SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014"

Transkript

1 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1

2 2 Finansiell måloppnåelse

3 1. halvår 2014 finansiell måloppnåelse Overskudd før skatt: 897 mill kroner (497 mill kroner). EK-avkastning 17,2 % (11,4 %). Langsiktig lønnsomhetsmål: Bankdrift på topp internasjonalt nivå (pt EK-avkastning på 12 %) Utlånstap 47 mill kroner (87 mill kroner) God soliditet: Ren kjernekapitaldekning konsern (overgangsordning inkl 65 % av resultat): 13,0 % (10,6 %) Soliditetsmål: 14,5 % eller høyere i Soliditetsmålet og tidsplan for oppfyllelse vil vurderes i løpet av

4 4 Nord-Norge -konjunkturbildet

5 Konjunkturbildet: Makroøkonomisk prognose Nord- Norge Makroøkonomiske indikatorer Prosentvis vekst fra forrige år Northern Norway Norway Privat konsum ,0 3,0 Konsum i offentlig forvaltning 4,0 3,0 2,0 2,0 Investeringer i fast realkapital 4,0 5,0 3,0 2,0 Eksport 3,0 6,0 3,0 4,0 Import 2,0 3,0 3,0 3,0 BNP (verdiskapning) 3,0 4,0 2,0 3,0 Sysselsetting 0,5 1,0 1,0 1,0 Registrert ledighet, nivå 3,0 2,5 3,0 4,0 5 Kilde: Menon Business Economics, Konjunkturbarometeret for Nord Norge, Mai 2014

6 Verdiskapingen i Nord-Norge 6

7 Sterkt boligmarked i nord Boligpriser Siste 12 mnd pr juni ,0 % ,5 % 9,0 % ,0 % ,4 % 4,4 % 5,0 % ,9 % ,0 % ,1 % 1,0 % -0,6 % 0 Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø -1,0 % Pris pr m2, snitt alle boliger Prisendring siste 12 mnd 7

8 Boligbyggingen øker kraftig Igangsatte nye boliger Siste 12 mnd Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Prognose behov 8

9 9 Finansielle drivere og hovedtall

10 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser 1 0 Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 17,2 % 11,4 % 10

11 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 15,8 % 18,6 % 13,7 % 15,8 % 11,6 % Kostnadsprosent 42,7 % 38,8 % 46,6 % 42,1 % 49,4 % 11

12 Netto renteinntekter - konsern (Beløp i mill kroner) 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 1,79 % 1,85 % 1,69 % 1,71 % Pst. inkl formidlingslån 1,43 % 1,44 % 1,54 % 1,43 % 1,60 % 1,74 % 1,79 % 1,67 % 1,66 % 12

13 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Netto renteinnt inkl formidl. 1Q14 Priseffekt innskudd Priseffekt utlån BM Priseffekt utlån PM Volumeffekt Dager Øvrig Netto renteinnt inkl formidl. 2Q14 Målt mot bankens fundingkost 13

14 Netto provisjons- og andre inntekter ,3 % 40% ,8 % 31,5 % ,8 % 35% 30% ,4 % 25,1 % 44 25% % % 10% 5% Sum andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter i % av sum netto inntekter 0% 14

15 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 15,8 % 18,6 % 13,7 % 15,8 % 11,6 % Kostnadsprosent 42,7 % 38,8 % 46,6 % 42,1 % 49,4 % 15

16 Driftskostnader 70% 65% 60% 57,58 % 55% 50% 46,80 % 50,15 % 56,95 % 51,85 % 53,79 % 47,19 % 45% 40% 45,02 % 46,77 % 43,97 % 40,74 % 35% 35,91 % 30% Kostnadsprosent konsern Kostnadsprosent morbank 16

17 Driftskostnader kostnadsprosent hittil i år Ulik virksomhet gir ulik kostnadsstruktur 90,0 % 80,0 % 85,1 % 83,7 % 70,0 % 60,0 % 65,8 % 50,0 % 40,0 % 40,7 % 30,0 % 35,9 % 20,0 % 24,4 % 10,0 % 0,0 % 5,3 % Konsern Morbank SB1 Finans Regnskapshus NWA1 EM1 Portefølje 17

18 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

19 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,31 % 0,14 % 0,59 % 1,02 % 0,21 % 0,11 % 19

20 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 0 1,34% 1,36% 1,18% 1,30% 1,30% 1,13% 1,07% 1,06% 1,00% 0,88% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 20

21 Volumutvikling Innskudd % % ,32 % 80% 80,3 % 80,0 % 80,9 % 82,9 % 80,90 % 79,86 % 77,9 % BM 28% OM 15% PM 57% ,5 % 75,56 % 77,62 % 78,45 % 75,71 % 70% % Innskuddsvekst siste 12 mnd: 2,0 % 50% % jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 30% 21

22 Volumutvikling Utlån % % PM inkl formidlingslån BM/ OM % % 0 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 6,7% PM: 7,0 % BM: 6,1 % inkl offentlig sektor PM uten formidlingslån BM/ OM 22

23 Kapitaldekning konsern 14% 13% 12% 12,86 % 12,98 % 12,30 % 11% 10% 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 10,79 % 9% 8% 7% 6% 5% Ren kjernekapital i % (overgangsordn.) inkl 65% av resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. Styret vil i forbindelse med gjennomgang av ICAAP og Kapitalplan i 4. kvartal nærmere vurdere konsernets kapitalmål og tidsplan for oppfyllelse av dette 23

24 24 Strategi

25 Strategiske fokusområder Nummer 1 i Nord-Norge Rendyrke kjernevirksomheten og fremstå som ett konsern Videreutvikle og utnytte SpareBank 1 Alliansen Ivareta tilstedeværelsen og øke effektiviteten i distribusjonen 25

26 Nummer 1 i Nord-Norge - markedsandel Markedsandel Ambisjon Finnmark 60 % Troms 59 % PM Hålogaland 44 % Salten 45 % Helgeland 21 % SUM 47 % BM Markedsandel Små 40 % Mellomstore 35 % Store 30 % SUM 34 % Ambisjon 26 Markedsandel: Antall kunder med kontoforhold i markedet totalt

27 Nummer 1 i Nord-Norge - merkevare Andel Ambisjon Hjulpet kjennskap Preferanse (person) Preferanse (bedrift)

28 Rendyrking av kjernevirksomheten Bokført verdi av viktige eierposter utenfor kjerne - (virksomhet og/eller geografi) Mill NOK SNN Portefølje Bank 1 Oslo Russland 2011 Q214 28

29 Fremstå som ett konsern Regionalt koordinerende ansvar for hele konsernets virksomhetsområde Konsernsjef Jan-Frode Janson Økonomi/finans Konsernfunksjoner Rolf E. Bygdnes Petter Høiseth Risikostyring Geir Andreassen Forretningsdrift Liv B. Ulriksen Region Helgeland Region Salten Region Hålogaland Region Troms Region Finnmark Hanne Nordgaard Trude Glad Lasse Hagerupsen Christian Overvaag Per Trygve Holmgren Markets (Tom R. Solstad Nøis), SNN Forvaltning (Stig Arne Pettersen), EiendomsMegler 1 (Kristin Amundsen), SpareBank 1 Regnskapshuset (Tom R. Aasnes), SNN Finans (Hermod Bakkejord) 29

30 Videreutvikle og utnytte SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Alliansen og resultatbidraget fra SpareBank 1 Gruppen er av stor betydning for konsernet Felles utviklingsprosjekt for digitalisering av banktjenester Alliansen Enklere for kunden å finne informasjon Mer relevant innhold og forbedret kundedialog for konsernet Mer tydelig merkevare Økt effektivitet, stordriftsfordeler 30

31 Ivareta tilstedeværelsen og øke effektiviteten i distribusjonen - kundeadferd Personkunder % Endret bruk av bankkontoret 70 % reduksjon i besøk fra 2008 Størst reduksjon i hyppige besøk Flere avtalte rådgivningsmøter 2008 Bedriftskunder %

32 Ivareta tilstedeværelsen og øke effektiviteten i distribusjonen tilpasninger i kontornettet 100 Antall kontorer

33 33 Oppsummering

34 1. halvår Oppsummering Nordnorsk økonomi går godt forventet vekst over landsgjennomsnittet Godt resultat. EK-avkastning 1. halvår; 17,2 % God soliditet: Ren kjernekapitaldekning 13,0 % Strategisk fokus : Nr. 1 i Nord-Norge Rendyrking av kjernevirksomheten. Fokus på tilpasset fysisk tilstedeværelse kombinert med digitalisering av banktjenestene. Fortsatt fokus på effektivitet og lønnsomhetsforbedrende tiltak Bedriftsmarkedet: Økt satsing på små og mellomstore bedrifter Fortsatt satsing i SpareBank 1 Alliansen 34

35 35 Vedlegg

36 Nord-Norge konjunkturbildet Vedvarende sterk vekst i verdiskapning siden 2010 God fart i økonomien gjennom 1. halvår 2014 God vekst i eksporten - 20 % vekst for sjømat Reiselivet har hatt ny sterk vintersesong Høy aktivitet innenfor bygg og anlegg Boligmarkedet - sterk oppgang i priser og nybygging Arbeidsmarkedet er stramt Lav arbeidsledighet 2,7 % per juni God privatøkonomi forbruket tar seg opp Makroprognose utsiktene for 2014 Vekst i verdiskapning (regionalt BNP): 3 % Vekst i eksport: 4 % Fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk og internasjonal økonomi 36

37 De viktigste næringene Sjømat Laks - norsk eksport 1. halvår Laks: volumvekst og høye priser Fallende priser mot sommeren Nord-Norge står for 40 % av norsk lakseproduksjon Torsk: Rekordhøyt vinterfiske og noe bedre eksportpriser Mill tonn Mill NOK Reiseliv Mengde Verdi Sterk vintersesong: 20 % flere utenlandske gjestedøgn Torsk - norsk eksport 1. halvår Norske gjestedøgn opp 4 % Bygg og anlegg Høy vekst i boligbyggingen Ordrereserven øker for anlegg Mill tonn Mill NOK Mengde Verdi Kilde: Norges Sjømatråd 37

38 De viktigste næringene Leverandørindustrien 20 % vekst i 2012 Konsentrert om Helgeland og Hammerfest Nye felt i drift nøkkel til utvikling Petroleum Felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv Goliat: Oppstart av produksjon utsatt til midten av 2015 Aasta Hansteen: Utbygging startet opp, produksjon fra 2017 Johan Castberg: Utbyggingsplan utsatt til sommeren konsesjonsrunde - stor interesse for Barentshavet sørøst Økt seismikk og leteaktivitet i russisk del av Barentshavet 38

39 God privatøkonomi forbruket tar seg opp Vekst i realinntekt Lønnsvekst, anslag 3¼ % i 2014 Lav inflasjon, KPI-JAE 2,4 % Lavt rentenivå forventet fram mot 2016 Lavt gjeldsnivå og høy sparing 12 % lavere enn snitt for landet 20 % lavere for unge år Over 6 % årlig vekst i sparing Forbrukerne handler mer Forbruket tar seg opp etter periode med lav vekst Tyder på ny optimisme 6% 5% 4% 3% 2% 1% Omsetning i detaljhandelen Løpende årsvekst, siste 12 mnd 0% 2011T1 2012T1 2013T T1 Nord-Norge Landet 39

40 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 67 steder 40

41 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,80 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,68 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % SpareBank 1 Markets AS Eierandel 27,03 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 % 41

42 Finansielle hovedmål Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Ubestridt solid: Ren kjernekapitaldekning 14,5 % eller høyere i

43 Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

44 Marginutvikling Utlån, morbank 3,50 % 3,00 % 2,85 % 2,50 % 2,35 % 2,57 % 2,91 % 2,90 % 2,84 % 2,73 % 2,00 % 1,50 % 2,15 % 1,71 % 2,35 % 2,35 % 1,89 % 2,03 % 2,18 % 2,16 % 2,42 % 2,48 % 2,47 % 2,43 % 2,28 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1kv12 2kv12 3kv12 4kv12 1kv13 2kv13 3kv13 4kv13 1kv14 2kv14 Margin utl BM Margin utl PM Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 44

45 Marginutvikling Innskudd, morbank 0,40 % 0,20 % 0,00 % 0,20 % 0,40 % 0,60 % 0,31 % 0,14 % 0,20 % 0,17 % 0,06 % 0,01 % 0,11 % 0,02 % 0,03 % 1kv12 2kv12 3kv12 4kv12 1kv13 2kv13 3kv13 4kv13 1kv14 2kv14 0,10 % 0,05 % 0,04 % 0,10 % 0,08 % 0,13 % 0,26 % 0,17 % 0,16 % 0,35 % 0,36 % 0,40 % 0,41 % 0,32 % 0,44 % 0,35 % 0,50 % 0,41 % 0,46 % 0,45 % 0,45 % 0,48 % 0,50 % 0,59 % 0,67 % 0,80 % 0,74 % 0,81 % 0,81 % 0,82 % 0,81 % 0,79 % 1,00 % Margin innsk BM Margin innsk OM Margin innsk PM Margin innsk Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 45

46 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

47 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

48 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Nedskrivning på 25 mill kroner som tap på overtatte eiendeler (forretningsbygg) er i andre kvartal ført som driftskostnad. 48

49 Driftskostnader konsern 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 2.KV.14 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 1,56 % 1,59 % 1,63 % 1,64 % 49

50 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

51 Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i mill kroner) SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA North-West 1 Alliance Bank EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Fr. Langes gate 20 AS Totalt

52 Kapitaldekning konsern SpareBank 1 Nord-Norge ble ikke definert som Systemviktig Finansinstitusjon (SIFI) Finanstilsynet «forventer at bankene følger opp sine ambisjoner om en vesentlig økning i kjernekapitaldekning, dette uavhengig av departementets beslutninger rundt SIFI» Styret vil i forbindelse med gjennomgang av ICAAP og Kapitalplan i 4. kvartal nærmere vurdere konsernets kapitalmål og tidsplan for oppfyllelse av dette 52

53 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,8% Brutto utlån ,8% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,7% Innskudd fra kunder ,0% 53

54 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst ,0 % M M M M06 SNN, bedriftskunder Norge, foretak Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, juni 2014 og SNN Bare, juni

55 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst ,0 % M M M M06 SNN, personkunder Norge, husholdninger Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, juni 2014 og SNN Bare, juni

56 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % , M M M M06 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 56 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, juni 2014 og SNN Bare, juni 2014

57 Kredittvekst i husholdninger Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst % 8 6 7, M M M M06 SNN, personkunder Norge, husholdninger Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, juni 2014 og SNN Bare, juni

58 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 58

59 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet. Fortsatt fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt. Noe høyere utlånsvekst siste 12 måneder (6,0 %) til bedriftsmarked enn målsatt maksimal vekst for 2014 (3 5 %) siste 12 månedene. Utlånsveksten til bedriftsmarkedet forventes å være innenfor maksimalt målsatt nivå innen årsskiftet. Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert. Reduserte individuelle tap hittil i 2014 sammenlignet med 1. halvår Nedskrivning på 25 mill kroner som tap på overtatte eiendeler (forretningsbygg) er i andre kvartal ført som driftskostnad. 59

60 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 28,4 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 2,4 % Industri 2,1 % Primærnæringer 4,3 % Andre 19,6 % Personmarked 41,9 % Transport og tjenesteyting 6,4 % Sjøfart, offshore 0,8 % Næringseiendom 10,0 % Øvrig 3,7 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 60

61 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 % Jord- og skogbruk/fiske 4 % Portefølje i SB1 Boligkreditt 28 % Personkunder 42 % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg 4 % Eiendom 10 % Varehandel, hotell og Shipping, restaurant offshore/olje 2 % og gass 1 % Transport og lagring 5 % Tjenesteytende virksomhet 3 % Offentlig forvaltning Annet 0 % 1 % 61

62 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 62

63 Portefølje - eksponering morbank per Lån fordelt på engasjementstørrelse og andel EAD Andel av utlånseksponering (EAD) juni 2014 Andel av utlånseksponering (EAD) juni % 70% 16% 18% 8% 8% 5% 4% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 63

64 64 Likviditetsstyring/funding

65 65 Fundingkilder/diversifisering,

66 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding, (ekskl. SB 1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) God diversifisering mht. forfall NOK mill i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt og SB 1 Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for NOK mill Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd; NOK mill 66

67 Rating - Moody s endrer utsiktene for bankens rating til "negativ" Bankens langsiktige rating ble i andre kvartal sammen med en rekke norske og andre europeiske banker av Moody s satt på "negative outlooks " Dette har ikke og forventes ikke å få negative konsekvenser for bankens funding og/eller prising av denne. 67

68 68 Eierforhold

69 69 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis

70 20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Pareto Aksje Norge ,21 % MP Pensjon PK ,71 % Citibank, N.A ,39 % FLPS - Princ All Sec Stock Sub ,13 % Pareto Aktiv ,12 % State Street Bank And Trust Co ,80 % Verdipapirfondet Dnb Norge (IV) ,73 % Morgan Stanley & Co Llc ,64 % Wimoh Invest AS ,61 % J.P. Morgan Chase Bank N.A. London ,52 % Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Forsvarets Personellservice ,18 % Arctic Funds PLC ,12 % Tonsenhagen Forretningssentrum 2 AS ,11 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % VPF Pareto Verdi ,01 % Larre Eiendom 2 AS ,87 % Sparebankstiftelsen DnB ,84 % AS Atlantis Vest ,80 % Consept Eiendom AS ,74 % 20 største eiere ,97 % 70

71 20 største nordnorske EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % Consept Eiendom AS ,74 % Karl Ditlefsen ,55 % Norges Råfisklag ,46 % Troms Kraft AS ,41 % Hansen Dahl Fiskeri AS ,37 % Tromstrygd ,29 % Tor Ovesen ,21 % Ole Alfred Rolf Ovesen ,20 % Gadd Holding AS ,17 % Entreprenørcompaniet Nord AS ,17 % Agnar Holding AS ,16 % Tromsø Skotøimagasin A/S ,16 % Rigamonti A/S ,15 % Brødrene Karlsen Holding AS ,12 % Hemming Leonharth Andersen ,11 % Geir Andre Steiland ,11 % Odd Berg As ,10 % Hamneidet Eiendom AS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,01 % 1) postnummer >

72 72 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet

73 SpareBank 1 alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler Tromsø Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Lokal tilstedeværelse Norges mest utstrakte nettverk av filialer Sparebank 1 alliansen er nest største aktør på det norske boliglånsmarkedet Markedsleder i de større regionbankenes hjemmemarkeder Trondheim Omtrent 2/3 av alle utlån er til boligformål, med resten godt diversifisert innen små og mellomstore bedrifter SMN Bergen Stavanger Kristiansand Oslo Usikret rating Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A- / F2 A2 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A- / F2 A2 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A2 / P-1 Sparebanken Hedmark n/a A2 / P

74 SpareBank 1 alliansens struktur SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark 11 mindre SpareBank 1 banker Alle kundeforhold Bankene utsteder korte og lange seniorlån, ansvarlige lån og egenkapital individuelt Egenkapital- og gjeldsinvestorer Tjenester/produkter, utbytte, kommisjon, OmF finansiering Lån, kapital, andre forpliktelser, tjenester og personal Felles produktplattformer Operasjonell Integrasjon Sentrale Funksjoner Eiendoms- og skadeforsikring Livsforsikring Risikostyring Beslutningsmodeller utlån SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt OmF investorer Fondssparing (scorekort, modeller og rammer Markedsføring og Merkenavn Kort og betaling og retningslinjer for kreditt) Forretningsutvikling Leasing IT systemer Markedsanalyse Factoring og Inkasso Innkjøp Markets Ekspertmiljøer (centres of excellence) 74 74

75 SpareBank 1 Alliansen Nest størst på utlån i Norge Kilder: Årsrapporter og egne estimater, NBIM, SSB, FNO

76 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2014 Q2 13. august Q3 29. oktober 76

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Tromsø/Oslo, 5. februar 2015 Konsernsjef Jan-Frode Janson CFO Rolf Eigil Bygdnes Kvartalsrapport per 4. kvartal 2014 - konsern Overskudd

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Resultat per 3. kvartal 2014 urevidert

Resultat per 3. kvartal 2014 urevidert Resultat per 3. kvartal 2014 urevidert 29. oktober 2014 Finansielle hovedtall Nord-Norge konjunkturbildet Regnskap per 30.09.14 Oppsummering 1 Regnskap per 30.09.14 Overskudd før skatt: 1 269 mill kroner

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 3. kvartal 2013 Oslo, 31. oktober 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Resultat 3. kvartal Tromsø/Oslo 29. oktober 2015

Resultat 3. kvartal Tromsø/Oslo 29. oktober 2015 Resultat 3. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 29. oktober 2015 Kvartalsrapport per 3. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 918 mill kroner (1 269 mill) EK-avkastning: 10,4 % (15,9 %) Utlånstap 108 mill kroner

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer