Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14"

Transkript

1 Na Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson

2 Agenda Undervisning og gruppearbeid, med fiktiv kasuistikk og relatert til egen virksomhet. Effektiv implementering av tiltakspakken Trygg Kirurgi, som et forbedringsprosjekt:

3 Hattfjelldal sykehus: Dag 1 Dagens oppgave: å bistå Hattfjelldal sykehus i implementering av tiltakspakken Trygg Kirurgi. Innføringen har pågått i et år. Det går trått på flere områder. Sjefen er ikke helt fornøyd. Deres team, som dere sitter på bord med idag, har fått i oppgave å drive implementeringen videre!

4 Oppgave 1 Hvilket mandat behøver dere for å bedre pasientsikkerheten i kirurgisk avdeling, knyttet til innføringen av Trygg Kirurgi? Hva må avklares? Diskuter rundt bordet, 5 minutter. Drøfting i plenum, 5-10 minutter.

5 Diskusjon, oppgave 1: Forslag til løsning: Er det satt klare mål for oppgaven? Er det avsatt tid og ressurser til prosjektet? Hvem skal delta i arbeidet? Har vi vurdert avgrensninger? (tid, enhet/avdeling) Har vi vurdert metode? Annet?

6 Hattfjelldal sykehus: Dag 2 Mål: Oppnå 100 dager mellom hver dype postoperative sårinfeksjon innen Målinger: Hold pusten, neste lysbilde! Endringer: Sjekkliste for Trygg Kirurgi Antibiotika profylakse Forhindre hypotermi Korrekt hårfjerning

7

8 Oppgave 2: Hvordan ville dere identifisert mulige forbedringsområder? Hvilke verktøy ville dere eventuelt benyttet? Diskuter rundt bordet, 10 minutter. Drøfte i plenum, 10 minutter.

9 Oppgave 2: Diskusjon Forslag til løsning: Prosesskartlegging: stemmer kartet med terrenget? Mini-audit: spørreundersøkelse, direkte observasjon av et utvalg Fiskebensdiagram: årsaksanalyse Paretodiagram: identifiser hyppigste årsak Annet?

10 Oppgave 2: Diskusjon Paretodiagram illustrerer hyppigste årsak, mao prioritert innsatsområde

11 Hattfjelldal sykehus: Dag 3 Deres team har nå identifisert følgende utfordringer med de ulike innsatsområdene: Korrekt bruk av sjekklisten: Audit avdekker kun 3/10 med korrekt bruk: f.eks kun etter hukommelse Antibiotika profylakse: Antibiotika blir administrert for tidlig, feil preparat og feil dose. Hypotermi: Målinger ikke foretatt og usikkerhet vedr målemetode. Både per- og post-operativt? Korrekt hårfjerning: Prosedyre for korrekt hårfjerning ikke fulgt. Pasienter ikke informert om korrekt hårfjerning.

12 Hattfjelldal sykehus: Dag 3 Dere vet hvorfor ting ikke går som de skal. Dere har konkrete ideer om hva som skal til for å lykkes. Dere vil ikke innføre endringer før dere vet hvordan de skal gjennomføres. Dere vil gjennomføre en test først. SÅ Hvor stor skal første test være? (skala) Når skalerer vi opp og videre? Når er vi klare for å implementere en endring? (når vet vi at noe fungerer?)

13 Skalering: Verktøy for skalering: Forbedringsteamets vurdering Liten tro på at tiltak vil føre til forbedring Stor tro på at tiltak vil føre til forbedring Forbedringsteamets vurdering Mislykket forsøk vil koste mye Mislykket forsøk vil koste lite Mislykket forsøk vil koste mye Mislykket forsøk vil koste lite Avdeling: Intet eierskap til endringen Test i veldig liten skala Test i veldig liten skal Test i veldig liten skala Test i veldig liten skala Avdeling: Noe Eierskap til endringen Test i veldig liten skala Test i veldig liten skal Småskalatest Storskalatest Avdeling: Mye eierskap til endringen Test i veldig liten skala Småskalatest Storskalatest Implementering

14 Skalering: Hva er veldig liten skala? Så liten som mulig for å kunne gjennomføre en test = Èn pasient, ett operasjons-team. Hva mener vi med kostnad av mislykket test? Den belastning en test medfører, ifa ressurser (økonomi eller tid) Den risiko en test medfører Eksempel: Første test av WHOs Trygg Kirurgi sjekkliste Raskere forflytning av pasient ved akutt sectio

15 Oppgave 3: Design en test Deres team skal gjennomføre en endring knyttet til ett av tiltakene i Tiltakspakken. Design en test for sengepost, operasjonsstue eller begge. Velg ett av tiltakene i Tiltakspakken: Korrekt bruk av sjekklisten Antibiotika profylakse Forhindre hypotermi Riktig hårfjerning

16 Oppgave 3: Design en test Benytt PDSA skjema utdelt 15 minutter i team 20 minutter diskusjon i plenum.

17 Oppgave 3: Diskusjon Hva er hensikten med å teste en endring? Å øke troen på at en endring vil lykkes Å forberede implementering: øke motivasjon og eierskap til endringer Historisk tilbakeblikk: Opprinnelig implementering av WHOs Sjekkliste Startet med ett operasjonsteam som simulerte sjekklisten Implementeringsguiden fra WHO anbefaler småskala testing før implementering.

18 Hattfjelldal sykehus: Dag 90! Arbeidet deres har pågått i 3 måneder. Flere endringer er testet ut og målinger er samlet inn. Andel Sjekkliste benyttet

19 Oppgave 4: Resultater Hvordan bruker dere målingene i dag? Hvordan bruker dere de til kontinuerlig forbedring? Diskusjon i team: 10 min Diskusjon i plenum: 15 min

20 Oppgave 4: Diskusjon Hvordan benytter dere målinger til diskusjon i klinikk? Hvorfor måler vi (med SPC)? Variasjonskontroll = er prosessen statistisk stabil og forutsigbar? Nivåkontroll = oppnår vi det målet vi har satt oss? Forbedringskontroll = beveger vi oss i riktig retning?

21 Oppgave 4: Diskusjon Ved publisering og diskusjon rundt målinger oppnår vi et felles ansvar for de resultatene vi oppnår. Vi SER problemet. Vi EIER problemet. Vi jobber for å LØSE problemet.

22 Læringsmål: Innføring av en tiltakspakke som et forbedringsprosjekt: 1) Sett konkrete mål. 2) Identifiser områder for forbedring. 3) Benytt småskala testing for å prøve ut endringer. 4) Gjennomfør målinger og bruk resultatene aktivt Om skalering av en test: 1) Første test så liten skala som mulig. 2) Skaler opp når en test er vellykket. 3) Benytt verktøy for å vurdere skala. 4) Implementer når: eierskap og tro på forbedring er stor.

23 Læringsmål: Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?

24 Anbefalt lesestoff: 1) Borchard A, Schwappach DLB, Barbir A, Bezzola P. A Systematic review of the effectiveness, compliance, and critical factors for implementation of safety checklists in surgery. Ann Surg. 2012; 256(6): ) Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Making Health Care Safer II: An Updated Critical Analysis of the Evidence for Patient Safety Practices Available from: (section C, chapter 13) 3) Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP, Herbosa T, Joseph S, Kibatala PL, Lapitan MC, Merry AF, Moorthy K, Reznick RK, Taylor B, Gawande AA. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med 2009;360(5): ) WHO Safe Surgery Saves Lives. Starter Kit for Surgical Checklist Implementation.

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter Arbeidsformer som implementerer kunnskapsbasert praksis Formålet med denne artikkelen er å presentere noen måter å implementere kunnskapsbasert praksis i eget arbeid som kan være aktuelle for ergoterapeuter

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand Specialisering inom ögonsjukvården-oftalmologisk omvårdnad, 60 hp MAGISTERUPPSATS Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi Fredrik Husby Strand Examensarbete

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet.

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. LP-modellen Evaluering av LP-modellen 2006-2008 Thomas Nordahl. Anne Karin

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes Debatt Hans Olav Melberg Ruspolitikk og evidens: Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes som et innlysende utsagn, men det reiser tre viktige spørsmål. For det første: Hva mener man med

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer