Resultat 1. kvartal mai 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014"

Transkript

1 Resultat 1. kvartal mai 2014

2 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter skatt 401 mill kroner (196 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 18,6 % (11,3 %). - Resultat per egenkapitalbevis; kr 1,89 (kr 1,23). Fortsatt god underliggende bankdrift med resultat før tap på 255 mill kroner (184 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler på 243 mill kroner (91 mill kroner). Kostnadsprosent 38,8 % (51,7 %). Utlånstap 25 mill kroner (40 mill kroner). 2

3 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 forts. hovedtrekk: Utlånsvekst siste 12 måneder 7,3 % (8,5 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 8,0 % (9,8 %). Bedriftsmarkedet 5,8 % (5,8 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder 0,9 % (9,0 %). Personmarkedet 5,5 % (8,0 %). Bedriftsmarkedet 6,3 % (5,2 %). Offentlig sektor -21,1 % (18,7 %). Innskuddsdekning 75,7 % (80,9 %). Ren kjernekapitaldekning konsern 12,41% (10,07 %). Meget god likviditet. 3

4 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 74 steder 4

5 Organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern - Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 13,15 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,68 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % BN Bank ASA Bank - Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % SpareBank 1 Markets AS Eierandel 23,89 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling - Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 % 5

6 SpareBank 1 Nord-Norge organisering og ledelse Konsernsjef Jan-Frode Janson Økonomi/finans Konsernfunksjoner Rolf E. Bygdnes Petter Høiseth Risikostyring Geir Andreassen Forretningsdrift Liv B. Ulriksen Region Helgeland Region Salten Region Hålogaland Region Troms Region Finnmark Hanne Nordgaard Trude Glad Kåre A. Markussen Christian Overvaag Per Trygve Holmgren Markets (Tom R. Solstad Nøis), EiendomsMegler 1 (Kristin Amundsen), SpareBank 1 Regnskapshuset (Tom R. Aasnes), SNN Finans (Hermod Bakkejord) 6

7 7 Makro og konjunkturer 1. kvartal

8 Nord-Norge konjunkturbildet Vedvarende sterk vekst i verdiskapning siden 2010 God fart i økonomien etter noe svakere tall sist høst God vekst i eksporten, vedvarende høye priser på laks Reiselivet har hatt ny sterk vintersesong Stor offentlig sektor og høye investeringer Arbeidsmarkedet er stramt Lav arbeidsledighet 2,7 % per mars Privatøkonomien er sunn Boligmarkedet har styrket seg Utsiktene for 2014 Prognose for vekst i regionalt BNP: 3 4 % Også nordnorsk økonomi kan påvirkes av en fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i norsk og internasjonal økonomi

9 Prognose: Dobbelt så høy vekst i nord som i sør Høyere verdiskaping Økt eksport Høy, men noe fallende investeringsvekst Mangel på arbeidskraft begrenser veksten Makroøkonomisk prognose for Nord- Norge Prosentvis vekst fra forrige år Norge Nord-Norge Privat konsum Offentlig konsum Bruttoinvestering 4,5 3,3 7 4 Eksport Import Verdiskaping/BNP Sysselsetting Reg. ledighet (nivå) 2,6 3, Kilde: Menon

10 De viktigste næringene Sjømat Eksportvekst og vedvarende høye priser i laksenæringen Nord-Norge står for 37 % av norsk lakseproduksjon Høye torskekvoter, lave priser, behov for restrukturering i industrien Petroleum Norne FPSO (1997), Hammerfest LNG (2007), Skarv FPSO (2013) Goliat FPSO i produksjon høsten 2014, Aasta Hansteen FPSO fra 2017 Leverandørindustrien vokste 20 % i 2012 fortsatt vekst i 2013 Barentshavet sørøst er åpnet for petroleumsvirksomhet Bygg og anlegg Fallende men fortsatt høye ordrereserver i bygg og anlegg Økt fart i boligbyggingen Reiseliv Sterk vintersesong 2014 etter svak sommersesong i 2013

11 Privatøkonomien er sunn Vekst i realinntekt Høy lønnsvekst, 3,5 % i 2013 Lav inflasjon, KPI-JAE 2,5 % Lav rente og lav rentebane fremover Lavt gjeldsnivå og høy sparing 12 % lavere enn snitt for landet 20 % lavere for unge år Over 6 % årlig sparevekst 6% 5% 4% 3% 2% Omsetning i detaljhandelen Løpende årsvekst, siste 12 mnd Forbrukerne handler mer Forbruket tar seg opp etter periode med lav vekst Tyder på ny optimisme 1% 0% 2010T6 2011T6 2012T T6 Nord-Norge Landet

12 Folketallet vokser i hele landsdelen 1,50% Befolkningsvekst, årlig 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% Nord-Norge Norge Nordland Troms Finnmark

13 Likevel er vi avhengig av arbeidsinnvandring Landbakgrunn sysselsatte i Nord-Norge Sør- og Mellom-Amerika Afrika Asia Nord-Amerika, Oseania Øst-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Vest-Europa ellers Norden utenom Norge 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 %

14 Boligmarkedet har styrket seg Boligpriser Siste 12 mnd per mars ,0 % ,3 % ,0 % ,2 % 6,0 % ,2 % ,0 % 3,8 % ,0 % 0,1 % 0,3 % 0 Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 0,0 % Pris pr m2, snitt alle boliger Prisendring siste 12 mnd

15 Boligbyggingen øker over normalprognose Igangsatte nye boliger Antall boligenheter Siste 12 mnd Nord-Norge Prognose behov

16 Finansielle hovedmål Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Ubestridt solid: Ren kjernekapitaldekning 14,5 % eller høyere i

17 Kapitaldekning konsern 13% 12% 12,86 % 12,30 % 11% 10% 10,84 % 10,73 % 10,62 % 10,72 % 10,23 % 9,66 % 10,31 % 10,29 % 10,67 % 10,79 % 9% 8% 7% 6% 5% Ren kjernekapital i % tillagt periodens resultat Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. 17

18 Økt soliditet - gjennomførte og planlagte tiltak Område Status tiltak 1 Rendyrke kjernevirksomhet SNN Portefølje (tidl. SNN Invest) aktivitet avvikles Nedsalg Bank 1 Oslo (4,8 % gjenstående) 2 Effektivisere kostnader Lav kostnadsvekst morbank i Prise etter reelle kapitalkostnader Renteendringer og marginøkninger PM og BM gjennomført 4 Redusert utbyttegrad Gjennomført i disposisjonene for resultat i 2012 og Søkt om IRBA godkjenning Søknad til behandling hos Finanstilsynet 6 Redusere utlånsvekst Utlånsvekst PM fra 11,0 % (2012) til 8,0 % (1Q 2014) Utlånsvekst BM fra 12,9 % (2012) til 5,8 % (1Q 2014). 7 Emisjon Gjennomført høsten Brutto proveny 773 mill kroner 18

19 Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser 0 0 Resultat for perioden Egenkapitalrentabilitet 18,6 % 11,3 % 19

20 Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnad Egenkapitalrentabilitet 18,6 % 13,7 % 15,8 % 11,6 % 11,3 % Kostnadsprosent 38,8 % 46,6 % 42,1 % 49,4 % 51,7 % 20

21 Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Garantiprovisjon Interbankprovisjon Kredittformidling Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt Formidlingsprovisjon salgspantlån Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling Meglerprovisjon Forsikringstjenester Andre provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Driftsinntekter fast eiendom Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum provisjonskostnader Netto provisjons- og andre inntekter

22 Netto renteinntekter - konsern (Beløp i mill kroner) 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 Netto renteinntekter Formidlingslån SUM inkl formidlingslån Pst.gj.sn.forv.kap. 1,59 % 1,58 % 1,58 % 1,64 % 1,50 % 1,63 % 1,79 % 1,85 % 1,69 % Pst. inkl formidlingslån 1,36 % 1,43 % 1,44 % 1,54 % 1,43 % 1,60 % 1,74 % 1,79 % 1,67 % 22

23 Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost 23

24 Marginutvikling Utlån, morbank Rentemargin er forskjellen mellom renten kundene betaler og 3-mnd Nibor 24

25 Marginutvikling Innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar 25

26 Netto renteinntekter Utviklingen i netto renteinntekter vil først og fremst avhenge av: Konkurransesituasjonen Bankens fundingkostnader, herunder pengemarkedsrentene Noe økt marginpress på utlån innenfor PM og BM med lav risiko Flere banker har i 1. kvartal varslet justering av utlåns- og innskuddsrenter. SpareBank 1 Nord-Norge har varslet endrede renter med virkning fra medio juni. Netto resultateffekt er isolert sett beregnet å vær nøytrale Alle øvrige forhold konstant forventes bankens fundingkostnad i kapitalmarkedet å øke med om lag 0,15 prosentpoeng i 2. kvartal Dette skyldes endelig forfall på bytteordningen i mars og juni 2014 samt økte pengemarkedsrenter. Gjennomsnittlig fundingkostnad forventes deretter å falle. 26

27 Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Aksjeutbytte Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer Gevinst/tap og netto verdiendringer på sertifikater og obligasjoner Gevinst/tap og netto verdiendringer på valuta Gevinst/tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

28 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

29 Driftskostnader konsern 1.KV.12 2.KV.12 3.KV.12 4.KV.12 1.KV.13 2.KV.13 3.KV.13 4.KV.13 1.KV.14 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 1,60 % 1,56 % 1,52 % 1,54 % 1,57 % 1,58 % 1,56 % 1,59 % 1,63 % 29

30 Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum personalkostnader Utviklingskostnader EDB kostnader Markedsføring Reise- og opplæringskostnader Kommunikasjon Porto Konsulentbistand Verditransport Kontorhold Inkasso Ordinære avskrivninger Driftskostnader lokaler/eiendommer Øvrige driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader

31 Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Kunderettet virksomhet etter tap

32 32 Datterselskap overskudd før skatt

33 Hovedtall balanse Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital ,2% Brutto utlån ,9% Utlån til kunder inkl.formidlingslån ,3% Innskudd fra kunder ,9% 33

34 Volumutvikling Innskudd % % BM 29% ,88% 82,86% 76,45% 75,56% 80,90% 84,32% 77,62% 78,45% 75,71% 80% 70% OM 14% PM 57% % 50% 40% Innskuddsvekst siste 12 mnd: 0,9 % % Personmarked Bedriftsmarked Offentlig marked Innskuddsdekning 34

35 Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst % 6 4 5,5 5, M M M M03 SNN, personkunder Norge, husholdninger 35 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

36 Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 25,0 20,0 15,0 % 10,0 5,0 6,3 6,3 0,0-5,0-10,0 2011M M M M03 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 36 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Pengemengden M2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

37 Volumutvikling Utlån % 70 % PM inkl formidlingslån BM/ OM % % 0 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 Formidlingslån Personmarked Bedrifts-/offentlig marked PM uten formidlingslån Utlånsvekst inkl. formidlingslån siste 12 mnd: 7,3% BM/ OM 37

38 Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % ,5 3, M M M M03 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 38 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

39 Kredittvekst i husholdninger Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst ,0 % 6 6, M M M M03 SNN, personkunder Norge, husholdninger 39 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Kredittindikatoren K2, mars 2014 og SNN Bare, mars 2014

40 Kredittområdet Kvalitet Portefølje Migrasjon, mislighold og tap 40

41 Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt. Moderat vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 månedene. Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert. Reduserte individuelle tap i 2014 sammenlignet med 1. kvartal

42 Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån 29,0 % Bygg - og anlegg, el- og vannforsyning 2,3 % Industri 2,1 % Primærnæringer 4,0 % Andre 19,8 % Personmarked 41,1 % Transport og tjenesteyting 6,3 % Sjøfart, offshore 0,8 % Øvrig 4,2 % Næringseiendom 10,1 % Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pga lav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde. 42

43 Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Andel Andel Endring %-vis endring Jord- og skogbruk/fiske ,0 % % % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg ,3 % % % Varehandel, hotell og restaurant ,8 % % % Shipping, offshore/olje og gass 632 0,8 % % % Eiendom ,0 % % % Transport og lagring ,5 % % % Tjenesteytende virksomhet ,7 % % 55 3 % Offentlig forvaltning 262 0,3 % % % Annet ,5 % % % Sum næringskunder ,0 % % % Sum personkunder ,7 % % % Sum utlån på egen balanse ,7 % % % Portefølje i SB1 Boligkreditt ,9 % % % Portefølje i SB1 Næringskreditt 303 0,4 % 0 0 % % Brutto utlån ,0 % % % Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 % Jord- og skogbruk/fiske 4 % Portefølje i SB1 Boligkreditt 29 % Industri, kraft- og vannforsynforsyning, bygg og anlegg 4 % Varehandel, hotell og restaurant 2 % Shipping, offshore/olje og gass Eiendom 1 % 10 % Transport og lagring 4 % Tjenesteytende virksomhet 3 % Offentlig Annet forvaltning 2 % 0 % Personkunder 41 % 43

44 Portefølje - eksponering morbank per NOK mill Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 44

45 Portefølje - eksponering morbank per Lån fordelt på engasjementstørrelse og andel Volum Andel av utlånseksponering (Volum) mars 2014 Andel av utlånseksponering (Volum) mars % 77% 9% 10% 7% 7% 6% 6% Under 10 mnok mnok mnok Over 250 mnok 45

46 Misligholdte og tapsutsatte engasjement - konsern MNOK Misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån 1,34% 1,36% 1,18% 1,30% 1,30% 1,13% 1,07% 1,06% 1,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 46

47 Tap på utlån: Nedskrivninger for konsernet i 2014 Nedskrivninger kvartal 2013 (iso) 4. kvartal 2013 (iso) 2013 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank Bedriftsmarked morbank SpareBank 1 Finans Nord-Norge Øvrige enheter Totale individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter Sum nedskrivninger på utlån og garantier

48 Netto tap på utlån og garantier - konsern NOK mill ,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån Individuelle tapsnedskrivninger Gruppenedskrivninger og endring i langtidsovervåkning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån 0,14 % 0,15 % 0,26 % 0,21 % 0,12 % 48

49 Likviditetsstyring/funding 49

50 Funding Forfallsprofil kapitalmarkedsfunding, (ekskl. SB 1 Boligkreditt) Mill NOK God diversifisering mht. forfall mill kroner i kapitalmarkedsfunding eksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per er det overført lån for mill kroner Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd mill kroner 50

51 Fundingkilder/diversifisering, Lower Tier 2. NOK 5 % NOK FONDSOBL 3 % SEK BOND 6 % EMTN, EUR 9 % Bytteordningen 2 % Likviditetsinnlån, NOK 4 % NOK BONDS 71 % 51

52 52 Eierforhold

53 53 EK-bevis - Geografisk eierstruktur

54 20 største EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Pareto Aksje Norge ,13 % MP Pensjon Pk ,71 % Citibank, N.A ,43 % Pareto Aktiv ,16 % Flps - Princ All Sec Stock Sub ,97 % Verdipapirfondet Dnb Norge (IV) ,74 % Morgan Stanley & Co Llc ,70 % Frank Mohn A/S ,61 % J.P. Morgan Chase Bank N.A. London ,47 % Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Forsvarets Personellservice ,21 % Arctic Funds PLC ,12 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % VPF Pareto Verdi ,98 % Tonsenhagen Forretningssentrum 2 AS ,87 % Larre Eiendom 2 AS ,87 % Sparebankstiftelsen DnB ,84 % As Atlantis Vest ,80 % Renterisiko AS ,75 % Fondsfinans Spar ,75 % 20 største eiere ,54 % 54

55 20 største nordnorske EK-beviseiere Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge ,41 % Sparebankstiftelsen Helgeland ,03 % Consept Eiendom AS ,74 % Karl Ditlefsen ,55 % Norges Råfisklag ,46 % Troms Kraft AS ,41 % Hansen Dahl Fiskeri AS ,37 % Tromstrygd ,29 % Tor Ovesen ,21 % Ole Alfred Rolf Ovesen ,20 % Gadd Holding AS ,17 % Entreprenørcompaniet Nord AS ,17 % Agnar Holding AS ,16 % Tromsø Skotøimagasin A/S ,16 % Rigamonti A/S ,14 % Brødrene Karlsen Holding AS ,12 % Hemming Leonharth Andersen ,11 % Geir Andre Steiland ,11 % Odd Berg As ,10 % Hamneidet Eiendom AS ,10 % 20 største nord-norske eiere 1) ,00 % 1) postnummer >

56 56 Bank. Forsikring. Og deg

57 Kontaktinformasjon SpareBank 1 Nord-Norge Postboks Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Tlf Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes Tlf Internett adresse Hjemmeside og nettbank: Egenkapitalbevis generelt: Finanskalender 2014 Q1 6. mai Q2 13. august Q3 29. oktober 57 57

58 58 58 Vedlegg

59 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 59

60 SpareBank 1 er Norges nest største finansgruppering - målt i forvaltningskapital med god lønnsomhet Grunnlagt i selvstendige sparebanker Herav seks børsnoterte egenkapitalbevisbanker og én aksjebank To felleseide forretningsbanker BN Bank og Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen: produktselskaper og alliansesamarbeid Total forvaltning: ca NOK 850 mrd. ( ) Egne kontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca kontorer 60 Forvaltningskapitalen til Danske Bank Norge og Handelsbanken Norge er estimert da selskapet kun oppgir samlet forvaltningskapital en gang i året. Forvaltningskapital er estimert på bakgrunn av utlånsveksten for inneværende halvår. Forvaltningskapitalen til Eika alliansen er oppdatert pr da disse tallene kun oppgis i årsrapporten til Eika Gruppens AS.

61 SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonærer og distributører SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 1,4 % 19,5 % 9,6 % Produkter, provisjon og utbytte Salg SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Forsikring (100 %) SpareBank 1 Medlemskort (100 %) Virksomheter i SpareBank 1-alliansen EiendomsMegler 1 Conecto (100 %) SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/stavanger, læring/tromsø 61

62 SpareBank 1-alliansen omfatter tre områder: SpareBank 1-bankene SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank Sparebanken Hedmark SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Telemark SpareBank 1 Modum SpareBank 1 Lom og Skjåk SpareBank 1 Nøtterøy og Tønsberg SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Oslo Akershus Alliansesamarbeidet Ledelsen for Alliansesamarbeidet samt underliggende virksomhetsområder og kunderåd Virksomhetsområdene er organisert gjennom; SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper: - SpareBank 1 Forsikring - ODIN Forvaltning - SpareBank 1 Gruppen Finans - Conecto - SpareBank 1 Medlemskort Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA med datterselskaper: - EiendomsMegler 1 Norge - SpareBank 1 Verdipapirservice - SpareBank 1 Kundesenter Selskaper eiet direkte av bankene Selskaper som er eid av minst to eierbanker og som kan profilere seg som et SpareBank 1 selskap; - SpareBank 1 Boligkreditt - SpareBank 1 Næringskreditt - SpareBank 1 Kredittkort - SpareBank 1 Markets - BN Bank 62

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer

Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Foreløpig årsregnskap 2014 -presentasjon for analytikere og investorer Tromsø/Oslo, 5. februar 2015 Konsernsjef Jan-Frode Janson CFO Rolf Eigil Bygdnes Kvartalsrapport per 4. kvartal 2014 - konsern Overskudd

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015

Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner

Detaljer

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern

Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2015 - konsern Overskudd før skatt: 356 millkroner (473 mill) EK-avkastning: 12,5 % (18,6 %) Utlånstap 32 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Få tegn til svekkelse

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig resultat 2009 Oslo, 11. februar 2010 1 2 Konjunktur Norge og Nord-Norge Nord-Norge klarer seg bra Minst rammet av konjunkturnedgangen Arbeidsledighet lavere enn i Norge

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultat Helgeland Sparebank

Resultat Helgeland Sparebank Resultat Helgeland Sparebank 1 Hovedtrekk per 30.09.11 Helgeland Sparebank, konsern Resultat før skatt på 106 mill. kr 49 mill. kr. svakere enn samme tidspunkt i 2010, hvorav engangseffekt i 2010 ved ny

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008 4. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 2008 2007 2006 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 2 241 7,05 % 1 573 5,64 % 1 001

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Foreløpig årsregnskap 2013. Tromsø/Oslo, 5. februar 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Foreløpig årsregnskap 2013. Tromsø/Oslo, 5. februar 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Foreløpig årsregnskap 2013 Tromsø/Oslo, 5. februar 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 4. Kvartal, Oslo, februar 2011 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 258 ansatte.

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer