norge Rendyrking av kjernevirksomheten. Fokus på tilpasset fysisk tilstedeværelse kombinert med digitalisering av banktjenestene. Fortsatt fokus på effektivitet og lønnsomhetsforbedrende tiltak Bedriftsmarkedet: Økt satsing på små og mellomstore bedrifter Fortsatt satsing i SpareBank 1 Alliansen 34

35 35 Vedlegg

36 Nord-Norge konjunkturbildet Vedvarende sterk vekst i verdiskapning siden 2010 God fart i økonomien gjennom 1. halvår 2014 God vekst i eksporten - 20 % vekst for sjømat Reiselivet har hatt ny sterk vintersesong Høy aktivitet innenfor bygg og anlegg Boligmarkedet - sterk oppgang i priser og nybygging Arbeidsmarkedet er stramt Lav arbeidsledighet 2,7 % per juni God privatøkonomi forbruket tar seg opp Makroprognose utsiktene for 2014 Vekst i verdiskapning (regionalt BNP): 3 % Vekst i eksport: 4 % Fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk og internasjonal økonomi 36

37 De viktigste næringene Sjømat Laks - norsk eksport 1. halvår Laks: volumvekst og høye priser Fallende priser mot sommeren Nord-Norge står for 40 % av norsk lakseproduksjon Torsk: Rekordhøyt vinterfiske og noe bedre eksportpriser Mill tonn Mill NOK Reiseliv Mengde Verdi Sterk vintersesong: 20 % flere utenlandske gjestedøgn Torsk - norsk eksport 1. halvår Norske gjestedøgn opp 4 % Bygg og anlegg Høy vekst i boligbyggingen Ordrereserven øker for anlegg Mill tonn Mill NOK Mengde Verdi Kilde: Norges Sjømatråd 37

38 De viktigste næringene Leverandørindustrien 20 % vekst i 2012 Konsentrert om Helgeland og Hammerfest Nye felt i drift nøkkel til utvikling Petroleum Felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv Goliat: Oppstart av produksjon utsatt til midten av 2015 Aasta Hansteen: Utbygging startet opp, produksjon fra 2017 Johan Castberg: Utbyggingsplan utsatt til sommeren konsesjonsrunde - stor interesse for Barentshavet sørøst Økt seismikk og leteaktivitet i russisk del av Barentshavet 38

39 God privatøkonomi forbruket tar seg opp Vekst i realinntekt Lønnsvekst, anslag 3¼ % i 2014 Lav inflasjon, KPI-JAE 2,4 % Lavt rentenivå forventet fram mot 2016 Lavt gjeldsnivå og høy sparing 12 % lavere enn snitt for landet 20 % lavere for unge år Over 6 % årlig vekst i sparing Forbrukerne handler mer Forbruket tar seg opp etter periode med lav vekst Tyder på ny optimisme 6% 5% 4% 3% 2% 1% Omsetning i detaljhandelen Løpende årsvekst, siste 12 mnd 0% 2011T1 2012T1 2013T T1 Nord-Norge Landet 39

40 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 67 steder 40

41 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,80 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,68 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % SpareBank 1 Markets AS Eierandel 27,03 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 % 41

42 Finansielle hovedmål Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Ubestridt solid: Ren kjernekapitaldekning 14,5 % eller høyere i

43 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

44 Marginutvikling Utlån, morbank 3,50 % 3,00 % 2,85 % 2,50 % 2,35 % 2,57 % 2,91 % 2,90 % 2,84 % 2,73 % 2,00 % 1,50 % 2,15 % 1,71 % 2,35 % 2,35 % 1,89 % 2,03 % 2,18 % 2,16 % 2,42 % 2,48 % 2,47 % 2,43 % 2,28 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1kv12 2kv12 3kv12 4kv12 1kv13 2kv13 3kv13 4kv13 1kv14 2kv14 Margin utl BM Margin utl PM Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 44

45 Marginutvikling Innskudd, morbank 0,40 % 0,20 % 0,00 % 0,20 % 0,40 % 0,60 % 0,31 % 0,14 % 0,20 % 0,17 % 0,06 % 0,01 % 0,11 % 0,02 % 0,03 % 1kv12 2kv12 3kv12 4kv12 1kv13 2kv13 3kv13 4kv13 1kv14 2kv14 0,10 % 0,05 % 0,04 % 0,10 % 0,08 % 0,13 % 0,26 % 0,17 % 0,16 % 0,35 % 0,36 % 0,40 % 0,41 % 0,32 % 0,44 % 0,35 % 0,50 % 0,41 % 0,46 % 0,45 % 0,45 % 0,48 % 0,50 % 0,59 % 0,67 % 0,80 % 0,74 % 0,81 % 0,81 % 0,82 % 0,81 % 0,79 % 1,00 % Margin innsk BM Margin innsk OM Margin innsk PM Margin innsk Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 45

46 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

47 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

48 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Nedskrivning på 25 mill kroner som tap på overtatte eiendeler (forretningsbygg) er i andre kvartal ført som driftskostnad. 48

49 Driftskostnader konsern 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 1,56 % 1,59 % 1,63 % 1,64 % 49

50 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

51 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i mill kroner) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Alliance Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Fr. Langes gate 20 AS Totalt

52 Kapitaldekning konsern SpareBank 1 Nord-Norge ble ikke definert som Systemviktig Finansinstitusjon (SIFI) Finanstilsynet «forventer at bankene følger opp sine ambisjoner om en vesentlig økning i kjernekapitaldekning, dette uavhengig av departementets beslutninger rundt SIFI» Styret vil i forbindelse med gjennomgang av ICAAP og Kapitalplan i 4. kvartal nærmere vurdere konsernets kapitalmål og tidsplan for oppfyllelse av dette 52

53 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,8% Brutto utlån ,8% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,7% Innskudd fra kunder ,0% 53

54 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst ,0 % M M M M06 SNN, bedriftskunder Norge, foretak Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, juni 2014 og SNN Bare, juni

55 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst ,0 % M M M M06 SNN, personkunder Norge, husholdninger Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, juni 2014 og SNN Bare, juni

56 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % , M M M M06 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 56 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, juni 2014 og SNN Bare, juni 2014

57 Kredittvekst i husholdninger Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst % 8 6 7, M M M M06 SNN, personkunder Norge, husholdninger Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, juni 2014 og SNN Bare, juni

58 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 58

59 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet. Fortsatt fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt. Noe høyere utlånsvekst siste 12 måneder (6,0 %) til bedriftsmarked enn målsatt maksimal vekst for 2014 (3 5 %) siste 12 månedene. Utlånsveksten til bedriftsmarkedet forventes å være innenfor maksimalt målsatt nivå innen årsskiftet. Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert. Reduserte individuelle tap hittil i 2014 sammenlignet med 1. halvår Nedskrivning på 25 mill kroner som tap på overtatte eiendeler (forretningsbygg) er i andre kvartal ført som driftskostnad. 59

60 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 28,4 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 2,4 % Industri 2,1 % Primærnæringer 4,3 % Andre 19,6 % Personmarked 41,9 % Transport og tjenesteyting 6,4 % Sjøfart, offshore 0,8 % Næringseiendom 10,0 % Øvrig 3,7 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 60

61 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 % Jord- og skogbruk/fiske 4 % Portefølje i SB1 Boligkreditt 28 % Personkunder 42 % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg 4 % Eiendom 10 % Varehandel, hotell og Shipping, restaurant offshore/olje 2 % og gass 1 % Transport og lagring 5 % Tjenesteytende virksomhet 3 % Offentlig forvaltning Annet 0 % 1 % 61

62 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 62

63 Portefølje - eksponering morbank per Lån fordelt på engasjementstørrelse og andel EAD Andel av utlånseksponering (EAD) juni 2014 Andel av utlånseksponering (EAD) juni % 70% 16% 18% 8% 8% 5% 4% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 63

64 64 Likviditetsstyring/funding

65 65 Fundingkilder/diversifisering,

66 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding, (ekskl. SB 1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt og SB 1 Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd; NOK mill 66

67 Rating - Moody s endrer utsiktene for bankens rating til "negativ" Bankens langsiktige rating ble i andre kvartal sammen med en rekke norske og andre europeiske banker av Moody s satt på "negative outlooks " Dette har ikke og forventes ikke å få negative konsekvenser for bankens funding og/eller prising av denne. 67

68 68 Eierforhold

69 69 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis

70 20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Pareto Aksje Norge ,21 % MP Pensjon PK ,71 % Citibank, N.A ,39 % FLPS - Princ All Sec Stock Sub ,13 % Pareto Aktiv ,12 % State Street Bank And Trust Co ,80 % Verdipapirfondet Dnb Norge (IV) ,73 % Morgan Stanley & Co Llc ,64 % Wimoh Invest AS ,61 % J.P. Morgan Chase Bank N.A. London ,52 % Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Forsvarets Personellservice ,18 % Arctic Funds PLC ,12 % Tonsenhagen Forretningssentrum 2 AS ,11 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % VPF Pareto Verdi ,01 % Larre Eiendom 2 AS ,87 % Sparebankstiftelsen DnB ,84 % AS Atlantis Vest ,80 % Consept Eiendom AS ,74 % 20 største eiere ,97 % 70

71 20 største nordnorske EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % Consept Eiendom AS ,74 % Karl Ditlefsen ,55 % Norges Råfisklag ,46 % Troms Kraft AS ,41 % Hansen Dahl Fiskeri AS ,37 % Tromstrygd ,29 % Tor Ovesen ,21 % Ole Alfred Rolf Ovesen ,20 % Gadd Holding AS ,17 % Entreprenørcompaniet Nord AS ,17 % Agnar Holding AS ,16 % Tromsø Skotøimagasin A/S ,16 % Rigamonti A/S ,15 % Brødrene Karlsen Holding AS ,12 % Hemming Leonharth Andersen ,11 % Geir Andre Steiland ,11 % Odd Berg As ,10 % Hamneidet Eiendom AS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,01 % 1) postnummer >

72 72 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

73 SpareBank 1 alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler Tromsø Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Lokal tilstedeværelse Norges mest utstrakte nettverk av filialer Sparebank 1 alliansen er nest største aktør på det norske boliglånsmarkedet Markedsleder i de større regionbankenes hjemmemarkeder Trondheim Omtrent 2/3 av alle utlån er til boligformål, med resten godt diversifisert innen små og mellomstore bedrifter SMN Bergen Stavanger Kristiansand Oslo Usikret rating Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A- / F2 A2 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A- / F2 A2 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A2 / P-1 Sparebanken Hedmark n/a A2 / P

74 SpareBank 1 alliansens struktur SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark 11 mindre SpareBank 1 banker Alle kundeforhold Bankene utsteder korte og lange seniorlån, ansvarlige lån og egenkapital individuelt Egenkapital- og gjeldsinvestorer Tjenester/produkter, utbytte, kommisjon, OmF finansiering Lån, kapital, andre forpliktelser, tjenester og personal Felles produktplattformer Operasjonell Integrasjon Sentrale Funksjoner Eiendoms- og skadeforsikring Livsforsikring Risikostyring Beslutningsmodeller utlån SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt OmF investorer Fondssparing (scorekort, modeller og rammer Markedsføring og Merkenavn Kort og betaling og retningslinjer for kreditt) Forretningsutvikling Leasing IT systemer Markedsanalyse Factoring og Inkasso Innkjøp Markets Ekspertmiljøer (centres of excellence) 74 74

75 SpareBank 1 Alliansen Nest størst på utlån i Norge Kilder: Årsrapporter og egne estimater, NBIM, SSB, FNO

76 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2014 Q2 13. august Q3 29. oktober 76

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer