DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003"

Transkript

1 DnB og Gjensidige NOR 6. mai 2003

2 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N S T I T U S J O N Svein Aaser Slik skal DnB NOR skape verdier Spørsmål og svar 2

3 Dette har hendt siden offentliggjøringen av fusjonsplanen Endret bytteforhold: 6,2 DnB aksjer pluss 43 kroner i kontanter per GNO aksje Fusjonen godkjent av Gjensidige NOR Forsikrings representantskap DnB-konsernet eier nå om lag 7 prosent av Gjensidige NOR Avtaler mellom DnB og Stiftelsen Gjensidige NOR Sparebank og Gjensidige NOR Forsikring om to års eksklusiv kjøpsrett Avtale mellom SBIF og Stiftelsen Gjensidige NOR Sparebank om lik stemmegiving i vesentlige spørsmål Odelstingsproposisjon nr. 77 gir staten anledning til å kjøpe aksjer i annenhåndsmarkedet slik at en rettet emisjon kan unngås Fusjonsplan og prospekt er godkjent og sendt ut til ca aksjonærer 3

4 DnB NORs kultur en foreløpig kartlegging Gjensidige NOR Vennlige, folkelige og uformelle ledere og medarbeidere - ingen tradisjon for å fremheve enkeltpersoner Sterk lokal forankring og selvstyre Grunnleggende positivt menneskesyn Sterk likhetskultur - oppfattes som urettferdig, spesielt blant nye medarbeidere. Ikke tradisjon for å fortelle suksesshistorier. Konsensuslederskap, forankringsorientert og gjennomføringsorientert. Sterk fokus og status knyttet til lederutvikling påalle nivåer Hjelpsomme, kunnskapsdelende, høy grad av trivsel - men manglende konsekvenskultur Nøktern, grundig, solid og langsiktig, men kan gjøre at vi taper tempo DnB Mer formelle Hjelpsomme, sterk tilhørighet Vilje til lagånd og utvidede samarbeidsformer Sterk DnB-ånd Hierarkisk, mer styring fra toppen, ikke så involverende Pliktoppfyllende, veloppdragne, regelorienterte, skikkelige Forretningsmessige Resultatfokuserte Fremmer individuelle prestasjoner Tydelige ledere 4

5 DnB NOR skal Være den beste finansielle partner for norske person- og bedriftskunder Være internasjonale kunders foretrukne partner i Norge Sikre en ledende posisjon innenfor alle strategiske produktområder Ved hjelp av sterk kundebase og attraktive produkter i hjemmemarkedet, skape grunnlag for vekst i et nordisk og internasjonalt perspektiv 5

6 Tidsplan 18. mars Offentliggjøring 10. april Styregodkjennelser 2. mai Utsendelse av prospekt 16. august Frist for kreditorers innsigelser 1. april Justerte avtalevilkår 24. og 29. april Generalforsamlinger 19. mai Ekstraordinære generalforsamlinger 4. kvartal Nødvendige godkjennelser innvilget Virkningsstidspunkt Oppgjør til Gjensidige NORs aksjonærer Børsnotering av de nye aksjene 6

7 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N S T I T U S J O N Svein Aaser Slik skal DnB NOR skape verdier Spørsmål og svar 7

8 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N S T I T U S J O N Svein Aaser Slik skal DnB NOR skape verdier Spørsmål og svar 8

9 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N S T I T U S J O N Svein Aaser Slik skal DnB NOR skape verdier Spørsmål og svar 9

10 Proforma resultat for 1. kvartal 2003 Millioner kroner DnB NOR Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Resultat livselskap Totale inntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto tap på utlån og garantier Netto tap på langsiktige investeringer Skattekostnad Resultat etter skatt Merk: tallene er foreløpige og ureviderte

11 Proforma balanse (utvalgte poster) per Millioner kroner DnB NOR Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Totale eiendeler Egenkapital Merk: tallene er foreløpige og ureviderte 11

12 Tre hovedbølger av verdiskaping i DnB NOR Sterkere strategisk posisjon Kostnadssynergier Sterk operasjonell styring, kontroll og gjennomføringskraft Inntektsforbedringer Bedre tilbud til kundene enn våre konkurrenter Størrelse, eierstruktur og verdiskaping gir økt fleksibilitet for fremtiden 12

13 Synergier per forretningsområde Synergier før skatt (millioner kroner) Personmarked (1) Fellestjenester, IT, etc Bedriftskunder (2) Markets Kapitalforvaltning (1) Inkluderer kredittkort og eiendomsmegling (2) Inkluderer SMB kunder og leasing/factoring (3) Andel av synergier som tilfaller aksjonærene Liv og pensjon (3) Totale kostnadssynergier Inntekstbortfall Netto synergier 13

14 Synergier per forretningsområde Synergier Kostnadssynergier Forretningsområde Inntektsbortfall Restruktureringskostnad Netto synergier Reduksjon årsverk Personmarked Bedriftsmarked Markets Asset Management Livsforsikring IT Felles- / Konserntjenester Staber/ øvrig Totalt Note: Asset Management, Livsforsikring og Markets inkluderer IT- og administrasjonssynergier For andre forretningsområder er disse synergiene vist i kategoriene IT og fellestjenester

15 Tre hovedbølger av verdiskaping i DnB NOR Sterkere strategisk posisjon Kostnadssynergier Sterk operasjonell styring, kontroll og gjennomføringskraft Inntektsforbedringer Bedre tilbud til kundene enn våre konkurrenter Størrelse, eierstruktur og verdiskaping gir økt fleksibilitet for fremtiden 15

16 DnB NORs strategi bygger på fire hjørnesteiner Den største norske kundebasen både person, bedrift og offentlig sektor Tjenester og merkevarer tilpasset ulike segmenter Beslutninger nær kunden Industrisektorer Shipping Energi Fisk Produkter Kapitalforvaltning Den beste finansielle partner for norske kunder Produkter og betjening tilpasset individuelle kunders behov Attraktivt grunnlag for internasjonal vekst Utvalgte sterke posisjoner i Norge som kan gi grunnlag for internasjonal vekst Kunde- og resultatorientert bedriftskultur Hjelpsomhet og lokal tilgjengelighet Lønnsomhet, langsiktighet og lagånd "Inngangsporten til Norge Foretrukket partner i Norge for internasjonale selskaper Ledende produsent av viktige produkter Ledende posisjon innenfor alle strategisk viktige produktområder Valutahandel og betalingsformidling Verdipapirtjenester Kapitalforvaltning Kapitalmarked Kredittkort Finansieringsselskap Livsforsikring Eiendomsmegling 16

17 Unik kundebase for ytterligere inntektsvekst Prosent Personkunder 100% ~ 4 millioner kunder Ikke DnB NOR relasjon 30-40% Ikke DnB NOR relasjon Bedriftskunder 100% ~ kunder 30-40% 60-70% 60-70% DnB NOR relasjon DnB NOR relasjon DnB NOR kan øke sine inntekter betydelig selv uten at vi får en eneste ny kunde 17

18 Ett tilbud er sjelden nok Volkswagen konsernet 18

19 DnB NOR blir en lokal storbank med et bredt produkttilbud Størrelse i den lokale kundebasen krever en bredere tilstedeværelse enn noen annen Størrelse til å tilby sterkere lokal spisskompetanse enn noen annen Størrelse til å tilby er mer komplett spekter av høykvalitetsprodukter til konkurransemessige betingelser enn noen annen 19

20 DnB NOR den naturlige inngangsporten til Norge Valuta/rente Ledende NOK- og valutabank Styrket posisjon og kompetanse på rentesiden Verdipapirtjeneste Ledende i Norge på verdipapirforvaltning og verdipapirtjenester Betalingsformidling Størst på betalingsformidling med utlandet 20

21 Produksjon kan settes bort, men strategiske produkter kan DnB NOR selv ta hånd om Livprodukter Kapitalforvaltning Forbruksfinansiering Leasing/factoring Størrelse til å ta nødvendige investeringer, bl.a. innenfor IT Forbedret kompetanse som muliggjør raskere utvikling av nye produkter Styrket bankdistribusjon Størrelse til å konkurrere i kommunesegmentet Lønnsomme og attraktive produkter Sterkt potensial til økt salg gjennom bankens distribusjonskanal 21

22 Sterk risikostyring vil ligge i bunnen av alle våre produkter DnB akkumulerte netto tap i prosent av gjennomsnittlig totale utlån; 1. kvartal kvartal 2002 DnB 0,15 SHB 0,04 SEB 0,36 Nordea DB FSB 0,53 0,59 0,73 22

23 Sterke posisjoner i hjemmemarkedet skaper grunnlag for internasjonal vekst Den beste finansielle partner for norske kunder God risikostyring og høy kompetanse gjør lønnsom vekst på kredittsiden mulig innenfor internasjonale bransjer som shipping og energi. Attraktivt grunnlag for internasjonal vekst Ledende produktselskaper Kapitalforvaltning; sterk posisjon i Sverige, muligheter for internasjonal vekst i definerte nisjer 23

24 Med andre ord 1. Lokalbankens nærhet - og storbankens kompetanse, produkttilbud og kostnadseffektivitet 2. Økte inntekter selv uten en eneste ny kunde 3. En bredere portefølje av skreddersydde kundeløsninger 4. DnB NOR skal være den siste storbanken som forlater en norsk kommune 5. Sterke posisjoner i hjemmemarkedet skaper grunnlag for internasjonal vekst 24

25 Tre hovedbølger av verdiskaping i DnB NOR Kostnadssynergier Sterk operasjonell styring, kontroll og gjennomføringskraft Inntektsforbedringer Bedre tilbud til kundene enn våre konkurrenter Sterkere strategisk posisjon Størrelse, eierstruktur c og verdiskaping gir økt fleksibilitet for fremtiden 25

26 Forbedret strategisk posisjon Nordiske finansinstitusjoner rangert etter markedsverdi - Milliarder kroner (1) 112,2 97,4 81,1 51,1 51,0 46,8 Nordea DB SHB SEB Swedbank DnB NOR (2) 28,5 Sampo (1) Markedsdata per 2. mai 2003 (2) Sum av DnB og Gjensidige NOR Kilde: Bloomberg 25,7 DnB 22,2 21,1 Skandia GNO 8,8 8,1 Jyske Storebrand 26

27 Endring i samlet markedsverdi (1) Milliarder kroner DnB NOR: +33.8% (2) OSEBX: +16.8% Dividende 46,8 37,1 11. mars mai 2003 (1) Sum av markedsverdier av DnB og Gjensidige NOR (2) Justert for utbytte Markedsverdi 27

28 Finansielle hovedmål for DnB NOR Egenkapitalavkastning: >14% (justert for goodwill) Utdelingsforhold: 50% (betinget av tilfredsstillende kapitaldekning) Bank rating: Kjernekapitaldekning: ca. 7% Dobbel A-nivå 28

29 Våre hovedprioriteter Realisere identifiserte synergier Konsentrere oss om kundene og driften og dermed skape aksjonærverdier 29

30 DnB NOR Den ledende norske finansinstitusjon - godt rustet for skjerpet konkurranse

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR

Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Konkurransen i finansmarkedet etter etableringen av DnB NOR Grunnfondsbeviskonferansen 21. september 2005 v/adm. direktør Gunn Wærsted, SpareBank 1 Gruppen AS Seminar grunnfondsbevis 050921 Agenda Statusbildet

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer