Resultat 1. kvartal mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014"

Transkript

1 Resultat 1. kvartal mai 2014

2 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter skatt 401 mill kroner (196 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 18,6 % (11,3 %). - Resultat per egenkapitalbevis; kr 1,89 (kr 1,23). Fortsatt god underliggende bankdrift med resultat før tap på 255 mill kroner (184 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler på 243 mill kroner (91 mill kroner). Kostnadsprosent 38,8 % (51,7 %). Utlånstap 25 mill kroner (40 mill kroner). 2

3 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 forts. hovedtrekk: Utlånsvekst siste 12 måneder 7,3 % (8,5 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 8,0 % (9,8 %). Bedriftsmarkedet 5,8 % (5,8 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder 0,9 % (9,0 %). Personmarkedet 5,5 % (8,0 %). Bedriftsmarkedet 6,3 % (5,2 %). Offentlig sektor -21,1 % (18,7 %). Innskuddsdekning 75,7 % (80,9 %). Ren kjernekapitaldekning konsern 12,41% (10,07 %). Meget god likviditet. 3

4 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 74 steder 4

5 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 13,15 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,68 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % SpareBank 1 Markets AS Eierandel 23,89 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 % 5

6 SpareBank 1 Nord-Norge organisering og ledelse Konsernsjef Jan-Frode Janson Økonomi/finans Konsernfunksjoner Rolf E. Bygdnes Petter Høiseth Risikostyring Geir Andreassen Forretningsdrift Liv B. Ulriksen Region Helgeland Region Salten Region Hålogaland Region Troms Region Finnmark Hanne Nordgaard Trude Glad Kåre A. Markussen Christian Overvaag Per Trygve Holmgren Markets (Tom R. Solstad Nøis), EiendomsMegler 1 (Kristin Amundsen), SpareBank 1 Regnskapshuset (Tom R. Aasnes), SNN Finans (Hermod Bakkejord) 6

7 7 Makro og konjunkturer 1. kvartal

8 Nord-Norge konjunkturbildet Vedvarende sterk vekst i verdiskapning siden 2010 God fart i økonomien etter noe svakere tall sist høst God vekst i eksporten, vedvarende høye priser på laks Reiselivet har hatt ny sterk vintersesong Stor offentlig sektor og høye investeringer Arbeidsmarkedet er stramt Lav arbeidsledighet 2,7 % per mars Privatøkonomien er sunn Boligmarkedet har styrket seg Utsiktene for 2014 Prognose for vekst i regionalt BNP: 3 4 % Også nordnorsk økonomi kan påvirkes av en fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk og internasjonal økonomi

9 Prognose: Dobbelt så høy vekst i nord som i sør Høyere verdiskaping Økt eksport Høy, men noe fallende investeringsvekst Mangel på arbeidskraft begrenser veksten Makroøkonomisk prognose for Nord- Norge Prosentvis vekst fra forrige år Norge Nord-Norge Privat konsum Offentlig konsum Bruttoinvestering 4,5 3,3 7 4 Eksport Import Verdiskaping/BNP Sysselsetting Reg. ledighet (nivå) 2,6 3, Kilde: Menon

10 De viktigste næringene Sjømat Eksportvekst og vedvarende høye priser i laksenæringen Nord-Norge står for 37 % av norsk lakseproduksjon Høye torskekvoter, lave priser, behov for restrukturering i industrien Petroleum Norne FPSO (1997), Hammerfest LNG (2007), Skarv FPSO (2013) Goliat FPSO i produksjon høsten 2014, Aasta Hansteen FPSO fra 2017 Leverandørindustrien vokste 20 % i 2012 fortsatt vekst i 2013 Barentshavet sørøst er åpnet for petroleumsvirksomhet Bygg og anlegg Fallende men fortsatt høye ordrereserver i bygg og anlegg Økt fart i boligbyggingen Reiseliv Sterk vintersesong 2014 etter svak sommersesong i 2013

11 Privatøkonomien er sunn Vekst i realinntekt Høy lønnsvekst, 3,5 % i 2013 Lav inflasjon, KPI-JAE 2,5 % Lav rente og lav rentebane fremover Lavt gjeldsnivå og høy sparing 12 % lavere enn snitt for landet 20 % lavere for unge år Over 6 % årlig sparevekst 6% 5% 4% 3% 2% Omsetning i detaljhandelen Løpende årsvekst, siste 12 mnd Forbrukerne handler mer Forbruket tar seg opp etter periode med lav vekst Tyder på ny optimisme 1% 0% 2010T6 2011T6 2012T T6 Nord-Norge Landet

12 Folketallet vokser i hele landsdelen 1,50% Befolkningsvekst, årlig 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% Nord-Norge Norge Nordland Troms Finnmark

13 Likevel er vi avhengig av arbeidsinnvandring Landbakgrunn sysselsatte i Nord-Norge Sør- og Mellom-Amerika Afrika Asia Nord-Amerika, Oseania Øst-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Vest-Europa ellers Norden utenom Norge 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 %

14 Boligmarkedet har styrket seg Boligpriser Siste 12 mnd per mars ,0 % ,3 % ,0 % ,2 % 6,0 % ,2 % ,0 % 3,8 % ,0 % 0,1 % 0,3 % 0 Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 0,0 % Pris pr m2, snitt alle boliger Prisendring siste 12 mnd

15 Boligbyggingen øker over normalprognose Igangsatte nye boliger Antall boligenheter Siste 12 mnd Nord-Norge Prognose behov

16 Finansielle hovedmål Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Ubestridt solid: Ren kjernekapitaldekning 14,5 % eller høyere i

17 Kapitaldekning konsern 13% 12% 12,86 % 12,30 % 11% 10% 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 10,79 % 9% 8% 7% 6% 5% Ren kjernekapital i % tillagt periodens resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 17

18 Økt soliditet - gjennomførte og planlagte tiltak Område Status tiltak 1 Rendyrke kjernevirksomhet SNN Portefølje (tidl. SNN Invest) aktivitet avvikles Nedsalg Bank 1 Oslo (4,8 % gjenstående) 2 Effektivisere kostnader Lav kostnadsvekst morbank i Prise etter reelle kapitalkostnader Renteendringer og marginøkninger PM og BM gjennomført 4 Redusert utbyttegrad Gjennomført i disposisjonene for resultat i 2012 og Søkt om IRBA godkjenning Søknad til behandling hos Finanstilsynet 6 Redusere utlånsvekst Utlånsvekst PM fra 11,0 % (2012) til 8,0 % (1Q 2014) Utlånsvekst BM fra 12,9 % (2012) til 5,8 % (1Q 2014). 7 Emisjon Gjennomført høsten Brutto proveny 773 mill kroner 18

19 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser 0 0 Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 18,6 % 11,3 % 19

20 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 18,6 % 13,7 % 15,8 % 11,6 % 11,3 % Kostnadsprosent 38,8 % 46,6 % 42,1 % 49,4 % 51,7 % 20

21 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

22 Netto renteinntekter - konsern (Beløp i mill kroner) 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,59 % 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 1,79 % 1,85 % 1,69 % Pst. inkl formidlingslån 1,36 % 1,43 % 1,44 % 1,54 % 1,43 % 1,60 % 1,74 % 1,79 % 1,67 % 22

23 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 23

24 Marginutvikling Utlån, morbank Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 24

25 Marginutvikling Innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 25

26 Netto renteinntekter Utviklingen i netto renteinntekter vil først og fremst avhenge av: Konkurransesituasjonen Bankens fundingkostnader, herunder pengemarkedsrentene Noe økt marginpress på utlån innenfor PM og BM med lav risiko Flere banker har i 1. kvartal varslet justering av utlåns- og innskuddsrenter. SpareBank 1 Nord-Norge har varslet endrede renter med virkning fra medio juni. Netto resultateffekt er isolert sett beregnet å vær nøytrale Alle øvrige forhold konstant forventes bankens fundingkostnad i kapitalmarkedet å øke med om lag 0,15 prosentpoeng i 2. kvartal Dette skyldes endelig forfall på bytteordningen i mars og juni 2014 samt økte pengemarkedsrenter. Gjennomsnittlig fundingkostnad forventes deretter å falle. 26

27 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

28 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

29 Driftskostnader konsern 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,60 % 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 1,56 % 1,59 % 1,63 % 29

30 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

31 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

32 32 Datterselskap overskudd før skatt

33 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,2% Brutto utlån ,9% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,3% Innskudd fra kunder ,9% 33

34 Volumutvikling Innskudd % % BM 29% ,88% 82,86% 76,45% 75,56% 80,90% 84,32% 77,62% 78,45% 75,71% 80% 70% OM 14% PM 57% % 50% 40% Innskuddsvekst siste 12 mnd: 0,9 % % Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 34

35 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst % 6 4 5,5 5, M M M M03 SNN, personkunder Norge, husholdninger 35 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

36 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 25,0 20,0 15,0 % 10,0 5,0 6,3 6,3 0,0-5,0-10,0 2011M M M M03 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 36 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

37 Volumutvikling Utlån % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % % 0 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked PM uten formidlingslån Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 7,3% BM/ OM 37

38 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % ,5 3, M M M M03 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 38 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

39 Kredittvekst i husholdninger Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst ,0 % 6 6, M M M M03 SNN, personkunder Norge, husholdninger 39 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

40 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 40

41 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt. Moderat vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 månedene. Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert. Reduserte individuelle tap i 2014 sammenlignet med 1. kvartal

42 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 29,0 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 2,3 % Industri 2,1 % Primærnæringer 4,0 % Andre 19,8 % Personmarked 41,1 % Transport og tjenesteyting 6,3 % Sjøfart, offshore 0,8 % Øvrig 4,2 % Næringseiendom 10,1 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 42

43 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Jord- og skogbruk/fiske ,0 % % % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg ,3 % % % Varehandel, hotell og restaurant ,8 % % % Shipping, offshore/olje og gass 632 0,8 % % % Eiendom ,0 % % % Transport og lagring ,5 % % % Tjenesteytende virksomhet ,7 % % 55 3 % Offentlig forvaltning 262 0,3 % % % Annet ,5 % % % Sum næringskunder ,0 % % % Sum personkunder ,7 % % % Sum utlån på egen balanse ,7 % % % Portefølje i SB1 Boligkreditt ,9 % % % Portefølje i SB1 Næringskreditt 303 0,4 % 0 0 % % Brutto utlån ,0 % % % Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 % Jord- og skogbruk/fiske 4 % Portefølje i SB1 Boligkreditt 29 % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg 4 % Varehandel, hotell og restaurant 2 % Shipping, offshore/olje og gass Eiendom 1 % 10 % Transport og lagring 4 % Tjenesteytende virksomhet 3 % Offentlig Annet forvaltning 2 % 0 % Personkunder 41 % 43

44 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 44

45 Portefølje - eksponering morbank per Lån fordelt på engasjementstørrelse og andel Volum Andel av utlånseksponering (Volum) mars 2014 Andel av utlånseksponering (Volum) mars % 77% 9% 10% 7% 7% 6% 6% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 45

46 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 1,34% 1,36% 1,18% 1,30% 1,30% 1,13% 1,07% 1,06% 1,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 46

47 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2014 Nedskrivninger kvartal 2013 (iso) 4. kvartal 2013 (iso) 2013 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

48 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,14 % 0,15 % 0,26 % 0,21 % 0,12 % 48

49 Likviditetsstyring/funding 49

50 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding, (ekskl. SB 1 Boligkreditt) Mill NOK God diversifisering mht. forfall mill kroner i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for mill kroner Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd mill kroner 50

51 Fundingkilder/diversifisering, Lower Tier 2. NOK 5 % NOK FONDSOBL 3 % SEK BOND 6 % EMTN, EUR 9 % Bytteordningen 2 % Likviditetsinnlån, NOK 4 % NOK BONDS 71 % 51

52 52 Eierforhold

53 53 EK-bevis - Geografisk eierstruktur

54 20 største EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Pareto Aksje Norge ,13 % MP Pensjon Pk ,71 % Citibank, N.A ,43 % Pareto Aktiv ,16 % Flps - Princ All Sec Stock Sub ,97 % Verdipapirfondet Dnb Norge (IV) ,74 % Morgan Stanley & Co Llc ,70 % Frank Mohn A/S ,61 % J.P. Morgan Chase Bank N.A. London ,47 % Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Forsvarets Personellservice ,21 % Arctic Funds PLC ,12 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % VPF Pareto Verdi ,98 % Tonsenhagen Forretningssentrum 2 AS ,87 % Larre Eiendom 2 AS ,87 % Sparebankstiftelsen DnB ,84 % As Atlantis Vest ,80 % Renterisiko AS ,75 % Fondsfinans Spar ,75 % 20 største eiere ,54 % 54

55 20 største nordnorske EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % Consept Eiendom AS ,74 % Karl Ditlefsen ,55 % Norges Råfisklag ,46 % Troms Kraft AS ,41 % Hansen Dahl Fiskeri AS ,37 % Tromstrygd ,29 % Tor Ovesen ,21 % Ole Alfred Rolf Ovesen ,20 % Gadd Holding AS ,17 % Entreprenørcompaniet Nord AS ,17 % Agnar Holding AS ,16 % Tromsø Skotøimagasin A/S ,16 % Rigamonti A/S ,14 % Brødrene Karlsen Holding AS ,12 % Hemming Leonharth Andersen ,11 % Geir Andre Steiland ,11 % Odd Berg As ,10 % Hamneidet Eiendom AS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,00 % 1) postnummer >

56 56 Bank. Forsikring. Og deg

57 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2014 Q1 6. mai Q2 13. august Q3 29. oktober 57 57

58 58 58 Vedlegg

59 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 59

60 SpareBank 1 er Norges nest største finansgruppering - målt i forvaltningskapital med god lønnsomhet Grunnlagt i selvstendige sparebanker Herav seks børsnoterte egenkapitalbevisbanker og én aksjebank To felleseide forretningsbanker BN Bank og Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen: produktselskaper og alliansesamarbeid Total forvaltning: ca NOK 850 mrd. ( ) Egne kontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca kontorer 60 Forvaltningskapitalen til Danske Bank Norge og Handelsbanken Norge er estimert da selskapet kun oppgir samlet forvaltningskapital en gang i året. Forvaltningskapital er estimert på bakgrunn av utlånsveksten for inneværende halvår. Forvaltningskapitalen til Eika alliansen er oppdatert pr da disse tallene kun oppgis i årsrapporten til Eika Gruppens AS.

61 SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonærer og distributører SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 1,4 % 19,5 % 9,6 % Produkter, provisjon og utbytte Salg SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Forsikring (100 %) SpareBank 1 Medlemskort (100 %) Virksomheter i SpareBank 1-alliansen EiendomsMegler 1 Conecto (100 %) SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/stavanger, læring/tromsø 61

62 SpareBank 1-alliansen omfatter tre områder: SpareBank 1-bankene SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank Sparebanken Hedmark SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Telemark SpareBank 1 Modum SpareBank 1 Lom og Skjåk SpareBank 1 Nøtterøy og Tønsberg SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Oslo Akershus Alliansesamarbeidet Ledelsen for Alliansesamarbeidet samt underliggende virksomhetsområder og kunderåd Virksomhetsområdene er organisert gjennom; SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper: - SpareBank 1 Forsikring - ODIN Forvaltning - SpareBank 1 Gruppen Finans - Conecto - SpareBank 1 Medlemskort Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA med datterselskaper: - EiendomsMegler 1 Norge - SpareBank 1 Verdipapirservice - SpareBank 1 Kundesenter Selskaper eiet direkte av bankene Selskaper som er eid av minst to eierbanker og som kan profilere seg som et SpareBank 1 selskap; - SpareBank 1 Boligkreditt - SpareBank 1 Næringskreditt - SpareBank 1 Kredittkort - SpareBank 1 Markets - BN Bank 62

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Tromsø/Oslo, 5. februar 2015 Konsernsjef Jan-Frode Janson CFO Rolf Eigil Bygdnes Kvartalsrapport per 4. kvartal 2014 - konsern Overskudd

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 3. kvartal 2013 Oslo, 31. oktober 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Foreløpig resultat 2011 Oslo, 8. februar 2012

SpareBank 1 Nord-Norge. Foreløpig resultat 2011 Oslo, 8. februar 2012 SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2011 Oslo, 8. februar 2012 Meglere SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Resultat per 3. kvartal 2014 urevidert

Resultat per 3. kvartal 2014 urevidert Resultat per 3. kvartal 2014 urevidert 29. oktober 2014 Finansielle hovedtall Nord-Norge konjunkturbildet Regnskap per 30.09.14 Oppsummering 1 Regnskap per 30.09.14 Overskudd før skatt: 1 269 mill kroner

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat for første kvartal 2015 Oslo, 23. april 2015 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017

Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017 Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017 Fusjonert bank, nytt navn og børsnotering Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus AS fusjonerte med virkning fra den 1. april. Ny organisasjonsstruktur og konsernledelse

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS

Bank 1 Oslo Akershus AS Bank 1 Oslo Akershus AS Resultatpresentasjon 1. halvår 2014 Geir-Egil Bolstad, CFO Kapitalmarkedsdag SB1M, 19. august 2014 Agenda I. Bank 1 Oslo Akershus AS II. Resultater og nøkkeltall 1. halvår 2014

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap første halvår 2015 Resultat før skatt: 183 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Resultatpresentasjon. Fjerde kvartal

Resultatpresentasjon. Fjerde kvartal Resultatpresentasjon Fjerde kvartal 2015 05.02.2016 Hovedpunkter regnskap 2015 Tilfredsstillende EK-avkastning - Egenkapitalavkastningen i 2015 ble 11,4 prosent. - Egenkapitalavkastningene justert for

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2017

Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2017 Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2017 Fusjonert bank, nytt navn Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus fusjonerte virksomhetene med virkning den 1. april. Representantskapet i Sparebanken Hedmark

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer