Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll"

Transkript

1 Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor

2 Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres ekstern kvalitetskontroll minst hvert 5. år. NIRF er en uavhengig aktør på markedet NIRF har siden oppstarten i 2008 gjennomført 2-3 kvalitetskontroller hvert år NIRFs kvalitetskontroller har vært basert på modellen bekreftelse av egenevaluering [2]

3 Kvalitetskontroller utført av NIRF Norges Bank Statsbygg NAV Skatteetaten Kvalitetskontroller i privat sektor [3]

4 Likheter og ulikheter i konsept Eksternrevisor Har enheten har organisert revisjonsvirksomheten slik det er foreskrevet i kommuneloven? Er revisjonen er utført etter gjeldende standarder? Internrevisjon Om enheten følger standardene for internrevisjon Egenskapsstandardene Utøvelsesstandardene Forventninger fra interessenter, fokus på virksomhetsstyring og om IR gjennom bekreftelse og rådgivning bidrar til merverdi og forbedring av organisasjonens drift Er det er funnet avvik fra gjeldende regler fra god kommunal regnskapsskikk som ikke er kommet til uttrykk i revisjonsberetningen Virksomhetens kontrollmiljø Kvalitetskontrollrapporten kan omfatte forhold og anbefalinger både for internrevisjonen men også hos virksomheten som internrevisjonen reviderer [4]

5 Omfang NIRFs kvalitetskontroll Metodikk og verktøy 1. Planlegging 2. Innhente informasjon om virksomheten og internrevisjonen 3. Forberedelser for revisjonsdirektør 4. Kundeundersøkelse om internrevisjonen 5. Undersøkelse internrevisjonsmedarbeidere 6. Intervjuguide styret/departement 7. Intervjuguide administrerende direktør 8. Intervjuguide øvrig ledelse 9. Intervju revisjonsdirektør 10. Intervju medarbeidere internrevisjonen [5]

6 Omfang NIRFs kvalitetskontroll Metodikk og verktøy 11. Intervju med eksternrevisor 12. Vurdering av kvalitetssikringsprogram, organisering og instruks 13. Vurdering av IR`s risikovurderingsprosesser ifm revisjonsplan 14. Internrevisjonens ressurser og kompetanseutviklingsplaner 15. Vurdering av internrevisjonen og IKT 16. Vurdering av internrevisjonens produksjon og leveranser 17. Vurdering av revisjonsprosjekter, rapporter og oppfølging av tiltak 18. Observasjoner fra kvalitetsgjennomgangen 19. Vurderinger pr standard 20. Rapport [6]

7 Erfaringer hovedkonklusjon Kvalitetssikringen har stor verdi for internrevisjonsfunksjonen og virksomheten [7]

8 Erfaringer hovedkonklusjoner Ekstern evaluering er en fin måte å informere styret/departement og/eller ledelsen om kravene i standardene og promotere internrevisjonen En fin måte å promotere betydningen av risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring Nyttig innblikk i hvordan det er å sitte på andre siden av bordet Erfaringsutveksling mellom NIRF-medlemmer gir nye innspill og forslag til forbedringsområder til internrevisjonen God læringsprosess for alle Interessante diskusjoner og drøftelser Ekstern evaluering er ingen trussel, men en mulighet for forbedring! [8]

9 Erfaringer hovedkonklusjoner Generally conforms Partially conforms Does not conform Relevante strukturer, internrevisjonens regelverk og prosedyrer og hvordan disse blir gjennomført er i overenstemmelse med kravene i standarden og de etiske reglene i det alt vesentligste Internrevisjonen forsøker etter beste evne og mulighet å være i overenstemmelse med kravene i standarden og de etiske reglene, men lykkes ikke i forhold til noen områder Internrevisjonen er ikke klar over eller ikke etter beste evne forsøker å være i overenstemmelse, eller lykkes ikke med å være i overenstemmelse med mange eller alle kravene i standarden og de etiske reglene. [9]

10 Erfaringer hovedkonklusjoner Flest virksomheter er på GC Utvikling Kravene skjerpes [10]

11 Erfaringer hovedkonklusjoner Noen avvik mellom ekstern evaluering og den interne evalueringen Internrevisjoner er ulikt organisert og forankret Oppfyllelse av kravene i standardene varierer [11]

12 Globale funn Instruksen gjennomgås ikke jevnlig Et formelt kvalitets- og forbedringsprogram finnes ikke/er ikke dokumentert Mangler modell for vurdering av risiko i planleggingsprosessen Selv om risikouniverset er identifisert blir ikke alle deler inkludert i planleggingen Ingen formell revisjonsmetodikk Ingen kompetansekartlegging eller planlegging Virksomhetsstyring er et vanskelig område [12]

13 NIRF-funn Varierende kvalitet og innhold i IR-instruks (mandat) Risikovurderinger ifm utarbeidelse av revisjonsplan Sammenhengen overordnet risikovurdering mot revisjonsoppdrag Kvalitets- og forbedringsprogrammet: for eksempel mangelfulle interne periodiske evalueringer Har IR tilstrekkelig ressurser? Manglende dokumentasjon (skomakerns barn): dokumentasjonen av risikovurderinger og revisjonstilnærming i planleggingen den røde tråden fra målsetting og plan for et oppdrag, kriterier, testing og rapporten ikke alltid like klar Kompetansekartlegging hos IR opp mot virksomhetens strategiske satsningsområder (bemanningsstrategi) Vurdering av risiko for misligheter ikke dokumentert (kanskje heller ikke vurdert) Ikke tilstrekkelig formalisert metodikk Bruk av IT verktøy [13]

14 Erfaringer og utsagn fra de som har vært igjennom en ekstern evaluering: Egenevalueringen tar ofte lenger tid enn antatt!! Mye jobb i forberedelsen (verktøy 2 innhente informasjon) Egen-evaluering er nyttig og god læring. «Tvinger» ledelsen/styret til å uttale seg om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring. NIRF er en objektiv og uavhengig kontrollør Mottar anbefalinger til beste praksis fra erfarne internrevisorer fra andre virksomheter. QA-manualen er en normativ og objektiv guide for måling Avdekker at ikke alle rutiner eller praksis for utøvelse er kjent eller følges av de ansatte. Avdekker mindre avvik som kan forbedres. [14]

15 Oppsummering Fordeler ved NIRFs eksterne kvalitetskontroll Fordeler for IR funksjonen Bekreftelse på overholdelse av standardene Uavhengig evaluering av hensiktsmessig og effektiv drift Beste praksis og benchmarking Bekreftelser på måloppnåelser Bekreftelse på kvalitet, kompetanse og profesjonalitet Klarhet organisering, roller og ansvar Kontinuerlig forbedring Fordeler for virksomheten Økt oppmerksomhet og forståelse av IRs rolle Uavhengig bekreftelse av internrevisjonsfunksjonens arbeid Økt tillitt og troverdighet til IR Forbedringsforslag også til virksomheten Økt oppmerksomhet rundt risikostyring, virksomhetsstyring og internkontroll Mulighet til å gi anonym tilbakemelding [15]

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014. NAV Internrevisjonen. Revisjonssjef Jørgen Bock

Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014. NAV Internrevisjonen. Revisjonssjef Jørgen Bock Risikostyring og Risikoworkshop - BI seminar 24.april 2014 NAV Internrevisjonen Revisjonssjef Jørgen Bock Arbeids- og velferdsetaten korte fakta Etablert 1. juli 2006 Partnerskap i alle kommuner 457 NAV-kontor

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll

Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll Hvordan skal DFØ bidra til at statlige virksomheter forbedrer sin internkontroll NIRFs nettverk for statlig sektor seminar 22. august 2013 Ola Otterdal Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 1.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Rutiner for internkontroll

Rutiner for internkontroll www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Rutiner for internkontroll ALTA KOMMUNE FORORD Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Alta

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging

Samarbeidsforum internkontroll virksomheter. 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Samarbeidsforum internkontroll virksomheter 1. samling: Fundamentet for god internkontroll og Planlegging Dag 1, 12. mars 2015 13.03.2015 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Velkommen og introduksjon

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer