EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland. EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland. EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland"

Transkript

1 EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland Tlf Faks E D I - L A G E R H O T E L L EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland Tlf Faks

2 Hovedmeny Login

3 EDI-Lagerhotell er et moderne edb-basert system for administrasjon av lager og lagerutleie. Systemet ivaretar administrasjon av hele prosessen fra varene ankommer lager til utskipning av varer fra lager. Registrering av lagerplassering og kapasitetsoversikter, skifte av vareeier og lagerleier, uttak fra lager med uttakssedler og fraktbrev, utfakturering av lagerleie samt informasjon som kvalitetssikrer produksjons prosessen. Leveranse Hvert vareinntak til lagret defineres som en leveranse. Her registreres bl.a. vareleverandør (produsent), leveringsdato, hvem som eier varene, hvilken lagertype varene skal plasseres på og hvem som skal betale lagerleie. Lagertype/lager I systemet definerer du hvilke lagertyper du har og hvilken struktur du har på dine lager. Om du har lager hvor du definerer hele rommet som en celle (bulklager), om du deler opp lagerrommene i spor, eller om du benytter reolsystem og vil definere hver enkel palleplass. standard vare- og pakningstyperegister eller fra en annen produsent som har like varenr. og pakningstyper. Under registrering tildeler systemet pallenr. automatisk og varene registreres pallevis med produsentens varenr. og antall kartonger på pallen. Systemet gir også mulighet til å sette sammen en palle med flere vareslag. Det er lagt ned mye arbeide i design av registreringsfunksjonen for å oppnå raskest mulig innmelding av varer på lager, og med optimal sikkerhetskontroll. Innmelding av varer på lager Ved innmelding av varer på lager benyttes leverandørens (produsentens) varebetegnelse på varene, noe som gir god oversikt over hvilke varer den enkelte vareeier har på lager. Produsentens varenr. og pakningstyper kan enkelt registreres i systemet, eventuelt kopieres fra

4 Palleplassering Pallenes fysiske plassering på lager kan registreres i innmeldingsrutinen eller eventuelt senere gjennom en egen rutine for dette i systemet. Systemet gir dermed brukeren en god oversikt over pallenes plassering på lager. En egen rutine for flytting av paller på lager gjør det enkelt å registrere omplassering av varer. Palleplasering kan også gjøres via hand- eller truckterminal med direkte eller batchvis oppdatering i lagerhotellet. Elektronisk vektavlesing For varer som må veies ved levering, utføres innveiing meget enkelt under innmelding ved hjelp av elektronisk avlesning av pallevekt. Systemet beregner automatisk pallenes bruttovekt og varenes nettovekt på pallen ut fra palletara og tara på pakningstypen. Scanning Paller som er forhåndsmerket med SSCC-strekkode når de leveres til lageret, kan enkelt registreres i systemet ved hjelp av en on-line trådløs laserskanner eller handterminal. Palleetikett Etter en godkjent palleregistrering skriver systemet ut en standard palleetikett med pallenr., informasjon om varene på pallen og strekkode ihht. Norsk Standard. Systemet kan settes opp slik at registreringsrutinen automatisk kvitterer en godkjent registrering med å skrive ut det antall palleetiketter brukeren bestemmer (en eller flere). Ellers kan palleetikett skrives ut ved et tastetrykk eller via en knapp på skjermen. Masseregisrering Registreringsrutinen inneholder funksjonalitet for enkel registrering av mange paller av samme vareslag, enten ved å duplisere paller, eller ved å benytte funksjon for masse registrering av paller.

5 Kvalitetssikring Temperaturavvik, eventuell skade på emballasje, anmerkning på varemerkning eller andre anmerkninger registreres som en del av kvalitetssikringsarbeidet. En mottakskontrolliste som dokumenterer eventuelle avvik kan skrives ut umiddelbart etter varemottak og forevises vareleverandør. Historikk Historikkinformasjon i systemet er til god hjelp under forberedelse av varemottak fra produsenter som tidligere har levert varer til lagret. Lagerleie- / vareeieskifte Skifte av lagerleier og vareeier med dato for skifte gjøres ved behov. Lagerleieskifte og vareeieskifte kan registreres uavhengig av hverandre, noe som gjør systemet meget fleksibelt. En lagret vare kan skifte eier uten at den skifter lagerleier, og omvendt. En vare kan skifte eier/lagerleier et ubegrenset antall ganger mens varen ligger på lager. Tollmodul For foretak som har bevilling for drift av tollager av Toll- og Avgiftsdirektoratet har systemet en egen tollmodul som gir en god oversikt over varer på tollager og deres status. Uttak av varer fra lager Ved uttak fra lager registreres uttaksdato, avskiper, mottaker og befrakter. Ut fra kunde eller spesifikk leveranse kan du enkelt plukke ut de paller du vil ha med på uttaket, eventuelt plukke kartonger (esker) fra en palle. Uttaksseddel Uttaksseddelen benyttes som plukkliste på lagret og som kvitteringsseddel for mottatte varer overfor transportør. En engelsk utgave av uttaksseddelen kan også skrives for vareparti som har utenlandske mottakere. Uttaket kan kvalitetssikres ved lesing av strekkode (manuelt eller vha. portlesere), slik at man får en god kontroll med at riktige paller tas ut. Landingsseddel En egen modul for utskrift av Norges Råfisklags (NR) Landingsseddel gjør det enkelt å skrive ut sedlene på laser i henhold til NRs krav (splitting av sedler på kvote, år, fangstområde etc). Landingssedlenes nummerserie tildeles det enkelte lager av NR.

6 Fraktbrevmodul Standard fraktbrev kan genereres ut fra uttaket, og legges over i fraktbrevmodul hvor fraktbrevet kan suppleres med tilleggsinformasjon. I fraktbrevmodulen kan du også lage fraktbrev uavhengig av uttak. Fakturering En egen faktureringsrutine sørger enkelt for utfakturering av lagerleie når brukeren ønsker det. På grunnlag av lagerleieskifter og uttak holder systemet rede på hvem som skal betale lagerleie for den enkelte palle til enhver tid. Operatøren taster kun inn dato. Systemet skal beregne lagerleie, sette i gang faktura programmet som løper gjennom databasen og lage lagerleiefaktura. Generelle lagerleierater registreres på lagertype. Prisavtaler for lagerleie kan i tillegg inngås med en kunde. Leiesatsene kan gjelde for en hel leveranse, men kan også være forskjellig for den enkelte palle. Systemet vil da kunne differensiere leiesatsene på pallenivå alt etter hvilket vareslag som står på pallen eller etter hvordan varene er pakket/ emballert. Lagerleie kan utfaktureres pr. tonn eller pr. enhet (palle, eske på palle), og med tidsenhet pr. uke, pr. dag eller pr. mnd. Systemet kan settes opp til automatisk å generere faktura ved forskjellige hendelser. F.eks utfakturering av palleforbruk ved innsetting på lager, ved uttak eller ved vareeieskifte. Brukeren definerer selv hvilke varer og/eller tjenester som skal utfaktureres ved de forskjellige hendelsene. Fakturamodulen kan også benyttes til å lage manuelle faktura ut fra de vareliner som brukeren legger inn i systemet. Systemet gir mulighet for fakturering i valuta, og du kan selv velge hvilket språk fakturaen skal skrives ut på. Ved utskrift av faktura lager systemet faktura journal og fakturatransaksjoner som auto matisk kan overføres til ditt økonomisystem.

7 Rapporter Rapportene i EDI-Lagerhotell gir deg meget gode oversikter over varene som til enhver tid befinner seg på lager. Dette gjør lagerholdet enkelt å administrere samtidig som det gir deg anledning til å tilby dine kunder en meget god service. Alle rapporter er designet for utskrift på laser, og kan i tillegg vises på skjerm, eventuelt skrives direkte på fax eller sendes via . Tallyseddel Tallyseddelen viser i detalj alt som er registrert på en leveranse. Beholdningslister Systemet gir deg gode beholdningsoversikter pr. leveranse, pr. kunde, pr. vare, pr. varegruppe og pr. lager til enhver tid. Beholdning pr. leveranse, pr. kunde og pr. lager kan også produseres pr. dato, d.v.s. tilbake i tid. Lagerrapportering Lagerutnyttelse, lagerbevegelser, statistikk og oversikt over alt som har skjedd med en leveranse gir deg god oversikt over aktiviteten på lagret, og mulighet til å spore tilbake tidligere hendelser. En dagbok gir deg oversikt over alle dager det har vært aktivitet på systemet, og derfra kan du enkelt få en dagbokoversikt over aktiviteten på den enkelte dag.

8 EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland Tlf Faks EDI-Lagerhotell et moderne system for administrasjon av lager og lagerutleie. EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland EDI-Fish Tlf. AS P.O.Box Faks N Sortland Tlf Faks Layout: NorNet as Trykk: OFRA Grafiske as

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

FL PRODUKSJON PAKKING - VEIING - SORTERING - RAPPORTERING - STATISTIKK

FL PRODUKSJON PAKKING - VEIING - SORTERING - RAPPORTERING - STATISTIKK FL FL PRODUKSJON PAKKING - VEIING - SORTERING - RAPPORTERING - STATISTIKK PAKKING - VEIING - SORTERING - RAPPORTERING - STATISTIKK FL PRODUKSJON FL produksjonssystem består av mange moduler som settes

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

VisBook 6.0 - Minimanual

VisBook 6.0 - Minimanual VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook 6.0 - Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

DBS Sist lagret: 04.06.2010 Logg DBS utvikling. Momenter til ny DBS

DBS Sist lagret: 04.06.2010 Logg DBS utvikling. Momenter til ny DBS Momenter til ny DBS Ved utvikling av dataapplikasjoner er det viktig å dokumentere hva som er kravspesifisert, og å loggføre utviklingen av kravene. Man bør derfor føre en egen logg på de ønsker bilbransjen

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

TILPASSET DIN BRANSJE:

TILPASSET DIN BRANSJE: Scenario Professional Bransjeløsninger basert på et standardsystem TILPASSET DIN BRANSJE: Butikk og faghandel Entreprenør og håndverker Regnskapskontor Engros og handel Tjenesteytende virksomheter Trelast

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Agro Kontor. - slik kommer du i gang

Agro Kontor. - slik kommer du i gang Agro Kontor - slik kommer du i gang Agro Kontor er et frittstående internkontroll-verktøy som dekker kvalitetsikringskravene for regnskapskontor. Agro Kontor er et nyttig og effektivt program for deg som

Detaljer

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende.

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende. Brukermanual Webside for innlogging: www.easynetbooking.com/login Hjemmeside: Nyttige tips Denne brukermanualen gir en grunnleggende forklaring av systemet. Et nyttig tips for å få detaljert hjelp er å

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Front Systems DinButikk Kom i gang

Front Systems DinButikk Kom i gang Front Systems DinButikk Kom i gang Opphavsrett Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Front Systems AS. Dette dokumentet gir ingen garanti

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 ADMINISTRASJON AV MEDLEMMER OG AKTIVITETEN Denne installeringen inneholder mange forbedringspunkter knyttet til administrasjonen av medlemmene og deres

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer