Resultat 1. kvartal mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014"

Transkript

1 Resultat 1. kvartal mai 2014

2 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter skatt 401 mill kroner (196 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 18,6 % (11,3 %). - Resultat per egenkapitalbevis; kr 1,89 (kr 1,23). Fortsatt god underliggende bankdrift med resultat før tap på 255 mill kroner (184 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler på 243 mill kroner (91 mill kroner). Kostnadsprosent 38,8 % (51,7 %). Utlånstap 25 mill kroner (40 mill kroner). 2

3 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 forts. hovedtrekk: Utlånsvekst siste 12 måneder 7,3 % (8,5 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 8,0 % (9,8 %). Bedriftsmarkedet 5,8 % (5,8 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder 0,9 % (9,0 %). Personmarkedet 5,5 % (8,0 %). Bedriftsmarkedet 6,3 % (5,2 %). Offentlig sektor -21,1 % (18,7 %). Innskuddsdekning 75,7 % (80,9 %). Ren kjernekapitaldekning konsern 12,41% (10,07 %). Meget god likviditet. 3

4 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 74 steder 4

5 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 13,15 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,68 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % SpareBank 1 Markets AS Eierandel 23,89 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 % 5

6 SpareBank 1 Nord-Norge organisering og ledelse Konsernsjef Jan-Frode Janson Økonomi/finans Konsernfunksjoner Rolf E. Bygdnes Petter Høiseth Risikostyring Geir Andreassen Forretningsdrift Liv B. Ulriksen Region Helgeland Region Salten Region Hålogaland Region Troms Region Finnmark Hanne Nordgaard Trude Glad Kåre A. Markussen Christian Overvaag Per Trygve Holmgren Markets (Tom R. Solstad Nøis), EiendomsMegler 1 (Kristin Amundsen), SpareBank 1 Regnskapshuset (Tom R. Aasnes), SNN Finans (Hermod Bakkejord) 6

7 7 Makro og konjunkturer 1. kvartal

8 Nord-Norge konjunkturbildet Vedvarende sterk vekst i verdiskapning siden 2010 God fart i økonomien etter noe svakere tall sist høst God vekst i eksporten, vedvarende høye priser på laks Reiselivet har hatt ny sterk vintersesong Stor offentlig sektor og høye investeringer Arbeidsmarkedet er stramt Lav arbeidsledighet 2,7 % per mars Privatøkonomien er sunn Boligmarkedet har styrket seg Utsiktene for 2014 Prognose for vekst i regionalt BNP: 3 4 % Også nordnorsk økonomi kan påvirkes av en fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk og internasjonal økonomi

9 Prognose: Dobbelt så høy vekst i nord som i sør Høyere verdiskaping Økt eksport Høy, men noe fallende investeringsvekst Mangel på arbeidskraft begrenser veksten Makroøkonomisk prognose for Nord- Norge Prosentvis vekst fra forrige år Norge Nord-Norge Privat konsum Offentlig konsum Bruttoinvestering 4,5 3,3 7 4 Eksport Import Verdiskaping/BNP Sysselsetting Reg. ledighet (nivå) 2,6 3, Kilde: Menon

10 De viktigste næringene Sjømat Eksportvekst og vedvarende høye priser i laksenæringen Nord-Norge står for 37 % av norsk lakseproduksjon Høye torskekvoter, lave priser, behov for restrukturering i industrien Petroleum Norne FPSO (1997), Hammerfest LNG (2007), Skarv FPSO (2013) Goliat FPSO i produksjon høsten 2014, Aasta Hansteen FPSO fra 2017 Leverandørindustrien vokste 20 % i 2012 fortsatt vekst i 2013 Barentshavet sørøst er åpnet for petroleumsvirksomhet Bygg og anlegg Fallende men fortsatt høye ordrereserver i bygg og anlegg Økt fart i boligbyggingen Reiseliv Sterk vintersesong 2014 etter svak sommersesong i 2013

11 Privatøkonomien er sunn Vekst i realinntekt Høy lønnsvekst, 3,5 % i 2013 Lav inflasjon, KPI-JAE 2,5 % Lav rente og lav rentebane fremover Lavt gjeldsnivå og høy sparing 12 % lavere enn snitt for landet 20 % lavere for unge år Over 6 % årlig sparevekst 6% 5% 4% 3% 2% Omsetning i detaljhandelen Løpende årsvekst, siste 12 mnd Forbrukerne handler mer Forbruket tar seg opp etter periode med lav vekst Tyder på ny optimisme 1% 0% 2010T6 2011T6 2012T T6 Nord-Norge Landet

12 Folketallet vokser i hele landsdelen 1,50% Befolkningsvekst, årlig 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% Nord-Norge Norge Nordland Troms Finnmark

13 Likevel er vi avhengig av arbeidsinnvandring Landbakgrunn sysselsatte i Nord-Norge Sør- og Mellom-Amerika Afrika Asia Nord-Amerika, Oseania Øst-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Vest-Europa ellers Norden utenom Norge 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 %

14 Boligmarkedet har styrket seg Boligpriser Siste 12 mnd per mars ,0 % ,3 % ,0 % ,2 % 6,0 % ,2 % ,0 % 3,8 % ,0 % 0,1 % 0,3 % 0 Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 0,0 % Pris pr m2, snitt alle boliger Prisendring siste 12 mnd

15 Boligbyggingen øker over normalprognose Igangsatte nye boliger Antall boligenheter Siste 12 mnd Nord-Norge Prognose behov

16 Finansielle hovedmål Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Ubestridt solid: Ren kjernekapitaldekning 14,5 % eller høyere i

17 Kapitaldekning konsern 13% 12% 12,86 % 12,30 % 11% 10% 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 10,79 % 9% 8% 7% 6% 5% Ren kjernekapital i % tillagt periodens resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 17

18 Økt soliditet - gjennomførte og planlagte tiltak Område Status tiltak 1 Rendyrke kjernevirksomhet SNN Portefølje (tidl. SNN Invest) aktivitet avvikles Nedsalg Bank 1 Oslo (4,8 % gjenstående) 2 Effektivisere kostnader Lav kostnadsvekst morbank i Prise etter reelle kapitalkostnader Renteendringer og marginøkninger PM og BM gjennomført 4 Redusert utbyttegrad Gjennomført i disposisjonene for resultat i 2012 og Søkt om IRBA godkjenning Søknad til behandling hos Finanstilsynet 6 Redusere utlånsvekst Utlånsvekst PM fra 11,0 % (2012) til 8,0 % (1Q 2014) Utlånsvekst BM fra 12,9 % (2012) til 5,8 % (1Q 2014). 7 Emisjon Gjennomført høsten Brutto proveny 773 mill kroner 18

19 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser 0 0 Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 18,6 % 11,3 % 19

20 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 18,6 % 13,7 % 15,8 % 11,6 % 11,3 % Kostnadsprosent 38,8 % 46,6 % 42,1 % 49,4 % 51,7 % 20

21 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

22 Netto renteinntekter - konsern (Beløp i mill kroner) 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,59 % 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 1,79 % 1,85 % 1,69 % Pst. inkl formidlingslån 1,36 % 1,43 % 1,44 % 1,54 % 1,43 % 1,60 % 1,74 % 1,79 % 1,67 % 22

23 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 23

24 Marginutvikling Utlån, morbank Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 24

25 Marginutvikling Innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 25

26 Netto renteinntekter Utviklingen i netto renteinntekter vil først og fremst avhenge av: Konkurransesituasjonen Bankens fundingkostnader, herunder pengemarkedsrentene Noe økt marginpress på utlån innenfor PM og BM med lav risiko Flere banker har i 1. kvartal varslet justering av utlåns- og innskuddsrenter. SpareBank 1 Nord-Norge har varslet endrede renter med virkning fra medio juni. Netto resultateffekt er isolert sett beregnet å vær nøytrale Alle øvrige forhold konstant forventes bankens fundingkostnad i kapitalmarkedet å øke med om lag 0,15 prosentpoeng i 2. kvartal Dette skyldes endelig forfall på bytteordningen i mars og juni 2014 samt økte pengemarkedsrenter. Gjennomsnittlig fundingkostnad forventes deretter å falle. 26

27 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

28 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

29 Driftskostnader konsern 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,60 % 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 1,56 % 1,59 % 1,63 % 29

30 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

31 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

32 32 Datterselskap overskudd før skatt

33 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,2% Brutto utlån ,9% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,3% Innskudd fra kunder ,9% 33

34 Volumutvikling Innskudd % % BM 29% ,88% 82,86% 76,45% 75,56% 80,90% 84,32% 77,62% 78,45% 75,71% 80% 70% OM 14% PM 57% % 50% 40% Innskuddsvekst siste 12 mnd: 0,9 % % Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 34

35 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst % 6 4 5,5 5, M M M M03 SNN, personkunder Norge, husholdninger 35 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

36 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 25,0 20,0 15,0 % 10,0 5,0 6,3 6,3 0,0-5,0-10,0 2011M M M M03 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 36 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

37 Volumutvikling Utlån % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % % 0 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked PM uten formidlingslån Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 7,3% BM/ OM 37

38 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % ,5 3, M M M M03 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 38 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

39 Kredittvekst i husholdninger Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst ,0 % 6 6, M M M M03 SNN, personkunder Norge, husholdninger 39 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

40 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 40

41 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt. Moderat vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 månedene. Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert. Reduserte individuelle tap i 2014 sammenlignet med 1. kvartal

42 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 29,0 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 2,3 % Industri 2,1 % Primærnæringer 4,0 % Andre 19,8 % Personmarked 41,1 % Transport og tjenesteyting 6,3 % Sjøfart, offshore 0,8 % Øvrig 4,2 % Næringseiendom 10,1 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 42

43 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Jord- og skogbruk/fiske ,0 % % % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg ,3 % % % Varehandel, hotell og restaurant ,8 % % % Shipping, offshore/olje og gass 632 0,8 % % % Eiendom ,0 % % % Transport og lagring ,5 % % % Tjenesteytende virksomhet ,7 % % 55 3 % Offentlig forvaltning 262 0,3 % % % Annet ,5 % % % Sum næringskunder ,0 % % % Sum personkunder ,7 % % % Sum utlån på egen balanse ,7 % % % Portefølje i SB1 Boligkreditt ,9 % % % Portefølje i SB1 Næringskreditt 303 0,4 % 0 0 % % Brutto utlån ,0 % % % Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 % Jord- og skogbruk/fiske 4 % Portefølje i SB1 Boligkreditt 29 % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg 4 % Varehandel, hotell og restaurant 2 % Shipping, offshore/olje og gass Eiendom 1 % 10 % Transport og lagring 4 % Tjenesteytende virksomhet 3 % Offentlig Annet forvaltning 2 % 0 % Personkunder 41 % 43

44 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 44

45 Portefølje - eksponering morbank per Lån fordelt på engasjementstørrelse og andel Volum Andel av utlånseksponering (Volum) mars 2014 Andel av utlånseksponering (Volum) mars % 77% 9% 10% 7% 7% 6% 6% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 45

46 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 1,34% 1,36% 1,18% 1,30% 1,30% 1,13% 1,07% 1,06% 1,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 46

47 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2014 Nedskrivninger kvartal 2013 (iso) 4. kvartal 2013 (iso) 2013 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

48 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,14 % 0,15 % 0,26 % 0,21 % 0,12 % 48

49 Likviditetsstyring/funding 49

50 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding, (ekskl. SB 1 Boligkreditt) Mill NOK God diversifisering mht. forfall mill kroner i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for mill kroner Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd mill kroner 50

51 Fundingkilder/diversifisering, Lower Tier 2. NOK 5 % NOK FONDSOBL 3 % SEK BOND 6 % EMTN, EUR 9 % Bytteordningen 2 % Likviditetsinnlån, NOK 4 % NOK BONDS 71 % 51

52 52 Eierforhold

53 53 EK-bevis - Geografisk eierstruktur

54 20 største EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Pareto Aksje Norge ,13 % MP Pensjon Pk ,71 % Citibank, N.A ,43 % Pareto Aktiv ,16 % Flps - Princ All Sec Stock Sub ,97 % Verdipapirfondet Dnb Norge (IV) ,74 % Morgan Stanley & Co Llc ,70 % Frank Mohn A/S ,61 % J.P. Morgan Chase Bank N.A. London ,47 % Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Forsvarets Personellservice ,21 % Arctic Funds PLC ,12 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % VPF Pareto Verdi ,98 % Tonsenhagen Forretningssentrum 2 AS ,87 % Larre Eiendom 2 AS ,87 % Sparebankstiftelsen DnB ,84 % As Atlantis Vest ,80 % Renterisiko AS ,75 % Fondsfinans Spar ,75 % 20 største eiere ,54 % 54

55 20 største nordnorske EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % Consept Eiendom AS ,74 % Karl Ditlefsen ,55 % Norges Råfisklag ,46 % Troms Kraft AS ,41 % Hansen Dahl Fiskeri AS ,37 % Tromstrygd ,29 % Tor Ovesen ,21 % Ole Alfred Rolf Ovesen ,20 % Gadd Holding AS ,17 % Entreprenørcompaniet Nord AS ,17 % Agnar Holding AS ,16 % Tromsø Skotøimagasin A/S ,16 % Rigamonti A/S ,14 % Brødrene Karlsen Holding AS ,12 % Hemming Leonharth Andersen ,11 % Geir Andre Steiland ,11 % Odd Berg As ,10 % Hamneidet Eiendom AS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,00 % 1) postnummer >

56 56 Bank. Forsikring. Og deg

57 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2014 Q1 6. mai Q2 13. august Q3 29. oktober 57 57

58 58 58 Vedlegg

59 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 59

60 SpareBank 1 er Norges nest største finansgruppering - målt i forvaltningskapital med god lønnsomhet Grunnlagt i selvstendige sparebanker Herav seks børsnoterte egenkapitalbevisbanker og én aksjebank To felleseide forretningsbanker BN Bank og Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen: produktselskaper og alliansesamarbeid Total forvaltning: ca NOK 850 mrd. ( ) Egne kontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca kontorer 60 Forvaltningskapitalen til Danske Bank Norge og Handelsbanken Norge er estimert da selskapet kun oppgir samlet forvaltningskapital en gang i året. Forvaltningskapital er estimert på bakgrunn av utlånsveksten for inneværende halvår. Forvaltningskapitalen til Eika alliansen er oppdatert pr da disse tallene kun oppgis i årsrapporten til Eika Gruppens AS.

61 SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonærer og distributører SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 1,4 % 19,5 % 9,6 % Produkter, provisjon og utbytte Salg SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Forsikring (100 %) SpareBank 1 Medlemskort (100 %) Virksomheter i SpareBank 1-alliansen EiendomsMegler 1 Conecto (100 %) SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/stavanger, læring/tromsø 61

62 SpareBank 1-alliansen omfatter tre områder: SpareBank 1-bankene SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank Sparebanken Hedmark SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Telemark SpareBank 1 Modum SpareBank 1 Lom og Skjåk SpareBank 1 Nøtterøy og Tønsberg SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Oslo Akershus Alliansesamarbeidet Ledelsen for Alliansesamarbeidet samt underliggende virksomhetsområder og kunderåd Virksomhetsområdene er organisert gjennom; SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper: - SpareBank 1 Forsikring - ODIN Forvaltning - SpareBank 1 Gruppen Finans - Conecto - SpareBank 1 Medlemskort Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA med datterselskaper: - EiendomsMegler 1 Norge - SpareBank 1 Verdipapirservice - SpareBank 1 Kundesenter Selskaper eiet direkte av bankene Selskaper som er eid av minst to eierbanker og som kan profilere seg som et SpareBank 1 selskap; - SpareBank 1 Boligkreditt - SpareBank 1 Næringskreditt - SpareBank 1 Kredittkort - SpareBank 1 Markets - BN Bank 62

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 1. KVARTAL 2003 Innhold Bilde 3-25 Finansregnskapet 1. Kvartal 2003 Bilde 26-36 Kredittrisiko Bilde 37-45 Salg av finansielle produkter Bilde 46-48 Fremtidsutsikter Bilde

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Investorpresentasjon Oslo 8. april 2014 1 SMB-seminar i regi av DNB Markets Markedsområde Strategi Hovedtrekk Resultat og balanse Oppsummering Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Inger Lise

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 1. kvartal 2015. 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2015 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2014. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Lisbeth Flågeng

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer