Forprosjektrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjektrapport 2007"

Transkript

1 Høgskolen i Gjøvik Tlf Fax Avd for ingeniørfag Seksjon: TDL Forprosjektrapport 2007 Prosjekt: Verdistrømsanalyse En del av Lean Manufacturing Utført av : Aase Øverland TDL Stein-Kjetil Vestlien IDT Utgavedato:

2 Hjemmeside: artsys.no/prosjekter/verdianalyse 2

3 Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNN 4 2 ORGANISERING PROSJEKTGRUPPEN OPPDRAGSGIVER VEILEDER HIG RESSURSPERSONER 5 3 PROSJEKTETS MÅLSETNING OG RAMMEBETINGELSER OMFANG MÅLFORMULERING BARRIERER 8 4 PROSJEKTPLAN METODEVALG RESURSER RAPPORTERING KOMMUNIKASJONSMEDIER TIDSPLAN KVALITETSSIKRING 12 5 LITTERATUR 14 6 VEDLEGG 15 3

4 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedprosjektet er en avsluttende oppgave for bachelor TeknologiDesign og Ledelse (TDL) og ingeniør Industriell Design og Teknologiledelse (IDT) ved Høgskolen i Gjøvik. Målet med hovedprosjektet er at studentene skal utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskaplig art, relatert til de to studieretningene IDT og TDL. Studentene skal gjennomføre planlegging og finne løsninger ved bruk av vitenskaplige metoder, samt se betydningen av godt planlagt og gjennomført prosjekt. Prosjektet er gitt av RTIM (Raufoss Technology and Industrial Management) ved avdeling for teknologiledelse, som er en bedrift med lang og bred erfaring på toppnivå fra både nasjonale og internasjonale industribedrifter. De har en sterk tilknytning til akademia og industrimiljøer, da særlig Raufoss industripark. Avdeling for teknologiledelse er tilbydere av spisskompetanse innenfor automatiserte prosesser, verdikjedestyring og forbedringsprosjekter. Oppgaven knyttet til prosjektet er gitt som et ledd i RTIM sin oppbygning av diverse verktøy, som kan brukes ved analyse og forbedringsarbeid i norske produksjonsbedrifter. Verdistrømsanalyse er et verktøy som ha utspring fra Toyota Production System, hvor det heter big picture mapping. Verktøyet er en metode for å fjerne sløsing i forbindelse med fabrikasjon. I forprosjektet vurderes de verdier som er bundet til produktet gjennom hele kjeden fra leverandør til kunden. Ut fra dette kan det iverksettes tiltak for forbedring og omstrukturering. 4

5 2 Organisering 2.1 Prosjektgruppen Gruppen består av to studenter fra studieretningene bachelor TeknologiDesign og Ledelse (TDL) og ingeniør Industriell Design og Teknologiledelse (IDT) ved avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Gjøvik. Aase Øverland går TDL e-post: Tlf: året bachelor teknologidesign og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik. Interesser: Design, Produktutvikling, Organisasjonskultur og Teknologiledelse Stein-Kjetil Vestlien går IDT e-post: Tlf: Utdannet sveiseteknikker med fagbrev. Begynte på ingeniør i Trondheim materialteknologi, flyttet over til HiG for å fullføre utdanningen. Kjernekompetansen: Materialteknologi og sveiseteknikk. 2.2 Oppdragsgiver RTIM avdeling for Teknologiledelse. Kontaktperson: Kristian Martinsen, Tlf: e-post: 2.3 Veileder HiG Torbjørn Skogsrød Høgskolelektor Tlf: e-post: 2.4 Ressurspersoner Bo Terje Kalsaas Høgskolen i Agder Kompetanse: Verdistrømsanalyse på Hydro Aluminium Structures Raufoss ( ) Håkon Fauske Siv.ing SINTEF avd. Logistikk, Trondheim Kompetanse: Verdistrømsanalyse Heidi Dreyer Seniorforsker SINTEF avd. Logistikk, Trondheim Kompetanse: Verdistrømsanalyse 5

6 3 Prosjektets målsetning og rammebetingelser 3.1 Omfang Utføring av verdistrømsanalyse for å få grunnlag for: - Kunnskap rundt produksjonseffektivitet og metoden verdistrømsanalyse - Samle nøkkeltall - Koble nøkkeltall mot kostnader - Grunnlag for videreutvikling av verdistrømsanalyse RTIM har gitt prosjektgruppen i oppgave å utføre en verdistrømsanalyser ved produksjonsbedrifter, for å se på muligheter for å implementere viktige aksepter som produksjonskostnader, organisering av produksjon (layout, teamorganisering, operatørstyrt vedlikehold, automatisering mm.) Hensikten er at RTIM skal ha et verktøy de kan brukes ved forbedringsarbeid ute i produksjonsbedrifter. I andre fase av prosjektet skal prosjektgruppen utføre en verdistrømsanalyse ved bedriften Kongsberg Automotive i Raufoss Industriparken. Bedriften driver utvikling av koblinger til bilindustri rundt om i verden. Parallelt med analysen på Kongsberg Automotive AS er det ønskelig med en analyse av en mindre bedrift, for å få et sammenligningsgrunnlag. Mustad Longline, lokalisert på Gjøvik er aktuell som et alternativ, siden RTIM allerede har et oppdrag på denne bedriften. 6

7 3.2 Målformulering Effektmål For RTIM De skal skille seg ut blant konkurrentene gjennom optimal praktisk forståelse av produksjonsbedrifter, samt oppnå økt konkurransekraft. For prosjektgruppen: Prosjektet skal gi prosjektmedlemmene erfaring og innsikt i industriproduksjon, samt spisskompetanse innenfor emnet. Resultatmål For RTIM: Utvikle et brukervennlig verktøy som RTIM kan bruke ved analyse av produksjonsbedrifter, og som danner grunnlag for eventuell omstrukturering og forbedringsarbeid. For prosjektgruppen: Rapporten skal vise prosjektgruppens framragende analytiske evne i vurderingen av prosjektets temaer. Prosjektgruppen skal få en dypere forståelse av å jobbe med vitenskaplig metoder i et stort prosjekt. Delmål Delmål 1. Planlegge gjennomføring av verdistrømsanalyse (litteratursøk, metodevalg, produkt, produksjonsplan) Delmål 2. Gjennomføre verdistrømsanalyse Bedriftene (Kongsberg Automotive, Mustad Longline) (Mulig tid: kjøre simulering av produksjonslinje med simuleringsverktøyet WITNESS.) Delmål 3. Bearbeiding av innsamlede data fra verdistrømsanalyse Delmål 4. Kvalitetssikre verdistrømsanalyse mot norske produksjonsbedrifter. Delmål 5. Lage forslag til verktøy 7

8 3.3 Barrierer Prosjektet skal gjennomføres på relativt kort tid, og det vil være flere utfordringer som må løses for å få et godt resultat. Prosjektmedlemmene har ingen erfaring om å gjennomføre en verdistrømsanalyse ute i en bedrift, noe som sannsynligvis vil være en av de største utfordringer. Dette vil imidlertid bli imøtekommet med god planlegging. Det har også vært diskusjon i prosjektgruppen om vi skal gjennomføre den parallelle analysen, da vi har fått noen opplysninger om at dette kan bli litt for mye å gjennomføre to verdistrømsanalyser. Vi må vurdere dette i forhold til oppdragsgiver og de ressursene vi har til rådighet. Prosjektteori er svært omfattende med mange tolkninger og løsninger, når det gjelder verdistrømsanalyse. Vi tror ikke at teorien vil være den største utfordringen, men det vil være krevende å utvikle et verktøy som kan brukes og være funksjonelt i forhold til det å gjennomføre en verdistrømsanalyse i norske produksjonsbedrifter. For å nå målene som er satt for dette prosjektet er det noen viktige kriterier som må legges til grunn. Det er først og fremst å følge fremdriftsplanen, ha god dialog med oppdragsgiver, lage en god kvalitativ rapport og kunne legge fram en informativt og tydelig hovedoppgave. 8

9 4 Prosjektplan 4.1 Metodevalg Metode Vi vil bruke metoden for verdistrømsanalyse beskrevet av Rother, M og Shook, J (2003), Lerning to see, Value-Streem mapping to create value and eliminate muda. Ved Kongsberg Automotiv AS, Raufoss. Og evt. Mustad Longline. Programvare: Ved produksjonssimulering er det to aktuelle simuleringsverktøy. Ved HiG benyttes det et program WITNESS og på RTIM benytter de FLEXsim bruk vil avhenge av hva oppdragsgiver ønsker. Vi skal også vurdere ulik programvare innen verdistrømsanalyse. Det er oppdragsgiver som foretar det endelig valg av mulig programvaren. Litteratur: Det vil bli brukt kjent litteratur innen verdistrømsanalyse og gjennomføring. Dette skal i ettertid analyseres for tilpassning av et verktøy for bruk i norske bedrifter. Vitenskaplig metode: Med de forutsetninger prosjektgruppen har, så vil det jobbes analytiske for en kvalitativ rapport bygget på erfaringer opparbeidet i prosjektets periode. Kildene som brukes i prosjektet vil primært være innsamlede data fra analyse ute i bedrift, men også sekundært litteratur og andre studier rundt emnet. Vi vil heller ha for mange referanser enn for få, da det er viktig å oppnå noe som ikke er et plagiat. Hvordan vi vil kildehenvise I tekst, (forfatterens etternavn, årstall, sidehenvisning) eks: (Bang 2002, s25) I referanselisten: Eks. Andersen, B. Haavardtun, L, J. og Strandhaugen,J, O (1998) Material- og produksjonsstyring Oslo, Cappelen Akademiske Forlag 9

10 4.2 Resurser De utgifter som er i forbindelse med hovedprosjektet er satt opp i et enkelt budsjett, som synliggjør de utgifter vi vil få i løpet av prosjektets periode. RTIM vil dekke reiser til Trondheim og evt. programvare for verdistrømsanalyse (som de kan bruke etter dette prosjektet). Budsjett Hovedprosjekt: Verdistrømsanalyse Post Budsjett Regnskap %Brukt Reiser Raufoss 1) % Reiser Trondheim 2) % Opphold 3) % Programvarer 4) % Materiell 5) % Sum % 1) Hver tur/retur kommer på 107 kr inkl. bomring à 30 kr beregnet med statens satser. 3 kr pr. km og 0,5 kr for Passasjer. Totalt er det 22 km. Vi har regnet 20 turer til Raufoss. 2) Dette er en post som dekker besøk på NTNU. Aase Øverland var på NTNU den 17 til 18 januar 07. Dvs. flyreise og buss på den billigste måten. 3) Ved overnatting om dette er det eneste alternativet. 4) Vi ble forespurt av oppdragsgiver å finne programvare vedrørende verdistrømsanalyse. (dette er et alternativ: evsm Software License: 349$ for en lisens av programvare for verdistrømsanalyse.) 5) Innkjøp av bøker og kopiering av materiell. 4.3 Rapportering Fra alle møter skal det skrives referat. Prosjektgruppen har satt en standard mal for statusrapport skriving og referatskriving (vedlegg 3). Dette for å dokumentere en ryddig og kontinuerlig framgang i prosjektet, samt for å kunne gå tilbake i arkivet om nødvendig. Statusrapporten skal gjennom prosjektet sees mot framdriftsplanen for å måle om aktivitetene er under kontroll. Prosjektgruppen har avtalt statusmøter med veileder Torbjørn Skogsrød annenhver onsdag fra kl Prosjektgruppen har ansvar for å oppdatere statusrapporten foran hvert møte. 4.4 kommunikasjonsmedier ClassFronter: Her har vi eget rom De Utrolige. Dette skal bli brukt til å lagre dokumenter, diskusjonsrom innad i gruppen og sikkerhet for fremdriften. Internettside: Skal brukes som et informasjonsmedeie mot skolen, oppdragsgiver og andre interesserte. URL adressen: 10

11 4.5 Tidsplan Vi har laget en fremdriftsplan ved hjelp av et Gantt diagram (vedlegg 1). Det er satt milepæler i forhold til skolens fastsatte tidsfrister, og de aktiviteter som vi har fastsatt i dette prosjektet. Faser / Aktiviteter Tidsfrister Fase 1 Forprosjekt Fase 2 Gjennomføring av verdistrømsanalyse Fase 3 Ferdigstilling av verktøy Klargjøring prosjektrapport Levere prosjektrapport til kopisentralen Levere prosjektrapport Levere plakat Presentasjon

12 4.6 Kvalitetssikring For å sikre våre prosesser i arbeidet med hovedprosjektet har vi valgt å bruke to kjente verktøy for å kvalitetssikre. Av måloppnåelsen Gjennom prosjektet vil vi bruke styringssløyfen som et sikkerhetsverktøy for vurdering av måloppnåelse. Dette vil sikre at resultatet blir best mulig/optimalt. Vurdering av måloppnåelsen skal skje etter hvert delmål, hvor arbeidet settes opp mot målene. Er ikke arbeidet i samsvar med målet, så må retningen revurderes. Kriterier som må vurderes er: Hva er det som gjør at målet ikke er nådd? Hvordan skal avviket behandles? Eventuell ny målformulering? Eventuell redigering med nye milepæler? Eventuell endring av retning istedenfor å rette på mål? Hvem har ansvar? Fig 1. Dette er styringssløyfen fra boken prosjektarbeid (Westhagen 1998) 12

13 Av arbeidsprosessen Pukk - hjulet skal være et hjelpeverktøy som skal sikre arbeidsprosessen i hovedprosjektet, slik at arbeidet blir kontinuerlig og så effektivt som mulig. De fire elementene å planlegge, utføre, kontrollere og korrigere vil vi bruke for å sikre prosjektgruppens kontinuerlige arbeidsprosess. Først og fremst har vi framdriftsplanen som viser vår langsiktige arbeidsplan, men vi vil også Planlegge månedlig, ukentlig og daglig. Utførelsen vil være mest individuell, men også som gruppe. Prosjektgruppen Kontrollerer hverandres arbeid, og vil benytte viktige ressurser som veileder og oppdraggiver. Videre Korrigere etter hva som evt. kommer fram etter kontrollering. Fig 2. Denne modellen er hentet fra vår tidligere rapport om Lean Manufacturing. 13

14 5 Litteratur Denne listen inneholder litteratur, kompendier og andre dokumenter som vi er blitt anbefalt til å lese og studere for bruk i dette prosjektet. Andersen, B. Haavardtun, L, J. og Strandhaugen,J, O (1998) Material- og produksjonsstyring Oslo, Cappelen Akademiske Forlag Gillingham, M and Lysons, K (2003) Purchasing and supply Chain Management 6 th ed. Glasgow, Bell & Bain Limited Hines, P and Rich, N (1997) The seven value stream mapping tools. Lean enterprise research centre, Cardiff, UK (dokument utlevert av RTIM) Monden, Yasuhiro (1998) The Toyota Production System: An integrated approach to just-in-time 3 rd ed. Norcross, Eng. Management press NOFOMA 2002, 14th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistcs. Edited by Olav Solem Trondheim, Norway Rhodes, Warren and Carter (2006) Supply Chains and total product systems: a reader USA, Blackwell Publishing Rolfsen, M (red) mfl. (2000) Trendenes Tyranni, Produksjon og arbeid i et nytt århundre. Trondheim, Fagbokforlaget. Rother, M and Shook, J (2003),Version 1.3 Lerning to see, Value-Streem mapping to create value and eliminate muda USA, The Lean Enterprise Institute, Inc Womack, J and Jones, D (2003), Version 1.1 Seeing the whole, mapping the extended value stream USA, The Lean Enterprise Institute, Inc Womack, J.P and Jones, D.T (1996) Lean Thinking. Banish waste and create wealth in your corporation London, Touchstone books Womack, J.P, Jones, D.T, Roose, D (1990): The Machine That Changed the World New York 14

15 6 Vedlegg GANTT diagram Skjema for status Mal for referat Gruppelovene Mal for arbeidsplan Avtaler (disse blir ettersendt, avtalt med veileder) 15

16 VEDLEGG 1 Framdriftsplan for hovedprosjekt: Verdistrømsanalyse

17 Hovedprosjekt Vår 2007 Verdistrømsanalyse Statusrapport Dato: 1. Pågående aktiviteter: 2. Ferdigstilte aktiviteter/milepæler: Gjennomgang av framdriftsplan Kommentarer: 4. Avvik fra framdriftsplan? Årsak Ny tidsfrist Ansvar for oppfølgning

18 Hovedprosjekt Vår 2007 Verdistrømsanalyse Statusrapport 5. Samarbeid Oss i mellom Veileder (HIG) Oppdragsgiver (RTIM) Andre 6. Gjøremål til neste møte: 7. Eventuelt:

19 Hovedprosjekt Vår 2007 Verdistrømsanalyse Møte Referat Prosjektmøte XX/07 Dato: Tilstede: Tid brukt: xx.xx.xxxx Aase Øverland Stein-Kjetil Vestlien XXXXXXXX xxxx - xxx Sak XX/07 Gjøremål for våren Referent Stein-Kjetil Vestlien Aase Øverland

20

21 VEDLEGG 5 Mal for Arbeidsplan Saks nr. Saks navn Ansvar Notat om sakens kjerne Utført

22

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen.

SharePointFabrikken. forprosjektrapport. Høgskolen i Telemark. Lars- Martin Hejll. Isa Emilie Dahle Veronika Andersen. SharePointFabrikken forprosjektrapport Høgskolen i Telemark Lars- Martin Hejll Stian Flage Isa Emilie Dahle Veronika Andersen 113495 122691 106346 113060 Oppdragsgiver: Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2 Innhold

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Robot som 3D fres BACHELOROPPGAVE. Prosjektgruppe: FORPROSJEKTRAPPORT. Christian Marås Morten Sundsøy Svanhild Thomsen Lars Martin Gjeraker

Robot som 3D fres BACHELOROPPGAVE. Prosjektgruppe: FORPROSJEKTRAPPORT. Christian Marås Morten Sundsøy Svanhild Thomsen Lars Martin Gjeraker Robot som 3D fres BACHELOROPPGAVE FORPROSJEKTRAPPORT Prosjektgruppe: Christian Marås Morten Sundsøy Svanhild Thomsen Lars Martin Gjeraker Referanseside TITTEL RAPPORTNR. DATO Bacheloroppgave HO2-300 Forprosjektrapport

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer