HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes"

Transkript

1 HVORDAN KAN MÅLINGER BIDRA TIL FORBEDRING? ved Maria Fornes 1

2 Agenda Hvorfor måle? Analysere data - statistisk prosesskontroll Hva skal måles, og hvordan? 2

3 Hva er en måling? -temperatur -blodtrykk -puls 3

4 Programmets målinger baseres ofte på en enkel brøk hvor mange pasienter som har mottatt et tiltak i forhold til hvor mange som skulle ha mottatt det dokumentere en uønsket hendelse (fall) og telle dager mellom disse målinger gjennomføres hver 14. dag eller månedlig 4

5 De fire målingene for innsatsområdet «Forebygging av fall i sykehjem og sykehus» a Antall dager mellom hver fall b Antall dager mellom hver fall med skade Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko Andel pasienter med forhøyet fallrisiko hvor en legemiddelgjennomgang er gjennomført 5

6 6

7 Vi har allerede forskning som viser hva som er beste praksis på mange områder, og vet at konkrete tiltak vil redde liv Denne kunnskapen må implementeres lokalt der pasientene mottar helsetjenester 7

8 For at noe aldri skal skje må noe alltid gjøres 8

9 9 Hvorfor måle?

10 Vi ønsker å vite om tiltak skaper forbedring Hensikten med målingene i programmet er å gi oversikt over utvikling og forbedringer over tid ved den enkelte enhet dokumentere hva vi leverer Vise pasienter, pårørende, ledelse og oss selv hvordan våre tjenester er gi rom for refleksjon Målingene kan hjelpe oss til å reflektere over egen virksomhet og gi grunnlag for egen læring og utvikling. 10

11 Forbedringsmodellen I pasientsikkerhetsprogrammet benyttes Forbedringsmodellen («The Model for Improvement») Forbedringsmodellen er en enkel og anvendelig metode som kan benyttes for å redusere avstanden mellom det vi vet vi bør gjøre (beste praksis) og det vi faktisk gjør Modellen forutsetter at man starter et forbedringsprosjekt med å besvare tre grunnleggende spørsmål: 1. Hva ønsker vi å oppnå? 2. Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? 3. Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 11

12 Forbedringsmodellen Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? Act Plan Study Do 12

13 Forbedringsmodellen MÅL Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? Act Plan Study Do 13

14 Forbedringsmodellen MÅL MÅLINGER Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? Act Plan Study Do 14

15 Forbedringsmodellen MÅL MÅLINGER TILTAK Act Plan Study Do 15

16 Forbedringsmodellen MÅL MÅLINGER TILTAK Act Plan Study Do 16

17 17 Antakelse er alle feils mor

18 Florence Nightingale påpekte allerede på 1800-tallet at målinger må til i kvalitetsarbeid «The ultimate goal is to manage quality. But you cannot manage it until you have a way to measure it, and you cannot measure it until you can monitor it.» 18

19 19

20 Analysere data statistisk prosesskontroll 20

21 21

22 Programmets tiltakspakke = fundamentet i forbedringsprosjektet 22

23 Måleresultatene plottes i en tidsserie og målingene fremstilles visuelt 23

24 Vi kan få god oversikt over forbedringsområdet vi jobber med ved å plotte måleresultatene kronologisk ved faste tider i en tidsserie 100 % 0 dager / uker / måneder 24

25 En visuell fremstilling gjøre det enkelt å se om man oppnår forbedring over tid 25

26 Ved å benytte en metode kalt statistisk prosesskontroll (SPC) er det dessuten enkelt å foreta statistisk analyse dersom det skulle være ønskelig/nødvendig 26

27 Hvorfor behov for statistikk? Ved hjelp av statistikkverktøy kan man presentere måledata og resultater på en oversiktlig måte Enkelte målinger kan rett og slett være vanskelige å tolke uten bruk av statistikkverktøy Ved å benytte statistikk kan vi trekke statistisk sikre konklusjoner basert på måledata (dvs. at endringen med stor sannsynlighet skyldes reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter - flaks) 27

28 Statistisk prosesskontroll vs. tradisjonell statistikk I forskning benyttes vanligvis avansert statistikk krever høy kompetanse innen statistikk krever store datamengder I forbedringsarbeid kan man nøye seg med en enklere form for statistikk statistisk prosesskontroll (SPC) lav brukerterskel målingene presenteres visuelt man kan trekke statistiske sikre konklusjoner selv ved få data 28

29 Statisk vs. dynamisk presentasjon av måledata Case: Postoperativ dødelighet ved coronar by-pass kirurgi før og etter endret prosedyre 29

30 Statisk vs. dynamisk presentasjon av måledata Case: Postoperativ dødelighet ved coronar by-pass kirurgi før og etter endret prosedyre 30

31 Var det den nye prosedyren som førte til den observerte nedgangen i dødelighet? Endringen på 20 % reduksjon i dødelighet er klinisk signifikant men er den også statistisk signifikant for prosessen som helhet (var prosessen stabil)? Benytt statistisk prosesskontroll (SPC) til å undersøke om prosessen var stabil Stabilitet kan sjekkes ved å plotte de månedlige dødelighetsratene i en tidsserie 31

32 Ved å plotte månedlige måledata i en tidsserie får vi et dynamisk og mer informativt bilde av situasjonen! 32

33 Ved å plotte månedlige måledata i en tidsserie får vi et dynamisk og mer informativt bilde av situasjonen! 33

34 Var det den nye prosedyren som førte til den observerte nedgangen i dødelighet? NEI! Bedringen vi observerer i søylediagrammet skyldes ikke den nye prosedyren, den har til og med mulig negativ effekt! Hva kan vi lære av dette eksemplet? Aggregerte data kan noen ganger lede oss til gale konklusjoner Tidsserier er å foretrekke i forbedringsarbeid gir som oftest et bedre bilde og mer nyttig informasjon Gå tettere på prosessen! 34

35 Noen ganger taler et linjediagram for seg selv og behovet for å anvende statistikk faller bort FORBEDRING? Ja, det er åpenbart at dette teamet har nådd sitt mål 35

36 36

37 Målingene kan registreres i Extranet Extranet er et nettbasert dataprogram og en database som deltakerne i pasientsikkerhetsprogrammet bruker til å dokumentere målingene sine Programmet analyserer målingene og lager diagrammer som skrives ut slik at alle kan se utviklingen på sin egen enhet https://extranet.pasientsikkerhetsprogrammet.no 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 Hva skal måles, og hvordan? 42

43 Hvordan måle kvalitet? Det er ikke mulig å finne ett objektivt mål på kvalitet, men ved å benytte et sett med kvalitetsindikatorer kan man danne seg et godt bilde av situasjonen 43

44 I programmet benyttes to typer indikatorer for å måle kvalitet Prosessindikator Belyser i hvilken grad klinisk praksis er i samsvar med ønsket praksis (dvs. i hvor stor grad et tiltak gjennomføres korrekt, f.eks. «samstemming av legemidler», «fallrisikovurdering», «sjekklistebruk») Resultatindikator Belyser utfallet for pasientene de helsemessige effekter/gevinst av behandlingen (f.eks. «overlevelse», «fallrate», «antall dager mellom trykksår») 44

45 De fire målingene for innsatsområdet «Forebygging av fall i sykehjem og sykehus» a Antall dager mellom hver fall b Antall dager mellom hver fall med skade Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko Andel pasienter med forhøyet fallrisiko hvor en legemiddelgjennomgang er gjennomført 45

46 Nyttige tips Må definere en måleansvarlig. Husk tydelige rollefordelinger (hvem har ansvaret for hva?) Bygg målingene inn i den daglige virksomheten Bruk ferske data («real time») og gå tettest mulig på prosessen (la hver avdeling gjøre sine egne målinger) Måledataene må tolkes både statistisk og med faglig/klinisk skjønn (av dem som kjenner prosessen) Viktig å kommunisere resultatene (heng opp linjediagram for hver måleperiode) 46

47 47

48 48

49 Tommelfingerregel i forbedringsarbeid Søk nytte i målingene, ikke perfeksjon! 49

50 Hvordan samle inn og registrere en måling i Extranet? Vi vil se nærmere på måling i dette eksemplet Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko Nevner: Antall pasienter over 65 år som er lagt inn i perioden. Teller: Antall pasienter hvor fallrisikovurdering er foretatt etter innleggelse i perioden. Målefrekvens: Hver 14. dag («halvmånedlig») 50

51 Hvordan samle inn og registrere en måling i Extranet? Vi vil se nærmere på måling i dette eksemplet Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko Nevner: ANTALL BEHOV Teller: ANTALL SOM FIKK DEKKET BEHOVET 51

52 Grafisk illustrasjon av case for måling Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko De 20 pasientene avbildet under symboliserer alle pasienter over 65 år som er innlagt i perioden (annenhver uke eller månedlig). Dvs. NEVNER = 20 52

53 Grafisk illustrasjon av case for måling Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko Av de 20 nye pasientene var det12 pasienter som ble vurdert for fallrisiko. Dvs. TELLER = 12 53

54 Grafisk illustrasjon av case for måling Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko For denne «halvmåneden» skal tellerverdien 12 og nevnerverdien 20 registreres i Extranet. Dette gir brøken 12/20 som tilsvarer 60 %. Verdien 60 % vil synes som et punkt i linjediagrammet (tidsserien). Dette skjer automatisk i Extranet. 54

55 Grafisk illustrasjon av case for måling Diagrammet nedenfor viser hvordan målingen i dette eksempelet ville ha sett ut i Extranet. Verdien 60 % dukker opp som et punkt i linjediagrammet (tidsserien) for den aktuelle tidsmålingen. 55

56 KORTVERSJONEN AV «HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER»: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studere og analysere egne måledata Læring oppstår når teamet reflekterer rundt resultatene! 56

57 LYKKE TIL MED FORBEDRINGSARBEIDET, DIN INNATS ER VIKTIG! Takk for oppmerksomheten 57

58 Takk for oss! Maria Fornes Seniorrådgiver Telefon: (+47) I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram pasientsikkerhetsprogrammet.no 58

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 KORTVERSJONEN AV «HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER»: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studere

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 KORTVERSJONEN: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studerer og analyserer egne måledata. NB! Husk at resultatene

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Personlig Kvalitetsforbedring Prosjektarbeidsbok

Personlig Kvalitetsforbedring Prosjektarbeidsbok Personlig Kvalitetsforbedring Prosjektarbeidsbok Silvia Kashkosh Case Western Reserve University Duncan Neuhauser Case Western Reserve University Farrokh Alemi Cleveland State University 5th Edition, September

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester

Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester Sikrere legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenester tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 11/2002 NOVEMBER 2002 Rapport fra Helsetilsynet 11/2002 Sikrere legemiddelhåndtering i pleie-

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer