CS-Web Varetelling faghandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CS-Web Varetelling faghandel"

Transkript

1 CS-Web Varetelling faghandel Rutiner for varetelling i faghandel(of17)

2 Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling i faghandel AaGH BDR BDR 3.1 Korrektur/spesifisering 29/10/2014 BDR

3 Page 3 of 18 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 Forord... 4 System skisse Logistikk i CS-Web (inkluderer Tekstilmodulen)... 5 Varetelling - forberedelser... 6 Kontroll av telleutstyr... 6 Rutiner før telling starter opp... 7 Total varetelling med nullstilling ved stengt butikk Varetelling (OF17) Inneliggende tellinger Beskrivelse av de aktuelle valg/knapper Bearbeiding av inneliggende varetellinger Varetelling (OF17) forklaring av funksjoner i hovedmeny: Inneliggende tellinger Danne telleliste Historikk Justere Nullstille Registrere Total-oppdatering ALLE Meny (Tilleggsfunksjoner ikke direkte relatert til varetelling) Rullerende telling mens butikken holder åpent Nullstille en lokasjon... 17

4 Page 4 of 18 Forord Denne rutinebeskrivelsen dekker temaet Varetelling. Selve varetellingen er lovhjemlet i: Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). DATO: LOV DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: LOV fra Lov om bokføring (bokføringsloven). DATO: LOV DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: , SIST-ENDRET: LOV fra SIST-ENDRET: LOV fra Lovens bokstav tilsier at et varelager skal telles ved regnskapsårets slutt, men bokføringspliktige som fører et betryggende lagerregnskap, og bruker mulighetene for tellinger, varemottak og skannings registrering, kan foreta opptelling i løpet av året. Dette betinger at tilgang og avgang fra opptellingstidspunktet til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Videre i dette dokument beskrives logikk og rapporteringsmuligheter i CS-Web

5 Page 5 of 18 System skisse Logistikk i CS-Web (inkluderer Tekstilmodulen) Varestrømmen Varemottak: T20 BIM30 BIM20 OF15 Varesalg via Silent Touch kassen og/eller i CSWeb OF14mm Varebeholdning kan alltid rapporteres med beholdning pr. rapporteringstidspunkt. Programmene OF614 Telling med Silent Touch Telling med håndterminal Varetelling Telling med registrering i OF17 Telling med registrering i T32 Tellerapportering: OF17 og T32 Beholdningsrapportering med OF614

6 Page 6 of 18 Varetelling - forberedelser Varetelling en av de viktigste funksjonene for å kunne kontrollere inntjeningen på varene. Derfor er det viktig at alle som skal ha ansvaret for dette setter seg grundig inn i hvordan de forskjellige elementene i tellingen henger sammen. Vi vil i dette dokumentet prøve å belyse noen mulige måter man kan gjennomføre varetelling på. Det er viktig å merke seg, at som i all annen bruk av data i butikken, må man bruke sunn fornuft for å få frem et riktig og godt resultat. Varetelling i butikk blir ofte gjennomført på forskjellige måter. Noen stenger butikken og teller alt i løpet av første dag etter nyttår og ved hver kvartalsslutt eller halvårlig, mens andre teller mens butikken er åpen. For de som har hatt varelagerstyring en stund foretas, i de fleste tilfeller, vare-/kontrolltelling gjennom hele året (rullerende varetelling). Dette er ofte en fordel da du gjennom hele året har kontroll på varelageret og derfor også kontroll på inntjeningen. Men for å kunne telle butikken i åpningstiden forutsetter det at du benytter flere elementer i CS-Web og at hver butikk og dens medarbeidere har tenkt grundig igjennom hvordan tellingen kan løses for å få mest mulig riktige data. Det anbefales som vanlig å kjøre opprydding og slettinger av gamle data i systemet med jevne mellomrom og gjerne i forkant av varetellinger. Det anbefales i tillegg at det ikke utføres andre oppgaver i butikkdatasystemet under en varetelling (for eksempel ikke varemottak, internoverføring, fakturering m.m.) En forenklet huskeliste kan være: Planlegg varetellingen i god tid, rydd lageret i forkant. Ved manuell telling kjøres det ut en telleliste, Varetelling Danne telleliste Utfør selektering, valg av hva som skal ut Utarbeid en varetellingsinstruks som beskriver rutinene og hjelpemidlenes bruk, f.eks. hvordan håndterminalen skal brukes, og hvor ofte den skal tømmes mot butikkdata systemet. Sørg for et godt system for å holde oversikt over hva som er opptalt til enhver tid, del gjerne butikkene inn i tellesoner, lokasjoner. Ved bruk av rullerende telling, finn et markerings- /informasjonssystem som forteller hvor langt du foretok varetelling ved siste telling. Bemerk at alle varer skal registreres, også ukurante. Vær nøye med periodiseringen og at både varemottak og utfaktureringer (hvis aktuelt) som skjer i telleperioden blir registrert, tatt med i tellingen. Tellelister skal dateres og signeres, bruk kontroll-listene fra OF17. Varene skal vurderes til anskaffelseskost, Beholdningslister (OF614) i CS-Web har standard verdiberegning ved FIFO pris/ kostpris. Beholdningslisten i forbindelse med varetelling er en del av ditt regnskapssystem og skal oppbevares på lik linje med andre regnskapsbilag, som hovedregel i 10 år. Kontroll av telleutstyr

7 Page 7 of 18 Bruker du håndterminaler (BHT eller CS-Mobile) til varetellingen, bør du sørge for at batterier er tilgjengelig, at terminalene er full-ladet. Kontroller at kommunikasjonen fungerer og at du behersker rutinene både manuell registrering, telling på Silent Touch og ved bruk av håndterminal. Bruker du CS-Mobile kontroller at du har kommunikasjon via ditt trådløse nettverk/aksesspunkt. Rutiner før telling starter opp Inneliggende tellinger. God skikk tilsier at det ikke ligger tellinger i varetellingsprogrammet (OF17) som ikke er oppdatert. Dersom slike finnes bør de slettes og/eller ferdigbehandles før varetellingsdagen. Varemottak God skikk tilsier at alle varemottak for varer som fysisk er ankommet butikken skal være gjennomført og oppdatert før telling. Utfakturering God skikk tilsier at alle registrerte kredittsalg er oppdatert, utfakturert før telling starter. Internoverføringer God skikk tilsier at det må begrenses med tanke på internoverføringer i forbindelse med varetelling. Sikkerhet og kontroll for filer fra håndterminaler. Kopiområdet for filer fra håndterminaler er normalt sett ikke definert gjennom året. Ved varetelling er det god rutine å ha denne definert, den settes opp i eget program (BD10ST) og utføres av den som administrer CS-Web hos deg, eller du ber Visma Retail om assistanse. Dette muliggjør å hente tilbake opprinnelig fil fra håndterminalen hvis det skulle bli nødvendig. Hvem har talt hva God skikk tilsier at du lager et skjema hvor alle tømminger av håndterminaler registreres med tømmenummer og navnet på den som har foretatt tellingen. Total varetelling med nullstilling ved stengt butikk. Den mest vanlige form for varetelling er varetelling foretatt omkring årsskiftet med stengt butikk og hvor hele varesortimentet telles samtidig. Kort beskrivelse av denne varetelling: 1. Skriv ut full beholdningsrapport (OF614) til fil eller papir før tellingen starter. Kjør en på positiv (P) beholdning og en på negativ beholdning (N)

8 Page 8 of 18 Side 2 i OF614 skal se slik ut når du kjører ut hele lagerbeholdningen. 2. Tell butikken systematisk etter lokasjonskart. Tøm håndterminal etter hver lokasjon/definerte telleområde. 3. Benytt registreringsskjema eller lignende ved tømming av håndterminaler og utskrift av kontrollliste. Det viktigste er at du hele tiden har oversikt over hvem som har talt hva, slik at du vet hvem du skal spørre hvis det skulle bli behov.

9 Page 9 of Gå igjennom kontroll-liste for hver tømming og finn frem evt. ukjente varer og se etter typiske antallsfeil som osv 5. Er det varelinjer som av en eller annen grunn skal slettes, så settes antallet til 0 i OF Ukjente varer som er registrert på korrekt varenummer, registreres i vareregisteret umiddelbart. 7. Når alle tellefiler finnes i OF17 og likelydende kontroll-lister er kontrollert, er det klart for oppdatering. 8. Hvis ønskelig kan avvikslister skrives ut før oppdatering. Skal du ha avviksliste mot hele beholdningen velger du dette alternativet i OF Nullstille hele varelageret i OF Oppdater så tellingene og skriv ut varetellingsjournal. Anbefaler at hver kontroll-liste oppdateres for seg, slik at det er en journal tilhørende en kontroll-liste. 11. Sjekk at alle tellinger er oppdaterte/borte fra varetellingsprogrammet og skriv ut ny beholdningsliste (OF614), eventuell liste over ikke utfakturerte leveranser. Skriv så ut eventuelle bransjespesifikke rapporter.

10 Page 10 of 18 Varetelling (OF17) Inneliggende tellinger Velg alternativet for inneliggende tellinger for å komme til listen over de som allerede er importert fra BHT/CS-Mobile/ST. Her vil filene ha forskjellig type «ansvarlig» I eksempelet over er «utføres av» login ID i CS-Web. Det vise at registreringen er gjort manuelt i OF17 eller hvis ID n tilhører CS-Mobile er det en overføring derfra, Andre navn på «utføres av» kan være: BHT*** BHT-Skanner som er tømt fra PC (BHT-agent) ST*** BHT-Skanner som er tømt via SilentTouch kasse Kun et nummer (gjerne med 000 foran) varetelling er registrert rett på kassen, knappen «varetelling» i SilentTouch. Disse tellingen er klar til videre bearbeiding i OF17 Beskrivelse av de aktuelle valg/knapper.

11 Page 11 of 18 Dersom noen har klart å registrere feil butikknummer under bruken av håndterminalen, kan butikk byttes før oppdatering, vær nøye med å kontrollere at butikk angivelsen er korrekt. Hvis du vil snu fortegn, gjøre om til negative antallsverdier på en varetellingsfil Brukes når du skal oppdatere varetellingsfil/er Se egen beskrivelse Hvis du ønsker å slette en varetellingsfil For manuell innregistrering av varetellingsfil (ref registrere) For søk etter en bestemt varetellingsfil. Kjør alltid denne før oppdatering. Listen skal kontrolleres. Er det nødvendig med endringer markeres dette på kontroll-listen og telle-ansvarlig gjør endringene på filen i OF17. Signer listen etter kontrollen er gjennomført. Brukes for avviksliste i forhold til tellingene. Dette bør kjøres når alle tellefilene ligger i OF17, slik at avviket blir reelt. Avvikslisten du ber om avhenger av situasjonen, men ved full varetelling er det Type 3 som er aktuelt. Bearbeiding av inneliggende varetellinger Velg aktuell fil, ved å trykke ENTER (eller dobbeltklikke) på gjeldende fil. Her kan du endre antall hvis nødvendig. Det er ikke mulig å slette enkelt-linjer, men å sette antall til 0 er det samme som sletting. Endre antall gjøres i kolonnen «antall» og bekreftes med «enter» eller pil opp/ned. Varer som er registrert inn på korrekt varenummer/ean men som kommer som ukjent på listen, må opprettes i BD00 før listen kan oppdateres. Ukjente varer vil aldri bli oppdatert, så er det ukjente linjer, så opprett varen før listen oppdateres. Er det feil varenummer og varen skal opprettes på et annet nummer, må varen telles på nytt. Noter på kontroll-listen der du gjør endringer på en fil i OF17, det gjør det lettere i forhold til eventuell etterkontroll av hva som er gjort (hvis aktuelt). Når en varetelling er registrert, kontrollert i form av utskrifter og rettelser gjennomført, skal filen oppdateres.

12 Page 12 of 18 Gå til innregistrert tellinger, velg den tellingen du vil oppdatere (ha kontroll-listen på samme telling tilgjengelig) Ved full varetelling, hvor varelageret er nullstilt før du begynner å oppdatere, skal du velge K for korrigere. På neste felt anbefales å velge 1 = Medta denne tellingen slik at du får en journal tilhørende den kontroll-listen du oppdatere. Velger du 2= medta alle tellinger for denne butikken, vil alle tellingene for den butikken bli oppdatert, og du må bruke alle kontroll-listene som grunnlag for journalen som skrives. Hva som er beste rutine for din butikk må du avklare med økonomiansvarlig eller revisor. Alternativet O = Overstyre, er naturlig å benytte ved rullerende telling, der du skal legge inn det registrerte verdi som en erstatning på de aktuelle varer. Det er svært sjeldent brukt ved full varetelling, men ønsker du likevel å bruke det så må du velge oppdatere ALLE tellinger for denne butikken, ettersom systemet sjekker om varen ligger på flere filer og slår sammen før oppdatering. Varetelling (OF17) forklaring av funksjoner i hovedmeny:

13 Page 13 of 18 Inneliggende tellinger Forklart i avsnittet over. Danne telleliste CS-Web kan danne en telleliste basert på utvalg som: Leverandør Avdeling Fra og til varegruppe eller Fra og til lokasjon Så velger du om beholdning skal med på tellelisten, normalt sett er svaret J her Du har muligheter for å styre varene som skal med: J = Alle varer, N= varer med positiv og negativ beholdning, P = Pos. Beholdning, M = Varer med negativ beholdning Til sist starter du utlistingen med å registrere J = Ja til kjøring. Det dannes en fil som legges under innregistrerte tellinger, som kan skrives ut med alternativet for kontroll-liste. Historikk Justere Valget gir deg informasjon omkring utførte oppdateringer og nullstillinger. Du kan i foreta reversering av både nullstillinger og hente tilbake en oppdatert varetelling. (Vær oppmerksom på at reverseringer av nullstilling må skje raskt etter at en eventuell feil er oppdatert, idet systemet oppdaterer transaksjoner i real time.) Henter du tilbake en oppdatert varetelling, vil den legge seg blant innregistrerte tellinger, og hvis den skal tilbakeføres i forhold til beholdning, må du snu fortegn på den før den oppdateres. Du kan også benytte dette valget til å gjenta en utskrift av journal, hvis utskriften feilet under oppdatering. Dette valg gir deg mulighet for justering av beholdningen basert på at det har skjedd salg i periode fra tellingen startet til alle filer er oppdatert. Dette alternativet gjør endringer i forhold til de varebevegelser som har vært i perioden du velger. Ved bruk av justering, vil beholdningsverdiene bli justert i henhold til varebevelgelser som har skjedd fra dato oppgitt. Justere skal normalt sett ikke brukes ved full varetelling, men er du i tvil så vær sikker på at du kjenner til konsekvensen, og ta eventuelt kontakt med Visma Retail hvis du er usikker.

14 Page 14 of 18 Nullstille Dette er et naturlig element i en total telling av en butikk, og nullstilling må kjøres butikk avhengig. En av hensiktene med en nullstilling er at varer som ligger med beholdning, men som av en eller annen årsak ikke finnes i butikken og således ikke kan komme med på noe telling, skal få korrekt lagerverdi. Nullstilling gjøres alltid etter at det er kjørt eventuelle avvikslister. Registrere Hvis du vil registrere inn varetelling direkte i OF17 så bruker du dette alternativet.

15 Page 15 of 18 Systemet foreslår din innloggede brukerid som referanse for hvem som utfører registreringen, men du kan overstyre denne informasjonen. Trykk lagre for å komme til neste bilde. Her skanner du inn/registrerer inn EAN på varen og antall. Det er også mulig å søke ved bruk av knappen «varesøk» eller «frisøk», men vær da oppmerksom på at varetelling må forgå på korrekt EAN (hvis varen finnes i flere utgaver) Etterhvert som EAN registreres vil vareinformasjon vises i feltene over, her vises også hva som er inneliggende beholdning på varen: Når du er ferdig å registrere inn varelinjene, velger du «avbryt» for å komme tilbake til listen over inneliggende varetellinger for videre behandling med kontroll-liste m.m der. Total-oppdatering ALLE OBS OBS Fører til at alle registrerte tellinger på alle butikker blir oppdatert, og er først og fremst beregnet for kjedekontoret der de foretar oppdateringen sentralt..

16 Page 16 of 18 Meny (Tilleggsfunksjoner ikke direkte relatert til varetelling) Programmet for varetelling har gode og effektive muligheter for datafangst, og av den årsak har det også blitt benyttet som oppstart for en del funksjoner som ikke er relatert til varetelling. Disse funksjonene er lagt under valget Meny, og gir deg muligheter for enkelt å overføre varer til vareajourhold, kampanjeoppdatering, danne internoverføring, samt skrive ut etiketter/ hylleforkanter for aktuelle varer. Går først til innregistrerte tellinger, og marker den filen du vil behandle videre. Velg Meny, og sett inn det nummeralternativet som er aktuelt.

17 Page 17 of 18 Rullerende telling mens butikken holder åpent. Rullerende telling er en korrigering av varebeholdningen. Dette kan gjøres gjennom hele året. Beholdningslister kan da tas ut ved månedslutt eller annen periodeslutt for å sammenligne dette mot bokført lager i regnskapet. Rullerende telling stiller strengere krav til de som teller, da kunden ikke bør plukke varer ut fra hyllene som telles før de er oppdatert i systemet. Ved rullerende telling bør man ha gode rutiner og ha små områder som telles av gangen (lokasjoner). Selvsagt kan dette utføres utenfor åpningstid med samme logikk, for å eliminere feilkildene ved salg før og etter telling. Du har også mulighet til å justere for salget som er skjedd i telleperioden med justeringsfunksjonen. Da går justering i forhold til salg i telleperioden automatisk. Manuelt kan justeringen for salg gjøres med en utskrift av varesalgstatistikk for det aktuelle tidsrom, utlistet på varenivå, og selv korrigere beholdningen for de varer som har hatt bevegelse. Rullerende telling i åpningstid kan gjøres på følgende måte. Først bør varene i butikken være lagt opp etter lokasjon, eller du teller varene i små og kontrollerte bunter. Deretter skanner man med håndterminaler og/eller registrerer på ST kassen, varene innenfor lokasjonen/valgt område. Nullstille en lokasjon Før oppdatering må varebeholdningen innenfor samme lokasjon nullstilles. Dette gjøres i lokasjonsrutiner (Vare-grunnregister-lokasjonsrutiner OF08). Velg knappen «sett 0 til beholdning» og du kommer til dette bildet. Legg inn lokasjonen du ønsker skal nullstilles i forhold til beholdning. Les så inn filen fra håndskanneren. Kjør utskrift av kontroll-liste. Hvis det er ukjente varer må disse legges inn i vareregisteret.

18 Page 18 of 18 Rullerende telling ved bruk av logisk gruppering/lokasjon: NB! Varer som har forskjellig plassering (butikk + lager) må telles samtidig For begge prosedyrer: Var det ingen ukjente går du rett på oppdatering. Her benytter du deg av alternativ O for overstyring. Disse punktene bør gå rimelig raskt, slik at det er liten mulighet for at det selges noen varer fra aktuell lokasjonen mens innlesning og oppdatering foretas. (Du kan selvsagt utføre dette utenfor åpningstid for å eliminere feilkilden ved salg). Hvis du er usikker, er ny skanning av lokasjonen den sikreste måten for å få varetellingen mest mulig riktig. Vi anbefaler å leie inn konsulent fra Visma Retail AS for utarbeiding av egne rutiner for rullerende telling.

CS-Web Varetelling tekstil

CS-Web Varetelling tekstil CS-Web Varetelling tekstil Varetelling i tekstil (T32). Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling for tekstilbutikker 13.10.2013 AaGH 2.0 Revidert/spesifisert

Detaljer

CS-Web Varetelling faghandel

CS-Web Varetelling faghandel CS-Web Varetelling faghandel Rutiner for varetelling i faghandel(of17) Page 2 of 19 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling i faghandel 20.12.2012 AaGH 2.0 06.02.2014

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Elektroniske følgesedler

Elektroniske følgesedler Elektroniske følgesedler Varemottak ved bruk av elektroniske følgesedler Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak med elektroniske følgesedler 25.01.2013

Detaljer

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper.

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Internoverføring En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Analyse vareregister faghandel

Analyse vareregister faghandel Analyse vareregister faghandel Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregisteranalyse faghandel 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 Page 3 of 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Etiketter. Danne og skrive ut etiketter i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Etiketter. Danne og skrive ut etiketter i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Etiketter Danne og skrive ut etiketter i CS-Web Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Denne og skrive ut etiketter 31.07.2014 BDR 2.0 Oppdatert 04.08.2015

Detaljer

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt.

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Består-av-vare Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13 Page 1 of 13 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 2 of 13 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Tilbud/kampanje 01.11.2013

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Internoverføring. Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper.

Internoverføring. Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper. Internoverføring Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper. Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Internoverføring

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

SmartStore - Etiketter

SmartStore - Etiketter SmartStore - Etiketter Danne og skrive ut etiketter i SmartStore Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Denne og skrive ut etiketter 31.07.2014 BDR 2.0 Oppdatert

Detaljer

Varetelling i QuickNG

Varetelling i QuickNG Varetelling i QuickNG Dette skrivet tar for seg rutinen for varetelling og beskriver de forskjellige forhold man må ta hensyn til for at lager oppdateringer skal bli korrekt. NB: Dato for varetellingen

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12 Page 1 of 12 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2 Page 2 of 12 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Korrigert og revidert 13/02/2015 BDR 2.0

Detaljer

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Vareimport Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer 09.12.2012 AaGH 2.0 04.02.2014

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kredittsalg Ordreregistrering og fakturering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kredittsalg (OF14) 04.11.2013 AaGH 1.1 Revidert 28/04/2014 BDR 2.0 Lagt

Detaljer

Årsrullering av regnskap

Årsrullering av regnskap Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0

Detaljer

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Vareimport fra Excel (OF51XLS)

Vareimport fra Excel (OF51XLS) Vareimport fra Excel (OF51XLS) Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012

Detaljer

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Mix`n Match Bruk Mix n Match som rabatt. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mix n Match 17.02.2014 AaGH 2.0 Revidert 24.07.2015 HamMir 3.0 Endret bilder

Detaljer

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Mix`n Match Bruk Mix n Match som rabatt. Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mix n Match 17.02.2014 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kunderegisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 15.1... 4 Min Butikk De viktigste funksjoner for butikkhverdagen tilgjengelig

Detaljer

Leverandørbestillinger

Leverandørbestillinger Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av bestillingsprogrammene med fokus på bestilling til leverandør Page 2 of 30 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger

Detaljer

Returårsak-koder. Bruk til statistikk og regnskap. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Returårsak-koder. Bruk til statistikk og regnskap. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Returårsak-koder Bruk til statistikk og regnskap Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Returårsak-koder 27.11.2013 AaGH 2.0 04.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.3 Revidert 23.06.2016 HamMir 1.4 Lagt info.

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2 Page 2 of 72 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Samlet dokumentasjon i ett dok. 21.01.2014 LCØ 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Leverandørbestillinger

Leverandørbestillinger Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av bestillingsprogrammene med fokus på bestilling til leverandør Page 2 of 37 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger

Detaljer

Brukerveiledning Varetelling

Brukerveiledning Varetelling Brukerveiledning Varetelling Innhold Ta ut rapport før varetelling... 1 Innledning... 2 Backup... 2 Selve varetellingen... 3 Varetelling på salgspunktet... 3 Varetelling med CPT terminal... 3 Innstillinger

Detaljer

Innkjøpsbudsjett (BA10)

Innkjøpsbudsjett (BA10) Innkjøpsbudsjett (BA10) En enkel dokumentasjon som beskriver innkjøpsbudsjettering. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Innkjøpsbudsjettering 20.02.2015

Detaljer

SmartStore Ordrebehandling (T20)

SmartStore Ordrebehandling (T20) SmartStore Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 23 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Inngående varetelling WebOffice.

Inngående varetelling WebOffice. Inngående varetelling WebOffice. CPT Knapper hvordan bruke CPT håndterminal. Strekkodeleser Enter Escape Pil opp\ned Enter Backspace Numeriske knapper Function Power Strekkodeleser: Når man er et sted

Detaljer

Kunderegisteret (BD60)

Kunderegisteret (BD60) Kunderegisteret (BD60) Søk og vedlikehold Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister (BD60) 07.03.2014 BDR 2.0 Revidert 02.12.2014 HamMir 3.0 Revidert

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SmartStore- Data fra/til kasse

SmartStore- Data fra/til kasse SmartStore- Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Inngående varetelling ERP BackOffice.

Inngående varetelling ERP BackOffice. Inngående varetelling ERP BackOffice. Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 9 CPT Man SKAL ikke fjerne CPT- dockingstasjonen fra usbporten i Salgspunktet under varetellingen. Om denne ikke allerede

Detaljer

Inngående varetelling ERP BackOffice.

Inngående varetelling ERP BackOffice. Inngående varetelling ERP BackOffice. Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 9 CPT Knapper hvordan bruke CPT håndterminal. Strekkodeleser Enter Escape Pil opp\ned Enter Backspace Numeriske knapper

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Bruk av håndterminalen

Bruk av håndterminalen Varetelling, om man ikke bruker terminal hopp til side 5. Bruk av håndterminalen 1. «Hent data» henter ned vareinfo til terminalen. Dette må gjøre når nye varer er ankommet registeret. Dvs. nye artikler

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 11 CPT. Knapper hvordan bruke CPT håndterminal.

Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 11 CPT. Knapper hvordan bruke CPT håndterminal. Innga ende varetelling ERP BackOffice. Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 11 CPT Man SKAL ikke fjerne CPT- dockingstasjonen fra usbporten i Salgspunktet under varetellingen. Om denne ikke

Detaljer

Brukermanual for varetelling

Brukermanual for varetelling Brukermanual for varetelling Det er 3 forskjellige måter å telle lageret på; Ved å skrive ut tellelister på papir Ved å skanne varer Med håndterminal Telling ved å skrive ut tellelister (Man legger en

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland. EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland

EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland. EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland Tlf. 76 11 16 40 Faks. 76 11 16 49 E-mail. edifish@ctg.org E D I - L A G E R H O T E L L EDI-Fish AS P.O.Box 25 N-8401 Sortland Tlf. 76 11 16 40 Faks. 76 11 16 49

Detaljer

Varetelling i PCKasse.

Varetelling i PCKasse. Varetelling i PCKasse. Det finnes tre måter å telle på i PCKasse. Via Håndterminal Trådløs (eller manuell gammel) Via Kasse / PC skanning av varer. Via telleliste (papir og manuell telling). Viktig. Husk

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

* Kan vi endre rolle på en bruker? Rolle kan endres som dere selv ønsker. Påloggingskort vil virke etter endring av rolle.

* Kan vi endre rolle på en bruker? Rolle kan endres som dere selv ønsker. Påloggingskort vil virke etter endring av rolle. Pålogging adkasse: * Bruker får ikke logget inn med sin brukerident og passord? Brukernavn og passord må være registrert med små bokstaver og evt. tall. * Hvordan endrer vi brukernavn og/eller passord?

Detaljer

Brukermanual for Tumam Data Collection

Brukermanual for Tumam Data Collection Brukermanual for Tumam Data Collection Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om Tumam Data Collection...s. 3 2.0 Innstillinger...s. 4 3.0 Register...s. 6 4.0 Telling...s. 7 5.0 Ordre...s. 9 5.1 Ordrehode...s. 9

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

SmartStore- Omsetningsrapporter

SmartStore- Omsetningsrapporter SmartStore- Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (kunder) i SmartStore Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (kunde) 13.05.2014 BDR

Detaljer

epocket Handyman Mobile

epocket Handyman Mobile epocket Handyman Mobile Lager og bestilling Versjon 7-01 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Lager og bestilling 1 1.1 Vareflyt til/fra Handyman Mobile 2 1.2 Informasjonsflyt - Bestille til billager 3 1.3

Detaljer

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Overføring av fakturatransaksjoner i XML-format til kunde Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF dokumentasjon

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Enterprise Page 2 of 11 Forord... 3 Prinsipper:... 4 Rapportering i CS-Enterprise... 4 Hva skal være felles:... 5 Oppsett for masterdatabasen.... 5 Kjeder... 6 BD88 Oppsett av butikker... 6 BD80 Parameter

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Endringslogg Quick

Endringslogg Quick Endringslogg Quick3 3.0.27 Utgivelsesdato 13.12.2017 Generelt Større omskrivning av Grid2 o Mer pålitelig navigasjon. o Raskere lasting o Enklere å utvikle for. o Dette vil også rette en del standhaftige

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

SmartStore- Tekstil. En samlet brukerdokumentasjon for tekstil. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

SmartStore- Tekstil. En samlet brukerdokumentasjon for tekstil. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: SmartStore- Tekstil En samlet brukerdokumentasjon for tekstil Page 2 of 83 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SmartStore tekstil samlet dokumentasjon 21.01.2014 LCØ 2.0 Revidert 04.11.2015

Detaljer

FAQ adkasse Siste oppdatert

FAQ adkasse Siste oppdatert Pålogging adkasse: * Bruker får ikke logget inn med sin brukerident og passord? Brukernavn og passord må være registrert med små bokstaver og evt. tall. Ikke bruk Æ, Ø eller Å. * Hvordan endrer vi brukernavn

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

SmartStore- Omsetningsrapporter

SmartStore- Omsetningsrapporter SmartStore- Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i SmartStore Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.:

Eloptel (Elektronisk Opptelling) Brukerdokumentasjon Ver.: ELOPTE L 2009 - GODKJENNING STEMMETAL L BRUKERHÅNDBOK Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse av valgsystemet... 3 Brukeradgang...3 Pålogging...3 Sikkerhet og adgangskontroll...3 Feilmeldinger...3 Driftsrutiner

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer