Typiske utfordringer ved bruk av sjekklisten en interaktiv diskusjon. Tonje E Hansen Seksjon for pasientsikkerhet Nordlandssykehuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Typiske utfordringer ved bruk av sjekklisten en interaktiv diskusjon. Tonje E Hansen Seksjon for pasientsikkerhet Nordlandssykehuset"

Transkript

1 Typiske utfordringer ved bruk av sjekklisten en interaktiv diskusjon Tonje E Hansen Seksjon for pasientsikkerhet Nordlandssykehuset

2 Disposisjon 1. Bakgrunn 2. Innføringen av sjekklisten ved Nordlandssykehuset 3. Revisjon Revisjon Har innføringen av sjekklisten ved Nordlandssykehuset hatt noen effekt?

3 Trygg kirurgi

4 Bakgrunn

5 Discipline is Not Just Being Nice The closest our professional codes come to articulating the goal [of discipline] is an occasional plea for collegiality. What is needed, however, isn t just that people working together be nice to each other. It is discipline. - Robert Wachter -

6 Andelen som mener at samarbeidet er godt 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Attending Surgeons Anesthesiologists Surgical Nurses Anesthesia Nurses Anesthesia Residents Sexton, British Medical Journal, 2000

7 Andelen som mener at avgjørelsen som ledere tar, ikke skal stilles spørsmål med 50 % 40 % 30 % 20 % Surgeons Pilots 10 % 0 % Sexton, BMJ, 2000

8 Virker trygg kirurgi sjekklisten? WHO guidelines for Safe Surgery 2009: _eng.pdf Signifikant reduksjon i morbiditet i norsk randomisert multisenterstudie

9

10 Annen dokumentasjon Retrospektiv cohort studie fra Nederland 2012: Postoperativ mortalitet (30 dagers dødelighet) ble redusert etter at Trygg Kirurgi sjekklisten ble tatt i bruk. Mortaliteten hadde sterk sammenheng med rett bruk av sjekklisten (compliance). van Klei WA, Hoff RG, van Aarnhem EE, Simmermacher RK, Regli LP, Kappen TH, et al. Effects of the Introduction of the WHO "Surgical Safety Checklist" on In-Hospital Mortality: A Cohort Study. Ann Surg 2012;255:44-9. Prospektiv case-/control studie (voksne pas, generell kirurgi) fra Nederland 2010: Innføring av en utvidet sjekkliste (SURPASS) førte til nedgang både for komplikasjoner i forbindelse med kirurgi og dødelighet. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP, et al. Changes in safety attitude and relationship to decreased postoperative morbidity and mortality following implementation of a checklist-based surgical safety intervention. BMJ Qual Saf 2011;20: Intervensjonsstudie fra USA 2011: Innføring av Trygg Kirurgi sjekklisten førte til signifikant økning i samarbeid (opr.stuen) og heving av pasientsikkerhetskulturen blant ansatte, som igjen korrelerte til bedring i postoperativ sykelighet/dødelighet. de Vries EN, Prins HA, Crolla RM, den Outer AJ, van Andel G, van Helden SH, et al. Effect of a comprehensive surgical safety system on patient outcomes. N Engl J Med 2010;363:

11 Innføringen av sjekklisten ved Nordlandssykehuset

12 Politiet vil etterforske Nordlandssykehuset Sykehuset i Bodø granskes for 16 operasjoner som aldri skulle vært gjennomført. Direktøren ved skandalesykehus går av E-poster avslører sykehustoppene Leger kan miste autorisasjonen Helse Nord innkaller til ekstraordinært styremøte Leger fjernet friske organer hos pasienter Strøm-Erichsen: - En helt utrolig og svært alvorlig sak Fem pasienter fikk friske organer fjernet Motivet for skandaleoperasjonene ved Nordlandssykehuset var penger og faglig prestisje. Det avslører en hemmelig e-post utveksling som VG har fått innsyn i. Ble feiloperert: Var døden nær Nordlandssykehuset granskes

13

14 Styresak 42/ sept Styret slutter seg til innholdet i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet slik det er presentert i saksutredningen. 2. Følgende tiltak skal gjennomføres: a. Docmap skal tas i bruk fullt ut som kvalitetssystem i NLSH b. Trygg Kirurgi sjekklisten skal innføres c. Det gjennomføres innledende undersøkelse av ansattes holdninger til pasientsikkerhet d. Det gjennomføres innledende undersøkelse av sykehusdødelighet e. Standardisert sykehus dødelighetsrate og skadefrekvens per 1000 liggedøgn monitoreres f. Det innføres pasientsikkerhetsvisitter g. Det innføres avdelingsvise/seksjonsvise kvalitetsparametre h. Det skal utvikles en pasientsikkerhets score for NLSH i. Det skal brukes tverrfaglige team for gjennomgang av diagnostikk og behandling av kreftpasienter j. Det skal etableres systematisk bruk av komplikasjonsmøter i kjernevirksomheten ved NLSH

15 Innføring Sjekklisten ble første gang tatt i bruk i oktober 2010 Brukes i dag ved alle opererende enheter i foretaket Nordlandssykehuset har et mål om at sjekklisten skal brukes i 95 % av alle opererende inngrep inkl ø-hjelps inngrep

16 Nytteverdi utover reduksjon i morbiditet Myndiggjøring av andre helsearbeidere enn legene. Løfter fram enkeltpersonene på operasjonsstua Deltakelse Ansvar

17 Andel operasjoner med sjekkliste mars 2011 september 2013, Nordlandssykehuset HF Total andel elektive operasjoner med sjekkliste Total andel ØHJ operasjoner med sjekkliste 10 0

18 Siste 20 målepunkter for bruk median 89 %

19 For at noe ALDRI skal skje, må noe annet ALLTID gjøres -James Orlikoff-

20 Revisjon 2012

21 How NOT to do the surgical checklist

22 Hvorfor revisjon? Innføringen gikk raskt og relativt enkelt Mye ytre fokus i startet hva skjer når fokuset reduseres? Hvor bør ev ressurser settes inn? Eierskap til verktøyet Inkludering Bottom up engasjement

23 Hvilken funksjon har den som gjennomgår sjekklisten? Forberedelse Time-Out Avslutning Operasjonsspl. Anestesispl. Anestesilege Operatør

24 Sier pasienten selv navn, fødselsdato og type inngrep? 11% 1% Bodø 88% Ja Nei Ikke besvart Lofoten 2% 2% Vesterålen 96% 2% Ja Nei Ikke besvart 98% Ja Nei

25 Blir sjekklista lest opp eller tatt på husk? Bodø Vesterålen 7% 27% 73% Lest opp Lest, men omformulert 39% 54% Lest opp Tatt "på husk" Ikke besvart Lofoten 2% 14% Lest opp Tatt "på husk" 84% Ikke besvart

26 Legger hele teamet ned annet arbeid mens lista gjennomgås? Bodø 7% Vesterålen 93% 2% Ja Nei Lofoten 13% 87% Ja Nei 49% 49% Ja Nei Ikke besvart

27 Revisjon 2013

28 Inntrykk før revisjon Sjekklista får større oppmerksomhet fra ALLE profesjoner Blir etterspurt Er blitt en inkludert del av prosessen før og under operasjon Sjekklista har bidratt til unngå uheldige hendelser

29 Sier pasienten selv navn, fødselsdato og type inngrep? Bodø Vesterålen 4% 41% 59% JA NEI 96% JA NEI Lofoten 3% JA 97% NEI

30 Sier pasienten selv navn, fødselsdato og type inngrep? Bodø Vesterålen Lofoten Nordlandssykehuset HF

31 Blir sjekklista lest opp eller tatt på husk? Bodø Vesterålen 19% 19% 81% LEST OPP OMFORMULERT 81% Lest opp Omformulert Lofoten LEST OPP 100% OMFORMULERT

32 Blir lista lest opp? Bodø Vesterålen Lofoten Nordlandssykehuset HF

33 Legger hele teamet ned annet arbeid mens lista gjennomgås? Vesterålen Bodø 11% 27% 89% Ja Nei 73% JA NEI Lofoten 20% JA 80% NEI

34 Legger hele teamet ned annet arbeid mens lista gjennomgås? Bodø Vesterålen Lofoten Nordlandssykehuset HF

35 Har innføringen av sjekklisten ved Nordlandssykehuset hatt noen effekt?

36 Global Trigger Tool Strukturert journalanalyse Undersøkelse av 1680 pasientinnleggelser per år 7 GTT team fordelt på 5 klinikker og 3 lokalisasjoner Resultatene fra GTT presenteres klinikk og avdelingsvis GTT data kan brukes direkte i forbedringsarbeidet i den enkelte klinikk/avdeling Et Phd prosjekt ble startet i 2013 og det levert søknad om et til med oppstart 2014

37 Trend i andel innleggelser med pasientskader ved Nordlandssykehuset NLSH totalt Trend NLSH halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2012

38 Andelen innleggelser med minst en pasientskade, lokalisasjon NLSH totalt Bodø Lofoten Vesterålen

39 Andelen innleggelser med minst en pasientskade, klinikk HBEV klinikk GYN Bodø KIR/ORT klinikk MED klinikk

40 Antall pasientskader per 1000 liggedøgn HBEV klinikk GYN Bodø KIR/ORT klinikk MED klinikk

41 Trend i alvorlighetsgraden av pasientskader (E-I) E F G H I

42 Prosentvis fordeling av pasientskader etter kategori* Trykksår 5 Legemiddel 9 Annen kir komplik 12 Blødninger/hematom Annen inf. Postop. sårinf NLI 5 UVI Fraktur Fallskade *Totalt 341 pasientskader (absolutte tall

43 Pasientskader fordelt etter kategori* KIR/ORT klinikk *Totalt 200 pasientskader (absolutte tall)

44 Takk for meg!

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14

Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14 Na Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14 Agenda Undervisning og gruppearbeid, med fiktiv kasuistikk og relatert til egen virksomhet. Effektiv implementering av tiltakspakken

Detaljer

KONKURRANSE ER SUNT. NettNå. ikke 02 / 2010. Gjenreiser «skandalesykehuset» Sjekk blindsonen. Taklet tragedien

KONKURRANSE ER SUNT. NettNå. ikke 02 / 2010. Gjenreiser «skandalesykehuset» Sjekk blindsonen. Taklet tragedien NettNå ET NETTVERKS- MAGASIN FRA NORDNORSK LEDERUTVIKLING 02 / 2010 KONKURRANSE ER SUNT ikke I de fleste sammenhenger bidrar sunn konkurranse til bedre kvalitet og høyere effektivitet. Men noen ganger

Detaljer

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Direktøren Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Saksbehandler: Benedikte Stoknes, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/408 Dato: 06.02.2015

Detaljer

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 2010 - kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis Tromsø, juni 20111 FORORD Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra et kartleggings- og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Forslag til tiltak:... 15

Forslag til tiltak:... 15 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Saksnr Utvalg Møtedato XX/2011 Styret Universitetssykehuset

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hvordan kan målinger bidra til forbedring? 21.10.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 KORTVERSJONEN AV «HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER»: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studere

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED MÅLINGER? 30.06.2014 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 KORTVERSJONEN: Forbedringsteamet må måle regelmessig og studerer og analyserer egne måledata. NB! Husk at resultatene

Detaljer

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand Specialisering inom ögonsjukvården-oftalmologisk omvårdnad, 60 hp MAGISTERUPPSATS Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi Fredrik Husby Strand Examensarbete

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN

PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN PASIENTKLAGER, PASIENTSKADER OG PASIENTSIKKERHET PÅ OPERASJONSAVDELINGEN Renata Norton Anestesisykepleier, Volvat Medisinske Senter Oslo Student, Master i Folkehelsevitenskap Universitet for Miljø og Biovitenskap

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi fag vitenskapelig artikkel «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi Karen Synne Groven, postdoc, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Fridulv Sagberg Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Detaljer

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Kjersti Lundetræ og Oddny Judith Solheim Jenter i teten Skal vi tro det vi leser, er jenter vinnerne i utdanningssystemet. De gjør det bedre enn

Detaljer