R A P P O R T Plan og prosjektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R A P P O R T Plan og prosjektering"

Transkript

1 Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato:

2 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK Undersbo Stavern Nanset Langestrand 8 3 MANUELLE TELLINGER UTFØRT I AUGUST RESULTATER Hummerbakkveien/Helgeroaveien Farriseidet Stavernsveien Nansetgata sentrum Nansetgata ved biblioteket Yttersøveien/Elveveien Hoffsgate/Frostvedtveien Rundkjøring Gloppe bru øst Tjøllingveien/Syrristveien Brundlanesveien/Øvre Damsbakkane Greveveien/Håkonsgate Frankendalsveien/Håkonsgate 27 5 LISTE OVER STREKNINGER OG REGISTRERT MAKSTIME 29

3 1 Bakgrunn Statens vegvesen Region sør utarbeider i samarbeid med Larvik kommune kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern. I den forbindelse er det utført manuelle sykkeltellinger på 12 punkt i Larvik. Tellingene er utført i august Automatiske tellepunkt i Larvik Rapporten tar innledningsvis med en oversikt over de automatiske tellepunktene i Larvik og Stavern. Det er pr. august 2010 tre operative automatiske tellepunkt i kommunen; Undersbo, Langestrand og Stavern. Disse ble kontrollert sommeren Det har stått et tellepunkt i Nansetgata. Dette er avviklet, da gata skal bygges om. Oversikt over tellinger i Nansetgata fra perioden et tatt med i rapporten. Kontrollen viser at kvaliteten på de automatiske tellepunktene varierer. I Stavern er avviket lite. Punktet på Undersbo har et betydelig avvik (62%-68% av syklistene ble telt). Punktet på Langestrand ble montert våren Her var avviket i perioder svært høyt (37%-92% av syklistene ble telt). Punktet på Langestrand ble utbedret høsten Det er ikke foretatt kontrolltellinger etter at dette ble gjort. Man må derfor ta høyde for at det ligger noe usikkerhet i tallene fra de automatiske tellepunktene. Men tallene fra 2005 til 2009 viser en tendens og noen hovedtrekk i utviklingen i Larvik. Fargekodene i søylediagrammene (de påfølgende sidene) sier noe om dekningsgraden på de automatiske tellingene: Gul: komplette Grønn: delvise Blå: beregnede Oversikt over forkortelser i tabellene: ÅDT: års døgntrafikk SDT: sommer døgntrafikk YDT: yrkesdøgntrafikk (trafikk mandag til fredag) HDT: helg døgntrafikk JDT: juli døgntrafikk Sdt: standard avvik Statens vegvesen Region sør september

4 2.1 Undersbo Gjennomsnitt antall syklende pr. døgn (se tabellene på neste side): 2005: : : : : 138 Tallene viser at utviklingen varierer, med et fall i antall syklende fra 2008 til 2009 (8,6%). Sommerdøgntrafikken i 2009 er 234 syklister. ÅDT for biltrafikk på dette punktet er fra kjøretøy. Statens vegvesen Region sør september

5 Statens vegvesen Region sør september

6 2.2 Stavern Gjennomsnitt antall syklende pr. døgn: 2007: : : 128 Ingen økning i antall syklister fra Sommerdøgntrafikken i 2009 er 272 syklister. ÅDT for biltrafikk på dette punktet er fra kjøretøy. Statens vegvesen Region sør september

7 2.3 Nanset Gjennomsnitt antall syklende pr. døgn (se tabellene på neste side): 2005: : : : : 112 Tallene viser at det blir færre syklende i Nansetgata. I perioden har antallet sunket med 22 %. Sommerdøgntrafikken i 2009 er 180 syklister. ÅDT for biltrafikk på dette punktet er fra kjøretøy. Statens vegvesen Region sør september

8 Statens vegvesen Region sør september

9 2.4 Langestrand Gjennomsnitt antall syklende pr. døgn: 2010: 107 Sommerdøgntrafikken i 2010 er 213 syklister. ÅDT for biltrafikk på dette punktet er fra kjøretøy. Statens vegvesen Region sør september

10 3 Manuelle tellinger utført i august 2010 De manuelle tellingene er utført av sommerhjelp og personell i Statens vegvesen og Larvik kommune. Punkt 1,4, 5 og 10 er telt før skolestart. De øvrige etter skolestart (den 18. august). Hensikten med tellingene har vært å få en oversikt over antall syklister og finne makstimen i løpet av dagen. Det er valgt ut sentrale punkt i kommunen, gjerne kryss, hvor tellingene er utført. Begge retninger, samt svingebevegelser er telt/registrert. Ideelt sett burde alle punkt vært telt både morgen og ettermiddag. Dette har ikke latt seg gjennomføre, da sommerhjelpen hadde flere telleoppgaver for ulike prosjekter i SVV. På flere punkt er det kun telt formiddag og ettermiddag eller bare morgen. Tellingene er også utført på forskjellige dager i løpet av august (med vekslende vær). For å få et fullstendig bilde av sykkeltrafikken, burde hvert punkt også vært telt over flere dager. Til tross for flere svakheter har tellingene og registreringene gitt oss mye viktig informasjon om sykling i Larvik som vil brukes som grunnlag for utarbeidelse av hovedplanen. Det er viktig at de registrerte data brukes kritisk og med fornuft. Det er i enkelte punkt også registrert biler og fotgjengere. Disse registreringene er ikke systematisk gjennomført, men ment som et supplement for å få et bredere bilde av trafikksituasjonen i den enkelte gate/kryss. I rapporten er kun det totale antall biler og/eller fotgjengere oppgitt for en periode. Dersom man ønsker mer detaljert informasjon, er dette tilgjengelig i registreringsrapportene (kontakt Lene Stenersen SVV). Det er et mål at sykkeltellingene skal gjennomføres en gang i året. Innspill til neste års telling er å velge noen få goværsdager hvor tellingene utføres. Dette krever personell og planlegging! Tellingene bør konsentreres om tidsrommet 07:00 09:00 og 14:00 17:00. Det bør ikke telles mandager og fredager. Oversikt over tellepunktene i Larvik kommune tellinger utført august 2010 Statens vegvesen Region sør september

11 4 Resultater 4.1 Hummerbakkveien/Helgeroaveien Telledato: 9. august Ukedag: mandag Værforhold: Litt sol, skydekke Teller: Ena Selimotic Det er telt i perioden 10:00 12:00 og 14:00 til 17:00. Andre registreringer: Menn var dominerende gruppe syklister, år. Formålet var i hovedsak ferie- og tursykling. Antall biler i perioden: Helgeroaveien: 661 Hummerbakkveien: 358 Makstime Helgeroaveien 14:00-15:00 og 16:00-17:00 : 8 syklister Makstime Hummerbakkveien 15:30 16:30: 15 syklister Det var ingen som syklet fra Helgeroa mot Hummerbakk i dette krysset. Statens vegvesen Region sør september

12 Punkt 1 Hummerbakkveien/ Helgeroaveien Helgeroaveien Mot Larvik (1 til 2) Helgeroaveien Mot Helgeroa (3 til 4) Hummerbakkvn Mot Hummerbakk (5 til 6) 10:00 10: :15 10:30 10:30 10: :45 11: :00 11: :15 11: :30 11:45 11:45 12: Totalt :00 14: :15-14: :30 14: :45 15: :00 15: :15 15: :30 15: :45 16: :00 16: :15 16: :30 16: :45 17: Totalt Hummerbakkvn Mot Stavern (7 til 8) 4.2 Farriseidet Telledato: 23. august Ukedag: mandag Værforhold: sol, skyfri himmel Teller: Ena Selimotic Det er telt i perioden 10:00 12:00 og 14:00 til 17:00. Andre registreringer: Kvinner var det dominerende kjønn. Alder: 6-15 og Reisens formål var i hovedsak skole og trening. Makstime gang/sykkelveg fra Farriseidet til Gårdsbakken 14: : 12 syklister Makstime fv303 11:00-12:00 og 14:00 15:00: 2 syklister Statens vegvesen Region sør september

13 Punkt 2 Farriseidet G/S-vei mot Farriseidet (1 til 2) G/S-vei mot Larvik (3 til 4) FV303 mot Farriseidet (5 til 6) 10:00 10:15 10:15 10:30 10:30 10:45 10:45 11:00 11:00 11: :15 11:30 11:30 11: :45 12: Totalt :00 14: :15-14: :30 14: :45 15:00 15:00 15: :15 15: :30 15: :45 16: :00 16: :15 16: :30 16:45 16:45 17:00 1 Totalt FV303 mot Larvik (7 til 8) Statens vegvesen Region sør september

14 4.3 Stavernsveien Telledato: 18. august Ukedag: onsdag Værforhold: overskyet, sol på ettermiddagen Teller: Ena Selimotic Det er telt i perioden 10:00 12:00 og 14:00 til 17:00. Andre registreringer: Menn var dominerende gruppe syklister. Tur/jobb. Antall biler på Stavernsveien i perioden: 6825 Det var 32 syklister som syklet på vestsiden av brua, mot 38 på østsiden. Makstime Stavernsveien 15:15 16:15: 28 syklister Statens vegvesen Region sør september

15 Punkt 3 Stavernsveien Mot Larvik (1 til 2) Mot Stavern (3 til 4) Mot Larvik (5 til 6) Mot Stavern (7 til 8) 10:00 10:15 10:15 10:30 10:30 10: :45 11:00 11:00 11: :15 11: :30 11: :45 12: Totalt :00 14: :15-14: :30 14: :45 15: :00 15:15 15:15 15: :30 15: :45 16: :00 16: :15 16: :30 16: :45 17: Totalt Nansetgata sentrum Telledato: 12. august Ukedag: torsdag Værforhold: sol, litt skyer Teller: Ena Selimotic Det er telt i perioden 10:00 12:00 og 14:00 til 17:00. Andre registreringer: Kvinner var dominerende gruppe syklister. Fritid/shopping/tur. Antall gående i perioden: 1635 Antall syklende i perioden: 88 Antall gående med sykkel i perioden: 14 Makstime Nansetgata 14:45 15:45: 31 syklister inkl. gående med sykkel Statens vegvesen Region sør september

16 Punkt 4 Nansetgata/ sentrum Mot torget (1 til 2) Fra torget (3 til 4) Gående med sykkel mot torget (1 til 2) 10:00 10:15 10:15 10: :30 10: :45 11:00 11:00 11: :15 11: :30 11: :45 12: Totalt :00 14: :15-14: :30 14: :45 15: :00 15: :15 15: :30 15: :45 16: :00 16: :15 16: :30 16: :45 17: Totalt Gående med sykkel fra torget (3 til 4) Statens vegvesen Region sør september

17 4.5 Nansetgata ved biblioteket Telledato: 11. august Ukedag: onsdag Værforhold: nedbør i perioder, litt vind Teller: Ena Selimotic Det er telt i perioden 10:00 12:00 og 14:00 til 17:00. Andre registreringer: Menn var dominerende gruppe syklister. Alder Trening/fritid. Antall biler i Nansetgata i perioden: 3641 Av de 37 som syklet i perioden var det 28 som syklet på g/s-veg, 2 i gata og 7 på fortauet. Makstime Nansetgata 15:30 16:30: 16 syklister Statens vegvesen Region sør september

18 Punkt 5 Nansetgata ved biblioteket Fra sentrum G/S-veg (1 til 2) Mot sentrum G/S-veg (3 til 4) Fra sentrum I gata (5 til 6) Mot sentrum I gata (7 til 8) Fra sentrum På fortau (9 til 10) 10:00 10: :15 10: :30 10: :45 11:00 11:00 11:15 11:15 11:30 11:30 11: :45 12: Totalt :00 14: :15-14: :30 14: :45 15:00 15:00 15: :15 15: :30 15: :45 16: :00 16: :15 16: :30 16: :45 17:00 Totalt Mot sentrum På fortau (11 til 12) 4.6 Yttersøveien/Elveveien Telledato: 19. august Ukedag: torsdag Værforhold: overskyet, regn Teller: Ena Selimotic Det er telt i perioden 10:00 12:00 og 14:00 til 17:00. Andre registreringer: Menn var dominerende gruppe syklister. Alder Jobb/tur. Det var ingen som syklet Yttersøveien (1-2/3-4) eller Elveveien (5-6/7-8) i perioden. Makstime gang/sykkelveg til boligfelt 14:30 15:30: 5 syklister Makstime gang/sykkelveg langs Elveveien til 15:30: 7 syklister Statens vegvesen Region sør september

19 Punkt 6 Yttersøveien/Elveveien G/S-vei til boligfelt (9 til 10) G/S-vei fra boligfelt (11 til 12) G/S-vei fra Larvik (13 til 14) 10:00 10: :15 10:30 10:30 10:45 10:45 11:00 11:00 11:15 11:15 11: :30 11:45 11:45 12:00 Totalt :00 14:15 14:15-14: :30 14: :45 15: :00 15: :15 15: :30 15:45 15:45 16:00 16:00 16:15 16:15 16:30 16:30 16:45 16:45 17:00 Totalt G/S-vei mot Larvik (15 til 16) Statens vegvesen Region sør september

20 4.7 Hoffsgate/Frostvedtveien Telledato: 31. august Ukedag: tirsdag Værforhold: sol, litt skyer Teller: Lene Stenersen Det er telt i periode 07:00 09:00 og 13:00 til 14:00. Andre registreringer: Like mange kvinner som menn. Tidlig på morgenen var flere aldersgrupper ute på sykkel: skolebarn, studenter og voksne. Formål på morgenen: arbeid og skole. Voksne bruker stort sett sykkelfelt. Barn og unge vingler mer, bruker både felt og fortau. I Hoffsgate er det svært mange som kjører moped. De som kommer fra Frostvedtveien går, sykler eller kjører bil. I Frostvedtveien sykler og går man på g/s-veg i gata og på fortau. Flest syklister og gående fra 08:00 til 08:15. Innvandrermødre går med sine barn til skole eller barnehage. Vestviken har rute i Hoffsgate. Hoffsgate inn på skoleområdet er stengt (5-6/7-8), er ikke telt. Mange gående og syklende kommer til skolen fra vest, hvor de krysser Fram stadion. Antall gående i Frostvedtveien i perioden 07:00 09:00: 84 Antall gående i Frostvedtveien i perioden 13:00-14:00: 14 Antall gående i Hoffsgate i perioden 07:00 09:00: 42 Antall gående i Hoffsgate i perioden 13:00-14:00: 47 Antall biler i Frostvedtveien i perioden 13:00 14:00: 93 Antall biler i Hoffsgate i perioden 13:00 14:00: 204 Makstime Frostvedtveien 07:30 08:30: 19 syklister Makstime Hoffsgate 07:30 08:30: 22 syklister Statens vegvesen Region sør september

21 Punkt 7 Hoffsgate/Frostvedtveien Ut av sentrum (1 til 2) Mot sentrum (3 til 4) Opp Frostvedtveien (9 til 10) 07:00 07:15 07:15 07:30 07:30 07: :45 08: :00 08: :15 08: :30 08: :45 09: Totalt :00 13: :15-13: :30 13: :45 14: Totalt Ned Forstvedtveien (11 til 12) Statens vegvesen Region sør september

22 4.8 Rundkjøring Gloppe bru øst Telledato: 20. august Ukedag: fredag Værforhold: sol tidlig på dagen, deretter overskyet, litt regn Teller: Ena Selimotic Det er telt i perioden 10:00 12:00 og 14:00 til 17:00. Andre registreringer: Menn og skolebarn var dominerende gruppe syklister. Alder 9-15 og Trening/skole. Jobb? De fleste som syklet over brua syklet på sørsiden. Det ble registrert 228 syklende i perioden. Av disse syklet 87 på Tjøllingveien, 59 på gang/sykkelveg mot Halsen og 82 mot Halsen på Gloppeskogen. Makstime Tjøllingveien 14: og 15:15 16:15: 24 syklister Makstime lokalveg mot Halsen :00: 21 syklister Makstime Gloppeskogen :45: 28 syklister Statens vegvesen Region sør september

23 Punkt 8 Rundkjøring Gloppe bru - øst Tjøllingveien Mot sentrum (1 til 2) Tjøllingveien Fra sentrum (3 til 4) Mot Halsen lokalveg (5 til 6) Fra Halsen lokalveg (7 til 8) Mot Halsen På Gloppeskogen (9 til 10) 10:00 10: :15 10: :30 10: :45 11: :00 11: :15 11: :30 11: :45 12: Totalt :00 14: :15-14: :30 14: :45 15: :00 15: :15 15: :30 15: :45 16: :00 16: :15 16: :30 16: :45 17: Totalt Fra Halsen På Gloppeskogen (11 til 12) 4.9 Tjøllingveien/Syrristveien Telledato: 31. august Ukedag: tirsdag Værforhold: sol, lettskyet Teller: Bjørn Harald Sti Det er telt i perioden 07:30 09:00 og 14:00 17:00 i dette punktet. Andre registreringer: De fleste av syklistene var ungdom. Antall biler på Syrristveien i perioden: 148 Biler på Tjøllingveien er ikke telt, for mange! Makstime Syrristveien : 3 syklister Makstime Tjøllingveien :45 og : 5 syklister Statens vegvesen Region sør september

24 Punkt 9 Tjøllingveien/ Syrristveien Fra Tjøllingveien til Syrristvn. (1 til 2) Fra Syrristvn. til Tjøllingveien (3 til 4) Tjøllingveien Mot Larvik (5 til 6) Tjølling- Veien Mot Sandefjord (7 til 8) Tjølling- Veien Til Syrristvn. (9 til 10) 07:30 07: :45 08: :00 08: :15 08:30 08:30 08:45 08:45 09:00 Totalt Fra Syrristvn. til Tjøllingveien (11 til 12) 14:00 14:15 14:15-14: :30 14:45 14:45 15: :00 15: :15 15: :30 15:45 15:45 16:00 16:00 16: :15 16: :30 16:45 16:45 17:00 Totalt Statens vegvesen Region sør september

25 4.10 Brundlanesveien/Øvre Damsbakkane Telledato: 24. august Ukedag: tirsdag Værforhold: ganske kraftig nedbør, mye vind, skiftende vær Teller: Helene N. Røed Det er telt i perioden 07:00 09:00, 10:00 12:00 og 14:00 til 17:00. Andre registreringer: Flest damer på morgenen, menn på ettermiddagen. Dominerende aldersgruppe år. Flest syklister som skulle på jobb/skole. De fleste som krysset Brundlanesveien krysset i gangfelt, virker som om dette har en OK plassering. Det var også flere som syklet fra Brundlanesveien og opp Øvre Damsbakken (elle Kleiverveien, som den egentlig heter) eller Seljeveien. Denne svingebevegelsen var ikke med på registreringskartet. Det var også flere til og fra Eikeveien. Svært mange mopeder. Hvor Helene? Det er få registrerte syklister. Dette har sammenheng med dårlig vær på registreringsdagen. Det bør derfor telles igjen på en godværsdag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 17:00. Kortfattet oppsummering av tellingene (totalt antall syklister pr. retning i hele perioden: 1 og 2 3 syklister 3 og 4 3 sykister 5 og 6 4 syklister 7 og 8 5 sylister Statens vegvesen Region sør september

26 4.11 Greveveien/Håkonsgate Telledato: 17. august Ukedag: tirsdag Værforhold: Overskyet, regn fra til 08:00 Teller: Bjørn Harald Sti Det er telt i perioden 07:00 09:00 og 15:00 til 17:00. Andre registreringer: Dagen før skolestart. Transportsyklisten dominerte. Det var omtrent like mange kvinner som menn. Ingen syklet retning 5 og 6 (fra Håkonsgate til Greveveien mot sentrum fra vest). 1 person syklet fra Håkonsgate til Greveveien mot sentrum fra øst. Denne retningen er ikke markert på kartet. Antall biler i Greveveien i perioden: 324 Antall biler i Håkonsgate i perioden: 520 Antall fotgjengere i perioden: 87 Antall syklister i perioden: 55 Makstime Greveveien 15:15 16:15: 14 syklister Makstime Håkonsgate 07:30 08:30 og 15:45 16:45: 7 syklister Statens vegvesen Region sør september

27 Punkt 11 Greveveien/ Håkonsgate Håkonsgt. Mot sentrum 1 Håkonsgt. Fra sentrum 2 Grevevn. Fra sentrum 3 Grevevn. Mot Sentrum 4 Håkonsgt. Til Grevevn. Mot nord 7 07:00 07: :15 07: :30 07: :45 08: :00 08: :15 08: :30 08:45 08:45 09:00 1 Totalt :00 15: :15 15: :30 15: :45 16: :00 16: :15 16: :30 16: Håkonsgt. Til Grevevn. Mot sentrum (pil ikke vist på kart) Statens vegvesen Region sør september

28 16:45 17:00 3 Totalt Frankendalsveien/Håkonsgate Telledato: 31. august Ukedag: tirsdag Værforhold: sol, litt skyer Teller: Lene Stenersen Det er telt i periode 10:00 12:00 og 14:30 til 16:00. Andre registreringer: Omtrent like mange kvinner som menn, jenter som gutter. På formiddagen var det flest voksne/eldre. På ettermiddagen var skoleungdom dominerende. Det benyttes både g/s- veg og vegbane til sykling. Biler holder høy fart i Frankendalsveien. Vestviken har bussrute i Håkonsgate. Totalt antall gående i perioden 10:00 12:00: 41 (mot 19 syklister) Totalt antall gående i perioden 14:30 16:00: 30 (mot 47 syklister) Antall biler i Frankendalsveien i perioden 11:00 11:45: 175 Antall biler i Håkonsgate i perioden 11:00 11:45: 114 Antall biler i Frankendalsveien i perioden 14:30 15:15: 203 Antall biler i Håkonsgate i perioden 14:30 15:15: 130 Makstime Frankendalsveien 15:00 16:00: 23 syklister Makstime Håkonsgate 14: : 16 syklister Statens vegvesen Region sør september

29 Punkt :00 10:15 10:15 10:30 10:30 10:45 10:45 11:00 11:00 11:15 11:15 11:30 2 (1trillet) (trillet) 11: :45 11: :00 Totalt : :45 14: :00 15: :15 15: :30 15: :45 15: :00 Totalt Statens vegvesen Region sør september

30 5 Liste over strekninger og registrert makstime Makstime Helgeroaveien 14:00-15:00 og 16:00-17:00 : 8 syklister Makstime Hummerbakkveien 15:30 16:30: 15 syklister Makstime gang/sykkelveg fra Farriseidet til Gårdsbakken 14: : 12 syklister Makstime fv303 11:00-12:00 og 14:00 15:00: 2 syklister Makstime Stavernsveien 15:15 16:15: 28 syklister Makstime Nansetgata (sentrum)14:45 15:45: 31 syklister inkl. gående med sykkel Makstime Nansetgata (ved biblioteket) 15:30 16:30: 16 syklister Makstime gang/sykkelveg (Yttersø)til boligfelt 14:30 15:30: 5 syklister Makstime gang/sykkelveg langs Elveveien til 15:30: 7 syklister Makstime Frostvedtveien 07:30 08:30: 19 syklister Makstime Hoffsgate 07:30 08:30: 22 syklister Makstime Tjøllingveien 14: og 15:15 16:15: 24 syklister Makstime lokalveg mot Halsen :00: 21 syklister Makstime Gloppeskogen :45: 28 syklister Makstime Syrristveien : 3 syklister Makstime Tjøllingveien :45 og : 5 syklister Makstime Greveveien 15:15 16:15: 14 syklister Makstime Håkonsgate 07:30 08:30 og 15:45 16:45: 7 syklister Makstime Frankendalsveien 15:00 16:00: 23 syklister Makstime Håkonsgate 14: : 16 syklister Statens vegvesen Region sør september

31 Region sør Adressefelt Postnummer ISSN nummer

Sykkel i Byregionprogrammet

Sykkel i Byregionprogrammet NOTAT OPPDRAG Sykkel i yregionprogrammet DOKUMENTKODE 669-RIT-NOT- EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Fjell kommune OPPDRAGSLEDER Espen Eek KONTAKTPERSON erit Karin Rystad SAKSEHANDLER Vegard Eriksen

Detaljer

Innhold. 4. Oppsummering 18

Innhold. 4. Oppsummering 18 1 Innhold 1. Innledning 1.1 Historie og bakgrunn for prosjektet Sambruksfelt 2+ 1.2 Fakta om sambruksfelt 1.3 Registreringer før og etter innføring av Sambruksfeltet 1.4 Effekter for andre trafikantgrupper

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100)

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100) VEDLEGG Oppdrag Trafikkvurdering Rødsåsen Sandefjord Dato 09.02.2015 1. Siktforhold i kryss på Fv 260 Vesterøyveien Generelt skjer 30 til 40 % av alle politirapporterte ulykker i kryss og avkjørsler. De

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Hva skjer i Stavanger?

Hva skjer i Stavanger? Sykkelbynettverket. Storbysamling 2017 Hva skjer i Stavanger? Thon hotel Opera. Oslo, 29/3 2017 Christin Berg, transportplan Hva skjer i Stavanger? Innhold: Sykkel i Bypakke Nord-Jæren Planer for sykkel

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Sykkeltellinger parkerte sykler

Sykkeltellinger parkerte sykler STJØRDAL KOMMUNE Sykkeltellinger parkerte sykler STATUSRAPPORT STATUSRAPPORT Side 1 SEPTEMBER Innledning Siden Stjørdal ble sykkelby er det gjort systematiske tellinger av parkerte sykler i sentrum på

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det blir tryggere og mer attraktivt

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS TRAFIKKANALYSE Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen 12-14 Bergen kommune Opus Bergen AS 07.04.2015 Innhold Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 2 Vegstandard... 3 Kollektivdekning...

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

Sykkeltelling på Lysaker

Sykkeltelling på Lysaker Sykkeltelling på Lysaker 10 6 7 9 3 4 8 5 2 1 Oversiktskart over tellepunktene på Lysaker Utført av sommervikar Lars-Erik Smith 1 punkt Foregikk i det gule krysset på det utdelte kartet. Det er et 3-armet

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Trafikkundersøkelse Kongsvinger by

Trafikkundersøkelse Kongsvinger by Trafikkundersøkelse Kongsvinger by September 2016 KONGSVINGER KOMMUNE RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 21691001 28.09.2016 Kunde: Statens vegvesen Region øst Trafikkundersøkelse Kongsvinger by

Detaljer

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn

BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Til: Marit Lunde, NO Fra: Jill Hammari Sveen, NO Dato/Rev: 2014-12-04/rev. 03 BOLIGUTBYGGING I JENSVOLLDALEN, TRAFIKKSIKKERHETSNOTAT Bakgrunn Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for boligutbygging

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo. Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik

Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo. Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik Skadestueregistreringer af ulykker med cyklister i Oslo Lárus Ágústsson, COWI A/S Plan og Trafik Innhold BEST Materiale og metode Utvalgte resultater Videre arbeid og anbefalinger Alle slides er på Norsk!

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Uttalelse ved høring - forslag til kommunedelplan for sykkel i Bodø del 1 sykkelvegnett for sentrum og Rønvik

Uttalelse ved høring - forslag til kommunedelplan for sykkel i Bodø del 1 sykkelvegnett for sentrum og Rønvik Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Toril Barthel / 75552945 17/51121-2 2017/3580 05.05.2017 Uttalelse ved

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

EVALUERING AV TRAFIKKOMLEGGING AV STORGATA

EVALUERING AV TRAFIKKOMLEGGING AV STORGATA NOVEMBER 2013 LILLEHAMMER KOMMUNE EVALUERING AV TRAFIKKOMLEGGING AV STORGATA RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOVEMBER 2013 LILLEHAMMER KOMMUNE

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker

Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker Temaanalyse av sykkelulykker basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker 2005-2008 Ann Karin Midtgaard, Veg-og transportavdelingen, Region sør Finn H Amundsen, Vegdirektørens styringsstab Utviklingsoppgave

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging og

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien. - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011

Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien. - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011 Risikovurdering av fv 44 Mælagata og Amtmand Aalls gate i Skien - tillegg til risikovurderingsrapport fra aug 2011 Region sør Tønsberg kontorsted Samfunn/Plan og prosjektering Dato: 10. sep 2012 1 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Vurdering av Kongens gate og Dronningens gate

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Vurdering av Kongens gate og Dronningens gate Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Vurdering av Kongens gate og Dronningens gate 1 Innhold Bakgrunn...4 Sykling i sentrum...4 Tema i utredningen...4 Om gatene...5 Fartsgrense...5 Bredde...5 Årsdøgntrafikk

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring

Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring SAMBA/5/ Magne Aldrin Ola Haug Januar 2 NR Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING NR-notat/NR-Note Tittel/Title: Beregning av trafikkvolum

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet. Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. vet Delrapport 21.05.15: Trafikk og samferdselsutreding Innhold Innledning:... 2 1.1. Målsetning... 2 1.2. Forutsetning... 2 1.3. Utredningsalternativer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning

Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Buskerud 04.02.16 Tilleggsvurdering: Trafikkberegning Rv./Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata Holmestrandsveien Tilleggsvurdering: Trafikkberegning,

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Trygg sykling ved anleggsområder

Trygg sykling ved anleggsområder og sikker Trygg sykling ved anleggsområder Sykkelbymøte Sandefjord 25 26.april Anette Krekling, Veg og transportavdelingen SVV Region sør Bakgrunn Halvparten av de drepte var gående eller syklende 20 %

Detaljer

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Seminar: Kampanjen «vintersyklister Lillehammer, 19. april

Detaljer

Planlegging for gåing og sykling

Planlegging for gåing og sykling 08.09.2017 Planlegging for gåing og sykling Definisjoner Gående Gående, fotgjenger, person som beveger seg til fots i trafikken (trafikant). Etter trafikkreglene regnes også den som går på ski eller rulleski,

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 2 Året og klokka

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 2 Året og klokka Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 2 Året og klokka Innhold Del 2, Året og klokka Et år har 12 måneder 1 Årstider 2 Måneder, uker og dager 3 Kalender

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Kurs i sykkelveginspeksjoner og sykkelplanlegging Sandvika 2013 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Før- og etterundersøkelser. Siv Linette Grann, Sykkelprosjektet

Før- og etterundersøkelser. Siv Linette Grann, Sykkelprosjektet Før- og etterundersøkelser Siv Linette Grann, Sykkelprosjektet Hvorfor? Kunnskap er makt (iblant) Oslo: 25 % sykkelandel innen 2025 Hvordan får vil flere til å sykle? Lavt kunnskapsnivå om effekter

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Innledning. Analyse av behov for og implementering av fartsdemping i bussrute 8 Ila - Stavset. Analyse. Forbedring av strekk. Forbedring av overganger

Innledning. Analyse av behov for og implementering av fartsdemping i bussrute 8 Ila - Stavset. Analyse. Forbedring av strekk. Forbedring av overganger Analyse av behov for og implementering av fartsdemping i bussrute 8 Ila - Stavset Trondheim, 2. mai 2011 Innledning Bussrute 8 mellom Ila og Stavset går gjennom boligområder som tilsier behov for fysiske

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Hovednett sykkel Stjørdal

Hovednett sykkel Stjørdal STJØRDAL KOMMUNE Hovednett sykkel Stjørdal HANDLINGSPLAN 2012 APRIL 1. Innledning Denne handlingsplanen er en oppfølging av rapporten Hovednett for sykkel Stjørdal vedtatt av kommunestyret 17.11.2009.

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Praktisk tilnærming Trafikkvurderinger, enkle analyser

Praktisk tilnærming Trafikkvurderinger, enkle analyser Praktisk tilnærming Trafikkvurderinger, enkle analyser Wenche Klungland Vegavdeling Aust-Agder PBL - Lovgrunnlag Hvorfor trafikkanalyse? 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Alle forslag til planer

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkregistrering Observasjoner Kjørende trafikk og trafikkulykker...

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkregistrering Observasjoner Kjørende trafikk og trafikkulykker... Oppdragsgiver: Trondheim kommune Oppdrag: 534815 Reguleringsplan for Lade skole Dato: 2014-08-22 Skrevet av: Jenny Persson, Maja Grøndal Krystad, Sissel Arctander Kvalitetskontroll: TRAFIKK LADE SKOLE

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske

Merknadshefte REGULERINGSPLAN. Prosjekt: Undergang E6 Fauske. Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske REGULERINGSPLAN Merknadshefte Prosjekt: Undergang E6 Fauske Parsell: Ev 6 Kommune: Fauske Region nord Bodø, R.vegktr 05.01.2016 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Høringen... 2 2.1 Reguleringsplanprosessen...

Detaljer

Runni gård barnehage. Trafikkanalyse

Runni gård barnehage. Trafikkanalyse Runni gård barnehage Trafikkanalyse September 2017 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Utbygging bilturer og trafikkfordeling... 8 4. Drøfting av konsekvenser og avbøtende tiltak... 11

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad

Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Trafikkskader registrert ved UNN Harstad Skadde bilførere i aldersgruppen 18 24 år i perioden 1.1.1994 til 31.12.28 fordelt på: - Alder - Kjønn - Alvorlighetsgrad - Skadested/tid - Trafikksituasjon Harstad

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær 9. I tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført i 1980, 1990 og 2000 ble det registrert hvem man var sammen med når ulike aktiviteter ble utført i løpet av døgnet. Bare i 1990 og 2000 er denne registreringen

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer