Pohjola går sammen med Skandia og Storebrand om å etablere det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pohjola går sammen med Skandia og Storebrand om å etablere det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet"

Transkript

1 Pohjola går sammen med Skandia og Storebrand om å etablere det ledende nordiske skadeforsikringsselskapet Pressekonferanse Helsingfors, Oslo & Stockholm 23. juni 1999

2 Et ideelt partnerskap Pohjola, Skandia og Storebrand har et felles syn på utviklingen av skadeforsikringsmarkedet Selskapene vurderer skadeforsikringsmarkedet som attraktivt og ser betydelig verdiskapningspotensiale i en nordisk konsolidering Skadeforsikringsvirksomhetene til Pohjola, Skandia og Storebrand har alle ledende posisjoner i de respektive hjemmemarkeder Hvert selskap har spesiell kompetanse og styrke som vil øke konkurransekraften til det nye selskapet Selskapene har tre sterke ledergrupper, samt organisatoriske likhetstrekk og verdier

3 Hovedtrekk ved transaksjonen Pohjola overfører sin skadeforsikringsvirksomhet til skadeforsikringsselskapet som er under etablering av Skandia og Storebrand Fusjon mellom likeverdige parter Den nye gruppen vil ha en beregnet proforma markedsandel i det nordiske skademarkedet på 20% Sammenslåingen av virksomhetene er beregnet å gi årlige synergigevinster på NOK 510 millioner i løpet av 3 år Eierne forventer å gjennomføre en børsnotering av selskapet innen to år

4 Hovedtrekk ved transaksjonen (forts.) Pohjola vil eie 25%, Skandia 42% og Storebrand 33% av kapitalen i den nye gruppen Stemmerett vil bli likt fordelt mellom Pohjola, Skandia og Storebrand Skadeforsikringsvirksomhet til Pohjola og Storebrand vil bli organisert i filialer av det svenske forsikringsselskapet for å maksimere operasjonelle og kapitalmessige synergier Centres of Excellence vil bli etablert i Helsinki, Oslo og Stockholm senere for å utnytte styrken i hvert selskap

5 Hovedtrekk ved transaksjonen (forts.) Newco vil bli kapitalisert for å oppnå en rating på A nivå fra S&P Det legges til grunn at solvensmarginen blir 55% for virksomheten tilført fra Skandia og Storebrand og 65% for virksomheten tilført fra Pohjola Pohjolas høyere solvensmargin innebærer at det tilføres ca. NOK 410 mill. ytterligere kapial til Newco. Dette er avtalt for å kompensere for en høyere relativ andel av langsiktig forretning og investeringsaktiva, som øker finansinntekter men også øker investeringsrisikoen Newco vil disponere egne call- og service sentre, og vil inngå distribusjonsavtale med Pohjola, Skandia og Storebrand om salg gjennom lokale distribusjonsnett.

6 Newco ledelse Styreformann i den nye gruppen vil bli Åge Korsvold, og andre medlemmer av styret inkluderer Pirkko Alitalo, Idar Kreutzer, Lars- Eric Petersson, Ulf Spång og Iiro Viinanen Bo Ingemarson, vise-konsernsjef i Skandia, vil bli konsernsjef i den nye gruppen Knut Francke, Per-Erik Hasslert, Gunn Ovesen, Tom Rathke, Jan Svensson og Veli Kalle Tavakka vil inngå i konsernledelsen

7 Struktur Skandia Pohjola Kapital 25 % Kapital 42 % Stemmer 33 % Newco AB Kapital 33 % 33 % 33 % Stemmer Stemmer Newco Forsäkring AB Sverige Storebrand Norge Filial Finland Filial Danmark Filial (eksisterende)

8 Oversikt over det finske skadeforsikringsmarkedet Bransje-spesifikasjon (1998) Totale premier NOK 18,7 mrd. Markedsandeler (1998) Totale premier NOK 17,3 mrd.! ()* + "# $ % &'

9 Oversikt over det finske markedet (forts.) Konkurranseutsatt marked, men få store aktører og begrenset internasjonal konkurranse Yrkesskade er et viktig segment: tariffering er i ferd med å bli deregulert. Premienivå blir automatisk justert for siste års skadeutvikling 40% av premieinntekten fra små og mellom-store bedrifter og 60% fra store virksomheter Betydelige tekniske reserver på grunn av langhalet portefølje (motor ansvar og yrkesskade) - finansinntektene er viktige Internet og mobiltelefoner vinner terreng som betjeningskanaler på grunn av meget høy kundeaksept for teknisk utvikling

10 Presentasjon av Pohjola skade Finland s nest største skadeselskap med en stabil markedsandel på 26% Betydelig restruktureringsprogram avsluttet i 1998: distribusjon, skadeoppgjør og IT-systemer har blitt organisert i separate selskaper for å forenkle strukturer og øke effektiviteten ny produkt-plattform introdusert som integrerer alle produkt-linjer i en enhetlig, fleksibel polise tilgjengelig på Internet Total skadepremie 1998 NOK mill Privatmarkedet 1998 NOK mill. Bedriftsmarkedet 1998 NOK mill. /'0 '. '. )# $, - -! %, %,, - -!-% &' -

11 Pohjola Skade-organisasjon Pohjola Skade Veli Kalle Tavakka IT Risk management Controller Aktuar Juridisk Markedsføring og support Hjem og reise Store kunder Bedriftsmarkedet Motor Privat ulykke Bedriftskunder Privatkunder Meglere Annet Pohjola skade organisert pr. kundegruppe og/eller produkt-kategori

12 Pohjola Skade underwriting resultater %.. +. %.%..+ +% %. %!!!.! %. +! ' ' 2)' ) ' 4 5' Etter justering for Pohjola s avviklingsaktiviteter (netto tekniske reserver NOK 931 millioner), Pohjola s combined ratio har et gjennomsnitt på 105% mellom 1996 og 1998

13 Bakgrunn for transaksjonen Fellestrekk ved skadeforsikringsmarkedet Muligheter ved sammenslåing Resultat Lav vekst Stort avvik mellom best practice og gjennomsnitt for næringen med hensyn til resultat og ytelse Skalafordeler Konsolidering Optimalisere drift og kapitalallokering Overføre best practice : - Call-sentre - Internett og mobiltelefonkompetanse - Tariffering - Skadeoppgjør - Risikostyring Tiltrekke eller oppkjøp av andre skadeforsikrings-selskaper Betydelig kostnadsbesparelse, samt muligheter for inntektsøkninger Effektiv utnyttelse av kapitalen Forbedret lønnsomhet Den nye gruppen skaper en sterk nordisk platform for fremtidig vekst

14 Mål og visjoner Etablere en sterk finansiell, men kapitaleffektiv, struktur som en basis for videreutvikling av virksomheten Etablere en skadeforsikringsvirksomhet med betydelig kjernekompetanse og unik størrelse i Norden Etablere en felles organisasjon som kan oppnå vesentlig inntekts- og kostnadssynergier Å skape det ledende skadeforsikringsselskapet i Norden

15 Strategisk overblikk Produkttilbud Komplett pakke med skadeforsikringsprodukter for privatog bedriftsmarkedet Geografisk fokus Det ledende skadeforsikringsselskapet i Norden, med en sterk posisjon i hvert marked Distribusjon Strategisk posisjon Gjennomgang av eksisterende distribusjonsnettverk for å skape en organisasjon med den beste distribusjonskapasiteten Størrelse skaper øket strategisk fleksibilitet og gjør det mulig for den nye gruppen å lede an i restruktureringen av det nordiske forsikringsmarkedet

16 Merkevare og distribusjon Bygge videre på sterke eksisterende merkevarenavn og distribusjonkraft Den nye gruppen har satt i gang en prosess for å etablere nytt merkevare. Co-branding med eksisterende merkevarer etter at transaksjonen er gjennomført Distrubusjonskanaler vil inkludere følgende: Call-sentre Salgs- og service sentre Salgsrepresentanter Distribusjonsavtaler med Pohjola, Skandia og Storebrand Internett Mobil telefoni Distribusjonsallianser vil bli vurdert Styrket plattform for effektiv distribusjon

17 Finansiell strategi Forventede synergier, solid markedsposisjon og finansiell styrke skaper grunnlag for langsiktig resultatvekst Newco vil bli kapitalisert for å oppnå en A rating Mål for avkastning på solvenskapitalen over en sykel er risikofri rente pluss 6%-poeng Pohjola, Skandia og Storebrand har til hensikt å børsnotere Newco innen 2 år

18 Kilder til verdiskapning Synergier Årlige kostnadssynergier NOK 510 mill. eller ca. 9 % av den kombinerte kostnadsbase Økt kapital effektivitet Stand-alone forbedringer Betydelige muligheter for kunnskapsoverføring Plattform for vekst F.eks. Danmark, Sjø & Energi

19 Fordeling av synergier Totalt NOK mill. Produksjon og underwriting 125 Disribusjon 95 Administrasjon 85 Skadeoppgjør 35 Støttefunksjoner og annet 170 Totale årlige synergier 510 Synergier vil bli realisert i løpet av tre år

20 Nøkkeltall for Newco (Pr. 31 Desember 1998) (NOK milliarder) Pohjola Skandia (2) Storebrand Newco Brutto forfalt premie 4,6 8,1 9,0 21,7 Totale eiendeler (1) 12,0 20,4 14,8 47,2 Forsikringstekniske reserver 9,2 14,6 10,5 34,3 NAV 2,8 5, ,9 Antall kunder (i 1000) Antall ansatte Notes: 1) Definert som summen av forsikringstekniske reserver, netto og NAV 2) Vesta vil bli gjort klar for børsnotering. Derfor er Vesta bare inkludert i Skandias og Newcos NAV(NOK 2,2) Vesta brutto forfalt premie i 1998 var NOK 4,8 mrd. og forsikringstekniske reserver var NOK 7,3 mrd. Valutakurs SEK/NOK og SEK/FIM 1,475

21 Premier fordelt etter segment 1 ) POHJOLA 100% = NOK 3,9 mrd /'0.. NEWCO 100% = NOK 18,1 mrd STOREBRAND 100% = NOK 7,5 mrd 3 $ 6 % 3 $ 6! /'0. Privat /'0 % %. 3 $ 6 % SKANDIA 100% = NOK 6,7 mrd Note: (1) Netto opptjent premier Eksklusiv Vesta som vil bli børsnotert separat /'0 %. %

22 Det nordiske skadeforsikringsmarkedet Sverige Total brutto premie NOK 28,3 mrd. Markedandeler 1998 Danmark Total brutto premie NOK 30,0 mrd. 67'%.' 8 * 69 * + Norge Total brutto premie NOK 19,6 mrd. *,+ 7' ) Note: 1997 data for Danmark Finland # Total brutto premie NOK 17,3 mrd. 12 %5 ( 9 ( 1% 69 *( 34 Den nye gruppen vil ha en samlet markedsandel på ca. 20% &04 )(

23 Det nordiske skadeforsikringsmarkedet (forts.) Brutto forfalt premie SEK mill. (1998) * ' ) :- 1;< ' "#!

24 Det europeiske skadeforsikringsmarkedet Netto forfalt premie USDm!

25 1998 Proforma resultatsammendrag (NOK mrd.) Pohjola Skandia (1) Storebrand Newco Brutto forfalt premie 4,6 8,1 9,0 21,7 Forfalt premie f.e.r. 4,3 6,8 7,8 18,9 Opptjent premie f.e.r. 3,9 6,7 7,5 18,1 Erstatninger f.e.r.(2) 3,3 (3) 5,8 5,6 14,7 Driftskostnader f.e.r.(2) 0,8 1,7 2,1 4,6 Finansinntekter (4) 0,6 1,0 0,7 2,4 Driftsresultat 0,4 0,2 0,6 1,2 Totale eiendeler (5) 12,0 20,4 14,8 47,2 Forsikringstekniske reserver f.e.r 9,2 (3) 14,6 10,5 34,3 NAV 2,8 5,8 4,3 12,9 Kostnadsprosent (%) 84,2 87,7 73,5 81,0 Skadeprosent (%) 22,5 25,1 27,8 25,7 Combined ratio (%) 106,6 112,7 101,3 106,7 Kalkulert finansavkastning (%) 5,50 5,00 5,00 5,13 Noter: (1) Vesta, Skandias norske datterselskap vil bli gjort klar for børsnotering. Derfor er Vesta kun inkludert i Skandia og Newco s NAV (NOK 2,2). Vestas brutto forfalt premie var i 1998 NOK 4,8 mrd., erstatninger f.e.r. NOK 3,5 mrd., driftskostnader f.e.r NOK 0,8 mrd. og forsikringstekniske reserver NOK 7,3 mrd. (2) Skadeoppgjørskostnader er for Pohjola og Skandia inkludert i erstatninger f.e.r., og for Storebrand i driftskostnader f.e.r. (3) Pohjolas erstatninger f.e.r. har blitt justert for engangseffekter (skader fra run-off porteføljen og valutakurs effekter). Run-off porteføljen er ikke inkludert i forsikringstekniske avsetninger f.e.r (4) Finansinntekter er standardisert til 5,5% for Pohjola og 5% for Skandia og Storebrand (5) Totale eiendeler er beregnet som summen av forsikringstekniske reserver f.e.r. og NAV. Valutakurs SEK/NOK 1,077 og SEK/FIM 1,475

26 1997 Proforma resultatsammendrag (NOK mrd.) Pohjola Skandia (1) Storebrand Newco Brutto forfalt premie 4,2 7,8 8,4 20,4 Forfalt premie f.e.r. 3,8 6,5 7,4 17,7 Opptjent premie f.e.r. 3,8 6,5 7,2 17,5 Erstatninger f.e.r. (2) 3,2 (3) 5,8 5,7 14,6 Driftskostnader f.e.r. (2) 0,8 1,6 1,9 4,4 Finanskostnader (4) 0,6 0,9 0,7 2,3 Driftsresultat 0,4 0,1 0,4 0,9 Totale eiendeler (5) 11,2 19,3 15,1 45,6 Forsikringstekniske reserver f.e.r. 8,8 (3) 13, ,4 NAV 2,5 5, ,2 Kostnadsprosent (%) 84,0 88,6 77,8 83,1 Skadeprosent (%) 21,0 24,3 27,4 24,9 Combined ratio (%) 105,0 112,9 105,2 108,0 Kalkulert finansavkastning (%) 5,50 5,00 5,00 5,13 Noter: (1) Vesta, Skandias norske datterselskap vil bli gjort klar for børsnotering. Derfor er Vesta kun inkludert i Skandia og Newco s NAV (NOK 2,3). Vesta brutto forfalt premie var i 1998 NOK 4,5 mrd., erstatninger f.e.r NOK 3,2 mrd., driftskostnader f.e.r NOK 0,8 og forsikringstekniske reserver NOK 7,1 mrd. (2) Skadeoppgjørskostnader er for Pohjola og Skandia inkludert i erstatninger f.e.r., og for Storebrand i driftskostnader f.e.r. (3) Pohjolas erstatninger f.e.r. har blitt justert for engangseffekter (skader fra run-off porteføljen og valutakurs effekter). Run-off porteføljen er ikke inkludert i forsikringstekniske avsetninger f.e.r (4) Finansinntekter er standardisert til 5,5% for Pohjola og 5% for Skandia og Storebrand (5) Totale eiendeler er beregnet som summen av forsikringstekniske reserver f.e.r. og NAV. Valutakurs SEK/NOK 1,077 og SEK/FIM 1,475

27 Betingelser og tidsplan Bekreftende due-dilligence vil bli avsluttet i løpet av sommeren Offentlige godkjennelser og klarering for konkurransemyndighetene i Finland, Sverige, Norge og EU Gjennomføring av transaksjonen

Pohjola ny partner i det nye nordiske skadeforsikringsselskapet

Pohjola ny partner i det nye nordiske skadeforsikringsselskapet Pressemelding Helsingfors, Oslo og Stockholm den 23. juni 1999 Pohjola ny partner i det nye nordiske skadeforsikringsselskapet Pohjola blir nå den tredje partneren i det nye skadeforsikringsselskapet som

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet.

Dette er Storebrand. livsforsikringsmarkedet. Storebrand er Norges største forvalter av privat sparekapital i verdipapirmarkedet. Dette er Storebrand Storebrand er 230 år i 1997. Foruten å være landets eldste forsikringsselskap, er Storebrand også Norges største innen både livs- og skadeforsikring. Selskapet etablerte bankvirksomhet

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse.

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse. Året 1997 Januar: Februar: April: Omfattende evakueringer i Troms p.g.a. snøskred. Storebrand beslutter å ville dekke folks merutgifter. Storebrand offentliggjør samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vardia.com

Årsrapport 2013. www.vardia.com Årsrapport 2013 www.vardia.com 2 VARDIA Årsrapport 2013 Vi skal gjøre forsikring enklere og sørge for den beste kundeopplevelsen! Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi kom i full operasjonell

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Årsberetning 2004. Terra-Gruppen AS. P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo. Tlf. 22 87 81 00. Faks 22 87 81 70. www.terra.no

Årsberetning 2004. Terra-Gruppen AS. P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo. Tlf. 22 87 81 00. Faks 22 87 81 70. www.terra.no ayout og produksjon www.trykkogdm.no Årsberetning 2004 Terra-Gruppen AS. P.b. 2349 Solli, 0201 Oslo. Tlf. 22 87 81 00. Faks 22 87 81 70. www.terra.no Innholdsfortegnelse Terra Årsberetning Sparebank og

Detaljer

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary 09 årsrapport 2009 2 Innhold Viktige hendelser side 3 Dette er Terra-Gruppen side 4 Nøkkeltall side 6 Konsernsjefen har ordet side 9 Visjon og verdier side 10 Virksomhetsområder Terra Markets side 12 Terra

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer